Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet"

Transkript

1 Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan

2 Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem... Tillbehör... Innan du monterar... Montera entralenhet... Inomhussiren... Rörelsedetektor... Manöverpanel... Fjärrkontroll... Rökdetektor (extra tillbehör)... Läckagedetektor (extra tillbehör)... - Installation & drift Dioder och funktioner (entralenhet)... Funktionsprov... Byta kod (entralenhet och Manöverpanel)... - Provlarm... Till/från larm ( larma/larma av )... Vad händer vid larm... Vad gör jag vid larm... Vid problem Frågor och svar... Kundtjänst och teknisk support...

3 Välkommen Välkommen och grattis till ditt val av Securitas Hemlarm Ditt nya larmpaket är förberett så att du ska kunna montera och driftsätta det på enklaste möjliga sätt. Läs noga igenom denna monteringsanvisning innan du installerar. På vår hemsida kan du dessutom titta på våra filmade monteringsanvisningar. Har du några frågor om monteringen av larmet så tveka inte att kontakta vår tekniska support på tel. -. Ditt larm är anslutet till Securitas larmcentral där våra erfarna operatörer övervakar ditt hem dygnet runt, året om. I broschyren Viktig Information finner du information om vad som händer vid larm, hur du återkallar ett larm samt alla telefonnummer som du behöver i din kontakt med Securitas. Securitas Hemlarm Välkommen hem! Vad som ingår i ditt paket beror på vad du har beställt till för enheter. Rökdetektor Rörelsedetektor entralenhet Inomhussiren Manöverpanel Läckagedetektor INST ON TEST LOG ODE END NO SHIFT OFF Fjärrkontroll Test Install Securitas Hemlarm ger en komplett trygghetslösning med sin anslutning till Securitas larmcentral samt TL Detects driftscentral. Larmet är utvecklat av det svenska larmföretaget TL Detect. Både larmet och de trådlösa enheterna uppfyller EU:s direktiv för E-märkning, enligt följande standarder: EN-:, EN () + A () + A () EN-, () + A () + A () ETSI EN - V.. () ETSI EN - V.. () ETSI EN - V.. (-) ETSI EN - V.. (-) EN (-) EN - (-) EN - (-) EN - () EN : Larmpaketet är utvecklat för att möta europeiska branschstandarder och normer för trådlösa larm avseende funktionalitet och handhavande. För fullständig Declaration of onformity, kontakta teknisk support -. TL Detect AB:s miljöpolicy innebär att våra produkter transporteras, förpackas och lagras på bästa sätt med hänsyn till miljön. Vid användning påverkas inte miljön, med undantag för de batterier som ingår i produkten. Dessa skall lämnas till återvinning när de är förbrukade. Om produkterna ej längre skall användas skall de lämnas till kommunens återvinningscentral för elskrot. TL Detect AB är i egenskap av elektronikproducent medlem i Elkretsen som koordinerar elretur med Sveriges kommuner. TL Detect AB ansvarar inte för några kostnader som kan uppkomma i samband med användandet av larmet. Denna manual skapad och illustrerad av Kobolt Media AB. Rätt till ändringar förbehålles TL Detect AB, Innan du monterar

4 Systemöversikt Princip för placering Schematiskt exempel på en larmlösning. Monteringsanvisningar för respektive del finns på angivet sidnummer! Sid. Sid. Sid. Sid. Test Install Sid. Sid. Sid. Tänk på att! Innan du monterar Vissa enheter är extra tillbehör, och/eller finns inte tillgängliga för alla lösningar.

5 Hur/var monterar man I ditt lägenhetslarm ingår bl.a. två rörelsedetektorer och en manöverpanel. För att du ska kunna utnyttja larmcentralens tjänster samt utryckningstjänsten på ett korrekt vis, är det viktigt att du följer våra monteringsanvisningar. Montering av Detektorer I ditt larmpaket finns två rörelsedetektorer. De är döpta till detektor och detektor. det är viktigt att du monterar rätt detektor på rätt plats. Detektor är gulmarkerad på baksidan och är den detektor som ska monteras ovanför ytterdörren. Denna detektor har en fördröjning på sekunder så att du ska hinna avaktivera ditt larm. Detektor är den detektor som ska monteras längre in i hallen/lägenheten och som ska larma vid en s.k. dubbeldetektering. Läs mer om vad som händer vid larm på sidan. Så här gör du Detektor (gulmarkerad) monteras ovanför ytterdörren riktad rakt in mot lägenheten. Detektor monteras längre in i lägenheten/hallen, riktad bort FRÅN ytterdörren in mot lägenheten. En detektor har ett synfält på ca grader, och de båda detektorernas synfält kan med fördel överlappa varandra. Montering av manöverpanel Din manöverpanel monteras med fördel direkt innanför ytterdörren. Vi rekommenderar dig att placera manöverpanelen på samma sida som dörrhantaget på ytterdörren. Dvs motsatt sida mot dörrens gångjärn. Detta för att lättare och snabbare kunna aktivera/avaktivera ditt larm. Rörelsedetektor (fördröjd och placerad över dörren) utlöser ett enkeldetekteringslarm då någon stiger in men ger en användare sekunder på sig att avaktivera larmet.! Detektor (EJ fördröjd) Detektor, fördröjd! Larmet är ej avaktiverat! Inkräktaren går in i bostaden och utlöser då rörelsedetektor. Då båda detektorerna utlösts är det ett dubbeldetekteringslarm. Väktare rycker då ut till platsen om de inte får tag på vald kontaktperson.! Innan du monterar

6 l old d på vägg. cm höjd ån en är att r om en ra sig aden. Innan du monterar Hur/var monterar man Inomhussiren Monteras högst upp i fastigheten eftersom entralenhet ENTRALENHET Detektionsområde ENTRALENHET brandrök stiger. Monteras helst på dold plats i anslutning till el och första telefonjacket. plats i anslutning till el och första telefonjacket. OBS! Ska enligt branschens normer monteras entralenhet inom ett detektionsområde eller så att en inkräktare måste Monteras passera helst ett detektions- på dold Detektor ENTRALENHET Planlösning över bostaden nedan och chens normer monteras inom ett detektionsinkräktare måste område passera för att nå ett centralenheten. detektions-obs! Ska enligt branschens detektor normer monteras + inom larmlösning. ett detektions- ( GSM-sändare Rörelse- plats i anslutning till el och första Planlösning telefonjacket. larmlösning. över bostaden Notera rörelsedetektorernas nedan och Ansluts till centralenheten Notera & ) detektionsområden rörelsedetektorernas och som då ej område eller så att en (fördröjd) inkräktare ralenheten. + måste passera ( ett & detektionsområde för att nå centralenheten. + centralenhetens placering. ) detektionsområden och behöver fast centralenhetens placering. telefonlinje. Rörelsedetektor # Rörelsedetektor (fördröjd) Rörelsedetektorer Kan placeras Detektionsområden i hörn eller på vägg. + Monteras normalt ( synfält ) på cm höjd Rörelsedetektorer och ser upp till m från Kan + placeras i hörn eller på vägg. detektorn. Manöverpanel Grundprincipen är att Monteras normalt på cm höjd de riktas så att de larmar om en och ser upp till m från inkräktare försöker att röra sig detektorn. Grundprincipen FELär att RÄTT mellan Ser utrymmen även i bostaden. de riktas så att de larmar om en Rörelsedetektor är monterad nedåt inkräktare försöker att röra sig rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor RÄTT utrymmen ser dig några i meter bostaden. Ser max m mellan FEL cm entralenhet Monteras helst på dold plats i anslutning till el och första telefonjacket. OBS! Ska enligt branschens normer monteras inom ett detektionsområde eller så att en inkräktare måste passera ett detektionsområde för att nå centralenheten. Monteras i anslutning till centralenheten, gärna dold (exempelvis bakom en gardin eller liknande). + Detektionsområden ( synfält ) RÄTT Inomhussiren Monteras i anslutning till centralenheten, gärna dold Inomhussiren Manöverpanel (exempelvis bakom en Monteras i anslutning till gardin eller liknande). centralenheten, gärna dold entralenhet (exempelvis bakom en gardin eller liknande). Manöverpanel Detektionsområde Monteras lättillgängligt förslagsvis Rörelsedetektorer entralenhet på insidan vid Manöverpanel Detektionsområdelättillgängligt Monteras normalt på cm höjd Detektor Detektor + dörren Kan placeras (handtagssidan) i hörn eller på vägg. Detektionsområde Monteras för snabb åtkomst vid förslagsvis Detektor på insidan vid och ser upp till m från avaktivering av larmet. + detektorn. Grundprincipen Detektionsområde en Detektions- dörren (handtagssidan) är att för snabb åtkomst vid de riktas så att de larmar avaktivering av larmet. område inkräktare försöker att röra Detektor sig + Detektionsområde Detektor mellan utrymmen i bostaden. Detektor Rörelsedetektor Rörelsedetektor FEL (EJ fördröjd) RÄTT Detektionsområde Detektor FEL Rörelsedetektor är monterad nedåt rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor ser dig några meter Ser max m längre in i lägenheten. (fördröjd) Rörelsedetektor är monterad rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor ser dig några meter längre Manöverpanel in i lägenheten. längre in i lägenheten. + RÄTT FEL Läckagedetektor Detektionsområdemer information. Monteras Detektor under diskbänk, akvarium eller Rökdetektor liknande. Se monteringsbeskrivning Monteras högst upp för i fastigheten mer information. Rörelsedetektor + eftersom Rökdetektor GSM-sändare Monteras högst upp i RÄTT fastigheten eftersom behöver fast brandrök stiger. GSM-sändare Ansluts till centralenheten som då ej behöver +fast telefonlinje. RÄTT FEL + ENTRALENHET Rörelsedetektor (EJ fördröjd) Detektionsområde + Detektor RÄTT Detektionsområde Detektor FEL Rörelsedetektor (fördröjd) Rörelsedetektor är placerad så att en ev inkräktare kan gå in i lägenheten utan att passera två rörelsedetektorer. + FEL Planlösning över bostaden nedan och larmlösning. Notera rörelsedetektorernas ( & ) detektionsområden och centralenhetens placering. Läckagedetektor Monteras under diskbänk, akvarium eller liknande. Se monteringsbeskrivning för mer information. entralenhet Detektionsområde Detektor Manöverpanel Detektionsområde Monteras lättillgängligt Att tänka på: Larmets olika delar i en förslagsvis på insidan vid larmlösning. Detektor + Dessa dörren planlösningar (handtagssidan) visar olika sätt att Detektionsområde montera rörelsedetektorer och centralenhet. Under varje bild finns en förklaring Rökdetektor över vad som är Detektor Rörelsedetektor rätt för respektive snabb åtkomst fel med vid lösningen. (EJ fördröjd) avaktivering av larmet. cm Rörelsedetektor Ser även # cm Rörelsedetektor är monterad rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor ser dig några meter längre in i lägenheten. Rörelsedetektor + Detektionsområden ( synfält ) Rörelsedetektor är monterad rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor ser dig några meter längre in i lägenheten. Ser max m # Detektionsområde Detektor + entralenhet Manöverpanel + + RÄTT Rörelsedetektor är placerad så att en ev inkräktare kan gå in i lägenheten RÄTTutan att passera FELtvå rörelsedetektorer. Rörelsedetektor är placerad så RÄTT FEL att en ev inkräktare kan gå in i lägenheten utan att passera två rörelsedetektorer. Rörelsedetektor är monterad rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor ser dig några meter längre in i lägenheten. + + FEL RÄTT FEL RÄTT FEL RÄTT Rörelsedetektor är placerad Rörelsedetektor så är placerad så Rörelsedetektor Rörelsedetektor är är monterad rakt FEL RÄTT FEL att en att en ev inkräktare kan gå RÄTT ev inkräktare kan gå in i ovanför din dörr. Rörelsedetektor in i rakt ovanför din Rörelsedetektor ser dig några meter längre Ser även lägenheten utan att passera två ser dig några meter längre in i lägenheten utan att passera Rörelsedetektor två är monterad nedåt rörelsedetektorer. lägenheten. rörelsedetektorer. rakt ovanför din dörr. Rörelsede- att en ev inkräktare kan gå in i in i lägenheten. tektor ser dig några meter längre in i lägenheten. Detektionsområde Detektor + Läckagedetektor Monteras under diskbänk, akvarium eller liknande. Se monteringsbeskrivning för (EJ fördröjd) brandrök stiger. Rörelsedetektor är monterad telefonlinje. rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor ser dig några meter längre in i lägenheten. +! Ansluts till centralenheten som FEL då ej + + RÄTT FEL Rörelsedetektor är monterad rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor ser dig RÄTT några meter längre FEL in i lägenheten. Rörelsedetektor är monterad RÄTT FEL rakt ovanför din dörr. Rörelsedetektor ser dig några meter längre in i Rörelsedetektor lägenheten. är placerad så att en ev inkräktare kan gå in i lägenheten utan att passera två rörelsedetektorer.! + + Rörelsedetektor är placerad så lägenheten utan att passera två rörelsedetektorer. Planlösning över larmlösning. Note ( & ) detektion centralenhetens p Läckage Montera akvariu monte mer in Rök Mo fas br Rörelse rakt ova tektor in i läge! Rörelse ovanför ser dig n lägenhe!

7 hecklista hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem Tänk på att det finns oändliga varianter på exakt hur man monterar ett larmsystem i alla olika planlösningar och bostäder. Följer man grundreglerna i checklistan nedan (samt de enskilda monteringsanvisningarna i denna guide) bör det bli korrekt installerat enligt branschens regler. entralenheten monterad undangömd på vägg nära el/tele... Nära eluttag och första telejacket. OBS! Notera även att Inomhussirenen måste fästas i närheten. Placera centralenheten inom ett detektionsområde... ELLER så att en inkräktare behöver passera två rörelsdetektorer för att nå centralenheten. BÅDA rörelsedetektorerna övervakar ytan man måste röra sig över... Placera rörelsedetektorerna så att en inkräktare måste passera BÅDA detektionsområdena för att röra sig in i bostaden. Placera din manöverpanel lättillgänglig direkt innanför entrédörren... När du kommer in har du sekunder på dig att larma av. Därför är det viktigt att din manöverpanel finns lättillgänglig, förslagsvis på handtagssidan. Rikta EJ rörelsedetektorer rakt mot ett fönster, ventil eller värmepump... Rörelsedetektorerna reagerar på förändringar i miljön. Det kan vara luftströmmar eller plötsliga ljusförändringar. Med husdjur hemma: Rikta EJ rörelsedetektorer mot uppåtgående trappor. Normalt reagerar inte rörelsedetektorerna på husdjur som väger mindre än kg, men om djuren rör sig i trappor inom ett detektionsområde kan rörelsedetektorn bli lurad att tro att husdjuret är större än vad det är. Innan du monterar

8 Tillbehör Dessa tillbehör kan komplettera ditt skydd Rökdetektor Många bränder börjar med rökutveckling. Vår rökdetektor använder en optisk teknik vilket innebär att den ser rök. Rökdetektorn ger dig möjligheten att åtgärda en ev rökutveckling innan det är för sent. Rökdetektorn ger larm oavsett om larm är aktiverat vid tillfället. Läckagedetektor Läckageskador är ofta både kostsamma och tidsödande. Vår läckagedetektor upptäcker ev. läckage innan det ger förödande konsekvenser. Läckagedetektorn kan placeras under diskbänken, vid akvarium, vid vattenberedare eller kyl/frys etc. Läckagedetektorn ger larm oavsett om larmet är aktiverat vid tillfället. Gsm-sändare (Även batteribackup finns att köpa till för denna enhet) Gsm-sändaren gör att larmet ringer via det mobila nätet. Gsm-sändaren gör att du inte behöver använda det fasta telefonnätet för att ringa ut. Sändaren gör även att centralenhetens placering blir mer flexibel då centralenheten inte är beroende av det fasta telefonnätet. Innan du monterar

9 Innan du monterar Montera samtliga levererade enheter på en gång Om du utelämnar någon enhet kommer upprepade meddelanden om funktionsfel till dig via sms och e-post. Avser du att senarelägga monteringen av någon enhet bör denna avinstalleras från din centralenhet. Hur du gör det ser du på vår hemsida. Vi har noterat dina olika enheters identitet (radiokod/code) på det medföljande databladet i ditt larmpaket, det underlättar vid felsökning och vid batteribyte. Ha alltid databladet tillgängligt vid kontakt med teknisk support. Notera vilka detektorer som är förprogrammerade med fördröjning Dessa enheter kommer med en gul markering enligt bilden. Det är viktigt att fördröjda enheter sitter på rätt plats för att få rätt larmverkan. Normalt används fördröjda enheter för att bevaka dörr och entréer så att en användare kan avaktivera larmsystemet innan det blir ett skarpt larm. Syla eller förborra och plugga om materialet kräver det I monteringsanvisningarna tar vi inte hänsyn till vilket material underlaget består av. Beroende på vägg- och takmaterial kan det vara aktuellt med att förborra och avända korrekt plugg för underlaget. I trämaterial kan det gå att syla innan skruvning. Rådfråga en fackhandel om du är osäker på vad du behöver. Montera

10 entralenhet entralenheten ringer upp via telefonnät eller med gsm-sändare som tillval. entralenheten har svenskt tal och ett användarvänligt tangentbord. OBS! Har du telefoni via bredbandet och inte har kompletterat med en gsm-sändare är det viktigt att du kontaktar teknisk support för information om hur du ska ansluta dina telefonkablar. INST ON TEST LOG ODE END NO SHIFT OFF Tag loss batteriluckan på baksidan Anslut batteriet. Vilken batterityp du har beror på vilken typ av larm du har. Sätt tillbaka batteriluckan. På vald plats mäter du och markerar för skruvarnas placering. cc mm Borra och plugga beroende på material. Skruva inte i skruvarna helt, skallarna ska sticka ut. Anslut inomhussiren, nätssladd och telesladd Var noga med att hålla sladdarna i avsedd kanal och häng upp centralenheten på skruvskallarna. Montera Klart!

11 Inomhussiren Inomhussirenens primära uppgift är att skapa ett obehag för en eventuell inkräktare. Den ljuder på db. Den bekräftar även att du gjort rätt när du slår till och från larmet samt påminner dig om att larma av när du kommer hem. OBS! Vill du ta bort sirenstötar vid till-/frånslag samt vid inpassering se hemsida för instruktioner. Skruva loss skruvarna som fäster bygeln till sirenen. Tag loss bygeln. Håll bygeln mot monteringsplatsen och märk ut för hålen för ev. sylning eller borrning. Skruva fast bygeln. Borra och plugga om underlaget kräver det. Sätt tillbaka sirenen i bygeln. Skruva fast sirenen igen. Klart! Montera

12 Rörelsedetektor Rörelsedetektorn reagerar på rörelser i ett område på m framåt och i en vinkel på. Våra rörelsedetektorer är anpassade för att inte reagera på husdjur som väger mindre än kg. Rörelsedetektorn reagerar på förändringar inom dess miljö. Monteras normalt på cm höjd. OBS! Det är mycket viktigt att du monterar dina rörelsedetektorer på rätt plats. Se sid om du är osäker. Skruva loss skruven och öppna detektorn Skruva loss skruven från kretskortet Tag loss kretskortet genom att föra det nedåt och sedan rakt utåt. Undvik att smutsa ned detektorns öga! Tryck med en syl igenom avsedda försvagningar i plasthöljet (kan göras på plats). Vilka du ska använda beror på om du fäster detektorn i hörn eller på vägg. Skruva fast detektorn i hålen. Använd borr och plugg om underlaget kräver det. Sätt tillbaka kretskortet och fäst med skruven. Hörnmontering Väggmontering Anslut batteriet. Tips: Lägg sladden på utsidan av batteriet så ramlar det inte ut. Sätt tillbaka locket. Skruva fast locket. Klart! Montera

13 Manöverpanel Test Install Manöverpanelen monteras direkt innanför entrédörren och slår till eller från larmet med en fyrsiffrig kod. Manöverpanelen är även utrustad med kontaktlarm och möjlighet till flera koder finns. Det går bra att komplettera med flera manöverpaneler om du har flera entréer. Tryck försiktigt in mejseln, lyft locket och ta bort det genom att lossa det i överkant. Håll bakstycket på plats och märk ut för eventuell sylning eller borrning. Skruva fast bakstycket. Borra och plugga om underlaget kräver det. På locket: Drag bort plastfilmen mellan batteriet och stiftet så att stiftet får kontakt. När du sätter tillbaka locket: Var noga med att sabotagefjädern träffar avsett hål mot väggunderlag. Sätt tillbaka locket genom att hänga på det i överkant och sedan vika in det. Klart! Montera

14 solcellsdrivet batteri för minimalt underhåll. Fjärrkontroll För enkelt till- och frånslag; en knapptryckning på fjärrkontrollen räcker för att slå till eller från larmet. Du kan även aktivera skalskydd samt kontaktlarm. Fjärrkontrollens räckvidd beror på miljön i huset. Batteriet i fjärrkontrollen räcker till ca knapptryckningar. Kontakta teknisk support när det så småningom börjar ta slut så skickar vi en ny fjärrkontroll till dig. OBS! Används ej De streckade hänglåsen används för bostäder (normalt villor och småhus) som har behov av att gruppera larmet. I lägenhetspaket används därför inte denna funktion. Kontaktlarm Trycks denna knapp in två gånger startar uppringning till Securitas larmcentral som vidtar överenskommen åtgärd. Larm på Ett tryck på fjärrkontrollens knapp låst hänglås aktiverar hela anläggningen, (både eventuella magnetkontakter och rörelsedetektorer). Larm av Ett tryck på fjärrkontrollens knapp Öppet hänglås (grönt) avaktiverar hela anläggningen. Viktigt att tänka på:! Fjärrkontrollen slår av och på larmet utan att en användare behöver kunna koden. Därför är det extremt viktigt att du alltid förvarar fjärrkontrollen på ett säkert ställe (eller har med dig den). Förvara den inte med och märk den inte med något som visar var larmplatsen är belägen om du skulle tappa fjärrkontrollen. Ett säkert ställe kan vara gömd i ditt larmade hem, t ex om du är bortrest. I så fall bör fjärrkontrollen förvaras så att man måste passera en rörelsedetektor för att få tag i den. Själv kan du slå av larmet med kod som vanligt vid hemkomst. Montera

15 Rökdetektor Många bränder börjar med rökutveckling. Vår rökdetektor använder en optisk teknik vilket innebär att den ser rök. Rökdetektorn ger dig möjligheten att åtgärda en ev rökutveckling innan det är för sent. Rökdetektorn ger larm oavsett om larm är aktiverat vid tillfället. Skruva loss takfästet från rökdetektorn genom att skruva motsols. Håll takfästet på plats och märk ut för ev. sylning eller borrning och pluggning. Anslut batteriet till rökdetektorn. Skruva fast takfästet. Använd plugg om underlaget kräver det. Sätt i batteriet i avsett utrymme. Se till att takfästets hakar träffar avsedda hål på rökdetektorn. Tryck mot taket och skruva medsols för att fästa. Klart! Montera

16 Läckagedetektor Läckageskador är ofta både kostsamma och tidsödande. Vår läckagedetektor upptäcker ev. läckage innan det ger förödande konsekvenser. Läckagedetektorn kan placeras under diskbänken, vid akvarium, vid vattenberedare eller kyl/frys etc. Läckagedetektorn ger larm oavsett om larmet är aktiverat vid tillfället. Exempel på en vanlig montering under diskbänk och med en diskmaskin ansluten. Detektorremsorna placeras då enligt bilden: De två på var sin sida om vattenrören och den ensamma detektorremsan under den lägsta punkten på slangen till diskmaskinen (dit ev. vatten rinner och droppar ned). Generellt: Placera remsorna på lägsta punkt då vattnet rinner nedåt. Se ut en plats där du vill montera fast läckagedetektorn. Ta loss den lösa kardborrdekalen från läckagedetektorn.. Ta loss skyddsfilmen och klistra fast kardborrdekalen på monteringsplatsen. Använd nagel eller mejsel för att lossa locket. Öppna locket. Anslut batteriet. Montera

17 Sätt i batteriet och stäng locket. Tryck försiktigt tills det klickar så att locket fäster ordentligt. Ta loss skyddsfilmen från de mindre kardborrdekalerna (avsedda för detektorremsorna). Fäst kardbordekalerna på plats där detektorremsorna ska placeras. På bilden visas en vanlig installation för diskbänk och diskmaskin. Fäst sedan de tre detektorremsorna på plats. Anslut detektorremsorna till läckagedetektorn. Klart! Fäst enheten på kardborrfästet. OBS! Direkt efter installation kan du få ett läckagelarm. Bortse från det. Det beror på att du precis installerat läckagedetektorn. Montera

18 Dioder och funktioner INST TEST LOG ODE END NO SHIFT OFF ON INST TEST LOG ODE END NO SHIFT OFF INST TEST LOG NO Håll in både ON och OFFknapparna i sekunder för att generera ett kontaktlarm via entralenheten. ODE END SHIFT + ON ON OFF ändrar ljudvolymen. Tryck upprepade gånger beroende på önskad volym. INST TEST LOG ODE Röd Gul Grön END NO SHIFT Röd diod Funktion Släckt Normalläge Röd blink/sekund Uppladdning av batteri pågår (OBS! Kan ta lång tid) Röd, blink/sekund Meddelande väntar, tryck SHIFT + ON OFF Gul diod Släckt Gul, fast sken Gul, blink/sekund Funktion Samtliga larm avaktiverade Fullständigt larm aktiverat ELLER Programmeringsläge Skallarm aktiverat, (enstaka detektorer eller grupper) ELLER Funktionsprovsläge Grön diod Funktion Släckt - Grön, fast sken Shift aktiverad Grön, blink/sekund entralenhet spänningssatt Installation & drift OBS! Gröna lampan blinkar gånger/sek i normalläge.

19 Funktionsprov Det kan vara bra att vara två när man ska utföra funktionsprov. Om du inte hör centralenheten därifrån enheterna finns monterade så kan en person lyssna av centralenheten och den andra utföra de manuella testerna. En del av enheterna kan tas loss och medtagas till centralenheten för testning, men då vet man inte säkert om den trådlösa kommunikationen fungerar som den ska på monteringsplatsen. Beroende på enhet, gör följande: INST TEST LOG ODE END NO SHIFT OFF Manöverpanel Kontrolleras genom ett tryck på TEST/INSTALL Test Install Test Install Magnetkontakt Kontrolleras genom ett tryck på den grå knappen (se bild) ON INST ON TEST LOG NO Tryck SHIFT + på centralenheten: Gör detta OFF för varje enhet du provar. ODE END entralenheten svarar funktionsprov och centralenhetens gula diod ska blinka snabbt. Rörelsedetektor Kontrolleras genom att den testmagnet som medföljde leveransen läggs emot den sida på rörelsedetektorn där det står Place magnet here. Rörelsedetektorn ska ge ett blått sken när magneten läggs emot. Kontrollera därefter den enhet du ska prova. Svaret från centralenheten bör bli : Funktion normal detektor nummer <kod> ELLER om du testar manöverpanelen: Funktion normal fjärrkontroll nummer <kod> Rökdetektor Kontrolleras genom tryck på den stora knappen. OBS! Släpp så fort rökdetektorn börjar tjuta. Läckagedetektor Kontrolleras genom ett tryck på läckagedetektorns svarta testknapp (se bild). Vid annat eller uteblivet svar: var god kontakta teknisk support. OBS! Med <kod> avses här den radiokod/code som enheten har på ditt Datablad. Installation & drift

20 Byta kod Använd gärna samma kod till både centralenheten och manöverpanelen. Det underlättar handhavandet vid ev. larm utlösta av misstag. T S N INST TEST INST ON TEST Byta kod på centralenheten entralenhetens huvudanvändarkod, som används vid manövrering via centralenheten bör du byta till en personlig kod. Kodbytet genomför du när centralenheten är i normalläge. Vid ODE leverans är centralenhetens kod, den byter du till en END personlig fyrsiffrig kod: LOG TEST LOG ODE NO Tryck OFF SHIFT + END enheten säger Ange ny kod slå då din nya kod NO SHIFT Upprepa ny kod. Upprepa därefter koden. entralenheten säger Kvittera med END LOG Tryck då OFF ODE END Ange kod, tryck då, INST TEST LOG INST TEST LOG Kontrollera NO att centralenheten har godkänt din nya huvudanvändarkod genom att trycka på. entralenheten svarar Utfört ON OFF enheten säger Ange kod. Ange nya koden. ODE ON END SHIFT ODE END NO SHIFT OFF ON NO OBS! OFF SHIFT Betyder följs av, och avser INTE någon knapp på tangentbordet! Rösten kommer att bekräfta om den accepterat din nya kod, genom att säga larm från. Eller om den nya koden EJ har accepterats genom att säga fel kod. Vid fel kod, byt kod igen. INST TEST LOG ODE END NO SHIFT ON OFF Installation & drift

21 Byta kod på manöverpanelen Vid leverans är manöverpanelens kod och den MÅSTE bytas till en ny fyrsiffrig kod innan manöverpanelen går att använda. Manöverpanelen accepterar alltså inte som kod. Utöver huvudkoden går det att lägga in tre användarkoder. Hur du lägger in dessa finns på vår hemsida. För att byta huvudkoden gör du på följande sätt (i detta exempel använder vi <din kod> för att symbolisera din fyrsiffriga kod): Tryck: <din kod> <din kod> Som kvittens ger manöverpanelen ifrån sig ett antal gröna blink. Kontrollera att du har gjort rätt genom att aktivera och kort därefter avaktivera larmet från manöverpanelen. OBS! Betyder följs av, och avser INTE någon knapp på tangentbordet! Test Install Installation & drift

22 Provlarm Du kan testa ditt larm på flera nivåer: Typ A Provlarm TEST LOG Det är viktigt att ditt larm har kontakt med de olika centraler som kontrollerar ditt larm. Det är dels Securitas larmcentral ODE som hanterar de skarpa larmen och dels teknisk support vars driftscentral bevakar funktionen på ditt larm. För att kontrollera att du har kontakt med dessa centraler trycker du på centralenhetens knappar: END INST TEST LOG ODE END NO SHIFT + rösten säger ange larmmottagare, ange då larmmottagare genom att trycka NO SHIFT OFF Rösten ska i tur och ordning säga: ON OFF Provlarm ringer, provlarm utfört, provlarm ringer, provlarm utfört, provlarm ringer, provlarm utfört, provlarm kvitterat, provlarm utfört, funktion normal Som service ringer Securitas upp till dig för att besvara ev frågor och även bekräfta att de har rätt uppgifter till dig. Som bekräftelse från teknisk support får du ett sms och e-post. Har du inte fått ett samtal samt sms och e-post senast efterföljande vardag MÅSTE du kontakta teknisk support. Typ B - Skarpt provlarm Det händer ibland att någon av misstag löser ut ett larm. Det kan då vara bra att veta vad som händer samt vad som ska göras. Ett bra sätt att ta reda på detta är att genomföra ett skarpt provlarm. Det ger dig möjligheten att kontrollera att dina enheter löser ut på ett korrekt sätt. För att genomföra det skarpa testet aktiverar du först ditt larm. Gå sedan ut och var ute i minuter, därefter går du in i din lägenhet. Du ska först passera detektionsfältet för den rörelsedetektor som sitter rakt över din dörr, därefter går du vidare in i lägenheten och passerar detektionsfältet för den rörelsedetektor som sitter en bit in i lägenheten. Larmets inomhussiren börjar tjuta och larmet ansluter till Securitas larmcentral. Installation & drift Tänk på att! Kontakta Securitas larmcentral och meddela innan du genomför ett skarpt provlarm.

23 Till/från larm De olika manöverenheterna kan aktivera samtliga larmets delar eller en specifik grupp. Du kan aktivera och avaktivera ditt larm via två olika enheter: Manöverpanel och Fjärrkontroll. Hur du gör för att aktivera/avaktivera larmet skiljer sig åt beroende på vilken enhet du använder: Aktivera larmet med manöverpanel: Din fyrsiffriga kod + aktiverar samtliga av larmets delar. Test Install Avaktivera larmet med manöverpanel: Din fyrsiffriga kod + avaktiverar hela larmet Aktivera larmet med fjärrkontroll: Ett tryck på fjärrkontrollens heldragna stängda hänglås samtliga av larmets delar aktiverar Avaktivera larmet med fjärrkontroll: Ett tryck på fjärrkontrollens öppna hänglås avaktiverar hela larmet. OBS! används ej i ditt larmpaket! De streckade hänglåsen används för bostäder (normalt villor och småhus) som har behov av att gruppera larmet. I lägenhetspaket används därför inte denna funktion. Tänk på att! Du kan aktivera larmet från manöverpanelen och avaktivera det via fjärrkontrollen och vice versa. Installation & drift

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar 29 Garde Hemlarm ett unikt och effektivt sätt att avskräcka inbrottstjuvar Ett av de viktigaste egenskaperna för ett larm är att vara avskräckande. Polisen, Stöldskyddsföreningen med flera är överens om

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer