Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar"

Transkript

1 Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1

2 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0

3 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information Tillkoppling eller eller Om 1-Knapps tillkoppling inte används, ange din användarkod vid tillkoppling. Grundinställd Masterkod är Direkttillkoppl. Frånkoppling Överfallslarm [Användarkod] Håll denna knapp intryckt tills Direkt OK? visas. Tryck sedan. + Direkttillkoppling tar bort inpasseringstiden vid Del- eller natt-koppling. Denna funktion aktiveras av installatör. Ange din användarkod tystar även sirenen vid händelse av larm. Brandlarm Nödlarm + + Tryck in dessa knappar samtidigt och håll dem intryckta för att generera ett larm. Menyläge Kontrollera felstatus Aktivera HA Enhet Avaktivera HA Enhet Servicesamtal Global dörrsignal Spela in meddelande Spela upp meddelande sedan [Användarkod] Använd denna knapp för att bläddra igenom systemfel listan. sedan [HA enhet nr.] sedan [HA enhet nr.] Håll denna knapp intryckt tills Service samta visas. sedan sedan sedan Använd menynavigerings knappar (/) tills önskad undermeny visas, tryck sedan. Alternativt, ange kortkommando (t.ex. 21 för Bortkoppling av sektioner). Trycka tystar även alla feltoner som kan ljuda i systemet. Ange HA enhetens nummer med två siffror (t.ex. 03). Numret för servicesamtal programmeras av din installatör. Använd menynavigerings knappar (/) för att välja används eller används ej, tryck sedan. Efter inspelning visas, Meddelande väntar tills meddelandet spelas upp. Meddelande center är en valbar funktion i infinite prime. DTMF kontroll kommandon Funktion Tryck Funktion Tryck 2-vägs audio Tillkoppling Tysta siren Förläng samtal Frånkoppling Koppla ner then 3

4 Innehållsförteckning Kapitel 1: Introduktion och översikt : Komponenter i systemet : Systemets övervakning : Hemautomation Mobil övervakning och styrning Telekontroll Röstmeddelanden... 6 Kapitel 2: Användarinterface : Manöverpanel på centralens framsida : LCD Manöverpanel : Fjärrkontroller : Trådlös manöverpanel... 9 Kapitel 3: Till-/Frånkoppling : Tillkoppla systemet : Frånkoppla systemet : Indikering av tillkopplingsstatus : Tillkopplingstoner : Till-/Frånkoppling via SMS : Till-/Frånkoppling via DTMF (tonvalstelefon) Kapitel 4: Överfallslarm : Larm från manöverpanel : Larm från fjärrkontroller : Larm från trådlös manöverpanel...14 Kapitel 5: Hemautomation : Styrning från manöverpanel : Styrning från fjärrkontroll : Styrning via SMS : Schemalagd styrning...16 Kapitel 6: Telekontroll : Ringa upp hemmet : Servicesamtal : 2-vägs audio efter larm : 2-vägs audio följ mig : Simplex läge Kapitel 7: Avancerat handhavande av systemet : Avbryta uppringning : Bortkoppling/Återinkoppling av sektioner : Användarkoder : Följ mig : Händelseminne : Servicemenyn...23 Tillägg A: Menystruktur

5 Kapitel 1: Introduktion och översikt I denna användarmanual förklaras allt man behöver veta om ett säkerhetssystem infinite prime och de funktioner som användare kan utföra beskrivs steg för steg. I tillägg till de instruktioner som installatören givit är det ett gott råd att som användare läsa igenom hela denna manual för att på bästa sätt förstå vilka egenskaper systemet innehåller. Förvara denna manual lätt tillgänglig så att användare i framtiden kan få stöd vid handhavande. Ett infinite prime-system har en mängd funktioner för att passa till många olika tillämpnigar. I manualen beskrivs alla dessa funktioner även om de kanske inte helt gäller för just ert system. Om du har några frågor om funktioner beskrivna i denna manual som kanske inte används i just ert fall, var vänlig fråga er installatör. 1.1: Säkerhetssystemets olika delar Ert säkerhetssystem består av en centralapparat, ett antal detektorer samt diverse kringutrustning. I detta avsnitt förklaras vilken roll de olika komponenterna har i systemet. Centralapparaten Centralapparaten utgör systemets hjärna. Den kommunicerar med alla andra enheter som ingår i systemet. Vid exempelvis ett intrång registreras detta av en detektor som rapporterar detta via en signal till centralapparaten. När denna signal tas emot fattar centralapparaten ett beslut att, till exempel, sända rapport om intrånget till larmcentral och att eventuellt starta sirener. Detektorer Detektorer är olika typer av enheter som skyddar området och som aktiveras om ett intrång sker. Magnetkontakter kan skydda dörrar och fönster medan rörelsedetektorer reagerar för rörelser inne i det skyddade området. Dessutom kan rökdetektorer installerats för att ge en tidig varning om brand skulle uppstå. Fjärrkontroller Fjärrkontroller är små bärbara enheter som kan användas för att styra systemet. Det finns olika typer av fjärrkontroller med varierande funktioner. Dessa funktioner kan vara att till- och frånkoppla systemet, aktivera överfallslarm samt att styra olika funktioner för hemautomatik i området. Manöverpaneler Manöverpanelerna används för att kommunicera med centralapparaten och för att utföra en mängd olika funktioner och kommandon. Den vanligaste funktionen för en manöverpanel är att koppla till hela eller del av systemet när det skyddade området lämnas samt att koppla från det igen när man kommer tillbaka. Sirener Även om det finns en siren inbyggd i centralapparaten kan man även installera en eller flera extra sirener. Dessa sirener ljuder en viss tid vid larm, dels som varning till användare och grannar men även för att avskräcka eventuella inkräktare. 5

6 1.2: Systemets övervakning När en händelse inträffar i systemet sänds normalt en rapport om detta till en larmcentral bemmanad 24 timmar om dygnet. Rapporten anger ganska exakt vilken typ av händelse som skett, vilket sedan ligger till underlag för den typ av åtgärd som larmcentralen vidtar. Denna systemövervakning kan ske antingen via vanlig trådbunden telelinje eller trådlöst via telenät för mobiltelefoner. En detektor reagerar. centralapparaten aktiveras. Larm utlöses och rapport sänds till larmcentral. Kom ihåg att inget säkerhetssystem helt kan förhindra olika nödsituationer. Det är framför allt avsett att varna om en nödsituation uppstår och samverkar med vanliga försiktighetsåtgärder som alltid skall vidtas för att skydda egendom och liv och som bör kompletteras med försäkringar av olika slag. 1.3: Hemautomation En extra utbyggnadsmodul ger möjligheter att styra upp till 16 olika typer av elektrisk utrustning från knappsats på centralapparatens framsida, från trådlösa manöverpaneler eller fjärrkontrollenheter. Dessutom kan varje apparat eller lampa kopplas på respektive av automatiskt styrda av tidsscheman och systemets status. 1.4: Övervakning och styrning med mobiltelefon Om systemet använder kommunikation med mobiltelefoner kan information om systemets status sändas till mobiltelefonen i form av SMS-meddelanden. Om ett larm aktiveras kan informationen om det utlösta larmet sändas praktiskt taget var som helst i världen. Det är också möjligt att styra elutrustning i det skyddade området genom att sända kommandon i form av SMS-meddelanden samt att få bekräftelse tillbaka att kommandot tagit emot och utförts. 1.5: Telekontroll I ett system infinite prime finns ett antal telekontroll funktioner som ger möjlighet att fjärrstyra larmet från en tonvalstelefon. Aktuella kommandon är Tillkoppling, Frånkoppling, Tysta siren och koppla upp två-vägs samtal med centralens högtalare och mikrofon. Funktionen två-vägs audio ger dig möjlighet att kontakta hemmet vid händelse av larm eller att bara ringa in och höra att allt är som det skall när du är hemifrån. 1.6: Röstmeddelanden Röstmeddelanden är en valbar funktion som, om programmerad för användning, låter systemet spela upp korta meddelanden som talar om systemets status. 6

7 Kapitel 2: Användargränssnittet Det finns ett antal olika metoder för att manövrera systemet. Förutom knappsatsen på centralapparatens framsida går det också att handha systemet från yttre enheter som manöverpaneler och fjärrkontroller. I detta avsnitt ges en kort information om de olika enheter som kan styra systemet. Det är av viktigt att du gör dig bekant med hur dessa enheter fungerar innan de efterföljande avsnitten läses igenom, där systemets handhavande beskrivs i detalj. 2.1: Knappsatsen på centralapparatens framsida Knappsatsen på infinite primes framsida utgör det viktigaste gränssnittet vid handhavande av säkerhetssystemet. LCD display Tillkopplingsknappar Alphanumerisk knappsats Knappar för hemautomation Statusindikeringar Menynavigeringsknappar Tillkopplingsknappar Tre tillkopplingsknappar finns: Tillkoppling, Deltillkoppling och Nattkoppling. Dessa knappar tillkopplar systemet i motsvarande tillkopplingssätt. 1-knapps tillkoppling är en funktion som programmeras av din installatör. Om denna funktion inte används måste du även ange din användarkod vid tillkoppling. Statusindikeringar Dessa indikeringar ger viktig information om systemets status, t.ex. till-, frånkoppling och fel på spänningsmatningen. Lyser när systemet är tillkopplat och slocknar vid frånkoppling. Den blinkar efter aktiverat larm. Lyser när systemet har ström och slocknar när strömmen försvinner. Den blinkar om det är något problem med strömförsörjningen eller ackumulatorn för reservdrift. Indikering av systemfel Om systemet detekterar ett fel i systemet, visas texten Systemfel i displayen. För att identifiera felet, bläddra nedåt i service menyn med. När systemfelen visas kommer även de ljudliga felindikeringarna att tystna. När systemfelen åtgärdats kommer de att raderas från listan. Knapp för servicesamtal Knappen för service ger direkt kontakt med larmcentralen och en möjlighet att rådgöra med en operatör. Håll denna knapp intryckt i några sekunder för att koppla upp servicesamtalet. Knappar för aktivering och avaktivering av apparater för hemautomation Genom att trycka på en av dessa knappar följt av enhetens nummer (01-16) gör det möjligt att koppla på respektive av lampor och enheter i området. Om båda knapparna för hemautomation trycks in samtidigt aktiveras ON OFF ett överfallslarm. 7

8 2.2: Manöverpanel med LCD display Utöver manöverpanelen på centralapparatens framsida, kan ditt system innehålla en eller flera trådbundna manöverpaneler med LCD display. Manöverpanelens upplägg liknar den på centralapparatens framsida och de flesta funktioner är de samma. LCD display System statusindikeringar Alphanumerisk knappsats Meny navigeringsknappar Meny navigeringsknappar Tillkopplingsknappar 2.2: Bärbara fjärrkontrollenheter Till ett infinite prime-system finns det två olika typer av fjärrkontroller. Funktionerna för dess knappar visas nedan. Nödlarm Tillkoppling Frånkoppling B2: Nattkoppling B1: Deltillkoppling 8

9 2.4: Trådlös manöverpanel I ett system kan det finnas upp till fyra trådlösa manöverpaneler. Från manöverpanelen kan systemet tilloch frånkopplas, hemautomationsfunktioner kan styras och ett överfallslarm kan utlösas i en nödsituation. HA On knapp Numerisk knappsats Tillkopplingsknappar HA OFF knapp Annuleringsknapp Numerisk knappsats Från den numeriska knappsatsen kan systemet till- och frånkopplas genom att en användarkod trycks in. Tillkopplingsknappar Det finns tre olika tillkopplingsknappar: Helt till, Deltill samt Skalskydd (Nattkoppling). Dessa knappar tillkopplar systemet på något sätt. Tillkoppling med en knapp är en möjlighet som programmeras av installatören. Om denna funktion inte används krävs det att en användarkod trycks in även vid tillkoppling. Samtidig intryckning av knapparna Helt till samt Skalskydd kommer att lösa ut överfallslarm. ON- och OFF-knappar för hemautomation Genom att trycka på en av dessa knappar, följt av ett enhetsnummer (01-16) kan man styra belysning och elektriska apparater i området. Annuleringsknapp Knappen Annulera återställer knappintryckningar om fel knapp trycks in av misstag. Om man exempelvis trycker in en fel siffra när användarkoden anges kommer systemet att vänta till dess alla fyra siffrorna i koden tryckts in innan systemet anger om koden är korrekt eller inte. Genom att då trycka in knappen Annulera kommer systemet att bortse från tidigare knapptryckningar, vilket direkt ger en möjlighet att trycka in rätt kod. Lysdioder för batteristatus Varje gång en knapp trycks in kommer en av dessa lysdioder att lysa. Om ett batteri behöver bytas ut kommer den röda lysdioden för Låg batterispänning att tändas. 9

10 Kapitel 3: Till- och frånkoppling Tillkoppling kan definieras som att systemet görs klart att bevaka. När systemet är tillkopplat kommer detektorer i sektioner som är bortkopplade i frånkopplat läge att lösa ut larm om de aktiveras (reagerar). Vissa typer av detektorer, t.ex. rökdetektorer, är alltid inkopplade oavsett status för systemet. 3.1: Tillkoppling av systemet Det går att koppla till systemet på tre olika sätt: Helt till, Delvis till samt Skalskyddet till. På detta sätt kan systemet tillkopplas på ett sätt som passar till olika omständigheter. Helt tillkopplat Hel tillkoppling kopplar till alla detektorer i systemet. Denna typ av tillkoppling används när man helt utrymmer området, d.v.s. ingen person finns kvar. Delvis tillkopplat (deltillkoppling) Denna metod gör det möjligt att endast koppla till en del av systemet medan övriga delar fortfarande är bortkopplade så att människor kan röra sig fritt i dessa delar. Tillkoppling av skalskydd (nattkoppling) Med skalskydd menas dörrar och fönster som utgör det skyddade områdets yttre gränser. När skalskyddet är tillkopplat kan man fortfarande röra sig fritt inne i det skyddade området. Innan skalskyddet tillkopplas måste man kontrollera att alla skyddade dörrar och fönster som ingår i skalskyddet är stängda. Om man vid programmering valt att inte tillkoppla systemet med en knapp måste användarkoden tryckas in även vid tillkoppling. Tillkoppla från centralapparaten eller trådlös manöverpanel För att koppla till systemet från centralapparatens knappsats eller trådlös manöverpanel: Tryck på en av tillkopplingsknapparna utpasseringstiden börjar löpa. När utpasseringstiden löpt ut är vald del tillkopplad. Tillkoppla från trådbunden manöverpanel För att tillkoppla HELA systemet från trådbunden manöverpanel: Tryck på knappen FULL utpasseringstiden börjar löpa. När utpasseringstiden löpt ut är systemet tillkopplat. För att deltill- eller nattkoppla systemet från trådbunden manöverpanel: 1. Tryck på knappen PART. 2. Använd menyknapparna / för att välja önskat tillkopplingssätt. 3. Tryck på ;utpasseringstiden börjar löpa. När utpasseringstiden löpt ut är vald del tillkopplad. Tillkoppla från fjärrkontroll För att tillkoppla systemet från en fjärrkontroll: Tryck på någon av de tre tillkopplingsknapparna utpasseringstiden börjar löpa. När utpasseringstiden löpt ut är systemet tillkopplat. 10

11 Tvångstillkoppling Tvångstillkoppling medger att systemet kan kopplas till även om det egentligen inte är klart att kunna tillkopplas. Om exempelvis en dörr skyddad av en magnetkontakt är öppen kan systemet tillkopplas under förutsättning att dörren stängs innan utpasseringstiden löpt ut. Om dörren fortfarande är öppen när utpasseringstiden löpt ut kommer larm att aktiveras. Om denna funktion inte används kan systemet inte tillkopplas alls förrän alla detektorer är hela, d.v.s. ingen detektor får stå i larmläge. Tvångstillkoppling kan bara användas om detta valts när systemet programmerades. Tvångstillkoppling kan väljas att gälla för vissa zoner eller för hela systemet. Direkt tillkoppling Direkttillkoppling är en funktion som låter dig ta bort inpasseringsfördröjningen vid del- eller nattkoppling av systemet. För att denna funktion skall fungera måste den vara programmerad av din installatör. För att direkttillkoppla systemet: 1. Kontrollera att systemet är klart för tillkoppling. 2. Tryck på knappen för deltillkoppling eller nattkoppling på manöverpanelen och ange din användarkod om inte funktionen 1-knapps tillkoppling används. 3. Tryck in och håll på din manöverpanel intryckt tills Direkt tillk., OK? visas i displayen. 4. Tryck på ; inpasseringstiden för aktuell tillkopplingsperiod är borttagen. Övervakad tillkoppling Övervakad tillkoppling är en valbar funktion som övervakar aktivitet på inbrottssektioner innan tillkoppling av systemet. Om övervakad tillkoppling används och systemet inte har tagit emot någon sändning från en sändare inom en specifik tid kommer allat tillkopplingssätt som inkluderar den sändaren att spärras. Om så är fallet, tryck för att kontrollera vilken sändare som orsakar System ej klart. För att kunna tillkoppla aktuell sändare, aktivera sändare så att systemet får ta emot en sändning ifrån den. Om det inte hjälper att aktivera sändaren kan det vara något fel med sändaren. Du kan bortkoppla sektionen för att kunna tillkoppla tills felet kan åtgärdas se 7.2: Bortkoppling/Återinkoppling av sektioner. 3.2: Frånkoppling av systemet När man kommer in i det skyddade området rätt väg och aktiverar en detektor börjar inpasseringstiden att löpa. Nu måste man koppla från systemet innan inpasseringstiden löpt ut, annars kommer larm att aktiveras. För att frånkoppla systemet från knappsats: Tryck in giltig användarkod. För att frånkoppla systemet från bärbar fjärrkontroll: Tryck på frånkopplingsknappen se avsnitt 2.3: Bärbara fjärrkontroller. 11

12 3.3: Indikering av tillkopplat system Systemets tillkopplingsstatus visas endast på framsidan av centralapparaten. I nedanstående tabell förklaras olika tillkopplingsstatus och hur de visas i enhetens LCD-display (teckenfönster). Frånkopplat 11:22:02 Detta FRÅNKOPPLAT TILLKOPPLAT DELTILLKOPPLAT NATTKOPPLAT TILLKOPPLING DELTILLKOPPLING NATTKOPPLING DELTILLK. DIREKT NATTK. DIREKT DELTILLK. DIREKT NATTK. DIREKT Betyder Systemet är frånkopplat. Systemet har tillkopplats med visat tillkopplingssätt. Systemet håller på att tillkopplas (visas under utpasseringstiden). Systemet har tillkoppplats med visat tillkopplingssätt och med direkttillkopplingsfunktionen aktiverad. Systemet håller på att tillkopplas med direkttillkopplingsfunktionen aktiverad. Systemet kan vara programmerat att alltid visa tillkopplingsstatus eller att endast visa status de första två minuterna after det att systemet till- eller frånkopplats. 3.4: Signaler vid tillkoppling Tillkopplingssignaler är de signaler som hörs från systemet under det att tillkopplingstiden (och frånkopplingstiden) löper samt när systemet verkligen till- och frånkopplas. Det finns olika signaler att välja mellan för att bestämma önskat ljudmönster. Signaler vid tillkoppling hörs antingen från yttre siren eller från den siren som finns inbyggd i centralapparaten. TILLKOPPLING 7 UTPASSERING 3.5: Fjärrtillkoppling-frånkoppling via SMS Man kan till- och frånkoppla system från fjärran belägen plats genom att sända ett kommando i form av ett SMS-meddelande från en mobiltelefon till modulen för mobilkommunikation. Varje SMS-kommando innehåller följande delar: En beskrivning av SMS-kommandot (upp till 43 tecken med valfri text) # (separerar beskrivningen från själva kommandot) Användarkoden Kommandot (120 = Frånkoppla, 121 = Tillkoppla, 122 = Deltillkoppla, 123 = Tilllkoppla skalskydd(nattkoppla), 124 = Till + Nattkoppla, 125 = Del + Nattkoppla, 200 = Kontrollera tillkopplingsstatus.) I exemplet ovan visas ett exempel på frånkoppling av systemet med SMS-kommando: Beskrivning av SMS- kommandot Användarkod Kommando F r å n # Även om beskrivningstexten i SMS kommandot är frivillig så måste själva kommandot inledas med # för att systemet skall acceptera kommandot. 12

13 Svar på statusförfrågan Vid mottagning av en förfrågan om tillkopplingsstatus, kommer systemet returnera ett statusmeddelande till avsändaren. Detta meddelande inkluderar systemets status och beskrivningen för den användare eller den enhet som senast till- eller frånkopplade systemet. Följande exempel visar ett sådant meddelande där systemet har tillkopplats av en användare vid namn Mark. T I L L K O P P L. - M A R K 3.6: Till/Frånkoppling via tonvalstelefon DTMF Med Telekontroll funktionen kan du tillkoppla och frånkoppla systemet via en vanlig tonvalstelefon. För närmare information om Telekontrollfunktioner, se Kapitel 6: Telekontroll. 13

14 Kapitel 4: Överfallslarm Funktionen överfallslarm ger en möjlighet att sända ett meddelande till larmcentral i en nödsituation. Det finns olika typer av överfalls-/nödlarm och flera olika sätt att aktivera dem. 4.1: Överfallslarm från manöverpaneler För att aktivera ett överfallslarm från centralapparatens manöverpanel: Tryck in och håll de två knapparna (På och Av) för styrning av hemautomation intryckta samtidigt. För att aktivera ett brandlarm från centralapparatens manöverpanel: Tryck in och håll de två knapparna 1 och 3 intryckta samtidigt. För att aktivera ett medicinskt nödlarm från centralapparatens manöverpanel: Tryck in och håll de två knapparna 4 och 6 intryckta samtidigt. För att aktivera ett överfallslarm från en trådbunden manöverpanel: Tryck in och håll de två knapparna och samtidigt. 4.2: Överfallslarm från fjärrkontroll För att aktivera överfallslarm från fjärr-kontrollen med fyra knappar ( ): Tryck in och håll de två nedre knapoparna intryckta samtidigt. Trygghetslarm Den bärbara fjärrkontrollen med en knapp ( ) är gjord för att sända ett meddelande till larmcentral om den används som sändare för trygghetslarm. Denna fjärrkontroll är vattentät och kan bäras i ett band runt halsen. 4.3: Överfallslarm från trådlös manöverpanel För att aktivera överfallslarm från en trådlös manöverpanel ( ): Tryck samtidigt in knapparna Helt till och Skalskydd till. 14

15 Kapitel 5: Hemautomation Hemautomation är ett extra funktionspaket som kräver en utbyggnadsmodul. Med dessa funktioner kan man styra upp till 16 olika lampor och elektriska apparater inom och i närheten av det område som skyddas av säkerhetssystemet. I detta avsnitt kallar vi dessa lampor och apparater för HA-enheter. HA-enheter kan styras från knappsatser och bärbara fjärrkontroller eller vara programmerade att reagera på vissa villkor och status hos systemet. En HA-enhet kan till exempel vara programmerad att kopplas på när systemet är tilkopplat och ett larm i en bestämd sektion aktiveras. Dessutom kan slumpvalsfunktionen användas för att tända och släcka belysning olika tider på natten när systemet är tillkopplat. Denna senare funktion kan få en inbrottstjuv att tro det finns personer på plats. Med scheman kan man programmera på- och avkopplingstider för HA-enheter. Denna funktion finns i huvudmenyn. För mer information om hur man förflyttar sig i huvudmenyn, se Kapitel 7: Avancerat systemhandhavande. 5.1: Styrning från knappsats Det finns två knappar på knappsatsen som medger att HA-enheter kopplas ON respektive OFF. Hur en HAenhet reagerar på ett På-kommando beror på hur programmeringen gjorts av installatören. HA-enheter kan väljas att vara ON till dess ett OFF-kommando ges eller till dess en vald tid löpt ut. För att koppla på HA-enheter från knappsats: 1. Tryck på knappen ON. 2. Ange HA-enhetens tvåsiffriga nummer (01-16). Vald HA-enhet kopplas då på. För att koppla av HA-enheter från knappsats: 1. Tryck på knappen OFF. 2. Ange HA-enhetens tvåsiffriga nummer (01-16). Vald HA-enhet kopplas då av. 5.2: Styrning från bärbar fjärrkontroll Det är också möjligt att styra två olika HA-enheter från en fyraknappars fjärrkontroll. Detta alternativ måste programmeras av installatören. För mer information om tilldelning av knappar på fjärrkontroll, se avsnitt 2.2: Bärbara fjärrkontrollenheter. 5.3: Styrning med SMS-meddelande Om kommunikation med mobiltelefoner används i systemet kan man styra HA-enheter från en mobiltelefon med hjälp av SMS-kommandon. Dessa SMS-kommandon trycks in på mobiltelefonen enligt bestämda mallar. Varje SMS-kommando innehåller följande delar: Beskrivning av SMS-kommandot (med upp till 43 valfria tecken) # (separerar beskrivningen från själva kommandot) Användarkoden Kommando (0 = Av, 1 = På) HA-enhetens nummer (01-16) I följande exempel visas ett SMS-kommando som kopplar på en kamin styrd av HA-enhet 08. Beskrivning av SMS-kommando Användarkod På Enhet K a m i n P å # Notera att tecknet # inte skall finnas med i beskrivningstexten eftersom denna symbol utgör en del av kommandot. Beskrivningen av SMS-kommandot måste inte skrivas in men tänk på att # alltid måste anges före användarkoden. 15

16 Format för bekräftelse av SMS-kommando När ett SMS-kommando utförts sänds ett meddelande om detta i retur till mobiltelefonen. Returmeddelandet innehåller HA-enhetens beskrivning samt avsänt kommando. I exemplet nedan visas bekräftelsen för tidigare valt kommando. K a m i n - P å 5.4: Scheman Med schemafunktionen är det möjligt att koppla på respektive av HA-enheter automatiskt vid valda tider. För scheman går det att välja klockslag samt vilka veckodagar valda klockslag skall gälla. På-tid För att ange en HA-enhets ON-tid: 1. I huvudmenyn, välj HA-scheman [8]. 2. Välj nu en HA-enhet. 3. I den undermeny för HA-enheters scheman som visas, välj ON-tid. 4. Ange nu ett klockslag (TT:MM). 5. Tryck när valt klockslag visas. Av-tid För att ange en HA-enhets OFF-tid: 1. I huvudmenyn, välj HA-scheman [8]. 2. Välj nu en HA-enhet. 3. I den undermeny för HA-enheters scheman som visas, välj OFF-tid. 4. Ange nu ett klockslag (TT:MM). 5. Tryck när valt klockslag visas. Veckoschema För att programmera de veckodagar som angivna tider skall gälla: 1. I huvudmenyn, välj HA-scheman [8]. 2. Välj nu en HA-enhet. 3. I den undermeny för HA-enheter som visas, välj Schema. 4. Använd knapparna 1 till och med 7 för att växla den dag som skall gälla eller inte gälla. Tryck För att växla Tryck För att växla 1 Söndag 5 Torsdag 2 Måndag 6 Fredag 3 Tisdag 7 Lördag 4 Onsdag 5. Tryck när vald inställning visas. 16

17 Kapitel 6: Telekontroll Centralapparat infinite prime erbjuder ett antal Telekontroll funktioner som ger tillträde till ett antal funktioner via telefon. Dessa funktioner inkluderar Två-vägs Audio, till-/frånkoppling och tysta siren. Två-vägs Audio Du kan använda Två-vägs Audio funktionen för att kontrollera vad som händer i ditt hem vid händelse av larm eller som ett alternativt sätt att kommunicera med övriga familjemedlemmar. Till exempel, om du vill ringa upp en äldre person som har svårt att nå sin vanliga telefon. Med Två-vägs Audio funktionen, svarar centralapparaten automatiskt på samtalet och du kan kommunicera via dess inbyggda mikrofon och högtalare. 6.1: Kontakta hemmet Det går att när som helst kontakta hemmet för att kontrollera om någon är hemma, styra larmet, eller kontakta någon i familjen t.ex. när du befinner dig på en resa. Denna funktion går att utnyttja både med vanlig telefon och mobiltelefon. Ringa upp från en vanlig telefon Om säkerhetssystemet delar telelinje med andra apparater (t.ex. vanliga telefoner, telefonsvarare, fax etc.) är det viktigt att centralapparaten kan särskilja olika inkommande samtal så den vet när den skall svara. Därför utnyttjar centralapparaten en metod med dubbla uppringningar. För att ringa upp centralapparaten med hjälp av dubbla uppringningar: 1. Ring upp telefonnumret till vilket centralapparaten är inkopplat. 2. Vänta tills två eller tre ringsignaler hörs och lägg sedan på luren. 3. Vänta i minst fem sekunder och ring sedan upp samma nummer igen. Vid denna andra uppringning svarar centralapparaten och två ljudsignaler hörs. Ringa upp modulen för mobiltelefon Om systemet använder kommunikation via mobilnätet har den extra modulen ett helt eget telefonnummer. Detta gör att metoden med dubbel uppringning inte behövs utan det går att direkt ringa till centralapparaten. Uppringningsprocedur För att förhindra obehörigt tillträde till centralapparaten måste man ange en särskild användarkod när systemet kontaktas se avsnitt 7.3: Användarkoder, kod 30. För att ringa upp säkerhetssystemet: 1. Ring upp centralapparaten antingen med dubbel uppringning eller direkt (se ovan). När centralapparaten besvarar samtalet hörs två ljudsignaler. 2. Tryck nu in telekontrollkoden (användare 29), på den telefon som används, inom 15 sekunder.. Tryck inte in användarkoden förrän de två pipen hörts. Alla siffror som trycks in innan signalerna hörs registreras inte av centralapparaten. 3. Hur länge en kontakt med systemet kan vara beror på hur systemet programmerats av installör. Tio sekunder innan kontakten bryts hörs två korta signaler. För att förlänga samtalet, tryck 7 på den telefon som används. 4. För att avbryta kontakten innan vald tid löpt ut, tryck följt av # på telefonen. Följande kommandon är tillgängliga: Tryck 2 för Två-vägs Audio. Tryck 3 för att tillkoppla systemet. Tryck 6 för att frånkoppla systemet. Tryck 9 för att tysta sirenen. 17

18 Kommandona 3 (Tillkoppling), 6 (Frånkoppling) och 9 (Tysta siren) kan även utföras när som helst under ett Två-vägs Audio samtal. 4. Längden på samtalet är ett val som programmeras av din installatör. Tio sekunder innan samtalstiden är slut, hörs två korta toner. För att förlänga samtalet, tryck 7 på din telefon. 5. För att avsluta samtalet innan samtalstiden är slut, tryck sedan # på din telefon. Tysta siren Sirenen tystas under Två-vägs Audio kommunikation. Vid slutet av samtalet kommer sirenen att starta igen (om inte Sirentiden har gått ut). Du kan avbryta omstarten av siren genom att trycka 9 på din telefon någon gång under samtalet. 6.2: Servicesamtal Funktionen Servicesamtal ringer upp larmcentral genom en enda knapptryckning. För att göra en serviceuppringning: Tryck in och hålla knappen Service intryckt några sekunder. 6.3: Tvåvägs ljud efter aktiverat (utlöst) larm Om ett inbrotts-, brand- eller trygghetslarm aktiveras kan centralapparaten rapportera händelsen och sedan fortsätta att hålla förbindelsen öppen. Detta ger larmcentralen en möjliget att verifiera larmet och att direkt kunna ge assistans i en nödsituation. 6.4: Tvåvägs ljud Följ mig Denna funktion gör att centralapparaten efter aktiverat larm ringer upp användare så att personer som eventuellt finns i det skyddade området kan kontaktas och dess situation kontrolleras. När centralaparaten ringer upp hörs först två korta ljudsignaler när samtalet besvaras. Tryck då in valfri knapp på telefonen för att öppna kontakten med centralapparaten. Om man trycker in knapp 9 för att öppna kontakten kommer samtidigt ljudande siren att stängas av. 6.5: Simplex läge Det är möjligt att Två-vägs Audio funktionen i ditt system är programmerat att fungera i Simplex läge. Simplex läge betyder att endast ena parten kan tala medans den andra parten lyssnar. Om Simplex läge används startar samtalet i lyssningsläge. I lyssningsläget är mikrofonen i centralapparaten aktiverad så att du kan höra vad som händer på plats. Om du vill växla till talläge, tryck 1 på din telefon. I talläget är mikrofonen avstängd och högtalaren aktiverad så att du kan tala till personen i andra änden (vid centralapparaten). Om du vill växla tillbaka till lyssningsläge, tryck 0 på din telefon. 18

19 Kapitel 7: Avancerat systemhandhavande I tillägg till de funktioner som tidigare beskrivits i denna manual finns det andra funktioner som kan nås via menyn. I detta kapitel beskrivs dessa funktioner och hur man finner dem i menyn. Navigering i menyn Med hjälp av knappsatsen på centralapparatens framsida kan man flytta runt i menyn med hjälp av pilknapparna (/) och enkelt göra olika val Ja respektive Nej genom att trycka på knapparna och. Behörigheten till olika menydelar beror på den användarkod som använts för att komma in i menyläget. Vissa delar kan bara nås om Masterkoden (Kod 1) använts. Vissa andra menydelar, t.ex. programmering av olika systemfunktioner, är inte avsedda för användare utan kan bara programmeras av installatör. I exemplet som följer anges hur händelseloggen visas (kan endast nås via Masterkoden). 1. Tryck för att öppna menyläget. 2. Tryck in Masterkoden. Den första punkten i huvudmenyn, 1. Avbryt komm. visas. 3. Tryck tills dess 6. Händelselogg visas. 4. Tryck för att komma in i menyn för händelseloggen. 1. Visa logg visa då i displayen. 5. Tryck för att välja visad menypunkt. Tryck om du inte vill välja visad menypunkt. Intryckning av återgår till föregående nivå i menyn. Ett menyläge lämnas automatiskt två minuter efter senaste knapptryckning. I hela detta kapitel har vi försökt att presentera alla systemfunktioner med en liknande struktur och i den ordning som de visas i menyerna. Proceduren ovan ger en beskrivning i detalj hur man förflyttar sig i menyerna. För att förenkla de procedurer som beskrivs i resten av detta kapitel används följande uttryck: Detta I meny för bortkoppling av sektioner, välj Återink. alla. Välj betyder Gå in i huvudmenyn genom att trycka och sedan trycka in din användarkod. Använd sedan pilknapparna för att komma till Bortk. sektion och tryck. Använd sedan åter pilknapparna för att komma till Återink. alla och tryck. Bläddra med pilknapparna och tryck sedan för att välja visat alternativ. [61] En genväg till en bestämd meny från huvudmenyn. I detta fall gäller genvägen till Visa logg. Detta visas under procedur som en snabbväg till menyval. 7.1: Avbryt kommunikationer Denna funktion avbryter kommunikationer så att ett eventuellt falsklarm inte rapporteras till larmcentral. För att avbryta kommunikationerna: I huvudmenyn, välj Avbryt uppring [1]. Alla kommunikationsbuffrar raderas och alla meddelanden (rapporter) till larmcentral avbryts. 7.2: Sektions bortkoppling/(åter)inkoppling När en sektion bortkopplas innebär det att dess detektorer inte längre kan utlösa larm när de aktiveras. För att bortkoppla och återinkoppla en sektion: 1. I menyn Bortk. sektion, välj Bortk/Återink. [21]. 2. Använd pilknapparna till att bläddra fram till den sektion som skall bort- eller återinkopplas. 3. Tryck för att ändra status på sektionen. 4. Tryck när Spara ändring? visas. 5. Tryck för att bekräfta ändringen av sektionens status. För att åter inkoppla alla bortkopplade sektioner: 1. I menyn Bortk. sektion, välj Återink. alla [22]. 2. Tryck - alla bortkopplade sektioner är nu åter inkopplade Alla bortkopplade sektioner blir automatiskt inkopplade igen när systemet frånkopplas. En brandlarmssektion kan inte bortkopplas. 19

20 7.3: Användarkoder I ett infinite prime-system finns det olika typer av användarkoder. Alla dessa koder innehåller fyra siffror. De flesta funktioner i systemet kräver att en giltig användarkod först trycks in. Möjligheten att utföra en funktion bestäms av användarkodens behörighetsnivå. Dessa behörighetsnivåer är bestämda vid leverans och förklaras nedan. Kod 1: Masterkod Masterkoden har den högsta behörighetsnivån. Med Masterkoden kan andra användarkoder ändras. Dessutom har Masterkoden behörighet till händelselogg, servicemeny och programmering av schema för hemautomation. Förvald Masterkod är Denna kod skall alltid ändras direkt efter det att systemet installerats! Koderna 2-19: Kontrollerade koder När en kontrollerad kod används för till- och frånkoppling rapporteras detta till larmcentral. Koderna 20-25: Icke kontrollerade koder Icke kontrollerade koder rapporteras inte till larmcentral när dessa används för till- och frånkoppling. Systemet rapporterar endast frånkoppling om denna sker efter det att ett larm aktiverats (löst ut larm). Koderna 26-27: Begränsade koder En begränsad kod ger behörighet endast under en dag. Dess behörighet raderas automatiskt 24 timmar efter det att den programmerats in. Kod 28: Hotkod Hotkoden är avsedd för situationer där en användare tvingas att frånkoppla systemet. Denna kod ger behörighet till vald funktion men sänder samtidigt en rapport om hotlarm till larmcentralen. Kod 29: Telekontroll-koden Telekontrollkoden är avsedd att ge möjlighet att när som helst utföra ett antal kommandon från en tonvalstelefon, med hjälp av DTMF. Med denna kod kan användare ringa upp systemet och till-/frånkoppla, tysta siren och starta Två-vägs Audiosamtal. Koden kan bara utnyttjas för detta och ger ingen behörighet till andra funktioner som exempelvis frånkoppling från manöverpanelen. Ändra användarkoder Endast Masterkoden kan ändra andra användarkoder. För hög säkerhet bör alla användarkoder hållas hemliga. För att ändra en användarkod: 1. I huvudmenyn, välj Användarkoder [4]. 2. Välj numret för den kod som skall ändras; 3. I undermenyn koder, välj Ändra kod. Den 4-siffriga koden visas med markör under första siffran. 4. Tryck in den nya koden. 5. Tryck och den nya koden lagras i minnet. Om du anger en kod som redan finns i systemet hörs en felsignal och den nya koden accepteras inte är inte en giltig användarkod då detta värde används för att radera en befintlig kod. 20

21 Radera användarkod Tänk på att alltid radera koder som inte längre skall användas i systemet. För att radera en användarkod: 1. I huvudmenyn, välj Användarkoder [4]. 2. Välj numret för den kod som skall raderas; 3. I undermenyn Koder, välj Ändra kod. Den 4-siffriga koden visas med markör under första siffran. 4. Tryck in Tryck nu. Vald kod är då raderad. Masterkoden kan inte raderas. Beskrivning för användarkod Med knappsatsen på centralapparatens framsida kan man skriva in en beskrivning på 16 tecken för användarkoden och skriva in namn eller titel för den användare till vilken koden tilldelats. För att skriva in text, tryck upprepade gånger på den knapp på vilken ett tecken visas. Under skrivning av beskrivningar, använd denna knapp för blanksteg. Använd denna knapp för att radera. Exempel: Tryck på knappen med 6MNO för att välja M, N, O eller 6. Man kan även använda knapparna 1 och 0 för att skriva in olika symboler. När text skrivs in flyttas markören automatiskt till platsen efter angivet tecken. För att skriva in beskrivning för användare: 1. I huvudmenyn, välj Användarkoder [4]. 2. Välj en kod. 3. I undermenyn för Koder, välj Beskrivning. 4. Ändra beskrivning med hjälp av den alfanumeriska knappsatsen. 5. Tryck när beskrivningen är klar. 7.4: Följ mig Funktionen Följ mig är avsedd att meddela användare när en händelse inträffat i säkerhetssystemet. Detta meddelande kan vara ett SMS till en mobiltelefon. Dessutom kan centralapparaten ringa upp om ett larm aktiverats så man får en möjlighet att direkt kontrollera det skyddade området med hjälp av tvåvägs ljud. Funktionen Följ mig via SMS kräver att systemet använder kommunikation med mobiltelefon. Man kan bara utnyttja denna funktion om den valts att användas under programmering av systemet. För att ändra telefonnummer för Följ mig: 1. I huvudmenyn, välj Följ mig [5]. 2. Ange telefonnummer för funktionen Följ mig. Om man använder SMS-meddelande för Följ mig måste angivet nummer vara till en mobiltelefon som kan ta emot SMS-meddelanden. 21

22 7.5: Händelseminne I händelseminnet lagras de flesta händelser som inträffat i säkerhetsystemet. När minnet är fullt raderas automatiskt den äldsta händelsen som ersätts av den allra senaste. För att visa händelseminnet: 1. I menyn Händelseminne, välj Visa logg [61]. Den senaste händelsen visas. 2. Använd pilknapparna för att bläddra igenom loggens händelser. 3. För att avsluta visningen, tryck för att lämna loggen. Händelser i loggen visas med följande information: Händelsen en kort beskrivning över inträffad händelse. Sektionsangivelse en exakt angivelse var händelsen inträffade. Tid/datum en exakt angivelse när händelsen inträffade. Rapportdetaljer - ett tecken som visar om händelsen rapporterats till larmcentral. De alternativ som finns är: R = Rapport sänd, F = Rapportfel eller N = Ingen rapport. Förvald beskrivning i detta fall sektionens nummer. Tryck på denna knapp för att visa tid/datum eller vald beskrivning på den andra raden. Brandlarm Kök Brandlarm 14/11/03 12:34 R Brandlarm Sektion 4 I exemplet ovan visas ett vad loggen lagrar beträffande ett brandlarm som aktiverats i köket (Sektion 4) den 14:e november år Rapporten rapporterades utan problem till larmcentral. 22

23 7.6: Servicemenyn I servicemenyn finns det ett antal funktioner som gör det möjligt att enkelt testa ett system. Endast Masterkoden har behörighet till servicemenyn. Bestäm klockslag och datum För att ställa klockslaget (tiden): 1. I servicemenyn, välj Ställ tid/datum Ställ tid [7011]. 2. Ange aktuell tid i 24-timmars format. 3. Tryck för att spara den nya tiden. För att ställa in datum: 1. I servicemenyn, välj Ställ tid/datum Ställ datum[7012]. 2. Ange aktuellt datum i formatet DD/MM/ÅÅ. 3. Tryck för att spara det nya datumet. Meddelandecenter Meddelandecentret är designat för att tillåta dig att spela in ett kort meddelande som senare kan spelas upp av en annan användare. När ett meddelande finns inspelat visas Meddelande väntar i displayen tills meddelandet lyssnas av. För att spela upp ett inspelat meddelande: Från Servicemenyn, välj Meddelanden, Spela upp meddelande [7021]. För att spela in ett meddelande: 1. Från Servicemenyn, välj Meddelanden, Spela in meddelande [7022]. 2. Tryck för att starta inspelning av meddelandet. 3. Spela in ditt meddelande. Meddelandet kan vara upp till tjugo sekunder långt. 4. Tryck för att stoppa inspelningen; meddelandet spelas automatiskt upp och OK? visas. 5. Tryck för att spara inspelningen. För att radera ett meddelande: 1. Från Servicemenyn, välj Meddelanden, Radera meddelande [7023]; OK? visas. 2. Tryck ; meddelandet raderas. Spela in och spela upp meddelanden kan även nås med hjälp av kortkommandon som inte kräver någon användarkod. För att spela in meddelande från normalläget, tryck sedan. För att spela upp meddelande från normalläget, tryck sedan. Sirentester För att testa yttre siren: I servicemenyn, välj Ext. Sirentest [703]. Den yttre sirenen ljuder ett ögonblick. För att testa inre siren: I servicemenyn, välj Int. Sirentest [704]. Inre siren ljuder ett ögonblick. Interfacetest För att testa högtalare och display och indikeringar: I servicemenyn, välj Interfacetest (Högtalartest) [705]. En kort serie av olika signaler hörs från högtalaren, alla LEDar blinkar och LCD displayerna testas. Gångtest I gångtestläget kan alla systemets detektorer testas utan att fullt larm aktiveras. För att starta gångtestläget: 1. I servicemenyn, välj Gångtest [706]. En lista över registrerade detektorer i systemet visas. 2. Aktivera varje detektor. När systemet får larmsignal från en detektor stryks den från listan. 3. När listan inte längre innehåller några detektorer visas Gångtest klart. 23

24 Sändare I sändarmenyn erbjuds två olika alternativ: Sändarlista respektive Sändartest. Sändarlistan innehåller alla registrerade sändare samt deras senast rapporterade status. För att visa Sändarlistan: 1. I servicemenyn, välj Sändare, Sändarlista [7071]. Den första sändaren i listan visas. 2. Använd pilknapparna för att bläddra igenom listan över sändare. 3. När visningen är klar, tryck för att lämna listan. I sändarlistan visas följande information för varje sändare: En beskrivning för sändaren Signalstyrkan för den senast mottagna sändningen. En förkortning som anger den senast mottagna statusen för sändaren. ENTREDÖRR S = 6 OK Tryck på denna knapp för att visa sändarens förvalda beskrivning. Detta OK SA BF US EA betyder Sändaren fungerar som den ska Sabotage aktiverat Låg batterispänning Sändaren är inte synkroniserad Sändaren fungerar inte Meddela det företag som utför service på systemet Med hjälp av det andra alternativet kan Sändartest identifiera sändare. I sändartestläge kommer varje gång en sändning tas emot en signal att höras och aktiverad sändare visas. För att starta sändartestläge: 1. I servicemenyn, välj Sändare, Sändartest [7072]. 2. Aktivera en sändare detaljer om sändaren kommer att visas. 3. När du är klar, tryck för att lämna sändartestläget. Ljudvolym För att justera mikrofonens känslighet och högtalarens ljudvolym: 1. Etablera en tvåvägs ljudkommunikation. 2. I servicemenyn, välj Ljudvolym [708]. Nuvarande inställning kommer då att visas. 3. Justera inställningen enligt tabell nedan. Tryck för att 1 Öka mikrofonens känslighet 4 Minska mikrofonens känslighet 3 Öka ljudvolymen för högtalaren 6 Minska ljudvolymen för högtalaren 4. Tryck för att lagra de nya inställningarna i minnet. 24

25 Signalstyrka för GSM Man kan mäta GSM-signalens styrka med hjälp av systemets signalstyrkemätare. För att visa GSM-signalens styrka: I servicemenyn, välj GSM Signal [709]. Signalstyrkan för GSM-nätet visas. Detta värde betyder 8-9 Mottagningen är bra 5-7 Mottagningen är godtagbar Mindre än 5 Mottagningen är oacceptabel Visa version För att visa systemets hård- och mjukvaruversion: I servicemenyn, välj Version [710]. Versionen för systemets mjukvara (SW) respektive hårdvara (HW) visas. Global dörrsignal Varje enhet kan programmeras av din installatör att låta systemet avge en dörrsignal varje gång den aktiveras. Denna funktion är endast aktiv när systemet är frånkopplat. Systemet kan till exempel programmeras att avge en dörrsignal varje gång entredörren öppnas eller stängs. Det Globala dörrsignalvalet låter dig aktivera och avaktivera denna funktion. För att aktivera eller avaktivera Global dörrsignal: 1. Från Servicemenyn, välj Global dörrsignal [712]. 2. Välj Används eller Används ej. 3. Tryck när önskad inställning visas. Global dörrsignal kan även kommas åt via ett bekvämt kortkommando utan att ange en användarkod. För att komma till Global dörrsignal från normalläget, tryck sedan. 25

26 Tillägg A: Menystruktur 1. Avbryt uppring 2.Bortk. Sektion 1.Bortk./Återink 2.Återink. Alla 3.Hemautomation 1.HA Enh. #1 1. ON 2. OFF 4.Användarkoder Anv 1 Master 1. Ändra kod 2. Beskrivning 5. Följ mig # 6.Händelseminne 1. Visa logg 2. Radera logg 7. Service 1. Ställ tid/dat. 1. Ställ tid 2. Ställ datum 2. Meddelanden 1. Spela upp. 2. Spela in. 3. Radera medd. 3. TL. Sirentest 4. Sirentest 5. Högtalartest 6. Gångtest 7. Sändare 1. Sändarlista 2. Sändartest 8. Ljudvolym 9. GSM Signal 10. Version 11. Tillåt fjärr. 12. Global dörrs. 8. HA Scheman 1. HA Enh. #1 1. ON tid #1 2. OFF Tid #1 9. Programmering 1. Enheter 2. In/Ut tider 3. Schema #1 1. Sektioner 1. Utpass. Tid Kräver Masterkod Kräver Installatörskod 3. Toner 4. Systemval 5. Larmsändare 6. HA Programm. 7. Initiera 1. Utpass. Ton 1. Larmbegränsn. 1. Telefonnummer 1. HA Enheter 1. Init. Alla 26

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version 1.01 05/2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med:

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master)

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) Centralapparater för säkerhetssystem Utgåva 3 INS177 2003-10-20 Uppfyller SSF 1014 Säkerhetsklass Grade 2 Miljöklass 2 Innehåll 1. Översikt... 4 Introduktion...4

Läs mer

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN#

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Innehåll 1. TM50s Användargränssnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Använda TM50... 2 2.1. Tillkoppla och Frånkoppla Systemet... 2 2.1.1 MG5050/Spectra... 3 2.1.2 EVO serien...

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem -- HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem V1.1 Handhavarinstruktion Rev. 6 (uppdaterad 110615) Denna instruktion innehåller information om begränsningar när det gäller användning och funktion av produkten samt

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM Användarmanual v2.03.0117 SBSC Klass 2 Innehållsförteckning RS-216, RS-224 ochrs-232 Användarmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...4 Systemöversikt...

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Användarhandbok för PowerMaxComplete

Användarhandbok för PowerMaxComplete Användarhandbok för PowerMaxComplete Innehållsförteckning Snabbguide till de vanligaste åtgärderna för larmstyrning...2 Kontaktlista...2 Ljusindikeringssignaler...2 Sirensignaler...3 Praktiska tips för

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer...3 Utloggning...3 Återställa brandlarm så att brandlarm åter kan utlösas...4 Hantera

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax+ digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 28 trådlösa sektioner - 2 trådbundna sektioner - Händelseminne med tid och datum för de 100 senaste

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer