Installationsmanual Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsmanual Sidan 1"

Transkript

1 Installationsmanual Sidan 1

2 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att underlätta för auktoriserade installatörer och användare av dessa produkter. Ingen del av innehållet får användas för något annat syfte, delges annan person eller företag eller reproduceras på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, utan skriftligt tillstånd från RISCO Group. Informationen i manualen är endast avsedd som hjälp och referens. Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företagsnamn och varumärken omnämnda i detta dokument tillhör sina respektive ägare. Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: EN , EN Grade 2 EN Miljöklass II EN Typ A UK: DD243:2004, PD 6662:2004, ACPO (Polis) USA: FCC: Part 15B, FCC part 68 CANADA: CS 03, DC 01 SWEDEN: SBSC SSF1014 Larmklass R Alla rättigheter reserverade RISCO Group Mars 2010 Sidan 2

3 Innehåll KAPITEL 1: INTRODUKTION... 6 UPPBYGGNAD...7 EGENSKAPER...8 TEKNISKA SPECIFIKATIONER...9 KAPITEL 2: INSTALLATION AV AGILITY HUVUDKOMPONENTER I AGILITY...10 MONTERING AV AGILITY...11 Val av monteringsplats...11 Väggmontering av Agility...11 Inkoppling av batteri för reservdrift...14 Inkoppling av nätspänning (AC) till Agility Konfiguration A...15 Jordanslutning...15 Inkoppling av nätspänning (DC) till Agility Konfiguration B...16 Inställning av DIP switchar...17 Inkoppling av telelinje till Agility...18 Inkoppling av nätverkskabel till Agility...19 Insättning av SIM kort...20 Extern ljudenhet...21 KAPITEL 3: INSTALLATÖRSPROGRAMMERING PROGRAMMERINGSÄTT...22 Konfigurationsmjukvara (Configuration Software)...22 Trådlös knappsats...22 Installatörsknappsats...23 PTM datalagringsenhet...23 PROGRAMMERING AV TRÅDLÖSA ENHETER...24 Snabbinlärning med hjälp av knappen på centralapparatens framsida...24 Inlärning via programmeringsläget...25 Programmering via konfigurationsmjukvaran...26 Sändningsmetoder...27 RADERING AV TRÅDLÖSA ENHETER...28 KAPITEL 4: INSTALLATÖRSLÄGET KNAPPSATSEN...29 ÖPPNA INSTALLATÖRSLÄGET...30 PROGRAMMERINGSLÄGET Programmering: System Tider Sidan 3

4 1.2 Systemval Namn Ljud Systeminställningar Serviceinformation Firmware Uppdatering Programmering: Menyn Radioenhet Programmering Redigering Identifikation Programmering: Menyn Koder Användare Master Installatör Begränsad installatör Kodlängd Fjärrkod Föräldrakontroll Programmering: Kommunikationsmenyn Kommunikationssätt Larmcentral Fjärrservice Följ mig Programmering: Meny för Talmeddelanden Tilldela meddelande Lokalt meddelande TESTMENYN Centralapparat Sektion Fjärrkontroll Knappsats Siren GSM IP modul I/O modul...94 MENYN AKTIVITETER...95 MENYN FÖLJ MIG...96 KLOCKMENYN...96 MENYN HÄNDELSELOGG...97 Sidan 4

5 MAKRO...97 Programmera makro...97 Aktivera makro...98 BILAGA A: LARMKODER BILAGA B: HÄNDELSEMINNET BILAGA C: BIBLIOTEK ÖVER ORD FÖR TALMEDDELANDEN BILAGA D: UPPFYLLANDE AV EN BILAGA E: ÖVERSIKT PROGRAMMERINGSLÄGET Sidan 5

6 Kapitel 1: Introduktion Agility är ett flexibelt, trådlöst larmsystem med den senaste tekniken för säkerhetssystem med trådlös kommunikation. Detta system är lämpligt att installera som skydd i privatbostäder, kontor och kommersiella lokaler. Förutom centralapparaten kan det i ett system finnas ett flertal trådlösa enheter med envägs eller tvåvägs kommunikation, detektorer, knappsatser, bärbara fjärrkontroller, överfallsknappar, trådlösa sirener m.m. Viktiga egenskaper: Flexibel, modulbaserad larmöverföring IP modul GSM/GPRS modul Uppringare för analoga telelinjer Använd en modul, valfri kombination eller alla tre för extra hög säkerhet, eller använd endast ljudande larm utan någon larmöverföring. 2 vägs trådlös knappsats för programmering och handhavande 2 vägs, 8 knappars fjärrkontroll med pinkod, knapplås och statusvisning 2 vägs talkommunikation inbyggt i centralapparaten Enkel inlärning av trådlösa enheter utan hjälp av knappsats Manuell programmering av enheter via knappsats eller PC Valfri kombination av en och tvåvägs enheter Flashminne för enkel uppgradering av mjukvara Enkel montering med hjälp av väggfästen Separat centralapparat lätt att gömma undan för högre säkerhet Programmeringsmodul (PTM) för backup av program Enkel menylogik (endast menyer för installerade enheter visas och endast menyer som aktuell användare har behörighet till presenteras) Viktiga funktioner: 32 trådlösa sektioner 3 larmområden Upp till 3 trådlösa knappsatser med dubbelriktad kommunikation Upp till 8 bärbara fjärrkontroller (kombination av 8 eller 4 knappars) In /utgångsmodul: 2 vägs trådlös kommunikation med centralapparat Lokal transformator med laddningsbara batterier för reservdrift 4 trådbundna, balanserade sektioner med valbart ändmotstånd samt 4 utgångar (2 x 3 A reläer och 2 x 500 ma halvledare) X 10 adapter medföljer 32 användarkoder Händelseminne för de 250 senaste händelserna Centralapparaten har en 6 V, 3,2 Ah blyackumulator för reservdrift. Sidan 6

7 Agility Installer Manual Uppbyggnad I figuren nedan visas en schematisk översikt över ett Agility systems arkitektur och möjligheter. Studera figuren innan du påbörjar installationen av Agility för att skapa dig en bild av vilka möjligheter ett Agility system erbjuder. OBS: Möjlighet till anslutning med webbläsare kommer i framtida versioner av Agility. Sidan 7

8 Egenskaper Nedan beskrivs några av egenskaperna hos Agility: Detektorer 32 trådlösa sektioner 4 trådbundna sektioner via trådlös I/O modul Antal sektioner: 36 < 25 sektionstyper Sektionsövervakning 2 och 1 vägs detektorer i samma system Sirener Inbyggd summer Helt trådlösa inomoch utomhussirener Upp till 3 sirener i systemet 2 vägs knappsats Helt trådlös LCD display Nöd/Tala funktion med dubbeltryck Dubbelt sabotageskydd (lucka och mot vägg) Koder: 1 masterkod 32 användakoder 4 behörighetsnivåer 2 ställbara behörighetsnivåer Valbart fyr eller sexsiffriga koder Uppringning larmcentral Fjärrprogrammering, diagnostik och kommunikationstest Upp till tre nummer Individuell abonnentkod per nummer Flexibel inställning för vad som ska kommuniceras och till vilket nummer SIA eller Contact ID Kommunikation: Flexibel kommunikation via GSM/GPRS, IP eller vanlig telelinje Växlande mellan olika kommunikationsvägar Instickskort för varje kommunikationstyp Installatör: Lokal /fjärrprogrammering med konfigurationsmjukvara Programöverföringsmodul All programmering sker från den trådlösa knappsatsen Enkel driftsättning av trådlösa enheter med hjälp av serienummer (ID) eller automatisk inlärning Menyprogrammering från knappsats baserad på ansluten hårdvara Användare: 2 vägs 8 knappars fjärrkontroll 2 vägs knappsats 1 vägs knappsats 4 knappars fjärrkontroll Fjärrstyrning via telefon och SMS Konfigurationsmjukvara Webinterface Styrning 4 utgångar i I/O modul 16 st. X 10 utgångar via trådlös I/O modul Utgångar kan följa system, område, sektion eller händelse Utgångar kan schemaläggas, aktiveras automatiskt eller genom användarkommando (SMS, web eller telefon) FM uppringning (privattelefon): 16 nummer FM kan definieras som talmeddelande, SMS eller e post Användarkontroll över systemet Skyddad med säkerhetskod Talfunktioner: 2 vägs kommunikation Fjärrstyrning via telefon Full menyguide i tal Händelsemeddelanden Lokalt meddelande till andra användare Talad beskrivning av sektioner, områden, enheter etc. Radiofunktioner: Indikering av blockerad radiosignal Mottagarkalibrering 868 MHz/433 MHz Programmerbara övervakningsintervall Sabotageskydd i sändare Övervakad batterispänning i sändare Reducering av falsklarm: Bortkoppling efter fler larm från samma enhet Verifikation av larm Möjlighet till fördröjd larmuppringning Uppringning kan avbrytas Driftstest Sidan 8

9 Agility Installer Manual Tekniska specifikationer Följande tekniska specifikationer gäller för Agility: Elektriska data Matningsspänning Strömförbrukning Batteri för reservdrift Ljudnivå inbyggd siren Temperatur vid drift Temperatur vid lagring Fysiska data Mått Vikt (utan batteri) Radiodata Immunitet mot radiostörningar Radiofrekvens 230 VAC ( 15% +10%), 50 Hz, 50 ma Centralapparat: normalt 130 ma GSM: I vila 35 ma, vid uppringning 300 ma Teleuppringare: I vila 20m A, vid uppringning 60 ma IP modul: 90 ma (Max) Blyackumulator: 6 V, 3,2 Ah 10 C +40 C 20 C +60 C 268,5 x 219,5 x 64 mm 1,31 Kg GSM modul: 0,045 Kg I enlighet med EN ,65 MHz/433,92 MHz Sidan 9

10 ON Agility Installationsmanual Kapitel 2: Installation av Agility I detta kapitel beskrivs hur Agility installeras enligt följande ordning: Huvudkomponenter i Agility Montering av Agility Val av monteringsplats Montering av Agility på vägg Inkoppling av batteri för reservdrift Inkoppling av telelinje till Agility Inkoppling av matningsspänning till Agility Jordanslutning Inkoppling av jord Inställning av DIP switchar Inkoppling av nätverkskabel till Agility Isättning av SIM kort Extern ljudenhet Huvudkomponenter i Agility I figuren nedan visas de inre komponenterna (när främre del lossats från bakstycket) OPEN LOCK Konfiguration A Konfiguration B 15 Figur 1: Huvudkomponenter i Agility 1. Bakre monteringsplatta 7. Transformator 13 Anslutning för RS 232 kommunikation 2. Telekontakter 8. Framstyckets baksida 14. Batterifack 3. Plint för ljudenhet 9. Hållare för SIM kort 15. Lucka för batterifack 4. Kontakt för flatkabel 10. Flatkabel 16. Ledare för inkoppling av batteri 5. Plint för AC spänning 11. DIP switchar 17. Sabotagekontakt 6. Säkring 12 PTM anslutning 18. Anslutning för IP modul Sidan 10

11 Montering av Agility VIKTIGT! Det finns inga delar i Agility som användare kan byta ut. Endast behörig tekniker kan ersätta, exempelvis, nätkabel, säkring, batteri etc. Val av monteringsplats Innan du börjar montera Agility, gå igenom området ordentligt så du kan välja den mest lämpliga monteringsplatsen för centralapparaten. Tänk på att placera den rätt ur radiosynpunkt, men också på att användare lätt ska kunna nå den och att tekniker ska kunna utföra service utan större problem. Centralapparaten Agility ska monteras så att: Den sitter så centralt som möjligt mellan alla sändarna. I närheten av ett eluttag där det alltid finns spänning. I närheten av ett telefonjack. Undvik störkällor i form av: Direkt närhet till starka värmekällor Elektriska störningar från datorer, TV, radiosändare etc. Stora metallföremål som kan avskärma radiovågorna. Väggmontering av Agility Agility består av två olika delar: Bakstycke med monteringsplatta, Huvudenheten, som i sin tur består av: Frontplatta (behöver normalt inte lossas vid installation) Framstycket med de flesta komponenterna (se Figur 1) Bakstycket monteras oftast på en vägg med hjälp av medföljande tillbehör enligt nedan. För att montera Agility på en vägg (eller annan plan, lodrät yta): 1. Separera fram och bakstycket enligt följande: a. Lossa skruvarna som håller de två delarna ihop (se 1, Figur 2 nedan). Dessa skruvar sitter i botten på enheten. 1 Figur 2: Skruvarna som håller fram och bakstycke samman b. Vik försiktigt ut bakstyckets nederkant i 45 vinkel och skjut det sedan nedåt för att lossa det från då två hållfästena i framstycket (se 1, Figur 3). Sidan 11

12 ANM! Separera inte delarna i en större vinkel än 45 då de två hållfästena annars kan brytas av. Dessutom kan flatkabeln, som sammanbinder de två delarna elektriskt, skadas. c. Koppla loss flatkabeln (3) från nätaggregatet i bakstycket men lämna den kvar ansluten till huvudenheten (framstycket). Figur 3: Separation av de två delarna 2. Håll bakstycket mot väggen på vald monteringsplats och använd det som mall för att markera hålen för monteringsskruvarna (5 st.) samt ett extra hål för sabotagekontakten. Se Figur 4 på nästa sida. 3. Borra hål i underlaget för monteringsskruvarna och sätt i lämplig plugg. Använd de medföljande skruvarna (4,2 x 32 mm) med krysspår för att skruva fast bakstycket på väggen. 4. Dra fram nödvändiga kablar, inklusive el och telekablar, och skjut in dem via kabelöppningarna (se 3, Figur 4). 5. Om så behövs, klipp bort motsvarande plastbleck (se 5, Figur 4) för att skapa mer utrymme för kablarna. 6. Kläm fast kablarna med de klämhållare (se 4, Figur 4) som är avsedda för detta. 7. Använd en flat skruvmejsel för att justera sabotagekontakten på önskat sätt. a. För skydd av kapsling och mot vägg (se 6, Figur 4) Sabotagekontakten löser ut larm om enheten delas eller om den bryts loss från väggen. b. För skydd endast av kapsling (se 7, Figur 4) Sabotagekontakten löser ut larm om enheten delas. Sidan 12

13 Konfiguration A 1 1 Konfiguration B Figur 4: Montering på vägg Sidan 13

14 Inkoppling av batteri för reservdrift Agility har ett säkerhetstestat, helt kapslat, batteri på 6V, 3,2 Ah, som tar över driften om matningsspänningen försvinner. OBS: Batteriet ingår vid leverans av Agility. Inkoppling av batteri för reservdrift: 1. Lossa skruven för batterifackets lucka (se 3, Figur 5) placerad nertill i framstycket. Lyft sedan bort luckan genom att dra utåt. Figur 5: Batterifacket a. Sätt batteriet på dess plats och anslut dess ledare. OBS! rätt polaritet Röd = +, Svart =. b. Sätt tillbaka batterifackets lucka och dra åt skruven. ANM! Batteriet kan behöva laddas upp till 24 timmar innan eventuellt batterifel återställs Viktigt! När batteriet byts ut, se då till så att det nya batteriet är av samma typ. Felaktig batterityp kan orsaka skador på person och utrustning. OBS! Notera att uttjänt batteri ska deponeras på lämplig plats för återvinning. Sidan 14

15 Inkoppling av nätspänning (AC) till Agility - Konfiguration A ANM! Centralapparaten Agility ska alltid vara ansluten till 230VAC. Anslutningen ska vara i enlighet med elföreskrifterna. Inkoppling ska ske till jordat eluttag med en elkabel med minst 0,75 mm 2 ledararea i enlighet med normen IEC Kabeln bör vid införing i Agility skyddas av en plaststrumpa. Spänningen till Agility är vanlig 230VAC. 1. Ta bort plastkåpan som täcker enhetens transformator och kopplingsplinten för elkabeln (se 1, Figur 6). 2. Koppla in elkabeln till plinten bredvid transformatorn (se 2, Figur 6). ANM! Elkabel för nätanslutning levereras inte tillsammans med Agility. 3. ANSLUT INTE nätspänningen ännu. Jordanslutning Jordning ger elektronik ett visst skydd vid åsknedslag och andra inducerade störningar som annars skulle skada utrustningen eller orsaka fel. Inkoppling av jord: Anslut nätspänningen från ett jordat eluttag. Viktigt! Anslutning av jord måste ske i enlighet med gällande elföreskrifter. 2 TB1 ~ 1 Figur 6: Inkoppling av nätspänning 230VAC 1. Koppla in flatkabeln mellan de två delarna av centralapparaten. 2. Skruva fast huvudenheten (framstycket) på bakstycket. 3. Sätt in elkabeln i eluttaget för att spänningssätta centralapparaten Agility. Sidan 15

16 Inkoppling av nätspänning (DC) till Agility - Konfiguration B Agility spänningsmatas med en transformator på 9VDC/1.0Ah. 1. Anslut transformatorns plug in kontakt till anslutningen på spänningsmatningskortet (2, Figur 6A). 2. Anslut INTE transformatorn till vägguttaget ännu. From 9VDC/1.0A Transformer 1 2 Figur 6A: Anslut DC transformatorn Sidan 16

17 Inställning av DIP- switchar ON Förvald inställning DIP switch 1 (E A): Extern ljudmodul (tillbehör): Används för att ange om talmeddelanden från Agility ska komma från centralapparatens högtalare eller från extern högtalarmodul. Med extern högtalare ansluten till Agility hörs ljudet endast via den. ON: Ska stå i läge ON om extern ljudmodul är ansluten till Agility. OFF (förval): Extern ljudmodul är INTE ansluten till Agility. DIP Switch 2 (DFLT): Återställning: Används för följande tre funktioner: 1. För att återställa installatörs och masterkod till fabriksprogrammerat. Ställ dip i läge ON, koppla bort nätspänningen (även batteri) och koppla sedan in spänningen igen. Flytta tillbaka dip 1 till läge OFF efter att systemet har startat upp. OBS: Kodlängden ändras inte. ANM! Detta återställer koderna för installatör, begränsad installatör och master 2. För att radera trådlösa enheter. Ställ dip i läge ON med spänningen inkopplad. Håll sedan knappen på enhetens framsida intryckt till dess ett pip hörs som anger att alla trådlösa enheter i systemet raderats. ON: Trådlösa enheter kan raderas enligt ovan. OFF (förval): Normal drift 3. För att spara eller överföra data till/från PTM: Se kapitel 3. DIP switch 3 (PRGM): Gör att uppdatering av mjukvara kan nedladdas lokalt till Agility. ON: Uppdateringar av mjukvara kan nedladdas till Agility OFF (förval): Uppdateringar av mjukvara kan INTE nedladdas till Agility. DIP switch 4 (BAT): Bestämmer inställningar för batteriets djupurladdningsskydd. ON: Batteriets djupurladdningsskydd används inte: Batteriet kan urladdas helt vid bortfall av matningsspänning (AC) så att det inte kan laddas upp igen, vilket medför att batteriet behöver bytas ut. ANM! Med DIP switch 4 i läge ON kommer Agility att starta på batteriet. OFF (förval): Batteriets djupurladdningsskydd används: Om nätspänningen (AC) försvinner kommer Agility att automatiskt koppla bort batteriet när spänningen sjunker under 3V, detta förhindrar att batteriet urladdas. ANM! I detta läge kommer Agility endast att starta vid anslutning till nätspänning 230VAC. Sidan 17

18 Inkoppling av telelinje till Agility Anslut systemet till en telelinje om sådan ska användas. 1. Anslut inkommande telelinje till RJ11 kontakten (stift 2 och 3) eller till RJ31 kontakten (stift 4 och 5). Se Figur. 2. Koppla in övriga telefoner i RJ11 kontakten (stift 1 och 4) eller till RJ31 kontakten (stift 1 och 8). Se figur 7. ANM! För att garantera att systemet alltid kan ta telelinjen måste det vara inkopplat som första enhet på linjen. Vare sig telelinjen kopplas in via RJ11 eller RJ31 så får det inte finnas andra enheter inkopplade mellan systemet och själva telelinjen. Övrig utrustning som behöver samma telelinje inkopplas i serie efter centralapparaten. CONN2 RJ11 CONN3 RJ31 Figur 7: Kontakter för telelinje Sidan 18

19 Inkoppling av nätverkskabel till Agility Om en IP modul monteras i centralapparaten måste en nätverkskabel anslutas för att möjliggöra kommunikation över IP. 1. Separera Agilitys fram och bakstycke (se avsnittet Montering av Agility på vägg). 2. Dra fram nätverkskabeln och för in den i Agility via lämpligt införingshål (Figur 3). 3. Om så krävs av utrymmesskäl, klipp bort hålmarkeringen för använt hål (5, Figur 3). 4. Anslut nätverkskabel till avsett uttag (se figur 8). Figur 8: Inkoppling av nätverkskabel till Agility Sidan 19

20 Insättning av SIM-kort Om er Agility har försetts med en GSM/GPRS modul måste du sätta in ett SIM kort i modulen så att kommunikation via GSM/GPRS blir möjlig. 1. Sätt i SIM kortet i därför avsedd hållare placerad på baksidan av framstycket (se Figur 1: Huvudkomponenter i Agility). SIM Card LOCK OPEN OPEN LOCK OPEN LOCK 1. Slide down SIM card hatch. 2. Open the SIM card hatch. Insert SIM card into dedicated slot. 3. Close the SIM card hatch. Slide up to lock. Figur 9: SIM kortet Viktigt! Sätt aldrig i SIM kortet med spänning inkopplad till Agility. Undvik att beröra kontakterna på SIM kortet då beröring kan orsaka statiska urladdningar som kan skada SIM kortet. 2. Om SIM kortet är låst med PIN kod kommer Agility att ange ett PIN kodsfel. För att åtgärda detta, tryck in rätt PIN kod i menyn Kommunikation >Komm.sätt> GSM>Inställningar. ANM! Se till så du har rätt PIN kod. Tänk på att efter intryckning av tre felaktiga koder så kommer SIMkortet att låsas. Använd då PUK koden eller kontakta operatören för att låsa upp kortet. 3. För att ta bort SIM kortets PIN kod, gör följande: a. Sätt i SIM kortet i en vanlig mobiltelefon. b. Tryck in PIN koden. c. Bläddra fram till telefonens säkerhetsinställningar och välj pinkodskontroll till Av. När denna inställning sparats, prova då med att koppla av och sedan på telefonen igen. När den påkopplats bör det inte efterfrågas någon PIN kod. 4. När SIM kortet monterats rekommenderas du att testa funktionen genom att låta Agility ringa upp och testa signalstyrkan för GSM signalen. För mer information, se menyerna för GSM i installatörsläget. ANM! Vissa operatörer kräver ett telefonnummer till en SMS central för att SMS meddelanden ska kunna skickas. Detta telefonnummer fås från operatören. Om detta nummer krävs, programmera in numret till SMS centralen i SIM kortet med hjälp av en vanlig mobiltelefon, från en Agility knappsats eller med hjälp av konfigurationsmjukvaran. Sidan 20

21 Extern ljudenhet Det är möjligt att till Agility ansluta en extern ljudenhet som kan användas för att lyssna på meddelanden från centralapparaten. Dessutom medger den externa ljudenhetens mikrofon att användare kan tala till systemet inifrån det skyddade området. Observera att inkoppling av ljudmodulen helt urkopplar högtalarfunktionen lokalt iagility. För att koppla in en extern ljudenhet: 1. Koppla in ljudenheten enligt beskrivning i Figur nedan. Kopplingsplinten för inkoppling av ljudenheten återfinns i Agilitys bakstycke. 2. Glöm inte att ställa om DIP switch 1 (E A) (Extern Audio) till läge On. Figur 10: Inkoppling av extern ljudenhet till Agility Sidan 21

22 Programmeringsätt Kapitel 3: Installatörsprogrammering Det finns fyra olika sätt att programmera Agility: Konfigurationsmjukvaran Trådlös knappsats PTM (programöverföringsmodul) Konfigurationsmjukvara (Configuration Software) Detta är en mjukvara som gör det möjligt att programmera Agility från en PC. Denna mjukvara erbjuder följande alternativ: Lokal programmering med dator ansluten till Agility via kabel. Fjärrprogrammering där en dator kommunicerar med Agility via telelinjen, via GSM eller över TCP/IP. Trådlös knappsats Agility kan programmeras från en trådlös knappsats. ANM! 1. Agility kan programmeras från valfri 2 vägs knappsats i systemet. 2. Vid installatörsprogrammering kommer knappsatsen att stängas av efter 4 minuter om ingen knapp tryckts in. Tryck då på valfri knapp för att starta upp knappsatsen igen. Den kommer då att visa den senaste parameter du höll på att arbeta med. Efter 15 minuters inaktivitet kommer summern i centralapparaten att börja ljuda, lämna programmeringsläget för att tysta summern. För att programmera Agility från trådlös knappsats, gör följande: 1. Tilldela först knappsatsen till systemet (se Tilldelning av trådlös enhet). 2. Tryck samt installatörskoden (förvald kod är 5555). Ett bekräftande pip hörs. ANM! Om masterkod krävs för bekräftelse, tryck då in denna efter installatörskoden. 3. Välj Programmering och tryck. I programmeringsläget hörs ett bekräftande pip och alla Agilitys lysdioder kommer att blinka samtidigt. ANM! Installatör kan även programmera användaraktiviteter genom att välja Aktiviteter istället för Programmering. Använd knapparna för att stega i menyerna. Sidan 22

23 Installatörsknappsats För de system som inte har någon knappsats är det möjligt för installatören att koppla in en temporär knappsats för att programmera systemet. En timme efter det att programmeringsläget lämnats, eller om systemets spänning kopplas bort, kommer installatörsknappsatsen att raderas från systemet. För att programmera Agility från installatörsknappsats, gör följande: 1. För att tilldela systemet en installatörsknappsats, tryck till på knappen på centralapparatens framsida (håll inte in!). Det är nu möjligt att lära in en installatörsknappsats enligt nedan (bekräftelsemeddelandet läses upp efter eventuellt statusinformation). 2. Håll knapparna intryckta samtidigt till följande visas: 3. Ange masterkoden och bekräfta med. Följande meddelande hörs: Knappsats tilldelad. ANM: Om fel masterkod anges måste proceduren upprepas igen. 4. Följ steg 2 och 3 för trådlös knappsats (se föregående sida) för att påbörja programmeringen av systemet. PTM datalagringsenhet PTM är ett litet kretskort med en minneskrets, där en kopia av systemets programmering kan lagras. PTM minnet kan hämta ett systems konfiguration från centralapparaten Agility men också överföra ett systems programmering till centralapparaten. För att överföra ett systems konfiguration från centralapparaten till PTM, gör följande: 1. Koppla loss flatkabeln och lyft bort framstycket från bakstycket. ANM! Se till så att batteriet sitter inkopplat i huvudenheten (framstycket). 2. Kontrollera att DIP switch 2 står i läge OFF (förvald inställning). 3. Sätt PTM kortet på den 5 poliga anslutningen märkt PTM som finns på huvudenhetens kretskort. Lysdioden PTM ska då tändas. 4. Håll knappen på huvudenhetens framsida intryckt i 5 sekunder. Lysdioden PTM kommer att blinka snabbt under överföringen av data till PTM minnet. 5. När överföringen är klar hörs ett bekräftande pip och lysdioden PTM slutar att blinka och övergår till fast sken. 6. Koppla loss PTM minnet från huvudenheten (framstycket). Sidan 23

24 7. Sätt tillbaka flatkabeln mellan de två delarna och montera sedan framstycket på dess plats på bakstycket. För att överföra ett systems konfiguration från PTM till centralapparaten, gör följande: 1. Koppla loss flatkabeln och lyft bort framstycket från bakstycket. ANM! Se till så att batteriet sitter inkopplat i huvudenheten (framstycket). Kontrollera också att valet för Aterställ koder är satt till Ja i systeminställningar. 2. Ställ DIP switch 2 i läge ON. 3. Sätt PTM modulen på den 5 poliga anslutningen märkt PTM som finns på huvudenhetens kretskort. Lysdioden PTM ska då tändas. 4. Alla lysdioder på huvudenheten börjar blinka samtidigt. Lysdioden PTM kommer att blinka snabbt under överföringen av data till centralapparaten. 5. När överföringen är klar hörs ett bekräftande pip. ANM! Om dataöverföringen misslyckas hörs tre korta pip och du måste upprepa proceduren en gång till. 6. Koppla loss PTM modulen från huvudenheten. 7. Ställ tillbaka DIP switch 2 till läge OFF. 8. Sätt tillbaka flatkabeln mellan de två delarna och montera sedan framstycket på dess plats på bakstycket. Programmering av trådlösa enheter Varje trådlös enhet måste identifiera sig för systemets mottagare. I detta avsnitt beskrivs de olika metoder som kan användas för att lära in trådlösa tillbehör till Agility. Inlärning av trådlösa enheter till Agility kan utföras antingen från centralapparaten, i programmeringsläget eller med konfigurationsmjukvaran. Snabbinlärning med hjälp av knappen på centralapparatens framsida För att utföra snabbinlärning med huvudenhetens knapp, gör följande: ANM! Snabbinlärning måste vara valt till Ja i systeminställningar. (Valet är fabriksinställt Ja ) 1. Ställ huvudenheten i Inlärningsläge genom att hålla knappen på framsidan intryckt (tar ca 5 sekunder) till dess ett bekräftande pip hörs och inlärningsläget aktiveras. Lysdioderna kommer att tändas upp i turordning så länge inlärningsläget är aktivt. Sidan 24

25 ANM! Den första platsen i systemet, sektion 1, är förvald som In /Utpasseringssektion (Fördröjd 1), förslagsvis lär man in entrédörrens magnetkontakt till denna plats. Det går självklart att ändra sektionstypen i efterhand. 2. Aktivera sändning från varje enhet (se tabellen Sändningsmetoder på sidan 27). Systemet kommer då att automatiskt identifiera varje enhet i olika kategorier (detektorer, sirener, fjärrkontroller etc.) och lägga in enheterna med dess förvalda värden. Varje enhet ges även ett nummer i systemet. 3. Lämna inlärningsläget genom en kort intryckning av centralapparatens knapp. Inlärning via programmeringsläget Det finns två sätt at lägga in detektorer i systemet via programmeringsläget; automatiskt via radiosändning (som ovan) eller manuellt genom att skriva in enhetens serienummer. För att utföra automatisk inlärning gör följande: 1. Öppna Installatörsmenyn och välj Programmering Radioenhet Programmering 1) Via radio. Systemet ställer sig då omedelbart i inlärningsläge. 2. Skapa en sändning från enheten. (Se tabellen Sändningsmetoder på sidan 27.) 3. När Agility tar emot signalen hörs ett bekräftande pip, knappsatsen visar nu enhetens serienummer och typ. Systemet tilldelar också enheten nästa lediga sektionsplats i systemet. För att utföra manuell programmering av serienummer, gör följande: 1. Öppna Installatörsmenyn och välj Programmering Radioenhet Programmering 2) Via serienr. Skriv sedan in enhetens 11 siffriga serienummer. 2. Systemet identifierar automatiskt enheten och tilldelar den nästa lediga sektionsplats i systemet. För att lära in enheter till en specifik sektionsplats systemet: Ovanstående metoder för inlärning av enheter använder sig av automatisk tilldelning till första lediga plats i systemet. Följande medgör att en specifik sektionsplats i systemet kan väljas för enheten:. 1. Gå in i programmering via installatörsläget och välj sedan Radioenhet Programmering 3) Valfri sektion. 2. Välj den sektionsplats du vill lära in enheten till och tryck. 3. Stega med piltangenterna för att välja: Via radio eller Via serienummer. Via radio: Skapa en sändning från enheten. (Se sidan 27: Sändningsmetoder) Via serienummer: Skriv in enhetens 11 siffriga serienummer. 4. Systemet bekräftar vald sektionsplats och enhetstyp. Sidan 25

26 Programmering via konfigurationsmjukvaran Inlärning av trådlösa enheter görs på samma sätt som i programmeringsläget, automatiskt eller manuell via serienummer. För att utföra automatisk inlärning via konfigurationsmjukvaran: 1. Etablera kommunikation mellan centralapparatens och konfigurationsmjukvaran. 2. Öppna fönstret Aktiviteter > Programmering av radioenhet. 3. Klicka på knappen Lär in under Automatisk inlärning. Detta kommer att ställa centralapparaten i inlärningsläge. 4. Skapa en sändning från enheten (se tabellen på nästa sida). 5. Centralapparaten bekräftar lyckad sändning med ett pip. När systemet registrerat enheten kommer det att indikeras i programvaran genom att serienummer, typ (kategori) och platsnummer visas. Platsnumret tilldelas automatiskt av systemet. ANM! Om du vill kan den trådlösa enhetens nummer ändras genom att först välja en plats i systemet och sedan trycka en gång till på knappen Lär in. 6. För att tilldela ännu en trådlös enhet till systemet, klicka först på knappen Rensa och upprepa steg 3 6 ovan. För att utföra manuell programmering av serienummer via konfigurationsmjukvaran: 1. Etablera kommunikation mellan centralapparaten och konfigurationsmjukvaran. För mer information om detta, se Manual för konfigurationsmjukvaran. 2. Öppna fönstret Aktiviteter > Programmering av radioenhet. Skriv in enhetens serienummer i fältet under Automatisk inlärning. ANM! Serienumret hittar du på enheten. 3. Tilldela plats. Automatiskt innebär att systemet väljer nästa lediga plats. 4. Tryck på knappen Lär in. 5. Centralapparaten bekräftar med ett pip. Sidan 26

27 Sändningsmetoder Hur man skapar en radiosändning: Trådlös enhet Rörelsedetektor 2 vägs knappsats Sändning Håll sabotagekontakten intryckt i 3 sekunder. Håll samtidigt båda knapparna, och, intryckta under minst 2 sekunder. 1 vägs knappsats Tryck två gånger på knappen. 1 vägs fjärrkontroll Håll knappen intryckt i minst 2 sekunder. 2 vägs fjärrkontroll Håll samtidigt båda knapparna, och, intryckta under minst 2 sekunder. Rökdetektor Siren Gas, CO detektorer 2 knappars överfallssändare Sätt i batteriet. Ett meddelande sänds automatiskt inom 10 sekunder. Tryck på sirenens återställningsknapp. Efter ett kvittrande ljud har du 10 sekunder på dig att trycka in sabotagekontakten. Håll kontakten intryckt i minst 3 sekunder. Håll testknappen intryckt i 3 sekunder. Håll båda knapparna intryckta under minst 7 sekunder. Sidan 27

28 Radering av trådlösa enheter Radering av trådlösa enheter kan göras manuellt från centralapparaten eller med hjälp av konfigurationsmjukvaran. För att manuellt radera ALLA trådlösa enheter i systemet: 1. Ställ DIP switch 2 i läge ON. 2. Håll knappen på centralapparatens framsida intryckt till dess ett ljud hörs. 3. Ställ tillbaka DIP switch 2 till läge OFF. För att radera en trådlös enhet via programmeringsläget 1. Öppna Installatörsläget välj Programmering Radioenhet Redigering. 2. Välj typ av enhet. 3. Gå till alternativet Inställningar. 4. Välj enhetens sektionsplats i systemet. 5. Gå till alternativet Serienummer och skriv in Tryck på knappen. Vald enhet kommer då att bli raderad. För att radera en trådlös enhet från systemet med hjälp av konfigurationsmjukvaran: 1. Etablera kommunikation mellan centralapparaten och konfigurationsmjukvaran. 2. I fönstret Programmering av radioenhet, under Radera enhet, skriv in enhetens serienummer och klicka sedan på knappen Radera. För att radera alla trådlösa enheter med hjälp av konfigurationsmjukvaran: 1. Etablera kommunikation mellan centralapparatens och konfigurationsmjukvaran. 2. I fönstret Radioenhets tilldelning, under Radera enhet, klicka på knappen Radera alla. Sidan 28

29 Kapitel 4: Installatörsläget I detta kapitel beskrivs inställningar och programmeringsalternativ för systemet och dess trådlösa enheter. Programmering utförs från knappsats eller konfigurationsmjukvara. ANM! Vissa funktioner är endast tillgängliga via konfigurationsmjukvaran. Knappsatsen I Agilitys 2 vägs knappsats (knappsats med dubbelriktad kommunikation) finns det tre lysdioder, en LCD display samt att flertal tryckknappar. I tabellen nedan beskrivs hur dessa knappar används vid programmering. Knappar Beskrivning Sifferknapparna i knappsatsen används för kortkommando, d.v.s. en sifferserie trycks in som genväg till programdel eller alternativ. För att programmera systemet med hjälp av snabbknappar: 1. Öppna Installatörsläget (se nedan) och välj önskad undermeny. 2. Ange snabbkommando med sifferknapparna för att ange önskad parameter och tryck sedan på knappen. Sifferknapparna används också för att manövrera systemet vid till /frånkoppling med kod eller för att utföra visa kommandon. Används för att backa till föregående menynivå. Avslutar/bekräftar en inmatning eller menyval. Används för att bläddra igenom alternativen i en meny flyttar uppåt/nedåt och höger/vänster. Ändrar icke numeriska värden (t.ex J till N) Sidan 29

30 Öppna Installatörsläget För att öppna installatörsläget från en Agility knappsats, gör följande: Tryck på knappen för att väcka knappsatsen. Tryck in installatörskoden (förvald kod = 5555). ANM! Om systemet är programmerat att Auktorisera Installatör krävs det en masterkod för att tekniker ska ges behörighet till systemet. Om detta är fallet ska masterkoden tryckas in efter installatörskoden i Användarmenyn Aktiviteter Auktorisera Installatör. I installatörsläget återfinns följande undermenyer: 1) Programmering 2) Test 3) Aktiviteter 4) Följ mig 5) Klocka 6) Händelseminne 7) Makro Använd pilknapparna för att välja önskad undermeny. Programmeringsläget Alla systemets parametrar programmeras av installatör via programmeringsläget. I installatörsläget, välj alternativet 1) Programmering. Då visas följande alternativ: 1. System 2. Radioenheter 3. Koder 4. Kommunikation 5. Ljud 6. Avsluta 1. Programmering: System I menyn System programmeras de parametrar som gäller generellt för hela systemet. Systemmenyn innehåller följande undermenyer: 1. Tider 2. Systemval 3. Namn 4. Ljud 5. Inställningar 6. Serviceinformation Sidan 30

31 7. Firmware Uppgr. 1.1 Tider I menyn Tider bestäms generella systemtider. System: Tider Parameter Förval Kan väljas Ut /Inpasseringstid 1 Tider för till /frånkoppling av systemet. Inpasseringstid 1 30 sek sek. Tiden efter aktivering av in /utgångssektion för att användare ska hinna frånkoppla systemet. Utpasseringstid 1 45 sek sek. Tiden efter tillkoppling för att användare ska hinna lämna det skyddade området. Ut /Inpasseringstid 2 Tiden efter kommando innan systemet till /frånkopplas. Gäller normalt alternativ in /utpasseringsväg, t.ex. bak eller garagedörr. Inpasseringstid 2 45 sek sek. Tiden efter aktivering av alternativ in /utgångsdetektor för att användare ska hinna frånkoppla systemet. Kan, exempelvis, gälla bak eller garagedörr. Utpasseringstid 2 60 sek sek. Tiden efter tillkoppling för att användare ska hinna lämna det skyddade området via alternativ utpasseringsväg. Sirentid (larmtid) Hur länge sirenen ska ljuda vid utlöst larm. Sirenfördröjning Tiden innan en siren ska börja ljuda vid utlöst larm. Nätfelsfördröjning 04 min min. 00 min min. 30 min min. Om matningsspänningen (230 V AC) skulle försvinna anger denna tid hur länge spänningen ska vara borta innan detta rapporteras till larmcentral och/eller aktiverar en programmerbar utgång. Radiostörningstid Ingen Ingen, 10, 20 el. 30 sek. Anger den tid som systemet accepterar störande radiosignaler som stör (blockerar) signaler från sändare i systemet. När denna tid uppnåtts, och störningarna är kvar, så rapporteras situationen till larmcentral eller så aktiveras lokal siren, beroende på vad som angivits för systemvalet Ljudande radiostörning. Ingen = Ingen radiostörning känns av eller rapporteras. Sidan 31

32 System: Tider Parameter Förval Kan väljas Mottagarövervakning tim. Anger tidsintervallet när systemet förväntar sig en signal från systemets sändare. Om en signal från en sektion inte tas emot inom angiven tid anses sektionen som Tappad och systemet rapporterar detta till larmcentral. Systemet genererar ett fel. ANM! 0 timmar betyder att övervakning är urkopplad. Sändarövervakning min. Anger hur ofta en kommunikationsbegäran skickas till systemets tvåvägs enheter och hur ofta en tvåvägs enhet skickar en kommunikationsbegäran. Om en radioenhet inte besvarar denna förfrågan, åtminstone inom tiden för Mottagarövervakning, så kommer systemet att anse enheten som tappad. ANM! Centralapparaten kommer att sända förfrågan med det intervall som anges. Viktigt! Denna tid skall vara kortare än tiden för Mottagarövervakning för att eliminera falsklarm. Återuppringningstid 30 sek sek. Det antal sekunder som systemet väntar efter misslyckat uppringningsförsök innan ett nytt försök görs till samma telefonnummer. Gäller både försök till larmcentral (LC) och privattelefon (FM). ANM! Gäller alla typer av samtal. Mer Uppringarbegränsning gånger Uppringningsbegränsningen kopplas in om en detektor (sektion) löser ut flera larm efter varandra under tillkopplingsperioden. Denna parameter anger hur många gånger larm från en och samma detektor ska kommuniceras via uppringaren innan den automatiskt kopplas bort. ANM! 00 betyder att det inte finns någon begränsning. Ingen aktivitet tim. Denna tid är för detektorer med attributet Ingen aktivitet som används för att övervaka rörelse i ett område. Om ingen signal tas emot från dessa detektorer/sensorer, inom angiven tid, sänds ett larm till vald FM destination. Dessutom hörs ett lokalt talmeddelande och, om detta valts, sänds en rapport till larmcentral. 00 = denna funktion används inte. Utpassering med stress sek. Anger hur många av de återstående sekunderna av utpasseringstiden som summerljudet ska ändra karaktär till ett snabbare pip. (Värdet 010 = de sista 10 sekunderna). Sidan 32

33 1.2 Systemval I menyn Systemval återfinns val som styr hur själva systemet ska fungera. System: Systemval Parameter Grundläggande Snabbtillkoppling Förval JA: Eliminerar kravet att trycka in användarkod vid tillkoppling (hemma eller borta) på knappsats eller fjärrkontroll. NEJ: En giltig användarkod krävs för tillkoppling via knappsats eller fjärrkontroll. Förbikoppling JA: Förbikoppling av sektion för behörig användare. NEJ: Förbikoppling av sektion är inte möjligt. Snabbstatus JA: Ingen användarkod krävs för statusvisning. NEJ: En användarkod krävs efter intryckning av statusknappen på trådlös knappsats eller 2 vägs fjärrkontroll. Fel kod rapport JA: En uppringning sker till larmcentralen efter fem försök att till eller frånkoppla systemet med ogiltig kod. Inga larm aktiveras på plats, men en felindikering visas. Den trådlösa knappsatsen blockeras i 30 minuter. NEJ: Ett lokalt larm ljuder på platsen. JA JA JA NEJ Sirentut JA: Till eller frånkoppling av systemet med fjärrkontroll, knappsats eller yttre förbikopplare ger ett tut från sirenen och aktiverar blixtljus enligt följande: Ett tut anger att systemet är tillkopplat (även vid tillkoppling från knappsats). Två tut anger att systemet är frånkopplat. Fyra tut anger att systemet är frånkopplat efter ett utlöst larm. NEJ: Inga sirentut. Ljudande överfall JA: Sirenen ljuder när ett överfallslarm har aktiverats från knappsatsen (om detta används), från fjärrkontroll eller via sektion programmerad som överfallssektion. NEJ: Tyst överfall. NEJ NEJ ANM! Systemet sänder alltid rapport om aktiverat överfallslarm till larmcentral. Sidan 33

34 System: Systemval Parameter Summer Siren JA: Om ett larm utlöses när systemet är tillkopplat i läge Hemma ljuder summer i 15 sekunder innan siren börjar ljuda. NEJ: När systemet är tillkopplat i läge Hemma ljuder sirenen direkt. Ljudande radiostörning Förval Se systemvalet för Störningstid. JA: Efter angiven tid kommer systemet att starta siren och sända rapport till larmcentral. NEJ: Radiostörning genererar tyst larm. Utpasseringssummer vid Hemmatillkoppling Bestämmer om utpasseringssummer ska ljuda vid tillkoppling i läge Hemma. JA: Utpasseringssummer ljuder. NEJ: Utpasseringssummer ljuder inte. Tvångstillkoppling JA: Tillkoppling av område från fjärrkontroll eller yttre förbikopplare kan göras även om en eller flera sektioner i området är öppna. Dessa sektioner kommer då automatiskt att förbikopplas. En tvångstillkopplad sektion återgår i systemet om den blir hel igen. NEJ: Området kan inte tillkopplas med öppna sektioner. Förvarning innan autotill Gäller vid automatiskt tillkoppling. JA: För områden valda för automatisk tillkoppling hörs en utpasseringssignal som en förvarning för tillkopplingen, vilken börjar ljuda 4,25 minuter innan tillkopplingen sker. Under denna varningstid kan användare trycka in giltig användarkod för att skjuta upp den automatiska tillkopplingen med 45 minuter. Om ett område programmerat för automatisk tillkoppling blir frånkopplat kan det inte bli automatiskt tillkopplat igen samma dag. Varningstiden på 4,25 minuter gäller inte vid automatisk Hemmatillkoppling. NEJ: Ingen förvarning om automatisk tillkoppling. Utpasseringssummer och övriga ljudande indikeringar aktiveras som vanligt. Återställ koder Detta val bestämmer vad som ska hända med installatörskoden, begränsad installatörskod och masterkod när centralapparatens DIP switch 2 (DEFAULT) står i läge ON när spänningen bryts och sedan kopplas på igen. Se kapitel 2 för mer information gällande systemets dip switchar. JA: Koderna återställts till fabriksprogrammerat. NEJ: Koderna återställs inte. JA NEJ NEJ JA JA JA Sidan 34

35 System: Systemval Parameter Knappen på centralapparaten: Status J/Tal N Detta val bestämmer hur knappen på centralapparaten ska fungera. JA: Status Systemets status kommuniceras via högtalaren. NEJ: Tal Vid intryckning kommer systemet att etablera 2 vägs kommunikation med larmcentral. Snabbinlärning Förval Gör det möjligt att använda knappen på centralapparatens för snabbinlärning av trådlösa enheter. Se Kapitel 3 Snabbtilldelning med hjälp av knappen på centralapparatens framsida. JA: Snabbinlärning används. Ett långt tryck på knappen startar inlärningsläget. NEJ: Funktionen urkopplad. Avancerade Gemensam sektion Ändrar systemets funktion till att gälla hela systemet istället för områdesvis, när det gäller hantering av en gemensam sektion (sektion med flera områdestillhörigheter). JA: När Ja valts gäller följande: En gemensam sektion tillkopplas när något område i systemet tillkopplas. En gemensam sektion frånkopplas endast när alla områden i systemet frånkopplats. NEJ: När Nej valts gäller följande: En gemensam sektion tillkopplas endast när alla områden i systemet tillkopplats. En gemensam sektion frånkopplas när något område i systemet frånkopplats. Global följer JA: Specificerar att för alla sektioner (programmerade att vara fördröjda) ska vald ut /inpasseringstid för det område som tillkopplas gälla. NEJ: Specificerar att för alla sektioner (programmerade att vara fördröjda) ska endast den inpasseringstid gälla vilken tilldelats aktuellt område. Sommar/Vinter JA: Systemet justerar automatiskt klockan en timme framåt på våren (sista söndagen i mars) och en timme bakåt på hösten (sista söndagen i oktober). NEJ: Ingen automatisk justering av klockan sker. Förbikoppling av 24 timmars sektion JA: Det är möjligt för användare att förbikoppla (bortkoppla) en 24 timmars sektion. NEJ: Det är inte möjligt för användare att förbikoppla en 24 timmars sektion. JA JA NEJ NEJ JA JA Sidan 35

36 System: Systemval Parameter Sabotage återställs av tekniker JA: För att återställa ett utlöst sabotagelarm måste installatörsläget öppnas. Systemet kan dock fortfarande tillkopplas. NEJ: Återställning av sabotagelarm kräver inte installatörskoden. Teknikeråterställning Förval JA: Ett område som frånkopplas efter utlöst larm kräver att installatörsläget öppnas för att det ska bli driftklart och kunna tillkopplas igen. ANM! Innan lysdioden Klar ( ) kan tändas måste alla sektionerna i ett område vara hela (återställda). NEJ: Funktionen används inte. Installatörssabotage JA: Ett utlöst sabotage hindrar tillkoppling. Installatörsläget måste öppnas för att återställa sabotage samt tillåta tillkoppling igen. NEJ: Funktionen används inte. Till med låg batterispänning JA: Batterifel i systemet (internt batteri i Agility) hindrar inte tillkoppling. NEJ: Batterifel i systemet (internt batteri i Agility) hindrar tillkoppling. Siren förlarm Anger om systemet ska använda funktionen förlarm för att höja säkerheten vid försök till sabotage eller annan typ av manipulering. När inpasseringstiden startar sänder Agility ett meddelande till de trådlösa sirenerna, om inte giltig kod frånkopplar systemet kommer sirenerna aktiveras automatiskt eftersom centralapparaten kanske har manipulerats eller saboterats under inpasseringsfördröjningen. JA: Ett förlarm sänds till systemets sirener när inpasseringstiden startar. Om centralapparaten inte meddelar att systemet frånkopplas innan inpasseringstiden löpt ut, kommer sirenerna att börja ljuda. NEJ: Funktionen används inte. Siren 30/10 JA: Sirener tystnar i 10 sekunder efter varje ljudande 30 sekunders intervall. NEJ: Sirener ljuder utan avbrott. Brandlarmsljud JA: Vid utlöst brandlarm ljuder sirener med tre korta tonstötar följt av en kort paus. NEJ: Vid utlöst brandlarm ljuder sirener i två sekunder följt av två sekunders tystnad. NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ Sidan 36

37 System: Systemval Parameter IMQ Förval JA: Ger följande funktioner: Auto Till förbikoppling: Om en sektion är öppen vid automatiskt tillkoppling kommer systemet att tillkopplas och ett tyst larm aktiveras. Utgång definierad som Auto Till Larm kommer att aktiveras. Utgång definierad som Sektion Tappad kommer att aktiveras. NEJ: Ger följande funktioner: Auto Till förbikoppling: Öppna sektioner kommer att förbikopplas vid automatisk tillkoppling. Utgång definierad som Auto Till Larm kommer att deaktiveras. Utgång definierad som Sektion Tappad kommer att deaktiveras. Inkommande samtal Detta avgör hur inkommande samtal via vanlig telelinje eller GSM ska hanteras. Denna funktion beror även på Ringsignaler innan svar under val för PSTN. JA: Agility svarar inte på inkommande samtal via GSM eller telelinje. NEJ: Agility svarar på inkommande samtal. ANM! Inkommande datasamtal via GPRS accepteras. Kommunikation LC används JA: Uppringning till larmcentral används. NEJ: Uppringning till larmcentral urkopplad. Konfigurationsprogram används JA: Fjärrservice med konfigurationsmjukvara tillåten. NEJ: Det är ej möjligt att ansluta med mjukvara. FM används JA: Uppringning till privattelefon används. Om både telefonnummer till larmcentral och till FM mottagare skrivits in i systemet kommer det först att kontakta larmcentralen (LC) och sedan ringa till FM telefoner. NEJ: Uppringning till FM urkopplad. JA JA JA JA JA Sidan 37

38 System: Systemval Parameter EN programmering Medge Installatör Detta används för att styra åtkomst till installatörsläget. JA: Masterkod krävs för att ge installatör tillgång till programmeringsläget 1 timme. NEJ: Installatör behöver ingen auktorisering för tillträde till programmeringsläget. Ignorera fel Förval Specificerar om systemet kan tillkopplas även när det finns ett fel i systemet. JA: Systemet kan tillkopplas även om det finns ett fel i systemet. NEJ: Fel i systemet måste förbikopplas innan tillkoppling kan ske. Detta görs via Användarmenyn Aktiviteter Förbikoppla fel. Det går inte att utnyttja funktionen tvingad tillkoppling om det finns ett fel i systemet. Kvittera larm JA: Efter ett utlöst larm kommer systemet inte att vara klart att tillkoppla innan larm kvitterats görs via Användarmenyn Aktiviteter Avancerat Kvittera larm. NEJ: Användare behöver inte kvittera utlöst larm innan ny tillkoppling kan ske. Obligatorisk händelselogg NEJ JA NEJ NEJ JA: Endast obligatoriska händelse (enligt EN standard) visas i händelseloggen. NEJ: Alla händelser visas i händelseloggen. Kvittera fel NEJ JA: Användare måste manuellt bekräfta återställning av fel till normalläge. Detta görs via Användarmenyn Aktiviteter Avancerat Kvittera fel. NEJ: Återställning av fel sker automatiskt. Utpasseringslarm JA JA: Aktivering av sektioner som inte är fördröjda (se sektionstyper för lista över fördröjda sektionstyper) kommer att aktivera larm under utpasseringstiden. Rapport till larmcentral om tillkoppling sker vid början av tillkopplingsproceduren. NEJ: Aktivering av sektion utanför vald utpasseringsväg kommer att avbryta tillkopplingen. Rapport till larmcentral om tillkoppling sker efter lyckad tillkoppling. Sidan 38

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Programmeringsjournal

Programmeringsjournal NY MANUAL Kortkommando: för WisDom version 3 (September 2006) Denna programmeringsjournal används för all programmering i installatörsläge [ ][9][1][Installatörskod][#]. Programmering av röstmodul sker

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version 1.01 05/2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare PC4020 Programmeringsjournal DLS-3 v1,3 eller senare 48 Innehållsförteckning Programmeringsinstruktion... 2 Systemöversikt... 4 Systemprogrammering... 6 SYSTEM... 6 Systemkoder... 6 Händelsetexter... 7

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4 manöverpanel Dokumentnummer: SE2:81194-1 (2010 Omnis version 5.0) Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång.

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer...3 Utloggning...3 Återställa brandlarm så att brandlarm åter kan utlösas...4 Hantera

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 29 trådlösa sektioner - 1 trådbundna sektioner - 8 användarkoder (4 siffror) - Händelseminne med tid

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Programmeringsunderlag. DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-)

Programmeringsunderlag. DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-) Programmeringsunderlag DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-) Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Isafjordsgatan

Läs mer

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 1 Innehåll 1. Introduktion 3 2. Installationsförfarande 4 3. Översikt av din hemsida 9 4. Lägga till ytterligare komponenter 11 5. Ändra användarkoder 14

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Systemtest godkänd. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Systemtest godkänd. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Systemtest godkänd Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Ett kraftfullt och samtidigt okomplicerat inbrottslarm Ett kraftfullt inbrottslarm behöver

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

WaterFuse - Centralenhet 8

WaterFuse - Centralenhet 8 WaterFuse - Centralenhet 8 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer