Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning Securitas Hemlarm"

Transkript

1 Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

2 Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering Checklista vid montering 7 Steg 1 - Montera och starta centralapparaten 8 Steg 2 - Aktivera samtliga komponenter 8 Steg 3 - Genomför gångtest 9 Steg 4 - Montera larmets komponenter Montera manöverpanelen Montera magnetkontakten Montera IR-kameran Montera rökdetektorn 15 Steg 5 - Lägg till och montera eventuella tillbehör 16 Steg 6 - Ändra/lägg till användarkod 16 Steg 7 - Skicka provlarm till Securitas larmcentral 18 Steg 8 - Fyll i och skicka in avtal 18 Viktig handhavarinformation Problemlösning vid montering/installation 19 Securitas support 19 Så här gör du för att Tillkoppla larmet 19 Deltillkoppla larmet 19 Frånkoppla larmet 19 Skicka provlarm 20 Skicka kontaktlarm 20 Om Securitas larmcentral 20

3 Välkommen hem! Grattis till ditt nya Securitas Hemlarm. Ditt nya larmsystem är förprogrammerat så att du enkelt ska kunna montera och ansluta det till Securitas larmcentral. Läs noga igenom denna monteringsanvisning innan du påbörjar monteringen av ditt larm. Om du stöter på några problem är Securitas tekniska support redo att hjälpa dig via mail, internet och telefon med både installation och användning av ditt larm. Du når dem på telefon eller på vår hemsida securitassupport.se. Där hittar du även monteringstips och svaren på de vanligaste frågorna om Securitas Hemlarm. Efter att du monterat och skickat provlarm är ditt larm anslutet till Securitas larmcentral. Där övervakar våra erfarna operatörer ditt hem dygnet runt, året om. I broschyren Allt du behöver veta som ligger i lådan larmet levererades i, finns allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Där finner du också alla telefonnummer som du behöver i din kontakt med Securitas larmcentral. Securitas Hemlarm Välkommen hem! Securitas Hemlarm Grundpaket Knappsats för att slå av och på larmet Centralenhet med inbyggd siren och GPRS/GSM Magnetkontakt för att larma dörr eller fönster Optisk rökdetektor ansluten till larmcentralen Rörelsedetektor med kamera 3

4 Innan du installerar Innan du påbörjar installationen av ditt larmsystem bör du göra föjande: 1. Fundera på vilken dörr som används mest när man går in och ut ur huset. Du bör montera knappsatsen och magnetkontakten vid denna dörr. Magnetkontakten har så kallad fördröjning vilket ger dig tid att lämna hemmet när du aktiverar larmet. 2. Fundera på var du ska montera rörelsedetektorn. Placera rörelsedetektorn så att de mest sårbara punkterna i ditt hem skyddas. Fundera på hur man rör sig i ditt hem. Montera detektorn så att en eventuell inkräktare inte kan undgå att passera den. Centralapparat Den viktigaste delen av ditt nya Securitas Hemlarm är centralapparaten. Den sammanbinder alla dina larmkomponenter, kommunicerar med larmcentralen och fungerar dessutom som siren vid eventuellt larm. Rörelsedetektor med inbyggd kamera (IR-kamera) IR-kameran aktiveras av rörelse och tar då automatiskt 3 bilder. Detektorn fungerar bra även i totalt mörker. Rörelsedetektorn är husdjursimmun vilket innebär att husdjur som väger upp till 20 kg kan röra sig i bostaden utan att utlösa larmet. Rökdetektor En optisk rökdetektor är konstruerad för att detektera rök. Detektorn kan möjliggöra en tidigare upptäckt av brand genom att larma och skicka ett larm till Securitas larmcentral. Knappsats/Manöverpanel Med knappsatsen kopplar du till och från larmet. Du använder dig av en sifferkod. Du kan lagra flera olika koder i larmet om du vill ha olika koder för olika användare. Magnetkontakt Magnetkontakten består av två delar, en sändardel och en magnetdel. När dörren är stängd går elektrisk ström mellan de två delarna. När dörren öppnas bryts strömmen och larmet går. Tillbehör för montering Ditt larmpaket innehåller alla nödvändiga tillbehör för montering av larmsystemet. Larmdekaler Dina larmdekaler som visar att ditt hem skyddas av Securitas skickas till dig när vi fått underskrivet avtal. Avtalet medföljer i kartongen. Larm med kamera securitas.se Tel

5 Centralapparat - identifiering av delarna 1. Bakgrundsbelyst LCD-display 2. Grön LED (Nätspänningsindikator). Om den gröna lysdiod lyser har centralapparaten ström. 3. Gul LED Används inte. 4. Siffer- och bokstavsknappar 5. Pil upp I programmeringsläge ger ett tryck på denna knapp flytt av markören, eller bläddring i display, uppåt. 6. Pil ner I programmeringsläge ger ett tryck på denna knapp flytt av markören, eller bläddring i display, nedåt. 7. Återknapp I programmeringsläge kan intryckning av denna knapp radera en siffra, ångra ett val, avbryta aktuell visning, lämna aktuell meny, återgå till föregående fönster, etc. 8. Bekräftelseknapp För att bekräfta intryckta data eller bekräfta gjort val. 9. Programknapp Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att öppna programmeringsmenyn. 10. Sirén 11. DC-jack för anslutning av DC 9V nätadapter 12. Monteringshål och sabotagekontakt 13. Batteriswitch 14. SIM-kort hållare under lock 5

6 Manöverpanel - identifiering av delarna 1. Grön Aktiv LED 2. Röd Sänd LED 3. Orange Fel LED 4. Täcklock 5. Tillkopplingsknapp Används för att aktivera larmet när du lämnar hemmet. 6. Deltillkopplingsknapp Vid deltillkoppling kan du aktivera larmet och ändå vara hemma. Används om du till exempel vill aktivera ditt larm på natten. Deltillkopplingen aktiverar endast magnetkontakten. 7. Återknapp 8. Frånkopplingsknapp Används för att avaktivera larmet. 9. Programknapp 10. Installatörsknapp 11. knappar Tryck siffra 7 och 9 samtidigt för att skicka provlarm. 12. A-knappar Tryck siffra 1 och 3 samtidigt för att skicka kontaktlarm. 13. Monteringshål 14. Sabotagekontakt 15. Summer 16. Batteriisolator 6

7 Checklista vid montering Vid montering och installation av ditt larm, rekommenderar vi att du följer checklistan här under. Bocka gärna av i checklistan efter hand så att du inte missar något steg i monteringen. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8 Montera och starta centralapparaten Se anvisningar på sida X i detta dokument. Aktivera samtliga komponenter Se anvisningar på sida X i detta dokument. Genomför gångtest Se anvisningar på sida X i detta dokument. Montera larmets komponenter Se anvisningar på sida X i detta dokument. Lägg till och montera eventuella tillbehör Om du har köpt till några separata tillbehör till ditt larmsystem, lägg till och montera dessa enligt de anvisningar som finns på medföljande produktblad. Har du inga extra tillbehör kan du hoppa direkt till Steg 6 nedan. Ändra/lägg till användarkod Se anvisningar på sida X i detta dokument. Skicka provlarm till Securitas larmcentral Se anvisningar på sida X i detta dokument. Fyll i och skicka in avtal Fyll i avtalsblanketten som medföljer och skicka in den till larmcentralen i bifogat svarskuvert. På avtalsblanketten ska du även fylla i information och behörighet för dina kontaktpersoner. Behörigheten avgör vem som kan ändra åtgärdsintruktionen, återkalla larm eller ändra kontaktpersoner. Observera att innan Securitas erhållit påskrivet avtal och kontaktpersonlista, anses beställaren av larmpaketet vara kontaktperson vid eventuella larm. När Securitas fått underskrivet avtal skickas bekräftelse samt larmdekaler i retur. Klistra upp larmdekalerna för att visa att ditt hem skyddas av Securitas Hemlarm. 7

8 Steg 1 - Montera och starta centralapparaten Centralapparaten, larmets hjärna, ska placeras på en plats där en eventuell inkräktare inte kan nå den utan att lösa larmet. Det är den enda komponent som måste monteras nära ett vanligt eluttag. Hitta en lämplig plats för montering. Använd väggfästet som mall för att markera var skruvarna ska sitta. Borra i väggen och sätt i de medföljande pluggarna. Skruva fast hållaren på underlaget. Anslut spänningskabeln som medföljer. Kontrollera att batteriswitchen på baksidan av centralen står i ON-läge och att den gröna LED-indikeringen på framsidan lyser. Haka fast centralapparaten på hållaren. Tryck försiktigt nedåt tills du hör tydliga snäppljud. Du kan behöva: Borrmaskin Skruvmejsel Steg 2 - Aktivera samtliga komponenter För att kunna gå vidare med installationen måste du först aktivera larmets samtliga delar. Detta gör du genom att du, beroende på komponent, sätter i de medföljande batterierna eller drar bort batteriisolatorn. Aktivera manöverpanelen - Batteriet är monterat vid leverans, så det enda du ska göra är att dra bort batteriisolatorn (den synliga plasttungan). Aktivera magnetkontakten - Batteriet är monterat vid leverans, så det enda du ska göra är att dra bort batteriisolatorn (den synliga plasttungan). Aktivera rökdetektorn - Montera de 4 AAA batterierna i batterihållaren. Observera polariteten som visas i batterihållaren. Aktivera IR-kameran - Lossa låsskruven och lyft av locket. Montera de två AA batterierna i batterihållaren. Observera polariteten som visas i batterihållaren. Du kan behöva: Skruvmejsel 8

9 Steg 3 - Genomför gångtest Ett gångtest är ett test av kommunikationen mellan larmets trådlösa komponenter och centralapparaten. 3.1 Placera ut magnetkontakt, manöverpanel, IR-kamera och rökdetektor ungefär på de platser i ditt hem där du önskar montera dem. OBS! Du ska i nuläget INTE skruva upp komponenterna, utan endast lägga dem på golvet eller på en hylla nära den plats där de sedan ska monteras. Tips på bästa monteringsplatser hittar du under respektive komponent under Steg 4 i monteringsanvisningen nedan. 3.2 När du placerat ut komponenterna, håll knappen på centralapparaten intryckt i 2 sekunder. Följande meny visas där du uppmanas att trycka in användarkoden för användare 1. Tryck in din 4-siffriga användarkod och bekräfta med OK. OBS! Förvald kod är 1234 vid leverans av larmet. M - l ä g e a n g e A - k o d Följande meny visas där du uppmanas att ange masterkoden. Tryck in den 4-siffriga masterkoden och avsluta med OK. OBS! Förvald kod är 1111 vid leverans. M - l ä g e a n g e M - k o d Följande meddelande visas under 2 sekunder. V ä l k o m m e n t i l l P r o g r a m m e n y 3.5 Därefter visas huvudmenyn för programmering. o O m r å d e G S M V 3.6 Se till att Område är markerat och tryck OK. 3.7 Se till att Gångtest är markerat i menyen som visas och tryck OK. 3.8 När Gångtest valts börjar den gröna och gula lysdioden att blinka under tre sekunder och tre pip hörs. Ett rutigt mönster visas i displayen. OBS! Du har nu 2 minuter på dig att skicka första testsignal från någon av dina larmkomponenter. 3.9 Gå i valfri ordning till din magnetkontakt, IR-kamera eller rökdetektor och tryck på testknappen enligt skiss nedan. Kontrollera text i centralapparatens display efter varje testsändning så att centralapparaten tagit emot sändningen och visar ett R-värde över 4. Se steg Testknapp 9

10 3.10 Avsluta med att skicka testsignal från den trådlösa manöverpaneln genom att trycka 0000 sedan och därefter 2 gr på 3.11 Exemplet nedan visar hur informationen t.ex. ser ut för IR-kameran. C A M Z R = 9 OBS! Styrkan på signalen mellan komponenterna och centralapparaten anges av ett R-värde från 0-9 där 9 är den starkaste/bästa signalen. Värdet ska ligga mellan 5 och 9, annars bör du placera den på ett nytt ställe och genomföra ett nytt gångtest. Om du behöver hjälp vid montering och installation, ring Securitas Support securitassupport.se 10

11 Steg 4 - Montera larmets komponenter Det är nu dags att skruva upp larmets olika komponenter på dess rätta platser. Läs noga igenom hela Steg 4 innan du börjar. Notera särskilt våra tips om var komponenterna bör placeras för att skydda dig och ditt hem på bästa vis. 4.1 Montera manöverpanelen Manöverpanelen ska monteras i närheten av den dörr du använder för att gå in och ut ur ditt hem. Dörren måste vara stängd när du larmar på. Om du inte anger din personliga kod in om 30 sekunder efter att du gått in genom dörren, skickar systemet ett larm till Securitas larmcentral. På samma sätt har du 30 sekunder på dig att lämna hemmet efter att du har larmat på. Skulle du av misstag råka lösa ett larm ska du omedelbart ringa Securitas larmcentral. Om du vill kunna larma på/av vid fler entréer kan du utöka ditt larm med en extra manöverpanel i vår webbshop securitashemlarm.se. Ta bort de två täcklocken. Använd monteringshålen där under som mall. Markera och borra lämpliga hål för montering. OBS! Manöverpanelen måste monteras på en slät yta. Använd medföljande pluggar om montering skall ske på gips, betong eller tegelvägg. Skruva fast manöverpanelen på väggen Täcklocken tas enkelt bort för att komma åt skruvhålen. Sätt tillbaka de två täcklocken. Du kan behöva: Borrmaskin Skruvmejsel Om du behöver hjälp med montering och installation, ring Securitas Support securitassupport.se 11

12 4.2 Montera magnetkontakten Magnetkontakten ska monteras på den dörr du använder för att gå in och ut ur ditt hem. Sändaren ska monteras på dörrens karm, och magneten på dörrbladet. Sändaren har två markeringar/streck på ena sidan som markerar var i sändaren magnetkontakten sitter. Sändaren måste monteras så att dessa är vända mot magneten. Sändaren ska monteras på dörrens karm, och magneten på dörrbladet. Magneten ska inte sitta mer än 10 mm från sändaren när dörren är stängd. Hitta en lämplig plats för montering av sändaren. Använd de två hålen i sändare som mall för att markera ut hålens position. Fäst sändaren med medföljande skruvar. Vid installation i gips eller betong ska de medföljande pluggarna användas. Skruvhål för montering Fäst magneten på dörren med medföljande skruvar. Montera de vita täcklocken över skruvhålen på sändaren. Du kan behöva: Borrmaskin Skruvmejsel Om du behöver hjälp med montering och installation, ring Securitas Support securitassupport.se 12

13 4.3 Montera IR-kameran IR-kameran, som även ibland kallas IR-detektor, är konstruerad för att upptäcka rörelse inom ett område och ta bilder inom det området. Den är dessutom husdjursimmun vilket gör att den undviker onödiga falsklarm som orsakas av ett husdjur upp till 20 kg. Placera din IR-kamera riktad mot den dörr du använder för att gå in och ut ur ditt hem. IR-kameran tar tre bilder vid ett larm. Den första bilden tas när larmet detekteras. Den andra och den tredje bilden tas med en sekunds fördröjning vardera. Kameran är utrustad med blixtfunktion vilket gör att den kan ta bilder även i mörker. OBS! Om du monterar ditt Securitas Hemlarm i en lägenhet så måste du montera IRkameran riktad mot entrédörren. VIKTIGT! Vid ett larm från IR-kamera i lägenhet sker endast väktarutryckning om det finns personer på bilden, eller på kundens begäran. Hitta en lämplig plats för montering av IR-kameran ungefär 1,9 meter över golvet. Tryck ut de knockouthål på basen som du ska använda vid din montering. De två hålen i mitten är till för montering på plan yta, och de fyra på sidorna för montering i hörn. Denna sida upp! Använd de hål du tryckt ut i basen som mall för att markera ut hålens position på väggen. Fäst IR-kameran med medföljande skruvar och pluggar. OBS! Detektorn skall monteras med låsskruven ned mot golvet. Montera täcklocket och spänn låsskruven. Du kan behöva: Borrmaskin Skruvmejsel 13

14 Kom ihåg! 3 Om du monterar ditt Securitas Hemlarm i en lägenhet så måste du montera IR-kameran riktad mot entrédörren. 3 Montera detektorn ca 1,9 m över golvet, i ett hörn för bredast synfält. 7 Montera inte IR-kameran där den utsätts för direkt solljus. 7 Undvik att montera IR-kameran på platser där snabba temperaturförändringar kan förväntas. T.ex. i närheten av luftkonditionering eller elradiatorer m.m. 7 Om du har husdjur hemma, rikta inte IR-kameran mot en trappa. Normalt reagerar den inte på husdjur som väger mindre än 20 kg, men om djuret rör sig i trappor inom ett detektionsområde kan rörelsedetektorn uppfatta husdjuret som större än det egentligen är. Montera därför detektorn där husdjur inte kan komma in i detekteringsområdet genom att klättra på möbler eller andra objekt. Om du behöver hjälp med montering och installation, ring Securitas Support securitassupport.se 14

15 4.4 Montera rökdetektorn Rök stiger uppåt och söker den enklaste vägen ut. Montera därför rökdetektorn i taket utanför sovrum, i hallen eller ovanför trappan, beroende på hur ditt boende ser ut. För fler monteringstips om hur du bäst skyddar ditt hem, besök vår hemsida securitassupport.se. OBS! Vid ett larm från rökdetektorn tar alltid IR-kameran en bild och skickar till larmcentralen. Det gör att larmcentralen kan verifiera en eventuell brand och snabbare sätta in rätt åtgärd. Till exempel ringa Räddningstjänsten. För din trygghet är rökdetektorn alltid aktiv oavsett om ditt övriga larm är tillkopplat eller inte. Lossa sockeln genom att vrida den moturs. Använd sockeln som mall och borra två hål där detektorn skall monteras. Skruva fast sockeln, med de två krokarna nedåt från tak. Använd medföljande skruv och plugg. Leta upp markeringen på sidan av detektorn och håll den i linje med en av krokarna och tryck på detektorn på sockeln. Vrid detektorn moturs så att den snäpper fast i sockeln. Skruvhål Du kan behöva: Borrmaskin Skruvmejsel Kom ihåg! 3 Rökdetektorn ska monteras MINST 60 cm från närmsta vägg. 3 Rökdetektorn bör placeras i toppen av trappor vid fler våningar. 7 Placera inte detektorn i köket. Rök från matlagning kan orsaka oönskade larm. 7 Placera inte detektorn nära ventilationsfläkta eller luftkonditionering. Luftdrag kan påverka känsligheten på detektorn. 7 Placera inte detektorn mellan takbjälkar eller ovanför skåp. Stillastående luft i dessa områden kan påverka känsligheten på detektorn. 15

16 Steg 5 - Lägg till och montera eventuella tillbehör Om du har köpt till några separata tillbehör till ditt larmsystem, lägg till och montera dessa enligt de anvisningar som finns komponentens produktblad. Du hittar alla monteringsanvisningar på securitassupport.se. Har du inga extra tillbehör kan du hoppa direkt till Steg 6. Du vet väl att du när som helst kan utöka ditt larm med fler komponenter? Besök vår webbshop securitashemlarm.se. Där hittar du även monteringsanvisningar och svaren på de vanligaste frågorna om Securitas Hemlarm. Steg 6 - Ändra/lägg till användarkod För att kunna ändra användarkoden ska du in i centralapparatens programmeringsmeny på samma vis som du gjorde i Steg 3 - Genomför gångtest. 6.1 Håll knappen på centralapparaten intryckt under 2 sekunder. 6.2 Tryck in din 4-siffriga användarkod och bekräfta med OK. OBS! Förvald kod vid leverans är Tryck in den 4-siffriga masterkoden och avsluta med OK. OBS! Förvald kod vid leverans är Se till att Område är markerat i menyn och tryck OK. 6.5 Flytta markören till Kodinställning och tryck OK. 6.6 Första valet som visas är Användarkod. Tryck OK **** visas. Tryck OK. Du kan lägga in upp till 6 stycken användare som alla har egna användarkoder till larmsystemet. Vid leverans av larmet är endast användarkod 1 förprogrammerad med koden Användarkoderna 2-6 är inte programmerade med någon kod. 6.8 Följande meny visas. Skriv in den nya 4-siffriga koden och tryck sedan OK. Olika koder i systemet kan inte vara identiska. Om inskriven kod redan används i systemet visas texten Koden används, vilket innebär att du måste välja en annan ny kod. A n g e n y k o d 6.9 Skriv in den nya koden en gång till och tryck sedan på OK för att bekräfta. R e p e t e r a n y k o d

17 6.10 Ange ett namn för den nya användarkoden. OBS! Du kan använda maximalt 10 tecken. Använd tangenterna 0-9 för att skriva bokstäver och siffror. _ A n v ä n d a r n a m n 6.11 Tryck OK för att bekräfta det nya namnet. Önskas inget namn, tryck bara OK direkt Fortsätt, om så önskas, att skriva in fler användare. Exempel på hur användarnamnen syns i displayen Texten 2) KALLE i exemplet nedan visar att användarkod 2 är inskriven och att användarnamnet är specificerat. Texten 3) **** i exemplet nedan visar att användarkod 3 är inskriven, dock utan att något namn angivits. Texten 4).... i exemplet nedan visar att användare nummer 4 ännu inte skrivits in. * 1 ) L I S A 2 ) K A L L E 3 ) * * * * 4 )

18 Steg 8 - Skicka provlarm till Securitas larmcentral Ditt larm är nu klart för att prova anslutningen till Securitas larmcentral. Efter genomfört provlarm kommer Securitas larmcentral att ringa upp dig för att bekräfta att ditt larm är driftsatt. OBS! Om larmcentralen inte ringt upp dig inom 2 timmar efter att du genomfört provlarmet, vänligen ring oss på telefon Tryck in samtidigt på den trådlösa manöverpanelen. 8.2 Centralapparatens siren ljuder. 8.3 Ange din användarkod följt av för att tysta sirenen. Steg 9 - Fyll i och skicka in avtal I kartongen som ditt Securitas Hemlarm levererades i ligger även ett avtal för påskrift. Det är mycket viktigt att du läser igenom, skriver på och returnerar detta avtal så fort som möjligt. Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon På avtalsblanketten ska du även fylla i information och behörighet för dina kontaktpersoner. Behörigheten avgör vem som kan ändra åtgärdsintruktionen, återkalla larm eller ändra kontaktpersoner OBS! Innan Securitas erhållit påskrivet avtal och kontaktpersonlista, anses beställaren av larmpaketet vara kontaktperson vid eventuella larm. När Securitas larmcentral tagit emot ditt påskrivna avtal kommer vi att skicka ut Securitas larmdekaler som visar att ditt hem skyddas av Securitas Hemlarm. 18

19 Problemlösning vid montering/installation Om du skulle stöta på några problem vid montering och installation så är vår tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig. Svaren på en del av de problem som kan uppstå finns dock samlade på vår hemsida securitassupport.se. 1 Besök 2 Klicka på Hemlarm med kamera 3 Klicka på ikonen för Problemlösning vid montering och installation Securitas support Hos Securitas support kan du få svar på alla dina frågor om ditt Securitas Hemlarm. Vi står beredda att hjälpa dig via mail, internet och telefon med såväl montering som användning av ditt nya larm. För teknisk support: Ring securitassupport.se På securitassupport.se hittar du monteringsanvisningar och svaren på de vanligaste frågorna om Securitas Hemlarm. Du hittar även de senaste nyheterna om Securitas Hemlarm på facebook.com/securitashemlarm. Så här gör du för att... Tillkoppla larmet. Det vill säga larma på när du lämnar hemmet När du ska tillkoppla larmet måste dörren med magnetkontakten vara stängd. 1 Ange en giltig användarkod och tryck på på den trådlösa manöverpanelen. 2 Centralapparaten börjar ljuda för att indikera att utpasseringstiden har startat. Deltillkoppla larmet. Det vill säga larma på endast magnetkontakten. T.ex. på natten. När du ska deltillkoppla larmet måste dörren med magnetkontakten vara stängd. 1 Ange en giltig användarkod och tryck på på den trådlösa manöverpanelen. 2 Centralapparaten börjar ljuda för att indikera att utpasseringstiden har startat. Frånkoppla larmet. Det vill säga larma av eller avaktivera deltillkopplingen 1 Ange en giltig användarkod och tryck på på den trådlösa manöverpanelen. 19

20 Skicka Provlarm Första gången du genom för ett provlarm kommer larmcentralen att ringa upp dig. Se sida 17 i denna monteringsanvisning. Önskar du göra ett provlam någon annan gång måste du först ringa larmcentralen och meddela att du kommer att genomföra ett provlarm. 1 Tryck in siffra 7 och 9 samtidigt och håll knapparna intryckta i 2 sekunder. 2 Centralapparatens siren börjar ljuda. 3 Ange din användarkod följt av för att tysta sirenen. Skicka kontaktlarm Vid ett kontaktlarm kommer larmcentralen att ringa larmplatsen och därefter angivna kontaktpersoner. Om ingen kontaktperson svarar, eller om kunden önskar, skickas därefter Securitas väktare till platsen. 1 Tryck in siffra 1 och 3 samtidigt på den trådlösa manöverpanelen. 2 Centralapparatens siren börjar ljuda. 3 Ange din användarkod följt av för att tysta sirenen. Om Securitas larmcentral Ditt Securitas Hemlarm är anslutet till Securitas larmcentral där professionella larmoperatörer vakar över ditt hem dygnet runt och hjälper dig om olyckan skulle vara framme. Dessutom är Securitas välutbildade väktare beredda att rycka ut. Våra larmcentraler har full bemanning dygnet runt, året om. Securitas larmcentral är en del av Securitas Sverige AB. Securitas har skyddat hem, företag och samhälle i över 70 år och är marknadsledande i Sverige inom säkerhet. Mer information om securitas larmcentral hittar du vår hemsida securitas.se. 20

21 Teknisk support securitassupport.se Monteringsanvisning Securitas Hemlarm. Rätt till ändringar förbehålles. Securitas Sverige AB.

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar 29 Garde Hemlarm ett unikt och effektivt sätt att avskräcka inbrottstjuvar Ett av de viktigaste egenskaperna för ett larm är att vara avskräckande. Polisen, Stöldskyddsföreningen med flera är överens om

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer