Installationsmanual. Sidan 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsmanual. Sidan 1"

Transkript

1 Installationsmanual Sidan 1

2 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att underlätta för auktoriserade installatörer och användare av dessa produkter. Ingen del av innehållet får användas för något annat syfte, delges annan person eller företag eller reproduceras på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, utan skriftligt tillstånd från RISCO Group. Informationen i manualen är endast avsedd som hjälp och referens. Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företagsnamn och varumärken omnämnda i detta dokument tillhör sina respektive ägare. Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility-serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: EN , EN Grade 2 EN Miljöklass II EN Typ A EN och EN ATS5 för IP7GPRS; ATS2 för PSTN Utbytessäkerhet S2 Informationssäkerhet I3 Se Appendix E för mer information UK: PD 6662:2010, BS 8243:2010 ACPO (Police) USA: FCC: Part 15B, FCC part 68 CANADA: CS-03, DC-01 SWEDEN: SBSC SSF1014 Larmklass R Alla rättigheter reserverade. 2014, RISCO Group Sidan 2

3 Innehåll KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 UPPBYGGNAD... 6 EGENSKAPER... 7 AGILITY3 KOMMUNIKATION... 8 VIDEOVERIFIERING TEKNISKA SPECIFIKATIONER KAPITEL 2: INSTALLATION AV AGILITY HUVUDKOMPONENTER I AGILITY KOMMUNIKATIONSMODULER GSM/GPRS IP MONTERING AV AGILITY SLUTFÖR INSTALLATIONEN KAPITEL 3: INSTALLATÖRSPROGRAMMERING PROGRAMMERINGSÄTT PROGRAMMERING AV TRÅDLÖSA ENHETER RADERING AV TRÅDLÖSA ENHETER AKTIVERA ANSLUTNINGEN TILL EN CLOUD SERVER KAMERADETEKTOR KAPITEL 4: INSTALLATÖRSLÄGET KNAPPSATSEN ÖPPNA INSTALLATÖRSLÄGET PROGRAMMERINGSLÄGET TESTMENYN MENYN AKTIVITETER MENYN FÖLJ MIG KLOCKMENYN MENYN HÄNDELSELOGG MAKRO BILAGA A: LARMKODER BILAGA B: HÄNDELSEMINNET BILAGA C: BIBLIOTEK ÖVER ORD FÖR TALMEDDELANDEN BILAGA D: UPPDATERA FIRMWARE BILAGA E: UPPFYLLANDE AV EN OCH EN BILAGA F: ÖVERSIKT PROGRAMMERINGSLÄGET Sidan 3

4 Kapitel 1: Introduktion Agility 3 är ett flexibelt, trådlöst larmsystem med den senaste tekniken för säkerhetssystem med trådlös kommunikation. Detta system är lämpligt att installera som skydd i privatbostäder, kontor och kommersiella lokaler. Förutom centralapparaten kan det i ett system finnas ett flertal trådlösa enheter med envägs eller tvåvägs kommunikation, detektorer, knappsatser, bärbara fjärrkontroller, överfallsknappar, trådlösa sirener m.m. Viktiga egenskaper: Flexibel, modulbaserad larmöverföring IP-modul GSM/GPRS-modul Uppringare för analoga telelinjer Använd en modul, valfri kombination eller alla tre för extra hög säkerhet, eller använd endast ljudande larm utan någon larmöverföring. 2-vägs trådlös knappsats för programmering och handhavande 2-vägs, 8-knappars fjärrkontroll med pinkod, knapplås och statusvisning 2-vägs talkommunikation inbyggt i centralapparaten Enkel inlärning av trådlösa enheter utan hjälp av knappsats Manuell programmering av enheter via knappsats eller PC Valfri kombination av en- och tvåvägs enheter Flashminne för enkel uppgradering av mjukvara Enkel montering med hjälp av väggfästen Separat centralapparat lätt att gömma undan för högre säkerhet Programmeringsmodul (PTM) för backup av program Enkel menylogik (endast menyer för installerade enheter visas och endast menyer som aktuell användare har behörighet till presenteras) Röstmeny vid fjärrstyrning via telefon Sidan 4

5 Viktiga funktioner: 32 trådlösa sektioner 3 larmområden Upp till 3 trådlösa knappsatser med dubbelriktad kommunikation Upp till 8 bärbara fjärrkontroller (kombination av 8- eller 4-knappars) In-/utgångsmodul: 2-vägs trådlös kommunikation med centralapparat Lokal transformator med laddningsbara batterier för reservdrift 4 trådbundna, balanserade sektioner med valbart ändmotstånd samt 4 utgångar (2 x 3 A reläer och 2 x 500 ma halvledare) X-10 adapter medföljer 32 användarkoder + Masterkod Händelseminne för de 250 senaste händelserna Centralapparaten har en 6 V, 3,2 Ah blyackumulator för reservdrift. 16 Följ-Mig destinationer (SMS, Röst, E-post) 2-vägs Lyssna/Tala Valbara språk för text och röstmodul Sidan 5

6 Uppbyggnad I figuren nedan visas en schematisk översikt över ett Agility3 s arkitektur och möjligheter. Studera figuren innan du påbörjar installationen av Agility3 för att skapa dig en bild av vilka möjligheter systemet erbjuder. Sidan 6

7 Egenskaper Nedan beskrivs några av egenskaperna hos Agility3: Detektorer 32 trådlösa sektioner 4 trådbundna sektioner via trådlös I/O-modul Antal sektioner: 36 < 25 sektionstyper Sektionsövervakning 2- och 1-vägs detektorer i samma system Upp till 8 kameradetektorer Sirener Inbyggd i Agility3 Helt trådlösa inomoch utomhussirener Upp till 3 sirener i systemet 2-vägs knappsats Helt trådlös LCD-display Nöd/Tala funktion med dubbeltryck Dubbelt sabotageskydd (lucka och mot vägg) 2-vägs Slim Knappsats Koder: 1 masterkod 32 användakoder 4 behörighetsnivåer 2 ställbara behörighetsnivåer Valbart fyr- eller sexsiffriga koder Larmcentral Fjärrprogrammering, diagnostik och kommunikationstest Upp till tre nummer Individuell abonnentkod per nummer Flexibel inställning för vad som ska kommuniceras och till vilket nummer SIA eller Contact ID Kommunikation: Flexibel kommunikation via GSM/GPRS, IP eller vanlig telelinje Växlande mellan olika kommunikationsvägar Instickskort för varje kommunikationstyp Anslutning till Risco Cloud Installatör: Lokal- /fjärrprogrammering med konfigurationsmjukvara Programöverföringsmodul All programmering sker från den trådlösa knappsatsen Enkel driftsättning av trådlösa enheter med hjälp av serienummer (ID) eller automatisk inlärning Menyprogrammering från knappsats baserad på ansluten hårdvara Användare: 2-vägs 8-knappars fjärrkontroll 2-vägs knappsats 1-vägs knappsats 4-knappars fjärrkontroll Fjärrstyrning via app, telefon (röst) och SMS Konfigurationsmjukvara Webinterface App till smartphone Styrning 4 utgångar i I/O-modul 16 st. X-10-utgångar via trådlös I/O-modul Utgångar kan följa system, område, sektion eller händelse Utgångar kan schemaläggas, aktiveras automatiskt eller genom användarkommando (SMS, web eller telefon) FM uppringning (privattelefon): 16 nummer FM kan definieras som talmeddelande, SMS eller e-post Användarkontroll över systemet Skyddad med säkerhetskod Talfunktioner: 2-vägs kommunikation Fjärrstyrning via telefon Full menyguide i tal Händelsemeddelanden Lokalt meddelande till andra användare Talad beskrivning av sektioner, områden, enheter etc. Radiofunktioner: Indikering av blockerad radiosignal Mottagarkalibrering 868 MHz/433 MHz Programmerbara övervakningsintervall Sabotageskydd i sändare Övervakad batterispänning i sändare Reducering av falsklarm: Bortkoppling efter fler larm från samma enhet Verifikation av larm Möjlighet till fördröjd larmuppringning Uppringning kan avbrytas Driftstest Sidan 7

8 Agility3 Kommunikation Traditionell Agility kan kommunicera händelser till larmcentral eller Följ-Mig nummer via olika kanaler beroende på vilka moduler som sitter monterade i systemet. För traditionell analog överföring (via rikstelenätet och GSM) och SMS används instickskort för PSTN och GSM/GPRS. Modulerna ger följande möjligheter: Överföring till larmcentral Överföring av händelser till privattelefon Fjärrservice med konfigurationsmjukvara Fjärrstyrning Sidan 8

9 Anslutning till Cloud-server Agility3 kan anslutas till en cloud-server via IP eller GPRS. Via cloud-servern ges användare möjlighet till fjärrstyrning via smartphone-app och webportal. Med en cloud-server ges följande möjligheter: Videoverifiering vid larm (kräver kameradetektor) App till mobiltelefon (ios och Android) Webportal med fjärrstyrning och status Kommunikationen till cloud-server kan ske enligt följande: 1. Parallell kommunikation: Alla händelser kommuniceras parallellt till cloudservern och larmcentral/användare beroende på installerade kommunikationsmoduler. 2. Backup kommunikation: Cloud-servern är primär kommunikationsväg. Om kommunikationen till cloud ligger nere kommuniceras händelser till backupkanaler, beroende på installerade kommunikationsmoduler. Sidan 9

10 Videoverifiering Agility3 har stöd för videoverifiering (kräver kameradetektor eyewave ) via en app till smartphone och via en webportal. Användare kan fjärrstyra sitt system samt begära bilder i realtid och få push-notifieringar med bild vid utlöst larm. Denna funktion, som även är tillgänglig för larmcentral, säkerställer att rätt åtgärd vidtas. Sidan 10

11 Tekniska specifikationer Följande tekniska specifikationer gäller för Agility: Elektriska data Matningsspänning Strömförbrukning Batteri för reservdrift Högtalare Ljudnivå inbyggd siren Temperatur vid drift Temperatur vid lagring Fysiska data Mått Vikt (utan batteri) Radiodata Immunitet mot radiostörningar Radiofrekvens 230 VAC (-15% - +10%), 50 Hz, 50 ma Centralapparat: normalt 130 ma GSM: I vila 35 ma, vid kommunikation 300 ma PSTN: I vila 20m A, vid uppringning 60 ma IP-modul: 90 ma (Max) Blyackumulator: 6 V, 3,2 Ah Extern parallellt med intern eller endast extern (tillbehör) -10 C C -20 C C 268,5 x 219,5 x 64 mm 1,31 Kg GSM-modul: 0,045 Kg I enlighet med EN ,65 MHz/433,92 MHz Sidan 11

12 Kapitel 2: Installation av Agility I detta kapitel beskrivs hur Agility installeras enligt följande ordning: HUVUDKOMPONENTER I AGILITY KOMMUNIKATIONSMODULER PSTN GSM/GPRS IP-modul MONTERING AV AGILITY Val av monteringsplats Väggmontering av Agility Inkoppling av batteri för reservdrift Inkoppling av nätspänning (AC) till Agility - Konfiguration A Jordanslutning Inkoppling av nätspänning (DC) till Agility - Konfiguration B Inställning av DIP- switchar Inkoppling av telelinje till Agility Inkoppling av nätverkskabel till Agility Sätt i SIM-kort Extern ljudenhet Sidan 12

13 ON Agility Installationsmanual Huvudkomponenter i Agility I figuren nedan visas de ingående komponenterna (när främre del lossats från bakstycket) OPEN LOCK Konfiguration A Konfiguration B 15 Figur 1: Huvudkomponenter i Agility 1. Bakre monteringsplatta 7. Transformator 13 Anslutning för RS 232-kommunikation 2. Telekontakter 8. Framstyckets baksida 14. Batterifack 3. Plint för ljudenhet 9. Hållare för SIM-kort 15. Lucka för batterifack 4. Kontakt för flatkabel 10. Flatkabel 16. Ledare för inkoppling av batteri 5. Plint för AC-spänning 11. DIP-switchar 17. Sabotagekontakt 6. Säkring 12 PTM-anslutning 18. Anslutning för IP-modul Sidan 13

14 Kommunikationsmoduler PSTN Agility instickskort PSTN monteras enkelt i centralapparaten om traditionell uppringning via rikstelenätet ska användas, antingen som primär överföringsväg till larmcentral eller FM-nummer eller som backup till cloud-anslutningen, GSM/GPRS eller IP. Vid överföring till larmcentral kommunicerar Agility med standardformat SIA eller ContactID. Sidan 14

15 GSM/GPRS Agility GSM/GPRS-modul ger systemet möjlighet att kommunicera via mobilnätet (GSM/GPRS) för anslutning till cloud, larmöverföring, fjärrstyrning och fjärrprogrammering. Den kan användas som primär kommunikationsväg eller som backup för IP eller PSTN. Överföring till larmcentral kan ske analogt via GSM (SIA eller ContactID), SMS eller GPRS (med formatet SIA IP). Via GPRS kan Agility vara konstant uppkopplad till cloud-servern för videoverifiering och styrning med app eller webportal. Med push-notifieringar får användare uppdatering i realtid från Agility3 till sin mobil. GSM/GPRS-modulen har också stöd för 2-vägs ljud vilket kan användas som ett komplement till exempelvis trygghetslarm i bostäder. Sidan 15

16 IP Agility IP-modul ger systemet möjlighet att kommunicera via den fasta internetanslutningen. IP kan vara primär kommunikationsväg eller fungera som backup till GSM/GPRS eller PSTN. Överföring till larmcentral är möjligt med formatet SIA IP. Via IP kan Agility vara konstant uppkopplad till cloud-servern för videoverifiering och styrning med app eller webportal, med push-notifieringar får användare uppdatering i realtid från Agility3 till sin mobil. Det går också att skicka mail till FM-mottagare vid larm och statusförändringar samt fjärransluta till systemet med konfigurationsmjukvara. Sidan 16

17 Montering av Agility VIKTIGT! Det finns inga delar i Agility som användare kan byta ut. Endast behörig tekniker kan ersätta, exempelvis, nätkabel, säkring, batteri etc. Val av monteringsplats Innan du börjar montera Agility, gå igenom området ordentligt så du kan välja den mest lämpliga monteringsplatsen för centralapparaten. Tänk på att placera den rätt ur radiosynpunkt, men också på att användare lätt ska kunna nå den och att tekniker ska kunna utföra service utan större problem. Centralapparaten Agility ska monteras så att: Den sitter så centralt som möjligt mellan alla sändarna. I närheten av ett eluttag där det alltid finns spänning. I närheten av ett nätverksuttag eller telefonjack. God signalstyrka uppnås på GSM. Undvik störkällor i form av: Direkt närhet till starka värmekällor Elektriska störningar från datorer, TV, radiosändare etc. Stora metallföremål som kan avskärma radiovågorna. Väggmontering av Agility Agility består av två olika delar: Monteringskonsol Huvudenheten, som i sin tur består av: Frontstycke (kretskortet sitter monterat här) Bakstycke Monteringskonsolen skruvas normalt fast på monteringsytan. För att montera Agility på en vägg (eller annan plan, lodrät yta): 1. Separera fram- och bakstycket enligt följande: a. Lossa skruvarna som håller de två delarna ihop (se 1, Figur 2 nedan). Dessa skruvar sitter i botten på enheten. 1 Figur 2: Skruvarna som håller fram- och bakstycke samman Sidan 17

18 b. Vik försiktigt ut bakstyckets nederkant i 45 vinkel och skjut det sedan nedåt för att lossa det från då två hållfästena i framstycket (se 1, Figur 3). ANM! Separera inte delarna i en större vinkel än 45 då de två hållfästena annars kan brytas av. Dessutom kan flatkabeln, som sammanbinder de två delarna elektriskt, skadas. c. Koppla loss flatkabeln (3) från nätaggregatet i bakstycket men lämna den kvar ansluten till huvudenheten (framstycket). Figur 3: Separation av de två delarna 2. Håll bakstycket mot väggen på vald monteringsplats och använd det som mall för att markera hålen för monteringsskruvarna (5 st.) samt ett extra hål för sabotagekontakten. Se Figur 4 på nästa sida. 3. Borra hål i underlaget för monteringsskruvarna och sätt i lämplig plugg. Använd de medföljande skruvarna (4,2 x 32 mm) med krysspår för att skruva fast bakstycket på väggen. 4. Dra fram nödvändiga kablar, inklusive el- och telekablar, och skjut in dem via kabelöppningarna (se 3, Figur 4). 5. Om så behövs, klipp bort motsvarande plastbleck (se 5, Figur 4) för att skapa mer utrymme för kablarna. 6. Kläm fast kablarna med de klämhållare (se 4, Figur 4) som är avsedda för detta. Sidan 18

19 Konfiguration A 1 1 Konfiguration B Figur 4: Montering på vägg 7. Använd en flat skruvmejsel för att justera sabotagekontakten på önskat sätt. a. För skydd av kapsling och mot vägg (se 6, Figur 4) Sabotagekontakten löser ut larm om enheten delas eller om den bryts loss från väggen. b. För skydd endast av kapsling (se 7, Figur 4) Sabotagekontakten löser ut larm om enheten delas. Sidan 19

20 Inkoppling av batteri för reservdrift Agility levereras med en blyackumulator på 6V, 3,2 Ah, som tar över driften om matningsspänningen försvinner. OBS: Batteriet ingår vid leverans av Agility. Inkoppling av batteri för reservdrift: 1. Lossa skruven för batterifackets lucka (se 3, Figur 5) placerad nertill i framstycket. Lyft sedan bort luckan genom att dra utåt. Figur 5: Batterifacket a. Sätt batteriet på dess plats och anslut dess ledare. OBS! rätt polaritet Röd = +, Svart = -. b. Sätt tillbaka batterifackets lucka och dra åt skruven. ANM! Batteriet kan behöva laddas upp till 24 timmar innan eventuellt batterifel återställs Viktigt! När batteriet byts ut, se då till så att det nya batteriet är av samma typ. Felaktig batterityp kan orsaka skador på person och utrustning. OBS! Notera att uttjänt batteri ska deponeras på lämplig plats för återvinning. Sidan 20

21 Inkoppling av nätspänning (AC) till Agility - Konfiguration A ANM! Centralapparaten Agility ska alltid vara ansluten till 230VAC. Anslutningen ska vara i enlighet med elföreskrifterna. Inkoppling ska ske till jordat eluttag med en elkabel med minst 0,75 mm 2 ledararea i enlighet med normen IEC Kabeln bör vid införing i Agility skyddas av en plaststrumpa. Agility spänningsmatas med 230VAC. 1. Ta bort plastkåpan som täcker enhetens transformator och kopplingsplinten för nätspänningskabeln (se 1, Figur 6). 2. Koppla in nätspänningskabeln till kopplingsplinten bredvid transformatorn (se 2, Figur 6). ANM! Sladdställ med stickpropp eller kablage för fast nätanslutning levereras inte tillsammans med Agility. 3. ANSLUT INTE nätspänningen ännu. Jordanslutning Jordning ger elektronik ett visst skydd vid åsknedslag och andra inducerade störningar som annars skulle skada utrustningen eller orsaka fel. Inkoppling av jord: Anslut nätspänningen från ett jordat eluttag. Viktigt! Anslutning av jord måste ske i enlighet med gällande elföreskrifter. N ~ Figur 6: Inkoppling av nätspänning 230VAC Sidan 21

22 Inkoppling av nätspänning (DC) till Agility - Konfiguration B Agility spänningsmatas med en transformator på 9VDC/1.0Ah. 1. Anslut transformatorns plug-in kontakt till anslutningen på spänningsmatningskortet (2, Figur 6A). 2. Anslut INTE transformatorn till vägguttaget ännu. From 9VDC/1.0A Transformer 1 2 Figur 6A: Anslut DC transformatorn Slutför installationen 1. Ställ eventuellt om DIP-switch (se sid 24) för extern ljudenhet eller om systemet ska återställas. 2. Anslut flatkabeln mellan frontenhet och bakstycke (J1). 3. Sätt ihop delarna och skruva tillbaka hållskruvarna i botten. 4. Anslut nätspänningen. 5. Systemet bekräftar uppstart med ett röstmeddelande Sidan 22

23 Inställning av DIP- switchar Observera: Jämfört med tidigare versioner av Agility har DIP switch 1 4 flyttats till position 2 5 på Agility3. DIP switch 1 är förberedd för en framtida Z-wave modul. DIP Switch 1: Z-Wave: (för RISCO Z-wave modul) ON: Agility Z-wave aktivt OFF: (förval): Z-wave ej aktivt. DIP-switch 2 (E-A): Extern ljudmodul (tillbehör): Används för att ange om talmeddelanden från Agility ska komma från centralapparatens högtalare eller från extern högtalarmodul. Med extern högtalare ansluten till Agility hörs ljudet endast via den. ON: Ska stå i läge ON om extern ljudmodul är ansluten till Agility. OFF (förval): Extern ljudmodul är INTE ansluten till Agility. DIP-Switch 3 (DFLT): Återställning: Används för följande tre funktioner: 1. För att återställa installatörs- och masterkod till fabriksprogrammerat. Ställ dip i läge ON, koppla bort nätspänningen (även batteri) och koppla sedan in spänningen igen. Flytta tillbaka dip 1 till läge OFF efter att systemet har startat upp. OBS: Kodlängden ändras inte. ANM! Detta återställer koderna för installatör, begränsad installatör och master 2. För att radera trådlösa enheter. Ställ dip i läge ON med spänningen inkopplad. Håll sedan knappen på enhetens framsida intryckt till dess ett pip hörs som anger att alla trådlösa enheter i systemet raderats. ON: Trådlösa enheter kan raderas enligt ovan. OFF (förval): Normal drift För att spara eller överföra data till/från PTM: Se kapitel 3. DIP Switch 4 (PRGM): Gör att uppdatering av mjukvara kan nedladdas lokalt till Agility. ON: Uppdatering av firmware kan nedladdas lokalt till Agility OFF (förval): Uppdatering av ny firmware kan INTE nedladdas till Agility. DIP Switch 5 (BAT): Bestämmer inställningar för batteriets djupurladdningsskydd. ON: Batteriets djupurladdningsskydd används inte: Batteriet kan urladdas helt vid bortfall av matningsspänning (AC) så att det inte kan laddas upp igen, vilket medför att batteriet behöver bytas ut. OBS: Med DIP-switch 4 i läge ON kommer Agility att starta på batteriet. OFF (Förval): Batteriets djupurladdningsskydd används: Om nätspänningen (AC) försvinner kommer Agility att automatiskt koppla bort batteriet när spänningen sjunker under 3V, detta förhindrar att batteriet urladdas. Anm: I detta läge kommer Agility endast att starta vid anslutning till nätspänning 230VAC. Anm: Om batteriets viltspänning faller under 5.8 V eller inte är anslutet kommer test av batteri visa 0.0. Sidan 23

24 Inkoppling av telelinje till Agility Anslut systemet till en telelinje om sådan ska användas. 1. Anslut inkommande telelinje till LINE (plint A). Se Figur 2. Koppla in övriga telefoner till SET (plint B). Se figur 7. ANM! För att garantera att systemet alltid kan ta telelinjen måste det vara inkopplat som första enhet på linjen. Övrig utrustning som behöver samma telelinje inkopplas i serie efter centralapparaten. Figur 7: Kontakter för telelinje Sidan 24

25 Inkoppling av nätverkskabel till Agility Om en IP-modul monteras i centralapparaten måste en nätverkskabel anslutas för att möjliggöra kommunikation över IP. 1. Separera Agilitys fram- och bakstycke (se avsnittet Montering av Agility på vägg). 2. Dra fram nätverkskabeln och för in den i Agility via lämpligt införingshål (Figur 3). 3. Om så krävs av utrymmesskäl, klipp bort hålmarkeringen för använt hål (5, Figur 3). 4. Anslut nätverkskabel till avsett uttag (se figur 8). Figur 8: Inkoppling av nätverkskabel till Agility Sidan 25

26 Sätt i SIM-kort Om Agility har en GSM/GPRS-modul måste ett SIM-kort sättas i modulen så att kommunikation via GSM/GPRS blir möjlig. 1. Sätt i SIM-kortet i därför avsedd hållare placerad på baksidan av framstycket (se Figur 1: Huvudkomponenter i Agility). SIM Card LOCK OPEN OPEN LOCK OPEN LOCK 1. Slide down SIM card hatch. 2. Open the SIM card hatch. Insert SIM card into dedicated slot. 3. Close the SIM card hatch. Slide up to lock. Figur 9: SIM-kortet Viktigt! Sätt aldrig i SIM-kortet med spänning inkopplad till Agility. Undvik att beröra kontakterna på SIMkortet då beröring kan orsaka statiska urladdningar som kan skada SIM-kortet. 2. Om SIM kortet är låst med PIN-kod kommer Agility att ange ett PIN-kodsfel. För att åtgärda detta, tryck in rätt PIN-kod i menyn Kommunikation >Komm.sätt> GSM>Inställningar. ANM! Se till så du har rätt PIN-kod. Tänk på att efter intryckning av tre felaktiga koder så kommer SIMkortet att låsas. Använd då PUK-koden eller kontakta operatören för att låsa upp kortet. 3. För att ta bort SIM-kortets PIN-kod, gör följande: a. Sätt i SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon. b. Tryck in PIN-koden. c. Bläddra fram till telefonens säkerhetsinställningar och välj pinkodskontroll till Av. När denna inställning sparats, prova då med att koppla av och sedan på telefonen igen. När den påkopplats bör det inte efterfrågas någon PIN-kod. 4. Sätt i simkortet i Agility och spänningssätt systemet. Vänta ca 1 minut och testa sedan signalstyrkan under Test-> GSM->Signalstyrka. För mer information, se menyerna för GSM i installatörsläget. ANM! Vissa operatörer kräver ett telefonnummer till en SMS-central för att SMS-meddelanden ska kunna skickas. Detta telefonnummer fås från operatören. Om detta nummer krävs, programmera in numret till SMS-centralen i SIM-kortet med hjälp av en vanlig mobiltelefon, från en Agility knappsats eller med hjälp av konfigurationsmjukvaran. Sidan 26

27 Extern ljudenhet Det är möjligt att till Agility ansluta en extern ljudenhet som kan användas för att lyssna på meddelanden från centralapparaten. Dessutom medger den externa ljudenhetens mikrofon att användare kan tala till systemet inifrån det skyddade området. Observera att inkoppling av ljudmodulen helt urkopplar högtalarfunktionen lokalt iagility. För att koppla in en extern ljudenhet: 1. Koppla in ljudenheten enligt beskrivning i Figur nedan. Kopplingsplinten för inkoppling av ljudenheten återfinns i Agilitys bakstycke. 2. Glöm inte att ställa om DIP-switch 2 (E- A) (Extern Audio) till läge On. Figur 10: Inkoppling av extern ljudenhet till Agility Sidan 27

28 Programmeringsätt Kapitel 3: Installatörsprogrammering Det finns fyra olika sätt att programmera Agility: Konfigurationsmjukvaran Trådlös knappsats PTM (programöverföringsmodul) Konfigurationsmjukvara (CS Configuration Software) Mjukvara som gör det möjligt att programmera Agility från en PC. Denna mjukvara erbjuder följande alternativ: Lokal programmering med dator ansluten till Agility via kabel. Fjärrprogrammering där en dator kommunicerar med Agility via telelinjen, via GSM eller över TCP/IP. Trådlös knappsats Definition av språk och profil Agility kan programmeras helt från den trådlösa LCD-knappsatsen. Ett fabriksnytt system behöver definieras med språk och profil via den första knappsatsen som lärs in i systemet enligt följande: Val av språk och profil: 1. Efter att Agility är spänningssatt, håll in knappen för snabbinlärning på frontpanelen i 5 sekunder. Inlärningsläget startar (bekräftas med ett pip och LED s tänds upp i sekvens.) 2. Skicka ett inlärningsmeddelande från 2-vägs LCD-knappsats genom att hålla ner tangenterna och till dess Agility bekräftar inlärning med ett röstbesked samt meddelande i knappsatsens LCD. 3. Välj nu önskat språk och profil genom att stega till aktuellt val med piltangenterna och tryck för att bekräfta valet. Välj Svenska (19) för röstbesked och texter på svenska. ANM! 1. Agility kan programmeras från valfri 2-vägs knappsats i systemet. 2. Vid installatörsprogrammering kommer knappsatsen att stängas av efter 4 minuter om ingen knapp tryckts in. Tryck då på valfri knapp för att starta upp knappsatsen igen. Den kommer då att visa den senaste parameter du höll på att arbeta med. Efter 15 minuters inaktivitet kommer summern i centralapparaten att börja ljuda, lämna programmeringsläget för att tysta summern. Sidan 28

29 För att programmera Agility från trådlös knappsats, gör följande: 1. Lär in knappsatsen tillsystemet (se Inlärning av trådlös enhet). 2. När texten Säkerhetssystem visas, tryck och ange sedan installatörskoden (förvald kod är 5555). Ett bekräftande pip hörs. ANM! Om masterkod krävs för bekräftelse, tryck då in denna efter installatörskoden. 3. Välj Programmering och tryck. I programmeringsläget hörs ett bekräftande pip och alla Agilitys lysdioder kommer att blinka samtidigt. ANM! Installatör kan även programmera användaraktiviteter genom att välja Aktiviteter istället för Programmering. Använd knapparna för att stega i menyerna. Installatörsknappsats Det är också möjligt för installatören att lära in en temporär knappsats för att programmera systemet. En timme efter det att programmeringsläget lämnats, eller om systemets spänning kopplas bort, kommer installatörsknappsatsen automatiskt att raderas från systemet. För att programmera Agility från installatörsknappsats, gör följande: 1. För att tilldela systemet en installatörsknappsats, tryck till på knappen på centralapparatens framsida (håll inte in!). Det är nu möjligt att lära in en installatörsknappsats enligt nedan (bekräftelsemeddelandet läses upp efter eventuellt statusinformation). 2. Håll knapparna intryckta samtidigt till följande visas: 3. Ange masterkoden och bekräfta med. Följande meddelande hörs: Knappsats tilldelad. ANM: Om fel masterkod anges måste proceduren upprepas igen. 4. Följ steg 2 och 3 för trådlös knappsats (se föregående sida) för att påbörja programmeringen av systemet. PTM datalagringsenhet PTM är ett litet kretskort med en minneskrets, där en kopia av systemets programmering kan lagras. PTM-minnet kan hämta ett systems konfiguration från centralapparaten Agility men också överföra ett systems programmering till centralapparaten. Sidan 29

30 För att överföra ett systems konfiguration från centralapparaten till PTM, gör följande: 1. Koppla loss flatkabeln och lyft bort framstycket från bakstycket. ANM! Se till så att batteriet sitter inkopplat i huvudenheten (framstycket). 2. Kontrollera att DIP-switch 3 står i läge OFF (förvald inställning). 3. Sätt PTM-kortet på den 5-poliga anslutningen märkt PTM som finns på huvudenhetens kretskort. Lysdioden PTM ska då tändas. 4. Håll knappen på huvudenhetens framsida intryckt i 5 sekunder. Lysdioden PTM kommer att blinka snabbt under överföringen av data till PTM-minnet. 5. När överföringen är klar hörs ett bekräftande pip och lysdioden PTM slutar att blinka och övergår till fast sken. 6. Koppla loss PTM-minnet från huvudenheten (framstycket). 7. Sätt tillbaka flatkabeln mellan de två delarna och montera sedan framstycket på dess plats på bakstycket. För att överföra ett systems konfiguration från PTM till centralapparaten, gör följande: 1. Koppla loss flatkabeln och lyft bort framstycket från bakstycket. ANM! Se till så att batteriet sitter inkopplat i huvudenheten (framstycket). Kontrollera också att valet för Aterställ koder är satt till Ja i systeminställningar. 2. Ställ DIP-switch 3 i läge ON. 3. Sätt PTM-modulen på den 5-poliga anslutningen märkt PTM som finns på huvudenhetens kretskort. Lysdioden PTM ska då tändas. 4. Alla lysdioder på huvudenheten börjar blinka samtidigt. Lysdioden PTM kommer att blinka snabbt under överföringen av data till centralapparaten. 5. När överföringen är klar hörs ett bekräftande pip. ANM! Om dataöverföringen misslyckas hörs tre korta pip och du måste upprepa proceduren en gång till. 6. Koppla loss PTM-modulen från huvudenheten. 7. Ställ tillbaka DIP-switch 3 till läge OFF. 8. Sätt tillbaka flatkabeln mellan de två delarna och montera sedan framstycket på dess plats på bakstycket. Programmering av trådlösa enheter Varje trådlös enhet måste läras in till Agility. I detta avsnitt beskrivs de olika metoder som kan användas för att lära in trådlösa tillbehör till Agility. Inlärning av trådlösa enheter till Agility kan utföras antingen från centralapparaten, i programmeringsläget eller med konfigurationsmjukvaran. Sidan 30

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Installationsmanual Sidan 1

Installationsmanual Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1 Introduktion RISCO Groups 2 vägs, trådlösa I/O och X10 modul är en utbyggnadsenhet för att ansluta trådbundna enheter till ett i övrigt trådlöst Agility säkerhetssystem. Denna in och utgångsmodul har fyra

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med:

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Instal ationsmanual smartcomfort50

Instal ationsmanual smartcomfort50 Installationsmanual smartcomfort50 Ingående produkter i paketet: 1.Termostat (inkl batterier) 2.Smart-plug 3.Gateway (inkl kablage) 4. Smart comfort App Viktigt! Läs igenom varje installationssteg innan

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

KAMIC Security AB Körkarlsvägen 4, SE Karlstad, Sweden Phone: +46 (0) /5

KAMIC Security AB Körkarlsvägen 4, SE Karlstad, Sweden Phone: +46 (0) /5 www.kamicsecurity.se 1/5 Centralapparat XTO-210 XTO210 är en trådlös, batteridriven, hybrid centralapparat avsett för kommersiella utomhustillämpningar av Videofied larmsystem. Systemet är ett utmärkt

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN#

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Programmeringsjournal

Programmeringsjournal NY MANUAL Kortkommando: för WisDom version 3 (September 2006) Denna programmeringsjournal används för all programmering i installatörsläge [ ][9][1][Installatörskod][#]. Programmering av röstmodul sker

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master)

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) Centralapparater för säkerhetssystem Utgåva 3 INS177 2003-10-20 Uppfyller SSF 1014 Säkerhetsklass Grade 2 Miljöklass 2 Innehåll 1. Översikt... 4 Introduktion...4

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer