Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec."

Transkript

1 Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten Lär in knappsatsen och välj språk Lär in trådlösa enheter till systemet Programmering via knappsats Öppna installatörsläget Mät störningsnivå och kalibrera radiomottagaren Sektioner Fjärrkontroller Knappsatser Sirener Programmera val för kommunikationsmoduler Programmera uppringning till larmcentral Programmera Följ mig mottagare (FM) Programmera systemval Inställningar för röstmodulen Lägga in användare Anslut Agility 3 till Risco Cloud Kameradetektor Systemets handhavande Testa systemet... 15

3 Agility 3 Snabbguide för installation Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility 3 från Risco Group. Den här guiden beskriver kort de nödvändiga stegen för att driftsätta ett Agility med hjälp av den trådlösa 2-vägs knappsatsen. 1. Installera centralapparaten 1. Separera framstycket från bakstycket genom att lossa hållskruvarna i botten och koppla loss flatkabeln som sitter ansluten mellan enheterna. 2. Montera fast bakstycket på väggen med lämpliga tillbehör. 3. Anslut kabel för matningsspänning till transformatorn i bakstycket. 4. Lossa på skruven som håller locket till batteriutrymmet i framstycket och anslut kablarna till respektive batteripol (Röd +) (Svart -). 5. Anslut eventuellt inkommande telelinje, nätverkskabel till switch eller router och ett simkort i GSM modulen (extra tillbehör). 6. Häng tillbaka framstycket på bakstycket och skruva fast hållskruvarna i botten. 7. Koppla på matningsspänningen till Agility. Röstmeddelandet "Systemet är anslutet" spelas upp. 2. Lär in knappsatsen och välj språk och profil Nya system kräver val av standardspråk och profil innan ytterligare konfiguration. Inlärning och val av språk på knappsats sker enligt följande: Inlärning av knappsats och val av språk: 1. När Agility är spänningssatt, håll in knappen på centralapparaten i 5 sekunder. Enheten piper en gång och startar "Inlärningsläge". Lysdioderna tänds en efter en. 2. Skicka ett inlärningsmeddelande från din 2-vägs LCD-knappsats genom att trycka på båda knapparna och samtidigt till dess Agility bekräftar inlärningen med ett röstmeddelande samt med en text i knappsatsen. 3. Bläddra till önskat språk (0SE för Sverige) med piltangenterna och tryck sedan på för att bekräfta. Obs: Om knappsatsen går in i viloläge innan du har valt språk kan denna meny öppnas igen genom att samtidigt hålla in tangenterna [*] och [9]) Agility Snabbguide Installation 3

4 3. Lär in trådlösa enheter till systemet Varje trådlös enhet måste läras in i systemet innan den kan användas. (Se avsnitt 18 för mer information om kameradeteketorn.) Detta kan göras antingen automatiskt med inlärningsläget i Agility (rekommenderas), via programmeringsläget (kräver LCD-knappsats), eller via konfigurationsmjukvaran (kräver PC). Antingen skapar man en radiosändning från enheten när Agility befinner sig i inlärningsläge, eller anger enhetens serienummer manuellt i systemet. Följande steg beskriver förfarandet med automatisk inlärning via radiosändning. För inlärning via programmeringsläget eller mjukvaran, se installationsmanualen. Lära in trådlösa enheter automatiskt 1. När Agility är spänningssatt, håll in knappen på centralapparaten i ca 5 sekunder. Agility piper till och aktiverar inlärningsläge. Dioderna kommer att tändas i sekvens efter varandra. 2. Sätt i batterier i den enhet som ska läras in och skapa en sändning (se nedan). Agility piper en gång när enhet har lärts in, tre gånger om enheten redan finns i systemet. Efter varje inlärning bekräftas enhetens typ och sektionsplats (t.ex Sektion 1). Du rekommenderas att anteckna detta i en sektionsförteckning för enkel hänvisning. Skapa en sändning: Typ av enhet 2-Vägs knappsats För att sända inlärningsmeddelande Tryck in och samtidigt i 2 sekunder Detektor/Magnet Släpp upp och tryck sedan in sabotagekontakten i 3 sekunder. 1-Vägs knappsats 1-Vägs fjärrkontroll 2-Vägs fjärrkontroll Rökdetektor Trådlös siren Gas, CO detektor Överfallsssändare Tryck 2 gånger på Tryck in i 2 sekunder Tryck in och samtidigt i minst 2 sekunder. Mata in batterierna. Inlärningsmeddelande sänds automatiskt när sabotagekontakten stängs. Tryck på knappen Reset. Efter att sirenen tjuter till har du 10 sekunder på dig att hålla in sabotagekontakten i 3 sekunder. Tryck sedan på Reset igen innan du monterar tillbaka kapslingen. Håll sabotageknappen intryckt i 3 sekunder. Tryck in båda knapparna i 7 sekunder. Överfallssändare för handled Tryck på knappen i minst 7 sekunder. 3. När alla enheter är inlärda, tryck kort på knappen igen för att avsluta inlärningsläget. Agility bekräftar detta med ett pip och dioderna slutar blinka. 4 Agility Snabbguide Installation

5 4. Programmering via knappsats Agility kan programmeras på tre olika sätt, via knappsats, konfigurationsmjukvara eller minneskort (PTM). Följande beskriver förfarandet vid programmering via LCD-knappsats. Knapparnas funktion i programmeringsläget: - för att öppna användar- eller installatörsmeny, backa, ångra - för att bekräfta, välja - för att bläddra i menyer - för att ändra värden (t.ex J till N) - avsluta programmeringsläget (förutsätter första nivå, backa så långt som möjligt i programmeringsläget med först). 5. Öppna installatörsläget 1. Tryck valfri tangent för att väcka upp knappsatsen. Tryck för att ange kod och logga in i systemet. 2. Tryck installatörskoden, default Mät störningsnivå och kalibrera radiomottagaren Efter att en knappsats har lärts in kan den användas för att manövrera systemet. Första steget är att mäta det omgivande bruset som mottagaren kan uppfatta på samma radiofrekvens. Brus kan genereras från annan utrustning i närheten som kommunicerar på samma radiofrekvens. Mätningen ger en indikation på om placeringen av systemet är bra eller dålig. Kommunikationsnivån mellan enheterna och Agility bör vara högre än den uppmätta störningsnivån. För att kalibrera radiomottagaren från knappsatsen: 1. I installatörsmenyn, använd knapparna för att bläddra i menyn och för att välja. Välj 2) Test > 1) Centralapparat > 1) Störningsnivå > 2) Kalibrera. 2. Nu visas störningsnivån. Lägre nivå ger bättre kommunikation. Om den uppmätta nivån är väldigt hög (över 30%), försök att hitta en annan placering för Agility. Agility Snabbguide Installation 5

6 7. Sektioner Programmera sektioner Olika val kan vara tillgängliga beroende på vald sektionstyp. 1. Från installatörsmenyn, välj 1) Programmering > 2) Radioenhet > 2) Redigering > 1) Sektioner > 1) Inställningar. 2. Bläddra i menyn med för att välja sektion och tryck. 3. Följande val kan göras: Sektionstext en beskrivande text för sektionen Tangent Tecken 1 1., '?! " ( / : _ + & * # 2 2 a b c å ä A B C Å Ä 3 3 d e f D E F 4 4 g h i G H I 5 5 j k l J K L 6 6 m n o ö M N O Ö 7 7 p q r s P Q R S 8 8 t u v T U V 9 9 w x y z W X Y Z 0 0 Använd dessa knappar för att bläddra fram tecken. Område - Tryck motsvarande siffertangent 1, 2 eller 3 för att välja områdestillhörighet (default område 1) Sektionstyp Använd piltangenterna, bläddra till önskad sektionstyp, bekräfta med Ljud Använd piltangenterna för att bläddra till önskad ljudtyp, normalt "Siren. Avancerad Inkluderar 2-vägs detektorer beroende på typ av detektor. För att testa sektioner 1. Tryck för att backa ut till första nivån i Programmeringsläget. Tryck för att avsluta programmeringsläget och tryck för att bekräfta. 2. Bläddra med till menyvalet 2) Test > 2) Sektion > 1) Komm Test. Tryck. 3. Använd piltangenterna för att avläsa det senast uppmätta värdet från varje sektion. Anm: Detta värde bör vara högre än värdet för störningsnivå. 6 Agility Snabbguide Installation

7 8. Fjärrkontroller Varje fjärrkontroll kan individuellt programmeras för olika funktioner och utgångsstyrningar. Upp till 8 fjärrkontroller kan läras in till systemet. Inställningar för fjärrkontrollen varierar beroende på om det är en 1-vägs eller 2-vägs. Inställningar för fjärrkontrollen 1. Från installatörsmenyn, välj 1) Programmering > 2) Radioenhet > 2) Redigering > 2) Fjärrkontroller > 1) Inställningar. 2. Välj fjärrkontroll och tryck för att göra inställningar. Använd för att bläddra i menyn och för att välja: a. 1-Vägs fjärrkontroll inställningar: Text en beskrivande text för fjärrkontrollen Område som fjärrkontrollen ska styra (default område 1) Knapp 1 funktion: (stängt hänglås), förval Bortatillkoppling Knapp 2 funktion: (öppet hänglås), förval Frånkoppling Knapp 3 funktion: (nödlarm eller utgångsstyrning), förval Urkopplad Knapp 4 (den till höger), förval Hemmatillslag b. 2-Vägs fjärrkontroll (8-knappar) inställningar: Text en beskrivande text för fjärrkontrollen Område som fjärrkontrollen ska styra (normalt endast område 1) PIN kod om detta krävs kan en kod knytas till fjärrkontrollen Överfall bestämmer om fjärrkontrollen ska ha funktionen inkopplad (förval urkopplad) Funktionsknapp knyt en utgång i systemet till fjärrkontrollens funktionsknappar 3. Tryck för att gå tillbaka ett steg till Fjärrkontroll och välj 2) Systemval. 4. Använd för att ändra J/N: För att testa fjärrkontroll Direkt Borta: Bortatillslag utan utgångsfördröjning Direkt Hemma: Hemmatillslag utan utgångsfördröjning Från + Kod: frånslag med fjärrkontroll kräver PIN-kod. 1. Tryck för att backa ut till första nivån i Programmeringsläget. Tryck för att avsluta programmeringsläget och tryck för att bekräfta. 2. Bläddra med till 2) Test > 3) Fjärrkontroll > 1) Komm Test. Tryck. 3. Använd piltangenterna för att avläsa det senast uppmätta värdet. Agility Snabbguide Installation 7

8 9. Knappsatser Tre knappsatser kan läras in i systemet, LCD eller Slim. För att programmera knappsatsen 1. Från installatörsmenyn, välj 1) Programmering > 2) Radioenhet > 2) Redigering >3) Knappsats 2. Välj knappsats med för att göra inställningar. Använd för att bläddra i menyn och för att välja: Text ange en beskrivande text (exempelvis placering). Nödknappar: Ange om nödknapparna ska aktiveras eller inte. Funktionsknapp (Endast LCD knappsats): Ange vad knapparna ska göra. Utgångsstyrning: Knyt en utgång till knappsatsens tangenter Dörrklocka (Slim tangentbord): Tryck på knappen för dörrklockan för att aktivera dörrklockans signal på Agilitys centralsystem. 3. Tryck för att backa ett steg till menyn Knappsatser och välj 2) Kontroll. Radioväckning: Välj om knappsatsen automatiskt ska tändas upp när inpasseringstiden startar i systemet. 8 Agility Snabbguide Installation

9 10. Sirener Upp till 3 sirener kan läras in i systemet, internt eller externt. Inställningar för de trådlösa sirenerna 1. Från installatörsmenyn, välj 1) Programmering > 2) Radioenhet > 2) Redigering meny 4) Sirener 2. Välj siren med för att göra inställningar. Använd för att bläddra i menyn och för att välja: För att testa sirener Text ange en beskrivande text (exempelvis placering) Övervakning ange om sirenen ska vara övervakad. Ljudvolym ange volym för sirenen vid larm, sirentut och in-/utpassering. Blixtljus inställningar för hur blixtljuset ska fungera. 1. Tryck för att backa ut till första nivån i Programmeringsläget. Tryck för att avsluta programmeringsläget och tryck för att bekräfta. 2. Bläddra med till 2) Test > 5) Siren > 1) Komm Test. Tryck. 3. Använd piltangenterna för att avläsa det senast uppmätta värdet från varje siren. Detta värde bör vara högre än värdet för störningsnivå 11. Programmera val för kommunikationsmoduler Endast inställningar för anslutna kommunikationsmoduler visas. 1. Tryck för att backa ut till 1) Programmering (eller öppna installatörsmenyn genom att trycka och installatörskoden) och välj 4) Kommunikation > 1) Komm.sätt. 2. Välj den modul du vill göra inställningar för (Telelinje, GSM eller IP). Agility Snabbguide Installation 9

10 12. Programmera uppringning till larmcentral Upp till tre olika telefonnummer eller kommunikationsvägar kan programmeras för uppringning till larmcentral. Det är även möjligt att ange olika abonnentkoder för LC 1, 2 och Tryck för att backa ut till 1) Programmering (eller öppna installatörsmenyn genom att trycka och installatörskoden) och välj 4) Kommunikation > 2) LC 2. Ställ in och programmera kommunikationsväg för respektive larmcentral i menyn LC ring via 3. Ange en abonnentkod för varje LC (normalt samma för LC 1 och 2, primär och sekundär). 4. Ställ in vad som ska rapporteras vart i menyn Uppringarval. (Förval är att till/frånkopplingar inte rapporteras men allt annat så som larm, sabotage och fel). 13. Programmera Följ mig mottagare (FM) Istället för, eller i kombination med, uppringning till larmcentral kan upp till 16 mottagare av larm och händelser via telefon, SMS eller definieras. 1. Tryck för att backa ut till 4) Kommunikation och välj 4) Följ mig. 2. Välj 1) Typ för att göra inställningar per mottagare (Följ mig 01 16): Kanal (Tal, SMS, E-post) Rapportera händelser via röst eller e-post kan fastställas genom olika kanaler beroende på maskinvaran installerad i systemet). Händelser att kommunicera(larm, Till/frånkopplingar, Fel, GSM, Miljö, Diverse). Återställnings händelser som ska kommuniceras. Fjärrkontroll, bestäm behörighet vid fjärråtkomst. OBS: Telefonnummer och e-postadresser programmeras inte av installatören i detta avsnitt, detta görs av användaren i användarmenyn som är tillgänglig för kodbehörighet master. 10 Agility Snabbguide Installation

11 14. Programmera systemval Systemvalen definierar hur Agility ska fungera. Dessa återfinns under programmeringsmenyn i valet System. Dessa val är fabriksinställda för att passa de flesta installationer redan från början. 15. Inställningar för röstmodulen Röstmodulen används för att spela upp meddelanden lokalt eller via telefon vid larmuppringning och fjärrstyrning. 1. Tryck för att backa ut till 1) Programmering och välj 5) Ljud. 2. Under val 2) Lokalt meddelande kan du ställa in vilka meddelanden som ska spelas upp lokalt på plats vid olika händelser. 3. Under 1) Tilldela meddelande kan lämpliga röstmeddelanden knytas till sektioner. Se installationsmanualen för en översikt av tillgängliga röstmeddelanden. 16. Lägga in användare Du som installatör kan ställa in behörighetsnivåer och val för handhavarkoderna. Användare med behörighetsnivå Master kan sedan lägga till eller ta bort själva koden i användarmenyn. Förval är alla kodplatser Användare. Önskas andra behörighetsnivåer ställs detta av installatören. 1. Tryck för att backa ut till 1) Programmering och välj sedan 3) Koder. 2. För respektive Användare kan Namn, Område och Behörighetsnivå ställas in. 3. Kom ihåg att ändra den förvalda installatörskoden. För att ställa in tid och datum 1. Tryck för att backa ut till första nivån i Programmeringsläget. Tryck för att avsluta programmeringsläget och tryck för att bekräfta, välj sedan 5) Klocka. Detta val är tillgängligt från Användarmenyn samt Installatörsmenyn. 2. Ställ tid och datum. Agility Snabbguide Installation 11

12 17. Anslut Agility 3 till Risco Cloud Agility 3 kan konfigureras att vara ansluten till en server, vilket möjliggör bildöverföring och fjärrstyrning med app från slutanvändarens smartphone (Iphone/Android). Aktivera kommunikation med Risco Cloud: 1. I programmeringsläget välj: 1) System > 2) Kontrollera > 3) Kommunikation > Aktivera Cloud [Y] 2. Surfa till och skapa ett användarkonto för Agility, observera att du bör överlåta detta åt slutanvändaren. Identifieringskoden för systemet återfinns tryckt på sidan av kartongen och på en klisterlapp på centralapparatens baksida. Du väljer själv användarnamn ( ) och lösenord, det fältet som återstår (pass code eller lösenkod) är ett defaultvärde som är Etablera IP-nätverksanslutning till servern med IP-eller GSM/GPRS-modul: Om din Agility har levererats med en ethernet-modul är nedanstående redan inställt och behöver endast konfigureras på anmodan från teknisk support. I installationsmenyn välj: 4) Kommunikation > 5) Moln 1) IP-adress: Serverns IP-adress ( eller annan server) 2) IP-port: Serverporten är satt till ) Lösenord Lösenordet för serveråtkomst som tillhandahålls av din leverantör (vid behov). Detta lösenord bör vara identisk med CP-lösenordet definierat i servern under sidan kontrollpaneldefinition. Default AAAAAA 4) Kanal: Välj Endast IP eller Endast GSM beroende på kommunikationsmodulen i Agility Obs: I Molnläge är inställningarna definierade genom den och är tillämpade på alla rapporterande kanaler (inklusive MS kommunikation och FM destination). Om molnanslutningen bryts/avslutas och Agility återgår till läget Säkerhetskopiera, då blir direkta kanal kommunikationsinställningarna aktiva. 12 Agility Snabbguide Installation

13 18. Kameradetektor Med Agility 3 kan du använda avancerad PIR-baserade kameradetektorer för bildverifiering av larm. Upp till åtta kameradetektorer kan läras in till Agility 3. Installera PIR-kameradetektorer med Agility 3: 1. Lär in kameradetektorn som en vanlig standarddetektor (se avsnitt 3). 2. Gör evenetuellt avancerade inställningar på kameradetektorn (sektionstyp etc). 3. Upprätta kommunikationen mellan Agility 3 och Risco Cloud om detta inte redan är gjort (se avsnitt 17) 4. Logga in på Risco Cloud med dina användaruppgifter. 5. Från startsidan väljer du Videoalternativet 6. Justera visningsfältet för varje kamera på följande sätt: a) Välj kameradetektor. b) Begär en bild från kameran. c) Gå till fliken Videohändelser. d) Klicka på önskad bild. e) Justera kameran och upprepa steg b-d. Agility Snabbguide Installation 13

14 19. Systemets handhavande 1. Visa användaren hur man lägger till och raderar användarkoder/proxbrickor i Användarmenyn. Observera att användarnamn, behörighetsnivå samt områdestillhörighet ej kan ställas i Användarmenyn, det görs i programmeringsläget. Masterkoden bör användas som en användarkod av någon i hushållet. 2. Visa användaren hur man lägger till eller ändrar en Följ mig mottagare. 3. För anslutning till Agility via Risco Cloud, instruera användare att hämta irisco App från Apple App Store eller Android Play Store.. 4. Instruera användaren hur man utför följande från knappsats och fjärrkontroll: Bortatillkoppling Hemmatillkoppling Frånkoppling Frånslag med hotkod Sända överfallslarm från knappsats Kontrollera systemstatus Styra en utgång Fjärrstyrning via telefon (kräver GSM/GPRS-modul eller PSTN-modul) Fjärrstyrning via SMS (kräver GSM/GPRS-modul) 14 Agility Snabbguide Installation

15 20. Testa systemet Det är viktigt att systemet funktionstestas grundligt innan du som installatör lämnar över anläggningen. Agility har flera verktyg för att bekräfta att systemet fungerar optimalt, exempelvis för att tidigt hitta och åtgärda ett eventuellt problem med den trådlösa kommunikationen. Från Installatörsmenyn, välj 2) Test: Centralapparat: störningsnivå, siren, högtalare och batteri Sektion: Trådlösa detektorer kan kommunikationstestas och batterinivån kan uppmätas Utför ett Gångtest för att bekräfta att alla sektioner är med i systemet. Tänk på att detektorerna har en batterisparfunktion på 2,5 minut sedan den senaste aktiveringen. GSM signalstyrka (om modulen finns installerad) Utför även ett test av Följ mig, Installatörsmeny -> 4) Följ mig -> Välj mottagare -> 2) Testa FM Agility Snabbguide Installation 15

16 Kontakta RISCO Group Kontakta RISCO Group via eller på följande sätt: Storbritannien Tel: USA Tel: Italien Tel: Brasilien Tel: Spanien Tel: Kina Tel: Frankrike Tel: Polen Tel: Belgien Tel: Israel Tel: Alla rättigheter förbehållna. Hel eller delvis reproduktion av detta dokument är förbjudet utan skriftligt medgivande fån RISCO Group. RISCO Group 12/12 5IN Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Installationsmanual Sidan 1

Installationsmanual Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN#

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1 Introduktion RISCO Groups 2 vägs, trådlösa I/O och X10 modul är en utbyggnadsenhet för att ansluta trådbundna enheter till ett i övrigt trådlöst Agility säkerhetssystem. Denna in och utgångsmodul har fyra

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Programmeringsjournal

Programmeringsjournal NY MANUAL Kortkommando: för WisDom version 3 (September 2006) Denna programmeringsjournal används för all programmering i installatörsläge [ ][9][1][Installatörskod][#]. Programmering av röstmodul sker

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med:

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version 1.01 05/2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Innehåll 1. TM50s Användargränssnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Använda TM50... 2 2.1. Tillkoppla och Frånkoppla Systemet... 2 2.1.1 MG5050/Spectra... 3 2.1.2 EVO serien...

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master)

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) Centralapparater för säkerhetssystem Utgåva 3 INS177 2003-10-20 Uppfyller SSF 1014 Säkerhetsklass Grade 2 Miljöklass 2 Innehåll 1. Översikt... 4 Introduktion...4

Läs mer

Trådlös mottagarmodul för vägguttag

Trådlös mottagarmodul för vägguttag Trådlös mottagarmodul för vägguttag En kraftfull (16 A) mottagarmodul som relativt enkelt kan monteras bakom befintligt vägguttag för att på så vis skapa en trådlös På/Av funktion av hela vägguttaget.

Läs mer

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen.

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. Reservation för tryckfel och förändringar

Läs mer

Instal ationsmanual smartcomfort50

Instal ationsmanual smartcomfort50 Installationsmanual smartcomfort50 Ingående produkter i paketet: 1.Termostat (inkl batterier) 2.Smart-plug 3.Gateway (inkl kablage) 4. Smart comfort App Viktigt! Läs igenom varje installationssteg innan

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installationsmanual DALM/TS200 EWM DALM EWM. Installationsmanual

Installationsmanual DALM/TS200 EWM DALM EWM. Installationsmanual Installationsmanual Installationsmanual DALM/TS200 EWM DALM EWM Introduktion Tack för att du valt en produkt från Dualtech, och välkommen till Dualtechs nya webbaserade programmerings- och underhållsverktyg

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare PC4020 Programmeringsjournal DLS-3 v1,3 eller senare 48 Innehållsförteckning Programmeringsinstruktion... 2 Systemöversikt... 4 Systemprogrammering... 6 SYSTEM... 6 Systemkoder... 6 Händelsetexter... 7

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 INS-30173 Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 Snabbguide för inkoppling och programmering Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Med ett Net2 Passersystem är det möjligt att kontrollera till- och frånkoppling

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer