Runner 16. Installationsmanual. Runner v Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1"

Transkript

1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

2 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna i manualen, går man igenom den väsentligaste programmeringen för att få igång sitt larm Projektera ditt larm... 7 Funktioner... 8 Olika handhavanden:... 8 In/Ut-gångar... 8 Terminologi:... 9 Programmeringsexempel Här börjar programmeringen Ändra språk Snabbgenomgång Användarprogrammering P1E Programmera användarkoder P2E Välj Användare eller Handsändare P3E Användares områdestilldelning P4E Användares behörighetstillval P5E Användarkods tillval P9E Tidszoner inlagda till användare/handsändarknapp P10E Användare till manöverpanel P12EAnvändare/Handsändarknapp kan styra utgång P13E Användare/Handsändarknapp kan slå till en utgång P14E Användare/handsändarknapp kan slå av en utgång Handsändarknappar & Tådlös MAP s knappar: P2E Användarkod eller Handsändare P3E Handsändarknapps områdestilldelning P4E Handsändarknapps behörighetstillval P7E Handsändartyp P8E Handsändarknapp tillval P9E Tidszoner inlagda till användare/handsändarknapp P12EAnvändare/Handsändarknapp kan styra utgång P13E Användare/Handsändarknapp kan slå till en utgång P14E Användare/handsändarknapp kan slå av en utgång P15E Handsändarknapps överfallslarm till en utgång Inläsning av handsändarknappar P18E Läs in handsändarknappar P19E Radera handsändarknappar P20E Sök handsändarknapps plats Olika Panel & tidsinställningar P25E 1E Teknikerkod P25E 2E Hotkod P25E3E Uppringarfördröjning P25E4E Detektors övervakning P25E5E Dubbelpuls P25E6E Nätspänningbortfall rapporteras P25E 7E Radiomottagningsfel Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

3 P25E8E Säkerhetskod för fjärrprogrammering P25E9E Tillfällig av-aktivering av utgång P25E10E Olika Centralapparatstillval P25E11E Teknikers tillval P25E12E Göm användarkoder P25E 13E Använd MAP-sabotage P26E Aktuell tid P27E Sommartidsinställningar Utgångar...19 P34E Programmering av utgångstillval A P35E Programmering av utgångstillval B P36E Programmering av utgångstillval C P37E Programmering av utgångstillval D Utgångs fördröjning, tid och inställning...20 P38E Utgångs fördröjning P39E Utgångs pulstid P40E Utgångs återställningstid P41E Utgångs dörrsignalstid P42E Början på statusmedelanden med DTMF-styrning, för utgång P43E Återställ en utgång P44E Tidszon till en utgång Områden...21 P45E 1-2E Område A & B tillval A P46E 1-2E Område A & B tillval B Tillslagsindikation P47E Område A & B tillslagsindikation till utgång P48E Område A & B Hemma tillslagsindikation till utgång P49E Område A & B frånslagsindikation till utgång Handsändare ger Tillslags- Chirp/Kvitter/Tjut P50E Område A & B Handsändarknapps tillslagschirp till utgång P51E Område A & B Handsändarknapps tillslagschirp i hemmaläge P52E Område A & B frånslagschirp till utgång P53E Område A & B frånslagschirp i hemmaläge till utgång TILL/FRÅN-slags Puls till Utgång...22 P54E Område A & B tillslagspuls till utgång P55E Område A & B tillslagspuls i hemmaläge till utgång P56E Område A & B frånslagspuls till utgång P57E Område A & B frånslagspuls i hemmaläge till utgång Utpasseringsljud. DTMF-kod och statusmeddelande. Kundnummer och automatiskt till/frånslag P58E Område A & B utpasseringssummer ljuder i manöverpanel P59E Område A & B utpasseringssummer i hemmaläge ljuder i manöverpanel P60E Område A & B utpasseringstid P61E Område A & B utpasseringstid i hemmaläge P62E Område A & B Kundnummer P63E Område A & B DTMF fjärrstyrningskod P64E Områdenas talmeddelanden vid DTMF kontroll P65E Område A & B utpasseringstid ljuder i utgång Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

4 P66E Område A & B utpasseringstid i hemmaläge ljuder i utgång P68E Område A & B Automatisk till/frånslag via tidszon Manöverpaneler P71E 1-8E Manöverpanel områdestilldelning P72E 1-8E Manöverpanel tillval P73E 1-8E Manöverpanelens ljud/ljus & tillval P74E 1-8E TILL - knappens områdestilldelning P75E 1-8E TILL knappen områdestillval P76E 1-8E HEMMA - knappen områdestilldelning P77E 1-8E HEMMA - knappen områdestillval P78E 1-8E A - Knappen områdestilldelning P79E 1-8E A - Knappen områdestillval P80E 1-8E B - Knappen områdestilldelning P81E 1-8E B - Knappen områdestillval Knappar till utgångar P82E 1-8E Utgång kan styras från manöverpanel P83E 1-8E Kontroll Knappen från MAP till utgång P84E 1-8E Överfallslarm från MAP till utgång P85E 1-8E Brandlarm från MAP till utgång P86E 1-8E Trygghetslarm från MAP till utgång P87E 1-8E Hotkodslarm från MAP till utgång P88E 1-8E Sabotagelarm från MAP till utgång P89E 1-8E Felkodslarm från manöverpanel 1-8 till utgång Larm till manöverpanelers summer P90E 1-8E Överfallslarm ljuder i manöverpaneler P91E 1-8E Brandlarm ljuder i manöverpaneler P92E 1-8E Trygghetslarm ljuder i manöverpaneler P93E 1-8E Fel kod eller manöverpanel-sabotage ljuder i manöverpaneler P94E Tiden dörrsignal kommer att ljuda på varje manöverpanel LFK. Larmförbikopplare/Nyckelomkopplare P111E 1-2E. LFK 1 & 2 tilldelade till områden A eller B P112E 1-2E LFK 1 & 2 behörighet & funktionstillval Sektioner P121E Tilldela sektioner till områden A eller B P122E Sektion tillval A P123E Sektion tillval B P124E Sektion tillval C P125E Trådbundna Sektioners motståndstyper P126E Sektionsrespons 1 till 8 vibrationsläge P127E Programmera övervakad/oövervakad radiosektionstyp P128E Sektionslarm till utgång P129E sektionslarm i hemmaläge till utgång P130E 24 timmars sektionslarm till utgång P131E Dörr-signals sektionslarm till utgång P132E Sektionssabotagelarm till utgång (Endast i tillkopplat läge) P134E Sektionslarm ljuder i manöverpaneler P135E Sektionslarm i hemmaläge ljuder i manöverpaneler P136E 24 timmars sektionslarm ljuder i manöverpaneler P137E Dörr-signals sektionslarm ljuder i manöverpaneler P139E Sektionssabotagelarm ljuder i manöverpaneler P140E Radioövervakningslarm ljuder i manöverpaneler P141E Detektorers inaktivitet ljuder i manöverpaneler P142E Sektions inpasseringstid ljuder i manöverpaneler P143E inpasseringstid i hemmaläge ljuder i manöverpaneler Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

5 P144E (Sektion 1-16) inpasseringstimer P145E (Sektion 1-16) inpasseringstimer hemmaläge P146E Sektions återaktiveringstimer Sektionsinställningar...36 P157E 1-16E Sektionslarms CID kod P158E 1-16E Nära larm B-Larm CIDkod P159E 1-16E Bekräftat larm A-Larm CID Kod P160E 1-16E Sektionslarms röstmeddelandens början P161E 1-16E Inpasseringstid ljuder i utgångar P162E 1-16E Inpasseringstid i hemmaläge ljuder i utgångar P163E 1-16E Detektors inaktivitetstimer Radio Koder...36 P164E 1-16E Läs in radiosektioner P165E 1-16E Radera en radiosektion P166E Sök Radiosektionsplats Tidszoner...37 P170E 1-8E Helgdagar P171E 1-8E Tidszons dagar P172E 1-8E Tidszon 1-8 starttid P173E 1-8E Tidszon 1-8 stopptid P174E 1-8E Tidszon 1-8 tillval Uppringaren...38 P175E 1E Larmsändare tillval A P175E 2E Larmsändare tillval B P175E 3E Ringsignaler innan svar på inkommande samtal P175E 4E Tid för första testuppringningen P175E 5E Tidsperiod för testuppringningar P25E3E Uppringarfördröjning P175E 6E Avlyssning av telelinje P175E 7E Avlyssna utgång nr1 tillval P175E 8E Ringa med Pre-fix nummer P175E 9E Rapportera överfallslarm med CID Kod P175E 10E Rapportera brandlarm med CID Kod P175E 11E Rapportera trygghetslarm med CID Kod P175E 12E Kod för DTMF-styrning av utgång P175E 13E kod för DTMF-styrning av mikrofon P175E 14E kod för kvittering med DTMF P175E 15E Kod för testuppringning med DTMF P176E Röstmeddelandenummer Telefonnummers programmering...40 P181E 1-8E Programmera telefonnummer P182E 1-8E Rapporteringsformat 1-8= telefonnummer P183E 1-8E Telefonnummers rapporteringstillval P184E 1-8E Max omförsök per telefonnummer P186E 1-8E Telefon nr tillval A P187E 1-8E Telefon nr tillval B P188E 1-8E Telefon nr tillval C P189E 1-8E Telefon nr tillval D Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

6 Övrig programmering GÅNGTESTLÄGE Läs eller skriv till minnes-chip Återgå till förprogrammering Radera händelseminne Ingångar Trådbundna Sektionsingångar Andra ingångar Utgångar Kommunikationsplint Expansionskontakt Tillbehör Radiomottagarkort Röstmodul/ inbyggd kvitterinsmodul MANÖVERPANEL Händelseminne Manöverpanelers Adresstilldelning & Installation Lokalt programmeringsläge (SPRÅK mm) Speciella Knappsatsfunktioner Se programmering Lista på CID - koder Montering Montering av Magnetkontakten Montering av IR-detektorn Montering av Centralapparaten BILAGOR (IR, Magnet, Siren etc.) Bilaga 1 Monteringsanvisning FW-MAG1 Trådlös Magnetkontakt Bilaga 2 Monteringsanvisning FW-SWAN Trådlös Passiv IR Bilaga 3 Monteringsanvisning FW-SMKH Trådlös Optisk Rökdetektor Bilaga 4 FW-GBDG Glaskrossdetektor Bilaga 5 FW-P360 Trådlös IR-Detektor tak Bilaga 6 Trådlös manöverpanel Bilaga 7 Trådlös siren. FW-Sir Bilaga 8 FW-VIB Bilaga 9 FW-FLOOD Tekniska data Runner Felsökning: Skötsel Tillbehör... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

7 Att börja Att börja Om man följer de gråmarkerade adresserna i manualen, går man igenom den väsentligaste programmeringen för att få igång sitt larm. Programmera och Läs med fördel in enheterna innan montering. Koppla ALLTID spänningslöst! TIPS! Koppla ur sirenkabeln under installation, så kan du i lugn om ro aktivera larmet utan onödiga sirenljud. Alla programmeringsadresser ligger i nummerordning. Fabriksinställningarna visas i tabellerna. Programmering för det färdigprogrammerade larmet visas inom parantes (XX) OBS! Börja inte trycka på knapparna på manöverpanelen förens ni programmerat färdigt larmet. Så ni inte av misstag aktiverar områden, hemmalägen etc, utan att ha en kod för att slå av det. Projektera ditt larm Placering: En inbrottstjuv bryter sig oftast in på bottenplan via en dörr. Därför rekommenderar vi att ni sätter en magnetkontakt på ytterdörren, och den kommer att larma då någon öppnar dörren, om larmet är tillkopplat. (Du själv har 20 sekunder på dig att stänga av larmet, innan siren börjar ljuda. Detta är programmerbart.) En IR-detektor placeras med fördel i hallen, eller i ett område där tjuven måste passera för att nå stöldbegärligt gods. Om en tjuv passerar detektorn larmar den. Centralapparaten monteras med fördel nära entrédörr så du lätt kan tillkoppla och frånkoppla, men gärna gömd för eventuell tjuv, Tex. i en garderob. (Du själv har 20 sekunder på dig att stänga av larmet, innan sirener börjar ljuda.) Kommunikation: Magnetkontakten och IR-detektorn kommunicerar med centralen via radiokommunikation. Ca var 14:e minut sänder enheterna en radiokod till centralen för att tala om att de finns kvar. Radiokommunikation försämras om man monterar någon enhet nära avskärmande metallytor, tex. metalldörrar eller metallreglar. Hus med putsad fasad har ofta hönsnät i fasaden, Betonghus kan ha rikligt med armeringsjärn i golv etc. Störningar i systemet kan förekomma, om enheter monterats på felaktigt sätt, eller om de sitter i störande miljö (Av andra system som också pratar på 868Mhz. (Tex brevid en stor GSM-Mast från mobiloperatör)) Flourocerande ljus (Lysrör etc) kan också framkalla störningar. Extra radiokort kan monteras vid nedsatt radiokomunikation. Funktioner: Du kan slå till och från larmet med kod eller via handsändarknapp. Larmet kan larma lokalt med siren eller via uppringare till hem/mobiltelefon. Om du vill larma huset då du är hemma, finns en hemmafunktion som slår till ett skalskydd. Du kan röra dig fritt i huset framför IR-detektorer, men dörrar och fönster är larmade. I centralapparaten finns ett backuppbatteri som håller larmet i drift i ca 5-20h vid strömavbrott. Utökning kan göras till 50h.. Montering av enheter. Se längre bak i manualen, dels om montering sid 53 och dels i Bilagor sid 56 om alla enheter och tillbehör. Manöverpanelens inkoppling sid 49. Extra radiokort sid 46. Vi rekommenderar att programmera larmet och läsa in enheter innan monteringen. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

8 Funktioner Tillslag av larmet kan göras då diodindikering Klar-bock lyser på manöverpanelen. Om det inte lyser klar är någon sektion öppen/aktiverad, och måste stängas innan larmet kan tillkopplas. (Sektion 1, är vanligtvis programmerad att kunna vara öppen vid tillslag.) Tillkoppling av larmet Tryck: Kod (123) Ett utpasseringsljud hörs från centralen, och man har tid på sig att gå ut från larmat område. Tillkopplat område A/B visas i display. Och Till lyser, Tillkoppling av hemmaläget Efter utpasseringstiden visar displayen Område i hemmaläge Tryck: Frånkoppling av larm i vanligt och hemmaläge Tryck: Kod (1234) (123).. Ett inpasseringljud hörs från centralen då man öppnar dörren, och man har nu tid på sig att frånkoppla larmet. Kvittering av utlöst larm/tysta larmet. Tryck: Kod (1234) (123).. Bortkoppla sektion Tryck: sektionsnr. Att bortkoppla en sektion kan vara aktuellt om man inte vill att detektorn ska reagera på sabotage eller larm under en tid, tex pga renovering eller byte av batteri, eller om detektorn är öppen och inte går att stänga. Olika handhavanden: Vanligt läge: I vanligt läge kan man slå till och från områden och utgångar med hjälp av koder eller tag/kort och handsändarknapp. Att återgå till vanligt läge från Kund/Tekniker/lokalt-läge, Håll in P. Kundläge: Gå in i Kundläge Prog 1234(123). Enter (Fabriksinställt till 1234(123)., denna bör ändras) I detta läge kan du Tex. ändra telefon nr, tid mm. Se användarmanual för vidare info. Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. Teknikerläge: Gå in i Teknikerläge Prog Enter (Fabriksinställt till , denna bör ändras) I detta läge gör du all programmering av centralen och enheter. Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. Lokalt programmeringsläge: För att lokalt ändra språk, nummer etc i manöverpanelen. Control + Enter OBS! Börja inte trycka på knapparna på manöverpanelen förens ni programmerat färdigt larmet. Så ni inte av misstag aktiverar områden, hemmalägen etc, utan att ha en kod för att slå av det. In/Ut-gångar Längst bak i manualen sid 43 finns en mer djupgående förklaring av olika inkopplingar. Koppla ALLTID spänningslöst! Sektioner: Till runner 16 kan man läsa in 16 trådlösa detektorer, eller ha 16 trådbundna ingångar. Eller blanda trådlöst och trådbundet. Inkoppling, se längre bak i manualen Utgångar: Runner16 har 4 programmerbara utgångar (4 extra utgångar kan anslutas med tilläggskort) Sabotage: Sabotageslinga med LFK funktion. (larmförbikopplare via tex. extern kortläsare) Teleanslutning: Anslutning görs i Teknikerläge då CA är uppstartad. Komunikationsbuss: Flera manöverpaneler, radiomottagarkort, reläkort etc Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

9 Funktioner Terminologi: Enheter: En del i systemet. Tex Detektor, siren, moderkort. Detektor: Allt som detekterar något. Rökdetektor detekterar rök, IR-detektor detekterar rörelser, magnetkontakt detekterar en öppning av tex en dörr osv. Sektion: Oftast är det en Detektor som är en sektion, ibland kan man ha en trådbunden slinga med magnetkontakter som skruvas in på plint för tex sektion 1, då blir alla dessa magneter sektion 1. Område: Ett larm kan ha flera områden. Runner har 2 områden A & B. Dessa kan larmas på var för sig, med varsin tex. kod. Huset kan vara område A, medan garaget kan vara område B. Dvs. du kan ha område B tillkopplat, medan huset A kan vara frånkopplat. Hemmaläge: Då man är hemma i sitt hus kan man larma på ett skalskydd. Tex. alla magnetkontakter på dörrar och fönster, man kan vistas i huset men om en dörr öppnas så går larmet. I P122E lägger man till tillval 6, som betyder att sektionen är med i skalskyddet. LFK: Larmförbikopplare. Denna funktion används för externt till/frånslag av larmet. Här kan man tex. koppla in en kortläsare utomhus. Tidszon: Tex.: tidzon 1 = Må-fr Tidszon 2 = lö-sö Tidszon 3 = Mån-fre Man kan ge en användare en tidszon, och den kan bara styra larmet med sin kod/tag/kort/handsändarknapp under denna tid. Eller man kan ha automatiskt tillslag av larmet och ett område blir automatiskt tillslaget under denna tid. Ett område eller en användare kan tillhöra flera tidszoner. Tag: En tag används via en tagläsare, för enkel manövrering av larmet. Tagen programmeras under användare, vad den ska få för funktioner (Tex till och frånslag av område A) Chirp: Då man larmar till/från larmet via handsändarknapp kan sirenen ge ifrån sig ett kvittrande ljud, för att meddela att till/frånslag har gjorts. LMC: Larmmottagarcentral. Dvs. dit du skickar larm med CID/SIA-koder. MAP: Manöverpanel. Manöverpanelen som displayen sitter på. NC, Normaly Closed, Normalt sluten = Slingan eller relät är stängd eller sluten NO, Normaly Open, Normalt öppen. = Slingan eller relät är öppen. Program förkortas med P. Enter förkortas med E Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. Knapparna på manöverpanelen P Används för att gå in i en programmeringsadress. Enter Används för att bekräfta en programmering. En eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. Till/Hänglås Tillkoppling av ett område A/B Tillkoppling av A och B-område. Hemma/stay/skal Del- tillkoppling i hemmaläge (Skalskydd) Min Avläsning av händelseminnet Bortk För att bortkoppla en sektion under en tillkoppling TILL HEMMA/STANNA Dörr Aktiverar dörrsektioner BORTKOPPLA Kontroll Styrning av Tex. utgångar PROGRAM Vad knapparna ska göra är fullt programmerbart. Varje adress har en förprogrammering och denna kan lätt överblickas i tabellen bredvid adressen. Om förändring görs i programmeringen rekommenderar vi att detta skrivs in i tabellen. Varje anläggning bör ha en sparad manual med dess programmering. KONTROLL HÄNDELSEMINNE ENTER FEL/NÖD Ctrl KLAR OBS! Börja inte trycka på knapparna på manöverpanelen förens ni programmerat färdigt larmet. Så ni inte av misstag aktiverar områden, hemmalägen etc, utan att ha en kod för att slå av det. Övrig programmering tex gångtest, kopiering och radering, sid 42 Inkoppling av ingångar och utgångar, sid 43 Tillbehör, se sid 46 & Fel! Bokmärket är inte definierat. Extra Manöverpanelers inkopplingar och språk-inställningar mm sid 49 Montering av enheter, sid 53 Bilagor, sid 56 Felsökning, sid 78 Extra radiomottagarkort kan monteras vid nedsatt radiomottagningsstyrka. (Metall/betong väggar/golv, extra långa avstånd etc) 20m från Centralen med vanlig 4-ledare, och 50m från Centralen med cat5-kabel. Kopplas in på komunikationsbussen. Se s 46. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

10 Programmeringsexempel. Värdet inom (xx) är fabriksinställd programmering. Värdet inom (xx) är det färdigprogrammerade larmets extra inställningar Programmeringsadresser vi rekommenderar att göra ändringar i är gråmarkerade. Centralen har en grundprogrammering som passar de flesta behov, sirenen på utgång 1, samt utgång 2 ljuder vid larm, sabotage osv. Vad som ligger fabriksprogrammerat visas i tabellen som finns bredvid adressen. Det färdigprogrammerade larmets programmering visas inom parantes (xx). Exempel på hur man programmerar: Programmering görs via teknikerläget: Prog Enter (Gå ur teknikerläge P E) Så här kan en adress se ut P1E Programmera användarkoder P1E 1-100E (Användare 1-100) ny kod E Användare 1. Tryck: P1E 1E Ny kod E ( (123 & 1234) Användare 2. Tryck: P1E 2E Ny kod E Användare 3. Tryck: P1E 3E Ny kod E Användare 4. Tryck: P1E 4E Ny kod E Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. Man går alltid in i en huvudmeny tex P1E som är huvudmenyn för användarkoder Sedan går man in i en undermeny för just den användaren/utgången/sektionen etc, som man vill programmera tex 1E. Sedan anger mani siffror på nedersta raden vad undermenyn ska programmeras för tex tillval 1,2,3 eller en ny kod 123, eller en tid 60s. Kvittera alltid en programmering med E, tills du hör att centralen kvittrar till. Dvs ändra användarkod 1, till 111. P1E 1E 111E E. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

11 Här börjar programmeringen. Här börjar programmeringen. Läs först sid Ändra språk Detta kräver lokalt programmeringsläge, tryck: <KONTROLL> knappen, och sedan straxt efter (fortfarande med KONTROLL nertryckt) <TILL> knappen. Tryck sedan [PROG]-[997]-[ENTER] för att ändra manöverpanelens språk. (Vid fler paneler måste de också numreras, läs mer om det lokala läget längre bak i manualen). Gå ur menyn med P Enter. (tryck P tills det står avsluta, sedan Enter) Programmeringsadresser: Dessa adresser programmeras från Teknikerläge tryck: Prog (teknikerkod, ) Enter. Gå ur Teknikerläge efter all programmering: Prog Enter. (tryck P tills det står avsluta, sedan Enter) Värdet inom (xx) är fabriksinställd programmering. Värdet inom (xx) är det färdigprogrammerade larmets extra inställningar, som skiljer sig från fabriksprogrammeringen. Installatörer! Det finns minneschip (EE-Prom) där man kan ha sin egna standardprogrammering lagrad och föra in i larmet vid driftsättning. Eller används då man vill flytta programmering från en central till en annan. Det finns även ett PC-program där man kan ha flera olika standardprogrammeringar samt sparade kundprogrammeringar. Genom uppringning kan man också göra ändringar och se status på larmet, samt se händelser mm. Snabbgenomgång Adresserna ligger i nummerordning i manualen. För Fullständig genomgång. Följ de gråmarkerade adresserna P1E P200E i hela manualen. Snabbgenomgång: Programmera användare och koder P1E P4E s12 Programmera handsändare P2E - P8E s14 Läsa in handsändare P18E s16 Programmera Teknikerkod P25E 1E s17 Ställa tid P26E s18 Sektionsprogrammering P122E P124E s30 Sektionsinläsning P164E s36 Utpasseringstid P60E s24 Inpasseringstid P144E s35 Aktivera larmsändare P175E 1E s38 Telefonnummer programmering P181E P188E s40 Gångtest P200E s42 OBS! Börja inte trycka på knapparna på manöverpanelen förens ni programmerat färdigt larmet. Så ni inte av misstag aktiverar områden, hemmalägen etc, utan att ha en kod för att slå av det. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

12 Användarprogrammering Läs först sid En användare kan slå till/från larmet med kod eller handsändarknapp. Anvädarkoder kan nyttja adress 1-100, och användare med handsändarknapp kan nyttja användaradress (Handsändarknapps programmering se sid 14. Man kan alltså inte ha en kod på plats 21, samt läsa in en handsändarknapp på plats 21 också. Koden eller handsändarknappen kan slå till/ slå från olika områden, styras av olika tidszoner etc. Huvudmeny tex P1E, Undermeny 1-100E, motsvarar användare dvs var användare programmeras för sig. Gråmarkerade adresser SKA programmeras. Värdet inom (xx) är fabriksinställd programmering. Värdet inom (xx) är det färdigprogrammerade larmets extra inställningar Användare P1E P2E P3E P4E P5E P9E P10E P12E P13E P14E Anv (FP=123). 0 1 Område A 134 Till/Från ( Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A 134 Till/Från Anv Område A Hemmaläge Anv Område A Hemmaläge Anv Område B 134 Till/Från Anv Område B 134 Till/Från Anv Område B 2 Hemmaläge Anv Område B 2 Hemmaläge P1E Programmera användarkoder Huvudmeny P1E Undermeny 1-100E (Användare 1-100) ny kod E Användare 1. Tryck: P1E 1E Ny kod E ( (123 & 1234) Användare 2. Tryck: P1E 2E Ny kod E Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. OBS! Börja inte trycka på knapparna på manöverpanelen förens ni programmerat färdigt larmet. Så ni inte av misstag aktiverar områden, hemmalägen etc, utan att ha en kod för att slå av det. Av-aktivera ev knapparna i P74E-P81E. P2E Välj Användare eller Handsändare Huvudmeny P2E Undermeny 1-100E (Användare 1-100) Här väljer man om användarplatsen är en kod eller en handsändarknapp. 0 = Kod Användare 1 = Handsändarknapp (Användare endast) Användare 1 Tryck P2E 1E 0E Användare 2 Tryck P2E 2E 0E P3E Användares områdestilldelning Här väljer man vilka/vilket område koden ska kunna larma AV/PÅ. Huvudmeny P3E Undermeny 1-100E (Användare 1-100) 1 = Kan styra område A, 2 = Kan styra Område B (OBS! se till att även manöverpaneler har behörighet att styra område B, P71E.) Användare 1. P3E 1E Tillval 1-2 Användare 2. P3E 2E Tillval 1-2 Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. (I P71E ska också manöverpanelen ha aktiverats att kunna styra områdena) P4E Användares behörighetstillval Huvudmeny P4E Undermeny 1-100E. (Användare 1-100) Behörighetstillval. Här väljer man vad koden eller knappen ska kunna göra med sitt valda område. Slå TILL/FRÅN, slå TILL/FRÅN Hemmaläget/Skalskyddet. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

13 Snabbgenomgång 1 = Kod kan slå till område. 2 = Kod kan slå till Hemma Läge 3 = Kod kan slå från område. 4 = Kod kan slå från Hemmaläge. 5= Kod kan endast slå från vid aktivt larm. 6= Kod skickar till/frånslag till larmmottagare Användare 1. P4E 1E Tillval 1-4 Användare 2. P4E 2E Tillval 1-4 Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. P5E Användarkods tillval Huvudmeny P5E Undermeny 1-100E Användare Masterkoden 123 bör ha tillvalen nedan, de andra koderna räcker ev med att bara kunna styra larmet. 1 = Användare kan byta sin kod 2 = Användare kan byta alla koder 3 = Användare kan tillåtas behörighet till Teknikerläge/ändra alla koder 4 = Användare kan byta Telefonnummer 5 = Användare kan ändra tid 6 = Användare kan byta DTMF Koder 7 = Användare kan Läs in Nya Radio Enheter 8 = Användare kan aktivera återuppringningen P9E Tidszoner inlagda till användare/handsändarknapp P9E 1-100E (användare 1-100) Användare med handsändarknapp kan nyttja användarplats (Fabriksinställda = Alla Av) Ex: Användare 4 ska styras av tidszon 1 & 3.Tryck: P9E 4E 13E. (Det är bara under denna tid som användaren kan nyttja sin kod) 1 = Användare styrd av tidszon # 1 2 = Användare styrd av tidszon # 2 3 = Användare styrd av tidszon # 3 4 = Användare styrd av tidszon # 4 P10E Användare till manöverpanel P10E 1-100E Användare Manöverpanel Tilldelning (DVS från vilka manöverpaneler en användare kan styra larmet.) (Fabriksinställda = Alla Till) 1 = Kan styra Manöverpanel # 1 2 = Kan styra Manöverpanel # 2 3 = Kan styra Manöverpanel # 3 4 = Kan styra Manöverpanel # 4 P12EAnvändare/Handsändarknapp kan styra utgång P12E 1-100E Användare till Utgång (Fabriksinställda = Alla Av) Ex: Om användare 1 ska kunna styra utgång 1,2,3 Tryck: P12E 1E 123E 1 = Användare kan styra utgång # 1 2 = Användare kan styra utgång # 2 3 = Användare kan styra utgång # 3 4 = Användare kan styra utgång # 4 För att kunna styra en utgång behövs också tillval 6 i P34E. Programmering i P13E & P14E krävs också. P13E Användare/Handsändarknapp kan slå till en utgång P13E 1-100E Användare Kan Slå Till en utgång (Fabriksinställda = Alla Av) Programmera i P12E också. 1 = användare kan slå till utgång # 1 2 = användare kan slå till utgång # 2 3 = användare kan slå till utgång # 3 4 = användare kan slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P14E Användare/handsändarknapp kan slå av en utgång P14E 1-100E användare kan slå av en utgång (fabriksinställda = alla av) programmera i P12E också. 1 = användare kan slå av utgång # 1 2 = användare kan slå av utgång # 2 3 = användare kan slå av utgång # 3 4 = användare kan slå av utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

14 Handsändarknappar & Tådlös MAP s knappar: Läs först sid Dessa adresser berör handsändarknapparna, de gråmarkerade SKA programmeras. Huvudmeny tex P2E, Undermeny E, motsvarar användare dvs var Handsändarknapp programmeras för sig. En handsändarknapp kan programmeras om vilket områden den ska styra, om den ska sytra TILL eller FRÅN larmet, ge överfall etc. Som handsändarknapp menas handsändarknappar, eller knappar på den trådlösa manöverpanelen. Fabriksinställningar för handsändare visas i tabellen. Användare/ P2E P3E P4E P7E P8E P9E P11E P12E P13E P14E P15E Handsändarknapp Handsändarknapp A 1 TILL Handsändarknapp A FRÅN Handsändarknapp A Hemma Handsändarknapp A Överfall Handsändarknapp A Handsändarknapp A 1 TILL Handsändarknapp A FRÅN Handsändarknapp A Hemma Handsändarknapp A Överfall Handsändarknapp A Handsändarknapp A 1 TILL Handsändarknapp A FRÅN Handsändarknapp A Hemma Handsändarknapp A Överfall Handsändarknapp A Handsändarknapp A TILL Handsändarknapp A FRÅN Handsändarknapp A Hemma Handsändarna läses in i P18E på plats Sedan programmeras handsändarna var för sig i adress P2E Användarkod eller Handsändare Huvudmeny P2E Undermeny 1-100E (Handsändare ) Här väljer man om användarplatsen är en kod eller en handsändarknapp. 1 = Handsändare. Handsändarknapp 21 P2E 21E 1E Handsändarknapp 22 P2E 22E 1E Handsändarknapp 23 P2E 23E 1E Handsändarknapp 24 P2E 24E 1E P3E Handsändarknapps områdestilldelning Huvudmeny P3E Undermeny 1-100E (Handsändare ) Här väljer man vilka/vilket område koden eller knappen ska kunna larma AV/PÅ. Tänk på att inte ge en handsändare tillgång att larma på område B, och sedan finns ingen knapp eller kod för att larma av. (I P71E ska också manöverpanelen ha aktiverats att kunna styra områdena) 1 = Kan styra område A 2 = Kan styra Område B (OBS! se till att även ha en kod för att sytra området, samt att manöverpaneler har behörighet att styra område B, P71E.) Handsändarknapp 21 P3E 21E 1-2E Handsändarknapp 22 P3E 22E 1-2E Handsändarknapp 23 P3E 23E 1-2E Handsändarknapp 24 P3E 24E 1-2E Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

15 Handsändarknappar & Tådlös MAP s knappar: P4E Handsändarknapps behörighetstillval Huvudmeny P4E Undermeny 1-100E. (Handsändare ) Här väljer man vad knappen ska kunna göra med sitt valda område. Slå TILL/FRÅN, slå TILL/FRÅN Hemmaläget/Skalskyddet. 1 = kan slå till område 2 = kan slå till Hemma Läge 3 = kan slå från område 4 = kan slå från Hemmaläge 5= Kod kan endast slå från vid aktivt larm. 6= Kod skickar till/frånslag till larmmottagare Ex: = knappen slår till och från varannan gång. Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. P7E Handsändartyp Huvudmeny P7E Undermeny E 1 = Handsändare som RCO levererar. DVS alla ska ha tillval 1. Handsändarknapp 21 P7E 21E 1E Handsändarknapp 22 P7E 22E 1E Handsändarknapp 23 P7E 23E 1E Handsändarknapp 24 P7E 24E 1E P8E Handsändarknapp tillval Huvudmeny P8E Undermeny E Användare med handsändarknapp kan nyttja användarplats = Handsändarknapp Kan Slå från (Det är inte alltid önskvärt att den kan slå från ett aktiverat larm, om en tjuv hittar den) 2 = Handsändarknapp ger omedelbart överfall 3 = Handsändarknapp ger fördröjt överfall ( 1.5 S) Ex: handsändarknapp 25 ska kunna ge fördröjt överfall. Tryck: P8E 25E 3E P9E Tidszoner inlagda till användare/handsändarknapp P9E 1-100E (användare 1-100) Användare med handsändarknapp kan nyttja användarplats (Fabriksinställda = Alla Av) Ex: Användare 4 ska styras av tidszon 1 & 3.Tryck: P9E 4E 1 3E 1 = Användare/Handsändarknapp styrd av tidszon # 1 2 = Användare/Handsändarknapp styrd av tidszon # 2 3 = Användare/Handsändarknapp styrd av tidszon # 3 4 = Användare/Handsändarknapp styrd av tidszon # 4 5 = Användare/Handsändarknapp styrd av tidszon # 5 6 = Användare/Handsändarknapp styrd av tidszon # 6 7 = Användare/Handsändarknapp styrd av tidszon # 7 8 = Användare/Handsändarknapp styrd av tidszon # 8 P11E Handsändarknapps överfall ljuder i manöverpanel P11E E handsändarknapp (Fabriksinställda = Alla Till) 1 =Överfall kommer att Ljuda i Manöverpanel # 1 2 =Överfall kommer att Ljuda i Manöverpanel # 2 3 =Överfall kommer att Ljuda i Manöverpanel # 3 4 =Överfall kommer att Ljuda i Manöverpanel # 4 5 = Överfall kommer att Ljuda i Manöverpanel # 5 6 = Överfall kommer att Ljuda i Manöverpanel # 6 7 = Överfall kommer att Ljuda i Manöverpanel # 7 8 = Överfall kommer att Ljuda i Manöverpanel # 8 P12EAnvändare/Handsändarknapp kan styra utgång P12E 1-100E Användare till Utgång (Fabriksinställda = Alla Av) Ex: Om användare 1 ska kunna styra utgång 1,2,3 Tryck: P12E 1E 123E 1 = Användare/Handsändarknapp kan styra utgång # 1 2 = Användare/Handsändarknapp kan styra utgång # 2 3 = Användare/Handsändarknapp kan styra utgång # 3 4 = Användare/Handsändarknapp kan styra utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. För att kunna styra en utgång behövs också tillval 6 i P34E. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

16 P13E Användare/Handsändarknapp kan slå till en utgång P13E 1-100E Användare Kan Slå Till en utgång (Fabriksinställda = Alla Av) Programmera i P12E också. 1 = användare/handsändarknapp kan slå till utgång # 1 2 = användare/handsändarknapp kan slå till utgång # 2 3 = användare/handsändarknapp kan slå till utgång # 3 4 = användare/handsändarknapp kan slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P14E Användare/handsändarknapp kan slå av en utgång P14E 1-100E användare kan slå av en utgång (fabriksinställda = alla av) programmera i P12E också. 1 = användare/handsändarknapp kan slå av utgång # 1 2 = användare/handsändarknapp kan slå av utgång # 2 3 = användare/handsändarknapp kan slå av utgång # 3 4 = användare/handsändarknapp kan slå av utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P15E Handsändarknapps överfallslarm till en utgång P15E E handsändarknapp (Fabriksinställda = 1,2) 1 = Handsändarknapps överfall till utgång # 1 2 = Handsändarknapps överfall till utgång # 2 3 = Handsändarknapps överfall till utgång # 3 4 = Handsändarknapps överfall till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. Inläsning av handsändarknappar P18E Läs in handsändarknappar Huvudmeny P18E Undermeny E För att läsa in knapp nr 21. Tryck P18E 21E E nu ljuder ett inläsningsljud i 20s, då du ska trycka på den knapp du vill läsa in. Varje knapp (4st) på var handsändare/trådlösmanöverpanel läses in separat. Centralen kvittrar till för att bekräfta inläsningen. Se tabellen på sid 14, vad som redan ligger färdigprogrammerat. Inläsning: Handsändarknapp 21 Handsändarknapp 22 Handsändarknapp 23 Handsändarknapp 24 P18E 21E E för att starta inläsning. P18E 22E E för att starta inläsning. P18E 23E E för att starta inläsning. P18E 24E E för att starta inläsning. VIKTIGT!! Om det funnits en handsändarknapp tidigare på samma adress måste denna raderas innan ny inläsning görs! P19E Radera handsändarknappar P19E E Radera Handsändarknappar P20E Sök handsändarknapps plats P20E 0E Tryck på handsändarknappen, och knappens plats kommer visas i displayen. (FP= läst in på knapp-plats 21, 22, 23, 24.) För utökning av fler knappar ovälj plats 25 och uppåt! Handsändarknapp 22 Handsändarknapp 21 Handsändarknapp 23 Upptagna platser i det Färdigprogrammerade larmet! Handsändarknapp 24 Dubbeltryck på de två nedersta knapparna kan också läsas in som tex överfallslarm. Ex Handsändarknapp 25. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

17 Olika Panel & tidsinställningar Olika Panel & tidsinställningar Läs först sid De gråmarkerade SKA programmeras. Fabriksinställningar visas i tabellen. P25E 1E Teknikerkod Huvudmeny P25E Undermeny 1E Installatörkod - ( Förprogrammerat = ) Denna kod används för att komma in i teknikerläge och kunna utföra programmering. Denna bör ändras. Ändra kod, tryck: P25E 1E ny kod E P25E 2E Hotkod P25E 2E - Värde 1-9 (Förprogrammerat: 0 = ur funktion) (Denna siffra trycks innan användarkoden, vid avlarmning.) Larmet stängs av som vanligt men ett hotlarm skickas till LMC. P25E3E Uppringarfördröjning P25E 3E - Värde sekunder (Fabriksinställda = 0) Om man inte vill att larmet ska ringa ut på en gång vid larm, utan man vill ha en tid på sig att kvittera vid ev. falsklarm. (Endast vid Utpasseringstid. V 9.08) P25E4E Detektors övervakning Minuter (Fabriksinställda = 240 Minuter [4timmar]) Om en detektor inte har skickat sin ID-kod under denna tid, så meddelar CA detta. P25E5E Dubbelpuls P25E 5E Dubbelpuls - Värde sekunder (Fabriksinställda = 60 S) En eller flera detektorer måste ge 2 larm inom denna tid innan det går ett aktivt larm. Mycket bra i störande miljöer, eller där många detektorer finns och man vill utesluta falsklarm. Vilka sektioner som ska ingå i dubbelpulsfunktionen programmeras i P123E tillval 2. P25E 12E - OBS! Trådlösa IR-detektorer skickar bara ett larm, sedan slår strömsparfunktionen in och detektorn måste ha stilla framför sig i 3 minuter innan den skickar larm igen. P25E6E Nätspänningbortfall rapporteras Värde Sekunder (Fabriksinställda = 900 S) Bortfall av nätspänning rapporteras efter denna tid. P25E 7E Radiomottagningsfel Värde Sekunder (Fabriksinställda = 0 av-aktiverat) Om CA inte tar emot några radiosignaler under denna tid, meddelar CA detta. Dvs Centralen är i total radioskugga. P25E8E Säkerhetskod för fjärrprogrammering. P25E 8E - Upp till 8 siffror (Fabriksinställda = inget) Denna kod måste anges då man ringer till larmet och vill fjärrprogrammera. Även om man inte tänkt fjärrprogrammera larmet så bör en kod läggas in, så det inte är fritt fram in i larmet för andra. Så länge man har en telelinje in till larmet, och ej av-aktiverat Svara efter antal ringsignaler P175E3E sid 38, så är larmet öppet för fjärruppkoppling. P25E9E Tillfällig av-aktivering av utgång P25E 9E - utgång 1-8 (Vid test av larmet) Utgången återaktiveras automatiskt efter cykeln: en tillkoppling och en frånkoppling. P25E 1E P25E 2E 0 P25E 3E 0 P25E 4E 240 P25E 5E 60 P25E 6E 900 P25E 7E 0 P25E 8E - P25E 9E - P25E 10E 1,2 P25E 11E - Förprogrammerat Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

18 P25E10E Olika Centralapparatstillval P25E 10E (Fabriksinställda = 1,2) (2,6 i V9.08) 1 = CA sabotage 2k2 motstånd, annars är det NC. ( V9.08 = NC) 2 = Direkt behörighet till programläge för installatör. (via teknikerkod, annars krävs kundkod + teknikerkod) 3 = Tag bort nätspänningsbortfallskontroll 4 = Avlyssning via utgång 1, låg Volym 5 = Radiomottagningsfel blockerar tillslag av larmet. 6 = Sänd utgångsinformation till Manöverpanel 7 = Kan inte slå till om systemets batteri är lågt 8 = Teknikerläge vid uppstart blockeras (Man kan inte trycka Prog Enter och komma in i teknikerläge direkt) P25E11E Teknikers tillval P25E 11E Teknikerstillval (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Teknikerläge återställer aktiva larm 2 = Teknikerläge återställer sabotagelarm 3 = Teknikerläge återställer batterilarm 4 = Teknikerläge återställer övervakningslarm 8 = Användarkoder måste vara 4-6 siffror långa P25E12E Göm användarkoder. P25E 12E Användartillval som görs via användarläge (se användarmanualen). (OBS: Detta tillval kan ENDAST väljas från kundläge) (Fabriksinställda = Av) 1 = göm användarkoder från Installatör P25E 13E Använd MAP-sabotage 7= Använd Map-sabotage i LCD-panel v 2.10 och central V 9.08 P26E Aktuell tid P26E 1E Aktuell tid timme/minut Värde P26E 2E Aktuell dag i veckan - Värde 1-7 (1=Sö, 2=Må, 3=Tis, 4=Ons, 5=To, 6=Fr, 7=Lö.) P26E 3E Aktuellt datum/månad/år - Värde DDMMÅÅ P26E 4E Sommartid är aktivt Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. P27E Sommartidsinställningar P27E 1E Sommartid börjar söndag - Värde Fabriksinställda = 1 (0= oaktiverad) 2E Sommartid Slutar söndag - Värde Fabriksinställda = 3 (0= oaktiverad) P28E 1E Sommartid börja månad - Värde Fabriksinställda = 10 2E Sommartid slutar månad - Värde Fabriksinställda = 3 P29E 1E Sommartid börja timme - Värde Fabriksinställda = 2 2E Sommartid slutar timme - Värde Fabriksinställda = 2 Svensk sommartid brukar börja sista söndagen (2008 = 5:e söndagen) i mars kl Och sluta sista söndagen (2008 = 4:e söndagen) i oktober kl Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

19 Utgångar Utgångar Dessa adresser berör utgångar, de gråmarkerade SKA programmeras. Huvudmeny tex P34E, Undermeny 1-8E, motsvarar utgång 1-8 dvs var utgång programmeras för sig. Fabriksinställningar visas i tabellen. Förprogrammerat Utgång P34E P35E P36E P37E P38E P39E P40E P41E P42E P43E P44E Utgång (FP=0) Utgång (FP=0) Utgång Utgång (Det finns ett extra reläkort att koppla till centralen, då får man också utgång 5-8.) Innan specialprogrammering av utgång till tex trådlösa sirenen, tillslagsindikeringar mm. Rekommenderas att utgången total återställs. I P43E. P34E Programmering av utgångstillval A P34E 1-8E (utgång 1-8) Tillval A (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Invertera utgång 2 = Pulserande utgång 3 = Endast en Puls till utgång 4 = Utgång aktiveras endast EN gång/pålarmning. 5 = DTMF kan styra utgång 6 = Användare kan styra utgång 7 = Kontroll knappen kan styra utgång 8 = Dörrsignal kommer att pulsera denna utgång (ställ pulstid i P39E) P35E Programmering av utgångstillval B P35E 1-8E (utgång 1-8) Tillval B (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Nätspänningsbortfall till utgång (P25E6E fördröjning) 2 = Säkringsfel till utgång 3 = Batteri låg till utgång 4 = Telefonlinjefel till utgång 5 = Detektors övervakning till utgång 6 = InaktivitetsLarm till utgång 7 = Systemsabotage i tillkopplat läge till utgång (Moderkort version 9.08, Radiokort 3.7 och Manöverpanel 2.10) Tidigare version även i frånkopplat läge. 8 = Radiomottagarfel till utgång P36E Programmering av utgångstillval C P36E 1-8E (utgång 1-8) Tillval C (Fabriksinställda utgång 1 & 2 = 1) 1 = Gångtest Puls till utgång (Om gångtestpulsen i utgång inte önskas, tag då bort tillval 1.) Manöverpanelens summer pulsar vid gångtest. 2 = Pulserar utgång var 5e sekund då larmet är frånslaget 3 = Puls till utgång då Larmcentral kvitterat tillslag 5 = Utgång 1&2 fördröjs under uppringarfördröjningen.(v 9.08) P37E Programmering av utgångstillval D P37E 1-8E(utgång 1-8) Tillval D 1 = Högtalare till utgång (utgång 1 & 2) 2 = Utgångs återställningstimer är i minuter istället för sekunder. 3 = Utgång tystnar i 10 sekunder vid knapp-tryck om det larmar 8 = Övervakad utgång (om en kabel klipps till tex sirenen går ett sabotagelarm, utgång 1 & 2 endast) Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

20 Utgångs fördröjning, tid och inställning P38E Utgångs fördröjning P38E 1-8E. Utgång 1-8. Fördröjning Sekunder (Fabriksinställda = 0 S) P39E Utgångs pulstid P39E 1-8E. Utgång 1-8. Puls Tid ; 1=1/10 S (Fabriksinställda =10 vilket är 1 s) Detta bestämmer längden på pulsen, för tex. chirp och dörrsignal. Rekommenderat är 2 vilet är 2/10s, dör dörrsignal och chirp (Chirp se adress P50E, dörrsignal, se adress P41E) P40E Utgångs återställningstid P40E 1-8E. Utgång 1-8. Återställningstid Sekunder (om tillval 2 i P37E är till blir det i minuter) utgångens återställningstid = Hur långe utgången är aktiv efter tex ett larm. P41E Utgångs dörrsignalstid P41E 1-8E. Utgång 1-8. Dörr Timer ; 1=1/10 S Detta bestämmer hur länge det ska ljuda signaler, då tex en dörr står öppen. (se också pulstiden på själva signalen i P39E) P42E Början på statusmedelanden med DTMF-styrning, för utgång P42E 1-8E. Utgång 1-8. Börja på meddelandenummer 0-99 för utgång. (Fabriksinställda = 0) Tex. Om sektionernas meddelanden tar plats 1-16, Områden 17-18, kan utgångarna börja på plats 19. Se inläsning och tabell för inlästa röstmeddelanden i bilaga för röstmodulen, längst bak i manualen. P43E Återställ en utgång P43E 1-8E. Återställ utgång 1-8. Dvs. alla programmeringar raderas. Pulstiden mm blir 0. Detta rekommenderas innan man Specialprogrammerar en utgång. P44E Tidszon till en utgång P44E 1-8E. Utgång 1-8. Värde = Tidszon 1-8 Ex: Om utgång 4 ska styras av tidszon 3. Tryck: P44E 4E 3E Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

21 Områden Områden Huvudmeny tex P45E, Undermeny 1-2E, motsvarar område 1-2 dvs vat område programmeras för sig. P45E 1-2E Område A & B tillval A (1=Område A Tryck P45E1E välj tillval 1-8) (2=Område B Tryck P45E2E välj tillval 1-8) 1 = TILL knappen krävs innan kod kan slå till 2 = HEMMA knappen krävs innan kod kan slå till hemmaläge 3 = Kod krävs för att slå till (Alltså går det inte att slå till med A eller B-knappen) 4 = Kod krävs för att bortkoppla sektioner 6 = Rapporterar tillslag efter utpasseringstid 7 = Kan slå till endast om alla sektioner är förseglade (Klar) 8 = Kan slå till hemmaläge endast om alla sektioner är förseglade (Klar) Tillval P45E P46E Område A Område B P46E 1-2E Område A & B tillval B (1=Område A Tryck P46E1E välj tillval 1-8) (2=Område B Tryck P46E2E välj tillval 1-8) 1 = Rapportera Nära (B-Larm) och Bekräftat larm(a-larm) för alla sektioner i detta område 2 = Område kommer att slå till i slutet av tidszon (Se tidszoner P171E) 3 = Område kommer att slå ifrån i början av tidszon (Se tidszoner P171E) Tillval 3 Tillval 2 Tidszon börjar kl 8.00 och larmet slår från. Tidszonen slutar kl och larmet slår till. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

22 Dessa adresser berör Indikeringar, de gråmarkerade SKA programmeras. Fabriksinställningar för visas i tabellen. Förprogrammerat Område P47E P48E P49E P50E P51E P52E P53E P54E P55E P56E P57E Område Område Tillslagsindikation används för att tex tända en diod så länge larmet är tillslaget. P47E Område A & B tillslagsindikation till utgång P47E 1-2E Område 1=A, 2=B tillslagsindikation till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P47E1E välj tillval 1-8, som motsvarar indikation på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P47E2E välj tillval 1-8, som motsvarar indikation på utgång 1-8) Ex: Utgång 1,2,3 ska ha tillslagsindikation för område A. Tryck: P47E 1E 123E P48E Område A & B Hemma tillslagsindikation till utgång P48E 1-2E Område A & B tillslagsindikation i hemmaläge till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P48E1E välj tillval 1-8, som motsvarar indikation på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P48E2E välj tillval 1-8, som motsvarar indikation på utgång 1-8) P49E Område A & B frånslagsindikation till utgång P49E 1-2E Område A & B frånslags indikation till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P49E1E välj tillval 1-8, som motsvarar indikation på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P49E2E välj tillval 1-8, som motsvarar indikation på utgång 1-8) Handsändare ger Tillslags- Chirp/Kvitter/Tjut Siren på utgång kvittrar till vid till och frånslag med handsändare (som ett billarm). Pulstiden ställs in i P39E 1-8E. Utgång 1-8. Puls Tid ; 1=1/10 S (Fabriksinställda =10 vilket är 1 s) Detta bestämmer längden på pulsen, för tex. chirp och dörrsignal. Rekommenderat är 2 vilet är 2/10s, för dörrsignal och chirp P50E Område A & B Handsändarknapps tillslagschirp till utgång P50E 1-2E Område A & B tillslagschirp till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A. Tryck P50E1E välj tillval 1-8, som motsvarar chirp på utgång 1-8 vid tillslag av område A) (2=Område B. Tryck P50E2E välj tillval 1-8, som motsvarar chirp på utgång 1-8 vid tillslag av område B) P51E Område A & B Handsändarknapps tillslagschirp i hemmaläge. P51E 1-2E Område A & B tillslagschirp i hemmaläge till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P51E1E välj tillval 1-8, som motsvarar chirp på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P51E2E välj tillval 1-8, som motsvarar chirp på utgång 1-8) P52E Område A & B frånslagschirp till utgång P52E 1-2E Område A & B frånslagschirp till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P52E1E välj tillval 1-8, som motsvarar chirp på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P52E2E välj tillval 1-8, som motsvarar chirp på utgång 1-8) P53E Område A & B frånslagschirp i hemmaläge till utgång P53E 1-2E Område A & B frånslagschirp i hemmaläge till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P53E1E välj tillval 1-8, som motsvarar chirp på utgång 1-8) (2 = Område.B Tryck P53E2E välj tillval 1-8, som motsvarar chirp på utgång 1-8) Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. TILL/FRÅN-slags Puls till Utgång Utgången ger en puls vid till och frånslag. (Vid alla typer av till/från-slag. Via handsändare, koder, knappar på manöverpanel etc.) Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

23 Områden P39E 1-8E. Utgång 1-8. Puls Tid ; 1=1/10 S (Fabriksinställda =10 vilket är 1 s) Detta bestämmer längden på pulsen. P54E Område A & B tillslagspuls till utgång P54E 1-2E Område A & B tillslagspuls till utgång - Värde 1-8 (för Utgångs 1-8) (1=Område A Tryck P54E1E välj tillval 1-8, som motsvarar puls på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P54E2E välj tillval 1-8, som motsvarar puls på utgång 1-8) P55E Område A & B tillslagspuls i hemmaläge till utgång P55E 1-2E Område A & B tillslagspuls i hemmaläge till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P55E1E välj tillval 1-8, som motsvarar puls på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P55E2E välj tillval 1-8, som motsvarar puls på utgång 1-8) P56E Område A & B frånslagspuls till utgång P56E 1-2E Område A & B frånslagspuls till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P56E1E välj tillval 1-8, som motsvarar puls på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P56E2E välj tillval 1-8, som motsvarar puls på utgång 1-8) P57E Område A & B frånslagspuls i hemmaläge till utgång P57E 1-2E Område A & B frånslagspuls i hemmaläge till utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P57E1E välj tillval 1-8, som motsvarar puls på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P57E2E välj tillval 1-8, som motsvarar puls på utgång 1-8) Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

24 Område P58E P59E P60E P61E P62E P63E P64E P65E P66E P68E Område A Område B Utpasseringsljud. DTMF-kod och statusmeddelande. Kundnummer och automatiskt till/frånslag. P58E Område A & B utpasseringssummer ljuder i manöverpanel P58E 1-2E Område A & B utpasseringssummer ljuder i manöverpanel - Värde 1-8 (för manöverpaneler 1-8) (1=Område A Tryck P58E1E välj tillval 1-8, som motsvarar ljud i knappsatssummer 1-8) (2=Område B Tryck P58E2E välj tillval 1-8, som motsvarar ljud i knappsatssummer 1-8) P59E Område A & B utpasseringssummer i hemmaläge ljuder i manöverpanel P59E 1-2E Område A & B utpasseringssummer i hemmaläge ljuder i manöverpanel - Värde 1-8 (för Manöverpaneler 1-8) (1=Område A Tryck P59E1E välj tillval 1-8, som motsvarar ljud i knappsatssummer 1-8) (2=Område B Tryck P59E2E välj tillval 1-8, som motsvarar ljud i knappsatssummer 1-8) P60E Område A & B utpasseringstid P60E 1-2E Område A & B utpasseringstid - Värde sekunder (Fabriksinställda = 60 Sekunder för områden A & B) (1=Område A Tryck P60E1E välj tillval sekunder) (2=Område B Tryck P60E2E välj tillval sekunder) P61E Område A & B utpasseringstid i hemmaläge P61E 1-2E Område A & B utpasseringstid i hemmaläge - Värde sekunder (Fabriksinställda = 60 Sekunder för områden A & B) (1=Område A Tryck P61E1E välj tillval sekunder) (2=Område B Tryck P61E2E välj tillval sekunder) P62E Område A & B Kundnummer P62E 1-2E Område A & B kundnummer - Värde 0000-FFFF (Fabriksinställda = 0000 för områden A & B) (1=Område A Tryck P62E1E välj kod 0000 fyra siffror) (2=Område B Tryck P62E2E välj kod 0000 fyra siffror) P63E Område A & B DTMF fjärrstyrningskod P63E 1-2E DTMF fjärrstyrningskod - Värde 1-4 siffrig kod (1-9999) (Till och frånslag av områden och utgångar via telefon) (Fabriksinställda = 0 för Områden A & B) (1=Område A Tryck P63E1E välj kod 0000 fyra siffror) (2=Område B Tryck P63E2E välj kod 0000 fyra siffror) P64E Områdenas talmeddelanden vid DTMF kontroll. P64E 1-2E DTMF till/frånslag statusmeddelande - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 0 för områden A & B) Om sektionerna använder plats 1-16, Områdena (1=Område A Tryck P64E1E välj kod 00 två siffror) (2=Område B Tryck P64E2E välj kod 00 två siffror) Se inläsning och tabell för inlästa röstmeddelanden i bilaga för röstmodulen, längst bak i manualen. P65E Område A & B utpasseringstid ljuder i utgång P65E 1-2E Område A & B utpasseringssummer ljuder i utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P65E1E välj tillval 1-8, som motsvarar ljud på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P65E2E välj tillval 1-8, som motsvarar ljud på utgång 1-8) P66E Område A & B utpasseringstid i hemmaläge ljuder i utgång P66E 1-2E Område A & B utpasseringssummer i hemmaläge ljuder i utgång - Värde 1-8 (för utgång 1-8) (1=Område A Tryck P66E1E välj tillval 1-8, som motsvarar ljud på utgång 1-8) (2=Område B Tryck P66E2E välj tillval 1-8, som motsvarar ljud på utgång 1-8) P68E Område A & B Automatisk till/frånslag via tidszon P68E 1-2E Område A & B Automatisk till/frånslag via Tidszon - Värde 1-8 (för Tidszoner 1-8) (Fabriksinställda = Alla Av) (1=Område A Tryck P68E1E välj tillval 1-8, som motsvarar tidszon 1-8) (2=Område B Tryck P68E2E välj tillval 1-8, som motsvarar tidszon 1-8) Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

25 Manöverpaneler Manöverpaneler Huvudmeny tex P71E, Undermeny 1-8, motsvarar manöverpanel 1-8 dvs var manöverpanel programmeras för sig. P71E 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. P71E 1-8E Manöverpanel områdestilldelning 1 = Område A 2 = Område B Tryck P71E 1-8 E för knapsats 1-8, välj tillval 1-2 för område A eller B. (Dvs. vilka områden som kan styras från vilka manöverpaneler) Tänk på att om du endast använder område A, och endast har kod för till/frånslag av område A. Så bör du ta bort möjligheten att manöverpanelen kan styra område B. Här kan någon tillkoppla område B via TILL-knappen och B-knappen, och sen saknas kod för att slå från området. P72E 1-8E Manöverpanel tillval Tryck P72E 1-8 för manöverpanel 1-8. välj sedan de tillval som önskas = <DÖRR > eller <KONTROLL ><PROG> - knappen Aktiv 2 = <BORTKOPPLA> - knappen aktiv 3 = <ÖVERFALL> - knappen aktiv 4 = Fördröjd funktion av <ÖVERFALL> - aktiv 5 = < DÖRR> & <KONTROLL> Överfallslarm aktiv 6 = <A> & <B> Brandlarm aktiv 7 = <B> & <DÖRR> Trygghetslarm aktiv P71E P72E P73E P74E P75E Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel P73E 1-8E Manöverpanelens ljud/ljus & tillval (Fabriksinställda = 5) Tryck P73E 1-8 för knapsats 1-8, välj tillval som önskas = Nätspänningsbortfall ljuder i manöverpanelens summer 2 = Säkringsfel ljuder i manöverpanelens summer 3 = Batteri Låg ljuder i manöverpanelens summer 4 = Telelinjefel ljuder i manöverpanelens summer 5 = System Sabotage ljuder i manöverpanelens summer 6 = Radiomottagarfel ljuder i manöverpanelens summer 7 = Slå av manöverpanelens bakgrundsbelysning efter ca 10s vid tillslag av larm (V 9.08) 8 = Slå av manöverpanelens LCD & bakgrundsbelysning vid strömavbrott Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel P74E 1-8E TILL - knappens områdestilldelning (Fabriksinställda = 1) Tryck P74E 1-8 för manöverpanel 1-8, samt 1-2 för val av områden. 1 = TILL Knappen tilldelad område A 2 = TILL Knappen tilldelad område B (I P71E ska också manöverpanelen ha aktiverats att kunna styra områdena) P75E 1-8E TILL knappen områdestillval Tryck P75E 1-8 för manöverpanel 1-8, samt tillval 1-8 som önskas. 1 = <TILL> knappen kan slå till (Fabriksinställda = 1,7) 2 = <TILL> knappen kan slå till hemmaläge 3 = <TILL> knappen kan slå från jämt 4 = <TILL> knappen kan slå från hemmaläge jämt 5 = <TILL> knappen kan återställa Larm 6 = <TILL> knappen kan slå till och skicka status till larmmottagare. 7 = <TILL> knappen kan slå från under utpasseringstiden 8 = <TILL> knappen kan slå från hemmaläge under utpasseringstiden Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

26 P76E 1-8E HEMMA - knappen områdestilldelning Tryck P76E 1-8E för manöverpanel 1-8, samt område = HEMMA Knappen styr område A (Fabriksinställda = 1) 2 = HEMMA Knappen styr område B (I P71E ska också manöverpanelen ha aktiverats att kunna styra områdena) P77E 1-8E HEMMA - knappen områdestillval (Fabriksinställda manöverpanel 1 = 2,4) (Fabriksinställda manöverpanel 2-8 = 2,8) 1 = <HEMMA> knappen kan slå till 2 = <HEMMA> knappen kan slå till hemmaläge 3 = <HEMMA> knappen kan slå från jämt 4 = <HEMMA> knappen kan slå från hemmaläge jämt 5 = <HEMMA> knappen kan återställa larm 6 = <HEMMA> knappen kan slå till och skicka status till larmmottagare 7 = <HEMMA> knappen kan slå från under utgångsfördröjning 8 = <HEMMA> knappen kan slå från hemmaläge under utgångsfördröjning P76E P77E P78E P79E P80E P81E Manöverpanel 1 1(FP=0) Manöverpanel 2 1(FP=0) Manöverpanel 3 1(FP=0) P78E 1-8E A - Knappen områdestilldelning 1 = A Knappen tilldelad område A (Fabriksinställda = 1) 2 = A Knappen tilldelad område B (I P71E ska också manöverpanelen ha aktiverats att kunna styra områdena) P79E 1-8E A - Knappen områdestillval 1 = <A> knappen kan slå till (Fabriksinställda = 1,7) 2 = <A> knappen kan slå till hemmaläge 3 = <A> knappen kan slå från jämt 4 = <A> knappen kan slå från hemmaläge jämt 5 = <A> knappen kan återställa larm 6 = <A> knappen kan slå till och skicka status till larmmottagare 7 = <A> knappen kan slå från under utgångsfördröjning 8 = <A> knappen kan slå från hemmaläge under utgångsfördröjning P80E 1-8E B - Knappen områdestilldelning 1 = B Knappen tilldelas område A (Fabriksinställda = 2) 2 = B Knappen tilldelas område B (I P71E ska också manöverpanelen ha aktiverats att kunna styra områdena) Manöverpanel 4 1(FP=0) Manöverpanel 5 1(FP=0) Manöverpanel 6 1(FP=0) Manöverpanel 7 1(FP=0) Manöverpanel 8 1(FP=0) P81E 1-8E B - Knappen områdestillval 1 = <B> knappen kan slå till (Fabriksinställda = 1,7) 2 = <B> knappen kan slå till hemmaläge 3 = <B> knappen kan slå från jämt 4 = <B> knappen kan slå från hemmaläge jämt 5 = <B> knappen kan återställa larm 6 = <B> knappen kan slå till och skicka status till larmmottagare 7 = <B> knappen kan slå från under utgångsfördröjning 8 = <B> knappen kan slå från hemmaläge under utgångsfördröjning Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

27 Knappar till utgångar Knappar till utgångar P82E 1-8E Utgång kan styras från manöverpanel 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Manöverpanel är tilldelad till utgång # 1 2 = Manöverpanel är tilldelad till utgång # 2 3 = Manöverpanel är tilldelad till utgång # 3 4 = Manöverpanel är tilldelad till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P83E 1-8E Kontroll Knappen från MAP till utgång 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = kontroll Knappen är tilldelad till utgång # 1 2 = kontroll Knappen är tilldelad till utgång # 2 3 = kontroll Knappen är tilldelad till utgång # 3 4 = kontroll Knappen är tilldelad till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P84E 1-8E Överfallslarm från MAP till utgång 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. (Fabriksinställda = 1,2) 1 = Överfall knappen kommer att slå till utgång # 1 2 = Överfall knappen kommer att slå till utgång # 2 3 = Överfall knappen kommer att slå till utgång # 3 4 = Överfall knappen kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P85E 1-8E Brandlarm från MAP till utgång 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. (Fabriksinställda = 1,2) 1 = brand knappen kommer att slå till utgång # 1 2 = brand knappen kommer att slå till utgång # 2 3 = brand knappen kommer att slå till utgång # 3 4 = brand knappen kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P82E P83E P84E P85E P86E P87E Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel P86E 1-8E Trygghetslarm från MAP till utgång 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. (Fabriksinställda = 1,2) 1 = Trygghetslarm knappen kommer att slå till utgång # 1 2 = Trygghetslarm knappen kommer att slå till utgång # 2 3 = Trygghetslarm knappen kommer att slå till utgång # 3 4 = Trygghetslarm knappen kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P87E 1-8E Hotkodslarm från MAP till utgång 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Hotkodslarm kommer att slå till utgång # 1 2 = Hotkodslarm kommer att slå till utgång # 2 3 = Hotkodslarm kommer att slå till utgång # 3 4 = Hotkodslarm kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

28 P88E 1-8E Sabotagelarm från MAP till utgång 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. (Fabriksinställda = 1,2) 1 = Sabotage larm kommer att slå till utgång # 1 2 = Sabotage larm kommer att slå till utgång # 2 3 = Sabotage larm kommer att slå till utgång # 3 4 = Sabotage larm kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P89E 1-8E Felkodslarm från manöverpanel 1-8 till utgång 1-8E motsvarar manöverpanel 1-8. (Fabriksinställda = 1,2) 1 = Fel Kod kommer att slå till utgång # 1 2 = Fel Kod kommer att slå till utgång # 2 3 = Fel Kod kommer att slå till utgång # 3 4 = Fel Kod kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. Detta tillval kan bli jobbigt där fel kod kan knappras in till vardags. (Av tex Barn) P94E Manöverpanel 1 20 Manöverpanel 2 20 Manöverpanel 3 20 Manöverpanel 4 20 Larm till manöverpanelers summer P90E 1-8E Överfallslarm ljuder i manöverpaneler (1-8=manöverpanel 1-8) (Fabriksinställda = Alla Till) För att programmera manöverpanel 1, att dess överfall skall ljuda i samtliga 8 manöverpaneler. Tryck: P90E 1E tillval E 1 = överfallslarm kommer att ljuda i manöverpanel # 1 2 = överfallslarm kommer att ljuda i manöverpanel # 2 3 = överfallslarm kommer att ljuda i manöverpanel # 3 4 = överfallslarm kommer att ljuda i manöverpanel # 4 5 = överfallslarm kommer att ljuda i manöverpanel # 5 6 = överfallslarm kommer att ljuda i manöverpanel # 6 7 = överfallslarm kommer att ljuda i manöverpanel # 7 8 = överfallslarm kommer att ljuda i manöverpanel # 8 P91E 1-8E Brandlarm ljuder i manöverpaneler (1-8=manöverpanel 1-8) (Fabriksinställda = Alla Till) För att programmera manöverpanel 1, att dess brandlarm skall ljuda i samtliga 8 manöverpaneler. Trxck: P91E 1E tillval E 1 = Ett brandlarm kommer att ljuda manöverpanel # 1 2 = Ett brandlarm kommer att ljuda manöverpanel # 2 3 = Ett brandlarm kommer att ljuda manöverpanel # 3 4 = Ett brandlarm kommer att ljuda manöverpanel # 4 5 = Ett brandlarm kommer att ljuda manöverpanel # 5 6 = Ett brandlarm kommer att ljuda manöverpanel # 6 7 = Ett brandlarm kommer att ljuda manöverpanel # 7 8 = Ett brandlarm kommer att ljuda manöverpanel # 8 P92E 1-8E Trygghetslarm ljuder i manöverpaneler (1-8=manöverpanel 1-8) (Fabriksinställda = Alla Till) För att programmera manöverpanel 1, att dess trygghetslarm skall ljuda i samtliga 8 manöverpaneler. Trxck: P92E 1E tillval E 1 = Ett trygghetslarm kommer att ljuda manöverpanel # 1 2 = Ett trygghetslarm kommer att ljuda manöverpanel # 2 3 = Ett trygghetslarm kommer att ljuda manöverpanel # 3 4 = Ett trygghetslarm kommer att ljuda manöverpanel # 4 5 = Ett trygghetslarm kommer att ljuda manöverpanel # 5 6 = Ett trygghetslarm kommer att ljuda manöverpanel # 6 7 = Ett trygghetslarm kommer att ljuda manöverpanel # 7 8 = Ett trygghetslarm kommer att ljuda manöverpanel # 8 P93E 1-8E Fel kod eller manöverpanel-sabotage ljuder i manöverpaneler (1-8=manöverpanel 1-8) (Fabriksinställda = Alla Till) För att programmera manöverpanel 1, att dess Fel Kod eller manöverpanel-sabotage skall ljuda i samtliga 8 manöverpaneler. Tryck: P93E 1E tillval E 1 = Ett fel kod eller manöverpanel-sabotage kommer att ljuda i manöverpanel # 1 2 = Ett fel kod eller manöverpanel-sabotage kommer att ljuda i manöverpanel # 2 3 = Ett fel kod eller manöverpanel-sabotage kommer att ljuda i manöverpanel # 3 4 = Ett fel kod eller manöverpanel-sabotage kommer att ljuda i manöverpanel # 4 5 = Ett fel kod eller manöverpanel-sabotage kommer att ljuda i manöverpanel # 5 6 = Ett fel kod eller manöverpanel-sabotage kommer att ljuda i manöverpanel # 6 7 = Ett fel kod eller manöverpanel-sabotage kommer att ljuda i manöverpanel # 7 8 = Ett fel kod eller manöverpanel-sabotage kommer att ljuda i manöverpanel # 8 P94E Tiden dörrsignal kommer att ljuda på varje manöverpanel P94E 1-8E (1-8=manöverpanel 1-8) Tiden dörrsignal kommer att ljuda på varje manöverpanel - Värde = /10:dels sek (Fabriksinställda = 20 vilket är 2 sekunder) LFK. Larmförbikopplare/Nyckelomkopplare. För extern till- och frånkoppling via tex. kortläsare eller lås. Anslutning mellan TMP-ingången och 0v. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc P88E P89E P90E P91E P92E P93E Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel Manöverpanel

29 LFK. Larmförbikopplare/Nyckelomkopplare. 2K2 är det motstånd som redan sitter i serie med sabotagebrytaren. (Sitter inget motstånd där får man sätta dit ett och ändra programmeringen i P25E 10E tillval 1E.) 2K2 KRÄVS, för att använda LFK. Om område A ska styras, kopplas ett 4K7 in i serie över relät i kortläsare/lås. Om område B ska styras, kopplas ett 8K2 in i serie över relät i kortläsare/lås. Vartefter centralen känner av motståndet/ inte känner av motståndet så växlar larmet läge. I P112E väljs om LFK ska vara momentan (puls), eller växlande NO eller NC. Flera nyckelomkopplare/larmförbikopplare kan anslutas över motståndet, då väljs puls-styrning i P112E tillval 8. Tillval 7 vara AV, dvs slingan av LFK ska vara NC. Då en av de seriekopplade LFK ger en puls (Öppning) så ändrar larmet läge (Till/Frånkopplar) Om man parallellkopplar över motståndet, så ska tillval 7 vara PÅ, DVS alla LFK ska vara NO. Då en av de parallellkopplade LFK sluts över motståndet växlar larmet läge. Upplåsning av låst område utan kod. (För de installatörer som vill låsa upp ett låst område med hjälp av motstånd, koppla enligt bilden och kortslut över motstånden med en skruvmejsel. Beroende på hur larmet var programmerat så tillkopplas/frånkopplas området varannan gång du kortsluter (NC/NO), eller kortslutning frånkopplar & avkänning av motstånd tillkopplar(momentan)) Prova dig fram! P111E 1-2E. LFK 1 & 2 tilldelade till områden A eller B LFK 1 = P111E 1E tillval 1. Tilldelad till område A LFK 2 = P111E 2E tillval 2. Tilldelad till område B P112E 1-2E LFK 1 & 2 behörighet & funktionstillval 1 = LFK kan slå till område 2 = LFK kan slå till hemmaläge 3 = LFK kan slå från område 4 = LFK kan slå från hemmaläge 5 = LFK har säkerhetsvaktstillval (Kan endast slå från om det gått ett larm) 6 = LFK skickar Till/frånslag med CID. 7 = LFK är N/O (Om tillval är av är LFK N/C) 8 = LFK är momentan (Puls) (Om tillval är av, är LFK växlande NC/NO) P111E P112E LFK (FP=1348) LFK (FP=1348) För denna inkoppling och programmering krävs lite kunskaper om Runner. Trådlös LFK Lås-relä NC, Öppnas vid upplåsning. MAG 1 aktiveras. (Mag 1 har en trådbunden ingång, och sänder aktivering till CA då låsrelät öppnas.) Läses in som tex, sektion 10. Programmera sektion 10 som 24h sektion, och att endast denna sektion och inget annat aktiverar relä 4. TMP-ingång Relä 4 (Motsvarar en LFK) har motståndet för valt område parallellkopplat i plinten. Och går in i serie i TMP ingången tillsammans med 2k2 motståndet. (Se ritning överst sidan) Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

30 Sektioner Läs först sid De gråmarkerade SKA programmeras. Fabriksinställningar visas i tabellen. P121E Område P122E Aktivering P123E P124E P125E P126E P127E P128E P129E P130E P131E P132E P134E Sektion (FP=1,5,6,7) Sektion (FP=1,5,7) Sektion (FP= 5,7) Sektion (FP= 5,7) Sektion (FP= 5,7) Sektion (FP= 5,7) Sektion (FP= 5,7) Sektion (FP= 5,7) Sektion (FP= 5,7) (FP 124) Sektion (FP= 5,7) (FP 124) Sektion (FP= 5,7) (FP 124) Sektion (FP= 5,7) (FP 124) Sektion (FP= 5,7) (FP 124) Sektion (FP= 5,7) (FP 124) Sektion (FP= 5,7) (FP 124) Sektion (FP= 5,7) (FP 124) Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

31 Sektioner Sektioner. Här programmerar man vilka sektioner som ska användas, vilket område de ska tillhöra, om det är en trådlös radiosektion (annars trådbunden), vilka som ska vara med i hemmaläget (dvs ett läge du kan larma på på natten innehållande tex magnetkontakter), om det är 24h brandsektion osv. Alla sektioner (1&2) med inpasseringstid i P144E blir inpasseringssektioner. Huvudmeny tex P121E, Undermeny 1-16E, motsvarar sektion 1-16 dvs var sektion programmeras för sig. Exempel: Inpasseringssektion, trådlös med hemmaläge. P122E Tillval 1,5,6,7 (1 Aktiv, 5 Trådlös, 6 Hemmaläge, 7 Bortkopplingbar.) P124E Tillval 1 (Fabriksinställt) Dörren kan stå öppen under tillkoppling P144E 20 sekunder (Fabriksinställt) Inpasseringssektion med 20s. Trådlös sektion utan inpassering, ej hemmaläge. P122E Tillval 1,5,7 (1 Aktiv, 5 trådlös, 7 bortkopplingbar) 24-h Sektion, dubbelpuls, trådbunden. P122E Tillval 1,7 (1 Aktiv, 7 Bortkopplingbar) P123E Tillval 2,3 (2 Dubbelpuls, 3 24h sektion) P125E Tillval 3 (Fabriksinställt) P121E Tilldela sektioner till områden A eller B Huvudmeny P121E Undermeny 1-16E (Sektion 1-16) Tilldela sektioner till områden A eller B. Normalt sett kan/bör alla sektioner tillhöra samma område. Deltillkoppling/skalskydd/nattläge kallas i denna manual Hemmaläge, och kan med fördel larmas på tex nattetid då man är Hemma. Sektionerna ligger fortfarande i sitt område, men bara de enheter som är Hemma-sektioner är då tillkopplade. Tillhör en sektion båda områdena krävs det att båda områdena är tillkopplade för att de ska ge larm (tex i en gemensam entre). 1 = Tilldelade till område A 2 = Tilldelade till område B (OBS! se till att även ha en kod som styr område B, samt att manöverpaneler har behörighet att styra område B, P71E.) Sektion 1 P121E 1E 1-2E (1) Sektion 2 P121E 2E 1-2E (1) Sektion 3 P121E 3E 1-2E (1) Sektion 4 P121E 4E 1-2E (1) Sektion 5 P121E 5E 1-2E (1) Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. P122E Sektion tillval A Huvudmeny P122E Undermeny 1-16E (Sektion 1-16) Sektion tillval A 1 = Sektionen används (Måste alla sektioner som används ha.) 2 = Sektion är N/O (Av = N/C) Trådbundna sektioner, Vid balanserade slingor, ej kortsluten slinga. P125E (3 = Inte en Utgångfördröjnings sektion. (Larmar under utpasseringstiden) V 9.08) 4 = Manöverpanel sektion 5 = Sektion är en radiosektion (Måste alla trådlösa sektioner ha) Annars blir de trådbundna, Se då även P125E. 6 = Sektion är en hemmaläges-sektion (Skalskydd/Deltillkoppling/Nattläge) Alla sektioner med hemmalägesfunktionen, tex magneter på dörrar och fönster, blir på-larmade vid hemmatillkoppling. 7 = Sektion kan bli manuellt bortkopplad 8 = Sektion kan bli automatiskt bortkopplad Om sektion 1 ska aktiveras, är en trådlös enhet, samt vara med i skalskyddet ska den ha tillval 1,5,6,7. Sektion 1 P122E 1E 1-7E (1,6,7) (1567) Sektion 2 P122E 2E 1-7E (1,6,7) (157) Sektion 3 P122E 3E 1-7E (1,6,7) (57) Sektion 4 P122E 4E 1-7E (1,6,7) (57) Sektion 5 P122E 5E 1-7E (1,6,7) (57) Av-aktivera de sektioner som ej används. Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. P123E Sektion tillval B Huvudmeny P123E Undermeny 1-16E (Sektion 1-16) Sektion tillval B 1 = Efterföljande inpasserings sektion Dvs får inpasseringstid endast om en vanlig inpasseringssektion (Ex: sektion 1, ytterdörren) först har löst ut. Dvs larmar direkt om ingen passage sker genom ytterdörren först, utan inbrott sker via ett fönster el dyl. Se tiden i P144E 2 = Dubbelpulssektion En eller flera detektorer måste tillsammans ge 2 larm inom denna tid innan det går ett aktivt larm (Det är den sista som skickar larmet). Mycket bra i störande miljöer, eller där många detektorer finns och man vill utesluta falsklarm vid tex väktaruppkopplingar. Dubbelpulstiden ställs in i P25E 5E. Mycket bra funktion vid tillkopplat område. OBS! Trådlösa IR-detektorer skickar bara ett larm, sedan slår strömsparfunktionen in och detektorn måste ha stilla framför sig i 3 minuter innan den skickar larm igen, (måste alltså dubblepulsa tillsammans med annan sektion) 24-h sektioner skickar alltid direktlarm och kan ej dubbelpulsa. 3 = 24-timmarssektion 4 = Automatiskt återgående 24-timmarssektion. (Observera att den automatiskt återställer utgången i P130E då den återgått till normalläge. Välj en annan utgång för denna sektionstyp om sirener ska fortsätta ljuda vid ev vanliga larm samtidigt) 5 = 24-timmars brandsektion 6 = Sektion larmar en gång per larmsession Annars larmar den med intervallet satt i P146E vid flera larm, tillval 2 i P124E ska aktiveras också. 7 = Sektion är en dörrsektion, Ger ett ding-dong ljud vid aktivering i olarmat läge (Se dörrsektionens ljud-tid i P39E & P41E) 8 = Sektion är en endast dörrsektion (Ger ej vanligt larm utan endast ding-dong ljud) (Se dörrsektionens ljud-tid i P39E & P41E) Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

32 P124E Sektion tillval C Huvudmeny P124E Undermeny 1-16E (Sektion 1-16) Sektion tillval C (Fabriksinställda = 2) 1 = Kan slå till trots att sektion är öppen och inte är klar (Används till tex ytterdörren som kan vara öppen vid tillslag, sätts också på andra inpasseringsvägar 2 = Kommer att skicka multipla rapporter via uppringare (Kommer att larma så snart sektionen aktiveras) 3 = Aktivitets övervakningssektion (Används vid tex väktarronder) 4 = Sektion är i testläge (Kontrollerar om sektionen falsklarmar, sirener och uppringare aktiveras ej) 5 = Sektion kommer att rapportera med område B s kontonummer 6 = Sektion kommer ej att rapportera 24 timmars larm via uppringare P45E 1-2E Område A & B tillval A 7 = Kan slå till området endast om alla sektioner är förseglade (Klar) 8 = Kan slå till områdets hemmaläge endast om alla sektioner är förseglade (Klar) P144E (Sektion 1-16) inpasseringstimer P144E 1-16E (Sektion 1-16) inpasseringstimer - Värde sekunder (Fabriksinställda sektion #1 = 20 Sekunder, Sektioner #2-16 = 0) Alla sektioner som får en tid, blir automatiskt inpasseringssektioner. Observera att de sektioner (2) med tillval 1 i P 123E, är efterföljande inpasseringssektioner. P145E (Sektion 1-16) inpasseringstimer hemmaläge P145E 1-16E (Sektion 1-16) inpasseringstimer hemmaläge - Värde sekunder (Fabriksinställda sektioner #1-4 = 20 Sekunder, Sektioner #5-16 = 0) P60E Område A & B utpasseringstid P60E 1-2E Område A & B utpasseringstid - Värde sekunder (Fabriksinställda = 30/60 Sekunder för områden A & B) (1=Område A Tryck P60E1E välj tillval sekunder) (2=Område B Tryck P60E2E välj tillval sekunder) P61E Område A & B utpasseringstid i hemmaläge P61E 1-2E Område A & B utpasseringstid i hemmaläge - Värde sekunder (Fabriksinställda = 30/60 Sekunder för områden A & B) (1=Område A Tryck P61E1E välj tillval sekunder) (2=Område B Tryck P61E2E välj tillval sekunder) P125E Trådbundna Sektioners motståndstyper P125E 1-8E (Sektion 1-8) Sektions motståndstyper 0 = kortslutning (Fabriksinställda = 3) Se ingångar, längst bak i manualen. Rekommenderat är tillval 14, som ger larm och sabotageavkänning, samt möjlighet till dubblering i framtiden. 1 = 1k 2 = 1k5 3 = 2k2 4 = 3k3 5 = 3k9 6 = 4k7 7 = 5k6 8 = 6k8 9 = 10k 10 = 12k 11 = 22k 12 = 2k2 / 4k7 Sektion men 4K7 över larmrelät, och 2K2 som sabotage i serie. 13 = 3k3 / 6k8 Sektion men 6K8 över larmrelät, och 3K3 som sabotage i serie. 14 = 2k2 / 4k7 / 8k2. Används vid dubbleringar av trådbundna sektioner. 2K2 läggs i serie i slingan som sabotageavkänning. Sektion med 4K7 motstånd över larmrelät får det låga sektionsnumret (1-8). Sektion med 8K2 motstånd över larmrelät får det höga sektionsnumret (9-16). Både den höga och låga sektionen tex 1 & 9, eller 2 & 10, måste aktiveras i P122E tillval = 4k7 / 8k2 Används vid dubbleringar av trådbundna sektioner. Sektion med 4K7 motstånd över larmrelät får det låga sektionsnumret. Sektion med 8K2 motstånd över larmrelät får det höga sektionsnumret. P126E Sektionsrespons 1 till 8 vibrationsläge P126E 1-8E (Sektion 1-8) Sektionsrespons 1 till 8 vibrationsläge (Fabriksinställda = 9) (För vibrationsläge MÅSTE sektiontyp <P125E> vara typ 3) 1 = högsta och 8 = lägsta känslighet. 9 till 26 = normalt sektionsläge, responstid = 200ms 1 sek P127E Programmera övervakad/oövervakad radiosektionstyp P127E 1-16E (Sektion 1-16) (Fabriksinställda = 3) 3 = Övervakad signal från trådlös detektor. Dvs larmar om centralen tappar kontakt med enheten. 4 = Ej övervakad signal från trådlös detektor Dvs larmar inte, om centralen tappar kontakt med enheten. Centralen övervakar normalt sett alla sektioner så de har kontakt. Ej övervakad signal används tex till husvagnen, där detektorn ibland kan försvinna ur systemet. 4=centralen kommer INTE att larma. Om enheter sitter långt bort från centralen och har nedsatt radiokontakt kan man programmera tillval 4. Eller utöka signalerna med att sätta upp extra radiokort. Se sid 46. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

33 Sektioner De gråmarkerade SKA programmeras. Sektionslarm till utgångar P128E Sektionslarm till utgång Huvudmeny P128E Undermeny 1-16E (Sektion 1-16) Sektionslarm till utgång 1 = Sektionslarm kommer att slå till utgång # 1 2 = Sektionslarm kommer att slå till utgång # 2 3 = Sektionslarm kommer att slå till utgång # 3 4 = Sektionslarm kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P129E sektionslarm i hemmaläge till utgång Huvudmeny P129E Undermeny 1-16E (Sektion 1-16) sektionslarm i hemmaläge till utgång 1 = Sektionslarm i hemma till utgång # 1 2 = Sektionslarm i hemma till utgång # 2 3 = Sektionslarm i hemma till utgång # 3 4 = Sektionslarm i hemma till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P128E P129E P130E P131 E P130E 24 timmars sektionslarm till utgång Huvudmeny P130E Undermeny 1-16E (Sektion 1-16) 24 timmars sektionslarm till utgång 1 = 24 timmars sektionslarm till utgång # 1 2 = 24 timmars sektionslarm till utgång # 2 3 = 24 timmars sektionslarm till utgång # 3 4 = 24 timmars sektionslarm till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P131E Dörr-signals sektionslarm till utgång P131E 1-16E (Sektion 1-16) Dörrsektionslarm till utgång (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Dörrsektionslarm kommer att slå till utgång # 1 2 = Dörrsektionslarm kommer att slå till utgång # 2 3 = Dörrsektionslarm kommer att slå till utgång # 3 4 = Dörrsektionslarm kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P132E Sektionssabotagelarm till utgång (Endast i tillkopplat läge) P132E 1-16E (Sektion 1-16) Sektionssabotagelarm till utgång 1 = Sektionssabotagelarm kommer att slå till utgång # 1 2 = Sektionssabotagelarm kommer att slå till utgång # 2 3 = Sektionssabotagelarm kommer att slå till utgång # 3 4 = Sektionssabotagelarm kommer att slå till utgång # = Extra utgångar på reläkort. Relä 5-8. P134E Sektionslarm ljuder i manöverpaneler P134E 1-16E (Sektion 1-16) Sektionslarm ljuder i manöverpaneler 1 = Sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = Sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = Sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = Sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #4 P132E P134E Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion ( FP124) ( FP124) ( FP124) ( FP124) ( FP124) ( FP124) ( FP124) Sektion ( FP124) Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

34 P135E Sektionslarm i hemmaläge ljuder i manöverpaneler P135E 1-16E (Sektion 1-16) Sektionslarm i hemmaläge ljuder i manöverpaneler 1 = Sektionslarm i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = Sektionslarm i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = Sektionslarm i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = Sektionslarm i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #4 5 = Sektionslarm i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #5 6 = Sektionslarm i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #6 7 = Sektionslarm i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #7 8 = Sektionslarm i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #8 P136E 24 timmars sektionslarm ljuder i manöverpaneler P136E 1-16E (Sektion 1-16) 24 timmars sektionslarm ljuder i manöverpaneler (Fabriksinställda = 1,2,3,4,5,6,7,8) 1 = 24-timmars sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = 24-timmars sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = 24-timmars sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = 24-timmars sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #4 5 = 24-timmars sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #5 6 = 24-timmars sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #6 7 = 24-timmars sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #7 8 = 24-timmars sektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #8 P137E Dörr-signals sektionslarm ljuder i manöverpaneler P137E 1-16E (Sektion 1-16) Dörrsektionslarm ljuder i manöverpaneler (Fabriksinställda = 1,2,3,4,5,6,7,8) 1 = Dörrsektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = Dörrsektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = Dörrsektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = Dörrsektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #4 5 = Dörrsektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #5 6 = Dörrsektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #6 7 = Dörrsektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #7 8 = Dörrsektionslarm kommer att ljuda i manöverpanel #8 P139E Sektionssabotagelarm ljuder i manöverpaneler P139E 1-16E (Sektion 1-16) Sektionssabotagelarm ljuder i manöverpaneler (Fabriksinställda = 1,2,3,4,5,6,7,8) 1 = Sektionssabotagelarm kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = Sektionssabotagelarm kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = Sektionssabotagelarm kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = Sektionssabotagelarm kommer att ljuda i manöverpanel #4 5 = Sektionssabotagelarm kommer att ljuda i manöverpanel #5 6 = Sektionssabotagelarm kommer att ljuda i manöverpanel #6 7 = Sektionssabotagelarm kommer att ljuda i manöverpanel #7 8 = Sektionssabotagelarm kommer att ljuda i manöverpanel #8 P140E Radioövervakningslarm ljuder i manöverpaneler P140E 1-16E (Sektion 1-16) Radioövervakningslarm ljuder i manöverpaneler (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Radioövervakningslarm kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = Radioövervakningslarm kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = Radioövervakningslarm kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = Radioövervakningslarm kommer att ljuda i manöverpanel #4 5 = Radioövervakningslarm kommer att ljuda i manöverpanel #5 6 = Radioövervakningslarm kommer att ljuda i manöverpanel #6 7 = Radioövervakningslarm kommer att ljuda i manöverpanel #7 8 = Radioövervakningslarm kommer att ljuda i manöverpanel #8 P135E P136E P137E P139E P140E Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

35 Sektioner P141E Detektorers inaktivitet ljuder i manöverpaneler P141E 1-16E (Sektion 1-16) SEKTION Inaktivitet ljuder i manöverpaneler (Fabriksinställda = Alla Av) (Man kan övervaka så en detektor håller sig aktiverad vid tex väktarronder) 1 = Inaktivitet kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = Inaktivitet kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = Inaktivitet kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = Inaktivitet kommer att ljuda i manöverpanel #4 5 = Inaktivitet kommer att ljuda i manöverpanel #5 6 = Inaktivitet kommer att ljuda i manöverpanel #6 7 = Inaktivitet kommer att ljuda i manöverpanel #7 8 = Inaktivitet kommer att ljuda i manöverpanel #8 P142E Sektions inpasseringstid ljuder i manöverpaneler P142E 1-16E(Sektion 1-16) Sektions inpasseringstid ljuder i manöverpaneler (Fabriksinställda = 1,2,3,4,5,6,7,8) 1 = Inpasseringstid kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = Inpasseringstid kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = Inpasseringstid kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = Inpasseringstid kommer att ljuda i manöverpanel #4 5 = Inpasseringstid kommer att ljuda i manöverpanel #5 6 = Inpasseringstid kommer att ljuda i manöverpanel #6 7 = Inpasseringstid kommer att ljuda i manöverpanel #7 8 = Inpasseringstid kommer att ljuda i manöverpanel #8 P141E P142E P143E P144E P145E P146E Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion P143E inpasseringstid i hemmaläge ljuder i manöverpaneler P143E 1-16E (Sektion 1-16) inpasseringstid i hemmaläge ljuder i manöverpaneler (Fabriksinställda = 1,2,3,4,5,6,7,8) 1 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #1 2 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #2 3 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #3 4 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #4 5 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #5 6 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #6 7 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #7 8 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i manöverpanel #8 P144E (Sektion 1-16) inpasseringstimer P144E 1-16E (Sektion 1-16) inpasseringstimer - Värde sekunder (Fabriksinställda sektion #1,2 = 20 Sekunder, Sektioner #3-16 = 0) Alla sektioner som får en tid, blir automatiskt inpasseringssektioner. Observera att de sektioner (2) med tillval 1 i P 123E, är efterföljande inpasseringssektioner. P145E (Sektion 1-16) inpasseringstimer hemmaläge P145E 1-16E (Sektion 1-16) inpasseringstimer hemmaläge - Värde sekunder (Fabriksinställda sektioner #1-4 = 20 Sekunder, Sektioner #5-16 = 0) P146E Sektions återaktiveringstimer Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion P146E 1-16E (Sektion 1-16) Sektions återaktiveringstimer - Värde minuter (Fabriksinställda = 0 Minuter) 0 minuter = Sektionen genererar bara ett larm/tillkoppling. Gäller ej 24h-sektioner. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

36 Sektionsinställningar P157E 1-16E Sektionslarms CID kod - (Fabriksinställda = 130) P158E 1-16E Nära larm B-Larm CIDkod (Fabriksinställda = 138) P159E 1-16E Bekräftat larm A-Larm CID Kod (Fabriksinställda =139) P160E 1-16E Sektionslarms röstmeddelandens början Värde-0-99 Dvs. på vilken plats på röstmodulen börjar sektionernas medelanden. (Fabriksinställda = 1) Förprogrammerat så läser alla sektionslarm upp meddelande 1 på röstmodulen, vill man ha ett meddelande per sektion får man läsa in dessa och numrera dem efter sin sektion. Se inläsning och tabell för inlästa röstmeddelanden i bilaga för röstmodulen, längst bak i manualen. Sid 49 P161E 1-16E Inpasseringstid ljuder i utgångar (Fabriksinställda = Alla Av = Inpasseringstid kommer att ljuda i utgång #1 2 = Inpasseringstid kommer att ljuda i utgång #2 3 = Inpasseringstid kommer att ljuda i utgång #3 4 = Inpasseringstid kommer att ljuda i utgång #4 P162E 1-16E Inpasseringstid i hemmaläge ljuder i utgångar Fabriksinställda = Alla Av ) 1 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i utgång #1 2 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i utgång #2 3 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i utgång #3 4 = Inpasseringstid i hemmaläge kommer att ljuda i utgång #4 P163E 1-16E Detektors inaktivitetstimer Minuter (Fabriksinställda = 7200 minuter =120timmar) Om detektorn inte aktiveras under den inställda tiden, går ett larm. Används vid tex. väktarronder. Radio Koder P164E 1-16E Läs in radiosektioner Ex: Läs in detektor 1. tryck: P164E1E. under inläsningsljudet ska båda sabotagekontakterna(fram & baksida) tryckas in och den ena släppas upp. Sektion 1 P164E 1E E för att starta inläsning. Sektion 2 P164E 2E E för att starta inläsning. Sektion 3 P164E 3E E för att starta inläsning. Sektion 4 P164E 4E E för att starta inläsning. Sektion 5 P164E 5E E för att starta inläsning. Tänk på vid avprovning, att trådlösa IR-detektorer har ett strömsparläge på 3min. (Låt detektorn vila i en låda el dyl, i 3min innan test) VIKTIGT!! Om det funnits en enhet tidigare på samma adress måste denna raderas innan ny inläsning görs! Se Felsökning, längst ner på sidan. P165E 1-16E Radera en radiosektion P166E Sök Radiosektionsplats (Aktivera sektionen under ljudet, så visas dess plats i displayen) (FP inläst på plats 1& 2) Läses in genom att aktivera Sabotagekontakten 2-3ggr. P157E P158E P159E P160E Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Felsökning vid inläsning: *Om det står sektion öppen, kan man behöva aktivera sektionen en gång, så den skickar sektion stängd igen. Eller så kan någon av sabotage brytarna stå öppna. Vid sabotage visar sektionen också vilken status den har, tex Sektion Öppen,, med fel-iconen som blinkar. * Inläsning från enhet fungerar inte. Byt batteri! *(MAG 1, v 5.0 måste ha båda sab-knapparna på bak/framsidan intryckt vid inläsning, och den ena släpps upp, samt att den lilla magneten ska ligga på plats) *IR v 6, och senare måste ha båda sab-knapparna på frm/baksidan slutna, och den ena släpps upp vid inläsning. *Prova att radera enheten i P165E, och läs in den igen. *Kontrollera så att det inte finns andra trådlösa enheter som kan störa ut. (Tex Mobilt bredband, GSM-sändare, trådlösa nätverk, andra trådlösa enheter.) Flytta dig en bit ifrån störningen. *FW-GBD måste aktiveras en gång efter inläsning för att stängas. *ALLA trådlösa IR-detektorer har ett 3min strömsparläge. IR-ögat måste vila i 3min innan den skickar larm. Täck över detektorn innan test. *Läs i respektive bilaga s 56 om de olika enheterna och handhavanden vid inläsning. *Trådlösa IR-detektorer skickar sektion återställd, strax efter aktivering. Pga strömsparfunktion. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

37 Tidszoner Tidszoner P170E 1-8E Helgdagar 1-8 helgdagar kan programmeras Värde = DDMMÅÅ Då en automatisk till/frånkoppling inte ska aktiveras. P171E 1-8E Tidszons dagar 1-8 tidszoner. Fabriksinställda = Alla Av) Ex tidszon 3 ska vara aktiv må-fr. Tryck P171E 3E 23456E 1 = Söndag 2 = Måndag 3 = Tisdag 4 = Onsdag 5 = Torsdag 6 = Fredag 7 = Lördag 8 = Invertera P170E Helgdagar DDMMÅÅ P172E 1-8E Tidszon 1-8 starttid - Värde (Fabriksinställda = 0000) P173E 1-8E Tidszon 1-8 stopptid - Värde (Fabriksinställda = 0000) P174E 1-8E Tidszon 1-8 tillval (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Ignorera helgdagar 2-8 = Används ej Tillslag av Område styrs av tidszon Utgång styrs av tidszon Användare/Handsändarknapp styrs av tidszon P44E Tidszon till en utgång P44E 1-8E. Utgång 1-8. Värde = Tidszon 1-8 Ex: Om utgång 4 ska styras av tidszon 3. Tryck: P44E 4E 3E P46E & P68E. P44E P9E P46E 1-2E Område A & B tillval B (1=Område A Tryck P46E1E välj tillval 1-8) (2=Område B Tryck P46E2E välj tillval 1-8) 1 = Rapportera Nära (B-Larm) och Bekräftat larm(a-larm) för alla sektioner i detta område 2 = Område kommer att slå till i slutet av tidszon (Se tidszoner P171E) 3 = Område kommer att slå ifrån i början av tidszon (Se tidszoner P171E) Tidszon 1 Tidszon 2 Tidszon 3 Tidszon 4 Tidszon 5 Tidszon 6 Tidszon 7 Tidszon 8 P171E P172E P173E P174E Dagar Start Stopp Anv helgdagar Tillval 3 Tillval 2 Tidszon börjar kl 8.00 och larmet slår från. Tidszonen slutar kl och larmet slår till. P68E Område A & B Automatisk till/frånslag via tidszon P68E 1-2E Område A & B Automatisk till/frånslag via Tidszon - Värde 1-8 (för Tidszoner 1-8) (Fabriksinställda = Alla Av) (1=Område A Tryck P68E1E välj tillval 1-8, som motsvarar tidszon 1-8) (2=Område B Tryck P68E2E välj tillval 1-8, som motsvarar tidszon 1-8) Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

38 Uppringaren Läs först sid För att använda larmsändaren/uppringaren i larmet måste den först aktiveras, telefonnummer ska läggas in, och programmeras om de ska ringas ut med ton, röst (tillvalsmodul) eller CID (larmmottagarcentral). Vilka händelser den ska ringa ut för osv. (Om larmet ska använda larmuppringning) Tänk på att lägga in en fjärrprogrammeringskod i P25E8E, så endast de med koden kan koppla upp sig mot larmet för programmering etc. Följ de Gråmarkerade adresserna, för enkel programmering. Inkoppling se sid 45. Vid IP-telefoni kan tillval 6 i P175E 1E & Kontrol 6, innan telefonnummret i P181E behövas. P175E 1E Larmsändare tillval A (Fabriksinställda = 7)Rekommenderas: tillval 1 & 2. 1 = Larmsändare aktiveras 2 = Telesvar & Faxhantering, vid uppringning till Central. (Larmet svarar direkt, då man ringer upp, lägger på, ringer upp igen. Dvs fax och telesvar blockeras) 3 = Ingen övervakning av telefonlinje. Tex där telelinjen är dålig. Här kan en omstart av centralen krävas för att avkänningen ska återställas efter avbrott. 4 = Puls signalering (OBS: För DTMF måste 4 & 5 slås av) 5 = Omvänd Puls signalering (OBS: För DTMF måste 4 & 5 slås av) 6 = Långa DTMF toner vid uppringning. Kan anv vid IP-telefoni. 7 = Automatisk modemavkänning 8 = Forcerad till V21 Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. P175E 2E Larmsändare tillval B (Fabriksinställda = 1) 1 = Stega till nästa nummer 2 = Upload/download använder återuppringning 3 = Upload/download endast om larmet är frånslaget 4 = Test-uppringning endast om larmet är tillslaget 6 = Håll telelinje öppen för DTMF kontroll (Kräver röstmodul) 7 = Rapportera till områdes kontonummer P175E 3E Ringsignaler innan svar på inkommande samtal - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 25) 8 signaler är att rekommendera om man vill ha funktionen aktiv. P175E 4E Tid för första testuppringningen - Värde (Fabriksinställda = 2300) P175E 5E Tidsperiod för testuppringningar Värde tim: (Fabriksinställda = 24) 0= larmet gör ingen testuppringning 24= larmet gör testuppringning var 24:e timma. P175E 6E Avlyssning av telelinje 1 = Avlyssning tillgängligt vid uppringning endast i frånslaget läge 2 = Avlyssning tillgängligt vid uppringning endast i tillslaget läge 3 = Avlyssning tillgängligt vid uppringning endast i hemmaläge 4 = Avlyssning tillgängligt genom hela samtalet endast i frånslaget läge 5 = Avlyssning tillgängligt genom hela samtalet endast i tillslaget läge 6 = Avlyssning tillgängligt genom hela samtalet endast i hemmaläge 7 = Avlyssning tillgängligt när centralapparaten svarar på inkommande samtal 8 = Avlyssning alltid tillgängligt Bra funktion vid driftsättning. Av-aktiveras, då tjuven ej ska kunna höra att centralen försöker ringa ut. P175E 7E Avlyssna utgång nr1 tillval (Fabriksinställda = Alla Av) 1 = Avlyssning tillgängligt vid uppringning endast i frånslaget läge 2 = Avlyssning tillgängligt vid uppringning endast i tillslaget läge 3 = Avlyssning tillgängligt vid uppringning endast i hemmaläge 4 = Avlyssning tillgängligt genom hela samtalet endast i frånslaget läge 5 = Avlyssning tillgängligt genom hela samtalet endast i tillslaget läge 6 = Avlyssning tillgängligt genom hela samtalet endast i hemmaläge 7 = Avlyssning tillgängligt när centralapparaten svarar på inkommande samtal 8 = Avlyssning alltid tillgängligt P175E 1E P175E 2E P175E 3 P175E 4 P175E 5 P175E 6 P175E7E (FP=0) Tillval FP P25E3E Uppringarfördröjning P25E 3E - Värde sekunder (Fabriksinställda = 0) Om man inte vill att larmet ska ringa ut på en gång vid larm, utan man vill ha en tid på sig att kvittera vid ev. falsklarm. P175E 8E Ringa med Pre-fix nummer - Värde 1-16 Siffror (Fabriksinställda = 0) P175E 9E Rapportera överfallslarm med CID Kod (Fabriksinställda=120) P175E 10E Rapportera brandlarm med CID Kod (Fabriksinställda=110) Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

39 Uppringaren P175E 11E Rapportera trygghetslarm med CID Kod (Fabriksinställda=100) P175E 12E Kod för DTMF-styrning av utgång Värde (1-9999) (Fabriksinställda = 0) P175E 13E kod för DTMF-styrning av mikrofon Värde (1-9999) (Fabriksinställda = 0) P175E 14E kod för kvittering med DTMF - Värde 1-4 siffrig kod (1-9999) (Fabriksinställda = 0) P175E 15E Kod för testuppringning med DTMF Värde 1-4 siffrig kod (Fabriksinställda = 0) Uppringning med RÖST Om man har röstmodul P176E Röstmeddelandenummer P176E 1E Meddelandenummer vid överfallslarm via manöverpanel/handsändare - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) FP=1 P176E 2E Meddelandenummer vid brandlarm - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1)FP=2 P176E 3E Meddelandenummer vid trygghetslarm - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1)FP=0 P176E 4E Meddelandenummer vid nätspänningsfel - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) FP=0 P176E 5E Meddelandenummer vid nätspänning OK - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) FP=0 P176E 6E Meddelandenummer vid lågt batteri LARM- Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) Ändra till 0 (FP=0) P176E 7E Meddelandenummer vid batteri LARM OK - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) Ändra till 0 (FP=0) Låg batterspännings-larm är ett allvarligt fel, och CA slutar inte ringa förrän batteriet är bytt. TAG BORT! Någon måste kunna nå larmet och byta batteriet omgående. P186E P176E 8E Meddelandenummer vid sabotage (Sektion/system) - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) FP=0 P176E 9E Meddelandenummer vid hotkodslarm - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) FP=0 P176E 10E Meddelandenummer vid frånslag med LFK - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) FP=0 P176E 11E Meddelandenummer vid manuell testuppringning/ Remote test Msg - Värde 0-99 (Fabriksinställda = 1) FP=0 I nuläget ringer alla dessa händelser ut med meddelande nr 1. Av-aktivera till 0, om larmet inte ska ringa ut alls. Eller sätt med det meddelandenummer du vill använda, som du läst in på röstmodulen. Programmera bort de uppringningar som inte ska användas i P E Röstmodueln innehåller 3 meddelanden. 1=Inbrottslarm, 2=Brandlarm, 3=Teknisktlarm Se inläsning och tabell för inlästa röstmeddelanden i bilaga för röstmodulen, sid 46. Kvittering Då larmet ringer ut för att meddela larm, kan man kvittera och avbryta uppringningen. Tex om larmet ringer telefon nr 1 och inte får någon kvittering, fortsätter den och ringer telefon nr 2, om denna kvitterar larmet avslutar larmet sin uppringning och ringer ej till nr 3 och 4. Kvittering sker genom att man i den tysta pausen, som blir då man lyft luren och hört larmets signalering, trycker på #. Det är endast i den tysta pausen du kan kvittera uppringningen. Uppringning med TON Uppringaren ringer ut med ton för: Sektionslarm Brandlarm Trygghetslarm Överfallslarm Sabotage Batteri låg Nätspänningsbortfall Samma ton ljuder för alla händelser. Rekommenderat är att uppringaren ringer ett nummer för Larm, sabotage, överfall mm som är akut och borde kollas upp. Och om man vill ha uppringning för resterande händelser (nätspänningsbortfall etc) får uppringaren ringa ett annat nummer, så vet man att detta är meddelande om driftsstörningar. Programmera bort de uppringningar som inte ska användas i P E Låg batterspännings-larm är ett allvarligt fel, och CA slutar inte ringa förrän batteriet är bytt. TAG BORT! Någon måste kunna nå larmet och byta batteriet omgående. Se adress P186E. Uppringning med CID Uppringaren ringer ut för CID i alla händelser, adresserna P E Programmera bort de uppringningar som inte ska användas i P E Se vad larmet skickar för CID på sid 52 Låg batterspännings-larm är ett allvarligt fel, och CA slutar inte ringa förrän batteriet är bytt. TAG BORT! Någon måste kunna nå larmet och byta batteriet omgående. Se adress P186E. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

40 Telefonnummers programmering Läs först sid De gråmarkerade SKA programmeras. Fabriksinställningar visas i tabellen. Huvudmeny tex P181E Undermeny 1-8 motsvarar telefonnummer 1-8, dvs var telefon nr programmeras för sig. P181E 1-8E Programmera telefonnummer 1-8= telefon nr Värde 1-16 Siffror (Fabriksinställda = 0) Telefon nr 1 P181E 1E Tel nr E Telefon nr 2 P181E 2E Tel nr E Telefon nr 3 P181E 3E Tel nr E Telefon nr 4 P181E 4E Tel nr E Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. Tryck <KONTROLL><0> <KONTROLL><2> # <KONTROLL><3> * <KONTROLL><4> <KONTROLL><5> <KONTROLL><6> Resultat Töm inmatade siffror/radera 2,5 sekunders paus vänta på 2 a kopplingston 5 sekunders paus, kan anv vid IP telefoni P182E 1-8E Rapporteringsformat 1-8= telefonnummer 1-8 (Fabriksinställda = 1) Vill man att larmet ska ringa ut med röstmeddelande används tillval 4. 1 = CID Till Larmmottagarcentral (OBS! Dubbelkolla ALLTID med CIDmottagare att de har 2 = Hemtelefon ton Standard 3 = Personsökare 4 = Hemtelefon röst Tilläggsmodul Telefon nr 1 P182E 1E 1-4 E (1) Telefon nr 2 P182E 2E 1-4 E (1) Telefon nr 3 P182E 3E 1-4 E (2) Telefon nr 4 P182E 4E 1-4 E (2) Spara programmering med en eller två tryck på E tills centralen kvittrar till. P181E P182E P183E P184E Tele nr Format Tillval Försök/nr Telefon nr Telefon nr Telefon nr Telefon nr Telefon nr Telefon nr Telefon nr Telefon nr åtgärder för samtliga CID som skickas. Programera bort oönskade koder i P186E-P188E OBSERVERA! Om man programmerar larmet att använda uppringaren. Gå då igenom ALLA adresser nedan och plocka bort de uppringningar som är onödiga. Tänk på att uppringning för tex. varje till och frånslag (CID) kan bli kostsamt. Kontrollera alltid mot Larmmottagare vilka CID-koder de ska göra åtgärd mot. CID-Lista sid 52. Om larmet programmeras att ringa ut för samtliga händelser, men CID-mottagaren endast tar emot sabotage och larm, kommer centralen ringa ut för alla händelser, men ingen noterar dom. Dvs kostsamt för kunden, utan nytta. OM larmet ska ringa ut för Låg Batterispänning-LARM (rekommenderas ej), ska man vara medveten om att den ringer ut mer frekvent för var dag som går! Låg batterispänning är en allvarlig händelse i ett batteridrivet system, och larmet ger sig inte förrän batteriet är bytt! Kontrollera med ev Larmmotagarcentral så de har en åtgärd för meddelandet. Se CID-lista längre bak i manualen sid 52. Låg batterispänning kommer också att visas i displayen i en månad innan batteriet tar helt slut. Så kunden har god tid på sig att byta. Därför rekommenderar vi att ta bort denna uppringning, för samtliga format! (Ton, röst, CID) (P186E tillval 2&3.) P183E 1-8E Telefonnummers rapporteringstillval (Fabriksinställda = 1,2) 1 = Sluta ringa om kvitterad 2 = Teletonsövervakning (kan behövas tas bort vid GSM-sänare) Larmet struntar i tonen och skickar larmet endå. 3 = Blind uppringning 4 = Använd gruppnummer för CID-Rapportering 6 = Autokvittering 7 = Använd pre-fixnummer 8 = Använd som tillbakaringnings-nummer Telefon nr 1 P183E 1E 1-6 E Telefon nr 2 P183E 2E 1-6 E Telefon nr 3 P183E 3E 1-6 E Telefon nr 4 P183E 4E 1-6 E Kvittering Då larmet ringer ut för att meddela larm, kan man kvittera och avbryta uppringningen. CID ska ha tillval: 1 & 2 Personsökare ska ha tillval: 6 & 2 Hemtelefon ton ska ha tillval: 6 & 2, eller 1 & 2 Hemtelefon röst ska ha tillval: 1 & 2 Tex om larmet ringer telefon nr 1 och inte får någon kvittering, fortsätter den och ringer telefon nr 2, om denna kvitterar larmet avslutar larmet sin uppringning och ringer ej till nr 3 och 4. Kvittering sker genom att man i den tysta pausen, som blir då man lyft luren och hört larmets signalering, trycker på #. Det är endast i den tysta pausen du kan kvittera uppringningen. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

41 Telefonnummers programmering P184E 1-8E Max omförsök per telefonnummer - Värde 0-99 Ändra till 1-3 ggr. Telefon nr 1 P184E 1E 1-2 E Telefon nr 2 P184E 2E 1-2 E Telefon nr 3 P184E 3E 1-2 E Telefon nr 4 P184E 4E 1-2 E P186E 1-8E Telefon nr tillval A 1 = Rapporterar nätspänningsfel (Direkt med CID, ton och röst med fördröjning) 2 = Rapporterar LARM om Låg batterispänning CA TAG BORT! Detta larm kräver omedelbar åtgärd. 3 = Rapporterar LARM om Låg batterispänning Enheter TAG BORT! Detta larm kräver omedelbar åtgärd. 4 = Rapporterar telelinjefel Endast CID 5 = Rapporterar systemsabotage 6 = Rapporterar manöverpanelsabotage 7 = Rapporterar sektionssabotage 8 = Rapporterar radiosektionssabotage Tag bort de rapporteringar du finnes onödiga. Vi rekommenderar att ta bort rapportering av batteri lågt, då ett batteri kan pendla i spänning en period innan det blir konstant dåligt och detta kan resultera i ett antal onödiga uppringningar. P187E 1-8E Telefon nr tillval B (Fabriksinställd = 1,2,3,4,5,6,7,8) 1 = Rapporterar hotkodslarm Röst & CID 2 = Rapporterar radioövervakningslarm Endast CID 3 = Rapporterar sektionsövervakningslarm Endast CID 4 = Rapporterar manuellt överfallslarm 5 = Rapporterar manuellt brandlarm 6 = Rapporterar manuellt trygghetslarm 7 = Rapporterar överfallslarm av handsändarknapp 8 = Rapporterar bortkoppling av sektion Endast CID P188E 1-8E Telefon nr tillval C (Fabriksinställd = 1,8) 1 = Rapporterar till/frånslag Endast CID 2 = Rapporterar till/frånslag i hemmaläge Endast CID 3 = Rapporterar frånslag endast efter ett aktivt larm Endast CID 4 = Rapporterar frånslag i hemmaläge endast efter ett aktivt larm Endast CID 5 = Rapporterar sektionslarm i hemmaläge Endast CID och TON (Även i RÖST-format v9.08) 6 = Rapporterar åtkomst till programläge Endast CID 7 = Rapporterar 24 timmarslarm 8 = Rapporterar sektionsåterställning Endast CID P189E 1-8E Telefon nr tillval D (Fabriksinställd = 3,4) 1 = Rapporterar till/frånslag via LFK Röst & CID 3 = Rapporterar att den gjort testuppringning Endast CID & Röst 4 = Rapporterar säkringsfel Endast CID 5 = Rapporterar fel på utgång 1 eller 2 Endast CID Kundnummer ställs in i P62E P62E 1-2E Område A & B kundnummer - Värde 0000-FFFF Sektionernas CID-koder P157E P157E Sektion 1-16E Sektionslarms CID kod (130) P186E P187E P188E P189E Tillval A Tillval B Tillval C Tillval D (FP= 5678) FP FP FP -- Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

42 Övrig programmering GÅNGTESTLÄGE - P200E 6E Då gångtestläget är aktiverat ljuder CA, nu kan man gå runt och aktivera alla sektioner, och CA piper till varje gång en detektor aktiveras, och sektionsnumret visas i displayen. (Tänk på IR-detektorernas strömsparläge på 3min, låt dem vila utan rörelser framför i 3 min innan aktivering. Eller tryck på IR-detektorns testknap i 3s, och slut sabotagebrytaren med locket. Se bilaga längre bak i manualen) (Obs, alla sabotageknappar på fram/baksida måste vara stängda under testet.) Avsluta med <Enter>. Läs eller skriv till minnes-chip Skriv till minnes-chip (EEPROM [DTU]) - P200E 7E Används för att kopiera programmering som finns i en CA till minnes-chipet. Läs från EEPROM [DTU] chip - P200E 8E Används för att kopiera över programmering som finns i ett minnes-chip till en CA. Återgå till förprogrammering Koder & Telefonnummer FABRIKSINSTÄLLDA KODER & TELEFONNUMMER & KONTONUMMER- P200E 9E Alla Programmering FÖRPROGRAMMERAD PROGRAMMERING - P200E 10E Radera händelseminne Radera händelseminne- P200E 11E Rekommenderas ej, då historiken är bra att ha vid senare tillfällen. Gamla händelser skrivs automatiskt över av nya. Starta en tillbakauppringning P200E 12E *Läsa av radiostyrka* P200E 14E Kräver Runner Moderkort version 9.08, Radiokort 3.7 och Manöverpanel 2.10 Testa ca 3gg/detektor (Genom att öppna/stänga eller utlösa sabotage), för att få ut ett medelvärde. Då medelvärdet understiger 20% bör placeringen förbättras. Detta är en mätning på radio-styrkan, en styrka på 40% ger en mycket bra mottagnig, och betyder inte att endast 40% av larmen kommer fram. Även nära Centralen, kan värdena variera mellan 40-80%, 100% är en helt ostörd mottagning som sällan uppmäts i ett vanligt hus, det finns alltid något som skärmar av lite. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

43 Ingångar Ingångar Koppla alltid spänningslöst! Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

44 Trådbundna Sektionsingångar Varje sektionsingång kan tilldelas en av följande motståndsalternativ. (Vid trådlöst gör man ingen inkoppling.) Koppla alltid spänningslöst! Det man oftast använder vid trådbundet system är typ 14. Detta alternativ ger möjlighet till sektionsdubblering och har sabotageövervakning. (Dvs de 8 ingångarna blir 16 sektioner) Typ 0 (sluten slinga) Inga motstånd krävs. Dock SKA sektionen vara NC (Normaly Closed) Normalt Sluten. Och vid aktivering, öppning av magnet etc blir det en Brytning av slingan. Förprogrammerat. Typ 1-11 (Sektion med motstånd utan sabotage) 1 1k (Brun, Svart, Röd) Motstånd 2 1k5 (Brun, Grön, Röd) Motstånd 3 2k2 (Röd, Röd, Röd) Motstånd 4 3k3 (Orange, Orange, Röd) Motstånd 5 3k9 (Orange, Vit, Röd) Motstånd 6 4k7 (Gul, Violet, Röd) Motstånd 7 5k6 (Grön, Blå, Röd) Motstånd 8 6k8 (Blå, Grå, Röd) Motstånd 9 10k (Brun, Svart, Orange) Motstånd 10 12k (Brun, Röd, Orange) Motstånd 11 22k (Röd, Röd, Orange) Motstånd Larmar antingen då sektionen öppnas, och CA inte längre känner av motståndet, N/C. Eller larmar då sektionen stängs, och CA inte längre känner av motståndet, N/O. Typ (Sektion med motstånd med sabotage) 12 2k2 Sabotage, 4k7 sektion 13 3k3 Sabotage, 6k8 sektion Typ 12 Konfiguration Larm & sabotage övervakning (kontakter kan bli N/C eller N/O). 2K2 sitter i serie i slingan, sabotagelarm går om slingan klipps, eller ett lock öppnas. 2st skilda sektioner kan kopplas in på ingången. Detektorn med det låga motståndet 4K7 blir den låga sektionen. Detektorn med det höga motståndet 8K2 blir den höga sektionen. Låg sektion Hög sektion Flera magnetkontakter kan kopplas i slinga över larmmotståndet. Bara en magnet öppnas känner centralen motståndet och larmar. 15 4k7 Lågt sektionsnummer,( ) 8k2 Högt sektionsnummer (9,10,11,12,13,14,15,16) Sektionsdubblering, utan sabotage Ansluta tex. en IR Detektor (N/C) för Larm & Sabotage Vanligtvis går man från CA ena plint (tex. sektion 1) in på detektorns larmrelä, över reläet ansluter man ett larmmotstånd, sabotagemotstånd ansluts mellan larmreläet och sabotagereläets första plint, slutligen ansluts sabotageplintens andra plint mot 0V i centralen. Sedan ska IR-detektorn också ha strömförsörjning, +12v och 0v. Dvs det behövs 4 kablar. Koppla alltid spänningslöst! Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

45 Andra ingångar. Andra ingångar. Koppla alltid spänningslöst! Sabotage En 24h sabotageslinga kan anslutas till centalapparatens sabotageingång. Kopplas i serie i obruten slinga. Sabotageslingan kan programmeras att vara NC, eller med ett 2k2 ändmotstånd i serie. P25E10E. Alla Sabotagelarm till denna ingång, kommer att gå till samma utgångar som för sektionerna Larmförbikoppling Du kan ha en extern larmförbikopplare som öppnar och sluter ett relä vid handhavande. Över reläet sätts ett motstånd, och vartefter larmet känner av/inte känner av motståndet så kopplar den till/från inprogrammerat område. Den låga (4k7) motståndet blir LFK 1. Och det höga motståndet (8k2) blir LFK 2. Se LFK P111E AC Här är det två svagströmskablarna från transformatorn anslutna till plint. Nätspänning Anslut nätkabeln 230v till den grå plinten nere i vänstra hörnet. Skyddsjord används ej. Om man ska använda en metallkapsling ansluts skyddsjorden för starkströmmen samt för svagströmmen. Batteri Anslut batteriet till batterikablarna, var vaksam över att det blir rätt polaritet. Max 7.2ah batteri kan användas. Batteriladdningen är begränsad till max 260mA. Line in Används för inkommande telelinje till centralen. Larmet ska sitta i första telejacket efter eventuellt bredband. I samma jack som larmet ska det ej sitta trådlösa telefoner, faxar, telefonsvarare mm. Line ut Används till utgående telelinje från centralen, vidare till husets övriga telefoner. Teleanslutning: Anslutning görs i Teknikerläge då CA är uppstartad. Larmet ska sitta i första jacket, efter eventuellt bredband och bredbandsfilter. Inga trådlösa telefoner eller faxar mm. ska sitta i samma jack. Detta för att larmet ska fungera korrekt. I CA ska du på tele in kunna mäta 30-60v, för att se att du har en telelinje in till larmet. 5-9v visar att någon lur är lyft, 0v visar att man inte har en telelinje till larmet. Telenätet i huset ska vara seriekopplat. Efter in/ur programmering av tele, kan en omstart av systemet behövas, utan telekablar på ingående plint. Efter omstart ansluts eventuella telekablar igen. Utgångar Moderkortet kan max leverera 1A. Överskrid inte! Koppla alltid spänningslöst! Beskrivning av utgångar 12 Volt utgång. Det finns tre 12VDC utgångar på moderkortet. Dessa 12 volts utgångar är reglerade och skyddade med en säkring. Busskabelns strömförsörjning är märkt med POS & NEG. Den skyddas av säkring 2 & 3. Den maximala strömmen som kretskortet kan leverera är 1A. Utgång 1 & 2. Detta är fullt programmerbara 0v utgångar. Som kan leverera upp till 1A. Utgång 1 & 2 kan bli programmerade att driva en 8 ohm 10 watt högtalare, och ger två separata ljudkaraktärer. (se P37E tillval 1). Om man kopplar in en högtalare kan man också få avlyssning av telelinjen via denna utgång (I P175E 7E) Utgång 3 & 4. Detta är fullt programmerbara 0v utgångar. Kan leverera upp till 500mA. Relä 4. Denna utgång är ett relä, som med en bygel kan ändra Com till att bli 12v, 0v eller potensialfri och kan då matas med extern spänning. Com har fast spänning (12v, 0v byglas med bygel) N/C är normalt stängd och öppnas vid aktivering (larm, sabotage mm). N/O är normalt öppen och stängs vid aktivering. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

46 Koppla alltid spänningslöst! Kommunikationsplint Plinten som är märkt POS, NEG, CLOCK, & DATA är kommunikationsbussen mellan enheterna. (Manöverpaneler, radiokort mm) Denna skyddas av säkring 2 & 3. Line används för avlyssning av telelinjen. Koppla alltid spänningslöst! Expansionskontakt En expansionskontakt (svart 14-stiftad kontakt märkt EXPENTION) används för inkoppling av RS232 seriell kontakt, till röstmodul, EE-Prom dataöverföring (DTU). Samt för fjärrsupportskabel. Koppla alltid spänningslöst! Tillbehör Radiomottagarkort Centralen handhar radiomottagning via radiokortet 868MHz. Flera FW-RCVR (radiokort) kan kopplas till centralen om man vill utöka radiomottagningen. Dessa kopplar man till kommunikationsbussens plint (Pos, neg, clk, dat) i samma ordning som de sitter fast på kortet, och drar trådbundet till den plats man vill sätta den, för att t.ex. utöka radiomottagningen till enheter som sitter lång bort, eller avskärmas av metall/betong etc. Den gröna dioden blinkar vid mottagning av radiosignaler. 4-ledare upp till 20m. Vid sträckor 20-50m från centralen rekommenderar vi cat5-kabel. Upp till 10 extra kort kan monteras. Röstmodul/ inbyggd kvitterinsmodul. Funktioner Röstmodulen spelar upp medelanden vid larmuppringning till t.ex. mobiltelefon, samt ger talmeddelanden vid fjärrstyrning av larmet. Meddelandena är programmeringsbara. Kvitteringsmodulen är inbyggd och gör att man kan kvittera och sända DTMF till larmet. Förinläst. Meddelande nr 1: INBROTTSLARM Meddelande nr 2: BRANDLARM Meddelande nr 3: TEKNISKTLARM I programmeringen anger du på sektionsplats 1-16 att den ska använda meddelande nr 1. Brand meddelande nr 2. Nätspänningsfel nr 3. Kvittering Då larmet ringer ut för att meddela larm, kan man kvittera och avbryta uppringningen. Tex om larmet ringer telefon nr 1 och inte får någon kvittering, fortsätter den och ringer telefon nr 2, om denna kvitterar larmet avslutar larmet sin uppringning och ringer ej till nr 3 och 4. Kvittering sker genom att man i den tysta pausen, som blir då man lyft luren och hört larmets signalering, trycker på #. Det är endast i den tysta pausen du kan kvittera uppringningen. Styrning Du kan själv ringa upp larmet och styra Till/Frånslag samt en utgång. När larmet svarar anger du styrkoden för Till/Frånslag eller en utgång. Lång ton indikerar att larmet/utgången är frånslagen, tre korta pip indikerar att larmet/utgången är tillslagen. Här kan röstmodulen ge ett talande meddelande. Genom att trycka * kan du växla status, och en statuston/röst indikerar den nya statusen. Installera röstmodul enligt följande. 1. Bryt strömmen till centralen. 2. Plugga in röstmodulen i seriekontakten på moderkortet. 3. Slå till strömmen igen. Koppla alltid spänningslöst! Programmera röstmeddelanden. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

47 Röstmodul / inbyggd kvitterinsmodul. När du installerat röstmodulen kan du spela in personliga medelanden med röstprogrammeraren. Röstprogrammeraren ansluts på röstmodulens 10-stiftade kontakt. Koppla alltid spänningslöst! Innan inläsning bör du skriva ner de meddelanden du vill spela in, och numrera dom. Så att du kan lägga in dom enkelt i programmeringen. För att programmera: Tryck på den vita knappen på röstmodulens sida. Detta för att backa till meddelandenas början. Håll programmeraren 10cm från munnen. Tryck på REC på programmeraren och tala in meddelande 1 (minst 2 sekunder och högst 5.), och släpp REC -knappen då du är klar med meddelande 1. Tryck på REC på programmeraren och tala in meddelande 2, och släpp knappen då du är klar med meddelande 2, Osv. För att lyssna på meddelandena trycker du på den vita knappen på modulen, för att komma till röstmodulens början. Tryck sedan på play på programmeraren. För att lyssna av meddelande 2, tryck på play igen osv. Den vita knappen används för att komma till början på den intalade listan. Antingen för att lyssna eller för att spela över de tidigare meddelandena. Avsluta din programmering med att trycka på den vita knappen på röstmodulen. Centralen kan hantera samanlagt 90s röstmedelanden. Programmera styrning Programmera 4-siffriga DTMF koder vid fjärrstyrning via uppringare - P63E1E Programmera 4-siffrig styrkod för till-/frånkoppling larmområde A - P63E2E Programmera 4-siffrig styrkod för till-/frånkoppling larmområde B - P175E12E Programmera 4-siffrig styrkod för styrning av reläutgång 66 Programmera utgångar som ska kunna styras - P34E1-8E Programmera vilka utgångar som ska kunna styras, tillval 5. Styrning Fjärrstyrning av larmområde till och från samt fjärrstyrning av utgångar kan ske via en vanlig standard hemtelefon eller mobiltelefon som hanterar tonsignalering (DTMF). Fjärrstyrning kan göras både i till- och frånkopplat läge. Centralapparaten är förprogrammerad att svara efter 8 ringsignaler vid uppringning av det telefonabonnemang som centralapparaten är kopplad till. Alternativt kan du göra en dubbeluppringning. Ring upp, lägg på, vänta fem sekunder, ring upp igen. När modemljudet tystnat, trycker du den 4-siffrig styrkod för någon av styrfunktionerna. Lång ton indikerar att larmet/utgången är frånslagen, tre korta pip indikerar att larmet/utgången är tillslagen. Genom att trycka * kan du växla status, och en ny statuston kommer att ljuda. Exempel på fjärrstyrning av larmområde A Ange den 4-siffriga styrkoden som programmerats för att styra larmområde A. Larmsändaren svarar med den statuston som indikerar till/från-slag av larmområde A. Tryck sen * för att växla mellan till- och frånkoppling av larmområde A. Efter varje knapptryckning via * kommer larmsändaren att bekräfta status med rätt ton. Om man inte önskar styra flera funktioner i samma uppringning är det bara att lägga på luren. Skulle du däremot önska att styra flera funktioner i samma uppringning anges #, vilket talar om för larmsändaren att en ny styrkod kommer att anges. Exempel på fjärrstyrning av utgång 1 Ange den 4-siffriga styrkoden (ex 1234) som programmerats för att styra utgångar och lägg till siffran 1 för att styra utgång 1 (12341). Larmsändaren kommer att svara med den statuston som spelats in för fjärrstyrning av utgång 1. Tryck sen * för att växla mellan utgång 1 PÅ och utgång 1 AV. Efter varje knapptryckning via * kommer larmsändaren att bekräfta status med rätt ton. Om man inte önskar styra flera funktioner i samma uppringning är det bara att lägga på luren. Om man däremot önskar styra flera funktioner i samma uppringning anges # vilket talar om för larmsändaren att en ny styrkod kommer att anges. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

48 Tabell för Röstmeddelanden. Har man bara ett meddelande inläst. Tex på plats 1=LARM. Så kan detta meddelande användas för samtliga uppringningar. Har man flera inlästa meddelanden specificerar man vilket medelande i ordningen som ska läsas upp. Talmeddelande för Förinställt meddelandenummer som läses upp: Eget inlagt meddelandenummer Programmeringsadress 1 Larm Sektion 1 1 P160E 1E 2 Larm Sektion 2 1 P160E 2E 3 Larm Sektion 3 1 P160E 3E 4 Larm Sektion 4 1 P160E 4E 5 Larm Sektion 5 1 P160E 5E 6 Larm Sektion 6 1 P160E 6E 7 Larm Sektion 7 1 P160E 7E 8 Larm Sektion 8 1 P160E 8E 9 Larm Sektion 9 1 P160E 9E 10 Larm Sektion 10 1 P160E 10E 11 Larm Sektion 11 1 P160E 11E 12 Larm Sektion 12 1 P160E 12E 13 Larm Sektion 13 1 P160E 13E 14 Larm Sektion 14 1 P160E 14E 15 Larm Sektion 15 1 P160E 15E 16 Larm Sektion 16 1 P160E 16E 17 Till/Från koppling Område A 1 P64E 1E 18 Till/Frånkoppling Område B 1 P64E 2E 19 Till/Från koppling Utgång 1 1 P42E 1E 20 Till/Från koppling Utgång 2 1 P42E 2E 21 Till/Från koppling Utgång 3 1 P42E 3E 22 Till/Från koppling Utgång 4 1 P42E 4E 23 Till/Från koppling Utgång 5 1 P42E 5E 24 Till/Från koppling Utgång 6 1 P42E 6E 25 Till/Från koppling Utgång 7 1 P42E 7E 26 Till/Från koppling Utgång 8 1 P42E 8E 27 Överfallslarm 1 - P176E 1E 28 Brandlarm 1 P176E 2E 29 Trygghetslarm 1 P176E 3E 30 Nätspänningsfel 1 P176E 4E 31 Nätspänning OK 1 P176E 5E 32 Lågt batteri 1 TAG BORT P176E 6E 33 Batteri OK 1 TAG BORT P176E 7E 34 Sabotage (Sektion/system) 1 P176E 8E 35 Hotkodslarm 1 P176E 9E 36 Frånslag med LFK 1 P176E 10E 37 Manuell testuppringning 1 P176E 11E ((((För denna inkoppling och programmering krävs lite kunskaper om Runner. TIPS. Om Låg batterispänning måste skickas, men ingen kan åka till larmet inom rimlig tid och byta. (TEX Larmväskor, sommarstugor etc) rekommenderas följande programmering och inkoppling. Om tex reläutgång 4 inte används kan man programmera att denna utgång att aktiveras vid lågt batteri (P43E utgång 4E, raderar all tidigare programmering och nollställer återgångstiden.) P35E utgång 4E lägg in tillval 3 som aktiverar utgången vid lågt batteri. Från utgång 4 (NC) kan man dra kabel till en sektionsingång, och larmet skickar då sektionslarm (CID) då någon batterispänning blir låg. Ändra CID-koden för sektionen i P157E sektionsnummer E, till 302, som är CID för låg batterispänning (testa och dubbelkolla med ev larmmotagarcentral). Eller ha ett talmeddelande för den sektionen Låg batterispänning P160E. Programmera sektionen som vanligt i P122E sektionsnummer E, tillval 1&7. Programmera sektionen till en 24-h sektion P123E sektionsnummer E, tillval 3E. Förinställt vill sektionsingången ha ett 2,2 motstånd över larmkontakten, dvs relä 4 i vårat exempel, P125E. P124E sektionsnummer E, tag bort tillval 2, dvs sektionen skickar bara ETT larm per PÅ- Larmning. Dvs kommer bara skicka batteri-lågt EN gång under en PÅ-Larmningsperiod. Samt tag bort tillval 6 i P123E för sektionen, så att den bara aktiveras EN gång under en pålarmningsperiod. Kontrollera också att tillval 7 i P188E är aktiverat för valt telefon nr. Det kommer stå 24-h larm i displayen då något batteri blir lågt. (Texten kan ändras i lokalt programmeringsläge) Utgången ska bara växla läge, dvs. inte ge någon spänning (tag bort bygeln vid relä 4). Vid aktivering simulerar reläutgången en larmkontakt i en detektor till ingången.)))) Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

49 MANÖVERPANEL MANÖVERPANEL Händelseminne. AKTUELLA SYSTEMLARM Om det finns aktuella fel i systemet visas detta i displayen med bläddrande funktion. NY händelse tryck MIN-knapp, den slutar först att bläddra då felet är åtgärdat. Vid första intryckningen av MIN-knappen visas aktuella systemfel, som ligger aktiva i systemet. T.ex. telelinjefel. Displayen slutar först att bläddra då dessa aktuella systemfel är åtgärdade. Händelselogg. Om du trycker in MIN-knappen igen visas systemets händelseminne. Upp till 255 händelser lagras. Vi rekommenderar att inte radera minnet, för att enkelt kunna överblicka historiken vid senare tillfällen. Vidare tryck på MIN-knappen visar lagrade händelser från larmet. Då det finns mer text som inte syns i displayen, trycker man på pil höger för att se all text. Avsluta genom att trycka enter. Manöverpanelers Adresstilldelning & Installation Koppla alltid spänningslöst! Installation Skruva ur skruven på manöverpanelens undersida, och lyft upp locket med en skruvmejsel. Använd 0.2mm kabel för max 50m. I vissa störningsbenägna fall och över denna längd rekommenderas cat5-kabel. 4 tråd (Pos, neg, clk, dat) dras till centralapparatens plint (Pos, neg, clk, dat), eller till annan manöverpanel. Koppla alltid spänningslöst! Adresstilldelning Totalt 8 enheter (manöverpaneler eller proxläsare) kan anslutas till CA. Varje manöverpanel ska adresseras individuellt för att kommunikationen mellan dem och CA ska fungera. LCD manöverpanel- adresserna sätts i Lokalt Program Läge. Se nästa sida. Justera bakgrundsbelysning och summerljud. Bakgrundsbelysning på knappar och LCD Knappar: Håll in <KONTROLL> och tryck på <pil upp/ner> upprepade gånger så ökar/minskar belysningen. LCD: Håll in <KONTROLL> och tryck på <pil Höger/Vänster> upprepade gånger så ökar/minskar belysningen. Summern Öka tonen, håll in < KONTROLL > och tryck på <A> upprepade gånger så ökar tonen. Minska tonen. Håll in < KONTROLL > och tryck på <B> upprepade gånger så minskar tonen. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

50 Lokalt programmeringsläge (SPRÅK mm) Lokalt programmeringsläge tillåter lokal programmering av systemtexter, sektionsnamn, områdesnamn mm. Gå in I Lokalt programmeringsläge Tryck KONTROLL och sedan också TILL knappen i 2 sekunder. (Tryck ner KONTROLL och direkt efter trycker du ner TILL tillsammans med KONTROLL, håll så i 2 sekunder.) Displayen visar nu Local Läge kb 1-8 = manöverpanel adress. Lokalt programmeringsläge direkta Programadresser [PROG]-[1]-[ENTER] SEKTION#1 TEXT (max 16 tecken) / [PROG]-[16]-[ENTER] SEKTION#16 TEXT [PROG]-[800]-[ENTER] UPPDATERA ALL TEXT TILL ALLA MANÖVERPANELER [PROG]-[801]-[ENTER] ÅTER TILL FABRIKSINSTÄLLNING [PROG]-[995]-[ENTER] PANEL TYP [PROG]-[996]-[ENTER] MANÖVERPANEL ADRESSNUMMER FRÅN 1-8 [PROG]-[997]-[ENTER] MANÖVERPANEL SPRÅK [PROG]-[998]-[ENTER] OMRÅDES ID (tex A & B) [PROG]-[999]-[ENTER] PANELNAMN I DISPLAY (max 16 tecken) [PROG]-[1001]-[ENTER] PROGRAMMERA ANVÄNDARE 1 NAMN / [PROG]-[1100]-[ENTER] PROGRAMMERA ANVÄNDARE 100 NAMN [PROG]-[2001]-[ENTER] OMRÅDE A NAMN (MAX 16 TECKEN) [PROG]-[2002]-[ENTER] OMRÅDE B NAMN (MAX 16 TECKEN) [PROG]-[3001]-[ENTER] PROGRAMMERA UTGÅNG 1 NAMN / [PROG]-[3008]-[ENTER] PROGRAMMERA UTGÅNG 8 NAMN Använd bokstäverna på knapparna. För att få en 1:a, tryck 1 fyra gånge. (Som på en mobiltelefon du man skriver SMS.) När du är klar, tryck ENTER. Tryck MIN-knappen och displayen kommer att byta till små bokstäver <a..z> <ד..ג < tecken Tryck MIN-knappen igen, displayen kommer att byta till Knappen 1 Tryck, 2 Tryck, 3 Tryck, 4 Tryck. 1 * ( ) # (<) = (>) 1 2 A (a) B (b) C (c) 2 3 D (d) E (e) F (f) 3 4 G (g) H (h) I (i) 4 5 J (j) K (k) L (l) 5 6 M (m) N (n) O (o) 6 7 P (p) Q (q) R (r) 7 8 S (s) T (t) U (u) 8 9 V (v) W (w) X (x) 9 0 Blank Y (y) Z (z) 0 Tryck på BORTKOPPLA knappen för att flytta till höger och ändra nästa bokstav. Tryck ENTER för att spara Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

51 Speciella Knappsatsfunktioner Till/Frånslag av 2 områden. Om panelen använder Områdena A & B, och TILL knappen krävs innan kod (P45E Tillval 1), finns flera tillslagstillval. Om en användarkod programmerats att slå till A området; tryck <TILL> <KOD> <ENTER>. Om en användarkod kan slå till A & B, men panelen bara kan styra A tryck; <TILL> <KOD> <ENTER> och A slås till. Om både användarkoden och panelen kan slå till A & B tryck; <TILL> <KOD> <ENTER> Nu kan du välja att trycka Enter för att slå till A & B. Tryck 1, om du vill ta bort område A. DVS slå till Område B. Tryck 2 om du vill ta bort område B. DVS slå till Område A. För att slå från larmet tryck; <KOD> <ENTER> välj sedan A B, <ENTER> Om man inte gör något val kommer larmet slå till/slå från båda områdena efter 10s. Om många sektioner är öppna innan tillkoppling (Klar bocken lyser ej) kan man se alla dessa i displayen genom att trycka <Enter> Dörrsignal Till/Från Man kan slå till/från dörrsignalen genom att trycka på Dörr-knappen i 2sekunder. (Det kräver att dörrsignalen är programmerad annars händer det inget) Testuppringning kan skickas till larmcentral genom att trycka < KONTROLL > och <0> inom 2 Sekunder. (Testuppringning kan också programmeras i P175E 15E och P176E 11E.) Manuellt svara på inkommande samtal: Användaren kan vid inkommande samtal (fjärrsupport) trycka < KONTROLL >, och <9> inom 2 s, för att få centralen att svara. Det måste ha gått fram 2 signaler först. Tryck ENTER för att se vilka sektioner som står öppna från driftläge. Tryck enter igen för att se vad de heter. Se programmering Om du är i P4E och ser siffrorna Kan du trycka <CONTROL> och <ENTER> och se vad tillvalen betyder (först visas texten som förklarar tillval 1, och om tillvalet är på eller av JA eller NEJ ) För att komma till tillval 2, tryck pil uppåt. För att ändra status yes/no tryck 0. Tryck <ENTER> för att avsluta. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

52 Lista på CID - koder Händelse Kod Tillägg Kommentar Sektionslarm Sektion 1-16 Sektion Nära larm (B-larm) Sektion 1-16 Sektion Verifierat larm (A-larm) Sektion 1-16 Bortkopplad sektion Sektion 1-16 Sektionssabotage 137/ Trådbundet/trådlöst Övervakningsfel på sektion Radiosektion Sektion 1-16 Inaktivitetslarm på sektion Sektion 1-16 Radiosektion batteri låg Sektion 1-16 Systemsabotage Centralsabotage **Systemsabotage (Felaktig kod) Knappsats 1-8 **Knappsats bråklarm Knappsats 1-8 ** Knappsats Trygghetslarm Knappsats 1-88 ** Knappsats Brandlarm Knappsats 1-8 ** Hotkod larm Knappsats 1-8 Tillslagen med "TILL.knappen Användare 0 Tillslagen med användarkod Användare Tillslagen med handsändarknapp Handsändar-knapp Tillslagen med tidszon Tidszons-tillslag Tillslagen med förbikopplare Förbikopplare 1 TILL/FRÅN slag Tillslagen med förbikopplare Förbikopplare 2 TILL/FRÅN slag Tillslagen med PC-program Tillslagen med DTMF Telefonstyrning Hemmaläge TILL med HEMMA -knapp Hemmaläge med HEMMA -knapp Hemmaläge TILL med användarkod Användare Hemmaläge TILL med förbikopplare Hemmaläge TILL med förbikopplare 1 Hemmaläge TILL med förbikopplare Hemmaläge TILL med förbikopplare 2 Bråklarm via handsändarknapp handsändarknapp Handsändarknapp lågt batteri handsändarknapp System batteri låg Lågt batteri I central Expander Battery Low Expander 1 or 2 battery low Nätspänningsfel v nätspänning till central borta Expander Mains (AC) Fail Expander 1 or 2 AC Fail Expander Module Fail Expander 1 or 2 Fail Expander Module Tamper Expander 1 or 2 Tamper 12V spänningsfel V säkring F1 eller F2 trasig Testuppringning timmars uppringningstest Telelinjefel Rapporteras när linjen återställts Okvitterad uppringning 354 Radiostörningslarm Radiomottagaren utstörd >30 sek Utgångsfel 323 Teknikerläge 628 Dubbelkolla och bestäm alltid med larmmottagaren vilka CID-Koder de ska gör åtgärder för. Tag bort de CID-koder ur programmeringen som Larmottagaren inte ska göra åtgärder för, då det annars blir onödiga uppringningar. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

53 Montering Montering av Magnetkontakten Mer information: Se bilaga 1, längst bak i manualen. Tag av locket och sätt i batteriet. Magnetkontakten monteras med skruv, med locket borta och det gröna kretskortet borttaget. Vi rekommenderar att man monterar den vertikalt, den större magnetkontakten på den fasta dörrkarmen, och den lilla magneten på dörren. Avståndet mellan magnetkontakten och magneten får inte överstiga 15mm. Den lilla magneten ska placeras så att den sitter vid den stora magnetkontaktens två små pilar, som den har på ena sidan. De två enheterna skiljs åt vid öppning av dörren. Se till att sabotage på fram och baksida av kortet är slutet efter montering. Annars ligger det ett sabotagelarm, som visas med fel-icon, samt Sektion oppen Montering av IR-detektorn Mer information: Se bilaga 2, längst bak i manualen. Tag av locket och sätt i batteriet. Om IR-detektorn ska monteras i en hörna (rekommenderat) Tar man bort det gröna kretskortet för att kunna montera detektorn. Var säker på att du monterar tillbaka det gröna kretskortet åt samma håll som det satt innan. Se till att sabotage på fram och baksida av kortet är slutet efter montering. Annars ligger det ett sabotagelarm, som visas med fel-icon, samt Sektion oppen En IR-detektor monteras uppe vid taket, på max 3.6m höjd från golvet. Detektorns synfält är 105 o, och räckvidden <18m. IR-detektorn har ett bygelstift som reglerar känsligheten 1 eller auto, vi rekommenderar auto, vill man göra den extra känslig sätter man den på 1. IR-detektorer ser värme från tex människor, och larmar om värme tillkommer, försvinner eller förflyttas inom detektorns synfält. Se till så att du monterar detektorn så den inte ser tex fönster, element, fläktar, luftintag, solljus, uppvärmda gardiner etc. Den ska inte heller titta på ytterdörren, då det kan hända att IR-detektorn ser att dörren öppnas innan magneten hinner reagera, och detta resulterar att larmet larmar direkt utan 20 sekunders inpasseringsfördröjningen som magneten har. Läs mer i produktinformationen längst bak. Detektorn har ett 3 min strömsparfunktion. Detta innebär att detektorn skickar ett larm, och för att skicka larm igen ska det ha varit stilla framför detektorn i minst 3 minuter. (Annars skulle batterierna dra ur på kort sikt om folk rör sig framför detektorn en hel dag) Vid test måste alltså detektorn först vila i 3 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

54 minuter. (Ingen får röra sig framför detektorn, eller så täcker man över detektorn.) Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

55 Montering av Centralapparaten Masterkoden till larmet är kod nr 1. Och den är förprogrammerad till 1234 (123). Teknikerkoden till larmet är förprogrammerad till Dom går att ändra senare. Skruva halvvägs ur de två skruvarna som sitter nertill på locket, så de blir lite lösa och locket släpper från Centralapparaten. (Skruva ej ur skruvarna helt, då brickan inuti locket kan trilla bort.) Öppna locket nertill och skjut uppåt. Skruva upp centralen på väggen, på lagom avstånd ifrån ett vägguttag. (Se till att den sitter mot plant underlag så sabotagebrytaren på baksidan sluts.) Anslut 230V till grå plint nere i kapslingens vänstra hörn. Gör genomföring i kapslingen för kabeln och stoppa stickproppen i vägguttag. Tryck (000000) Teknikerläge visas i displayen. Anslut batterikablarna till batteriet. Du kan när som helst tysta larmet genom masterkoden, kod 1, som är förprogrammerat till, 123 (Fabriksinställd till 1234) Sätt på locket på Centralapparaten igen. Haka på upptill, fäll ner. Vi rekommenderar att du har enheterna nära centralen vid inläsning och programmering, för att underlätta vid test och inläsning. Vi vill uppmärksamma försiktighet med enheterna, kortslutningar och felinkopplingar kan skada elektroniken allvarligt. Se därför till att alltid följa manualer noggrant. Koppla aldrig med spänning på. Vidrör aldrig elektronik då den är spänningssatt, vidtag försiktighet. För att gå ur teknikerläge: Tryck. Om Centralapparaten bläddrar text, Tryck på händelseminnesknappen för att se händelseloggen, avsluta med. (Se Panel information längst bak i manualen. Om det har hänt något i systemet, tex felmeddelanden mm så vill centralapparaten visa detta och bläddrar därför med NY händelse i displayen. Den slutar först att bläddra då man avläst meddelandet. Om det ligger aktiva fel, kommer centralen först sluta bläddra då felet är åtgärdat. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

56 BILAGOR (IR, Magnet, Siren etc.) Bilaga 1 Monteringsanvisning FW-MAG1 Trådlös Magnetkontakt INTRODUKTION FW-MAG1 är en detektor i FREEWAVE serien. Den har trådlös överföring med övervakning och batterikontroll. FW-MAG1 har en inbyggd reedkontakt som känner av den lilla magneten som hör till MAG1, samt en skruvanslutning för externa larmgivare. Hit kopplas en NC slinga, och FW-MAG1 sänder larm då slingan bryts. (Tex trådbunden detektor, relä från värmepannan etc) FW-MAG1 strömförsörjs av ett Litium batteri monterat i detektorn. Varje FW-MAG1 har en unik ID kod (24bitar). Mottagare i FreeWave är designade att lära sig denna specifika ID kod, och endast reagera på radiosändningar från inlästa detektorer. Förändringar som kontakten öppen/stängd sänds omedelbart in till centralapparaten, som behandlar detta i enlighet med dess programmering. En periodisk sändning varje minuter, ger centralen information om dess närvaro. Därigenom kan centralapparaten vidta åtgärd om detektorn inte hör av sig, eller meddelar att den har ett dåligt batteri. EGENSKAPER o Anslutning med trådlöst system o Låg strömförbrukning. Strömkälla 3.6Volt Lithium batteri o Batteriets livslängd: upp till 4 år o Arbetsfrekvens MHz o Sänder kontakt Öppen/Stängd o Sänder Sabotage på kapsling o Övervakad överföring av larm o Sänder Batteri status o Räckvidd upp till 1 km i fri luft. o Unika serienummer för varje larmgivare MONTAGE AV DETEKTORN Skruva loss skruven som låser fast locket, tryck försiktigt med en skruvmejsel mot haken, som håller kåpan på plats. Den kommer då att släppa med ett svagt klick. 1. Lossa kretskortet med dess snäppfäste. 2. Öppna de förmarkerade hålen du behöver använda för monteringen. 3. Montera bakstycket i ramen. 4. Montera magneten där markeringen med pilar syns utmed sidan på bakstycket. Hål för montering på plan yta Magnetens position Placera magneten vid denna markering Montera Kretskortet i bakstycket. Se till att sabotage på fram och baksida av kortet är slutet efter montering. Annars ligger det ett sabotagelarm, som visas med fel-icon, samt Sektion oppen 5. Utför en reset av sändaren. Innan batteriet monteras måste en reset utföras. Använd en flat skruvmejsel och kortslut stiften JP1, om stiftet finns, annars gör detektorn en egen resett. 6. Montera batteriet, och observera polariteten. 7. Tryck kåpan på plats, och spärra den med skruven. FUNKTION Den trådlösa Magnet kontakten sänder följande information: ALARM Larm sändning vid aktivering av inbyggt reed relä. Detta triggas av avlägsnandet eller återförandet av magneten. LÅGT BATTERI Om batteriets spänning i larmgivaren understiger ~2,4 volt, så kommer nästa sändning från magnetkontakten innehålla informationen dålig batterispänning. SABOTAGE Om locket på FW-MAG1 öppnas aktiveras sabotagekontakten på enheten, och den sänder så signalen sabotage till centralapparaten. ÖVERVAKNING En periodisk sändning varje 12~14 minuter ger centralapparaten en möjlighet att avgöra om detektorn fortfarande finns kvar och fungerar VAL AV PLACERING VID MONTERING INSTALLATION MAG1 monteras med fördel vertikalt och mot en plan yta för bästa resultat för räckvidden. Undvik att montera detektorn i utrymmen som skärmas av metallytor och liknande, då denna detektor är en radiosändare. Metallytor och utrustning med elektromagnetisk utstrålning, kan påverka detektorns räckvidd och funktion. Vi rekommenderar att man monterar sändardelen på den fasta fönster-/dörrkarmen. Samt magneten på den rörliga delen (fönstret/dörren). Max 15 mm mellan magnet och sändare. Se bilden i ruta 10. Använda MAG1 som sändare. Mag1 har en trådbunden ingång där man kan koppla in en trådbunden slinga på max 15 m. I slingan kan det sitta en/flera valfria enheter som ger en öppning vid aktivering. Så snart slingan bryts/öppnas skickar MAG1 larm till centralen. Om den trådbundna ingången används, kan man EJ använda MAG1 som en magnetkontakt längre, (Tidigare versioner än 5.0) utan den är då en sändare och ska INTE monteras tillsammans med magneten. MAG1 är alltså antingen en trådlös magnetkontakt eller en sändare. (Tidigare versioner än 5.0) Då man kopplat in slingan kan en snabbavkänning av magneten behövas för att få slingan stängd, sedan är det den inkopplade slingan som ger avkänningen öppen/stängd. OBS! MAG1 V 5.0 kan använda båda avkänningarna. För att aktivera dem ska de vara stängda vid uppstart med batteriet. Dvs den interna slingan ska slutas med den medföljande magneten vid uppstart, annars tas den ur funktion. Och den externa slingan via plinten ska vara sluten med det medföljande 8K2 motståndet vid uppstart, annars tas den ur funktion. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

57 ID REGISTRERING - INLÄSNINGSFÖRFARANDE Läs igenom Programmeringsmanualen för din centralapparat. Aktivera detektorn genom att trycka på sabotagekontakten (fjädern) och släppa upp den igen. (V 5.0 måste även sab-knappen på baksidan vara sluten) Kontrollera detektorns inläsning genom att aktivera detektorn och läs av displayen i centralapparatens manöverpanel under normalt driftläge. OBS: Vi rekommenderar att du först läser in samtliga detektorer, och först efter att samtliga detektorer är inlästa, monterar upp dem på plats. Det underlättar, och sparar tid vid programmering, att ha alla sektioner bredvid på bordet vid test av programmering. TESTA RÄCKVIDDEN FÖR RADION Tag med centralapparaten till den plats där du tänkt montera den. Förflytta dig till de platser du tänkt montera detektorerna, och kontrollera med magnetkontakten, genom att aktivera den till och från, att signalen är tillräckligt stark. Testa detta genom att även flytta dig en god bit förbi den plats där du tänkt montera detektorn. Härigenom kan du förvissa dig att signal styrkan räcker till. TESTA LARM SÄNDNING Genom att avlägsna och återföra magneten till sändarens sida skall du kunna registrera två händelser i displayen. Detta syns i manöverpanelen som Sektion Oppen Respektive Sektion Stangd. (Obs, alla sabotageknappar måste vara stängda.) TESTA Tryck in och släpp ut sabotagekontakten skall resultera i ett Sabotage larm. Kontrollera att mottagaren registrerat två händelser. Sabotage och återställning. BATTERI Ett 3.6 V litium batteri utgör strömförsörjningen till detektorn. Om batteriets spänning sjunker kommer detektorn att sända information till centralapparaten. Detta sker vid varje sändningstillfälle under kommande tid, och beräknas kunna fortsätta ca 30 dagar. Detta skall ge användaren tillräckligt med tid för att byta ut batterier i detektorn. Tekniska specifikationer Data Protokoll Modulations typ Frekvens Identifikation Sändnings typer Övervaknings tider Avkännings metod Batteri Strömförbrukning Vila Sändning Sabotage kontakt Temperaturområden Gränsvärden Dimensioner Vikt (inklusive batteri) FreeWave FSK (1 Frekvens) MHz Unikt ID serie nummer 24 bit Larm, Sabotage, Övervakning, Batteri lågt 12~14 minuter (slumpmässigt) Intern Reed kontakt samt anslutning för extern magnet. (Max kabel längd 15m) Lithium. 3.6V Storlek 1/2AA ~5 ua ~16 ma Vid öppning av kåpa Bortbrytning (Tillval/Ej monterat) -10 C till +50 C 87mm x 35mm x 24mm 40 gr BYTE AV BATTERI o o o o o Ställ centralapparaten i serviceläge, för att undvika sabotagelarm Avlägsna kåpan genom att avlägsna skruven och knäppa upp spärrhaken Avlägsna det gamla batteriet Kortslut stiften på Reset/JP1, med en skruvmejsel. V 5.0 har ej dessa stift. Montera det nya batteriet, och montera kåpan. Kontrollera att centralapparaten tar emot sändningar från detektorn LÄMNA GAMLA BATTERIER TILL ÅTERVINNING. Denna detektor följer normer enligt: European Council Directive EMC 89/336/EEC EN EN EN EN SAFETY 73/23/EEC EN60950 (ITE) BATTERIET får endast ersättas med: Storlek: 1/2AA 3.6V Lithium Batteri Antenna + Battery Holder Battery - Figur 3 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

58 Bilaga 2 Monteringsanvisning FW-SWAN Trådlös Passiv IR OBS: IR-detektorn har ett STRÖMSPARLÄGE på 3 min som gör att dom inte reagerar på rörelse förens 3 min av vila inträffat. Du måste alltså vänta 3 min innan test av IR kan utföras, och det måste vara HELT lugnt runt detektorn. Häng något över detektorn, eller stoppa den i en låda, detektorn sänder sedan ETT larm vid rörelse, och måste vila i 3min igen för att sända ett till. Efter isättning av batteriet gör detektorn en självtest, vänta med inläsning och tester tills detektorn blinkat klart (Tar ca 1 min). INTRODUKTION FW-SWAN PET är en fullt övervakad passiv infraröd detektor. Den är utförd i en strömbegränsande design. Detektorn har en inbyggd radiosändare som hanterar kommunikationen med centralapparaten. Både detektorn och radiosändaren strömförsörjs av ett lithium batteri som är monterat inuti detektorn. Varje detektor som ingår i FreeWave serien har ett unikt ID-nummer som används vid radiosändningar till centralapparaten. Detta gör att flera olika system kan samsas i samma utrymme utan att störa varandra. Centralapparaten har därför ett menysystem för att läsa in varje detektors unika ID-nummer. Detektorn sänder, förutom sitt ID-nummer, sin status och batteristatus. Den sänder även information om sabotagekontakten som övervakar om detektorns kapsling bryts upp. En periodisk testsignal sändes varje 12~14 min. Centralapparaten hanterar sedan denna information i enlighet med sin programmering. FW-SWAN har en strömsparfunktion som innebär att en radiosändning med informationen att detektorn har aktiverats endast sker om det har varit lugnt framför detektorn under en period på 3 minuter. Levereras med tillägget PET. En bygel i detektorn ställer in om den ska hantera husdjur upp till 15kg, eller 25kg. Djurskyddet är upp till 1m från golvet (Dvs om djuret rör sig/hoppar över 1m, så kan det ge utslag och larma) EGENSKAPER o Trådlös överföring till centralapparat. o Låg strömförbrukning med ASIC PIR. o Strömförsörjs med ett 3 Volt Lithium batteri. o Livslängd på batteri: Upp till 4 år. o Inbyggd automatisk strömsparfunktion (APS). o Frekvens: MHz. o Batteriövervakning med radioöverföring. o Test läge för områdes täckning och radiosignal. o Räckvidd 1 km i fri luft. o Installationshöjd (1.5m - 3.6m). o Unikt ID-nummer. VAL AV PLACERING Se till att välja en plats så att detektorn mest effektivt kommer att övervaka en inbrottstjuvs gångväg. Se till att placeringen av detektorn inte medför att större metallföremål eller annat som kan skärma av radiovågorna hamnar så att funktionen på detektorn kan påverkas. Följande bör också undvikas: o Montering i direkt solbelysning. o Föremål som snabbt kan ändra temperatur. o Utrymmen med stora luft genomströmningar. o Montering på väggar av metall. FUNKTION IR detektorn kan sända följande information: ÖVERVAKNING En periodisk radiosändning varje 12~14 min ger övervakning om detektorns närvaro. ALARM Radioöverföring triggas direkt vid aktivering av IR detektorn. LÅGT BATTERI Om spänningen på batteriet understiger 2.4V kommer detektorn att sända en information om detta till centralapparaten, med nästa radiosändning. SABOTAGE Om kåpan på detektorn skulle avlägsnas kommer sändaren att aktiveras och skicka information om sabotage till centralapparaten. APS FW SWAN har en unik strömsparfunktion som gör att batteriet kan hålla upp till 4 år. Detektorn kommer endast att sända om det inte förekommit någon rörelse framför detektorn under en period på 3 minuter. OBS: IR-detektorn har ett STRÖMSPARLÄGE på 3 min som gör att dom inte reagerar på rörelse förens 3 min av vila inträffat. Du måste alltså vänta 3 min innan test av IR kan utföras, och det måste vara HELT lugnt runt detektorn. Häng något över detektorn, eller stoppa den i en låda, detektorn sänder sedan ETT larm vid rörelse, och måste vila i 3min igen för att sända ett till. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

59 MONTERING AV DETEKTORN 1. Skruva ur skruven och lossa kåpan. 2. Avlägsna kretskortet. 3. Använd förmarkerade hål för monteringen av bakstycket på väggen. 4. Montera bakstycket på vägg, i hörn eller med monteringsvinkel (tillbehör) för takmontage. Montera tillbaka kretskortet i bakstycket i fästvinklarna för kretskortet. (Se till att sabotagekontakten på baksidan av kretskortet sluts. Annars ligger det ett sabotagelarm, som visas med fel-icon, samt Sektion oppen 5. Innan du monterar batteriet skall du kortsluta Reset stiften RST med skruvmejsel eller annan ledare. Detta för att försäkra att detektorns elektronik startar upp på rätt sätt. Finns det inget stift, resettar detektorn sig själv. 6. Montera batteriet med korrekt polaritet. 7. Sätt tillbaka kåpan på detektorn och skruva fast skruven. Montering med lins nedåt Skjut locket nedåt, så locket lossar från hakarna i bottendelen. A- Anv till takfäste B- Anv till väggmontering C- Anv till hörnmontering Om IR-detektorn ska monteras i en hörna (rekommenderat) Tar man bort det gröna kretskortet för att kunna montera detektorn. Var säker på att du monterar tillbaka det gröna kretskortet åt samma håll som det satt innan. A- Antenn B- Batteri C- RST. Reset stift för batteriet D- Testknapp E- Bygel för Djur-skydd Vä+mitten = 15kg djur Hö+mitten = 25kg djur Ingen bygel = Inget djurskydd Djurskyddet är upp till 1m från g (Dvs om djuret rör sig/hoppar öv så kan det ge utslag och larma) F- Sabotagebrytare G- Känslighetsbygel 1 = Larmar efter 1 puls Auto = Larmar efter 3 pulser, oc den mindre känslig INSTÄLLNINGAR PÅ DETEKTORN Byglingsstiften som är märkt AUTO/PULS/1, gör att detektorn kan ställas in för olika typer av störande miljöer. Inställning av känslighet (puls räknarfunktion): o o Position 1= Extra känslig. Position AUTO = Normal Montering. Läget 1. Ingen pulsräkning. I detta läge larmar detektorn vid första larmpuls. Läget AUTO. FW-SWAN räknar 3 pulser innan detektorn sänder signal till centralapparaten. Byglingsstift 15kg/25kg eller inget djurskydd. Väljer storlek på djuret den ska ta hänsyn till. Djurskyddet är upp till 1m från golvet (Dvs om djuret rör sig/hoppar över 1m, så kan det ge utslag och larma) OBS: IR-detektorn har ett STRÖMSPARLÄGE på 3 min som gör att dom inte reagerar på rörelse förens 3 min av vila inträffat. Du måste alltså vänta 3 min innan test av IR kan utföras, och det måste vara HELT lugnt runt detektorn. Häng något över detektorn, eller stoppa den i en låda, detektorn sänder sedan ETT larm vid rörelse, och måste vila i 3min igen för att sända ett till. Efter isättning av batteriet gör detektorn en självtest, vänta med inläsning och tester tills detektorn blinkat klart (Tar ca 1 min). Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

60 RADIO SIGNALNIVÅ Tag med centralapparaten till den plats där du tänkt montera den. Lämna den där, aktiverad i gångtestläge. Genom att trycka in testknappen på en IR-detektor i två sekunder, aktiverar du detektorn i ett läge där den under en 1 minuts period sänder 11 st larm. (Obs, alla sabotageknappar måste vara stängda.) Nu kan du förflytta dig runt för att finna den lämpligaste monteringsplatsen för detektorn. Förflytta dig till de platser där du tänkt montera detektorerna. Testa detta genom att även flytta dig en god bit förbi den plats där du tänkt montera detektorerna. Härigenom kan du förvissa dig att signal styrkan räcker till. PROCEDUR FÖR INLÄSNING AV ID KOD Läs igenom Programmeringsmanualen för din centralapparat. Efter isättning av batteriet gör detektorn en självtest, vänta med inläsning och tester tills detektorn blinkat klart (Tar ca 1 min). Aktivera detektorn genom att trycka in sabotagekontakterna på baksidan och framsidan, och släpp upp den ena igen. Kontrollera detektorns inläsning genom att aktivera detektorn och läs av displayen i centralapparatens manöverpanel under normalt driftläge. OBS: Vi rekommenderar att du först läser in samtliga detektorer, och sedan monterar upp dem på plats. Detta underlättar och sparar tid vid programmering. TESTKNAPPEN Knappen sitter monterad i nedre högra hörnet på kretskortet. Denna knapp används vid test av områdesavkänning och vid test av radiostyrkan. GÅNGTEST Tryck in knappen snabbt (mindre än 1 sekund) Detta aktiverar IR delen och lysdiodindikeringen under en begränsad tid på 1 minut. Nu kan du se hur detektorn reagerar. Den blinkar var gång den registrerar en rörelse. TEST AV RADIOSIGNAL Om knappen hålls intryckt i 2 sekunder. Detta gör att detektorn kommer att sända 11 signaler med ett intervall på 6 sekunder. (Total test tid ca 1 min). Detta stänger även tillfälligt av APS funktionen. Då detektorn nu även sänder aktivering av IR detektorn kan du samtidigt kontrollera att centralapparaten indikerar rätt sektion i manöverpanelen. (Obs, alla sabotageknappar måste vara stängda.) X= Sektionens nummer. TEST AV SABOTAGEKONTAKTEN. En växling av sabotagekontaktens läge kommer att resultera i en radioöverföring. Verifiera att centralapparaten tar emot informationen. BATTERI Ett 3V lithum batteri strömförsörjer hela enheten. Tack vare den speciella strömsparfunktionen APS, beräknas batteriet hålla i upp till 4 år. Om batterispänningen sjunker till en fabriksinställd nivå, så sänder detektorn information om detta till centralapparaten. Detektorn skall under normala förhållanden fortsätta fungera under 30 dagar. Under den tiden måste batteriet ersättas med ett nytt. BYTE AV BATTERI o Ställ centralapparaten i Programmeringsläge för installatör. o Avlägsna kåpan på detektorn. o Plocka ur det gamla batteriet. o Innan du monterar batteriet skall du kortsluta Reset stiften RST med skruvmejsel eller annan ledare. Detta för att försäkra att detektorns elektronik startar upp på rätt sätt. o Montera det nya batteriet. o Sätt tillbaka kåpan på detektorn och skruva fast skruven. o Gå ur programmeringsläget på centralapparaten. Kontrollera detektorns funktion. Efter isättning av batteriet gör detektorn en självtest, vänta med inläsning och tester tills detektorn blinkat klart (Tar ca 1 min). Batterier får endast ersättas med 2/3 AA 3V Lithium batteri BYTE AV BATTERI o o o o o Ställ centralapparaten i serviceläge, för att undvika sabotagelarm Avlägsna kåpan genom att avlägsna skruven och knäppa upp locket Avlägsna det gamla batteriet Kortslut stiften på Ret, med en skruvmejsel. Montera det nya batteriet, och montera kåpan. Kontrollera att centralapparaten tar emot sändningar från detektorn Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

61 DETEKTORN UPPFYLLER FÖLJANDE NORMER: European Council Directive EMC 89/336/EEC EN EN EN EN SAFETY 73/23/EEC EN60950 (ITE) RoHS TEKNISK SPECIFIKATION Data Protokoll FreeWave Modulations typ FSK (1 Frekvens) Frekvens MHz Identifikation Unikt ID-nummer 24 bit Sändnings typer Larm, Sabotage, Övervakning, Batteri lågt Övervaknings tider 12~14 minuter (slumpmässigt) Optisk detektering Dual Element PIR (ASIC Based) Optisk detekterings hastighet 0.3 ~ 1.5 m/sek Lins typ Sfärisk hård lins Täckområde 90 15m x 15m Känslighet Bygel för normal eller känslig miljö Batteri 2/3 AA 3V Lithium Strömförbrukning Vila ~10 A Sändning ~16 ma Strömsparfunktion APS (Automatic Power Saver) Test lägen LED Indikator (RF & Optisk) Gångtest & Larm överförings test Temperaturområden Min & Max 0 0 C till C Dimensioner 123mm x 62mm x 38mm Vikt (ink batteri) 120 gr Standarder FCC Kap 15 samt ETS European Council Directive EMC 89/336/EEC EN EN EN EN SAFETY 73/23/EEC EN60950 (ITE) Bilaga 3 Monteringsanvisning FW-SMKH Trådlös Optisk Rökdetektor INTRODUKTION FW-SMK är en avancerad rök/värmedetektor i FreeWave programmet, med fullt övervakad radioöverföring. Detektorn ger en tidig varning, genom att dels ge ett alarm lokalt med en inbyggd siren, samt sända larmet med sin radio till centralapparaten. FW-SMK strömförsörjs med ett alkaliskt longlife batteri. Varje detektor har ett helt unikt ID nummer (24bitar), som gör at konflikter med andra system/detektorer inte riskeras. Centralapparater för FreeWave produkterna är byggda för att endast reagera på de detektorer som lästs in. En periodisk testsignal sändes till centralapparaten varje minuter. Detta gör att en centralapparat kan avgöra om en detektor fungerar eller inte. För att en rökdetektor skall fungera som en förvarning för bränder måste detektorn vara installerad på ett korrekt sätt samt underhållas och rengöras, enligt denna manual. VARNING: Denna detektor är avsedd för användande i enskilda bostadsutrymmen endast. Den är inte ämnad för stora entréer korridorer källarutrymmen, eller andra utrymmen för flerbostadshus. VARNING: Denna detektor är inte avsedd för kommersiella utrymmen, såsom butiker kontor eller lagerlokaler. Sådana utrymmen kräver en annan typ av brandvarnare. Denna detektor är inte ett lämpligt substitut för kompletta brandlarmsystem som är ämnade för övervakning av större utrymmen, där många människor arbetar eller vistas såsom kontor eller hotell. Detta gäller även för sjukhus, äldreboende eller annat gruppboende med korridorslösningar. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

62 VARNING: Om denna detektor används som Stand alone enhet, kan den missa att förvarna personer med hörsvårigheter. EGENSKAPER o Optisk Rökdetektor samt värmedetektor. o Avancerad trådlös överföring. o Låg strömförbrukning. o Strömförsörjd med ett 3 Volt Litium batteri. o Batteriets livslängd: ca ett år eller mer. o Frekvensområde: 868MHz o Fullt övervakad radioöverföring. o Radioöverföring vid dålig batterispänning. o Räckvidd i fri luft: upp till 1km. o Unikt ID nummer. Inläsning: Öppna upp locket på baksidan. Där sitter batteriluckan och sabotagekontakten. När ett batteri sätts i så startar detektorn upp med tre snabba pip. För att läsa in en detektor så aktiveras sabotagekontakten. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

63 Batteri skall ersättas med: Litium 3V Batterier Lämna gamla batterier till återvinning/insamlingsstation Skulle detektorn ge ifrån sig ett alarm, så skall det alltid kontrolleras. Se efter om det är ett skarpt alarm eller om detektorn har reagerat på matlagnings os eller andra förbränningspartiklar. o o o Om detektorn givit larm från matlagning, rök från öppna spisen eller annan Obefogad larmkälla. Se till att snabbt vädra bort luften som innehåller rök. Öppna fönster eller dörrar, samt vifta bort röken runt detektorn. Detektorn kommer att sluta larma så fort röken försvunnit från dess sensor. NOTERA: Tag aldrig ur batteriet ur en detektor för att få den att sluta larma. Detta kan göra att du inte får alarm vid en framtida potentiell brand. Och centralen kommer larma efter några timmar om att den inte har kontakt med detektorn. Om detektorn börjar pipa en gång i minuten, så är detta signalen o matt batteriet är dåligt. Ersätt batteriet omedelbart. REGELBUNDET UNDERHÅLL Använd aldrig vatten eller andra lösningsmedel vid rengörning av rökdetektorn. Rengörning Då du årligen byter batteri på rökdetektorn skall du med fördel även dammsuga detektorn. Avlägsna batteriet före rengörning. Använd ett munstycke med mjuk borste på din dammsugare. En smutsig detektor kan fördröja detektering och ev utlöses inget larm. En smutsig detektor kan också bli alldeles för känslig. Och kan reagera på minsta rök, damm eller ånga. Testa detektorn regelbundet! TEKNISK SPECIFIKATION RÖK DETEKTOR Känslighet: Ljudnivå: Indikering lysdiod: Indikering för batteristatus: RADIOSÄNDARE OCH KODER Frekvens: Sändarens ID Kod: Övervakning: STRÖMFÖRSÖRJNING Källa: Strömförbrukning: Vila Larm Livslängd batteri: Batteriövervakning: %/ft 85 db vid 3 m Blinkar var 45 e sekund för att indikera funktion. Den inbyggda sirenen ljuder svagt med en minuts mellanrum i upp till ca 30 dagar. 868 MHz 24-bit Automatisk radiosändning var 18 e minut. 3V batteri, litium. 28 A 20 ma Minst ett år Automatisk radioöverföring vid låg batterispänning FYSISKA MÅTT Temperatur område: 5 till 37 C Luftfuktighet: 10 % till 85 % Dimensioner: 132 mm diameter, 30 mm hög Vikt (Inklusive batteri): 220 gram ENHETEN UPPFYLLER FÖLJANDE NORMER: European Council Directive EMC 89/336/EEC EN EN EN EN SAFETY 73/23/EEC EN60950 (ITE) Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

64 Bilaga 4 FW-GBDG Glaskrossdetektor INTRODUKTION FW-GBDG detektorn ger ett täckningsområde på 360 runt detektorn. Avståndet räknas från detektorn till den glas yta som är längs ifrån detektorn. En detektor känner av krossandet av glas så pass nära som en meter från detektorn. Alarm, och annan information sänds från detektorn till centralapparaten med skilda koder. En periodisk radioöverföring sker varje 12 min ~ 14 min, som gör att centralapparaten kan övervaka dess funktion. Glaskrossdetektorn måste aktiveras en gång efter inläsning för att inte stå kvar som öppen sektion. Radio egenskaper Låg strömförbrukning Strömförsörjs av ett 3.6Volt Lithium batteri Batteri livslängd: upp till 4 år Frekvens område: 868MHz Sabotage övervakad kapsling Periodisk radio sändning Övervakad batterispänning Radio räckvidd upp till 1 km I fri luft. Unikt serienummer för att identifiera detektor FW-GBDG strömförsörjs av ett Lithium lång livs batteri monterat i detektorn. Varje FW-GBDG har en unik ID kod (24bit). Den är kompatibel med FreeWaves radio mottagare, som kan lära sig denna kod, och reagerar endast på den ID koden. FUNKTION FW-GBDG kan sända följande information: ÖVERVAKNING en periodisk radiosändning, varje 12~14 min. för att verifiera att detektorn finns kvar och fungerar. ALARM - Alarm triggas av ljudet av krossat glas. LÅGT BATTERI Om batterispänningen sjunker till förprogrammerad nivå (~2.4V), så kommer informationen att sändas med nästkommande radiosändning. SABOTAGE Om locket på FW-GBDG öppnas, kommer sabotagebrytaren att generera en radiosändning till Centralapparaten innehållande informationen sabotage. Den återställs endast efter att locket på nytt igen satts tillbaka. För bästa detektering undvik Rum med tjocka ljudisolerande gardiner Rum med tjocka utanpåliggande persienner Montering i hörn Utrymmen att undvika Luftslussar i glas, och glas vestibuler Köksutrymmen Flerbostads garage Små förvaringsutrymmen Trapphus Små badrum Små utrymmen med mycket eller starka ljud För bästa immunitet mot falsk alarm Använd inte 24 timmars sektion Använd inte detektorn i utrymmen där vitt brus förekommer. T.ex. luft kompressor. (Tryckvågen av komprimerad luft kan utlösa alarm). Undvik rum med mindre mått än 3m x 3m samt rum som normalt kan ha skarpa och höga ljud. T.ex. små kök, glas kurer, garage, små badrum. Undvik att montera närmare än 1,2 meter från ljudkällor som TV, stereo, dörrar osv. Montera inte detektorn I utrymmen som är fuktiga. Kapslingen för detektorn är inte tät, och fukt kommer på lång sikt skada elektroniken. Detta ger stor chans för obefogade alarm och till slut kommer detektorn att sluta fungera. Undvik 24-timmars sektioner, eftersom detektorn då kommer att vara aktiv även då det förekommer aktivitet i utrymmena. Mer lämpligt är att använda detektorn i skal skyddet, som endast är tillkopplat kvällstid eller då aktivitet i utrymmena inte är så stor. Detta kommer att förebygga obefogade alarm. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

65 Test av detektor: FW-GBD Detektorn ger larm efter avkänning av två frekvenser. En låg frekvens (Dunket mot glasrutan) följt av en hög frekvens (Glass som krossas) FW-GBDN-V2 Detta är en digital glaskross detektor som ger larm efter avkänning av det speciella ljud av just krossat fönsterglas. (Detektorn bör testas med speciellt testinstrument.) TEST VERKTYG ( * ) Test verktyg är speciellt framtagna för att kontrollera glaskross detektorer. Eftersom detektorn reagerar på krossljudet endast då det följer efter den lågfrekventa ljud bommen innan glaset krossas, så krävs det att detektorn testas med en godkänd test simulator. Test + Manual mode: I detta läge ger simulatorn endast det högfrekventa ljudet. Test + Flex mode: För att även simulera det lågfrekventa ljudet, så skall detta läge på instrumentet användas. Håll testinstrumentet mot glasrutan, och banka lätt på glaset, utan att krossa det Testinstrumentet avger då även det högfrekventa ljudet, som detektorn skall reagera på. Rekommenderat testinstrument är: Intellisense Glass Break Simulator Test av detektorn FW-GBD är konstruerad för att detektera ljudet av krossat glas monterat i en yttervägg. Att testa detektorn med ett icke inramat glas, flaska, eller dylikt kommer förmodligen inte att trigga detektorn. FW-GBD är gjord att inte reagerar på glas som krossas i mitten av ett rum. Detta på grund av att en inbrottstjuv som regel inte krossar glas inne i rummet. Så denna typ av glas krossande är typiskt falsk alarm. OBS! FW-GBD har svårt att detektera om glaset endast spricker, och inte går sönder. Detektorn reagera även dåligt på kul hål där hela glaset inte går sönder. Därför skall ett larmsystem alltid backas upp av volymskydd inne i objektet. Rekommenderad glas storlek Minst 0.3m x 0.6m eller större Glas tjocklek: Vanligt fönster: 2.4mm to 6.4mm Härdat: 3.2mm to 6.4mm Trådförstärkt: 6.4mm Laminerat: 3.2mm to 6.4mm FW-GBDG För test Sätt instrumentet till Activate + Man. Håll instrumentet direkt mot detektorn och tryck på aktiverings knappen. Detektorn går då i larmläge och är aktiverad för test under en minut. Sedan återgår den automatiskt till normal drift. Vid alarm lyser den röda lysdioden fast, för att sedan gå over till blinkande för att indikera testläge. Testa detektorn Håll testinstrumentet mot det glas som skall övervakas, med högtalaren riktad mot detektorn. Om gardiner eller dylikt finns så testa även med instrumentet bakom dessa. Om dioden på detektorn lyser upp fast, så fungerar detekteringen. Om inte välj annan placering. Utför sedan testen på nytt. Om det fortfarande är svårt att täcka upp ytan/rummet, kan det krävas fler detektorer. Det är väldigt ovanligt att en detektor inte reagerar inom det uppgivna avståndet för aktuellt glas. Kontrollera batteriet i testinstrumentet om problemet kvarstår. Detektorn återgår automatiskt till normal drift efter en minut. VIKTIGT! Akustiken i ett givet rum kan i vissa fall ge en längre räckvidd än vad som uppgivits, men funktionsgaranti gäller endast upp till den max räckvidd som uppgivits för respektive glas. Rummets akustik kan ju dessutom förändras med tiden, och därigenom förhindra korrekt detektering. Överskrid inte detektorns räckvidd på max 6m. INSTALLATION TEST FW-GBD I normal drift lyser inte dioden om inte den hör ett högt skarpt ljud, och då blinkar den bara till. I normal drift reagerar inte detektorn på bara vanliga frekvenserna, om inte instrumentet hålls direkt mot detektorn. Varje gång detektorn aktiverats, så går den alltid over I testläge under en minut. MONTERING AV DETEKTOR Detektorn måste alltid vara monterad så att den har fri sikt mot det glas som den skall övervaka. Den har svårt att övervaka glas som krossas i intilliggande utrymmen, runt hörn osv. För bästa radiosignal styrka bör detektorn monteras på väg. Det går även för glas detekteringen att montera detektorn i tak. Eftersom att antennen då kommer att ligga, så minskas radiostyrkan och därmed avståndet till centralapparat något. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

66 Vägg montering: Eftersom ljudet av krossat glas färdas rakt från det krossade glaset så är montering på motsatt vägg att rekommendera. Förutsatt att detta är inom detektorns täckningsområde, och fri sikt. Taket samt sidoväggar går även bra, så länge det är fri sikt till detektorn. Tak montering: Så länge detektorn har en fri sikt mot glaset så går detta bra. Tänk dock på att ljudet som kommer från glaset har en tendens att farads in i rummet. Därför rekommenderas att detektorn inte monteras närmare än 2-3 meter, för bästa detektering. MONTERINGS HÅL ÖPPNA DETEKTORN BATTERI PLACERING TÄCKNINGS OMRÅDE Avlägsna locket på detektorn genom att greppa basen på var sida om locket. Tryck lätt mot sidorna på botten lådan. Locket snäpper då loss. Vid åter montering av locket se till att det snäpper fast ordentligt Avståndet mäts från detektorn till den glas yta som är längst bort. Detektorn skall inte monteras närmare än 1 meter till glaset. 1. Monterad på motsatt vägg eller tak, är räckvidden 6m för alla glastyper utom armerat glas. 2. Monterad på vägg eller tak är räckvidden 3.65m för armerat glas. BATTERI BYTE Ställ centralapparaten i Service/Teknikerläge, avlägsna locket på detektorn. Tag ur det gamla batteriet. Använd en skruvmejsel för att kortsluta de två byglarna märkta JP1 bredvid batterihållaren. Montera det nya batteriet med korrekt polaritet. BATTERI Ett 3.6 V litium batteri strömförsörjer hela detektorn. Om batterispänningen sjunker till en spänningsnivå under 2.8 Volt, kommer detektorn att sända information till Central apparaten om detta. Därefter håller batteriet i max 30 dagar, innan batteriet måste bytas ut. Batteriet måste ersättas med : XL-050F Storlek: 1/2AA 3.6V Lithium Batteri Modell: XL-050F ENERGY LS14250 SAFT TL-5902 TADIRAN VARNING!!! ANVÄND ALDRIG BATTERIER AV ANNAN TYP ELLER STORLEK ÄN DET SOM SPECIFICERAS I DENNA MANUAL. RETURNERA ALLTID UTTJÄNTA BATTERIER TILL ÅTERVINNING. TEKNISK SPECIFIKATION Kapslingens material Strömförsörjning Strömförbrukning Alarm aktivt RF immunitet Mikrofon Färg Data Protokoll Modulations Typ Frekvens område Identifikation Händelser Periodisk radiosändning Denna produkt uppfyller kraven ställda i: Flamm hämmande ABS European Council Directive EMC 89/336/EEC 2.8 till 4.5 V DC EN ua Normal drift EN mA vid larm EN sekunder EN V/meter, 1MHz till 1000MHz Samt Omni-directional elektret SAFETY 73/23/EEC Vit EN60950 (ITE) FreeWave FSK 868MHz Unikt ID serienummer 24 bit Alarm, Sabotage, Periodisk sändning, Batteri lågt varje 12~14 minuter (slumpmässigt) Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

67 Bilaga 5 FW-P360 Trådlös IR-Detektor tak 360 OBS: IR-detektorn har ett STRÖMSPARLÄGE på 3 min som gör att dom inte reagerar på rörelse förens 3 min av vila inträffat. Du måste alltså vänta 3 min innan test av IR kan utföras, och det måste vara HELT lugnt runt detektorn. Häng något över detektorn, eller stoppa den i en låda, detektorn sänder sedan ETT larm vid rörelse, och måste vila i 3min igen för att sända ett till. FW-P360 EGENSKAPER Låg strömförbrukning med ASIC PIR. Strömförsörjs med ett 3Volt Litium batteri Livslängd på batteri: upp till 4 år Inbyggd Automatisk strömsparfunktion (APS) Frekvens: MHz Batteriövervakning med radioöverföring. Test läge för områdes täckning och radiosignal. Räckvidd 1 km i fri luft. Unikt ID nummer Installationshöjd 3,6 m. 360 /20m diameter täckning vid 3,6 meters monteringshöjd. 4 Elements Pyrosensor. 360 Täckning med fresnell lins. Automatisk stabilisering av flouriserande ljus. FW-P360 är en avancerad takmonterad trådlös detektor. Det är en fullt övervakad enhet med låg strömförbrukning för att hantera livslängd på batterier. Både radiosändare och IR detektor strömförsörjs av ett Litium batteri med lång livslängd Varje enhet har en helt unik ID-kod i kodat format. Central apparater hanterar att läsa in dessa ID-koder, och reagerar endast till dessa. BATTERI Ett 3 V litium batteri strömförsörjer detektorn. Tack vare strömsparfunktionen APS, så klarar detektorn en batterilivslängd på ca 4 år, under normalt användande. Om batterispänningen sjunker till 2,4 V eller lägre kommer detektorn att sända information om detta till CA. Från den tidpunkten beräknas detektorn klara av ca 30 dagar innan den helt slutar att fungera. BYTE AV BATTERIER Batteriet måste ersättas med ett Storlek 2/3 CR 17345V Litium batteri 3V Modeller: DL123A DURACELL Inc CR123A SANYO Elc CR123A GP Batteries Avlägsna linsen. Tag ut det gamla batteriet. Använd en flatskruvmejsel för att kortsluta stiften JP2 tillfälligt. Montera det nya batteriet i detektorn med rätt polaritet, och återmontera linsen. Efter en aktivering av detektorns PIR, så aktiveras radiosändaren i detektorn. Denna sänder informationen till Centralapparat med bifogat unik ID kod. Tillsammans med varje radioöverföring sändes status på batteriet i detektorn. Öppnas detektorns kapsling kommer den att sända information om Sabotage. En periodisk radioöverföring utförs av detektorn varje 12~14 min. Mottagaren blir på detta sätt informerad om att detektorn är närvarande. FW-P360 har en unik strömsparfunktion (APS). Denna gör att detektorn endast aktiverar sin radiosändare om det först varit lugnt framför detektorn i drygt 3 minuter sedan den senaste rörelsedetekteringen. FUNKTION FW-P360 hanterar följande situationer: Övervakning En periodisk radiosändning. Varje 12~14 min meddelar detektorn sin närvaro. Alarm Överföring av detekterad rörelse av PIR. Lågt Batteri När batteriet som strömförsörjer detektorn sjunker till en spänning under 2,4 V, kommer detektorn att sända informationen med radioöverföring till CentralApparat. Sabotage Om kapslingen till FW-P360 öppnas, kommer detektorn att sända information om Sabotage till CA. APS APS (Automatic Power Saver) funktionen som är innbygd i rörelse detektorn, medför en beräknad livslängd på ca 4 år under normalt användande. Detektorn kommer endast att sända radiosignal om rörelsedetekteringen innan inträffade för mer än 3 minuter sedan. OBS!!! BATTERIET FÅR ENDAST ERSÄTTAS MED RÄTT TYP/MODELL. ANNARS RISKERAS ATT ELEKTRONIKEN TAR SKADA. VID BYTE AV BATTERI, SÅ SKALL DU FÖLJA GÄLLANDE REGLER FÖR MILJÖN, OCH TA HAND OM GAMLA BATTERIER FÖR SOPSORTERING. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

68 FRESNELL LINSEN FW-P360 är försedda med en speciellt hård fresnell lins. Denna lins är den senaste teknologin i säkerhetsbranschen, och uppfyller alla de nya strängare reglerna. Den ger en exceptionellt god täckning. Även vid montering på låg takhöjd. Den är mycket okänslig för störningar av sol ljus, halogen och flouriserande ljus. Detta gör den svår att störa ut. AVLÄGSNA LINS och SOCKEL MONTERING AV DETEKTOR DETEKTOR LINS DETEKTOR HUS Installation 1. Avlägsna Linsen Demontera linsen genom att skruva loss lås skruven och vrid linsen motors. 2. Lossa detektorn från fästplattan Detektorn lossas från fästplattan genom att vrida den moturs. 3. Montera fästplattan i taket Placera fästplattan mot taket, och markera de fyra fäst hålen för skruvar. Borra hål för plugg och skruv. Montera fästplattan plant mot taket. 4. Montera Detektorn Placera detektorn så att pilen pekar mot markeringen på fästplattan. Vrid medurs tills pilen pekar på motsvarande pil på fästplattan. 5. Återmontera linsen Passa in linsens ben I hålen på detektorn, och vrid medurs tills den låsts fast. Lås fast linsen med lås skruven. LÅS SKRUV SOCKEL MONTERING AV DETEKTOR Välj plats för monteringen, så att detektering av inkräktare säkerställs på bästa sätt. Då detektorn arbetar med radiovågor, för att sända information till CentralApparaten, så skall du undvika att montera detektorn nära stora metallföremål. Detta, och att montera detektorn nära apparater som strålar mycket elektromagnetisk strålning så som motorer och styrutrustning, kan påverka detektorns möjlighet att sända information till CentralApparaten. Följande rekommendationer gäller vid montering: Temperatur förändringar Installera inte detektorn utomhus, eller på platser där den är utsatt för kraftiga temperaturväxlingar. Ex. luftkonditioneringar, ventilationsutblås, fläktar eller element. Skarpt ljus Undvik montering i starka ljusförhållanden. Reflektioner från solljus kan påverka detektorns funktion. Föremål som rör sig, eller vibrerar Eftersom gardiner, jalusier och andra objekt, som kan börja röra på sig utan mänsklig påverkan, kan trigga detektorn så undvik att montera den att den övervakar sådana utrymmen. En ren miljö Miljön som detektorn sitter monterad i bör vara fri från sådant som vattenånga, fukt, olja och damm. Dessa kan få detektorn att fungera sämre, inte alls, eller ge obefogade alarm. Gardiner, fönster och skärmar Infraröd energi minskar dramatiskt efter att ha passerat genom ett fönster. Även andra material såsom papper, gardiner osv. ger en avsevärd minskning i energi. Ett utrymme som skärmas av med dessa material kommer att ge detektorn ett blint område. Detekterings områden För att välja placering av detektorn, studera bilden med täckningsområdet senare i anvisningen. LINS LÅS SKRUV HÅL SOCKEL FW-P360 DELAR SILIKON TÄTNING DETEKTOR HUS PIL FÖR RIKTNING Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

69 INSTÄLLNINGAR AV DETEKTORN Bygling för pulsräkning har två lägen. Normal innebär att detektorn kommer att aktiveras på första detekteringen. Ställs bygling i AUTO, så kommer detektorn att kräva tre pulser för att registrera rörelse. Inställningar för känslighet bygling Pulse Width Position 1= Känslig Position AUTO = Normal ID REGISTRERING - INLÄRNING PROCEDUR ÅTERSTÄLLNING JP2 Läs instruktionerna för inlärning i manualen till centralapparaten. När inlärning är aktiverad i centralapparaten skall detektorns sabotage kontakt aktiveras. När denna radiosändning kommer in till centralapparaten, kommer den att lägga detektorns unika ID kod till minnet, och hantera all information som kommer från detektorn. TEST KNAPPEN Test knappen sitter bredvid batteriet och byglingen för känslighet. Den används för att testa radiosändningar från detektorn, samt detektorns täckningsområde. GÅNG TEST Tryck på testknappen kort (kortare än 1 sekund). Detta aktiverar lysdioden för indikering av detektorns aktivering. Radio delen i detektorn kommer nu att vara avstängd. Rör dig framför detektorn för att bekräfta täckningsområdet för rörelse detekteringen. LARM SÄNDAR TEST Håll testknappen intryckt i drygt två sekunder. Detta gör att radiosändaren i detektorn aktiveras, och den kommer att utföra 11 radiosändningar med 6 sekunders mellanrum. Om centralapparaten står i gångtestläge, kommer nu varje radiosändning att resultera i en händelse i händelse loggen. SABOTAGE TEST Aktivera detektorns sabotagekontakt, och bekräfta att centralapparaten tar emot informationen. TEST KNAPP KÄNSLIGHET INSTÄLLNING KOMPONENT PLACERING BATTERI 2/3 AA-3V LITIUM TÄCKNINGSOMRÅDE TÄCKNINGSOMRÅDE FÖR LINS TEKNISKA SPECIFIKATIONER Data Protokoll FreeWave Modulations Typ FSK Frekvens MHz Identifikation Unikt ID serie nummer 24 bit Meddelande typer Alarm, Sabotage, Test, Övervakning, Lågt Batteri Övervaknings Tid 12~14 minuter (slumpmässigt) IR Sensor Fyrelement PIR (ASIC Baserad) Detekteringshast. 0.3 ~ 1.5 m/sek Lins Typ Sfärisk Hård Fresnell lins Täckningsvinkel 360 Räckvidd radio upp till 1km Känslighet Bygel för normal eller störande miljö Batteri Lithium. 3V Typ: xx123 Storlek: 2/3AA Ström förbrukning Vila ~10 A Radiosändning ~16 ma Strömspar funktion APS (2min) Test funktioner LED Indikering (RF & Optisk) Gångtest & larm sändningstest Temperatur område för normal drift: Område -10 C to +50 C Mått Vikt 131mm x 57mm 185gr (Ft) m 0 0 (8) 2.4 (10) 3 (12) 3.6 FRÅN OVAN FRÅN SIDAN (32.8) 10 20m (65.6ft ) (21.6) 6.6 (10.8) 3.3 (0) 0 LINS (10.8) 3.3 (21.6) 6.6 (32.8) 10 ft m Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

70 Bilaga 6 Trådlös manöverpanel Programmering Den trådlösa manöverpanelen programmeras lokalt, och har ingen synkronisering med centralapparaten. Man ändrar lokat användarkoder och teknikerkod. För att kunna manövrera till/frånslag från en trådlös manöverpanel (med tex Hänglås-knappen) krävs först en kod, och sedan tryck på knappen. Tex 123 Hänglås. Man läser in knapparna Control, Hänglås, öppet hänglås och Huset, samt överfall 1&3, som handsändar/radio-knappar till centralapparaten, sedan programmerar man i centralapparaten vad knapparna ska göra. (Likadant som en handsändare.) (Dubbeltryck på knapp 1 & 3, genererar ett överfallslarm) Användarkoder. För att programmera användarkoder går du in i Trådlösa manöverpanelens teknikerläge. Prog Enter. Diod prog tänds. Om kod 1 ska vara 123, tryck P1E 123E. Om kod 2 ska vara 456, måste du in i programmeringsläge igen, P000000E, Tryck P2E 456E. Man kan ha 4 st koder, med 3 siffror. (P1E P4E) För att radera en kod (ex 123) P000000E P123E E För att ändra installatörs kod till Tryck P000000E P0E E Knappar på MAP: Du kan programmera och läsa in följande knappar: Control, Hänglås, öppet hänglås och Huset, samt överfall 1&3, Dessa läser du in och programmerar som handsändarknappar i CA. Runner Teknikerläge, P18E E under inläsningsljudet för handsändarknapp 21, trycker du på den trådlösa manöverpanelen, koden (123) & knappen, CA kvittrar nu till och bekräftar inläsningen. Programmering i centalapparat. Som det visas i tabellen till höger, är vissa Radioknappar redan förprogrammerade. Knapp 21 för tillslag och knapp 22 för frånslag. I det färdigprogrammerade larmet är handsändaren inläst på plast Och då läser man förslagsvis in Trådlösa manöverpanelens hänglåsknapp på plats 26, samt öppet hänglås på plats 27. Inläsning P 18 E Radioknapps nr (21-100) E. Under inläsningsljudet trycker man på den knapp man vill läsa in. Trådlösa manöverpanelen sänder radiokoder först efter kod angetts. Ex: Centralen Trådlös manöverpanel Teknikerläge P000000E P18E ex 26 E inläsningsljud Tryck: 123 ex Hänglås. P 4 E Handsändarknapp 21 1 TILL - Handsändarknapp FRÅN 1 Handsändarknapp Hemma - Handsändarknapp Överfall Handsändarknapp Handsändarknapp 26 1 TILL - Kopiering: Om du har flera trådlösa manöverpaneler i en anläggning kan du kopiera dess programmering mellan varandra. (Användarkoder och knapparnas ID-koder) På detta sätt får de trådlösa manöverpanelerna samma användarkoder, och knapparna: Control, Arm, Disarm och Stay, samt överfall 1&3 får samma ID-koder, i alla trådlösa manöverpanelerna. Att kopiera och föra över programmering från en MAP till andra: Plugga in EEPROM på baksidan av MAPens kretskort. Kopiera från MAP: P000000E COPY 9E Kopiera till MAP: P000000E COPY 1E Återgå till fabriks programmering: Plocka ur batteriet och tryck på någon tangent för att totalrensa kortet på spänning. Sätt i batteriet. Tryck P000000E & sedan CLEAR 9 E (Alla 3 samtidigt) i. Nu är teknikerkoden P000000E igen. Lägg in användarkoder!! Handsändarknapp FRÅN 1 Handsändarknapp Hemma - Handsändarknapp Överfall Handsändarknapp Handsändarknapp 31 1 TILL - Handsändarknapp FRÅN 1 Handsändarknapp Hemma - Handsändarknapp Överfall Handsändarknapp Handsändarknapp TILL - Handsändarknapp FRÅN 1 Handsändarknapp Hemma - Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

71 Bilaga 7 Trådlös siren. FW-Sir Funktioner: * Tre vägs sabotage övervakning Skruv skydd Öppning av kapsling Bort brytnings skydd * Inbyggd nedbrytningstid för sirenljud 150 s. * Ljudindikering av lågt batteri vid tillkoppling. Funktions beskrivning vid Alarm: Larm kan aktiveras genom att ansluta hög spänning (12VDC) till sändarens ingång. Sirenens ljudande tid är fast programmerat till Max 150 sekunder, eller till det att sändarens aktiveringsingång återgår. Blixt ljus: Blixtljuset aktiveras samtidigt som sirenen vid Larm. Sabotage: Sabotage brytaren i kapslingen hålls stängd med skruven för locket på kapslingen. Sabotage aktiverar sirenen vid öppning, eller om sirenen avlägsnas från väggen. OBS: För bortbrytnings skydd, är det viktigt att sockeln för sabotage brytaren skruvas fast ordentligt i väggen. Indikering av lågt batteri i sirenen : Sirenen kommer att pipa två gånger vid tillkoppling av systemet, förutsatt att sändarens ingång M/A aktiveras i 1 sekund vid tillkoppling av centralapparaten. Installation Instruktioner Välj ut lämplig placering av sirenen Väggen bör vara jämn och utan hål eller oregelbundenheter. 1. Markera hålen för sirenen på väggen. 2. Öppna kapslingen. 3. Montera sirenen på väggen. 4. Kortslut JMP2/Dipp1 PÅ under test. 5. Anslut kabeln till batteriet. - Sirenen kommer att pipa till 2 ggr. - Lämna locket till sirenen öppen 6. Aktivera ALARM ingången på sändaren för att verifiera att sirenen fungerar. 7. Ändra JMP2/DIPP för full volym. 8. Stäng locket på sirenen. Sändarens JUMPER positioner: Jumper 1 ska sitta kortslutet på stiftet i mitten samt till vänster. Jumper 2 ska sitta kortsluten över dåda stiften. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

72 Vid anslutning till RUNNER centralapparat Anslut sändaren till 0V, 12V, Utgång 3 & Utgång 4(På N/C) enligt bilden nedan. Montera motstånd mellan +VDD och M/A. (Värde 8k2 / v02 2K2) *Du kan använda fler sirener till en och samma sändare om du har den versionen med dippswitch i nedre högra hörnet.* För att minska på ljudstyrkan på sirenen under test så kortslut JMP2 eller sätt dippswitch 1 som PÅ. * Om du har en siren med dippswitch så kan du använda fler sirener till samma sändare. Du sätter då dipp 2 som PÅ och trycker på testknappen i mitten på kretskortet, du hör då ett inläsningsljud. Aktivera då ett larm så sändaren sänder sin signal, inläsningsljudet skall då tystna och sirenen är redo att användas. Sätt dipp 2 till AV när du är klar. Det krävs ingen programmering vid inkoppling av siren till färdigprogrammerad Runner. Sektionslarm till utgång P128E 1-16E 1-2-4E Larm till utgång 1,2 & 4 24h larm till utgång P130E 1-16E 1-2-4E Larm till utgång 1,2 & 4 Sektionssabotage till utgång P132E 1-16E 1-2-4E Larm till utgång 1,2 & 4 Systemsabotage till utgång P35E 4E 7E Systemsabotage till utgång 4 MAP Sabotage till utgång P88E 1-8E 1-2-4E MAP Sabotage till utgång 1,2 & 4 Utgångsfördröjning (Utg. 4) P38E 4E 5E 5 Sek. fördröjning Utgångsåterställning (Utg.4) P40E 4E 180E 180 Sek. larmtid Nollställ utgång 3 P43E 3E E Nollställer utgång. Utg-puls vid tillslag (Utg 3) P54E 1,2E 3E Puls vid tillslag Utgångspuls (Utg. 3) P34E 3E 3E Enkel puls på utgång Utgång pulstid (Utg. 3) P39E 3E 3E 3 Sek. puls Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

73 Bilaga 8 FW-VIB Trådlös Vibrationsdetektor INTRODUKTION FW-VIB är en detektor i FREEWAVE serien. Den har trådlös överföring med övervakning och batterikontroll. FW-VIB strömförsörjs av ett Litium batteri monterat i detektorn. Varje FW-VIB har en unik ID kod (24bitar). Mottagare i FreeWave är designade att lära sig denna specifika ID kod, och endast reagera på radiosändningar från inlästa detektorer. Förändringar som larmrelä öppen/stängd sänds omedelbart in till centralapparaten, som behandlar detta i enlighet med dess programmering. En periodisk sändning varje minuter, ger centralen information om dess närvaro. Därigenom kan centralapparaten vidta åtgärd om detektorn inte hör av sig, eller meddelar att den har ett dåligt batteri. EGENSKAPER o Anslutning mot trådlöst system o Låg strömförbrukning o Strömkälla 3.6Volt Lithium batteri o Batteriets livslängd: upp till 4 år o Arbetsfrekvens MHz o Sänder kontakt Öppen o Sänder kontakt Stängd o Sänder Sabotage på kapsling o Övervakad överföring av larm o Sänder Batteri status Vibrations-avkännaren ligger o Räckvidd upp till 1 km i fri luft. Längs med långsidan av detektorn o Unika serienummer för varje larmgivare MONTAGE AV DETEKTORN Skruva loss skruven som låser fast locket Lossa kretskortet med dess snäppfäste. 8. Använd de förmarkerade hålen du behöver använda för monteringen. 9. Montera bakstycket i ramen. 10. Montera Kretskortet i bakstycket. 11. Utför sedan en reset av sändaren. Innan batteriet monteras måste en reset utföras. Använd en flat skruvmejsel och kortslut stiften JP Montera batteriet, och observera polariteten. 13. Tryck kåpan på plats, och spärra den med skruven. Inställingar av vibrationsläget Dipp 1 ON Hög känslighet. Känner av vibrationer på avståndet 1-8m Dipp 1 OFF (Standard) Låg känslighet. Känner av vibrationer på avståndet 1-4m Respons (Hur många pulser detektorn ska känna innan den skickar larm) 1 puls Dipp 2 = OFF Dipp 3 = OFF 2 pulser (inom 10s) Dipp 2 = OFF Dipp 3 = ON 4 pulser Dipp 2 = ON Dipp 3 = OFF (Standard) 8 pulser Dipp 2 = ON Dipp 3 = ON Känslighet Potentiometern ställer in känsligheten på vibrationsavkänningen. Hur starka/svaga vibrationer detektorn ska reagera på. (Standard medel) FUNKTION Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

74 Den trådlösa FW-VIB sänder följande: ALARM Larm sändning vid aktivering av inbyggt reed relä, som aktiveras efter avkänning av inställt vibrationsläge. LÅGT BATTERI Om batteriets spänning i larmgivaren understiger ~2,4 volt, så kommer nästa sändning från magnetkontakten innehålla informationen dålig batterispänning. SABOTAGE Om locket öppnas aktiveras sabotagekontakten på enheten, och den sänder så signalen sabotage till centralapparaten. ÖVERVAKNING En periodisk sändning varje 12~14 minuter ger centralapparaten en möjlighet att avgöra om detektorn fortfarande finns kvar och fungerar ID REGISTRERING - INLÄSNINGSFÖRFARANDE Läs igenom Programmeringsmanualen för din centralapparat. Aktivera detektorn genom att trycka på sabotagekontakten (fjädern) och släppa upp den igen. Kontrollera detektorns inläsning genom att aktivera detektorn och läs av displayen i centralapparatens manöverpanel under normalt driftläge. OBS: Vi rekommenderar att du först läser in samtliga detektorer, och först efter att samtliga detektorer är inlästa, monterar upp dem på plats. Det underlättar, och sparar tid vid programmering, att ha alla sektioner bredvid på bordet vid test av programmering. TESTA RÄCKVIDDEN FÖR RADION Tag med centralapparaten till den plats där du tänkt montera den. Förflytta dig till de platser du tänkt montera detektorerna, och kontrollera med detektorn, genom att aktivera den till och från, att signalen är tillräckligt stark. Testa detta genom att även flytta dig en god bit förbi den plats där du tänkt montera detektorn. Härigenom kan du förvissa dig att signal styrkan räcker till. BATTERI Ett 3.6 V litium batteri utgör strömförsörjningen till detektorn. Om batteriets spänning sjunker kommer detektorn att sända information till centralapparaten. Detta sker vid varje sändningstillfälle under kommande tid, och beräknas kunna fortsätta ca 30 dagar. Detta skall ge användaren tillräckligt med tid för att byta ut batterier i detektorn. Tekniska specifikationer Data Protokoll FreeWave Modulations typ FSK (1 Frekvens) Frekvens MHz Identifikation Unikt ID serie nummer 24 bit Sändnings typer Larm, Sabotage, Övervakning, Batteri lågt Övervaknings tider 6~7 minuter (slumpmässigt) Avkännings metod larmkontakt blir kortsluten av vätska. Batteri Lithium. 3.6V Storlek 1/2AA Strömförbrukning Vila ~8 ua Sändning ~26 ma Sabotage kontakt Vid öppning av kåpa Bortbrytning (Tillval/Ej monterat) Temperaturområden Gränsvärden -10 C till +50 C Dimensioner 120mm x 25mm x 24mm Vikt (inklusive batteri) 52 gr Luftfuktighet 85% ej kondenserande Kapsling IP 41 BYTE AV BATTERI o o o o o Ställ centralapparaten i serviceläge, för att undvika sabotagelarm Avlägsna kåpan genom att avlägsna skruven Avlägsna det gamla batteriet Kortslut stiften på Reset/JP1, med en skruvmejsel. Montera det nya batteriet, och montera kåpan. Kontrollera att centralapparaten tar emot sändningar från detektorn LÄMNA GAMLA BATTERIER TILL ÅTERVINNING. Denna detektor följer normer enligt: European Council Directive EMC 89/336/EEC EN EN EN EN SAFETY 73/23/EEC EN60950 (ITE) BATTERIET får endast ersättas med: Storlek: 1/2AA 3.6V Lithium Batteri Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

75 Bilaga 9 FW-FLOOD Trådlöst vattenlarm INTRODUKTION FW-FLOOD är en detektor i FREEWAVE serien. Den har trådlös överföring med övervakning och batterikontroll. FW-FLOOD strömförsörjs av ett Litium batteri monterat i detektorn. Varje FW-FLOOD har en unik ID kod (24bitar). Mottagare i FreeWave är designade att lära sig denna specifika ID kod, och endast reagera på radiosändningar från inlästa detektorer. Förändringar som larmrelä öppen/stängd sänds omedelbart in till centralapparaten, som behandlar detta i enlighet med dess programmering. En periodisk sändning varje minuter, ger centralen information om dess närvaro. Därigenom kan centralapparaten vidta åtgärd om detektorn inte hör av sig, eller meddelar att den har ett dåligt batteri. EGENSKAPER o Anslutning mot trådlöst system o Låg strömförbrukning o Strömkälla 3.6Volt Lithium batteri o Batteriets livslängd: upp till 4 år o Arbetsfrekvens MHz o Sänder kontakt Öppen o Sänder kontakt Stängd o Sänder Sabotage på kapsling o Övervakad överföring av larm o Sänder Batteri status o Räckvidd upp till 1 km i fri luft. o Unika serienummer för varje larmgivare MONTAGE AV DETEKTORN Skruva loss skruven som låser fast locket Lossa kretskortet med dess snäppfäste. 14. Använd de förmarkerade hålen du behöver använda för monteringen. 15. Montera bakstycket i ramen. 16. Montera Kretskortet i bakstycket. 17. Utför sedan en reset av sändaren. Innan batteriet monteras måste en reset utföras. Använd en flat skruvmejsel och kortslut stiften JP Montera batteriet, och observera polariteten. 19. Tryck kåpan på plats, och spärra den med skruven. FUNKTION Den trådlösa FW-FLOOD sänder följande: Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

76 ALARM Larm sändning vid aktivering av inbyggt reed relä, som aktiveras då det blir kontakt mellan de två stiften i avkännardelen. LÅGT BATTERI Om batteriets spänning i larmgivaren understiger ~2,4 volt, så kommer nästa sändning från magnetkontakten innehålla informationen dålig batterispänning. SABOTAGE Om locket öppnas aktiveras sabotagekontakten på enheten, och den sänder så signalen sabotage till centralapparaten. ÖVERVAKNING En periodisk sändning varje 12~14 minuter ger centralapparaten en möjlighet att avgöra om detektorn fortfarande finns kvar och fungerar ID REGISTRERING - INLÄSNINGSFÖRFARANDE Läs igenom Programmeringsmanualen för din centralapparat. Aktivera detektorn genom att trycka på sabotagekontakten (fjädern) och släppa upp den igen. Kontrollera detektorns inläsning genom att aktivera detektorn och läs av displayen i centralapparatens manöverpanel under normalt driftläge. OBS: Vi rekommenderar att du först läser in samtliga detektorer, och först efter att samtliga detektorer är inlästa, monterar upp dem på plats. Det underlättar, och sparar tid vid programmering, att ha alla sektioner bredvid på bordet vid test av programmering. TESTA RÄCKVIDDEN FÖR RADION Tag med centralapparaten till den plats där du tänkt montera den. Förflytta dig till de platser du tänkt montera detektorerna, och kontrollera med detektorn, genom att aktivera den till och från, att signalen är tillräckligt stark. Testa detta genom att även flytta dig en god bit förbi den plats där du tänkt montera detektorn. Härigenom kan du förvissa dig att signal styrkan räcker till. BATTERI Ett 3.6 V litium batteri utgör strömförsörjningen till detektorn. Om batteriets spänning sjunker kommer detektorn att sända information till centralapparaten. Detta sker vid varje sändningstillfälle under kommande tid, och beräknas kunna fortsätta ca 30 dagar. Detta skall ge användaren tillräckligt med tid för att byta ut batterier i detektorn. Tekniska specifikationer Data Protokoll FreeWave Modulations typ FSK (1 Frekvens) Frekvens MHz Identifikation Unikt ID serie nummer 24 bit Sändnings typer Larm, Sabotage, Övervakning, Batteri lågt Övervaknings tider 6~7 minuter (slumpmässigt) Avkännings metod larmkontakt blir kortsluten av vätska. Batteri Lithium. 3.6V Storlek 1/2AA Strömförbrukning Vila ~8 ua Sändning ~26 ma Sabotage kontakt Vid öppning av kåpa Bortbrytning (Tillval/Ej monterat) Temperaturområden Gränsvärden -10 C till +50 C Dimensioner 120mm x 25mm x 24mm Vikt (inklusive batteri) 52 gr Luftfuktighet 85% ej kondenserande Kapsling IP 41 BYTE AV BATTERI o o o o o Ställ centralapparaten i serviceläge, för att undvika sabotagelarm Avlägsna kåpan genom att avlägsna skruven Avlägsna det gamla batteriet Kortslut stiften på Reset/JP1, med en skruvmejsel. Montera det nya batteriet, och montera kåpan. Kontrollera att centralapparaten tar emot sändningar från detektorn LÄMNA GAMLA BATTERIER TILL ÅTERVINNING. Denna detektor följer normer enligt: European Council Directive EMC 89/336/EEC EN EN EN EN SAFETY 73/23/EEC EN60950 (ITE) BATTERIET får endast ersättas med: Storlek: 1/2AA 3.6V Lithium Batteri Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

77 Tekniska data Runner. Tekniska data Runner. Matningsspänning Batteri Radiofrekvens Inbyggd transformator 220 V AC / 1,4 A vid 17 V AC 12 V DC / 1,3 Ah. Laddningsström begränsad till max 300 ma 868 MHz (FSK modulerat), radiomottagare inbyggd i kapslingen Övervakning Automatisk testöverföring med unik 24-bitars ID-kod från detektorerna var minut Utgång 12 VDC Sektioner Larmutgång 1 & 2 Larmutgång 3 & 4 Reläutgång 4(C N/C N/O) Sabotageingång Mått 3 st utgångar för 12 V DC max total belastning 1 A vid larm. 16 programmerbara sektioner valbara som trådlösa eller trådbundna Programmerbara transistorutgångar, max belastning 1,5 A / utgång Programmerbara transistorutgångar, max belastning 500 ma / utgång Detta relä hänger ihop med utgång 4 och kan vid EXTERN matning belastas med 3A Kan programmeras trippelbalanserad för larmstyrning via 1-2 nyckelförbikopplare 270x190x70 (BxHxDj) Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

78 Felsökning: Uppringare ringer ej ut Uppringar Fördröjning P25E 3E? Ändra till 0. Kontrollera telefonformat, och övrig programmering P175E P189E. Centralen MÅSTE stå och larma under HELA testet (skruva ur sirener eller blockera i P25E9E). Frånkoppling av området avslutar uppringningen. Uppringaren i centralen följer svensk standard från televerket. Tänk på att vissa telesvar och mobiltelefoner kan ge ifrån signaler som uppringaren kan uppfatta som kvittenser. Dålig täckning och dåliga telelinjer kan försämra DTMF signalerna så de ej uppfattas riktigt av centralen. Bredbandsfilter kan filtrera bort för lite brus som då kommer att störa/ eller filtrera bort för mycket datasignaler som egentligen skulle till larmet. Starta om Centralen efter ev telelinjeavbrott. Kontrollera att ev röstmodul sitter inkopplad ordentligt. Uppringarfel/miss Om larmet har ringt ut men ej fått någon kvittering, meddelar centralen detta med Uppringarfel/miss. Kan ej kvittera Uppringningen kan kvitteras (Med valfri DTMF, tex #) i den tysta pausen mellan ton/röst-meddelandena. Trådlösa detektorer fungerar ej. Tex: IR, magnet, glaskross. Vid problem med inläsning. Enhetssabotage Handsändare Övervakningsfel Dålig Radiomottagning Uppringningen avbryts men sirener etc ljuder som vanligt tills avstängning på panelen sker. Byt batteri. (Vid batteribyte ska stift kortslutas, se Bilaga för enhet) IR detektorn har en strömsparfunktion på 3min. Dvs. det ska vara stilla framför detektorn i 3min innan den kan testas. Häng något över detektorn eller lägg detektorn i kartongen igen. Glaskrossdetektorn måste aktiveras en gång efter inläsning för att inte stå kvar som öppen sektion. Sitter detektorn felplacerad? (se bilaga) Sitter detektorn för långt ifrån, eller för avskärmad från Centralen? Enheterna pratar med radiosignaler. Extra radiomottagarkort kan montras. Prova att radera enheten, och sedan läsa in den igen. Gå igenom adress P121E P166E Prova att radera enheten i P165E, och läs in den igen. Byt batteri. Kontrollera så att det inte finns andra trådlösa enheter som kan störa ut. (Tex Mobilt bredband, GSM-sändare, trådlösa nätverk, andra trådlösa enheter.) Aktuellt fel kommer visas i displayen så länge felet finns kvar. Sabotage sektion xx. Samt ett aktuellt fel Enhetssabotage, sen får man bläddra i loggen och leta upp den sektion som larmat. Kvittera med Kod & Enter. Ev behöver centralen en omstart, med nätspänning och batteri. Byt batteri. Prova att radera enheten, och sedan läsa in den igen. Används knappen för långt ifrån, eller för avskärmat ifrån centralen? Knappen ska tillhöra ett område, ha en funktion, ställas som RCO-knapp etc. Gå igenom programmeringen P2E P20E. Det får inte ligga dubbelprogrammeringar. Tex Tillslag av område A, samt Överfallslarm. Då vet inte centralen vad den ska göra. Om mottagningen till en eller flera enheter är avskärmad och dålig, finns möjligheten att sätta upp extra trådbundna radiomotagarkort. Möjligheten finns också att koppla trådbundna enheter till en sändare (MAG 1) och placera sändaren på en mer tillgänglig plats för kommunikation mot centralen. Möjlighet finns också att använda en MERLIN som förstärkare Utöka till fler än 16 sektioner. Flera trådbundna enheter kan kopplas till en MAG1, och tar då bara EN sektionsplats. MERLIN-Mottagaren kan läsa in och hantera 64 radioenheter. 1-8 utgångar kan aktivera larm till en ingång på RUNNER. RUNNER hanterar larm från den sektionen precis likadant som från övriga sektioner. Kopplingen mellan RUNNER & MERLIN kan vara trådbunden eller trådlös (via MAG1). Dvs sektionerna kan utökas med 64 enheter. Område är tillkopplat och kan Det absolut enklaste är att söka rätt på koden!! ej frånkopplas. Sedan kan man koppla in motstånd på TMP ingången och simulera en LarmFörbiKopplare se LFK P111E. Där efter kan man prova att koppla upp sig med PC-programmet. Under ÖVERVAKNING kan man koppla till/från områdena. Rullande/fast lysande Kommunikationsproblem. ICONER, släckt display. Segt Felsök spänningslöst. handhavande. Se till att ALLA kablar på komunikationsbussen är hela och inte glappar. (Central, frontkort, radiokort, reläkort, manöverpaneler, röstmodul sitter på komunikationsbussen) Se till att var manöverpanel har ett eget adressnummer. Utgång säkringsfel Utgång 1 & 2, kan ha en övervakning om ev en kabel skulle gå av. P37E utg 1-2 E Tillval 8. Kommer ej in i Teknikerläge Har man glömt teknikerkoden kan man komma in i teknikerläge genom att öppna centralen, och dra ur ena batterikabeln samt bryta nätspänningen. Sedan starta upp centralen igen (med sabotagebrytaren öppen) och då inom 2s trycka P E. Då ska man komma in i teknikerläge direkt om funktionen inte är bortprogrammerad i P25E 10E tillval 8. *Vid problem med inläsning. *Om det står sektion öppen, kan man behöva aktivera sektionen en gång, så den skickar sektion stängd igen. Eller så kan någon av sabotage brytarna stå öppna. Vid sabotage visar sektionen också vilken status den har, tex Öppen. *(MAG 1, v 5.0 måste ha sab-knappen på baksidan intryckt vid inläsning, samt den lilla magneten på plats) *IR v 6, och senare har en sab-knapp på baksidan som måste vara sluten vid inläsning. Och vid drift. *Prova att radera enheten i P165E, och läs in den igen. *Byt batteri. *Kontrollera så att det inte finns andra trådlösa enheter som kan störa ut. (Tex Mobilt bredband, GSM-sändare, trådlösa nätverk, andra trådlösa enheter.) Flytta dig en bit ifrån störningen. *FW-GBD måste aktiveras en gång efter inläsning för att stängas. *Trådlösa IR-detektorer har ett 3min strömsparläge. Täck över detektorn 3 min innan test. *Läs i respektive bilaga s 56 om de olika enheterna och handhavanden vid inläsning. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

79 Logg-Meddelanden Meddelande Sektionssabotage Systemsabotage Överfallslarm utlöst handsändare Brandlarm utlöst knappsats 1 Trygghetslarm utlöst knappsats 1 Överfallslarm utlöst knappsats 1 Hotkod aktiverad Beskrivning Sabotagelarm från en radiodetektor Sabotagelarm från centralenhet Överfallslarm aktiverat av en knapp på en handsändare Brandlarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Trygghetslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Överfallslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Hotkod har aktiverats av användare Felmeddelanden Meddelande Beskrivning Åtgärd Lågt batteri Låg spänningsnivå i centralenhetens batteri Kontakta installatör för byte av batteri Nät- eller Nätspänning (230 VAC) saknas eller Kontrollera nätsladd och säkring säkringsfel säkringsfel Telelinjefel Telelinje saknas Kontrollera telelinje anslutning Lågt batteri i sekt x En radiodetektor har rapporterat dåligt batteri Kontakta installatör för byte av batteri Övervakningslarm Övervakningsfel på en radiodetektor Kontakta installatör Sektion inaktiverad Ingen aktivitet registrerad på radiodetektor Kontakta installatör Uppringar miss Utebliven kvittering vid uppringning Ingen åtgärd Skötsel Batteribyte i enheter Batteribyte i centralapparat Testuppringning till Larmcentral (om uppkoppling finns) Gångtest av larmet för kontroll av enheter Vid driftsättning bör larmet provdriftas i 5-20 dagar, innan telefonuppkoppling sker. Vart tredje år Vart annat år En gång/månad En gång/månad Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b10i.doc

80 CRC-LCD MINI Trådbunden manöverpanel med klartextdisplay, 2 x 16 tecken till RUNNER. Art. nr E. nr FW-LED MINI Trådlös manöverpanel med tydlig lysdiods indikering. Art. Nr E. nr Art. Nr E. nr CR-RK Reläkort med 4 programmerbara reläutgångar. Ansluts på kommunikationsbus. CR-RM Röstmodul för inspelning av larm och styr meddelanden. Art. nr E. nr CR-RP8 Röstprogrammerare för röstmodul Art. Nr E. nr CR-EEP-RUNNER/PW- 64 Plugg in modul för att kopiera programmerad data från centralapparat RUNNER. Art. Nr E. nr FW-SWAN Trådlös IR-detektor 15x15 m, 90. Kan byglas som en vanlig eller en husdjursdetektor. Art. Nr E. nr FW-P360 Trådlös IR-detektor tak 360º. Art. Nr E. nr FW-MAG1 Trådlös magnetkontakt. Extra trådbunden ingång. Art. nr E. nr Art. nr E. nr Art. nr E. nr Art. nr E. nr FW-RMT4S FW-GBD FW-MERLIN PRO FW-SIR Trådlös handsändare, svart, med 4 programmerbara knappar. Trådlös akustisk glaskrossdetektor. Dubbla frekvenser. 10m räckvidd. Trådlös mottagare. Trådlös utomhussiren med inbyggt blixtljus. Art. nr E. nr Art. nr E. nr CR-D-LINK Dualtech TS100Ttp GSM sändare Serieinterface för lokal PC programmering. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b10i.doc

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version 1.01 05/2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Sid 1 Introduktion 2 2 Tillkoppling av område med kod 3 3 Frånkoppling av område med kod 3 4 Frånkoppling ring efter utlöst larm 4 5 Kvittera systemet efter utlöst larm 4 6 Användarmeny

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 INS-30173 Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 Snabbguide för inkoppling och programmering Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Med ett Net2 Passersystem är det möjligt att kontrollera till- och frånkoppling

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax+ digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 28 trådlösa sektioner - 2 trådbundna sektioner - Händelseminne med tid och datum för de 100 senaste

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 29 trådlösa sektioner - 1 trådbundna sektioner - 8 användarkoder (4 siffror) - Händelseminne med tid

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Användarmanual. Larmcentralsanslutet PowerMax Complete

Användarmanual. Larmcentralsanslutet PowerMax Complete Användarmanual Larmcentralsanslutet PowerMax Complete Bäste kund! Tack för att ni valt Trygga Hem som Er leverantör av hemsäkerhet. PowerMax Complete är ett godkänt radioöverfört larmsystem. Systemet använder

Läs mer

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM Användarmanual v2.03.0117 SBSC Klass 2 Innehållsförteckning RS-216, RS-224 ochrs-232 Användarmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...4 Systemöversikt...

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248 Installation och programmering DS700/6 & DS700/8 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 6 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 6 0 Hägersten Internet

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Innehåll 1. TM50s Användargränssnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Använda TM50... 2 2.1. Tillkoppla och Frånkoppla Systemet... 2 2.1.1 MG5050/Spectra... 3 2.1.2 EVO serien...

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer