Svensk Däckåtervinning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Däckåtervinning AB"

Transkript

1 Projekt två om marknadsföring Svensk Däckåtervinning AB - Information är så mycket mer än bara marknadsföring Johan Nilsson Jimi Åkerblom Mancini Sp2c Frans Schartaus gymnasium

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Marknaden inom SDAB 3 SDAB:s grundstrategi 3 Nyhetsbrev och märkeslojalitet.. 4 Nyhetsbrev granskas.. 4 Informationen sprids utomlands 4 Reklambyrån defacto AB är ett faktum 5 Informationen bidrar till forskningen. 5 Kommunikationsmodell. 6 Avslutning.. 6 Källförteckning.. 7 1

3 Inledning Så här inför vårt andra projekt som behandlar marknadsföring har vi konstaterat att Svensk Däckåtervinning AB använder begreppet informationsspridning i sin marknadsföring. Det är ett annorlunda begrepp som vi ville fördjupa oss i och samtidigt upptäcka vad som påverkar den. Vi har utforskat med vilka metoder företaget sprider sin information och hur den har uppfattats sedan starten ur miljösynpunkt och politiskt perspektiv. Kan informationskanalerna utvecklas ytterligare, i så fall hur? Med rapporten vill vi visa att information är så mycket mer än bara marknadsföring. Vi har utgått ifrån vår tidsplan som omfattar veckorna 8-16 för att få en jämn arbetsbelastning. Redan vecka 8 kontaktade vi vår kontaktperson Lars Åman angående den första intervjun i vecka 11. Vid denna intervju behandlades grundfrågor som vi sedan kompletterade och utvecklade till den andra intervjun under vecka 13. Utöver det teoretiska har vi arbetat praktiskt då vi hjälpte till att sända iväg nyhetsbrev för april månad. Det visade sig att informationen har många mottagare. Samarbetet tycker vi har fungerat bra, och vi hoppas innerligt att det fortsätter under det sista året framöver.

4 Marknaden inom Svensk Däckåtervinning AB Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) använder sig av informationsspridning och vill att däckleverantörer och däckverkstäder ska informeras om vad som händer med däcken när de blir avfall, alltså vilka återvinningsmöjligheter det finns för däcken och vilka som är mest effektiva. SDAB:s konkurrensmedel kan tyckas vara annorlunda gentemot andra verksamheter. Produkten är en tjänst som innebär att SDAB genomför och organiserar producentansvaret för anslutna producenter, däckverkstäder och däckleverantörer. Priset som är återvinningsavgifterna spelar ingen stor roll för producenterna eftersom avgifterna är obligatoriska, det finns ingen konkurrens som kan påverka avgifterna. Inte heller SDAB:s kontor (platsen) spelar större roll för verksamhetens information. Det är en fördel att företaget ligger i Stockholmsområdet eftersom här finns många verkstäder och berörda. Påverkan är det viktigaste konkurrensmedlet. Utan SDAB:s information skulle verkstäder bli mer inkompetenta inför sina kunder vilket kan ge däckbranschen ett dåligt intryck. Utan påverkan får SDAB ingen återkoppling (feedback), det blir då svårt att utvecklas. SDAB får feedback i form av förfrågningar som företaget sedan utvecklar vidare. SDAB:s informationsspridning är viktig för att däckverkstäder och däckfirmor ska kunna förmedla informationen vidare och bli kunniga samt få självförtroende inom området. Det finns inte samma drivkraft i SDAB:s marknadsföring som när något ska säljas. Informationen riktar sig till yrkesverksamma företag som säljer däck på marknaden och som är anslutna till förordningen om producentansvar. SDAB har inget vinstsyfte och vill därför inte synas eller konkurrera på marknaden, utan de vill vara informationskälla till yrkesverksamma inom däckbranschen. Företaget ska engagera däckleverantörer och verkstäder till att sälja rätt däck för att öka säkerheten och miljövänligheten. Informationen kan därför handla om till exempel däckrazzia (däckundersökningar från oktober 2005), även förändringar, miljöundersökningar och nyttan med dessa, samt jämförelser om vad däckåtervinning innebär för miljöbesparingar gentemot däck på soptipp och varför gummi är ett bra återvinningsmaterial etc. Informationen ska klargöra syftet med ett producentansvar och att den pågående processen är effektiv. SDAB:s grundstrategi När SDAB startade skulle företaget anpassa sig efter kretsloppspropositionen och förordningen om producentansvar samt myndigheternas krav. Myndigheterna hade krav på en rikstäckande systemutformning. Genom kretsloppspropositionen förväntade sig regeringen att däckbranschen själva skulle ansvara för SDAB:s organisation. Det var därför som Däckleverantörernas förening och Däckspecialisternas riksförbund tillsammans startade SDAB. SDAB representerar däckbranschen gentemot myndigheterna. Den första utgivna informationen år 1994 skulle tolkas som från en myndighet för att ge rätt intryck så att verkstäderna anpassade sig efter den. Med denna grundstrategi fick SDAB verkstäderna att inse nyttan med ett producentansvar för däcken. Det första intrycket var viktigt för fortsättningen, det gjordes därför många informationsutskick vid starten sommaren Ett problem var att SDAB då inte visste vem som var i behov av informationen. I början fick därför alla bemannade bensinmackar information eftersom man inte visste vilka som hade däckförsäljning. Alltså gjordes onödiga beställningar av informationsmaterial vid starten. Idag vet SDAB vilka adresser som är anslutna och intresserade genom adressregister. 3

5 Vid starten publicerades en trettiosekunders film på Anslagstavlan i Sveriges television där Naturvårdsverket som myndighet var avsändare. Syftet var att visa aktuella återvinningsavgifter. Det som kostade var framställningen av filmen. Denna film stämde med SDAB:s grundstrategi i att framstå som en myndighet, eftersom Naturvårdsverket var avsändaren. Nyhetsbrev och märkeslojalitet Förordningen om producentansvar fungerade som ett ramverk för det som skulle åstadkommas, något som SDAB själva informerade om. Informationen har spridits effektivt. I fjol var 97 procent av Sveriges insamlade däck anslutna till SDAB:s system. Verksamheten hade en återvinningsgrad nära 100 procent. Företaget har anhängare runt hela Sverige vilket är unikt. SDAB är välkänt bland yrkesverksamma inom hela svenska däckbranschen eftersom företaget är rikstäckande och branschens enda alternativ. SDAB har därför fått märkeslojalitet (branschlojalitet) samt en igenkänd logotyp som tydligt visar vilket område som organiseras. Dessutom ska informationen om SDAB:s system nå utomlands för att där skapa konkreta frågor och inspiration om det svenska däckåtervinningssystemet som SDAB sedan kan svara och behandla i sina nyhetsbrev. En varierad feedback förnyar nyhetsbreven och lockar nya läsare. Nyhetsbreven är offentliga och kan nå andra berörda till exempel genom verkstädernas kundrum och kontakter. Dessutom finns nyhetsbrevens information tillgänglig på SDAB:s hemsida Hemsidan ger intresserade möjlighet att ta del av information och nya förslag. Här finns en genväg till entreprenören Ragn-Sells hemsida. Tyvärr saknar dock många däck- och gummiverkstäder datorer. Inför framtiden hoppas SDAB på en bättre datamognad då informationen kan skickas digitalt, det gäller dock att få bekräftelse på att sidan utnyttjas. Nyhetsbreven postas också på vanligt vis två gånger om året till verkstäder och miljökontor inom Sverige. En fördel är att nyhetsbreven inte är i kuvert, layouten väcker intresse. Det är dock en svaghet i att inte veta om informationen blir läst, därför funderar SDAB på att göra fler uppföljningar av informationen genom enkäter. SDAB tror annonsförsäljning i nyhetsbreven kan bli aktuellt för att öka läsintresset. Nyhetsbrev granskas Nyhetsbrevens layout har en fyndig utformning utan kuvert. Budskapet är tydligt att det främst gäller yrkesverksamma inom däckbranschen, kompletterat med resultat, diagram, undersökningar och slutsatser. Rubrikerna tycker vi väcker intresse och visar kärnan i budskapet. Texten är skriven på ett lättbegripligt sätt för alla läsare, det kunde dock förklaras bättre varför de olika scenarierna i undersökningen (april 2006) är bra respektive mindre bra. Bilderna är tecknade eller fotograferade vilket vi tycker belyser innehållet och underlättar vår läsning. Informationen sprids utomlands Informationen utomlands förmedlas främst genom konferenser av Lars Åman (VD), som den i Bryssel i mars. Då presenterades en miljöbelastningsstudie som riktar sig till däckåtervinnaren. Studien visar olika resultat om hur däckåtervinning gynnar miljön, det bästa resultatet fick återvinningen inom fotbollsplaner, att gummigranulat utnyttjas istället för jungfruligt material (rent material) till konstgräsfotbollsplaner. 4

6 Eftersom miljöbelastningsstudien ges ut gratis har den inte samma värde som SDAB:s huvudstudie som beskriver systemet mer strukturerat och utvecklat. SDAB kommer därför att börja sälja huvudstudien till intresserade. Inom kort ska en presentation anordnas i Estland. Lars Åman ska då presentera svensk däckåtervinning eftersom den är utvecklad på ett annorlunda sätt med en annan typ av organisation. Att delta i konferenser och ibland mässor är ett sätt för SDAB att lära känna däckbranschen och samtidigt få inspiration från olika håll. Informationen är som mest lämplig att sprida i april när det är säsong på däckverkstäder, oftast vid däckskifte och när siffror och resultat är klara. En nackdel med SDAB:s informationsspridning är att det inte finns tid för personliga besök på däckverkstäder. Men om Lars Åman är på konferens i till exempel Göteborg passar han på att besöka aktuella verkstäder för att informera och kontrollera att allt fungerar. En möjlighet vore om SDAB försökte genomföra fler personliga besök och telefonsamtal och genom den vägen försöka öka intresset och skapa bättre relationer med däckverkstäderna. Reklambyrån defacto AB är ett faktum SDAB får hjälp med att lägga ut informationen på hemsidan och trycka upp nyhetsbreven genom reklambyrån defacto AB som ligger på Bondegatan på Södermalm. Lars Åmans uppgift är att skriva underlag till nyhetsbrevens texter och innehåll, defacto står för utseende och utformning och kan komma med förslag samt lägga ut extra innehåll. SDAB:s budget för informationsspridningen kan i genomsnitt ligga på kronor per år. Informationskostnaderna går till defacto och den som uppdaterar hemsidan samt till porto och utskickskostnader. Kostnaderna ökade något i fjol på grund av miljöbelastningsstudien. Denna studie skickas endast till kommunernas miljökontor. Studien nämns i det senaste nyhetsbrevet från april Dessutom har det skrivits om miljöbelastningsstudien i miljötidningar och i dagspress om att resultat visar att återvinning är miljömässigt bättre än jungfruliga (rena) material inom däck och gummi. Dock läses dagstidningar mer sällan än veckotidningar. Informationen bidrar till forskningen Under 90-talet informerade SDAB i tidningen Illustrerad Vetenskap om att det fanns möjlighet att bidra med pengar till forskning och utveckling. Denna information spreds till KTH i Stockholm och till gummiindustrier som ville utveckla och pröva nya idéer. Genom den här kanalen fanns viljor till att utveckla forskningen, till exempel att kunna utnyttja klippta däck som tjälisolering och vägbyggen. Om ytterligare projekt som liknar miljöbelastningsstudien ska ges ut beror på vilket mottagande informationen får. Mottagandet är minst lika viktigt. Uppstår intressen och rätt signaler är det en förutsättning. I samband med systemförändringen med att däcken skulle hämtas ute på verkstäder skickade SDAB ut information om detta samtidigt som entreprenören Ragn-Sells spred anslag om systemförändringen. Vid större förändringar kan alltså Ragn-Sells bidra med informationen. 5

7 Kommunikationsmodell för (SDAB) Vem SDAB Säger vad... Informerar om: Däckåtervinning Miljöundersökningar Miljönytta Producentansvar Genom vilka kanaler Information/PR Hemsidan Nyhetsbrev Konferenser Med vilken effekt Förfrågningar Återkoppling Till vilka Däckleverantörer Däckverkstäder Däckimportörer Kommuner Miljökontor

8 Kommunikationsmodell Vem SDAB Säger vad... Informerar om: Däckåtervinning Miljöundersökningar Miljönytta Producentansvar Genom vilka kanaler Information/PR Hemsidan Nyhetsbrev Konferenser Med vilken effekt Förfrågningar Återkoppling Till vilka Däckleverantörer Däckverkstäder Däckimportörer Kommuner Miljökontor Avslutning Projekt två var annorlunda gentemot vårt första eftersom vi inriktade oss på Svensk Däckåtervinnings marknadsföring. Alltså företagets informationsspridning som innebär att informationen sprids till yrkesverksamma inom däckbranschen för att informera om aktuella händelser och förändringar. Arbetet har varit intressant med tanke på vår fria arbetsgång. Att själva få disponera tid och arbete tycker vi är mer lärorikt och inspirerande. Vad har vi lärt oss? Jo, att informationen i ett företag har stor betydelse för sin omgivning, behöver dock inte ha något konkurrerande syfte eller vinstsyfte för att slå igenom vilket skiljer information från marknadsföring. Ett plus är att vi själva fått vara med och sprida informationen praktiskt vilket gav oss en annorlunda syn på arbetet inom SDAB. Vår uppgift inom projektet var väl formulerad vilket underlättade vår arbetsgång och arbetsfördelning. Vi är innerligt tacksamma för Lars Åmans engagemang och det underlag vi fått under vårt projekt.

9 Källförteckning Hemsidor: - Reklambyrån defactos hemsida - Europeiska däckåtervinningsförbundets hemsida - Svensk Däckåtervinning AB:s hemsida Företagsekonomiboken E 2000 Compact ( Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Jöran Engqvist, Rolf Jansson) Nyhetsbrev Fyra förträffliga intervjuer tillsammans med Lars Åman som var kärnan i vårt projekt. 7

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Internkommunikation en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Johan Hansson och Erik Åkesson Examensarbete Medie- och kommunikationsvetenskap Konst, kultur och kommunikation

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - ETU

Slutrapport projektgenomförande - ETU Stockholm 2013-03-30 Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer