Installationsmanual. Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsmanual. Sidan 1"

Transkript

1 Installationsmanual Sidan 1

2 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att underlätta för auktoriserade installatörer och användare av dessa produkter. Ingen del av innehållet får användas för något annat syfte, delges annan person eller företag eller reproduceras på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, utan skriftligt tillstånd från RISCO Group. Informationen i manualen är endast avsedd som hjälp och referens. Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företagsnamn och varumärken omnämnda i detta dokument tillhör sina respektive ägare. Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility-serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: EN , EN Grade 2 EN Miljöklass II EN Typ A EN och EN ATS5 för IP7GPRS; ATS2 för PSTN Utbytessäkerhet S2 Informationssäkerhet I3 Se Appendix E för mer information UK: PD 6662:2010, BS 8243:2010 ACPO (Police) USA: FCC: Part 15B, FCC part 68 CANADA: CS-03, DC-01 SWEDEN: SBSC SSF1014 Larmklass R Alla rättigheter reserverade. 2014, RISCO Group Sidan 2

3 Innehåll KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 UPPBYGGNAD... 6 EGENSKAPER... 7 AGILITY3 KOMMUNIKATION... 8 VIDEOVERIFIERING TEKNISKA SPECIFIKATIONER KAPITEL 2: INSTALLATION AV AGILITY HUVUDKOMPONENTER I AGILITY KOMMUNIKATIONSMODULER GSM/GPRS IP MONTERING AV AGILITY SLUTFÖR INSTALLATIONEN KAPITEL 3: INSTALLATÖRSPROGRAMMERING PROGRAMMERINGSÄTT PROGRAMMERING AV TRÅDLÖSA ENHETER RADERING AV TRÅDLÖSA ENHETER AKTIVERA ANSLUTNINGEN TILL EN CLOUD SERVER KAMERADETEKTOR KAPITEL 4: INSTALLATÖRSLÄGET KNAPPSATSEN ÖPPNA INSTALLATÖRSLÄGET PROGRAMMERINGSLÄGET TESTMENYN MENYN AKTIVITETER MENYN FÖLJ MIG KLOCKMENYN MENYN HÄNDELSELOGG MAKRO BILAGA A: LARMKODER BILAGA B: HÄNDELSEMINNET BILAGA C: BIBLIOTEK ÖVER ORD FÖR TALMEDDELANDEN BILAGA D: UPPDATERA FIRMWARE BILAGA E: UPPFYLLANDE AV EN OCH EN BILAGA F: ÖVERSIKT PROGRAMMERINGSLÄGET Sidan 3

4 Kapitel 1: Introduktion Agility 3 är ett flexibelt, trådlöst larmsystem med den senaste tekniken för säkerhetssystem med trådlös kommunikation. Detta system är lämpligt att installera som skydd i privatbostäder, kontor och kommersiella lokaler. Förutom centralapparaten kan det i ett system finnas ett flertal trådlösa enheter med envägs eller tvåvägs kommunikation, detektorer, knappsatser, bärbara fjärrkontroller, överfallsknappar, trådlösa sirener m.m. Viktiga egenskaper: Flexibel, modulbaserad larmöverföring IP-modul GSM/GPRS-modul Uppringare för analoga telelinjer Använd en modul, valfri kombination eller alla tre för extra hög säkerhet, eller använd endast ljudande larm utan någon larmöverföring. 2-vägs trådlös knappsats för programmering och handhavande 2-vägs, 8-knappars fjärrkontroll med pinkod, knapplås och statusvisning 2-vägs talkommunikation inbyggt i centralapparaten Enkel inlärning av trådlösa enheter utan hjälp av knappsats Manuell programmering av enheter via knappsats eller PC Valfri kombination av en- och tvåvägs enheter Flashminne för enkel uppgradering av mjukvara Enkel montering med hjälp av väggfästen Separat centralapparat lätt att gömma undan för högre säkerhet Programmeringsmodul (PTM) för backup av program Enkel menylogik (endast menyer för installerade enheter visas och endast menyer som aktuell användare har behörighet till presenteras) Röstmeny vid fjärrstyrning via telefon Sidan 4

5 Viktiga funktioner: 32 trådlösa sektioner 3 larmområden Upp till 3 trådlösa knappsatser med dubbelriktad kommunikation Upp till 8 bärbara fjärrkontroller (kombination av 8- eller 4-knappars) In-/utgångsmodul: 2-vägs trådlös kommunikation med centralapparat Lokal transformator med laddningsbara batterier för reservdrift 4 trådbundna, balanserade sektioner med valbart ändmotstånd samt 4 utgångar (2 x 3 A reläer och 2 x 500 ma halvledare) X-10 adapter medföljer 32 användarkoder + Masterkod Händelseminne för de 250 senaste händelserna Centralapparaten har en 6 V, 3,2 Ah blyackumulator för reservdrift. 16 Följ-Mig destinationer (SMS, Röst, E-post) 2-vägs Lyssna/Tala Valbara språk för text och röstmodul Sidan 5

6 Uppbyggnad I figuren nedan visas en schematisk översikt över ett Agility3 s arkitektur och möjligheter. Studera figuren innan du påbörjar installationen av Agility3 för att skapa dig en bild av vilka möjligheter systemet erbjuder. Sidan 6

7 Egenskaper Nedan beskrivs några av egenskaperna hos Agility3: Detektorer 32 trådlösa sektioner 4 trådbundna sektioner via trådlös I/O-modul Antal sektioner: 36 < 25 sektionstyper Sektionsövervakning 2- och 1-vägs detektorer i samma system Upp till 8 kameradetektorer Sirener Inbyggd i Agility3 Helt trådlösa inomoch utomhussirener Upp till 3 sirener i systemet 2-vägs knappsats Helt trådlös LCD-display Nöd/Tala funktion med dubbeltryck Dubbelt sabotageskydd (lucka och mot vägg) 2-vägs Slim Knappsats Koder: 1 masterkod 32 användakoder 4 behörighetsnivåer 2 ställbara behörighetsnivåer Valbart fyr- eller sexsiffriga koder Larmcentral Fjärrprogrammering, diagnostik och kommunikationstest Upp till tre nummer Individuell abonnentkod per nummer Flexibel inställning för vad som ska kommuniceras och till vilket nummer SIA eller Contact ID Kommunikation: Flexibel kommunikation via GSM/GPRS, IP eller vanlig telelinje Växlande mellan olika kommunikationsvägar Instickskort för varje kommunikationstyp Anslutning till Risco Cloud Installatör: Lokal- /fjärrprogrammering med konfigurationsmjukvara Programöverföringsmodul All programmering sker från den trådlösa knappsatsen Enkel driftsättning av trådlösa enheter med hjälp av serienummer (ID) eller automatisk inlärning Menyprogrammering från knappsats baserad på ansluten hårdvara Användare: 2-vägs 8-knappars fjärrkontroll 2-vägs knappsats 1-vägs knappsats 4-knappars fjärrkontroll Fjärrstyrning via app, telefon (röst) och SMS Konfigurationsmjukvara Webinterface App till smartphone Styrning 4 utgångar i I/O-modul 16 st. X-10-utgångar via trådlös I/O-modul Utgångar kan följa system, område, sektion eller händelse Utgångar kan schemaläggas, aktiveras automatiskt eller genom användarkommando (SMS, web eller telefon) FM uppringning (privattelefon): 16 nummer FM kan definieras som talmeddelande, SMS eller e-post Användarkontroll över systemet Skyddad med säkerhetskod Talfunktioner: 2-vägs kommunikation Fjärrstyrning via telefon Full menyguide i tal Händelsemeddelanden Lokalt meddelande till andra användare Talad beskrivning av sektioner, områden, enheter etc. Radiofunktioner: Indikering av blockerad radiosignal Mottagarkalibrering 868 MHz/433 MHz Programmerbara övervakningsintervall Sabotageskydd i sändare Övervakad batterispänning i sändare Reducering av falsklarm: Bortkoppling efter fler larm från samma enhet Verifikation av larm Möjlighet till fördröjd larmuppringning Uppringning kan avbrytas Driftstest Sidan 7

8 Agility3 Kommunikation Traditionell Agility kan kommunicera händelser till larmcentral eller Följ-Mig nummer via olika kanaler beroende på vilka moduler som sitter monterade i systemet. För traditionell analog överföring (via rikstelenätet och GSM) och SMS används instickskort för PSTN och GSM/GPRS. Modulerna ger följande möjligheter: Överföring till larmcentral Överföring av händelser till privattelefon Fjärrservice med konfigurationsmjukvara Fjärrstyrning Sidan 8

9 Anslutning till Cloud-server Agility3 kan anslutas till en cloud-server via IP eller GPRS. Via cloud-servern ges användare möjlighet till fjärrstyrning via smartphone-app och webportal. Med en cloud-server ges följande möjligheter: Videoverifiering vid larm (kräver kameradetektor) App till mobiltelefon (ios och Android) Webportal med fjärrstyrning och status Kommunikationen till cloud-server kan ske enligt följande: 1. Parallell kommunikation: Alla händelser kommuniceras parallellt till cloudservern och larmcentral/användare beroende på installerade kommunikationsmoduler. 2. Backup kommunikation: Cloud-servern är primär kommunikationsväg. Om kommunikationen till cloud ligger nere kommuniceras händelser till backupkanaler, beroende på installerade kommunikationsmoduler. Sidan 9

10 Videoverifiering Agility3 har stöd för videoverifiering (kräver kameradetektor eyewave ) via en app till smartphone och via en webportal. Användare kan fjärrstyra sitt system samt begära bilder i realtid och få push-notifieringar med bild vid utlöst larm. Denna funktion, som även är tillgänglig för larmcentral, säkerställer att rätt åtgärd vidtas. Sidan 10

11 Tekniska specifikationer Följande tekniska specifikationer gäller för Agility: Elektriska data Matningsspänning Strömförbrukning Batteri för reservdrift Högtalare Ljudnivå inbyggd siren Temperatur vid drift Temperatur vid lagring Fysiska data Mått Vikt (utan batteri) Radiodata Immunitet mot radiostörningar Radiofrekvens 230 VAC (-15% - +10%), 50 Hz, 50 ma Centralapparat: normalt 130 ma GSM: I vila 35 ma, vid kommunikation 300 ma PSTN: I vila 20m A, vid uppringning 60 ma IP-modul: 90 ma (Max) Blyackumulator: 6 V, 3,2 Ah Extern parallellt med intern eller endast extern (tillbehör) -10 C C -20 C C 268,5 x 219,5 x 64 mm 1,31 Kg GSM-modul: 0,045 Kg I enlighet med EN ,65 MHz/433,92 MHz Sidan 11

12 Kapitel 2: Installation av Agility I detta kapitel beskrivs hur Agility installeras enligt följande ordning: HUVUDKOMPONENTER I AGILITY KOMMUNIKATIONSMODULER PSTN GSM/GPRS IP-modul MONTERING AV AGILITY Val av monteringsplats Väggmontering av Agility Inkoppling av batteri för reservdrift Inkoppling av nätspänning (AC) till Agility - Konfiguration A Jordanslutning Inkoppling av nätspänning (DC) till Agility - Konfiguration B Inställning av DIP- switchar Inkoppling av telelinje till Agility Inkoppling av nätverkskabel till Agility Sätt i SIM-kort Extern ljudenhet Sidan 12

13 ON Agility Installationsmanual Huvudkomponenter i Agility I figuren nedan visas de ingående komponenterna (när främre del lossats från bakstycket) OPEN LOCK Konfiguration A Konfiguration B 15 Figur 1: Huvudkomponenter i Agility 1. Bakre monteringsplatta 7. Transformator 13 Anslutning för RS 232-kommunikation 2. Telekontakter 8. Framstyckets baksida 14. Batterifack 3. Plint för ljudenhet 9. Hållare för SIM-kort 15. Lucka för batterifack 4. Kontakt för flatkabel 10. Flatkabel 16. Ledare för inkoppling av batteri 5. Plint för AC-spänning 11. DIP-switchar 17. Sabotagekontakt 6. Säkring 12 PTM-anslutning 18. Anslutning för IP-modul Sidan 13

14 Kommunikationsmoduler PSTN Agility instickskort PSTN monteras enkelt i centralapparaten om traditionell uppringning via rikstelenätet ska användas, antingen som primär överföringsväg till larmcentral eller FM-nummer eller som backup till cloud-anslutningen, GSM/GPRS eller IP. Vid överföring till larmcentral kommunicerar Agility med standardformat SIA eller ContactID. Sidan 14

15 GSM/GPRS Agility GSM/GPRS-modul ger systemet möjlighet att kommunicera via mobilnätet (GSM/GPRS) för anslutning till cloud, larmöverföring, fjärrstyrning och fjärrprogrammering. Den kan användas som primär kommunikationsväg eller som backup för IP eller PSTN. Överföring till larmcentral kan ske analogt via GSM (SIA eller ContactID), SMS eller GPRS (med formatet SIA IP). Via GPRS kan Agility vara konstant uppkopplad till cloud-servern för videoverifiering och styrning med app eller webportal. Med push-notifieringar får användare uppdatering i realtid från Agility3 till sin mobil. GSM/GPRS-modulen har också stöd för 2-vägs ljud vilket kan användas som ett komplement till exempelvis trygghetslarm i bostäder. Sidan 15

16 IP Agility IP-modul ger systemet möjlighet att kommunicera via den fasta internetanslutningen. IP kan vara primär kommunikationsväg eller fungera som backup till GSM/GPRS eller PSTN. Överföring till larmcentral är möjligt med formatet SIA IP. Via IP kan Agility vara konstant uppkopplad till cloud-servern för videoverifiering och styrning med app eller webportal, med push-notifieringar får användare uppdatering i realtid från Agility3 till sin mobil. Det går också att skicka mail till FM-mottagare vid larm och statusförändringar samt fjärransluta till systemet med konfigurationsmjukvara. Sidan 16

17 Montering av Agility VIKTIGT! Det finns inga delar i Agility som användare kan byta ut. Endast behörig tekniker kan ersätta, exempelvis, nätkabel, säkring, batteri etc. Val av monteringsplats Innan du börjar montera Agility, gå igenom området ordentligt så du kan välja den mest lämpliga monteringsplatsen för centralapparaten. Tänk på att placera den rätt ur radiosynpunkt, men också på att användare lätt ska kunna nå den och att tekniker ska kunna utföra service utan större problem. Centralapparaten Agility ska monteras så att: Den sitter så centralt som möjligt mellan alla sändarna. I närheten av ett eluttag där det alltid finns spänning. I närheten av ett nätverksuttag eller telefonjack. God signalstyrka uppnås på GSM. Undvik störkällor i form av: Direkt närhet till starka värmekällor Elektriska störningar från datorer, TV, radiosändare etc. Stora metallföremål som kan avskärma radiovågorna. Väggmontering av Agility Agility består av två olika delar: Monteringskonsol Huvudenheten, som i sin tur består av: Frontstycke (kretskortet sitter monterat här) Bakstycke Monteringskonsolen skruvas normalt fast på monteringsytan. För att montera Agility på en vägg (eller annan plan, lodrät yta): 1. Separera fram- och bakstycket enligt följande: a. Lossa skruvarna som håller de två delarna ihop (se 1, Figur 2 nedan). Dessa skruvar sitter i botten på enheten. 1 Figur 2: Skruvarna som håller fram- och bakstycke samman Sidan 17

18 b. Vik försiktigt ut bakstyckets nederkant i 45 vinkel och skjut det sedan nedåt för att lossa det från då två hållfästena i framstycket (se 1, Figur 3). ANM! Separera inte delarna i en större vinkel än 45 då de två hållfästena annars kan brytas av. Dessutom kan flatkabeln, som sammanbinder de två delarna elektriskt, skadas. c. Koppla loss flatkabeln (3) från nätaggregatet i bakstycket men lämna den kvar ansluten till huvudenheten (framstycket). Figur 3: Separation av de två delarna 2. Håll bakstycket mot väggen på vald monteringsplats och använd det som mall för att markera hålen för monteringsskruvarna (5 st.) samt ett extra hål för sabotagekontakten. Se Figur 4 på nästa sida. 3. Borra hål i underlaget för monteringsskruvarna och sätt i lämplig plugg. Använd de medföljande skruvarna (4,2 x 32 mm) med krysspår för att skruva fast bakstycket på väggen. 4. Dra fram nödvändiga kablar, inklusive el- och telekablar, och skjut in dem via kabelöppningarna (se 3, Figur 4). 5. Om så behövs, klipp bort motsvarande plastbleck (se 5, Figur 4) för att skapa mer utrymme för kablarna. 6. Kläm fast kablarna med de klämhållare (se 4, Figur 4) som är avsedda för detta. Sidan 18

19 Konfiguration A 1 1 Konfiguration B Figur 4: Montering på vägg 7. Använd en flat skruvmejsel för att justera sabotagekontakten på önskat sätt. a. För skydd av kapsling och mot vägg (se 6, Figur 4) Sabotagekontakten löser ut larm om enheten delas eller om den bryts loss från väggen. b. För skydd endast av kapsling (se 7, Figur 4) Sabotagekontakten löser ut larm om enheten delas. Sidan 19

20 Inkoppling av batteri för reservdrift Agility levereras med en blyackumulator på 6V, 3,2 Ah, som tar över driften om matningsspänningen försvinner. OBS: Batteriet ingår vid leverans av Agility. Inkoppling av batteri för reservdrift: 1. Lossa skruven för batterifackets lucka (se 3, Figur 5) placerad nertill i framstycket. Lyft sedan bort luckan genom att dra utåt. Figur 5: Batterifacket a. Sätt batteriet på dess plats och anslut dess ledare. OBS! rätt polaritet Röd = +, Svart = -. b. Sätt tillbaka batterifackets lucka och dra åt skruven. ANM! Batteriet kan behöva laddas upp till 24 timmar innan eventuellt batterifel återställs Viktigt! När batteriet byts ut, se då till så att det nya batteriet är av samma typ. Felaktig batterityp kan orsaka skador på person och utrustning. OBS! Notera att uttjänt batteri ska deponeras på lämplig plats för återvinning. Sidan 20

21 Inkoppling av nätspänning (AC) till Agility - Konfiguration A ANM! Centralapparaten Agility ska alltid vara ansluten till 230VAC. Anslutningen ska vara i enlighet med elföreskrifterna. Inkoppling ska ske till jordat eluttag med en elkabel med minst 0,75 mm 2 ledararea i enlighet med normen IEC Kabeln bör vid införing i Agility skyddas av en plaststrumpa. Agility spänningsmatas med 230VAC. 1. Ta bort plastkåpan som täcker enhetens transformator och kopplingsplinten för nätspänningskabeln (se 1, Figur 6). 2. Koppla in nätspänningskabeln till kopplingsplinten bredvid transformatorn (se 2, Figur 6). ANM! Sladdställ med stickpropp eller kablage för fast nätanslutning levereras inte tillsammans med Agility. 3. ANSLUT INTE nätspänningen ännu. Jordanslutning Jordning ger elektronik ett visst skydd vid åsknedslag och andra inducerade störningar som annars skulle skada utrustningen eller orsaka fel. Inkoppling av jord: Anslut nätspänningen från ett jordat eluttag. Viktigt! Anslutning av jord måste ske i enlighet med gällande elföreskrifter. N ~ Figur 6: Inkoppling av nätspänning 230VAC Sidan 21

22 Inkoppling av nätspänning (DC) till Agility - Konfiguration B Agility spänningsmatas med en transformator på 9VDC/1.0Ah. 1. Anslut transformatorns plug-in kontakt till anslutningen på spänningsmatningskortet (2, Figur 6A). 2. Anslut INTE transformatorn till vägguttaget ännu. From 9VDC/1.0A Transformer 1 2 Figur 6A: Anslut DC transformatorn Slutför installationen 1. Ställ eventuellt om DIP-switch (se sid 24) för extern ljudenhet eller om systemet ska återställas. 2. Anslut flatkabeln mellan frontenhet och bakstycke (J1). 3. Sätt ihop delarna och skruva tillbaka hållskruvarna i botten. 4. Anslut nätspänningen. 5. Systemet bekräftar uppstart med ett röstmeddelande Sidan 22

23 Inställning av DIP- switchar Observera: Jämfört med tidigare versioner av Agility har DIP switch 1 4 flyttats till position 2 5 på Agility3. DIP switch 1 är förberedd för en framtida Z-wave modul. DIP Switch 1: Z-Wave: (för RISCO Z-wave modul) ON: Agility Z-wave aktivt OFF: (förval): Z-wave ej aktivt. DIP-switch 2 (E-A): Extern ljudmodul (tillbehör): Används för att ange om talmeddelanden från Agility ska komma från centralapparatens högtalare eller från extern högtalarmodul. Med extern högtalare ansluten till Agility hörs ljudet endast via den. ON: Ska stå i läge ON om extern ljudmodul är ansluten till Agility. OFF (förval): Extern ljudmodul är INTE ansluten till Agility. DIP-Switch 3 (DFLT): Återställning: Används för följande tre funktioner: 1. För att återställa installatörs- och masterkod till fabriksprogrammerat. Ställ dip i läge ON, koppla bort nätspänningen (även batteri) och koppla sedan in spänningen igen. Flytta tillbaka dip 1 till läge OFF efter att systemet har startat upp. OBS: Kodlängden ändras inte. ANM! Detta återställer koderna för installatör, begränsad installatör och master 2. För att radera trådlösa enheter. Ställ dip i läge ON med spänningen inkopplad. Håll sedan knappen på enhetens framsida intryckt till dess ett pip hörs som anger att alla trådlösa enheter i systemet raderats. ON: Trådlösa enheter kan raderas enligt ovan. OFF (förval): Normal drift För att spara eller överföra data till/från PTM: Se kapitel 3. DIP Switch 4 (PRGM): Gör att uppdatering av mjukvara kan nedladdas lokalt till Agility. ON: Uppdatering av firmware kan nedladdas lokalt till Agility OFF (förval): Uppdatering av ny firmware kan INTE nedladdas till Agility. DIP Switch 5 (BAT): Bestämmer inställningar för batteriets djupurladdningsskydd. ON: Batteriets djupurladdningsskydd används inte: Batteriet kan urladdas helt vid bortfall av matningsspänning (AC) så att det inte kan laddas upp igen, vilket medför att batteriet behöver bytas ut. OBS: Med DIP-switch 4 i läge ON kommer Agility att starta på batteriet. OFF (Förval): Batteriets djupurladdningsskydd används: Om nätspänningen (AC) försvinner kommer Agility att automatiskt koppla bort batteriet när spänningen sjunker under 3V, detta förhindrar att batteriet urladdas. Anm: I detta läge kommer Agility endast att starta vid anslutning till nätspänning 230VAC. Anm: Om batteriets viltspänning faller under 5.8 V eller inte är anslutet kommer test av batteri visa 0.0. Sidan 23

24 Inkoppling av telelinje till Agility Anslut systemet till en telelinje om sådan ska användas. 1. Anslut inkommande telelinje till LINE (plint A). Se Figur 2. Koppla in övriga telefoner till SET (plint B). Se figur 7. ANM! För att garantera att systemet alltid kan ta telelinjen måste det vara inkopplat som första enhet på linjen. Övrig utrustning som behöver samma telelinje inkopplas i serie efter centralapparaten. Figur 7: Kontakter för telelinje Sidan 24

25 Inkoppling av nätverkskabel till Agility Om en IP-modul monteras i centralapparaten måste en nätverkskabel anslutas för att möjliggöra kommunikation över IP. 1. Separera Agilitys fram- och bakstycke (se avsnittet Montering av Agility på vägg). 2. Dra fram nätverkskabeln och för in den i Agility via lämpligt införingshål (Figur 3). 3. Om så krävs av utrymmesskäl, klipp bort hålmarkeringen för använt hål (5, Figur 3). 4. Anslut nätverkskabel till avsett uttag (se figur 8). Figur 8: Inkoppling av nätverkskabel till Agility Sidan 25

26 Sätt i SIM-kort Om Agility har en GSM/GPRS-modul måste ett SIM-kort sättas i modulen så att kommunikation via GSM/GPRS blir möjlig. 1. Sätt i SIM-kortet i därför avsedd hållare placerad på baksidan av framstycket (se Figur 1: Huvudkomponenter i Agility). SIM Card LOCK OPEN OPEN LOCK OPEN LOCK 1. Slide down SIM card hatch. 2. Open the SIM card hatch. Insert SIM card into dedicated slot. 3. Close the SIM card hatch. Slide up to lock. Figur 9: SIM-kortet Viktigt! Sätt aldrig i SIM-kortet med spänning inkopplad till Agility. Undvik att beröra kontakterna på SIMkortet då beröring kan orsaka statiska urladdningar som kan skada SIM-kortet. 2. Om SIM kortet är låst med PIN-kod kommer Agility att ange ett PIN-kodsfel. För att åtgärda detta, tryck in rätt PIN-kod i menyn Kommunikation >Komm.sätt> GSM>Inställningar. ANM! Se till så du har rätt PIN-kod. Tänk på att efter intryckning av tre felaktiga koder så kommer SIMkortet att låsas. Använd då PUK-koden eller kontakta operatören för att låsa upp kortet. 3. För att ta bort SIM-kortets PIN-kod, gör följande: a. Sätt i SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon. b. Tryck in PIN-koden. c. Bläddra fram till telefonens säkerhetsinställningar och välj pinkodskontroll till Av. När denna inställning sparats, prova då med att koppla av och sedan på telefonen igen. När den påkopplats bör det inte efterfrågas någon PIN-kod. 4. Sätt i simkortet i Agility och spänningssätt systemet. Vänta ca 1 minut och testa sedan signalstyrkan under Test-> GSM->Signalstyrka. För mer information, se menyerna för GSM i installatörsläget. ANM! Vissa operatörer kräver ett telefonnummer till en SMS-central för att SMS-meddelanden ska kunna skickas. Detta telefonnummer fås från operatören. Om detta nummer krävs, programmera in numret till SMS-centralen i SIM-kortet med hjälp av en vanlig mobiltelefon, från en Agility knappsats eller med hjälp av konfigurationsmjukvaran. Sidan 26

27 Extern ljudenhet Det är möjligt att till Agility ansluta en extern ljudenhet som kan användas för att lyssna på meddelanden från centralapparaten. Dessutom medger den externa ljudenhetens mikrofon att användare kan tala till systemet inifrån det skyddade området. Observera att inkoppling av ljudmodulen helt urkopplar högtalarfunktionen lokalt iagility. För att koppla in en extern ljudenhet: 1. Koppla in ljudenheten enligt beskrivning i Figur nedan. Kopplingsplinten för inkoppling av ljudenheten återfinns i Agilitys bakstycke. 2. Glöm inte att ställa om DIP-switch 2 (E- A) (Extern Audio) till läge On. Figur 10: Inkoppling av extern ljudenhet till Agility Sidan 27

28 Programmeringsätt Kapitel 3: Installatörsprogrammering Det finns fyra olika sätt att programmera Agility: Konfigurationsmjukvaran Trådlös knappsats PTM (programöverföringsmodul) Konfigurationsmjukvara (CS Configuration Software) Mjukvara som gör det möjligt att programmera Agility från en PC. Denna mjukvara erbjuder följande alternativ: Lokal programmering med dator ansluten till Agility via kabel. Fjärrprogrammering där en dator kommunicerar med Agility via telelinjen, via GSM eller över TCP/IP. Trådlös knappsats Definition av språk och profil Agility kan programmeras helt från den trådlösa LCD-knappsatsen. Ett fabriksnytt system behöver definieras med språk och profil via den första knappsatsen som lärs in i systemet enligt följande: Val av språk och profil: 1. Efter att Agility är spänningssatt, håll in knappen för snabbinlärning på frontpanelen i 5 sekunder. Inlärningsläget startar (bekräftas med ett pip och LED s tänds upp i sekvens.) 2. Skicka ett inlärningsmeddelande från 2-vägs LCD-knappsats genom att hålla ner tangenterna och till dess Agility bekräftar inlärning med ett röstbesked samt meddelande i knappsatsens LCD. 3. Välj nu önskat språk och profil genom att stega till aktuellt val med piltangenterna och tryck för att bekräfta valet. Välj Svenska (19) för röstbesked och texter på svenska. ANM! 1. Agility kan programmeras från valfri 2-vägs knappsats i systemet. 2. Vid installatörsprogrammering kommer knappsatsen att stängas av efter 4 minuter om ingen knapp tryckts in. Tryck då på valfri knapp för att starta upp knappsatsen igen. Den kommer då att visa den senaste parameter du höll på att arbeta med. Efter 15 minuters inaktivitet kommer summern i centralapparaten att börja ljuda, lämna programmeringsläget för att tysta summern. Sidan 28

29 För att programmera Agility från trådlös knappsats, gör följande: 1. Lär in knappsatsen tillsystemet (se Inlärning av trådlös enhet). 2. När texten Säkerhetssystem visas, tryck och ange sedan installatörskoden (förvald kod är 5555). Ett bekräftande pip hörs. ANM! Om masterkod krävs för bekräftelse, tryck då in denna efter installatörskoden. 3. Välj Programmering och tryck. I programmeringsläget hörs ett bekräftande pip och alla Agilitys lysdioder kommer att blinka samtidigt. ANM! Installatör kan även programmera användaraktiviteter genom att välja Aktiviteter istället för Programmering. Använd knapparna för att stega i menyerna. Installatörsknappsats Det är också möjligt för installatören att lära in en temporär knappsats för att programmera systemet. En timme efter det att programmeringsläget lämnats, eller om systemets spänning kopplas bort, kommer installatörsknappsatsen automatiskt att raderas från systemet. För att programmera Agility från installatörsknappsats, gör följande: 1. För att tilldela systemet en installatörsknappsats, tryck till på knappen på centralapparatens framsida (håll inte in!). Det är nu möjligt att lära in en installatörsknappsats enligt nedan (bekräftelsemeddelandet läses upp efter eventuellt statusinformation). 2. Håll knapparna intryckta samtidigt till följande visas: 3. Ange masterkoden och bekräfta med. Följande meddelande hörs: Knappsats tilldelad. ANM: Om fel masterkod anges måste proceduren upprepas igen. 4. Följ steg 2 och 3 för trådlös knappsats (se föregående sida) för att påbörja programmeringen av systemet. PTM datalagringsenhet PTM är ett litet kretskort med en minneskrets, där en kopia av systemets programmering kan lagras. PTM-minnet kan hämta ett systems konfiguration från centralapparaten Agility men också överföra ett systems programmering till centralapparaten. Sidan 29

30 För att överföra ett systems konfiguration från centralapparaten till PTM, gör följande: 1. Koppla loss flatkabeln och lyft bort framstycket från bakstycket. ANM! Se till så att batteriet sitter inkopplat i huvudenheten (framstycket). 2. Kontrollera att DIP-switch 3 står i läge OFF (förvald inställning). 3. Sätt PTM-kortet på den 5-poliga anslutningen märkt PTM som finns på huvudenhetens kretskort. Lysdioden PTM ska då tändas. 4. Håll knappen på huvudenhetens framsida intryckt i 5 sekunder. Lysdioden PTM kommer att blinka snabbt under överföringen av data till PTM-minnet. 5. När överföringen är klar hörs ett bekräftande pip och lysdioden PTM slutar att blinka och övergår till fast sken. 6. Koppla loss PTM-minnet från huvudenheten (framstycket). 7. Sätt tillbaka flatkabeln mellan de två delarna och montera sedan framstycket på dess plats på bakstycket. För att överföra ett systems konfiguration från PTM till centralapparaten, gör följande: 1. Koppla loss flatkabeln och lyft bort framstycket från bakstycket. ANM! Se till så att batteriet sitter inkopplat i huvudenheten (framstycket). Kontrollera också att valet för Aterställ koder är satt till Ja i systeminställningar. 2. Ställ DIP-switch 3 i läge ON. 3. Sätt PTM-modulen på den 5-poliga anslutningen märkt PTM som finns på huvudenhetens kretskort. Lysdioden PTM ska då tändas. 4. Alla lysdioder på huvudenheten börjar blinka samtidigt. Lysdioden PTM kommer att blinka snabbt under överföringen av data till centralapparaten. 5. När överföringen är klar hörs ett bekräftande pip. ANM! Om dataöverföringen misslyckas hörs tre korta pip och du måste upprepa proceduren en gång till. 6. Koppla loss PTM-modulen från huvudenheten. 7. Ställ tillbaka DIP-switch 3 till läge OFF. 8. Sätt tillbaka flatkabeln mellan de två delarna och montera sedan framstycket på dess plats på bakstycket. Programmering av trådlösa enheter Varje trådlös enhet måste läras in till Agility. I detta avsnitt beskrivs de olika metoder som kan användas för att lära in trådlösa tillbehör till Agility. Inlärning av trådlösa enheter till Agility kan utföras antingen från centralapparaten, i programmeringsläget eller med konfigurationsmjukvaran. Sidan 30

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 4.4.4 Sirentid... 15 4.12 ÅTERSTÄLLNING TILL 4.4.5 Återkallelsetid... 15 FABRIKSINSTÄLLNINGAR... 31 4.4.6 Återkalla larm... PowerMaxComplete Trådlöst larmsystem med full övervakning Installationshandbok 1. INLEDNING... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF-avsnittet... 3 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1

POWERMAX PRO. Installationsmanual. Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING D-300817 1 POWERMAX PRO Trådlöst larmsystem med fullständig övervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1 Allmänna data... 3 2.2 RF enheten... 4 2.3 Elektriska data... 4 2.4 Kommunikation...

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Version 17 Installatörshandbok Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION 3 1.1 Systemfunktioner...

Läs mer

www.klsab.se Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem

www.klsab.se Installationsmanual PowerMaster-10 Fullt övervakade trådlösa larmsystem ådlösa rvakade tem rådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade tem ådlösa rvakade

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer