Snabbmanual Securitas Hemlarm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbmanual Securitas Hemlarm"

Transkript

1 Snabbmanual Securitas Hemlarm

2 Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista vid montering 6 Steg 1 - Montera och starta centralapparaten 7 Steg 2 - Aktivera samtliga komponenter 7 Steg 3 - Genomför gångtest 8 Steg 4 - Montera larmets komponenter Montera manöverpanelen Montera magnetkontakten Montera IR Kameran Montera rökdetektorn 12 Steg 5 - Lägg till och montera eventuella tillbehör 13 Steg 6 - Ändra/lägg till användarkod 13 Steg 7 - Ställ in tid och datum Ställa in tid Ställa in datum Ställa in år 16 Steg 8 - Skicka provlarm till Securitas larmcentral 17 Steg 9 - Fyll i och skicka in avtal 17 Viktig handhavarinformation Securitas support 18 Så här gör du för att Tillkoppla larmet 18 Deltillkoppla larmet 18 Frånkoppla larmet 18 Skicka provlarm 18 Skicka kontaktlarm 19 Ändra en befintlig användarkod 19 Om Securitas larmcentral 19 2

3 Välkommen! Ditt Securitas Hemlarm är förprogrammerat så att du enkelt ska kunna montera och ansluta det till Securitas larmcentral. Läs noga igenom denna manual innan du påbörjar monteringen av ditt larm. Om du stöter på några problem är Securitas support redo att hjälpa dig med både montering och användning av ditt larm. Du når dem på telefon eller på vår hemsida securitassupport.se. Där hittar du även monteringstips och svaren på de vanligaste frågorna om Securitas Hemlarm. Efter att du monterat och skickat provlarm är ditt larm anslutet till Securitas larmcentral. Där övervakar våra erfarna operatörer ditt hem dygnet runt, året om. I broschyren Allt du behöver veta som ligger i lådan larmet levererades i, finns allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Där finner du också alla telefonnummer som du behöver i din kontakt med Securitas larmcentral. Securitas Hemlarm Välkommen hem! Rökdetektor sid. 12 IR Kamera sid. 10 Magnetkontakt sid. 9 Manöverpanel sid. 9 Centralapparat sid. 7 3

4 Innan du monterar Innan du monterar ditt larm ber vi dig att noga läsa igenom denna monteringsanvisning och bekanta dig med de delar som ingår i ditt Securitas Hemlarm. Om du stöter på några problem är Securitas support redo att hjälpa dig med både montering och användning av ditt larm. Du når dem på telefon På vår hemsida hittar du fler monteringstips och svaren på de vanligaste frågorna om Securitas Hemlarm - securitassupport.se Centralapparat - identifiering av delarna 1. Bakgrundsbelyst LCD-display 2. Grön LED (Nätspänningsindikator). Om den gröna lysdiod lyser har centralapparaten ström. 3. Gul LED (Felindikering) Om lysdioden lyser betyder det att det finns något fel i systemet. Släcks när alla fel är återställda. 4. Siffer- och bokstavsknappar 5. Pil upp I programmeringsläge ger ett tryck på denna knapp flytt av markören, eller bläddring i display, uppåt. 6. Pil ner I programmeringsläge ger ett tryck på denna knapp flytt av markören, eller bläddring i display, nedåt. 7. Återknapp I programmeringsläge kan intryckning av denna knapp radera en siffra, ångra ett val, avbryta aktuell visning, lämna aktuell meny, återgå till föregående fönster, etc. 8. Bekräftelseknapp För att bekräfta intryckta data eller bekräfta gjort val. 9. Programknapp Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att öppna programmeringsmenyn. 10. Sirén 11. DC-jack för anslutning av DC 9V nätadapter 12. Monteringshål och sabotagekontakt 13. Batteriswitch 14. SIM-kort hållare under lock 4

5 Manöverpanel - identifiering av delarna 1. Grön Aktiv LED 2. Röd Sänd LED 3. Orange Fel LED 4. Täcklock 5. Tillkopplingsknapp Används för att aktivera larmet när du lämnar hemmet. 6. Deltillkopplingsknapp Vid deltillkoppling kan du aktivera larmet och ändå vara hemma. Används om du till exempel vill aktivera ditt larm på natten. Deltillkopplingen aktiverar endast magnetkontakten. 7. Återknapp 8. Frånkopplingsknapp Används för att avaktivera larmet. 9. Programknapp 10. Installatörsknapp 11. knappar Tryck siffra 7 och 9 samtidigt för att skicka provlarm. 12. A-knappar Tryck siffra 1 och 3 samtidigt för att skicka kontaktlarm. 13. Monteringshål 14. Sabotagekontakt 15. Sirén 16. Batteriisolator 5

6 Checklista vid montering Vid montering och installation av ditt larm, rekommenderar vi att du följer checklistan här under. Bocka gärna av i checklistan efter hand så att du inte missar något steg i monteringen. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8 Steg 9 Montera och starta centralapparaten Se anvisningar på sida 7 i detta dokument. Aktivera samtliga komponenter Se anvisningar på sida 7 i detta dokument. Genomför gångtest Se anvisningar på sida 8 i detta dokument. Montera larmets komponenter Se anvisningar på sida 9 i detta dokument. Lägg till och montera eventuella tillbehör Om du har köpt till några separata tillbehör till ditt larmsystem, lägg till och montera dessa enligt de anvisningar som finns på medföljande produktblad. Har du inga extra tillbehör kan du hoppa direkt till Steg 6 nedan. Ändra/lägg till användarkod Se anvisningar på sida 13 i detta dokument. Ställ in tid och datum Se anvisningar på sida 15 i detta dokument. Skicka provlarm till Securitas larmcentral Se anvisningar på sida 17 i detta dokument. Fyll i och skicka in avtal Fyll i avtalsblanketten som medföljer och skicka in den till larmcentralen i bifogat svarskuvert. På avtalsblanketten ska du även fylla i information och behörighet för dina kontaktpersoner. Behörigheten avgör vem som kan ändra åtgärdsintruktionen, återkalla larm eller ändra kontaktpersoner. Observera att innan Securitas erhållit påskrivet avtal och kontaktpersonlista, anses beställaren av larmpaketet vara kontaktperson vid eventuella larm. När Securitas fått underskrivet avtal skickas bekräftelse samt larmdekaler i retur. Klistra upp larmdekalerna för att visa att ditt hem skyddas av Securitas Hemlarm. 6

7 Steg 1 - Montera och starta centralapparaten Centralapparaten, larmets hjärna, ska placeras dolt. Det är den enda komponent som måste monteras nära ett vanligt eluttag. OBS! Placera centralapparaten på en plats där en eventuell inkräktare inte kan nå den utan att utlösa larmet. Steg 1.1 Steg 1.2 Steg 1.3 Steg 1.4 Steg 1.5 Hitta en lämplig plats för montering. Använd väggfästet som mall för att markera var skruvarna ska sitta. Borra därefter i väggen och sätt i de medföljande pluggarna. Skruva fast hållaren på underlaget. Anslut spänningskabeln som medföljer. Kontrollera att batteriswitchen på baksidan av centralen står i ON-läge och att den gröna LED-indikeringen på framsidan lyser. Haka fast centralapparaten på hållaren. Tryck försiktigt nedåt tills du hör tydliga snäppljud. TÄNK PÅ ATT! Montera centralapparaten centralapparaten på en plats där en eventuell inkräktare inte kan nå den utan att utlösa larmet. Montera centralapparaten så att displayen syns bra och knapparna lätt kan hanteras. Steg 2 - Aktivera samtliga komponenter För att kunna gå vidare med installationen måste du först aktivera larmets samtliga delar. Detta gör du genom att du, beroende på komponent, sätter i de medföljande batterierna eller drar bort batteriisolatorn. Steg 2.1 Steg 2.2 Steg 2.3 Steg 2.4 Aktivera manöverpanelen - Batteriet är monterat vid leverans, så det enda du ska göra är att dra bort batteriisolatorn (den synliga plasttungan). Aktivera magnetkontakten - Batteriet är monterat vid leverans, så det enda du ska göra är att dra bort batteriisolatorn (den synliga plasttungan). Aktivera rökdetektorn - Montera de 4 AAA batterierna i batterihållaren. Observera polariteten som visas i batterihållaren. Aktivera IR Kameran - Lossa låsskruven och lyft av locket. Montera de två AA batterierna i batterihållaren. Observera polariteten som visas i batterihållaren. 7

8 Steg 3 - Genomför gångtest Ett gångtest är ett test av kommunikationen mellan larmets trådlösa komponenter och centralapparaten. Steg 3.1 Placera ut magnetkontakt, manöverpanel, IR Kamera och rökdetektor ungefär på de platser i ditt hem där du önskar montera dem. OBS! Du ska i nuläget INTE skruva upp komponenterna, utan endast lägga dem på golvet eller på en hylla nära den plats där de sedan ska monteras. Tips på bästa monteringsplatser hittar du under respektive komponent under Steg 4 i manualen nedan. Steg 3.2 När du placerat ut komponenterna, håll knappen på centralapparaten intryckt i 2 sekunder. Följande meny visas där du uppmanas att trycka in användarkoden för användare 1. Tryck in din 4-siffriga användarkod och bekräfta med OK. OBS! Förvald kod är 1234 vid leverans av larmet. M - l ä g e a n g e A - k o d.... Steg 3.2 Följande meny visas där du uppmanas att ange masterkoden. Tryck in den 4-siffriga masterkoden och avsluta med OK. OBS! Förvald kod är 1111 vid leverans. M - l ä g e a n g e M - k o d.... Steg 3.3 Följande meddelande visas under 2 sekunder. V ä l k o m m e n t i l l P r o g r a m m e n y Steg 3.4 Därefter visas huvudmenyn för programmering. o O m r å d e G S M V Steg 3.5 Steg 3.6 Steg 3.7 Steg 3.8 Se till att Område är markerat och tryck OK. Se till att Gångtest är markerat i menyen som visas och tryck OK. När Gångtest valts börjar den gröna och gula lysdioden att blinka under tre sekunder och tre pip hörs. Ett rutigt mönster visas i displayen. OBS! Du har nu 2 minuter på dig att skicka första testsignal från någon av dina larmkomponenter. Gå till din magnetkontakt, IR Kamera och rökdetektor och tryck på testknappen enligt skiss nedan. Testknapp 8

9 Steg 3.9 Steg 3.10 Avsluta med att skicka testsignal från den trådlösa manöverpaneln genom att trycka sedan på manöverpanelen. Gå till din centralapparat för att kontrollera resultatet av gångtestet. Tryck in knappen. Följande meny visas. V i s a t e s t r a p p o r t Steg 3.11 Tryck OK för att visa de olika komponenternas resultat. Använd knapparna och för att bläddra i menyn. Exemplet nedan visar hur informationen t.ex. ser ut för IR Kameran. C A M Z R = 9 OBS! Styrkan på signalen mellan komponenterna och centralapparaten anges av ett R-värde från 0-9 där 9 är den starkaste/bästa signalen. Skulle du inte vara nöjd med värdet för någon komponent, prova att placera den på ett nytt ställe och genomför ett nytt gångtest. Steg 4 - Montera larmets komponenter Det är nu dags att skruva upp larmets olika komponenter på dess rätta platser. Läs noga igenom hela Steg 4 innan du börjar. Notera särskilt våra tips om var komponenterna bör placeras för att skydda dig och ditt hem på bästa vis. 4.1 Montera manöverpanelen Manöverpanelen ska monteras i direkt anslutning till den dörr du använder för att gå in och ut ur ditt hem. Om du inte anger din personliga kod in om 40 sekunder efter att du gått in genom dörren, skickar systemet ett larm till Securitas larmcentral. På samma sätt har du 40 sekunder på dig att stänga ytterdörren efter att du larmat på. Skulle du av misstag råka lösa ett larm ska du omedelbart ringa Securitas larmcentral. Om du vill kunna larma på/av vid fler entréer kan du utöka ditt larm med en extra manöverpanel i vår webbshop securitashemlarm.se. Steg Ta bort de två täcklocken på fronten. Se skiss av manöverpanelen på sida 5. Steg Använd monteringshålen där under som mall. Markera och borra lämpliga hål för montering. OBS! Manöverpanelen måste monteras på en slät yta. Använd medföljande pluggar om montering skall ske på gips, betong eller tegelvägg. Steg Steg Skruva fast manöverpanelen på väggen Sätt tillbaka de två täcklocken. 9

10 4.2 Montera magnetkontakten Magnetkontakten ska monteras på den dörr du använder för att gå in och ut ur ditt hem Sändaren ska monteras på dörrens karm, och magneten på dörrbladet. Steg Steg Steg Steg Steg Hitta en lämplig plats för montering av sändaren. OBS! Sändaren har två markeringar/streck på ena sidan som markerar var i sändaren magnetkontakten sitter. Sändaren måste monteras så att dessa är vända mot magneten. Använd de två hålen i sändare som mall för att markera ut hålens position. Fäst sändaren med medföljande skruvar. Vid installation i gips eller betong ska de medföljande pluggarna användas. Fäst magneten på dörren/fönstret med medföljande skruvar. OBS! Magneten ska inte sitta mer än 30 mm från sändaren när dörren är stängd. Montera de vita täcklocken över skruvhålen på sändaren. 4.3 Montera IR Kameran IR Kameran, som även ibland kallas IR Detektor, är konstruerad för att upptäcka rörelse inom ett område och ta bilder inom det området. Placera din IR Kamera riktad mot den dörr du använder för att gå in och ut ur ditt hem. IR Kameran tar tre bilder vid ett larm. Den första bilden tas när larmet detekteras. Den andra och den tredje bilden tas med en sekunds fördröjning vardera. Kameran är utrustad med IR belysningen vilket gör att den kan ta bilder även i mörker. IR kameran består av en tvådelad design med ett lock och en bas. Locket innehåller all elektronik och optik, medans basen utgör fästanordning. Basen har knockouthål - två i mitten och fyra på sidorna. De två i mitten är till för för montering på plan yta, och de fyra på sidorna för montering i hörn. Steg Steg Steg Steg Steg Hitta en lämplig plats för montering av IR Kameran ungefär 1,9 meter över golvet. OBS! Läs rekommendationerna för montering nedan innan du går vidare med monteringen. Tryck ut de knockouthål på basen som du ska använda vid din montering. De två hålen i mitten är till för montering på plan yta, och de fyra på sidorna för montering i hörn. Använd de hål du tryckt ut i basen som mall för att markera ut hålens position på väggen. Fäst IR Kameran med medföljande skruvar och pluggar. OBS! Detektorn skall monteras med låsskruven ned mot golvet. Montera täcklocket och spänn låsskruven. 10

11 VIKTIGT! Rekommendationer för montering av IR Kamera För bästa skydd av ditt hem, rekommenderar vi att du monterar din IR Kamera på följande platser: Riktad mot den dörr du använder för att gå in och ut ur ditt hem. Om du monterar ditt Securitas Hemlarm i en lägenhet måste du montera IR Kameran riktad mot entrédörren. Ungefär 1.9 meter över golvet. I ett hörn för bredast synfält. På en yta eller ett hörn där husdjur inte kan komma inom 1,5m ifrån detektorn. Om du har husdjur hemma, rikta INTE IR Kameran mot trappor. Normalt reagerar den inte på husdjur som väger mindre än 30 kg, men om djuret rör sig i trappor inom ett detektionsområde kan rörelsedetektorn uppfatta husdjuret som större än det egentligen är. Montera därför detektorn där husdjur inte kan komma in i detekteringsområdet genom att klättra på möbler eller andra objekt. VIKTIGT! Vid ett larm från IR Kameran sker endast väktarutryckning om det finns personer på bilden, eller på begäran av kund. TÄNK PÅ ATT! Om du monterar ditt Securitas Hemlarm i en lägenhet så måste du montera IR Kameran riktad mot entrédörren. Montera inte IR kameran där den utsätts för direkt solljus. Undvik att montera IR kameran på platser där snabba temperaturförändringar kan förväntas. T.ex. i närheten av luftkonditionering eller elradiatorer m.m. Om du har husdjur hemma, rikta inte IR Kameran mot en trappa. 11

12 4.4 Montera rökdetektorn Rök stiger uppåt och söker den enklaste vägen ut. Montera därför rökdetektorn i taket utanför sovrum, i hallen eller ovanför trappan, beroende på hur ditt boende ser ut. För fler monteringstips om hur du bäst skyddar ditt hem, besök vår hemsida securitassupport.se. OBS! Vid ett larm från rökdetektorn tar alltid IR Kameran en bild och skickar till larmcentralen. Det gör att larmcentralen kan verifiera en eventuell brand och snabbare sätta in rätt åtgärd. Till exempel ringa Räddningstjänsten. För din trygghet är rökdetektorn alltid aktiv oavsett om ditt övriga larm är tillkopplat eller inte. Steg Steg Steg Använd sockeln som mall och borra två hål där detektorn skall monteras. Skruva fast sockeln, med de två krokarna nedåt från tak. Använd de medföljande skruv och plugg. Leta upp markeringen på sidan av detektorn och håll den i linje med en av krokarna och tryck på detektorn på sockeln. Vrid detektorn moturs så att den snäpper fast i sockeln. TÄNK PÅ ATT! Rökdetektorn ska monteras MINST 60 cm från närmsta vägg. Rökdetektorn bör placeras i toppen av trappor vid fler våningar. Placera inte detektorn i köket. Rök från matlagning kan orsaka oönskade larm. Placera inte detektorn nära ventilationsfläkta eller luftkonditionering. Luftdrag kan påverka känsligheten på detektorn. Placera inte detektorn mellan takbjälkar eller ovanför skåp. Stillastående luft i dessa områden kan påverka känsligheten på detektorn. 12

13 Steg 5 - Lägg till och montera eventuella tillbehör Om du har köpt till några separata tillbehör till ditt larmsystem, lägg till och montera dessa enligt de anvisningar som finns på medföljande produktblad. Har du inga extra tillbehör kan du hoppa direkt till Steg 6. Du vet väl att du när som helst kan utöka ditt larm med fler komponenter? Besök vår webbshop securitashemlarm.se. Där hittar du även monteringsanvisningar och svaren på de vanligaste frågorna om Securitas Hemlarm. Steg 6 - Ändra/lägg till användarkod För att kunna ändra användarkoden ska du in i centralapparatens programmeringsmeny på samma vis som du gjorde i Steg 3 - Genomför gångtest. Steg 6.1 Håll knappen på centralapparaten intryckt under 2 sekunder. Steg 6.2 Steg 6.3 Steg 6.4 Steg 6.5 Steg 6.6 Steg 6.7 Steg 6.8 Tryck in din 4-siffriga användarkod och bekräfta med OK. OBS! Förvald kod vid leverans är Tryck in den 4-siffriga masterkoden och avsluta med OK. OBS! Förvald kod vid leverans är Se till att Område är markerat i menyn och tryck OK. Flytta markören till Kodinställning och tryck OK. Flytta markören till Användarkod och tryck OK. Flytta markören till önskat användarnummer och tryck sedan OK. Du kan lägga in upp till 6 stycken användare som alla har egna användarkoder till larmsystemet. Vid leverans av larmet är endast användarkod 1 förprogrammerad med koden Användarkoderna 2-6 är inte programmerade med någon kod. Följande meny visas. Skriv in den nya 4-siffriga koden och tryck sedan OK. Olika koder i systemet kan inte vara identiska. Om inskriven kod redan används i systemet visas texten Koden används, vilket innebär att du måste välja en annan ny kod. A n g e n y k o d Steg 6.9 Skriv in den nya koden en gång till och tryck sedan på OK för att bekräfta. R e p e t e r a n y k o d

14 Steg 6.10 Kontrollera att Bekräftelse Av är valt. Gör ingen ändring, tryck bara OK. Steg 6.11 Ange ett namn för den nya användarkoden. OBS! Du kan använda maximalt 10 tecken. Använd tangenterna 0-9 för att skriva bokstäver och siffror. _ A n v ä n d a r n a m n Steg 6.12 Steg 6.13 Tryck OK för att bekräfta det nya namnet. Önskas inget namn, tryck bara OK direkt. Fortsätt, om så önskas, att skriva in fler användare. Exempel på hur användarnamnen syns i displayen Texten 2) KALLE i exemplet nedan visar att användarkod 2 är inskriven och att användarnamnet är specificerat. Texten 3) **** i exemplet nedan visar att användarkod 3 är inskriven, dock utan att något namn angivits. Texten 4).... i exemplet nedan visar att användare nummer 4 ännu inte skrivits in. * 1 ) L I S A 2 ) K A L L E 3 ) * * * * 4 )

15 Steg 7 - Ställ in tid och datum För att larmsystemet ska kunna kommunicera korrekt med larmcentralen är det väldigt viktigt att korrekt tid och datum ställs in. Följ därför instruktionerna nedan noga. 7.1 Ställa in tid Steg Ange giltig användarkod och tryck OK inom 30 sekunder. Steg Användarmenyn öppnas. Ställ markören vid Tider, bekräfta med OK. T i l l k o p p l i n g H e m m a T i l l D a g H e m m a T i l l N a t t H e m m a T i l l o T i d e r B o r t k o p p l i n g Steg Följande val blir då tillgängliga. Ställ markören vid Tid ock tryck OK. o T i d D a t u m Å r S o m m a r t i d Steg Följande meny visas. Timtiden blinkar, använd knapparna och för att ställa in timme. Notera att timmarna anges med två siffror (00-23). Tryck OK för att bekräfta. S t ä l l t i d 0 0 : 0 0 ( p q O K ) Steg Minuttiden blinkar, använd knapparna och för att välja minuter. Tryck OK för att bekräfta. 7.2 Ställa in datum Steg Följande meny visas vid inställning av Datum. Månadens förkortade namn blinkar. Använd knapparna och för att välja nuvarande månad. Tryck OK för att bekräfta. S t ä l l d a t u m J a n 0 1 ( p q O K ) Steg Datumet blinkar. Använd knapparna och för att välja dagens datum. Tryck OK för att bekräfta. 15

16 7.3 Ställa in år Steg Följande meny visas vid inställning av År. Årtalet blinkar. Använd knapparna och för att välja nuvarande år. Tryck OK för att bekräfta. S t ä l l å r ( p q O K ) Steg Följande meny visas vid inställning av Sommartid. Använd ej är förvalt vid l everans. o A n v ä n d e j S t a r t M å n a d S t o p p M å n a d OBS! För att sommartid ska kunna användas måste start- och stoppmånad anges. Steg Markera Start Månad och tryck OK. S t a r t M å n a d J a n ( p q O K ) Steg Bläddra med knapparna och för att välja aktuell startmånad. Bekräfta vald månad genom att trycka OK. Steg Menyn nedan visas. Välj nu den söndag då sommartid börjar och tryck sedan OK. o F ö r s t a S ö n d a g A n d r a S ö n d a g T r e d j e S ö n d a g S i s t a S ö n d a g Steg Tryck OK när följande meny visas: S t ä l l S t a r t t i m m e Steg Välj vid vilket klockslag sommartiden startar och tryck sedan OK. o M i d n a t t K l o c k a n 1 K l o c k a n 2 Steg Välj hur mycket tiden ändras vid sommartid och tryck sedan OK. o - 2 T i m m a r - 1 T i m m e 1 T i m m e 2 T i m m a r 16

17 Steg Markera Stopp Månad och tryck OK. S t o p p M å n a d J a n ( p q O K ) Steg Bläddra med knapparna och för att välja aktuell stoppmånad. Bekräfta vald månad genom att trycka OK. Steg Menyn nedan visas. Välj nu den söndag då sommartid slutar och tryck sedan OK. o F ö r s t a S ö n d a g A n d r a S ö n d a g T r e d j e S ö n d a g S i s t a S ö n d a g Steg Lämna menyn genom att trycka upprepade gånger på. Steg 8 - Skicka provlarm till Securitas larmcentral Ditt larm är nu klart för att prova anslutningen till Securitas larmcentral. Efter genomfört provlarm kommer Securitas larmcentral att ringa upp dig för att bekräfta att ditt larm är driftsatt. OBS! Om larmcentralen inte ringt upp dig inom 2 timmar efter att du genomfört provlarmet, vänligen ring oss på telefon Steg 8.1 Steg 8.1 Tryck in samtidigt på den trådlösa manöverpanelen. Röd Sänd LED blinkar 5 gånger och en lång ton ljuder. Steg 9 - Fyll i och skicka in avtal I kartongen som ditt Securitas Hemlarm levererades i ligger även ett avtal för påskrift. Det är mycket viktigt att du läser igenom, skriver på och returnerar detta avtal så fort som möjligt. Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon På avtalsblanketten ska du även fylla i information och behörighet för dina kontaktpersoner. Behörigheten avgör vem som kan ändra åtgärdsintruktionen, återkalla larm eller ändra kontaktpersoner OBS! Innan Securitas erhållit påskrivet avtal och kontaktpersonlista, anses beställaren av larmpaketet vara kontaktperson vid eventuella larm. När Securitas larmcentral tagit emot ditt påskrivna avtal kommer vi att skicka ut Securitas larmdekaler som visar att ditt hem skyddas av Securitas Hemlarm. 17

18 Securitas support Hos Securitas support kan du få svar på alla dina frågor om ditt Securitas Hemlarm. Vi står beredda att hjälpa dig med såväl montering som användning av ditt nya larm. För teknisk support: Ring securitassupport.se På securitassupport.se hittar du monteringsanvisningar och svaren på de vanligaste frågorna om Securitas Hemlarm. Så här gör du för att... Tillkoppla larmet. Det vill säga larma på när du lämnar hemmet När du ska tillkoppla larmet måste dörren med magnetkontakten vara stängd. Steg 1 Ange en giltig användarkod och tryck på på den trådlösa manöverpanelen. Steg 2 Röd Sänd LED blinkar 5 gånger och manöverpanelen ljuder ett långt pip. Deltillkoppla larmet. Det vill säga larma på endast magnetkontakten. T.ex. på natten. När du ska deltillkoppla larmet måste dörren med magnetkontakten vara stängd. Steg 1 Ange en giltig användarkod och tryck på på den trådlösa manöverpanelen. Steg 2 Röd Sänd LED blinkar 5 gånger och manöverpanelen ljuder 3 pip. Frånkoppla larmet. Det vill säga larma av eller avaktivera deltillkopplingen Steg 1 Ange en giltig användarkod och tryck på på den trådlösa manöverpanelen. Steg 2 Röd Sänd LED blinkar 5 gånger och manöverpanelen ljuder 2 pip. Skicka Provlarm Första gången du genom för ett provlarm kommer larmcentralen att ringa upp dig. Se sida 17 i denna manual. Önskar du göra ett provlam någon annan gång måste du först ringa larmcentralen och meddela att du kommer att genomföra ett provlarm. Steg 1 Steg 2 Tryck in siffra 7 och 9 samtidigt och håll knapparna intryckta i 2 sekunder. Röd Sänd LED blinkar 5 gånger och en lång ton ljuder. 18

19 Skicka kontaktlarm Vid ett kontaktlarm kommer larmcentralen att ringa larmplatsen och därefter angivna kontaktpersoner. Om ingen kontaktperson svarar, eller om kunden önskar, skickas därefter Securitas väktare till platsen. Steg 1 Steg 2 Tryck in siffra 1 och 3 samtidigt på den trådlösa manöverpanelen. Röd Sänd LED blinkar 5 gånger och en lång ton ljuder. Ändra en befintlig användarkod Steg 1 Se Steg 6 i detta dokument för hur du når menyn med användarinställningarna. Steg 2 Flytta markören till Användarkod och tryck sedan OK. Steg 3 Tryck på. Du uppmanas därefter att skriva in ny användarkod samt bekräfta denna ännu en gång. Steg 4 Kontrollera att Bekräftelse Av är valt i menyn som visas. Gör ingen ändring, Tryck bara OK. Om Securitas larmcentral Ditt Securitas Hemlarm är anslutet till Securitas larmcentral där professionella larmoperatörer vakar över ditt hem dygnet runt och hjälper dig om olyckan skulle vara framme. Dessutom är Securitas välutbildade väktare beredda att rycka ut. Våra larmcentraler har full be manning dygnet runt, året om. Securitas larmcentral är en del av Securitas Sverige AB. Securitas har skyddat hem, företag och samhälle i över 70 år och är marknadsledande i Sverige inom säkerhet. Mer information om securitas larmcentral hittar du vår hemsida securitas.se/alert. 19

20 Teknisk support securitassupport.se Snabbmanual Securitas Hemlarm, version Rätt till ändringar förbehålles. Securitas Sverige AB.

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer