Runner 16 Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Runner 16 Användarmanual"

Transkript

1 Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: b12e.doc

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Typisk larmsystemskonfiguration... 3 Beskrivning av manöverpanelens knappsats... 5 Numeriska knappar Ljudande summersignaler... 6 Handhavande... 7 Förberedelse före tillkoppling av larmsystemet Runner... 7 Slå till systemet... 7 Snabbtillkoppling (Rekommenderas ej pga. säkerheten)... 7 Frånkoppling av systemet... 7 Deltillkoppling i hemmaläge... 8 Till- och frånkoppling av två olika larmområden med användarkod... 9 Bortkoppling av sektioner Återställa/stoppa utlöst larm Hur dörrsignal används Nödknappar Händelseminnet Hur man läser systemmeddelanden i händelseminnet Hur man läser FEL meddelanden i händelseminnet Programmeringsläge För användare med masterkod Start av gångtestläge Hur fjärrstyrning fungerar Rullande menyer Sammanfattning av funktioner Sektionsförteckning Användarkoder Felsökning: Egna anteckningar b12e.doc

3 Introduktion Introduktion Typisk larmsystemskonfiguration Den skyddade lokalen kan delas upp i 2 områden, A & B, dessa kan använda 16 sektioner tillsammans. Detta möjliggör ett enkelt sätt att larma på och av separata delar av en byggnad, så som huvudboning/garaget eller kontoret/butiken. Dessa områden eller sektioner reagerar specifikt på olika händelser och genererar då ett larm. Larmet kan bli tillslaget i två olika lägen: Till Alla sektioner är tillslagna och kan ge larm. Hemma Delar av larmet är frånslaget så det går att vistas i lokalen, skalskydd(dörr/fönster) aktivt. Upp till 8 separata knappsatser kan anslutas till systemet. Säkerhetsnivåer och användarkoder beskrivs senare i detta dokument b12e.doc

4 Typisk larmsystemskonfiguration Allmänt om larmsystemet Runner Runner är ett trådlöst larmsystem som ger dig högsta möjliga säkerhet i din bostad eller kontor oavsett om du är hemma eller borta. När du väljer ett Runner larmsystem får du ett mycket intelligent kvalitetssystem som kommer att ge dig och din familj mycket hög säkerhet. Larmsystemet skyddar dig mot inbrott, brand och överfall. Runner använder den senaste tekniken i digital radiokommunikation. Centralenheten övervakar alla trådlösa detektorer för att garantera att de fungerar väl. Samtliga detektorer i systemet rapporterar larm, sabotage samt batteristatus. Batterierna i detektorerna är beräknade att räcka upp till fyra år. När en detektor rapporterar till centralenhetens klartextdisplay att batteriet börjar bli dåligt har man ca trettio dagar på sig att byta batteri. Varje detektor har en unik IDkod vilket gör att systemet har miljontals olika radiokoder för att garantera att systemet inte kan störas ut av andra radioburna system. Centralenheten RUNNER är systemets hjärna. Den snyggt designade plastkapslingen innehåller både manöverpanel med klartextdisplay, larmsändare, radiomottagare, inbyggd siren, strömförsörjning och reservbatteri. Centralenheten RUNNER kan hantera upp till åtta olika radiodetektorer som t.ex. rörelsedetektor, magnetkontakt, rökdetektor etc. Till- och frånkoppling av larmsystemet kan antingen göras via centralenhetens inbyggda manöverpanel eller via externt anslutna manöverpaneler. Man kan också ha upp till 79 trådlösa handsändare som du kan använda för att bl.a. styra hela eller delar av larmet, styra centralenhetens utgångar samt aktivera överfallslarm och trygghetslarm. Det finns även möjlighet att uppringt via en telefon fjärrstyra till- och frånkoppling av larmet, styra centralenhetens utgångar samt aktivera avlyssningsfunktion (nämnda funktioner kräver monterad optionen röstmodul FW-RM och mikrofonmodul FW-MM). Centralenhet RUNNER har en inbyggd larmsändare som via ett vanligt telefonabonnemang ringer upp fyra valfria telefonnummer vid aktiverat larm. Larmöverföring kan ske antingen till en larmcentral eller till hem-/mobiltelefon. Vid aktiverat larm startar även centralenhetens inbyggda siren samt eventuellt externt anslutna sirener. Observera Denna användarmanual följer den grundprogrammering som centralenheten har vid leverans. Avvikelser kan förekomma om centralenheten programmerats om till kundspecifika funktioner b12e.doc

5 Beskrivning av manöverpanelens knappsats Beskrivning av manöverpanelens knappsats Manöverpanelen har en LCD-display (klartextdisplay) som tydligt på svenska visar den information som behövs för att manövrera och programmera systemet. Följande information kan visas i displayen: Systemmeddelande, Systemstatus, Felmeddelanden Öppna sektioner (sektioner i larmläge) Lagrade händelser med tid och datum Beskrivning av sektioner Funktionsbeskrivning under programmering Styrning av utgångar med KONTROLL knappen Sifferknappar: Vid normaldrift används sifferknapparna för att via användarkoder till- och frånkoppla larmet. I programmeringsläge används knapparna för att förändra systemet till önskad funktion. På sifferknapparna finns bokstäverna A-Z som används vid programmering av sektionstext. Knappen TILL / ARM / Via knappen har man möjlighet att snabbtillkoppla hela larmet. Se avsnittet handhavande för mer information och manöver. Knappenn STANNA / STAY / Via knappen har man möjlighet att deltillkoppla vissa sektioner i hemmaläge. Se avsnittet handhavande för mer information och manöver. Knappen MIN / MEM / Knappen används för att avläsa händelseloggen med tid och datum. Se avsnittet Hur man läser meddelanden i systemet för mer information. Knappen BORTK / BYPAS / Knappen används för att tillfälligt bortkoppla en eller flera sektioner i systemet. Se avsnittet Bortkoppling av sektioner för mer information och manöver. Knappen A och B Knapparna används för att snabbtillkoppla två olika larmområden. Se avsnittet handhavande för mer information och manöver. Knappen DÖRR / CHIME Knappen används för att aktivera/avaktivera dörrsignalsfunktion. Se Sammanfattning av knapp funktioner för manöver. Knappen KONTROL / CONTROL Knappen används för att styra centralenhetens utgångar På eller Av. Knappen används även för att justera belysning på display och knappsats samt justera summerns ljudkaraktär. Se Sammanfattning av knapp funktioner för manöver. Knappen PROG Knappen används för att komma in i centralenhetens programmeringslägen Kundläge och Teknikerläge. Användare med masterkod (kod 1) har tillgång till Kundläge. Se avsnitt Programmeringsläge användare. Knappen ENTER Enter knappen används alltid för att bekräfta angiven användarkod. Eftersom en användarkod kan vara mellan 1-6 siffror lång kommer inte centralenheten att acceptera intryckt kod förrän knappen ENTER trycks in som bekräftelse på att rätt kod angivits b12e.doc

6 Beskrivning av manöverpanelens knappsats Statusindikeringar på manöverpanelen Under displayen återfinns fem olika statusindikeringar enligt tabellen nedan. Statusindikering FEL/ TROUBLE (röd) KLAR/READY (grön) TILL/ARM (röd) HEMMA/STAY (röd) BORTK/BYPAS. (röd) Förklaring Indikerar systemfel eller sabotage. Se händelseminnet <MIN> knappen Indikerar att systemet är klart att tillkopplas Anger att hela eller delar av systemet är tillkopplat Anger att systemet är delvis tillkopplat i hemmaläge Anger att det finns sektioner som är bortkopplade 2 KLAR 1 FELINDIKERING 4 HEMMALÄGE 5 BORTKOPPLING Svart pil visar knapp Vit pil visar indikering 3 TILLKOPPLING Händelseminne t Numeriska knappar 0-9 Dessa knappar används till att slå in koder eller för programmering. Ljudande summersignaler I manöverpanelen finns en inbyggd summer som ljuder enligt tabell nedan. Ljud Varaktighet Beskrivning Kort pip En gång En knapp har tryckts in på knappsatsen 3 korta pip En gång Manövern har utförts på rätt sätt Långt pip En gång Felaktig manöver eller fel knapp har tryckts in Snabba pip Under den tid som in- och utgångsfördröjning varar Summern ljuder för att påkalla uppmärksamhet att in- eller utgångsfördröjningen har startat Ihållande ton Tills larmet återställs Summern ljuder ihållande vid utlöst larm både i till- och frånkopplat läge tills återställning sker med användarkod b12e.doc

7 Handhavande Handhavande Förberedelse före tillkoppling av larmsystemet Runner Kontrollera att indikeringen <KLAR> lyser grönt. Denna indikering är bara tänd när alla sektioner, dörrar och fönster som har magnetkontakter är stängda och inga rörelser förekommer framför inkopplade rörelsedetektorer. Om indikeringen <KLAR> inte lyser grönt kommer det på displayen att visa vilken eller vilka radiodetektorer som befinner sig i larmläge (Sekt.? oppen). Det finns möjlighet att manuellt bortkoppla en eller flera sektioner som av någon anledning inte går att få hela. Anm. Bortkopplade sektioner kan inte lösa ut larm d.v.s. de utrymmen som normalt skyddas av detektorer lämnas utan inbrottsskydd. Om indikeringen <FEL/NÖD> lyser rött och summern ljuder föreligger ett systemfel och displayen visar texten Ny händelse. Tryck på knappen <MIN> för att avläsa aktuellt systemfel och även andra händelser Table 1 List of Audible Signals som finns lagrade i händelseminnet. Slå till systemet Vid tillslag aktiveras alla detektorer i det området, ex A-området. 1. Slå in din kod + <ENTER> för att slå till systemet. Hela larmet är nu tillkopplat och indikeringen <TILL> lyser röd. Samtidigt ljuder summern i manöverpanelen Som talar om att utgångsfördröjning är startad. När tiden för utgångsfördröjningen löpt ut tystnar summern och larmet är aktivt. Snabbtillkoppling (Rekommenderas ej pga. säkerheten) Genom att trycka på knappen <TILL> har man möjlighet att snabbtillkoppla hela larmet utan att ange användarkod. Programmeringsbart* Indikeringen (TILL) lyser röd. Samtidigt ljuder summern i manöverpanelen som talar om att utgångsfördröjningen är startad. När tiden för utgångsfördröjningen löpt ut tystnar summern och larmet är aktivt. Det går att frånkoppla med knappen <TILL> under utpasseringstiden. Programmeringsbart* Frånkoppling av systemet Frånkoppling av systemet görs under pågående inpasseringsfördröjning. Summern i manöverpanelen ljuder för att tala om att inpasseringsfördröjningen är startad. Tryck in din användarkod och sedan <ENTER>, larmet är nu helt frånkopplat b12e.doc

8 Handhavande Deltillkoppling i hemmaläge (Kräver sektions programmering)* Denna typ av tillkoppling används för att deltillkoppla vissa sektioner när man är hemma. Ex. vill man ha möjlighet att enbart tillkoppla skalskyddet (dörrar och fönster) när man är hemma. Tryck på knappen <STANNA> för att deltillkoppla vissa sektioner (kräver programmering)*. Indikeringen STANNA lyser röd och utgångsfördröjningen är startad. När tiden för utgångsfördröjningen löpt ut är delar av larmet är aktivt. Det går även att frånkoppla systemet med knappen < STANNA > under utpasseringstiden. Frånkoppling i hemmaläge görs under pågående inpasseringsfördröjning (oftast startad av magnetkontakten i ytterdörren). Summern i manöverpanelen ljuder för att tala om att inpasseringsfördröjningen är startad. Tryck in din användarkod och sedan <ENTER>. Larmet är nu helt frånkopplat. * Ska deltillkoppling i hemmaläge användas måste man först i centralapparatens programmeny ange vilka sektioner som ska aktiveras vid tillkoppling i hemmaläge b12e.doc

9 Handhavande Till- och frånkoppling av två olika larmområden med användarkod (Kräver sektions programmering och behörighetsprogrammering för användarkod)* Det skyddade objektet kan indelas i två separata larmområden (A och B). Denna funktion används när man vill dela upp larmet i två olika delsystem som ska styras helt oberoende av varandra (t.ex. om huset och garaget ska till- och frånkopplas separat). För att tillkoppla område A: Tryck in din användarkod som kan tillkoppla A och sedan För att tillkoppla område B: Tryck in din användarkod som kan tillkoppla B och sedan <ENTER> <ENTER> Indikeringen (TILL) lyser röd. Samtidigt ljuder summern i manöverpanelen som talar om att utgångsfördröjningen är startad. När tiden för utgångsfördröjningen löpt ut tystnar summern och område A eller B är aktivt. Till/Frånkoppling av 2 områden: Om panelen använder Områdena A & B, och kod (P45E Tillval 1), finns flera tillslagstillval. TILL knappen krävs innan Om både användarkoden och panelen kan slå till A & B tryck; <TILL> <KOD> <ENTER> Nu kan du välja att trycka <ENTER> för att slå till A & B. Tryck 1, om du vill ta bort område A, tryck 2 om du vill ta bort område B För att slå från larmet tryck; <KOD> <ENTER> välj sedan A B, <ENTER> Om man inte gör något val kommer larmet slå till/slå från båda områdena efter 10s. Frånkoppling av larmområde A eller B görs under pågående inpasseringsfördröjning (oftast startad av magnetkontakten i ytterdörren). Summern i manöverpanelen ljuder för att tala om att inpasseringsfördröjningen är startad. Tryck in din användarkod och sedan <ENTER> för att frånkoppla område A eller B. * Ska Tillkoppling av två olika larmområden via användarkod användas måste man först i centralapparatens programmeny ange vilka sektioner som ska tillhöra larmområde A respektive B. Man måste även programmera vilket område en användarkod ska kunna till- och frånkoppla b12e.doc

10 Handhavande Bortkoppling av sektioner Ibland kan det vara nödvändigt att koppla bort en eller flera sektioner före tillkoppling av systemet. Oftast brukar det handla om en sektion som står i larmläge (öppen sektion) som inte går att få stängd av någon anledning. Funktionen kan även användas för att koppla bort en sektion i ett utrymme där någon form av aktivitet pågår, men övriga utrymmen ska vara larmade. För att koppla bort en sektion, tryck på <BORTK.>. I displayen kan avläsas texten Bortkoppla. Ange sektionsnumret (t.ex. sektion 01) och avsluta med <ENTER>. Indikeringen BORTK. tänds för att indikera att en sektion är bortkopplad. Displayen kommer att växelvis tala om vilken eller vilka sektioner som är bortkopplade. För att återinkoppla sektioner, tryck Ange sektionsnumret och avsluta med Indikeringen <BORTK.>. <ENTER>. BORTK. släcks för att indikera att inga sektioner är bortkopplade längre. NOTERING: Vid frånslag av systemet återgår alla bortkopplade sektioner till normal status. Återställa/stoppa utlöst larm Oavsett ett larm löst ut i till- eller frånkopplat läge (oavsiktligt av en användare eller av en inbrottstjuv) är manövern densamma för att återställa/stoppa ett utlöst larm. Ett utlöst larm återställs genom att trycka användarkod och <ENTER>. I displayen kan avläsas vilken sektion som har larmat samt att texten Ny händelse visas. Tryck på knappen <MIN> för att i loggen se aktuell händelse med tid och datum för utlöst larm. Avsluta händelseloggen med att trycka <ENTER>. Hur dörrsignal används (Denna funktion kräver programmering) Dörrsignal (DÖRR) innebär att en detektor kan aktivera en summersignal i frånkopplat läge så att man kan få en varning att någon t.ex. öppnat ytterdörren. Vanligtvis används summern i manöverpanelen, men det går även att programmera en knappsats eller utgång med denna funktion. För att avaktivera dörrsignalsfunktion: Tryck på <DÖRR> i två sekunder. För att aktivera dörrsignalsfunktion: Tryck på <DÖRR> i två sekunder b12e.doc

11 Nödknappar Nödknappar Manöverpanelen är utrustad med tre nödknappsfunktioner som kräver dubbeltryck(samtidigt tryck) för att aktiveras. Via knapparna kan brandlarm, trygghetslarm och överfallslarm aktiveras. Anm: Endast knappen överfallslarm är aktiv i grundprogrammeringen. Ska även knapparna för brandlarm- och trygghetslarm användas, måste dessa programmeras av installatören så de bäst passar individuella önskemål. Hur man aktiverar Brandlarm: Tryck samtidigt på knapparna <A> och <B>. Hur man aktiverar Trygghetslarm: Tryck samtidigt på knapparna <B> och <DÖRR>. Hur man aktiverar Överfallslarm: Tryck samtidigt på knapparna <DÖRR> och <KONTROLL>. Aktivera hotlarm via användarkod (Anm. Denna funktion måste programmeras av installatör) Centralenheten är utrustad med funktionen hotlarmskod som kan användas om du tvingas att frånkoppla systemet under hot. Genom att trycka in en förbestämd siffra före användarkoden kommer man att frånkoppla systemet samtidigt som larmsändaren startar och rapporterar hotlarm. Exempel: Om den vanliga användarkoden är 1234 och hotlarmssiffran är bestämd till 9 ska du vid hot trycka Detta kommer att frånkoppla systemet på vanligt sätt men samtidigt aktivera ett tyst hotlarm via larmsändaren. Styra utgångar via manöverpanelen (Anm. Denna funktion måste programmeras av installatör) Via manöverpanelens <KONTROLL> knapp finns det möjlighet att styra upp till åtta utgångar (fyra utgångar i centralenheten och fyra utgångar via externt reläkort FW-RK). Exempel på styrningar kan vara garageporten, yttre belysning, bastun etc. För att styra en utgång på eller av, tryck på knappen < KONTROLL > i två sekunder. I displayen visas texten utgångar. Ange en siffra (1-8) för den utgång som ska styras och avsluta med <ENTER> b12e.doc

12 Händelseminnet Händelseminnet I centralenhetens minne registreras de senaste 127 händelserna med tid och datum. Vissa händelser är beskrivna med en längre text än vad som kan visas i displayen. Då kommer texten att automatiskt rulla från höger till vänster för att visa hela texten. När du har läst aktuella händelser avslutar du visning av händelseminnet genom att trycka <ENTER>. Hur man läser systemmeddelanden i händelseminnet För att i displayen visa systemmeddelanden som lagrats i manöverpanelens minne trycker man på knappen <MIN>. Händelseminnet startar alltid med att visa eventuella systemfel först. Om det inte är några fel i systemet kommer texten Inga aktuella systemfel att visas. Skulle det vara något fel i systemet kommer displayen att visa Aktuella systemfel enligt tabell. Efter visning av systemmeddelanden kommer displayen visa övriga händelser som finns lagrade med tid och datum. Här finns även beskrivet vilken radiodetektor som har rapporterat något fel. Meddelande Beskrivning Åtgärd Lågt batteri Låg spänningsnivå i centralenhetens batteri Kontakta installatör för byte av batteri Nät- eller Nätspänning (230 VAC) saknas eller Kontrollera nätsladd och säkring säkringsfel säkringsfel Telelinjefel Telelinje saknas Kontrollera telelinje anslutning Lågt batteri i sekt x En radiodetektor har rapporterat dåligt batteri Kontakta installatör för byte av batteri Övervakningslarm Övervakningsfel på en radiodetektor Kontakta installatör Sektion inaktiverad Ingen aktivitet registrerad på radiodetektor Kontakta installatör Uppringar miss Utebliven kvittering vid uppringning Ingen åtgärd Hur man läser FEL meddelanden i händelseminnet När det uppstår sabotagefel, överfallslarm i systemet eller när någon av nödknapparna aktiverats tänds indikeringen FEL/NÖD. Återställ först larmet genom att trycka användarkod och <ENTER>. Tryck sen på knappen <MIN> för att läsa aktuell händelse, avsluta med <ENTER>. Tabellen nedan visar de Meddelande Sektionssabotage Systemsabotage Överfallslarm utlöst handsändare Brandlarm utlöst knappsats 1 Trygghetslarm utlöst knappsats 1 Överfallslarm utlöst knappsats 1 Hotkod aktiverad FEL/NÖD larm som finns i systemet. Beskrivning Sabotagelarm från en radiodetektor Sabotagelarm från centralenhet Överfallslarm aktiverat av en knapp på en handsändare Brandlarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Trygghetslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Överfallslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Hotkod har aktiverats av användare b12e.doc

13 Programmeringsläge Programmeringsläge För användare med masterkod Centralenhet Runner har två olika programmeringslägen, Kundläge och Teknikerläge. Normalt kommer installatören att ge användare med masterkod behörighet till kundläget. Teknikerläget är till för installatör vid programmering av systemet. Användare med masterkod har som standard behörighet att: - Ändra egen användarkod - Ändra andras användarkoder - Programmera/ändra telefonnummer - Justera klockan i displayen - Starta gångtest av systemet För att komma in i kundläge ska systemet vara frånkopplat. Tryck <PROG> MASTERKOD <ENTER> För att avsluta kundläge, tryck <PROG> <ENTER> Telefon nr 1 & 2, är färdiginställda för att ringa med CID-kod till larmcentral. Telefon nr 3-8, är färdiginställda att ringa med ton till hemtelefon/mobil. Ändra masterkod (kod 1) P1E 1E<ny kod>e Koden kan bestå av 1-6 siffror Ändra kod 2 P1E 2E<ny kod>e Koden kan bestå av 1-6 siffror Ändra kod 3 P1E 3E<ny kod>e Koden kan bestå av 1-6 siffror Ändra användarkod P1E 4-100E<ny kod>e Koden kan bestå av 1-6 siffror Radera en användarkod (ex 2) P1E2E <KONTROLL> 0E Raderar befintlig kod Lägg till/ändra telefonnummer 1 P181E 1E Ange nytt Telefonnumret kan innehålla 16 siffror <Nummer>E Lägg till/ändra telefonnummer 2 P181E 2E Ange nytt <Nummer>E Lägg till/ändra telefonnummer 3 P181E 3E Ange nytt <Nummer>E Lägg till/ändra telefonnummer 4 P181E 4E Ange nytt <Nummer>E Lägg till/ändra telefonnummer P181E Telefon nr plats 5-8E 5-8. Ange nytt <Nummer>E Telefonnumret kan innehålla 16 siffror Telefonnumret kan innehålla 16 siffror Telefonnumret kan innehålla 16 siffror Telefonnumret kan innehålla 16 siffror Radera telefonnummer P181E1-8E<KONTROLL>0E Raderar befintligt telefonnummer 1-8 Ställ klockan timmar P26E1E<tid>E Ange timmar i 24-timmars format(2359) Ställ klockan Veckodag P26E2E<dag>E 1=söndag, 2=måndag, 3=tisdag 4=onsdag, etc. Ställ klockan datum/mån/år P26E3E<datum>E Ange värde DDMMÅÅ (dag månad år) b12e.doc

14 Programmeringsläge Start av gångtestläge Centralenheten är utrustad med funktionen gångtest vilket innebär att man själv kan testa att larm löses ut på alla sektioner utan att siren och larmsändare aktiveras. I displayen kan man sen avläsa att alla sektioner har larmat och fungerar i systemet. Observera att rörelsedetektorer har en inbyggd strömsparfunktion vilket innebär att detektorn måste vara i vila i minst två minuter innan ett larm kan lösas ut. Samt att det kan behövas att man öppnar locket, trycker 3s på testknappen och stänger locket igen, för att detektorn ska skicka gångtest. För att komma in i gångtest ska systemet vara frånkopplat. Tryck <PROG> MASTERKOD <ENTER> Tryck <PROG> 200 <ENTER>6 <ENTER>, i displayen står det gångtest samtidigt som summern ljuder med korta tonstötar. Gå nu runt i objektet och aktivera alla radiodetektorer i lugn och ro. Displayen kommer att visa vilka sektioner som aktiverats. Ex: 01,03,05. Om en sektion inte visats så kan du vänta lite och prova den igen. För att avsluta gångtest, tryck <ENTER> Efter det att du avslutat gångtestet, kan du gå in i händelseloggen, där allting sparats med tidsangivelse för varje enskild aktivering av detektor. Tryck <MIN> för att se i händelseloggen. Tryck <ENTER> för att gå ur händelseloggen b12e.doc

15 Hur fjärrstyrning fungerar Hur fjärrstyrning fungerar En användbar funktion som finns till systemet är fjärrstyrning. Denna gör det möjligt för en användare att få tillträde till centralapparaten från en vanlig tonvalstelefon för kontroll och ändring av varje områdes status (till- eller frånkopplat) och för att styra de åtta utgångarna eller koppla på en mikrofon, som finns som extra tillbehör. För att fjärrstyra måste du först ringa upp det telefonnummer, till vilket centralapparaten är ansluten. Centralapparaten kan programmeras att svara efter ett visst antal ringsignaler, eller att använda fax hantering (då centralapparaten svarar direkt om man först ringer upp, sedan lägger på och ringer igen inom en kort tid) då det första som hörs är en serie modemsignaler under två sekunder. Efter det att dessa signaler tystnat skall du trycka in den behörighetskod som hör till det kommando du vill ge. Tänk på att den kod du trycker in kommer att avgöra vilken meny du får tillträde till. Om du inte trycker in någonting under denna fem sekunder långa paus kommer centralapparaten åter att sända modemsignalerna och sedan åter vänta i fem sekunder. Denna procedur upprepas fyra gånger innan centralapparaten lägger på luren om ingen giltig kod trycks. Är du osäker på vilken siffra du tryckt på, eller vet att du tryckt fel fungerar knappen "#" som radera. När den fyrsiffriga koden tryckts in korrekt, kommer centralapparaten att svara med det statusmeddelande som hör ihop med den fjärrstyrning vars kod du tryckt in, eller med tonsignalering om röstmodul ej används. 3 korta Pip = På/Tillslaget, Långt Pip = Av/frånslaget. Till exempel, om koden som tillåter till- och frånkoppling av område A är När koden tryckts in kontrollerar centralapparaten status för område A och svarar med det förinspelade talmeddelandet som motsvarar området. Om hemtelefon utan röst används, ersätts talmeddelandet med en lång ljudsignal om område A är frånkopplat eller tre korta pip om det är tillkopplat. När meddelandet om aktuell status lästs upp kan du använda knappen "*" för att ändra status, dvs till-/ eller frånkoppla. I vårt exempel ovan var ju behörighetskoden för till-/frånkoppling av område A När du har kontakt med centralapparaten kan du flytta mellan olika meny val genom att trycka in behörighetskoden för det som du vill göra. Låt oss anta att koden för att styra utgångar är Efter att ha använt koden 2045 för att koppla till/från område A, måste man sedan först trycka på knappen # för att rensa bort tidigare intryckningar. Sedan trycker man in siffrorna (d v s 4321 är koden att styra utgångar och 3 väljer utgång nummer tre). Aktuell status för utgång 3 hörs, antingen via talmeddelande eller i form av ljudsignaler, och nu kan status ändras med knappen * på telefonen. Anm. Vid styrning av utgång måste man först trycka in koden för detta och sedan direkt ange utgångsnumret för den utgång som skall styras, i detta fall utgång nummer 3. Man kan när som helst, efter det att korrekt kod tryckts in, trycka på knappen # på använd telefon för att radera alla inskrivningar av koder och sedan börja om från början. För att koppla på mikrofonen (endast möjligt om det extra tillbehöret Röstkort är inkopplat) måste du trycka in rätt kod för detta följt av intryckningen av knappen *. För att koppla bort mikrofonen trycker du på * en gång till. För att avsluta fjärrstyrning lägger du bara på telefonluren. Centralapparaten övervakar hela tiden telelinjen och 15 sekunder efter det att sista knappen tryckts in kopplar den ner förbindelsen. Denna 15-sekunders tid gäller under hela tiden som fjärrstyrning pågår så om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder kommer centralapparaten att lägga på luren b12e.doc

16 Rullande menyer Rullande menyer Dessa menyer är tillgängliga vid installatörsläge (teknikerläge). Huvudmenyn är den meny du först kommer till: Tekniker:Användare För att komma till dom övriga menyerna så tryck pil upp/ner. Tekniker:Användare Tidsinställningar Uppringarinställningar Tryck på <ENTER> i huvudmenyn så kommer du in i undermenyn. Du backar med <Prog> För att stega mellan sektioner/användare etc. i en undermeny så använder du pil höger/vänster b12e.doc

17 b12e.doc Sammanfattning av funktioner Sammanfattning av funktioner Funktion Knappar Beskrivning Anmärkningar Tillkoppling med Tillkopplar hela systemet kod KOD ENTER Snabbtillkoppling TILL Tillkopplar hela systemet Snabbfrånkopplin Frånkopplar hela systemet Frånkoppling är möjlig endast g TILL under utpasseringstiden Frånkoppling Frånkopplar systemet Återställer/stoppar utlösta larm med kod KOD ENTER Snabbtillkoppling av område A eller B A eller B Tillkopplar område A eller B Tryck A eller B i 2 sekunder för att aktivera önskat område. Deltillkoppling i hemmaläge med kod Deltillkoppling i hemmaläge Frånkoppla deltillkopplat system i hemmaläge Frånkoppla deltillkopplat system i hemmaläge Bortkoppla en eller flera sektioner Utlös brandvarning via nödknapp Utlös trygghetslarm via nödknapp Utlös överfallslarm via nödknapp STANNA KOD ENTER KOD STANNA STANNA ENTER BORTK. SEKT ENTER Tillkopplar vissa sektioner i hemmaläge Tillkopplar vissa sektioner i hemmaläge Frånkopplar vissa sektioner i hemmaläge Frånkopplar vissa sektioner i hemmaläge Bortkopplar temporärt en sektion (er) Kräver programmering av installatör. Kräver programmering av installatör. Frånkoppling är möjlig endast under utpasseringstiden Upprepa proceduren för att åter koppla in bortkopplade sektioner A + B Aktiverar brandvarning Tryck in knapparna samtidigt i minst 2 sekunder DÖRR + B Läs händelseminnet MIN Använd/Använd ej dörrsignal DÖRR Styrning av utgång DÖRR +KONTROLL KONTROLL utgång ENTER Programmeringsläge Kundläge PROG KOD ENTER Öka ljusnivå för displays KONTROLL + STANNA bakgrundsbelysni ng Aktiverar trygghetslarm Aktiverar överfallslarm Startar visning av händelser i minnet. <ENTER> avbryter visning av händelser Funktionen dörrsignal används eller används inte Styr utgångar AV eller PÅ Startar programläge för att lägga till eller ändra koder Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <STANNA> för att öka ljusnivån Tryck in knapparna samtidigt i minst 2 sekunder Tryck in knapparna samtidigt i minst 2 sekunder Visar sparade händelser och bläddrar automatiskt vidare till nästa händelse efter 2,5 s. Håll in knappen i 2 sek. för att ändra status av/på. (Måste programmeras av installatör) Tryck <KONTROLL> i 2 sekunder. Kräver programmering Se avsnitt Programmeringsläge för användare b12e.doc

18 b12e.doc Sammanfattning av funktioner Funktion Knappar Beskrivning Anmärkningar Minska ljusnivå Håll <KONTROLL> KONTROLL + BORTK. för displays intryckt tryck sedan bakgrundsbelysni ng upprepade gånger på <BORTK.> för att minska Öka ljusnivå för knappsatsens bakgrundsbelysni ng Minska ljusnivå för knappars bakgrundsbelysni ng Öka summertonen Minska summertonen KONTROLL + KONTROLL + KONTROLL +A KONTROLL +B MIN ljusnivån Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <MIN> för att öka ljusnivån Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på < > för att minska ljusnivån Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <A> för att öka summertonen Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <B> för att minska summertonen Sektionsförteckning Sektion Placering Detektortyp Ingångs fördröjning Utgångsfördröjning Användarkoder Nummer Kod Namn b12e.doc

19 b12e.doc Sammanfattning av funktioner Anläggningsansvarig Telefon: Installationsföretag Telefon: Montör/kontaktperson Telefon: Larmcentral Telefon: Rita upp huset, och var detektorer med respektive sektionsnummer sitter b12e.doc

20 b12e.doc Felsökning : Felsökning: Ring installatören, eller kontrollera följande: Sektion öppen Antingen är sektionen öppen, dvs dörr/fönster öppen, eller så är det rörelse framför IRdetektorn. Sektionen är alltså aktiv. Eller så en sabotageknapp aktiverad. Då lysre också feliconen. Uppringare ringer ej ut Uppringar Fördröjning P25E 3E? Ändra till 0. Kontrollera telefonformat, och övrig programmering P175E P189E. Centralen MÅSTE stå och larma under HELA testet (skruva ur sirener). Frånkoppling av området avslutar uppringningen. Uppringaren i centralen följer svensk standard från televerket. Tänk på att vissa telesvar och mobiltelefoner kan ge ifrån signaler som uppringaren kan uppfatta som kvittenser. Dålig täckning och dåliga telelinjer kan försämra DTMF signalerna så de ej uppfattas riktigt av centralen. Bredbandsfilter kan filtrera för lite/för mycket. Starta om Centralen efter ev telelinjeavbrott. Kontrollera att ev röstmodul sitter inkopplad ordentligt. Uppringarfel/miss Om larmet har ringt ut men ej fått någon kvittering, meddelar centralen detta med Trådlösa detektorer fungerar ej. Tex: IR, magnet, glaskross. Enhetssabotage Handsändare Övervakningsfel Dålig Radiomottagning Uppringarfel/miss. Byt batteri. (Vid batteribyte ska stift kortslutas, se Bilaga för enhet) IR detektorn har en strömsparfunktion på 3min. Dvs. det ska vara stilla framför detektorn i 3min innan den kan testas. Häng något över detektorn eller lägg detektorn i kartongen igen. Glaskrossdetektorn måste aktiveras en gång efter inläsning för att inte stå kvar som öppen sektion. Sitter detektorn felplacerad? (se bilaga) Sitter detektorn för långt ifrån, eller för avskärmad från Centralen? Enheterna pratar med radiosignaler. Prova att radera enheten, och sedan läsa in den igen. Gå igenom adress P121E P166E Aktuellt fel kommer visas i displayen så länge felet finns kvar. Sabotage sektion xx. Samt ett aktuellt fel Enhetssabotage, sen får man bläddra i loggen och leta upp den sektion som larmat. Kvittera med Kod & Enter. Ev behöver centralen en omstart, med nätspänning och batteri. Byt batteri. Prova att radera enheten, och sedan läsa in den igen. Används knappen för långt ifrån, eller för avskärmat ifrån centralen Knappen ska tillhöra ett område, ha en funktion, ställas som RCO-knapp etc. Gå igenom programmeringen P2E P20E. Det får inte ligga dubbelprogrammeringar. Tex Tillslag av område A, samt Överfallslarm. Då vet inte centralen vad den ska göra. Om mottagningen till en eller flera enheter är avskärmad och dålig, finns möjligheten att sätta upp extra trådbundna radiomotagarkort. Möjligheten finns också att koppla trådbundna enheter till en sändare (MAG 1) och placera sändaren på en mer tillgänglig plats för kommunikation mot centralen. Möjlighet finns också att använda en MERLIN som förstärkare Utöka till fler än 16 sektioner. Område är tillkopplat och kan ej frånkopplas. Rullande/fast lysande ICONER, släckt display. Segt handhavande. Flera trådbundna enheter kan kopplas till en MAG1, och tar då bara EN sektionsplats. MERLIN-Mottagaren kan läsa in och hantera 64 radioenheter. 1-8 utgångar kan aktivera larm till en ingång på RUNNER. RUNNER hanterar larm från den sektionen precis likadant som från övriga sektioner. Kopplingen mellan RUNNER & MERLIN kan vara trådbunden eller trådlös (via MAG1). Dvs sektionerna kan utökas med 64 enheter. Det absolut enklaste är att söka rätt på koden!! Sedan kan man koppla in motstånd på TMP ingången och simulera en LarmFörbiKopplare se LFK P111E. Där efter kan man prova att koppla upp sig med PC-programmet. Under ÖVERVAKNING kan man koppla till/från områdena. Kommunikationsproblem. Felsök spänningslöst. Se till att ALLA kablar på komunikationsbussen är hela och inte glappar. (Central, frontkort, radiokort, reläkort, manöverpaneler, röstmodul sitter på komunikationsbussen) Se till att var manöverpanel har ett eget adressnummer. Utgång säkringsfel Utgång 1 & 2, kan ha en övervakning om ev en kabel skulle gå av. P37E utg 1-2 E Tillval b12e.doc

21 b12e.doc Logg-Meddelanden Meddelande Sektionssabotage Systemsabotage Överfallslarm utlöst handsändare Brandlarm utlöst knappsats 1 Trygghetslarm utlöst knappsats 1 Överfallslarm utlöst knappsats 1 Hotkod aktiverad Beskrivning Sabotagelarm från en radiodetektor Sabotagelarm från centralenhet Överfallslarm aktiverat av en knapp på en handsändare Brandlarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Trygghetslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Överfallslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Hotkod har aktiverats av användare Felmeddelanden Meddelande Beskrivning Åtgärd Lågt batteri Låg spänningsnivå i centralenhetens batteri Kontakta installatör för byte av batteri Nät- eller Nätspänning (230 VAC) saknas eller Kontrollera nätsladd och säkring säkringsfel säkringsfel Telelinjefel Telelinje saknas Kontrollera telelinje anslutning Lågt batteri i sekt x En radiodetektor har rapporterat dåligt batteri Kontakta installatör för byte av batteri Övervakningslarm Övervakningsfel på en radiodetektor Kontakta installatör Sektion inaktiverad Ingen aktivitet registrerad på radiodetektor Kontakta installatör Uppringar miss Utebliven kvittering vid uppringning Ingen åtgärd b12e.doc

22 b12e.doc Egna anteckningar. Egna anteckningar b12e.doc

23 b12e.doc TILLBEHÖR CRC-LCD MINI Trådbunden manöverpanel med klartextdisplay, 2 x 16 tecken till RUNNER. Art. nr E. nr FW-LED MINI Trådlös manöverpanel med tydlig lysdiods indikering. Art. Nr E. nr Art. Nr E. nr CR-RK Reläkort med 4 programmerbara reläutgångar. Ansluts på kommunikationsbus. CR-RM Röstmodul för inspelning av larm och styr meddelanden. Art. nr E. nr CR-RP8 Röstprogrammerare för röstmodul Art. Nr E. nr CR-EEP-RUNNER/PW- 64 Plugg in modul för att kopiera programmerad data från centralapparat RUNNER. Art. Nr E. nr FW-SWAN Trådlös IR-detektor 15x15 m, 90. Kan byglas som en vanlig eller en husdjursdetektor. Art. Nr E. nr FW-P360 Trådlös IR-detektor tak 360º. Art. Nr E. nr FW-MAG1 Trådlös magnetkontakt. Extra trådbunden ingång. Art. nr E. nr Art. nr E. nr Art. nr E. nr Art. nr E. nr FW-RMT4S FW-GBD FW-MERLIN PRO FW-SIR Trådlös handsändare, svart, med 4 programmerbara knappar. Trådlös akustisk glaskrossdetektor. Dubbla frekvenser. 10m räckvidd. Trådlös mottagare. Trådlös utomhussiren med inbyggt blixtljus. Art. nr E. nr Art. nr E. nr CR-D-LINK Dualtech TS100Ttp GSM sändare Serieinterface för lokal PC programmering b12e.doc

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version 1.01 05/2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING LarmNet ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING AV VALDA OMRÅDEN... 4 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 5 FRÅNKOPPLING MED AUTOMATISKT BORTKOPPLADE ADRESSER...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Användarmanual. Larmcentralsanslutet larm, TH6000

Användarmanual. Larmcentralsanslutet larm, TH6000 Användarmanual Larmcentralsanslutet larm, TH6000 INNEHÅLL Innehållsförteckning Sid Introduktion 13 Lysiodernas betydelse 14 Att förstå ljudsignalerna 15 Så används fjärrkontrollen 16 Så används den trådlösa

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Bruksanvisning. Larmsystem: Sector Alarm TC

Bruksanvisning. Larmsystem: Sector Alarm TC Bruksanvisning Larmsystem: Sector Alarm TC Välkommen till Sector Alarm Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen. Läs gärna igenom den för att få tips om

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Sid 1 Introduktion 2 2 Tillkoppling av område med kod 3 3 Frånkoppling av område med kod 3 4 Frånkoppling ring efter utlöst larm 4 5 Kvittera systemet efter utlöst larm 4 6 Användarmeny

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Sector Alarm AB Ordlista Larmsystemets manöverpanel Tillkoppling Hemmatillkoppling... 10

Sector Alarm AB Ordlista Larmsystemets manöverpanel Tillkoppling Hemmatillkoppling... 10 Innehållsförteckning Sector Alarm AB......................................... 4 Ordlista.............................................. 5-6 Larmsystemets manöverpanel............................. 7-8 Tillkoppling..........................................

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Användarhandbok

AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Användarhandbok AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN sv Användarhandbok AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Tillkoppla och frånkoppla

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master)

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) Centralapparater för säkerhetssystem Utgåva 3 INS177 2003-10-20 Uppfyller SSF 1014 Säkerhetsklass Grade 2 Miljöklass 2 Innehåll 1. Översikt... 4 Introduktion...4

Läs mer

Centralapparat lares. Handhavande / Användaranvisning

Centralapparat lares. Handhavande / Användaranvisning Centralapparat lares Handhavande / Användaranvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANÖVERPANEL ERGO...3 ANVÄNDARFUNKTIONER...3 TILL OCH FRÅNKOPPLING...3 DISPLAY INFORMATION...4 TILLKOPPLING...5 FRÅNKOPPLING...6

Läs mer

Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6. "IKEA" manualen med steg för steg punkter

Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6. IKEA manualen med steg för steg punkter Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6 "IKEA" manualen med steg för steg punkter Del Installation, driftsättning och programmering av larmsystem RX-6 med obalanserad inkoppling av följande produkter:

Läs mer

Centralapparat lares 4.0

Centralapparat lares 4.0 Centralapparat lares 4.0 Revision 2018-12-02 INLEDNING: för larmsystem lares 4.0. finns i 5 versioner: lares 4.0 16: 10 sektioner, expanderbara till 16. lares 4.0 40: 10 sektioner, expanderbara till 40.

Läs mer

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN#

Läs mer

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM Användarmanual v2.03.0117 SBSC Klass 2 Innehållsförteckning RS-216, RS-224 ochrs-232 Användarmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...4 Systemöversikt...

Läs mer

Praktikövning inbrottslarm för läromedlet Teleinstallation (Liber) LARMSYSTEM RX-8

Praktikövning inbrottslarm för läromedlet Teleinstallation (Liber) LARMSYSTEM RX-8 Praktikövning inbrottslarm för läromedlet Teleinstallation (Liber) LARMSYSTEM RX-8 Installation Övningshäftet är avsett för larmsystem RX-8 med tillbehör som ingår i Libers övningsbok Teleinstallation.

Läs mer

Sektionsförteckning. Fördröjd. Sektion. Antal. Placering. Detektortyp. Område

Sektionsförteckning. Fördröjd. Sektion. Antal. Placering. Detektortyp. Område 1 Sektionsförteckning Sektion Placering Detektortyp Antal Fördröjd Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 Sektionsförteckning Sektion Placering

Läs mer

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem -- HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem V1.1 Handhavarinstruktion Rev. 6 (uppdaterad 110615) Denna instruktion innehåller information om begränsningar när det gäller användning och funktion av produkten samt

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. Larmsystem: Sector Alarm TC

Bruksanvisning. Larmsystem: Sector Alarm TC Bruksanvisning Larmsystem: Sector Alarm TC Välkommen till Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen. Läs gärna igenom den för att få tips om

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Instruktion för Säkerhetsansvarig Extronic AB LarmNet/hand 99 12 01 1 av 8 Version 1.22 Befattningsbeskrivning Följande sida är en beskrivning av de funktioner i system

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Användarmanual 948 GSM-GPRS

Användarmanual 948 GSM-GPRS Användarmanual 948 GSM-GPRS Kontrollpanel Aktivering och inaktivering av larmsystemet För att aktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med OK. Du kommer därefter in i en meny

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

Centralapparat lares. Handhavande / Användaranvisning. Extronic Elektronik Vi har människodetektering som affärsidé

Centralapparat lares. Handhavande / Användaranvisning. Extronic Elektronik Vi har människodetektering som affärsidé Centralapparat lares Handhavande / Användaranvisning Extronic Elektronik Vi har människodetektering som affärsidé INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANÖVERPANEL ERGO...3 ANVÄNDARFUNKTIONER...3 TILL OCH FRÅNKOPPLING...3

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax+ digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 28 trådlösa sektioner - 2 trådbundna sektioner - Händelseminne med tid och datum för de 100 senaste

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual position Placering Detektor Detektor typ reaktion* sektion A B S JA-63 Profi Användarmanual 1. 2. 3. 4. 5. 6. Trådlösa detektorer 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Trådanslutningar 1. 2. 3. 4. * I direkt

Läs mer

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 29 trådlösa sektioner - 1 trådbundna sektioner - 8 användarkoder (4 siffror) - Händelseminne med tid

Läs mer

Preliminär manual. Larmpaket lares 4.0 för utbildning

Preliminär manual. Larmpaket lares 4.0 för utbildning +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Larmpaket lares 4.0 för utbildning LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 - +P i3

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Innehåll 1. TM50s Användargränssnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Använda TM50... 2 2.1. Tillkoppla och Frånkoppla Systemet... 2 2.1.1 MG5050/Spectra... 3 2.1.2 EVO serien...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

Användarmanual. Larmcentralsanslutet PowerMax Complete

Användarmanual. Larmcentralsanslutet PowerMax Complete Användarmanual Larmcentralsanslutet PowerMax Complete Bäste kund! Tack för att ni valt Trygga Hem som Er leverantör av hemsäkerhet. PowerMax Complete är ett godkänt radioöverfört larmsystem. Systemet använder

Läs mer