FREEWAVE sektioner trådlös centralapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat"

Transkript

1 FREEWAVE sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version /2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare

2 Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64 Tack för att du valde att skydda dina utrymmen med larmsystemet Freewave-64 (FW64) från RCO Security. Detta är ett mycket avancerat, trådlöst system med många funktioner som är konstruerat att utan driftstörningar säkert skydda ett hem eller företag. Det fungerar som inbrottsskydd och kan dessutom styra externa enheter. FW64 har många användbara programmerbara funktioner som utöver standardfunktionerna för en enkel centralapparat för Hemautomation även kan radiostyra enheter och till och med styra dem med tal kommandon. För att få en total förståelse av vad detta system kan göra kan du vända dig till din leverantör. Man kan ringa hem för at kontrollera eller ändra status på valfri utgång med hjälp av knapparna på en vanlig telefon. Det går även att koppla till eller från hela systemet eller delar av det och systemet kommer då att bekräfta ditt val med talmeddelande i klartext. Tänk dig att koppla på bastun innan du åker från arbetet så att den är varm när du kommer hem. Golvvärmen kan styras av en inbyggd tidsstyrning och strax före hemkomst kan du koppla från larmet i garaget och öppna garageporten från din mobiltelefon. Du kan sitta på arbetet och koppla från lämpliga delar av larmsystemet för att släppa hantverkare eller servicetekniker som skall reparera din tvättmaskin. I systemet finns även ett stort minne som sparar alla de senaste händelserna i systemet med klockslag och datum. Typisk uppbyggnad av ett larmsystem Det område som skall skyddas kan indelas i upp till 64 sektioner, vilka fritt kan programmeras och definieras vid installation. Dessutom kan det skyddade området indelas i upp till fyra separata områden (A, B, C och D). Det går alltså att separera kontor från butik och lager i en kommersiell lokal eller i egnahem kan man skilja på egna sovrum, arbetsrum, garage och kanske gästrum. Inkopplade sektioner kan reagera olika på olika händelser, t.ex. aktivera fullt larm eller koppla in eller bort olika enheter. Ett system kan kopplas till på två olika sätt: 1) Helt till hela området skyddas och det ska inte finnas några personer i det 2) Deltill (Stanna) det finns människor eller stora husdjur kvar inom området. (Mindre djur hanteras med husdjurs immuna rörelsedetektorer) Användare med behörighet till knappsatsens olika funktioner kan enkelt ändra systemets inställningar. Systemet kan styras från flera knappsatser på olika lämpliga ställen. Upp till åtta knappsatser kan användas. Behörighetsnivåer och användarkoder beskrivs i detalj på nästa sida. Beskrivning av knappsats Knappsatserna har en LCD-display som visar den information som behövs för att manövrera systemet. Användare kommunicerar med systemet genom knapparna i knappsatsen. Knappsatsens visar systemets status och gör det möjligt för användare att koppla till/från systemet i olika lägen, ändra inställningar och programmera användarkoder. Knappsatsen används också för att visa sparade händelser vid begäran och för att kunna presentera analyser och diagnostik för systemet. Knappar De 21 knapparna av silikongummi har följande funktioner Sifferknappar Vid normaldrift används sifferknapparna för att trycka in användarkoder. I programmeringsläge används de för att trycka in programadresser och att ange nya värden. Textknappar Dessa används som funktionsknappar (snabbknappar) och för att välja olika alternativ som indikeras av texten och som normalt föregår intryckningen av andra knappar. PROG-knappen Används för att komma in i programmeringsläget och även innan en huvudkod (Master) eller tekniker kod trycks in för att komma från vanligt driftsläge till någon del av programmet. ENTER-knappen Används efter det att ett antal knappar tryckts in (t.ex. användarkoden vid till- eller frånkoppling) som bekräftelse. Eftersom en användarkod kan vara mellan 1 6 siffror lång kommer inte centralapparaten att acceptera intryckt kod förrän knappen ENTER tryckts in som bekräftelse att koden är klar. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b12b.doc

3 Freewave 64 Introduktion Ljudande signaler Från knappsatsen hörs signaler (pip) som svar på vad användaren tryckt in. Dessa olika signaler återfinns i tabell 1 nedan: Tabell 1: Lista över ljudsignaler Ljud Varaktighet Beskrivning Kort pip En gång En knapp i knappsatsen har tryckts in 3 korta pip En gång Operationen har utförts på rätt sätt Långt pip En gång Felaktig operation eller fel knapp intryckt Långsamma pip Under hela fördröjningstiden vid in- och utpassering Utpasseringsvarning när systemet tillkopplas som anger att man måste lämna det skyddade området eller som inpasseringsvarning att man måste gå via inpasseringssektion direkt fram till knappsats för att koppla från systemet. Ljusindikeringar Indikeringarna visar systemets status. De olika indikeringarna återfinns i tabell 2. Tabell 2: Lista över ljusindikeringar Beteckning Bypass Stay Armed Ready Trouble Funktion Anger att det finns sektioner bortkopplade Anger att systemet är delvis tillkopplat i läge STANNA Anger att hela systemet eller att ett område är helt tillkopplat Indikerar att systemet är klart att tillkopplas Indikerar systemfel eller problem. Skriv ner vad som står på knappsats display och ring systemets servicetekniker KNAPPSATSSABOTAGE (larm vid för många fel koder) Larm vid fel kod eller Knappsatssabotage aktiveras efter det att fyra felaktiga koder tryckts in i en följd. Centralapparaten kommer INTE att blockera knappsatsen i detta läge utan bara skapa ett larmläge som kan rapportera till larmcentral via larmsändaren. Om man nu trycker in rätt kod kommer detta larm att återställas men larmhändelsen lagras i minnet och på knappsatsens display visas Ny handelse som anger att händelsen sparats i minnet. Display I LCD-displayen kan visas upp till 16 tecken per rad i två rader. För text som hamnar utanför displayens yta kan texten visas genom att trycka på BYPASS. I displayen visas: Systemmeddelanden Öppna sektioner (sektioner i larmläge) Systemstatus Felmeddelanden Händelser i minnet Beskrivning av sektioner Sektionsnummer under programmering Enhetsnummer under manövrering Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b12b.doc

4 Freewave 64 Handhavande Handhavande Tillkoppling innan man lämnar området Förberedelser före tillkoppling Kontrollera att den gröna lysdioden Ready lyser. Denna indikering är bara tänd när alla sektioner är hela (alla dörrar och fönster stängda och inga rörelser förekommer framför inkopplade rörelsedetektorer). Om den gröna lysdioden Ready inte lyser kommer det på displayen att visas sektioner i larmläge med deras beskrivning. Se till så att sektioner i larmläge blir hela eller bortkoppla dem. Bortkoppla sektion som du inte kan få hel. Se sidan 12 för detaljer. Anm.: Bortkopplade sektioner kan inte lösa ut larm, d.v.s. de utrymmen som normalt skyddas av bortkopplade detektorer lämnas utan inbrottsskydd Tillkoppling av systemet PowerWave 64 DATUM TID Om systemet är klart att tillkopplas visas i displayen systemtyp, datum och klockslag samt den gröna lysdioden Ready är tänd. Innan området lämnas skall larmsystemet tillkopplas. När larmsystemet tillkopplas kommer alla detektorer i systemet/området att kunna ge larm. När systemet är klart, tryck in din användarkod och tryck sedan på <ENTER> för att bekräfta koden och koppla till systemet. Ange kod **** I display uppmanas du att lämna det skyddade området. Omr. som lamnas A --- Normalt finns det en utpasseringsfördröjning innan systemet/området blir tillkopplat. Denna tid är till för att man skall hinna gå ut. När fördröjningen löpt ut tänds lysdioden ARMED för att indikera att systemet är tillkopplat och den vanliga systemtexten visas i displayen. (Indikeringarna kan slockna efter några sekunder beroende på hur installatören programmerat systemets inställningar). Snabbtillkoppling Tillkopplade A --- omr. Om denna funktion programmerats av installatör, tryck på <ARM> för att koppla till systemet. Under fördröjningstiden hörs långsamma pip som anger att systemet ännu inte blivit tillkopplat och att du har tid att lämna det skyddade området. Om du måste koppla från systemet igen under utpasseringstiden, tryck på <ARM>. Frånkoppling av systemet Tryck in din användarkod och tryck sedan <ENTER>. Följande systemmeddelande kommer att visas: Omr. A --- frankopplat Stoppa och återställa aktiverade larm Om ett larm lösts ut: Tryck in din användarkod och tryck sedan <ENTER> för att när som helst stoppa ljudande larm. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b12b.doc

5 Freewave 64 Handhavande Tillkoppling av systemet när man tänker stanna kvar Denna typ av tillkoppling används när man vill ha inbrottsskydd och det finns personer kvar i det skyddade området. På natten, när exempelvis familjen ska gå och lägga sig, kan skalskyddet fortfarande kopplas på, men vanligtvis inte rörelsedetektorer inomhus. När systemet visar Ready, tryck på <STAY> och när systemet uppmanar dig, tryck in användarkoden och tryck sedan på <ENTER>. Ange **** kod Snabbtillkoppling när man ska stanna kvar Om denna funktion programmerats av installatör, tryck på <STAY> för att delvis tillkoppla systemet. Under utpasseringsfördröjningen kan du lämna området. Om du ska stanna kvar och det inte är någon som skall gå in eller ut när systemet är tillkopplat kan du ta bort in- och utpasseringsfördröjning genom att trycka på knappen <ENTER> De långsamma pipen tystnat då och systemet kopplas direkt till. När systemet definitivt tillkopplas tänds lysdioden Stay och ordinarie systemmeddelande visas. (Indikeringarna kan slockna efter några sekunder beroende på hur installatören programmerat systemets inställningar). Frånkoppling av systemet Omr. vid Stanna A --- Tryck on användarkoden och tryck sedan <ENTER>, eller tryck på <STAY> om denna funktion programmerats av installatör. Följande systemmeddelande kommer att visas:. Omr. A --- frankopplat Tillkoppling av olika delar (områden) av systemet Det skyddade området kan indelas i upp till fyra separata områden (A, B, C och D). Detta för att användare skall kunna dela upp systemet i olika delar som berkvämt kan hanteras som separata delsystem, t.ex. i ett företag med kontor och lager eller i privata hem med sovrum, garage, gästrum etc. För att koppla till område A, tryck in användarkoden för område A För att koppla till område B, tryck in användarkoden för område B För att koppla till område C, tryck in användarkoden för område C För att koppla till område D, tryck in användarkoden för område D Anm.: För att koppla till delområde med kod, se sidan 9 Tillkoppling av systemet innan man lämnar området. Under utpasseringstiden kan man lämna området. När tiden löpt ut tänds lysdioden ARMED och ett systemmeddelande visas i displayen. Omr. A --- tillkopplat (Indikeringen kan slockna efter några sekunder beroende på hur installatör programmerat systemets inställningar). För att frånkoppla ett område, se "Frånkoppling av systemet". Om detta programmerats av installatör, För att tillkoppla område A, tryck på <A> under två sekunder. För att tillkoppla område B, tryck på <B> under två sekunder. Samma procedur är även tillämplig för andra områden. Lämna - B -- omrade Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b12b.doc

6 Freewave 64 Handhavande Under utpasseringstiden kan man lämna området. När tiden löpt ut tänds lysdioden ARMED och ett systemmeddelande visas i displayen. (Indikeringen kan slockna efter några sekunder beroende på hur installatör programmerat systemets inställningar). Omr. - B -- tillkopplat För att frånkoppla ett område, se "Frånkoppling av systemet". Anm.: För att koppla till delområde med kod, se sidan 9 Tillkoppling av systemet innan man lämnar området. Bortkoppling av sektioner Bortkoppla en sektion som inte är hel, d.v.s. står i larmläge och kan inte åtgärdas. Man kan bortkoppla valda sektioner före tillkoppling. Funktionen används även för att temporärt koppla bort sektioner, t.ex. ett vädringsfönster en varm natt. För att bortkoppla vald sektion, tryck på <BYPASS>, lysdioden Bypass tänds för att indikera att systemet står i läge för bortkoppling av sektion. Ange sektionsnumret (t.ex. 01, 05, 12, 47) för en eller flera sektioner. Bortkoppla sekt. När sektioner valts, tryck <ENTER> och i displayen visas be bortkopplade sektionerna: Sekt. 1 Bortkoppl Sekt. 1 Medan systemet befinner sig i bortkopplingsläge kan man koppla bort ännu fler sektioner som man kanske glömt. Tryck <BYPASS>, lysdioden Bypass lyser Lägg till ett sektionsnummer (t. ex. 03) och tryck sedan <ENTER>, lysdioden Bypass lyser för att indikera att sektioner bortkopplats. För att koppla in bortkopplade sektioner, tryck <BYPASS> och ange sedan valt sektionsnummer, t.ex. 12, tryck sedan <ENTER>. Anm.: Vid frånkoppling av systemet kopplas alla bortkopplade sektioner automatiskt in igen. Hur Dörrsignal används (om programmerad av installatör) Dörrsignal innebär att en detektor kan aktivera en signal i dagläge (frånkopplat läge) så att man får en varning att någon kommit in exempelvis i butiksdelen när man arbetar i det bakomliggande lagret. Signalen kan programmeras att styra en summer eller ljussignal. Hur Dörrsignal används (om programmerad av installatör) Dörrsignal innebär att en detektor kan aktivera en signal i dagläge (frånkopplat läge) så att man får en varning att någon kommit in exempelvis i butiksdelen när man arbetar i det bakomliggande lagret. Signalen kan programmeras att styra en summer eller ljussignal. För att inte använda denna funktion, tryck på <CHIME> i två sekunder. Då visas: Dorrsignal av För att inte använda denna funktion, tryck på <CHIME> i två sekunder. Då visas: Dorrsignal pa Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b12b.doc

7 Freewave 64 Handhavande Olika typer av nödlarm Funktionen för dessa tre specialknappar programmeras av installatör så de bäst passar individuella önskemål. Vanligast är att någon knapp används i en hotande situation. De tre knapparna är PANIC, FIRE och MEDICAL. Brandlarm (Fire) och Trygghetslarm (Medical) löses ut genom att två knappar trycks in samtidigt. Hur man löser ut överfallslarm Tryck på knappen <PANIC> eller tryck samtidigt på knapparna <1>och <3>. Hur man löser ut trygghetslarm Tryck samtidigt på knapparna <7>och <9>. Hur man löser ut brandlarm Tryck samtidigt på knapparna <4>och <6>. Aktivera hotlarm Om du tvingas att koppla från systemet under måste hot måste du först trycka in siffran för hotlarm innan du trycker in de vanliga siffrorna i användarkoden, varefter larmsändaren startar och rapporterar hotlarm. Hotlarmssiffran innebär att koden blir en siffra längre. Om den vanliga koden är 345 och hotlarmssiffran är 8 skall du vid hot trycka in Detta kommer att frånkoppla systemet på vanligt sätt men samtidigt aktivera ett tyst hotlarm som via larmsändare sänds till lämplig mottagare. (För detaljer, fråga din installatör.) Styrning av utgångar och enheter Knappsatsen kan styra yttre utrustning som exempelvis luftkonditionering eller värme. För att starta eller stoppa utrustning, tryck på <CONTROL> under två sekunder och sedan enhetens nummer. Upp till åtta olika enheter kan styras från knappsatsen. Styrning När du kommer in i styrningsläget uppmanas du att ange ett enhetsnummer och sedan trycka <ENTER> för att koppla på eller av vald utrustning. Hur lokala styrkommandon fungerar Om styrkoder för utgångar programmerats och utgången är tillåten för lokal styrning från knappsats kommer intryckning av den fyrsiffriga koden på en knappsats att visa utgångens status, t.ex. om den är på. Skriv in enhetens nummer. Upp till åtta olika enheter kan styras från knappsats. Styrning När du kommer in i styrningsläget uppmanas du att ange ett enhetsnummer och sedan trycka <ENTER> för att koppla på eller av vald utrustning. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b12b.doc

8 Freewave 64 Handhavande Hur man läser meddelanden i systemet För att visa händelser som lagrats i minnet på knappsatsens display trycker man på knappen <MEMORY>. Det första som då alltid visas är systemmeddelanden. Efter visning av de larm som finns lagrade i minnet kommer centralapparaten sedan att visa de upp till 255 övriga händelserna en efter en med start av den senaste händelsen. Alla systemfel som eventuellt inträffar visas i form av systemmeddelanden. Dessa meddelanden visas alltid automatiskt och återfinns i tabell 4. Läs meddelandet och ring sedan till servicetekniker. Meddelande Lagt batteri Natspanningsfel Telelinjefel Radioenhet Lagt batteri Overv. Detektor Felaktig Inaktiv sekt. Tid slut Uppringare bortsignal fel Tabell 4: Systemmeddelande Beskrivning / Åtgärd Låg spänning i ackumulatorn för reservdrif (fel på laddare eller ackumulator) Nätspänningen (230 V AC) är bortkopplad, kanske säkringsfel. Telelinjen är bortkopplad Ersätt batteriet i enheten Detektor med radio kommunicerar inte Ingen rörelse registrerad under angiven tid i sektionen Kommunikationsfel Hur man läser felmeddelanden Ett fel eller en onormal händelse anges genom felmeddelanden samtidigt som lysdioden Trouble tänds. Tryck på knappen <MEM> för att visa meddelanden och även andra händelser som finns lagrade i minnet. Olika felmeddelanden återfinns i tabell 5. Meddelande Sektionssabotage Systemsabotage Hands. overfall Overfall Brandlarm Trygghetslarm Hotkod nyttjad Tabell 5: Felmeddelanden Beskrivning / Åtgärd Sabotagelarm i en sektion Centralapparatens kapsling ät öppen Överfallslarm aktiverat av handradiosändare Överfallslarm aktiverat från knappsats Brandlarm aktiverat från knappsats Trygghetslarm aktiverat från knappsats Hotkodssiffran har använts av användare, troligen under hot Visning av händelser sparade i minnet I systemminnet lagras alla de senaste händelserna. Tryck på <MEM> för att visa en lista över händelserna. Efter det att först larmhändelser visats följer sedan upp till 255 sparade händelser en efter en med början från det senaste. Först visa den senaste händelsen och sedan visas den näst senaste o.s.v. Varje händelse visas automatiskt under 2,5 sekunder och för varje händelse hörs ett pip. Om man vill bläddra själv används pilknapparna. Vänta till dess alla händelser visats eller tryck <ENTER> för att avbryta visningen. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b12b.doc

9 Freewave 64 Hur man kommer in i användares programmeringsläge Hur man kommer in i användares programmeringsläge Det finns två olika programmeringslägen, Användarläge och Installatörsläge. Normalt kommer installatören att ge dig behörighet till användarläget så att du kan lägga till, ändra eller radera användarkoder. Ibland kan användare även ges behörighet till installatörsläget. För att komma in i användares programmeringsläge måste systemet vara frånkopplat. Tryck då på <PROGRAM>, ange huvudkod (Master) och tryck sedan <ENTER>. Lysdioden Program tänds för att indikera att systemet står i användares programmeringsläge. Om det hörs ett enda långt pip och lysdioden Program inte tänds betyder det att din kod inte har behörighet att gå in i programmeringsläge. Hur man lämnar programmeringsläge För att lämna något programmeringsläge, tryck på <PROGRAM> och sedan <ENTER>. I displayen visas systemtyp, datum och klockslag. PowerWave 64 DATUM TID Ändra eller lägga till koder Om huvudkod (Master) och vanlig användarkod Förvald huvudkod vid leverans (123) är avsedd för att starta upp systemet från första början. När systemet installerats och är klart att ta i drift skall denna kod ändras till en annan som bara är känd av huvudanvändare. Huvudkoden kan användas att lägga in upp till 99 vanliga användarkoder. För att begränsa behörigheten för vissa användarkoder kan installatören bestämma olika Användarprofiler. Användares behörigheter återfinns i listan nedan: Användarkoden har behörighet till område A och/eller B eller C eller D. Användarkoden kan koppla till och/eller från ett område Användarkoden kan koppla till och/eller från ett område i läge Stanna. Användarkoden kan ändra sin egen kod Användarkoden kan ändra andra användares koder Användarkoden kan ändra larmsändarens telefonnummer Användarkoden kan ändra justera realtidsklockan Användarkoden kan besvara inkommande samtal och starta nedladdning/inhämtning Användarkoden kan komma in i installatörs programmeringsläge från användares programmeringsläge. Användarkoden kan starta gångtest. Ändra huvudkoden (Master) I användarläge (KUND), tryck <PROGRAM> och sedan 1. För att ändra huvudkoden tryck nu på <ENTER>, den gamla koden kommer att visas. Använd sifferknapparna för att ange den nya koden. Den nya huvudkoden kan bestå av mellan 1 till 6 siffror. Vi rekommenderar en kod med minst tre siffror. Tryck <ENTER> för att spara den nya koden, som då kommer att visas och det hörs tre korta pip om koden är korrekt eller ett långt pip om koden inte accepteras. Tryck <PROG> följt av <ENTER> för att lämna användares programmeringsläge. Tryck <PROG>, ange huvudkod och tryck <ENTER>. I displayen visas Kundlage. Kundlage Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b12b.doc

10 Freewave 64 Hur man kommer in i användares programmeringsläge Lägga till eller ändra användarkod I användares programmeringsläge (KUND), tryck på <PROG> och ange sedan Användarnumret (2 till 99) för att lägga till eller ändra en kod. Använd sifferknapparna för att skriva in den nya koden. Denna kod kan innehålla en valfri kombination av mellan 1 till 6 siffror. Tryck <ENTER> för att spara den nya koden. Anv.kod Upprepa proceduren för alla användare eller tryck på pilknappen (MEM) för att flytta till nästa användarnummer. Tryck på <PROG> och sedan <ENTER> för att lämna lokalt programmeringsläge. Hur man raderar en användarkod I användares programmeringsläge (KUND), tryck på <PROG> och ange sedan Användarnumret (2 till 99) för den användare du vill radera. I displayen visas koden. Anv.kod Tryck samtidigt in knapparna <CONTROL> och <0> för att radera användarkoden. Tryck sedan <ENTER> för att spara raderingen. Tryck på <PROG> och sedan <ENTER> för att lämna användares programmeringsläge. Lägga till eller ändra telefonnummer Centralapparaten kan hantera upp till sex telefonnummer som kan vara 16 siffror långa. Systemet kan programmeras att ringa till ett eller alla av dessa nummer beroende på vad som inträffat (De sex telefonnumren har programadresserna 691 till och med 696). I användares programmeringsläge (KUND), tryck in följande knappserie: <PROGRAM> <691> <ENTER> (Adress för telefonnummer 1), Eventuellt befintligt nummer visas i knappsatsdisplay. Tryck nu <NYTT TELEFONNR> <ENTER> det nya numret visas som bekräftelse. Man kan när som helst skriva in adressen för telefonnumret genom att visa aktuell adress och sedan trycka på knappen <PROGRAM> för att flytta till nästa adress. Anm.: Adress 691 = Telenr. 1, 692 = Telenr = Telenr. 6. (Amnärkning: På knappsatsen LED visas 0 genom lysdioden A och 9 av lysdioden B ) Inställning av klockslag och datum Larmsystemet har en inre klocka som kan användas för att automatiskt koppla till och från systemet eller styra utgångar på och av. Den används även för att tidsmärkta händelser i minnet och tiden för händelsen visas sedan när händelsen presenteras på display i knappsats. Om klockans Tid och Datum behöver ändras görs detta när programmet befinner sig i användares programmeringsläge (KLIENT). För att ändra klockslag och datum: Tryck <PROGRAM> <678> <ENTER> <1-7> <ENTER> där 1-7 = aktuell dag (1=Söndag, 2 = Måndag 7 = Lördag) Tryck <PROGRAM> <679> <ENTER> <TTMM> <ENTER> där TT = antalet timmar i 24-timmars format och MM = antalet minuter Tryck <PROGRAM> <680> <ENTER> <1-31> <ENTER> där 1-31 = dagens datum Tryck <PROGRAM> <681> <ENTER> <1-12> <ENTER> där 1-12 = aktuell månad Tryck <PROGRAM> <682> <ENTER> <ÅÅ> <ENTER> där ÅÅ = aktuellt år, t.ex. 03 = 2003 Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b12b.doc

11 Freewave 64 Hur man kommer in i användares programmeringsläge Start av gångtestläge (detektortest) Med programmet i användares programmeringsläge (KUND) kan en användare med rätt behörighet starta gångtestläget. I detta läge kommer indikeringar av larm från detektorer att lagras i knappsatsens display så att en person kan aktivera alla detektorer och sedan gå till knappsatsen för att få det bekräftat att alla löst ut larm. När gångtestet avslutas sparas testresultatet i huvudminnet så att det senare kan kontrolleras. För att starta gångtest i användares programmeringsläge (KUND), tryck <PROGRAM> <956> <ENTER> Knappsatsens summer kommer att pipa med en sekunds intervall Aktivera alla detektorer och återvänd sedan till knappsatsen där alla sektioner som löst ut testlarm kommer att visas i displayen. För att avsluta gångtestet, tryck <ENTER> Knappsatsens summer slutar ljuda och systemet lämnar automatiskt användares programmeringsläge. Hur man besvarar inkommande samtal Det kan ibland hända att din installatör eller servicetekniker behöver komma in i systemets program från någon annan plats för att kontrollera händelser i minnet eller för att uppdatera programvaran. Av säkerhetsskäl krävs det då att en person på plats besvarar det inkommande samtalet till larmsystemet. Detta kan bara göras när systemet står i användares programmeringsläge (KUND). För att svar på ett inkommande samtal, tryck <PROGRAM> <955> <ENTER> Förutsatt att en telelinje är ansluten kommer nu centralapparaten att svara vid inkommande samtal och tillåta tillträde från PC på annan plats. Kundanpassa din knappsats I programmeringsläget för lokal ändring kan en användare kundanpassa olika beskrivningar i displaytext samt ändra bakgrundsbelysningen och summer ljudstyrka. Hur man kommer in programmeringsläget för lokal ändring För att starta detta läge, tryck samtidigt på <CONTROL> och <ARM> under två sekunder. I displayen visas då Lokalt lage k.nr. I detta läge kan man nu ändra den sifferbeskrivning som finns för varje sektion till en beskrivning med text. Tryck <PROG> <1> <ENTER> för att ändra beskrivningen för sektion 1. Använd pilknapparna för att flytta markören framåt eller bakåt i displayen. Tryck på motsvarande knapp för att ersätta den siffra som står på vald plats. Varje siffra representerar tre olika tecken. Det första tecknet visas vid den första intryckningen, den andra vid andra intryckningen o.s.v. Tryck på knappen <MEM> för att ändra från små till stora bokstäver och tvärtom. Sektion 1 <A..Z> Vid programmering av text för alla adresserna 1-64, 998, 999 kan du också använda knappen <A> för att återgå till den senast sparade texten och knapp <B> för att återta den förvalda sifferbeskrivningen. Tryck <ENTER> för att spara inskriven textbeskrivning. Tryck <PROG> följt av sektionsnumret <ENTER>, för att fortsätta med inskrivning av text för andra sektioner. Funktionerna för de alfanumeriska knapparna återfinns i tabell 6. Tabell 6: Sammanfattning av knapparnas funktioner Knapp # 1:a tryckning 2:a tryckning 3:e tryckning 4:e tryckning 1 * ( ) # (<) = (>) 1 2 A (a) B (b) C (c) 2 3 D (d) E (E) F (F) 3 4 G (g) H (h) I (i) 4 5 J (j) K (k) L (l) 5 6 M (m) N (n) O (o) 6 7 P (p) Q (q) R (r) 7 8 S (s) T (t) U (u) 8 9 V (v) W (w) X (x) 9 0 mellanslag Y (y) Z (z) 0 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b12b.doc

12 Freewave 64 Hur man kommer in i användares programmeringsläge Hur man programmerar systemtext I programmeringsläget för lokal ändring, tryck <PROG> <999> och sedan <ENTER>. Du kan nu skriva in namnet för just detta system med högst 16 tecken. Namn <A..Z> Familjen Johnson För att spara ändringen, tryck <ENTER>. Hur man programmerar områdestext I programmeringsläget för lokal ändring, tryck <PROG> <998>, och sedan <ENTER>. Du kan nu ändra valfritt tecken, ett för varje område. För att sparar ändringen, tryck <ENTER>. För att uppdatera och överföra programmerad text från en knappsats till de övriga, tryck på knappen <CHIME> under två sekunder. För att lämna programmeringsläge och återgå till normal drift, tryck <PROG> och sedan <ENTER>. Justering av knappsatsens bakgrundsbelysning En användare kan justera bakgrundsbelysningen för display i 16 steg, från full ljusstyrka ner till helt släckt. Här behöver man inte gå in i något programmeringsläge. För att öka ljusnivån i display, håll knapp <CONTROL> intryckt och tryck på knappen <STAY> upprepat till dess ljuset ökat till önskad nivå. För att minska ljusnivån i display, håll knapp <CONTROL> intryckt och tryck på knappen <BYPASS> upprepade gånger till dess ljuset minskat till önskad nivå. För att öka ljusnivån bakom knapparna, håll knapp <CONTROL> intryckt och tryck på knappen <MEM> upprepade gånger till dess ljuset ökat till önskad nivå. För att minska ljusnivån bakom knapparna, håll knapp <CONTROL> intryckt och tryck på knappen < > upprepade gånger till dess ljuset minskat till önskad nivå. Justering av summerljud En användare kan justera ljudnivån för summern i 16 steg, från full ljudstyrka ner till helt tyst. För att öka summerns ljudvolym, håll knapp <CONTROL> intryckt och tryck på knappen <A> upprepat till dess ljudet ökat till önskad nivå. För att minska summerns ljudvolym, håll knapp <CONTROL> intryckt och tryck på knappen <B> upprepat till dess ljudet minskat till önskad nivå. Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b12b.doc

13 Freewave 64 Hur fjärrstyrning fungerar Hur fjärrstyrning fungerar En användbar funktion som finns i ditt larmsystem är fjärrstyrning. Denna gör det möjligt för en användare att få tillträde till centralapparaten från en vanlig tonvalstelefon för kontroll och ändring av varje områdes status (till- eller frånkopplat) och för att styra de åtta utgångarna eller koppla på en mikrofon, som finns som extra tillbehör. För att utföra fjärrstyrning måste du först ringa upp det telefonnummer, till vilket centralapparaten är inkopplad. Centralapparaten kan vara programmerad att svara efter ett visst antal ringsignaler eller för at använda blockering av telefonsvarare. Oavsett programmering kommer centralapparaten att svara på det inkommande samtalet och det första som hörs är en serie modemsignaler under två sekunder. Efter det att dessa signaler tystnat skall du trycka in den behörighetskod som hör till den kommando meny som innehåller det kommando du vill ge. Tänk på att den kod du trycker in kommer att avgöra vilken meny du får tillträde till. Om du inte trycker in någonting under denna fem sekunder långa paus kommer centralapparaten åter att sända modemsignalerna och sedan åter vänta i fem sekunder. Denna procedur upprepas fyra gånger innan centralapparaten lägger på luren om ingen giltig kod tagits emot. När man trycker in koder eller annan information vid fjärrstyrning fungerar knappen "#" som rensning. När den fyrsiffriga koden tryckts in på rätt sätt kommer centralapparaten att svara med ett statusmeddelande som hör ihop med den fjärrstyrning vars kod du tryckt in. Till exempel, koden som tillåter till- och frånkoppling av område A är När koden tryckts in kontrollerar centralapparaten status för område A och svarar med det förinspelade talmeddelandet som motsvarar aktuell status. Är området tillkopplat hörs ett meddelande som spelats in för tillkopplat område, är det frånkopplat hörs meddelandet för frånkopplat område etc. Hemtelefon utan röst används, ersätts talmeddelandet med en lång ljudsignal om område A är tillkopplat eller tre korta pip om det är frånkopplat. När du väl informerats om aktuell status kan du använda knappen "*" för att ändra funktionen på respektive av eller från- respektive tillkopplat. I vårt exempel ovan var ju behörighetskoden för till-/frånkoppling av område A Om vi förutsätter att mottaget statusmeddelande var Område A är tillkopplat och då knappen "*" trycks in hörs meddelandet Område A är frånkopplat, eller de meddelanden som programmerats in. När du har kontakt med centralapparaten kan du flytta mellan olika meny val genom att trycka in behörighetskoden för det som du vill göra. Låt oss anta att koden för att styra utgångar är Efter att ha använt koden 2045 för att koppla till/från område A, måste man sedan först trycka på knappen # för att rensa bort alla tidigare intryckningar. Sedan trycker man in siffrorna (d v s 4321 är koden att styra utgångar och 5 väljer utgång nummer fem). Aktuell status för utgång 5 hörs, antingen via talmeddelande eller i form av ljudsignaler, och nu kan denna status ändras med knappen * på telefonen. Anm. Vid styrning av utgång måste man först trycka in koden för detta och sedan direkt ange utgångsnumret för den utgång som skall styras, i detta fall utgång nummer 5. Man kan när som helst, efter det att korrekt kod tryckts in, trycka på knappen # på använd telefon för att radera alla inskrivningar av koder och sedan börja om från början. För att koppla på mikrofonen (endast möjligt om det extra tillbehöret Röstkort är inkopplat) måste du trycka in rätt kod för detta följt av intryckningen av knappen *. För att koppla bort mikrofonen trycker du på * en gång till. För at avsluta fjärrstyrning lägger du bara på telefonluren. Centralapparaten övervakar hela tiden telelinjen och 15 sekunder efter det att sista knappen tryckts in kopplar den ner förbindelsen. Denna 15-sekunders tid gäller under hela tiden som fjärrstyrning pågår så om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder kommer centralapparaten att lägga på luren. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b12b.doc

14 Sammanfattning av funktioner Freewave 64 Hur fjärrstyrning fungerar Tabell 3: Styrningar Funktion Knappar Beskrivning Anmärkningar Hel el. delvis tillkoppling Kopplar till hela systemet Hel tillkoppling C O D E ENTER ARM Kopplar till hela systemet Endast om detta programmerats av installatör Frånkoppling under utpassering ARM Frånkopplar hela systemet under utpasseringstiden. Frånkoppling Tillkoppling av område Fungerar endast när långsamma pip hörs C O D E ENTER Frånkopplar systemet Avbryter aktiverade larm eller A B Kopplar till område A eller B Delvis tillkoppling (Stanna) STAY C O D E ENTER Kopplar till del av systemet - någon kvar Delvis tillkoppling (Stanna) STAY Kopplar till del av systemet när någon stannar kvar Frånkoppla deltillkopplat system STAY Frånkopplar systemet Frånkoppla tillkopplat system C O D E ENTER Frånkopplar systemet Bortkoppla BYPASS Zone # ENTER Bortkopplar temporärt sektion(er) Utlös brandvarning Utlös trygghetslarm Utlös hotlarm Tryck A eller B i 2 sek. för att koppla till önskat område, om detta programmerats Endast om detta programmerats av installatör Upprepa proceduren för att åter koppla in bortkopplade sektioner A + B Aktiverar brandvarning Tryck in samtidigt i minst 2 s. CHIME + B Aktiverar nödlarm Tryck in samtidigt i minst 2 s. CHIME + CONTROL Aktiverar nödlarm Tryck in samtidigt i minst 2 s. MEM Minne Startar visning av händelser i minnet. <ENTER> avbryter visning av händelser Använd/ Använd ej dörrsignal CHIME Funktionen Dörrsignal används eller inte Styrning CONTROL Device# ENTER Koppla på eller av utgångar och enheter Ändra eller lägg till ny användarkod PROG M CODE ENTER Startar programläge för att lägga till eller ändra användarkoder Kundanpassa knappsats CONTROL + ARM Ger tillträde till läge för lokal ändring av program Öka ljusnivå för displays bakgrundsbelysning CONTROL + STAY Håll <CONTROL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <STAY> för att Minska ljusnivå för displays bakgrundsbelysning Öka ljusnivå för knappars bakgrundsbelysning Minska ljusnivå för knappars bakgrundsbelysning CONTROL + BYPASS CONTROL + MEM CONTROL + öka ljusnivån Håll <CONTROL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <BYPASS> för att minska Håll <CONTROL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <MEM> för att öka ljusnivån Håll <CONTROL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på < > för att minska ljusnivån Öka högtalarens ljudvolym CONTROL + 6 Håll <CONTROL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <6> för att öka ljudvolymen Minska högtalarens ljudvolym CONTROL + 9 Håll <CONTROL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <9> för att minska ljudvolymen Spela in användarmeddelande CONTROL + 8 Håll <CONTROL> intryckt tryck sedan <8> för att spela in meddelandet Spela upp användarmeddelande CONTROL + 5 Håll <CONTROL> intryckt tryck sedan <5> för att spela upp meddelande Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b12b.doc Visar sparade händelser och bläddrar automatiskt vidare till nästa händelse efter 2,5 s. (Pilknapparna för att bläddra) Håll in knappen i 2 sek. för att ändra status av/på. (Måste programmeras av installatör) Tryck på <Control> under 2 sekunder För detaljer se sidan 9 Tryck på Control och Arm samtidigt, och håll intryckt i 2 sekunder. Se sidan 11 Anm!:Om du tryckt fel, tryck <ENTER> för att avsluta och återgå till föregående läge i programmet.

15 Freewave 64 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion... 2 Möt larmsystemet Freewave Typisk uppbyggnad av ett larmsystem... 2 Beskrivning av knappsats... 2 Handhavande... 4 Tillkoppling innan man lämnar området... 4 Tillkoppling av systemet när man tänker stanna kvar... 5 Tillkoppling av olika delar (områden) av systemet... 5 Bortkoppling av sektioner... 6 Hur Dörrsignal används... 6 Olika typer av nödlarm... 7 Styrning av utgångar och enheter... 7 Hur lokala styrkommandon fungerar... 7 Hur man läser meddelanden i systemet... 8 Hur man kommer in i användares programmeringsläge... 9 Ändra eller lägga till koder... 9 Lägga till eller ändra telefonnummer Inställning av klockslag och datum Start av gångtestläge (detektortest) Hur man besvarar inkommande samtal Kundanpassa din knappsats Hur fjärrstyrning fungerar Innehållsförteckning Programmerings formulär Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida b12b.doc

16 Freewave 64 Programmerings formulär Programmerings formulär Anv. Namn Utg. Enhetsbeskrivning Sekt. Sektionsnamn Använd detta formulär för att registrera ändringar och kundanpassningar Anv. Namn Install. Namn Sida Dokument Utf. Datum Orig. Datum b12b.doc

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master)

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) Centralapparater för säkerhetssystem Utgåva 3 INS177 2003-10-20 Uppfyller SSF 1014 Säkerhetsklass Grade 2 Miljöklass 2 Innehåll 1. Översikt... 4 Introduktion...4

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN#

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med:

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Innehåll 1. TM50s Användargränssnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Använda TM50... 2 2.1. Tillkoppla och Frånkoppla Systemet... 2 2.1.1 MG5050/Spectra... 3 2.1.2 EVO serien...

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Sid 1 Introduktion 2 2 Tillkoppling av område med kod 3 3 Frånkoppling av område med kod 3 4 Frånkoppling ring efter utlöst larm 4 5 Kvittera systemet efter utlöst larm 4 6 Användarmeny

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm Användarmanual & Installations information 1 Innehåll Bäste OASIS användare 1. System inställningar (pålarmning)...4 2. Under pålarmnings processen...4 3. Efter pålarmning...

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem -- HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem V1.1 Handhavarinstruktion Rev. 6 (uppdaterad 110615) Denna instruktion innehåller information om begränsningar när det gäller användning och funktion av produkten samt

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats ANVÄNDARMANUAL LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats Mad e in C A N A D A Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Knappsatsindikatorlampor... 3 2.2 Visuell återkoppling...

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax+ Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax+ digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 28 trådlösa sektioner - 2 trådbundna sektioner - Händelseminne med tid och datum för de 100 senaste

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM Användarmanual v2.03.0117 SBSC Klass 2 Innehållsförteckning RS-216, RS-224 ochrs-232 Användarmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...4 Systemöversikt...

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm Handbok PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm PowerMax digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 29 trådlösa sektioner - 1 trådbundna sektioner - 8 användarkoder (4 siffror) - Händelseminne med tid

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual Svenska Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual LOTS SecurityAB Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva Växel: 08-711 22 11 info@lotsab.se www.lotsab.se 2 1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer