DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat"

Transkript

1 DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat

2 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten Systemparametrar Områden Användargränssnitt Sektioner Utgångar Scheman Konfiguration av databussenheter Nätverkskommunikation Konfiguration av DACM Val för diverse systemfel Fabriksåterställning...33

3 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 3 Introduktion Detta arbetsdokument är gjort för att underlätta programmering av centralapparaterna DS7220V2 och DS7240V2. I tabellerna finns en rad för varje parameter som skall programmeras. I dessa rader anges parameterns namn, adress samt det förvalda värde som finns inprogrammerat vid leverans. Dessutom finns en kolumn för att fylla i det eller de värden som programmerats för just detta system. Vid programmering med dator och fjärrprogram RPS, följs samma ordning för programmeringsvalen som i detta dokument. Punkterna i detta dokument har motsvarande punkter i Programmeringsguide DS7200V2. 4. Programmering av centralapparaten 4.2 Systemparametrar Rapportmottagare Primär (telenr.1) *(IP Adress) för mottagare Alla nollor Sekundär (telenr.2) *(IP Adress) för mottagare to 0063 Alla nollor Format för mottagare (Contact ID) Primär (telenr.1) *(IP Adress) för mottagare to 0097 Alla nollor Sekundär (telenr.2) *(IP Adress) för mottagare to 0129 Alla nollor Format för mottagare (Contact ID) * Om centralen är programmerad för nätverkskommunikation anges IP-adressen här Konfiguration av rapportformat Privattelefon Hot Brandlarm Annat larm än brandlarm Reserverad Brandfel Annat fel än brandfel Brandåterställning Annan återställning än brand Radioproblem Från-/Tillrapporter Installatörsläge, Gångtest Systemfel Test rapport Reserverad Förbikoppling Utgångsrapport, Till/Från av användare

4 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 4 Robofonformat Beskrivning Adress Förval Nytt värde Brandlarm ,0 Sektionssabotage ,0 Nödlarm ,0 Överfall ,0 Överfall, osynligt ,0 24-timmars inbrottslarm ,0 Inbrottslarm ,0 Sabotage ,0 A-larm ,0 Hotlarm ,0 Larm för saknad sektion ,0 Larm vid tillkoppling ,0 Sektionsfel ,0 Systemfel ,0 Bortfall av nätspänning (AC) ,0 Nätspänning (AC) åter ,0 Batterifel ,0 Batteri åter OK ,0 Lågt batteri i radioenhet ,0 Batteri OK i radioenhet ,0 Radio störd ,0 Kommunikationsfel ,0 Testrapport C-app. OK ,0 Testrapport C-app. EJ OK ,0 Tillkoppling ,0 Skalskydd eller del av systemet tillkopplat ,0 Frånkoppling ,0 Frånkoppling efter larm , Tele, auto-vidarekoppling samt fjärrprogram Integrerad modul för röstverifikation Auto vidarekoppl. På-siffror Alla nollor Auto vidarekoppl. Av-siffror Alla nollor Motringsnummer vid fjärrprogrammering * Antal ringsignaler för svar, bortkoppling av telefonsvarare Alla nollor Respons vid telelinjefel Val för telelinjefel * Om centralen är programmerad för nätverkskommunikation anges IP-adressen här.

5 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV Globala rapportval Globala rapporter Väntetid för kvittering Övervakning av nätspänning (230 V AC) Rapport vid nätspänningsfel, låg batterispänning Systemstatusrapport - begränsning Systemstatus - rapportväg Intervall för servicemeddelande 0227, ,0 Intervall för inaktivt system 0229, ,0 Ring för service/val för inaktivt system Text vid Ring för service Visa fel-tryck 0 Loggövervakning Autotill - varningstid Använd ignorera händelse Val för sabotagelarm/fel Val för systemlarmrapporter/-utgångar Tester Parameter Adress DS7240V2 Förval DS7220V2 Förval Nytt värde Val för systemtest Val för att använda systemtest Val för gångtest Val för att använda gångtest Rapportväg för start/stop av gångtest Val för automatisk testrapport Rapporttid för automatisk test 0250 to ,0,0,0 0,0,0,0 Intervall för automatisk testrapport Rapportväg för testrapporter Programmingsval Val för fjärrprogrammering (RPS) Kalender för sommartid Tid för justering av sommartid ,2 Tid för justering efter sommartid ,3 Rapportfördröjning vid nätspänningsfel ,8 Val för lokalprogrammering Datumformat samt Fel vid förvald kod

6 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV Globala val för från-/tillkoppling Tillkopplingsval Tillkopplingsval FBK/forceringsbegränsning Till med kontakt Knapp för utpasseringsavslut Val för tillkoppling Tid för A-larm ,14 Val för återställning/forcering av sabotage Val för rapporter vid från-/tillkoppling Rapportväg för från-/tillkoppling Omstart av utpasseringstid Inpasseringstid ,14 Inpasseringstid ,8 Inpasseringstid vid tillk. skalskydd ,0 Utpasseringstid ,12 Utpasseringstid ,8 4.3 Områden DS7240V2 hanterar område 1 till 4. DS7220V2 hanterar område 1 och 2. Område 1 Kundnummer för mottagare ,10,10,10,0,0 Kundnummer för mottagare ,10,10,10,0,0 Rapportering vid från-/tillkoppling Lås rapportering till område Namn för område Område 1 Text för område 1 vid aktiv sektion Ej klar Område 2 Kundnummer för mottagare ,10,10,10,0,0 Kundnummer för mottagare ,10,10,10,0,0 Rapportering vid från-/tillkoppling Lås rapportering till område Namn för område Område 2 Text för område 1 vid aktiv sektion Ej klar

7 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 7 Område 3 Parameter Adress DS7240V2 Förval Kundnummer för mottagare ,10,10,10,0,0 Kundnummer för mottagare ,10,10,10,0,0 Rapportering vid från-/tillkoppling Lås rapportering till område Namn för område Område 3 Text för område 1 vid aktiv sektion Ej klar Nytt värde Område 4 Parameter Adress DS7240V2 Förval Kundnummer för mottagare ,10,10,10,0,0 Kundnummer för mottagare ,10,10,10,0,0 Rapportering vid från-/tillkoppling Lås rapportering till område Namn för område Område 4 Text för område 1 vid aktiv sektion Ej klar Nytt värde 4.4 Användargränssnitt Konfiguration av behörighetsnivåer Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration behörighetsnivå, val Konfiguration av PIN-kod, installatörskod PIN-kodens längd Användarsabotage Antal kodförsök före användarsab Blockeringstid vid användarsabotage Installatörskod ,8,7,6 (5,4,3)

8 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV Användare OBS: ID-koden för Fjärrkontrollen är tryckt på dess baksida. Anv. 1 Parameter Adress DS7240V2 Förval DS7220V2 Förval Nytt värde PIN-kod ,2,3,4 (5,6,7) 1,2,3,4 (5,6,7) Behörighetsnivå Område Används ej Anv. 2 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 3 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 4 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 5 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 6 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 7 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område

9 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 9 Anv. 8 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 9 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 10 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 11 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 12 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 13 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 14 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område

10 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 10 Anv. 15 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 16 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 17 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 18 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 19 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 20 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 21 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15)) Behörighetsnivå Område

11 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 11 Anv. 22 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 23 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 24 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 25 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 26 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 27 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 28 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område

12 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 12 Anv. 29 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 30 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 31 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Anv. 32 PIN-kod , 15, 15, 15, (15, 15, 15) Behörighetsnivå Område Manöverpaneler MAP 1 Val för manöverpaneler Område för manöverpanel MAP 2 Val för manöverpaneler Område för manöverpanel MAP 3 Val för manöverpaneler Område för manöverpanel MAP 4 Val för manöverpaneler Område för manöverpanel MAP 5 Val för manöverpaneler Område för manöverpanel

13 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 13 MAP 6 Val för manöverpaneler Område för manöverpanel MAP 7 Val för manöverpaneler Område för manöverpanel MAP 8 Val för manöverpaneler Område för manöverpanel Val för ABC-knappar och Hot Parameter Adress DS7240V2 Förval DS7220V2 Förval Nytt värde [A]-knapp - område [A]-knapp - larmrespons Text för [A]-knapp A-knapp A-knapp [B]-knapp - område [B]-knapp - larmrespons Text för [B]-knapp B-knapp B-knapp [C]-knapp - område [C]-knapp - larmrespons Text för [C]-knapp C-knapp C-knapp Val för larmutgångar för ABC-knappar Val för rapporter för ABC-knappar, Kvitteringssignal från manöverpanel Rapportering vid Hot Rapportmottagare för ABC-knappar och Hot Val för respons vid manöverpanel Val för väktarkod Radiomanöverpaneler OBS: ID-koden för radiomanöverpanel återfinns på dess baksida. Radio MAP 1 Val radiomanöverpanel Område radio-map ID-kod för radio-map N/A N/A Radio MAP 2 Val radiomanöverpanel Område radio-map ID-kod för radio-map N/A N/A

14 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 14 Radio MAP 3 Val radiomanöverpanel Område radio-map ID-kod för radio-map N/A N/A Radio MAP 4 Val radiomanöverpanel Område radio-map ID-kod för radio-map N/A N/A [Q] Knapp Konfiguration Larmtyp för [Q] Larmrespons för [Q] Fjärrkontroller Tilldelning av mottagare för fjärrkontroll för DS för DS7220 Val för fjärrkontroller Sektioner OBS: DS7240V2 hanterar sektioner 1 till 40. DS7220V2 hanterar sektioner 1 till 24. OBS: ID-koden för fjärrkontroll återfinns på dess baksida Konfiguration av sektioner (ingångar) Sektion 1 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,1 Sektionstext ingång Sektion 1 Sektion 2 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,2 Sektionstext ingång Sektion 2

15 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 15 Sektion 3 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,3 Sektionstext ingång Sektion 3 Sektion 4 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,4 Sektionstext ingång Sektion 4 Sektion 5 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,5 Sektionstext ingång Sektion 5 Sektion 6 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,6 Sektionstext ingång Sektion 6 Sektion 7 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,7 Sektionstext ingång Sektion 7

16 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 16 Sektion 8 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,8 Sektionstext ingång Sektion 8 Sektion 9 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,9 Sektionstext ingång Sektion 9 Sektion 10 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,0 Sektionstext ingång Sektion 10 Sektion 11 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,1 Sektionstext ingång Sektion 11 Sektion 12 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,2 Sektionstext ingång Sektion 12

17 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 17 Sektion 13 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,3 Sektionstext ingång Sektion 13 Sektion 14 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,4 Sektionstext ingång Sektion 14 Sektion 15 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,5 Sektionstext ingång Sektion 15 Sektion 16 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,6 Sektionstext ingång Sektion 16 Sektion 17 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,7 Sektionstext ingång Sektion 17

18 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 18 Sektion 18 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,8 Sektionstext ingång Sektion 18 Sektion 19 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,9 Sektionstext ingång Sektion 19 Sektion 20 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,0 Sektionstext ingång Sektion 20 Sektion 21 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,1 Sektionstext ingång Sektion 21 Sektion 22 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,2 Sektionstext ingång Sektion 22

19 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 19 Sektion 23 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,3 Sektionstext ingång Sektion 23 Sektion 24 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,4 Sektionstext ingång Sektion 24 Sektion 25 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,5 Sektionstext ingång Sektion 25 Sektion 26 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,6 Sektionstext ingång Sektion 26 Sektion 27 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,7 Sektionstext ingång Sektion 27

20 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 20 Sektion 28 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,8 Sektionstext ingång Sektion 28 Sektion 29 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,9 Sektionstext ingång Sektion 29 Sektion 30 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,0 Sektionstext ingång Sektion 30 Sektion 31 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,1 Sektionstext ingång Sektion 31 Sektion 32 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,2 Sektionstext ingång Sektion 32

21 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 21 Sektion 33 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,3 Sektionstext ingång Sektion 33 Sektion 34 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,4 Sektionstext ingång Sektion 34 Sektion 35 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,5 Sektionstext ingång Sektion 35 Sektion 36 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,6 Sektionstext ingång Sektion 36 Sektion 37 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,7 Sektionstext ingång Sektion 37

22 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 22 Sektion 38 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,8 Sektionstext ingång Sektion 38 Sektion 39 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,9 Sektionstext ingång Sektion 39 Sektion 40 Enhet Sektionsfunktion Område Sektionsnummer ,0 Sektionstext ingång Sektion Konfiguration av sektionsfunktioner Sektionsfunktion 1 Sektionstyp (24-h brand) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 2 Sektionstyp (24-h brand verifierat) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning

23 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 23 Sektionsfunktion 3 Sektionstyp (24-h, kontrollingång) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 4 Sektionstyp (24-h, sabotage) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 5 Sektionstyp (24-h, nöd) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 6 Sektionstyp (24-h, överfall) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning

24 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 24 Sektionsfunktion 7 Sektionstyp (24-h, osynligt överfall) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 8 Sektionstyp (24-h, inbrott) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 9 Sektionstyp (Följande, skalskydd) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 10 Sektionstyp (Yttre förbikopplare) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning

25 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 25 Sektionsfunktion 11 Sektionstyp (In-/utpassering 1) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 12 Sektionstyp (In-/utpassering 2) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 13 Sektionstyp (Följande) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Sektionsfunktion 14 Sektionstyp (Direkt) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning

26 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 26 Sektionsfunktion 15 Sektionstyp (Direkt, skalskydd) Pulsräkning Tid för pulsräkning Val 1 för sektionsfunktion Val 2 för sektionsfunktion Val för larmrapport, felrespons Rapportväg för larm Rapportväg för återställning Global sektionskonfiguration Värde för ändmotstånd (sektion 1-8 på kretskort) Val för sektionsrespons Rapportväg för förbikoppling/forcering Larmbegränsning för sektioner Rapportbegränsning för sektioner Val för FBK, larmbegränsnings, felrapporter Detektors övervakningstid ,7 Tidsfönster för larmlagring Rapportväg för sektionsfel, återställning efter fel Utgångar Globala utgångsval Globala val för utgångar Sirentid (larmtid) Sirenfrekvens Siren - ljudvolym Val för blixtljusutgång Konfiguration av utgångar DS7240V2 hanterar utgångar 1till 20. DS7220V2 hanterar utgångar 1 till 12. Utgång 1 Område Funktion ,10 (Larm, siren) Läge Tidsbas Multiplikator ,0

27 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 27 Utgång 2 Område Funktion ,13 (Brandåterställn) Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 3 Område Funktion ,1 (Tillk. helt/delvis) Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 4 Område Funktion ,6 (Blixtljus) Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 5 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 6 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 7 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0

28 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 28 Utgång 8 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 9 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 10 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 11 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 12 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 13 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0

29 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 29 Utgång 14 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 15 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 16 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 17 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 18 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 Utgång 19 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0

30 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 30 Utgång 20 Område Funktion ,0 Läge Tidsbas Multiplikator ,0 4.7 Scheman Schema 1 Typ Tilldelning (område eller utgång) Tid ,0,0,0 Dagar, val Dagar, val Schema 2 Typ Tilldelning (område eller utgång) Tid ,0,0,0 Dagar, val Dagar, val Schema 3 Typ Tilldelning (område eller utgång) Tid ,0,0,0 Dagar, val Dagar, val Schema 4 Typ Tilldelning (område eller utgång) Tid ,0,0,0 Dagar, val Dagar, val Schema 5 Typ Tilldelning (område eller utgång) Tid ,0,0,0 Dagar, val Dagar, val

31 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV 31 Schema 6 Typ Tilldelning (område eller utgång) Tid ,0,0,0 Dagar, val Dagar, val Schema 7 Typ Tilldelning (område eller utgång) Tid ,0,0,0 Dagar, val Dagar, val Schema 8 Typ Tilldelning (område eller utgång) Tid ,0,0,0 Dagar, val Dagar, val Konfiguration av databussenheter Val för radiomottagare Övervakningsintervall för radiomottagare Störningsnivå för radiomottagare DX4010 utformat DX4010 överföringshastighet (baud) DX4010 Paritet/Flödeskontroll/Stoppbitar DX8010 Behörighet DX2010 Konfiguration för adress 101 (1-8) DX2010 Konfiguration för adress 102 (9-16) DX2010 Konfiguration för adress 103 (17-24) DX2010 Konfiguration för adress 104 (25-32) DX2010 Konfiguration för adress 105 (33-40)

32 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV Nätverkskommunikation IP-adresser Ange IP-adresser för rapportmottagare i adressen för telefonnummer 1 (2) i Rapportmottagare (se sidan 3). Ange en IP-adress för RPS Motringning i Tele, auto-vidarekoppling samt fjärrprogram Val för alternativ kommunikation Telenummer/IP-adress 1 för mottagare Telenummer/IP-adress 2 för mottagare Telenummer/IP-adress 1 för mottagare Telenummer/IP-adress 2 för mottagare Motringningsnummer för RPS Portnummer för IP-adress 1 (2), mottagare 1 (2) Parameter Address Default Entry Portnummer för IP-adress 1, mottagare to Portnummer för IP-adress 2, mottagare to Portnummer för IP-adress 1, mottagare to Portnummer för IP-adress 2, mottagare to Portnummer för motringning till fjärrdator Parameter Address Default Entry Portnummer för motringning till fjärrdator 3906 to Väntetid för alternativ kommunikation Telenummer/IP-adress 1 för mottagare , 1, 3 Telenummer/IP-adress 2 för mottagare , 1, 3 Telenummer/IP-adress 1 för mottagare , 1, 3 Telenummer/IP-adress 2 för mottagare , 1, Hjärtslag för alternativ kommunikation Telenummer/IP-adress 1 för mottagare ,0,7,5 Telenummer/IP-adress 2 för mottagare ,0,7,5 Telenummer/IP-adress 1 för mottagare ,0,7,5 Telenummer/IP-adress 2 för mottagare ,0,7, Antal försök för Hjärtslag för alternativ kommunikation Antal försök för Hjärtslag för alternativ kommunikation Val för nätverksinterface ,2 Parameter Address Default Entry Val för nätverksinterface

33 DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag 4. Programmering av centralapparaten SV Konfiguration av DACM Tilldelning av sektioner för DACM DACM ,0 DACM ,0 DACM ,0 DACM ,0 DACM ,0 DACM ,0 DACM ,0 DACM , Globala val för DACM Globala val för DACM Val för diverse systemfel Val för systemfel Fabriksåterställning Återta förvalda värden

34 Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 17, Askim, Sweden Tel. +46 (0) Fax. +46 (0) Bosch Security Systems C

Programmeringsunderlag. DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-)

Programmeringsunderlag. DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-) Programmeringsunderlag DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-) Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Isafjordsgatan

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installation & programmering. Solution 880

Installation & programmering. Solution 880 Installation & programmering Solution 88 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 436 36 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 3 26 3 Hägersten Internet

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Easy Series ICP-EZM2. Snabbstartsguide

Easy Series ICP-EZM2. Snabbstartsguide Easy Series ICP-EZM2 sv Snabbstartsguide Easy Series Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Installera centralapparaten 4 1.1 Kompakt kapsling 4 1.2 Stor kapsling 5 2 Kopplings- och komponentschema

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installation & programmering. Solution 880 V2

Installation & programmering. Solution 880 V2 Installation & programmering Solution 88 V Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Vestagatan 46 64 Göteborg Telefon 3-7 53 Fax 3-9 4 5 Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Isafjordsgatan

Läs mer

Programmeringsjournal

Programmeringsjournal NY MANUAL Kortkommando: för WisDom version 3 (September 2006) Denna programmeringsjournal används för all programmering i installatörsläge [ ][9][1][Installatörskod][#]. Programmering av röstmodul sker

Läs mer

DS7240V2 Centralapparat

DS7240V2 Centralapparat Inbrottslarm DS7240V2 Centralapparat DS7240V2 Centralapparat Åtta fasta sektioner Åtta schemalagda händelser kan programmeras RF-kompatibel Upp till 32 användare med fjärrkontroller (tillbehör) Fyra programmerbara

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare PC4020 Programmeringsjournal DLS-3 v1,3 eller senare 48 Innehållsförteckning Programmeringsinstruktion... 2 Systemöversikt... 4 Systemprogrammering... 6 SYSTEM... 6 Systemkoder... 6 Händelsetexter... 7

Läs mer

Installation och programmering DS7060

Installation och programmering DS7060 Installation och programmering DS7060 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 17 436 34 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 31 126 30 Hägersten

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Bilaga A: Larmkoder REV

Bilaga A: Larmkoder REV Bilaga A: Larmkoder REV. 2015-09-16 CENTRALAPPARAT NEO Contact Id 4 ställig Decimalt SIA nivå 2 6 ställig Hexadecimalt Contact ID Exempel larm från IN/UT sektion 128 501003 185310E13001128201502111048

Läs mer

DS7220V2 Centralapparat

DS7220V2 Centralapparat Data BA TT+ BA TT - PO4 PO3 PO2 ALRM + PO1 A B PO1 SELECT ST ATUS ON 1 2 3 4 5 6 +OUT - TMPR R B G Y 1 COM 2 3 COM 4 5 COM 6 7 COM 8 R Y G B AUXILIAR SMK + L-1 COM L-2 L-3 COM L-4 L-5 COM L-6 L-7 COM L-8

Läs mer

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Installationshandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Installationshandbok Innehåll Innehåll. Snabbreferens.... Systemöversikt....2 Översikt av manöverpanel.... Grundläggande funktionsinformation...4.4

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

DS7200V2-SWE. Installationsguide. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Installationsguide. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Installationsguide Centralapparat DS7200V2-SWE Installationsguide Innehåll Innehåll 1.0 Inledning...6 1.1 Dokumentation...6 1.2 Viktigt, Observera och Varning...6 1.3 Övrigt...6 1.4 Relaterade

Läs mer

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248 Installation och programmering DS700/6 & DS700/8 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 6 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 6 0 Hägersten Internet

Läs mer

DS7400Xi Centralapparat

DS7400Xi Centralapparat Inbrottslarmssystem DS7400Xi Centralapparat DS7400Xi Centralapparat www.boschsecrity.se Upp till 248 sektioner i pp till 8 områden Händelseminne med 400 händelser Upp till 200 personliga ID-nmmer (PIN-koder)

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

Installationsguide DS7240

Installationsguide DS7240 Till Status Spänning Brand Skalskydd EJ Fördröjd FBK System Återställn Installationsguide DS7240 Skyddsjord Auxiliary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Till Från Grön Gul Svart Röd Data för manöverpaneler, expansionskort,

Läs mer

Installation och programmering. DS7400Xi V3+ V3.08-10

Installation och programmering. DS7400Xi V3+ V3.08-10 Installation och programmering DS7Xi V+ V.- Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 6 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 6 Hägersten Internet

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

DS7080i v2 V2.10 2001-04-18

DS7080i v2 V2.10 2001-04-18 Installations & projekterings manual Centralapparat DS7080i v2 V2.10 2001-04-18 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 EFSEC Detection Systems Göteborg Askims Verkstadsväg

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM Användarmanual v2.03.0117 SBSC Klass 2 Innehållsförteckning RS-216, RS-224 ochrs-232 Användarmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...4 Systemöversikt...

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Installationsmanual Sidan 1

Installationsmanual Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Centralapparat DS7400XiV4-SWE

Centralapparat DS7400XiV4-SWE Centralapparat DS7400XiV4-SWE Release Notes Januari 2005 Release Notes för version 4.10 Varumärken Cobox är ett av Lantronix registrerat varumärke. 1.0 Fjärrprogrammering med RPS Använd RPS-INT L version

Läs mer

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version 1.01 05/2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer...3 Utloggning...3 Återställa brandlarm så att brandlarm åter kan utlösas...4 Hantera

Läs mer

GS2060/GS2065 TL260GS/TL265GS

GS2060/GS2065 TL260GS/TL265GS Programmeringsjournal GS2060/GS2065 GPRS/GSM Uppringare TL260GS/TL265GS Ethernet/Internet och GPRS/GSM Uppringare v1.1 Viktigt: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, funktioner

Läs mer

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN#

Läs mer

EFSEC. Installations och programmeringsmanual. Centralapparat DS7090i (TM) Version 2.05

EFSEC. Installations och programmeringsmanual. Centralapparat DS7090i (TM) Version 2.05 EFSEC Installations och programmeringsmanual Centralapparat DS9i (TM) Version. INSTALLATIONSMANUAL DS9 i Till Alert Delvis Spänning Brand 9 * A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master)

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) Centralapparater för säkerhetssystem Utgåva 3 INS177 2003-10-20 Uppfyller SSF 1014 Säkerhetsklass Grade 2 Miljöklass 2 Innehåll 1. Översikt... 4 Introduktion...4

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Installationshandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Installationshandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Installationshandbok Innehåll Innehåll 1.0 Specifikationer och anmärkningar... 3 1.1 Tekniska specifikationer...3 1.2 Certifieringar

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Sid 1 Introduktion 2 2 Tillkoppling av område med kod 3 3 Frånkoppling av område med kod 3 4 Frånkoppling ring efter utlöst larm 4 5 Kvittera systemet efter utlöst larm 4 6 Användarmeny

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem -- HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem V1.1 Handhavarinstruktion Rev. 6 (uppdaterad 110615) Denna instruktion innehåller information om begränsningar när det gäller användning och funktion av produkten samt

Läs mer

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen.

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. Reservation för tryckfel och förändringar

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

DS7240V2 Centralapparat

DS7240V2 Centralapparat Data BA TT+ BA TT - PO4 PO3 PO2 ALRM + PO1 A B PO1 SELECT ST ATUS ON 1 2 3 4 5 6 +OUT - TMPR R B G Y 1 COM 2 3 COM 4 5 COM 6 7 COM 8 R Y G B AUXILIAR SMK + L-1 COM L-2 L-3 COM L-4 L-5 COM L-6 L-7 COM L-8

Läs mer

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Innehåll 1. TM50s Användargränssnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Använda TM50... 2 2.1. Tillkoppla och Frånkoppla Systemet... 2 2.1.1 MG5050/Spectra... 3 2.1.2 EVO serien...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Systemtest godkänd. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Systemtest godkänd. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Systemtest godkänd Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Ett kraftfullt och samtidigt okomplicerat inbrottslarm Ett kraftfullt inbrottslarm behöver

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 trådbndna sektioner/16 områden 64 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Fjärraktivering

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

SPCA210. SPC Dörrcentral för två dörrar

SPCA210. SPC Dörrcentral för två dörrar SPC Dörrcentral för två dörrar Vanderbilt`s SPCA210 kombinerat med en SPC centralapparat erbjuder kunder möjligheten att kostnadseffektivt integrera passagefunktionalitet i deras inbrottslarmsystem. När

Läs mer

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1 POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Programmeringsanvisning INNEHÅL 1. BESKRIVNING 1.1 Grundläggande råd...2 1.2 Tillträde till Installationsmenyn...2 2. PROGRAMMERING NY INSTALLATÖRSKOD...3

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

DX4020. Installationsmanual. Nätverksinterface

DX4020. Installationsmanual. Nätverksinterface DX400 S Installationsmanual Nätverksinterface DX400 Installationsmanual. Introduktion S Varumärken Microsoft - och Windows är registrerade varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Läs mer

AMAX panel 2100. Inbrottslarmssystem AMAX panel 2100. www.boschsecurity.se. 8 fast anslutna sektioner/2 områden/64 användarkoder

AMAX panel 2100. Inbrottslarmssystem AMAX panel 2100. www.boschsecurity.se. 8 fast anslutna sektioner/2 områden/64 användarkoder Inbrottslarmssystem AMAX panel 2100 AMAX panel 2100 www.boschsecrity.se Centralapparaten är avsedd för användning i hemmiljö och på små till medelstora företag. Det har 8 sektioner och 2 områden och levereras

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats ANVÄNDARMANUAL LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats Mad e in C A N A D A Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Knappsatsindikatorlampor... 3 2.2 Visuell återkoppling...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer