kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung"

Transkript

1 kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

2 Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom bra kommunikation fogas Trosa kommun samman vilket bidrar till att kommunens mål och visioner kan uppnås på ett effektivare sätt samt att en positiv och korrekt bild av Trosa kommun och dess varumärke sprids till omvärlden. Vi arbetar utifrån våra kärnvärden: enkelt, flexibelt och uthålligt Vision för Informations- och näringslivsenheten i Trosa kommun

3 Innehållsförteckning 1. Inledning med syfte och mål 1 2. Samordning 1 3. Målgrupper 2 4. Budskap och presentation 2 5. Omvärldsbevakning 3 6. Kommunikationsplan 3

4 1. Inledning med syfte och mål Trosa kommuns kommunikationsstrategi beskriver övergripande metoder och riktlinjer för hur arbetet med att förmedla bilden av och information om Trosa kommun och dess verksamheter bör utföras. Syftet med strategin är att nå kostnadseffektivitet och genomslagskraft internt i organisationen och externt gentemot målgrupperna. Strategin ska ses som ett måldokument där det övergripande målet är att kommunikationen ska bidra till: att skapa en effektiv organisation med bättre förutsättningar för beslutsfattande att skapa enighet om mål och vision i organisationen att öka medborgarnas engagemang och kunskaper om Trosa kommun och dess verksamheter att en positiv bild av Trosa kommun och dess varumärke sprids att ge en korrekt bild av Trosa kommun i massmedierna att underlätta för framtida rekryteringar och nyetableringar i kommunen Att bygga kommunala varumärken blir allt viktigare i en hårdare konkurrens om människor och arbeten. Att Trosa kommun redan idag har ett starkt varumärke ger bra förutsättningar för ett fortsatt gott anseende. Att utveckla strategin kring Trosa kommuns varumärke genom att formulera kommunens relativa styrka kan medföra avgörande konkurrensfördelar i framtiden. I strategin definieras olika målgrupper inom och utanför kommunen. I strategin nämns genomgående begreppet kommunikationsaktiviteter. Detta är ett samlande begrepp som beskriver insatser som görs för att sprida information om kommunen, t ex broschyrer och trycksaker, PR-aktiviteter, annonser, evenemang, utställningar osv. Informations- och näringslivschefen tolkar och förtydligar vid behov innehållet i kommunikationsstrategin. 2. Samordning Kommunikationen är ett verktyg för att nå kommunens verksamhetsmål och de kommunikationsaktiviteter som genomförs ska planeras utifrån de behov som finns i verksamheten. Kommunikationsaktiviteter ger bäst effekt om de samordnas och är mest kostnadseffektiva när de kompletterar varandra. Informations- och näringslivsenheten ansvarar för att utveckla gemensamma verktyg för samordnad kommunikation som t ex grafisk manual, ge stöd i informationsfrågor, PR-aktiviteter, producera gemensamma kommunikationsaktiviteter som är övergripande för kommunens verksamheter m m. Informationsmaterial som tas fram av förvaltningar och enskilda enheter ska komplettera och inte konkurrera med de gemensamma, övergripande kommunikationsaktiviteterna i sitt innehåll och utseende. Ansvar för detta ligger hos ledningsgruppen i kommunen. 1

5 Tydlighet och konsekvens är viktiga i kommunikationen med massmedier. Medieaktiviteter och pressmeddelanden ska ske i samråd med informations- och näringslivsenheten. Informations- och näringslivsenheten ansvarar för att nyckelpersoner i Trosa kommun erhåller ev. medieträning vid behov. 3. Målgrupper Kommunikationsstrategin skiljer sig något beroende på vilken målgrupp man vänder sig till. Olika målgrupper har olika behov och olika förkunskaper om kommunen. Det är därför lämpligt att specificera målgrupperna och fördela mål och möjligheter kring respektive grupp. Medborgare Trosa kommuns invånare ska ha god insikt och insyn i Trosa kommuns verksamhet och ska kunna vara delaktiga i kommunala frågor vilket skapar engagemang och bättre möjligheter till påverkan. Kommunikation till denna målgrupp bör helst ske genom olika typer av kommunikationsaktiviteter och via olika kanaler för att en bred återkoppling ska kunna vara möjlig. God kommunikation gentemot denna målgrupp skapar goda ambassadörer för kommunen. Näringsliv/Företagare Företagarna ska kontinuerligt erhålla information om aktuella frågor samt ha ett eget forum för kontakt i enskilda frågor. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunens representanter. Även här kan god kommunikation medföra goda ambassadörer för kommunen. Att skapa en rättvisande bild av kommunen till denna målgrupp gör det lättare för kommunen och näringslivet att rekrytera arbetskraft och att få företag att etablera sig i kommunen i framtiden. Turister/besökare De som gästar vår kommun ska enkelt och snabbt kunna tillgodogöra sig information om Trosa kommun och dess möjligheter. Besökarna ska mottagas väl och betraktas som en tillgång för kommunens utveckling samt ska ses som potentiella bosättare i kommunen. Medarbetare/förtroendevalda Kommunikationen gentemot dessa målgrupper ska skapa samsyn kring kommunens mål och vision samt ge underlag för ett gott beslutsfattande. Varje medarbetare ska förstå kommunens roll, vision och mål vilket skapar en effektiv organisation och goda ambassadörer för verksamheten i Trosa kommun. Massmedia/omvärld Massmedierna granskar och bevakar vår verksamhet. Genom bra, tydlig och relevant kommunikation kan vi ge en korrekt bild av Trosa kommun och våra verksamheter. Genom en varumärkesstrategi för kommunen bidrar vi till att en positiv bild av Trosa kommun bibehålls samt utvecklas i takt med att samhället förändras. 4. Budskap och presentation Trosa kommuns profil ska översättas i anpassade budskap för varje målgrupp. I kommunikation 2

6 med omvärlden ska lämpligt text- och bildinnehåll lyfta fram de budskap som profilerar Trosa kommun och dess relativa styrkor. En varumärkesstrategi ska arbetas fram vilken ska samla en rad element och begrepp som ska utgöra kommunens vision och position i framtiden. Varumärkesstrategin ska fungera som ett verktyg i de budskapsformuleringar som görs i de olika kommunikationsaktiviteterna. Design och layout ska hålla en hög kvalitet och ska vara utförd i enlighet med Trosa kommuns grafiska profil. Informations- och näringslivsenheten tillhandahåller vissa mallar, bilder och liknande hjälpmedel för att underlätta produktion av kommunikationsaktiviteter. Informations- och näringslivsenheten bidrar även med externa kontakter för formgivning, fotografering m m. Vid tryckeritjänster ska avrop mot ramavtal ske enligt de gällande avtal. 5. Omvärldsbevakning God kännedom om händelser och förändringar i samhället är en förutsättning för effektiv kommunikation. Omvärldsbevakning bör därför vara integrerad i varje förvaltning. Informations- och näringslivsenheten har ett ansvar för att underlätta och samordna den övergripande omvärldsbevakningen. I Informations- och näringslivsenhetens ansvar ingår att bevaka nationella och internationella skeenden för att analysera dessa ur ett kommunikationsperspektiv. Informationen om dessa skeenden ska sedan delges de som har behov av analyserna för beslutsfattande och dagligt arbete. 6. Kommunikationsplan Inför varje flerårsplan samt budget ska en övergripande kommunikationsplan upprättas för Trosa kommun. Denna ska bestå av särskilda kommunikationsaktiviteter som bedöms vara speciellt betydelsefulla att genomföra för att uppnå de mål som är uppsatta för perioden. Kommunikationsplanen ska innehålla konkreta förslag på aktiviteter och kampanjer som riktas mot specifika målgrupper. Planen ska beskriva målgrupp, önskat resultat, medieval, tidsplan samt ev. samverkan mellan förvaltningar/enheter. Kommunikationsplanen ska innehålla en analys av de budskap som ska föras ut gentemot målgrupperna samt vilka relativa styrkor kommunen ska belysa i sin varumärkesstrategi. Informations- och näringslivschefen ansvarar för att kommunikationsplanen tas fram Trosa kommun Anna Wrangel Informations- och näringslivschef 3

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-08 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer