Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009"

Transkript

1 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009

2 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar (2,2 procent) jämfört med år Det är det högsta antalet förlossningar som noterats i länet under de 35 år som denna rapport givits ut (tab.1) (tab.2): På Danderyds sjukhus förlöstes 6769 kvinnor (ökning 702), BB-Sthlm 2970 (ökning 166), Karolinska universitetssjukhuset Solna 4849 (minskning 180), Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 4644 (minskning 209), Södersjukhuset AB 7016 (ökning 284), Södertälje sjukhus 1744 (minskning 148). Kejsarsnitten (sectio) ökade med 1,0 procent från 20,3 procent år 2008 till 21,3 procent av totala antalet förlossningar De akuta kejsarsnitten ökade med 5,9 procent och de planerade ökade med 9,1 procent i jämförelse med 2008 (tab 3) Av de smärtlindringsmetoder som redovisas noteras att epiduralblockaderna ökade med 1,8 procent i relation till antalet förlossningar och akupunktur minskade med 2,3 procent jämfört med 2008 (tab.3). Aborter Aborttalen i gruppen 14 år eller yngre är inkluderade i gruppen -19 år eftersom dessa tal ofta är låga och risk för identifiering finns. Aborttal som är tre eller färre skrivs ej längre ut, utan det står ett x. Gäller även summa av tal där en av talen är tre eller färre. Totalt utfördes aborter på kliniker i Stockholms län under 2009, vilket var 164 färre än år 2008 och motsvarar en minskning med 1,5 procent (tab.1) Aborttalen minskade i alla åldersgrupper 2009, jämfört med 2008, utom i grupperna år och störst är minskningen i gruppen -19 med hela 7,4 procent (tab.11) Minskningen i gruppen år är 3,2 procent jämfört med 2008 (tab. 5) Från och med i år redovisas inte antalet aborter månad för månad om summan understiger 100 aborter. Antalet aborter som utförts av privata vårdgivare har ökat med 6,4 procent jämfört med 2008, och sjukhusaborterna har minskat med 3,7 procent (tab.4) Antalet medicinska aborter ökade i länet 2009 med 574 st (9,6 procent) jämfört med 2008 och är nu den vanligaste abortmetoden (tab 8) Tvåstegsaborterna minskade förra året med 33 st till 512 st, en 6,1 procentig minskning (tab.8) Antal aborter per 1000 kvinnor har minskat jämfört med 2008 förutom i åldergruppen Stockholm ligger tillsammans med övriga storstadsregioner över riksgenomsnittet (tab.10) När man granskar aborttalen för antalet aborter per 1000 kvinnor i vissa kommuner och församlingar i kvinnor. Siffrorna i denna rapport är preliminära och baserade på Socialstyrelsens abortstatistik. Karolina Höög Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa Box Stockholm tel: fax: e-post: Stockholm Abort och förlossningsrapporten finns att ladda ner som pdf-fil från Lafas hemsida

3 Utsändningslista Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Chefsbarnmorska vid kvinnoklinikernas förlossningsavdelningar Chefsöverläkare kvinnokliniker Epidemiologiskt centrum (EpC), Socialstyrelsen Gynekologiska mottagningar i öppen vård Kuratorer vid abortrådgivningar, kvinnokliniker Landstingsdirektören Landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor Mödrahälsovårdsöverläkare Mödravårdscentraler/Barnmorskemottagningar Ordförande i sjukvårdsstyrelserna RFSU-kliniken Samordningsbarnmorskor Sex- och samlevnadsenheter, SESAM Sjukhusdirektörer Specialsakkunnig i obstetrik och gynekologi Ungdomsmottagningar Tabeller Tabell 1 Tabell 2 Antal förlossningar och aborter vid sjukhus och kliniker i Stockholms län och aborter i riket, Antal förlossningar vid sjukhus i Stockholms län 2009 per månad Tabell 3 Förlossningsmetoder och smärtlindring vid sjukhus i Stockholms län 2009 Tabell 4 Tabell 5 Tabell 6 Tabell 7 Antal aborter 2009 vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län Antal aborter 2009 vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län fördelade efter ålder vid aborttillfället Andel aborter i öppen respektive sluten vård vid sjukhus i Stockholms län 2009 i procent Abortpatienter 2009 vid sjukhus i Stockholms län fördelade efter graviditetens längd vid ingreppen i procent Tabell 8 Abortmetod vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län 2009 Tabell 9 Abortpatienter 2009 fördelade efter antal tidigare genomförda aborter och kommun/församling i Stockholms län Tabell 10 Aborttal per kommun och församling i Stockholms län per kvinnor 2009 samt jämförelse med Göteborg, Malmö samt riket Tabell 11 Antal aborter per kommun och församling 2009 i Stockholms län fördelade efter kvinnans ålder vid aborttillfället

4 Tabell 1 Antal förlossningar och aborter vid sjukhus och kliniker i Stockholms län och aborter i riket, År Antal förlossningar i länet Förändring i procent Antal aborter i länet *) Förändring i procent Antal aborter i riket , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *) = Fr o m 1996 inkluderas även privata vårdgivare

5 Tabell 2 Antal förlossningar vid sjukhus i Stockholms län 2009 per månad samt jämförelse med motsvarande period 2008 Sjukhus Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 2009 Totalt 2008 Förändr i procent BB Stockholm ,9 Danderyds sjukhus AB ,6 Karol.univ.sjukhuset Hudd ,3 Karol.univ.sjukhuset Solna ,6 Södersjukhuset AB (inkl SöBB) ,2 Södertälje sjukhus ,8 Totalt Totalt Förändring i % -4,0-6,8 6,2-0,3-1,3 0,0 3,8 8,8 4,1 4,7 7,5 5,4 2,2

6 Tabell 3 Förlossningsmetoder och smärtlindring vid sjukhus i Stockholms län 2009 samt jämförelse med motsvarande period 2008 Totalt Andel (%) Procent av antal förlossningar förloss- Sectio Sectio sectio av Aku- Epidural- Aku- Epidural- Sjukhus ningar akut planerad totalt totalt punktur blockad punktur blockad BB Stockholm , ,4 27,9 Danderyds sjukhus , ,4 40,7 Karol.univ.sjukhuset Hudd , ,1 38,1 Karol.univ.sjukhuset Solna , ,1 49,1 Södersjukhuset AB , ,0 43,5 Södertälje sjukhus , ,7 41,1 Totalt , ,4 41,1 Totalt , ,7 39,3 Förändring i % 2,2 5,9 9,1 7,2 1,0-19,4 7,1-2,3 1,8 Sectio = Kejsarsnitt Epiduralblockad (EDA) = Ryggbedövning

7 Tabell 4 Antal aborter 2009 vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län samt jämförelse med motsvarande period 2008 Sjukhus/vårdgivare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 2009 Totalt Förändring i % Danderyds sjukhus AB ,6 Karol.univ.sjukhuset Hudd ,4 Karol.univ.sjukhuset Solna ,0 Nacka Närsjukhus ,4 Norrtälje sjukhus ,1 Södersjukhuset AB ,2 Södertälje sjukhus , Sjukhus Sjukhus Förändring i % -14,6-5,7 15,2-11,5-13,9 8,8-1,8-3,8-6,2-9,5 9,6-3,6-3,7 Privata vårdgivare Kvinnokliniken AB Vällingby ,0 Oktaviakliniken ,8 Sophiahemmet ,0 Täby Närsjukhus ,9 Sabbatsbergs närsjukhus ,7 Citykliniken, Sthlm Gynspecialisterna AB, Kista ,1 Läkarhuset Farsta Centrum X 11 X ,9 Handelns specialistvård X X ,0 Läkarhuset i Vällinby Läkargruppen Viktoria ,1 UltraGyn, Läkarhuset Odenplan , Privata vårdgivare Privata vårdgivare Förändring i % 10,8 8,0 20,0-1,4-18,2-3,8 18,4 17,1 25,1-20,1 6,0 27,5 6,4 Totalt Totalt Förändring i % -9,0-2,7 16,2-9,3-14,9 6,0 1,8 0,6-0,2-12,0 8,8 3,1-1,5 *Från och med i år redovisas inte antalet aborter månad för månad om summan understiger 100 ** Totalen kan innehålla aborttal från kliniker som ej är uppräknade och där endast ett fåtal aborter utförts

8 Tabell 5 Antal aborter 2009 vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län fördelade efter ålder vid aborttillfället samt jämförelse med motsvarande period 2008 Sjukhus/vårdgivare -19 % % % % % 40- % Totalt Danderyds sjukhus AB , , , , , , Huddinge sjukhus , , , , ,3 84 5, Karolinska sjukhuset , , , , ,7 90 6, Nacka Närsjukhus 74 14, , , , , ,2 500 Norrtälje sjukhus 45 24, , , , ,8 13 7,2 181 Södersjukhuset AB , , , , , , Södertälje sjukhus , , , , ,3 30 4, Sjukhus , , , , , , Sjukhus , , , , , , Förändring i % -8,2-4,8-2,9 0,2-1,2-7,8-3,7 Privata vårdgivare Kvinnokliniken AB Vällingby 6 Oktaviakliniken 614 Sophiahemmet 6 Täby Närsjukhus 596 Sabbatsbergs närsjukhus 92 Gynspecialisterna AB, Kista 490 Läkarhuset Farsta Centrum 105 Handelns specialistvård 152 Läkarhuset i Vällinby 7 Läkargruppen Viktoria 81 UltraGyn, Läkarhuset Odenplan Privata vårdgivare , , , , , , Privata vårdgivare , , , , , , Förändring i % -3,8 3,1 5,2 13,8 11,4 1,5 6,4 Totalt , , , , , , Totalt , , , , , , Förändring i % -7,4-3,2-1,0 3,3 1,8-5,4-1,5 *Totalerna inkluderar aborter där kvinnans ålder är okänd **Från och med i år redovisas inte antalet aborter månad för månad om summan understiger 100 *** Totalen kan innehålla aborttal från kliniker som ej är uppräknade och där endast ett fåtal aborter utförts

9 Tabell 6 Andel aborter i öppen respektive sluten vård vid sjukhus i Stockholms län 2009 samt jämförelse med motsvarande period 2008 i procent Sjukhus Öppen vård Sluten Öppen vård vård Sluten vård Danderyds sjukhus AB 93,4 6,6 93,4 6,6 Karol.univ.sjukhuset Hudd 92,7 7,3 91,3 8,7 Karol.univ.sjukhuset Solna 90,8 9,2 90,8 9,2 Nacka Närsjukhus 99,7 0,3 99,7 0,3 Norrtälje sjukhus 100,0 0,0 100,0 0,0 Södersjukhuset AB 91,5 8,5 92,1 7,9 Södertälje sjukhus 91,2 8,8 92,3 7,7 Totalt 92,5 7,5 92,6 7,4

10 Tabell 7 Abortpatienter 2009 vid sjukhus i Stockholms län fördelade efter graviditetens längd vid ingreppen, i procent samt jämförelse med motsvarande period 2008 Medianvärde Sjukhus < Total Danderyds sjukhus AB 21,7 25,3 21,9 10,6 7,3 4,8 1,8 0,7 1,1 1,9 0,9 0,9 1, Karol.univ.sjukhuset Hudd 33,6 22,7 16,2 8,7 6,4 4,7 1,0 1,2 1,2 1,4 0,9 0,7 1, Karol.univ.sjukhuset Solna 32,6 23,2 16,6 8,2 5,6 3,5 2,4 1,4 1,6 1,1 0,8 1,2 2, Nacka Närsjukhus 32,8 26,5 20,2 10,3 6,7 3,3 0,1 0, Norrtälje sjukhus 25,6 31,8 17,9 10,7 9,5 4, Södersjukhuset AB 19,5 22,9 21,4 11,9 9,2 6,3 3,0 1,1 1,4 0,8 0,9 0,7 0, Södertälje sjukhus 29,4 28,3 19,2 7,7 5,9 3,1 0,4 1,5 0,9 0,4 0,6 0,9 1, Totalt ,4 24,2 19,4 10,0 7,3 4,8 1,9 1,0 1,2 1,1 0,8 0,8 1, Totalt ,0 24,1 20,9 11,7 8,8 5,6 2,1 1,0 1,2 1,0 0,7 0,8 1, sjukhus + privat ,5 25,2 16,9 7,8 5,1 3,4 1,4 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 1,0 7 sjukhus + privat ,7 26,3 19,3 8,9 7,0 4,1 1,6 0,8 1,0 1,0 0,6 0,6 0,9 7

11 Tabell 8 Abortmetod vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län 2009 samt jämförelse med motsvarande period 2008 Sjukhus/vårdgivare Medicinska Vacumaspiration aborter Tvåstegsaborter Antal % Antal % Antal % Totalt* Danderyds sjukhus AB , , , Huddinge sjukhus , ,8 86 6, Karolinska sjukhuset , , , Nacka Närsjukhus , , Norrtälje sjukhus 79 43, , Södersjukhuset AB , , , Södertälje sjukhus , ,0 45 6, Sjukhus , , , Sjukhus , , , Förändring i % -18,7 7,2-6,1-3,7 Privata vårdgivare Kvinnokliniken AB Vällingby 6 100, Oktaviakliniken 19 3, , Sophiahemmet 3 50,0 3 50, Täby Närsjukhus , , Sabbatsbergs närsjukhus , Gynspecialisterna AB, Kista 11 2, , Läkarhuset Farsta Centrum , Handelns specialistvård , Läkarhuset i Vällinby 7 100, Läkargruppen Viktoria 46 56, , UltraGyn, Läkarhuset Odenplan 36 12, , Privata vårdgivare , , Privata vårdgivare , , Förändring i % -10,0 17,6-6,4 Totalt , , , Totalt , , , Förändring i % -16,8 9,6-6,1-1,5 *Totalen inkluderar även okänd abortmetod

12 Tabell 9 Abortpatienter 2009 fördelade efter antal tidigare genomförda aborter och kommun/församling Uppgift om församling saknas i vissa fall vilket gör att kommunsumma ej stämmer med summan av församlingar. Tidigare genomförda aborter Uppgift Totalt Kommun/församling saknas Botkyrka Grödinge Botkyrka Danderyd X - X Ekerö X - X Österhaninge Övriga församlingar Haninge Flemingsberg Huddinge Sankt Mikael Trångsund Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn 26 7 X X - 36 Nynäshamn X - X Övriga församlingar X - X Nynäshamn Salem Husby Ärlinghundra X - X Övriga församlingar Sigtuna X Sollentuna Solna Adolf Fredrik 25 9 X X - 39 Bromma Brännkyrka Domkyrkoförsamlingen X - - X Engelbrekt X X - 61 Enskede Essinge 20 7 X X - 32 Farsta Gustav Vasa 25 8 X X 1 37 Hedvig Eleonora X 1 X Hägersten Hässelby Högalid Johannes X 1 X Katarina Kungsholmen X 1 X

13 Tabell 9 fortsättning Abortpatienter 2009 fördelade efter antal tidigare genomförda abortter och kommun/församling Uppgift om församling saknas i vissa fall vilket gör att kommunsumma ej stämmer med summan av församlingar. Tidigare genomförda aborter Uppgift Totalt Kommun/församling saknas Maria Magdalena X 2 X Matteus X 5 X Oscar X - X Sankt Göran Skarpnäck Skärholmen Sofia Spånga-Kista Vantör Vällingby Västerled X 2 X Stockholm Sundbyberg Södertälje Östertälje Övriga församlingar Södertälje Tyresö Täby Upplands Bro X - X Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm X X - 33 Värmdö Österåker Okänd kommun i SLL Okänt län Från andra län Stockholms län Abort i annat län Totalt Totalt Förändring i % -1,4 0,0 3,7 2,6 0,0 Totalen för 2009 inkluderar även stockholmskvinnor som gjort abort i annat län. X = Antalet observationer är tre eller färre eller ingår i en summa av tal där ett av talen är tre eller färre I kommun- och församlingskolumnerna ingår även de kvinnor från Stockholms län som gjort abort i annat län. Okänd kommun i SLL: Aborten är utförd inom SLL och kvinnans hemlän är Stockholm men kommunkoden är felaktig eller saknas. Okänt län: Aborten är utförd inom SLL men länskoden är felaktig eller saknas. Från andra län: Aborten är utförd inom SLL och kvinnans hemlän är inte Stockholm.

14 Tabell 10 Aborttal per kommun och församling per kvinnor 2009 samt jämförelse med motsvarande period 2008 (befolkningsunderlag ) Kommun/församling Botkyrka 27,3 37,5 32,3 28,2 18,7 8,8 25,3 26,3 Grödinge 27,3 37,7 X 27,2 23,4 0,0 X 20,6 Botkyrka 28,7 39,4 33,3 29,6 19,7 8,1 26,1 26,5 Danderyd 17,4 24,5 14,4 21,8 21,1 11,3 17,9 18,2 Ekerö 12,4 27,8 30,2 27,0 20,4 14,9 19,7 22,3 Österhaninge 24,7 31,8 30,6 27,4 18,0 7,0 22,7 26,7 Övriga församlingar 31,5 40,1 42,2 32,1 14,4 6,1 25,8 26,7 Haninge 28,7 36,1 35,0 30,2 18,8 7,8 25,3 28,2 Flemingsberg 24,7 30,7 22,3 27,0 31,6 X X X Huddinge 25,4 39,0 16,8 13,3 23,6 6,9 19,8 21,8 Sankt Mikael 19,8 53,2 25,7 31,1 15,2 6,1 23,7 25,5 Trångsund 29,9 53,4 45,1 26,8 28,3 10,5 30,9 23,7 Huddinge 27,0 44,7 28,5 23,9 24,2 8,2 25,2 24,8 Järfälla 24,4 38,2 35,4 27,6 20,0 10,0 24,9 24,7 Lidingö 17,4 38,5 17,9 21,4 18,6 6,6 19,0 20,2 Nacka 18,6 41,0 26,7 24,8 19,0 12,3 22,3 22,4 Norrtälje 29,3 41,5 31,8 23,5 23,4 8,3 25,6 23,2 Nykvarn 31,5 40,5 37,0 24,6 11,2 X X X Nynäshamn 34,0 51,3 43,8 38,5 45,0 X X 29,9 Övriga församlingar 20,3 45,8 54,3 27,9 17,6 X X 22,7 Nynäshamn 27,0 50,7 48,3 34,3 30,7 6,2 30,2 26,6 Salem 30,0 58,7 34,4 21,8 21,4 X X 29,0 Husby Ärlinghundra 17,2 48,1 28,2 15,0 22,5 X X 29,8 Övriga församlingar 18,3 28,1 24,8 31,7 19,1 17,1 22,4 25,3 Sigtuna 20,0 36,9 26,3 25,8 20,4 12,9 23,1 27,1 Sollentuna 15,6 31,5 33,1 33,6 16,4 7,0 20,8 22,4 Solna 27,7 35,8 20,3 20,3 17,7 3,7 20,6 21,1 Adolf Fredrik 27,3 43,5 17,8 16,9 21,3 X X 13,9 Bromma 20,0 25,2 22,5 14,8 21,0 3,6 17,7 20,4 Brännkyrka 22,9 38,2 32,9 21,1 14,2 6,3 22,0 26,5 Domkyrkoförsamlingen 19,0 75,3 23,8 29,7 33,0 X X X Engelbrekt 14,3 11,8 13,9 17,4 8,5 X X 17,7 Enskede 27,0 31,1 14,1 15,4 12,9 11,9 17,5 20,5 Essinge 34,5 13,4 19,9 9,5 X 12,3 X X Farsta 27,4 32,8 30,5 24,6 16,7 10,8 23,5 23,3 Gustav Vasa 14,7 20,0 11,6 12,9 8,4 X X 17,8 Hedvig Eleonora 16,5 20,8 23,3 18,7 19,3 15,7 19,6 17,0 Hägersten 30,0 29,1 21,4 21,7 15,3 9,4 20,3 21,4 Hässelby 20,4 26,4 40,9 21,1 19,3 3,1 21,2 32,1 Högalid 26,3 24,5 22,2 10,9 11,6 13,0 17,0 19,2 Johannes X 33,6 21,3 13,9 13,7 19,4 X 21,8 Katarina 28,5 26,8 17,1 17,0 14,5 7,5 17,6 19,7 Kungsholmen 20,3 21,5 11,9 12,6 9,7 9,3 13,0 X Tabell 10 fortsättning Aborttal per kommun och församling per kvinnor 2009 samt jämförelse med

15 motsvarande period 2008 (befolkningsunderlag ) Kommun/församling Maria Magdalena 20,0 36,2 27,4 15,9 12,3 13,2 20,4 16,2 Matteus 14,5 28,6 15,6 12,2 11,8 7,2 14,5 17,3 Oscar 8,8 20,0 17,7 13,7 11,1 9,7 14,4 18,2 Sankt Göran 25,5 21,3 18,2 11,0 11,0 7,9 14,6 16,6 Skarpnäck 24,4 29,1 20,0 23,4 12,0 6,4 18,9 19,5 Skärholmen 33,6 41,4 29,1 37,0 27,5 14,5 30,6 31,8 Sofia 23,3 23,5 24,8 10,6 11,1 10,9 16,4 19,3 Spånga-Kista 22,7 34,0 30,1 26,3 17,6 9,4 23,5 27,6 Vantör 27,7 39,6 33,5 30,2 15,3 9,6 26,5 28,9 Vällingby 21,1 38,9 30,9 22,7 20,0 9,1 23,3 27,4 Västerled 12,5 18,8 20,7 19,5 17,5 6,9 15,4 16,8 Stockholm 27,6 34,9 27,4 22,9 18,3 11,0 23,5 24,5 Sundbyberg 31,8 45,5 26,6 27,8 20,8 10,2 27,0 28,5 Södertälje 25,5 20,4 25,8 17,9 11,8 7,0 18,4 28,0 Östertälje 19,2 42,8 35,9 16,4 24,8 X X 25,1 Övriga församlingar 42,2 97,4 51,1 46,5 27,5 11,1 39,5 23,1 Södertälje 27,6 35,6 32,3 22,9 20,2 6,9 24,0 25,5 Tyresö 36,2 50,8 47,9 24,0 20,4 6,7 27,5 28,3 Täby 12,4 32,2 19,6 22,7 20,0 9,5 18,1 18,2 Upplands Bro 20,8 48,1 26,9 27,6 19,7 10,3 24,5 24,2 Upplands Väsby 25,2 26,9 37,8 27,7 22,2 13,5 24,7 28,5 Vallentuna 19,9 27,1 44,1 18,7 16,2 6,8 19,2 21,7 Vaxholm 25,2 22,8 23,1 14,2 16,6 X X 20,9 Värmdö 30,5 43,6 25,9 28,9 22,9 12,2 25,2 20,8 Österåker 23,8 44,6 34,2 29,9 16,2 15,5 24,5 20,1 Totalt ,6 37,2 28,7 24,5 19,5 9,8 23,7 Totalt ,0 40,4 29,4 23,9 19,8 10,2 24,5 Riket ,6 32,7 26,1 21,2 16,0 7,6 20,8 Malmö kommun ,1 36,2 25,8 21,1 17,6 8,9 23,1 Göteborg kommun ,4 33,5 23,8 18,8 14,5 8,9 21,4 X = Antalet observationer är tre eller färre eller ingår i en summa av tal där ett av talen är tre eller färre

16 Tabell 11 Antal aborter per kommun/församling 2009 i Stockholms län fördelade efter kvinnas ålder vid aborttillfället samt jämförelse med motsvarande period 2008 Uppgift om församling saknas i vissa fall vilket gör att kommunsumma ej stämmer med summan av församlingar. Kommuner/församlingar Totalt Totalt Botkyrka Grödinge 6 4 X X 22 Botkyrka Danderyd Ekerö Österhaninge Övriga församlingar Haninge Flemingsberg X X X Huddinge Sankt Mikael Trångsund Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn X X X Nynäshamn X X 71 Övriga församlingar X X 53 Nynäshamn Salem X X 88 Husby Ärlinghundra X X 91 Övriga församlingar Sigtuna Sollentuna Solna Adolf Fredrik X X 24 Bromma Brännkyrka Domkyrkoförsamlingen X X X Engelbrekt X X 86 Enskede Essinge X 4 X X Farsta Gustav Vasa X X 56 Hedvig Eleonora Hägersten Hässelby Högalid Johannes X X 57 Katarina Kungsholmen X Tabell 11 fortsättning

17 Antal aborter per kommun/församling 2009 i Stockholms län fördelade efter kvinnans ålder vid aborttillfället samt jämförelse med motsvarande period 2008 Uppgift om församling saknas i vissa fall vilket gör att kommunsumma ej stämmer med summan av församlingar. Kommuner/församlingar Totalt Totalt Maria Magdalena Matteus Oscar Sankt Göran Skarpnäck Skärholmen Sofia Spånga-Kista Vantör Vällingby Västerled Stockholm Sundbyberg Södertälje Östertälje X X 104 Övriga församlingar Södertälje Tyresö Täby Upplands Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm X X 39 Värmdö Österåker Okänd kommun i SLL Okänt län Från andra län Totalt Totalt Förändring i % -7,4-3,2-1,0 3,3 1,8-5,4-1,5 Förklaring: I kommun- och församlingskolumnerna ingår även de kvinnor från Stockholms län som gjort abort i annat län. Okänd kommun i SLL: Aborten är utförd inom SLL och kvinnans hemlän är Stockholm men kommunkoden är felaktig eller saknas. Okänt län: Aborten är utförd inom SLL men länskoden är felaktig eller saknas. Från andra län: Aborten är utförd inom SLL och kvinnans hemlän är inte Stockholm. X = Antalet observationer är tre eller färre eller ingår i en summa av tal där ett av talen är tre eller färre.

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting

Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Uppföljning av verksamheten 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-04-28 Diarienummer: HSN 1504-0520 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Manscentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell stiftelse, med inriktning att hjälpa och bistå män i kris och/eller med problem som försvårar deras liv. Stiftelsen Manscentrums

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Rapport om Handslaget och skolorna år 4

Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Beskrivning av verksamheten i Stockholmsdistriktet under perioden 2006-07-01-2007-06-30 Bakgrund och ambition Med Handslaget vill Stockholms Idrottsförbund (SIF)

Läs mer

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar)

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Tid S:t Botvids gymnasium Tomtbergavägen 10 Botkyrka 2009-06-02 13.00 Tullinge gymnasium

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning 1 1 Botkyrka Alby sporthall 40 x 20 nej Ja Ståplats 4 seriehallar 85 000 1 Botkyrka Botkyrka hallen PL1 40 x 20 nej Ja 1000 1 Botkyrka

Läs mer

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Matzon TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-24 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 26 1 (5) HSN 1502-0287 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Vårdval Stockholm 2008

Vårdval Stockholm 2008 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vårdval Stockholm 2008 Första kartläggningen Författare: Anne-Maj Berggren Carolina Sandberg Juni 2008 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning www.uppdragsguiden.sll.se

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Översikt 1-3v 4v 6-8v 3-5m 6m 8m 10m 12m 18m 2,5-3 år* 4 år 5 år Hem BVC BVC BVC BVC BVC Hem BVC BVC BVC BVC BVC BVC S 2 besök L+S

Läs mer

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 P161 P162N P162S AIK IBF (A) Huddinge IBS (C ) Ekerö IK Farsta IBK (A) Hässelby SK IBK (B) Farsta IBK (B) FBI Tullinge (A) IK Frej

Läs mer

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Epidemiologiska enheten Stockholms läns landsting Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Stockholms läns Folkhälsoenkät 2006 Av Anders Järleborg, Tomas Hemmingsson, Andreas

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primärvårdsrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 SIDA 2 AV 20 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat

Läs mer

STADGEFÖRTECKNING. Författad mars 2010, Nymble. P. Axén, J. Hellgren, A. Johansson, I. Milles, S. Olsson. Senast ändrad:

STADGEFÖRTECKNING. Författad mars 2010, Nymble. P. Axén, J. Hellgren, A. Johansson, I. Milles, S. Olsson. Senast ändrad: STADGEFÖRTECKNING Författad mars 2010, Nymble P. Axén, J. Hellgren, A. Johansson, I. Milles, S. Olsson Senast ändrad: Årsmöte 2012, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2012-11-12 KAPITEL 1: NAMN OCH

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 Verksamhetsberättelse 2009 Manscentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell stiftelse, med inriktning att hjälpa och bistå män i kris och/eller med problem som försvårar deras liv. Stiftelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 1 Verksamhetsberättelse 2010 Manscentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell stiftelse, med inriktning att hjälpa och bistå män i kris och/eller med problem som försvårar deras liv. Stiftelsen

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK Utskriftsdatum 2009-06-16 Sida 1 HUE HU1N HU1S HU2N HU2S DU1 Duvbo IK Högalids IF Skogås/Trångsund(B) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Töjnan IBK Bele Barkarby IF IK Frej Kungsängens IF Turebergs

Läs mer

DPD Företagspaket 16.00

DPD Företagspaket 16.00 DPD Företagspaket 16.00 Kollitaxering Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, d v s den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Enstaka kollin med

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

Uppföljning av hälsooch sjukvårdens insatser på befolkningsnivå 2008

Uppföljning av hälsooch sjukvårdens insatser på befolkningsnivå 2008 Uppföljning av hälsooch sjukvårdens insatser på befolkningsnivå 200 Rapporten är framställd av: Elisabeth Åkrantz, Riitta Sorsa, Birger Forsberg, Carin Bokedal och Birgitta Almgren. Stockholms Läns Landsting

Läs mer

Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar

Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar Slutrapportering Oktober 2013 Innehåll Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar Sammanfattning 2 1. Bakgrund, deltagare och metod 5 1.1

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

Vårdcentral (ctrl+f för att söka

Vårdcentral (ctrl+f för att söka Ägare/Drivs av (ctrl+f för att söka ) Vårdcentral (ctrl+f för att söka ) Grundstenen 118578 Nacka Närsjukhus Proxima landsting/boo landsting/ektorps landsting/fisksätra landsting/forums Familjeläkarna

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan I följande tre flikar hittas förslaget till nivåindelning som Stockholms Innebandyförbund (StIBF) tagit fram för säsongen 2015/2016. Dokumentet

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden.

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg 0102 0180176 Kungsgatan 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen 0180182 Butikscity 0180183 Hötorget, höghusen 0103 0180174 Engelbrektsplan, Olof

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030 211 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 23 År 23 beräknas Stockholmskommunerna betala en nettoavgift till utjämningssystemet

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län

Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län Riktlinjer för vårdgivare som bemannar remissgrupper Utgivare: Olav Bengtsson Kerstin

Läs mer

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta Kommuner och stadsdelar- Fördelat 2011 Våld i nära relation med följande inriktningar: Botkyrka 300 000 Samordning av arbetet med våld i nära relation Bromma 800 000 Organisationsutveckling - insatser

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer