Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm"

Transkript

1 Handbok PowerMax Digitalt trådlöst inbrottslarm

2 PowerMax digitalt trådlöst inbrottslarm Snabbfakta - 29 trådlösa sektioner - 1 trådbundna sektioner - 8 användarkoder (4 siffror) - Händelseminne med tid och datum för de 100 senaste händelserna - HEMMA läge för tillkoppling av vissa sektioner på natten - Klartextdisplay och tal på svenska för enkelt handhavande - Inbyggd röstmodul - Inbyggd siren 85dB - Inbyggd telefonuppringare - Övervakad digital radioöverföring på 868 MHz - Backup batteri som driver systemet om nätspänningen försvinner - Fjärrstyrning av larmet via telefon för t.ex. TILL- och FRÅN koppling eller två vägs kommunikation. Tillbehör - Trådlös Rörelsedetektor standard - Trådlös Rörelsedetektor husdjursimmun - Trådlös Magnetkontakt - Trådlös Rökdetektor - Trådlös Fuktdetektor - Trådlös Temperaturdetektor - Trådlös Glaskrossdetektor - Trådlös Manöverpanel - Trådlös Fjärrkontroll - GSM sändare med SMS Anteckningar Telefonnummer Larmtorget Svenska AB Securitas larmcentral , Installationsföretag Copyright 2006 Larmtorget Svenska AB. Alla rättigheter förbehålles Dokumentnr DW5450IP-LT01 Larmtorget Svenska AB reserverar sig för eventuella felskrivningar i denna handbok Tillverkarens anvisningar gäller före denna handbok, se

3 Sektionsförteckning (förprogrammerade värden inom parentes) Sektion Typ Sektionstext Placering Dörr Typ 1 ( 3 ) ( egen 1) 1. Volym (på vid BORTA) 2 ( 3 ) ( egen 1) 2. Skal (på vid HEMMA+BORTA) 3 ( 4 ) ( egen 1) 3. Fördröjd 1 4 ( 4 ) ( egen 1) 4. Fördröjd 2 5 ( 2 ) ( egen 1) tim tyst 6 ( 2 ) ( egen 1) tim ljudande 7 ( 2 ) ( egen 1) 7. Brand 8 ( 2 ) ( egen 1) 8. Nödsituation 9 ( 2 ) ( egen 1) 10 ( 2 ) ( egen 1) Sektionstexter 11 ( 2 ) ( egen 1) 1. Vindslucka 12 ( 2 ) ( egen 1) 2. Bakdörr 13 ( 2 ) ( egen 1) 3. Källare 14 ( 2 ) ( egen 1) 4. Altandörr 15 ( 1 ) ( egen 1) 5. Sovrum 16 ( 1 ) ( egen 1) 6. Lekrum 17 ( 1 ) ( egen 1) 7. Kammare 18 ( 1 ) ( egen 1) 8. Förråd 19 ( 1 ) ( egen 1) 9. Matrum 20 ( 1 ) ( egen 1) 10. Nedre våning 21 ( 1 ) ( egen 1) 11. Nödsituation 22 ( 1 ) ( egen 1) 12. Brand 23 ( 1 ) ( egen 1) 13. Entre dörr 24 ( 1 ) ( egen 1) 14. Garage 25 ( 7 ) ( egen 1) 15. Garagedörr 26 ( 7 ) ( egen 1) 16. Gästrum 27 ( 7 ) ( egen 1) 17. Hall 28 ( 7 ) ( egen 1) 18. Kök 29 ( 7 ) ( egen 1) 19. Tvättstuga 30 ( 2 ) ( egen 1) 20. Vardagsrum 21. Fönster Anmärkning 22. Stora sovrummet 23. Kontor 24. Övervåning 25. Allrum 26. Gäststuga Användarkoder 27. Egen 1 Kodplats Fabrikskod Ny användarkod Användare 28. Egen 2 1 Huvudkod Egen Tider Siren 3 minuter Inpassering 30 sek Utpassering 60 sek Securitas väktarkod Installatörskod Fabrikskod 9999 Ny Installatörskod Observera! Det är mycket viktigt att inga koder är likadana. Om exempelvis installatörskoden blir samma som en användarkod låses tillgången till installatörsläget. 3

4 Innehållsförteckning Sektionsförteckning och koder... 3 Innehållsförteckning... 4 Förord... 5 Beskrivning av handboken... 6 Kapitel 1: Förberedelser 1:1 Aktivera ditt larmabonnemang :2 Planera installationen... 7 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:1 Centralapparat :1:1 Montering av väggfäste :1:2 Anslut transformatorn till centralapparaten :1:3 Anslut telefon till centralapparaten :1:4 Hur hittar jag första telefonjacket :1:5 Montering av centralapparaten i väggfästet :1:6 Montera batteribackup i centralapparaten :2 Magnetkontakt :3 Rörelsedetektor :4 Rökdetektor :5 Extra manöverpanel :6 Ansluta extra sirener och blixtljus Kapitel 3: Driftsättning 3:1 Meddela Securitas larmcentral :2 Driftsättning av larmsystemet :2:1 Grundläggande funktioner för knapparna :2:2 Namnge sektionerna :2:3 Ange tid :2:4 Ange datum :2:5 Lägg till/ändra användarkoder :2:6 Lägg till/ändra användarkoder på extra manöverpanel :2:7 Ändra installatörskod Kapitel 4: Handhavande 4:1 Larmsystemets olika ljud- och ljussignaler :2 Till- och frånkoppling av larmsystemet :2:1 Förbered för tillkoppling :2:2 Tillkoppling i BORTA läge :2:3 Tillkoppling i HEMMA läge :2:4 Frånkoppling :2:5 Till- och frånkoppling med handsändare :2:6 Frånkoppling av larm efter utlöst larm :2:7 Tillfällig bortkoppling av sektion :3 Skicka överfallslarm till Securitas larmcentral :4 Kontroll av larmminne och felhändelser :4:1 Larmminne :4:2 Händelselogg :4:3 Felhändelse :5 Fjärrstyra lamsystemet via telefon :6 Gångtest av larmsystemet :7 Vad säger larmlagen

5 Förord Tack för att Du har valt en produkt från Larmtorget Svenska AB Larmtorget Svenska AB är en larm och logistik partner som säljer förprogrammerade trådlösa larmsystem anpassade för privatpersoner och mindre företag. Försäljningen sker till stor del genom återförsäljare och partners runt om i landet. Denna handbok är anpassad för larmsystem med anslutning till Securitas larmcentral. Larmsystem som beskrivs i denna handbok har förprogrammerats enligt Larmtorgets grundprogrammering. Avvikelser från handboken kan förekomma om kundspecifi ka funktioner har programmerats. Ditt nya larmsystem är förprogrammerat och klart att montera upp. Systemet har testats och larm har skickats till Securitas larmcentral. I paketet medföljer ett testprotokoll där du kan se vilka tester som genomförts. Detta är en handbok som vägleder dig vid monteringen av ditt larmsystem och som beskriver systemets olika funktioner. För att uppnå bästa resultat vid montering och driftsättning rekommenderar vi att du först noga läser igenom denna handbok. Utför sedan monteringen steg för steg enligt handboken. Om du vill fördjupa dig i systemets samtliga funktioner och möjligheter hänvisar vi till tillverkarens Installations- och handhavandeanvisning som du hittar på Om du behöver komma i kontakt med oss Om det dyker upp några frågor fi nns det hjälp att hämta på Där fi nns tips och idéer och vår Larmskola för nybörjare. Om du inte hittar det du söker får du gärna kontakta vår kundtjänst via mail eller via telefon Välkommen till Larmtorget. Med vänlig hälsning Tomas Norderstål, VD Larmtorget Svenska AB 5

6 Beskrivning av handboken I fl ödesschemat nedan beskrivs den rekommenderade ordningsföljden vid aktivering av larmabonnemanget och montering av larmsystemet. En detaljerad beskrivning av varje steg återfi nns i avsnitten som följer. Installation Handhavande Aktivera ditt larmabonnemang Se kapitel 1, avsnitt 1 Börja med att aktivera ditt larmabonnemang Du som köpt ditt larmpaket i butiken på kan bortse från denna punkt. Funktioner i systemet Se kapitel 4, avsnitt 1 Här får du en översikt av centralapparatens indikeringar och ljudsignaler. Planera installationen Se kapitel 1, avsnitt 2 Välj en lämplig monteringsplats för centralapparat, larmgivare och eventuellt annan utrustning. Till- och frånkoppling Se kapitel 4, avsnitt 2 Till- och frånkoppla systemet från manöverpanel eller handsändare. Tillkoppling kan ske i både HEMMA eller BORTA läge. Montering av centralapparat Se kapitel 2, avsnitt 1 Montera centralapparat. Anslut kabel för transformator och telefon i centralapparaten. Anslut batteribackup. Manuella larm till Securitas Se kapitel 4, avsnitt 3 Du kan skicka överfallslarm till Securitas. Montering av larmgivare Se kapitel 2, avsnitt 2-6 Montera magnetkontakt, rörelsedetektorer, rökdetektor och eventuellt annan utrustning. Händelseminne Se kapitel 4, avsnitt 4 Här ser du hur du läser av larmsystemets händelseminne och händelselogg. Meddela Securitas om driftsättning Se kapitel 3, avsnitt 1 Kontakta Securitas larmcentral och meddela att du ska driftsätta ditt larmsystem. Fjärrstyra larmet Se kapitel 4, avsnitt 5 Du kan fjärrstyra larmet från en vanlig telefon. Driftsättning Se kapitel 3, avsnitt 2 Namnge sektionerna, ställ in tid och datum och ändra användarkoderna. Gångtest Se kapitel 4, avsnitt 6 Vid driftsättning bör du gångtesta hela systemet. Gör även gångtest med jämna mellanrum så att du vet att systemet fungerar som det ska. 6

7 Kapitel 1: Förberedelser 1:1 Aktivera ditt larmabonnemang Det är mycket viktigt att du aktiverar ditt larmabonnemang, annars vet inte Securitas larmcentral vad dom ska göra om ditt larm löser ut. I det medföljande brevet fi nns information om hur du aktiverar ditt larmabonnemang. Tänk på att det kan ta någon dag innan abonnemanget har registrerats. Du som köpt ditt larmpaket i butiken på kan bortse från denna punkt. 1:2 Planera installationen Ta hjälp av en ritning på byggnaden och placera ut var centralapparat, IR-detektorer, magnetkontakter och alla andra komponenter som ingår i larmsystemet ska sitta. Om du är osäker hur utrustningen ska placeras och monteras fi nns monteringsanvisningar på de vanligaste detektorerna i denna handbok. På hittar du en komplett samling av monteringsanvisningar och vår Larmskola för nybörjare. Larmsystemets arbetstemperatur är generellt mellan 0 och +49 C. Det är därför inte lämpligt att montera en larmgivare i ett ouppvärmt utrymme som exempelvis ett kallgarage eller en förrådsbod utan värme. Innan utrustningen monteras bör du omsorgsfullt tänka igenom hur området är utformat och hur bästa skydd ska uppnås. Fyll i sektionsförteckningen i början av handboken om du vill anpassa sektionstexterna i centralapparaten. Placering av centralapparaten Centralapparaten är anläggningens hjärta. Till centralapparaten ska det anslutas 230 volt och telefon. På centralapparaten fi nns larmsystemets inbyggda manöverpanel, alla indikeringar och den inbyggda högtalaren och sirenen. Centralapparaten bör placera på så kallat larmskyddat område (med larmskyddat område menas ett område som man inte kommer åt utan att påverka larmet). Placering av larmgivare En rörelsedetektor känner av den rörelse som uppstår när någon passerar den bevakade ytan. Rörelsedetektorer fi nns i olika utföranden. En standarddetektor placeras på väggen, antingen i ett hörn eller mitt på vägg. Detektorn ser upp till 12 meter beroende på monteringshöjd och typ av detektor. Monteringshöjden över golv bör vara 1,8-2,4 meter. En magnetkontakt larmar när fönstret eller dörren öppnas. Vi rekommenderar att du monterar den större sändardelen på den fasta fönster-/dörrkarmen och den lilla magneten på den rörliga delen (fönstret/dörren). Avståndet mellan sändardelen och magneten får inte överstiga 6 mm. Med en rökdetektor monterad blir du varnad om rökutveckling. Detektorn bör monteras i tak, minst 60 cm ut från vägg. Välj en plats som är högt belägen i huset eftersom rökspridningen går uppåt. Om du har snedtak måste detektorn fl yttas ned cirka 1 meter eftersom det bildas en luftfi cka i vinkeln högst upp. Välj en plats så att larmgivarna mest effektivt kommer att övervaka en inbrottstjuvs gångväg. Se till att placeringen inte medför att större metallföremål, eller annat som kan skärma av radiovågorna, hamnar så att funktionen på detektorn kan påverkas. Larmsystemet till- och frånkopplas normalt med en kod på manöverpanelen. Som tillval kan man ansluta fl er manöverpaneler till systemet. Om du exempelvis vill montera centralapparaten i ett rum längre in i huset kan du montera en extra manöverpanel vid entrén som styr larmet. Manöverpanelen placeras lämpligast någonstans innanför dörren, cirka 1,3 meter över golv. Se kapitel 2 för utförligare information om placering och montering av utrustning. 7

8 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:1 Centralapparat Larmsystemet är trådlöst och i centralapparaten fi nns en antenn som tar emot signaler från larmgivarna. Placera därför inte centralapparaten i ett rum med tjocka väggar av sten eller betong som kan skärma av radiosignalerna. Till centralapparaten ska det anslutas 230 volt och telefon. Telefonuttaget som centralapparaten ansluts till bör vara första jacket (se avsnitt 2:1:4). På centralapparaten fi nns systemets inbyggda manöverpanel, högtalare, alla indikeringar och den inbyggda sirenen. I centralapparaten fi nns även det batteri som fungerar som reservkraft vid strömavbrott. Om du har extra manöverpanel kan det vara bra att placera centralapparaten så att du hör högtalaren som meddelar att larmet till- eller frånkopplas. Tänk även på att placera centralapparaten: På en torr och ventilerad plats helst inom larmskyddat område (med larmskyddat område menas ett område som man inte kommer åt utan att påverka larmet) I närheten av ett eluttag som inte styrs av en strömbrytare I närheten av ett telefonjack På en plats där inte metallföremål skärmar av radiosignalerna som elledningar, vattenrör, plåtreglar i väggen, plåtskåp och liknande Minst 1 meter från elektriska apparater som kan störa radiosignalerna som datorer, TV, sladdlösa telefoner, modem, utrustning med trådlösa sändare och liknande. 2:1:1 Montering av väggfäste Centralapparaten består av två olika delar (fäste och centralapparat). Montera fästet enligt nedan. 8

9 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:1:2 Anslut transformatorn till centralapparaten Skruva in transformatorns kablar i den blå sockeln som är märkt 9VAC POWER. Det spelar ingen roll hur du vänder kablarna från transformatorn. Skruva inte åt för hårt eftersom den blå sockeln då kan gå sönder. Vänta med att ansluta transformatorn till eluttaget. 2:1:3 Anslut telefon till centralapparaten Koppla in telefon till centralapparaten. Centralapparaten bör anslutas mot det första jacket i telefonslingan. Om du har bredband med ADSL modem ska ADSL modemet anslutas mot telenätet före larmet. Larmet levereras med telefonkabeln förmonterad. Om du har dragit en egen telefonkabel kan du ansluta dessa i den separata blå sockeln (medföljer) som är märkt LINE och SET. Inkommande tele (från telefonjacket) ska då anslutas på LINE och utgående tele (till telefonerna) på SET. Vänta med att ansluta telefonkabeln till telefonjacket. 2:1:4 Hur hittar jag första telefonjacket I en lägenhet brukar det första telefonjacket vara det jack som sitter närmast ytterdörren. I en villa sitter första telefonjacket ofta på bottenvåningen. Steg 1. Placera en analog telefon (Obs! Inte en bärbar telefon) med avlyft lur i det förmodat första telefonjacket. Steg 2. Kontrollera övriga telefonjack med hjälp av en annan telefon genom att koppla in den i de övriga jacken. a. Om ingen kopplingston hörs är det förmodade första jacket före det jack du nu provar. Gå vidare till nästa telefonjack och prova där. b. Om du hör kopplingston kan det betyda att detta är det första telefonjacket. Gå tillbaka till steg 1, lämna telefonen med avlyft lur i det här nya förmodade första jacket. Upprepa sedan steg 2 för alla övriga jack. Steg 3. Skulle inget första telefonjack hittas kan det bero på att alla dina jack är kopplade parallellt. Detta bör i så fall åtgärdas så att centralapparaten kommer på första telefonjacket. Observera! Det fungerar precis lika bra att ansluta centralapparaten mot vilket telefonjack som helst i huset men för att uppnå så hög säkerhet som möjligt rekommenderas anslutning mot det första jacket. Detta eftersom centralapparaten automatiskt kopplar bort alla efterföljande telefonjack vid ett larm, så att inte någon kan lyfta på en telefon och störa larmsändningen. Här kan extra siren anslutas 9

10 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:1:5 Montera centralapparaten i väggfästet Montera centralapparaten i väggfästet genom att placera centralapparaten i väggfästets spår och tryck sedan nedåt enligt beskrivning nedan. Lås fästet med låsskruven på framsidan. 2:1:6 Montera batteribackup i centralapparaten Montera centralapparatens batteribackup enligt beskrivning nedan. Nu strömsätts centralapparaten och du bör även ansluta transformatorn till eluttaget. Centralapparatens felsignal piper en gång per minut, den gula felindikering lyser och i textdisplayen visas bland annat TELELINJEFEL eftersom du inte kopplat in telefonproppen i väggen ännu. Ignorera eventuella felsignaler och felindikeringar. 10

11 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:2 Magnetkontakt En magnetkontakt larmar när fönstret eller dörren öppnas. Magnetkontakten är tvådelad med en sändardel och en magnet. Vi rekommenderar att du monterar den större sändardelen på den fasta fönster-/dörrkarmen och den lilla magneten på den rörliga delen (fönstret/dörren). Detta för att elektroniken inte ska skadas om dörren/fönstret stängs hårt upprepade gånger. Avståndet mellan sändardelen och magneten får i normalläge inte överstiga 6 mm. Magnetenkontakten larmar vid cirka 10 mm avstånd. Magnetkontakten ska monteras på dörrens/fönstrets insida, på karmens sida ovanför handtaget (inte gångjärnssidan) eller på karmens övre kant ovanför handtaget. Magneten ska alltid monteras på sändardelens högra sida mitt för pilmarkeringen. Om dörren/fönstret öppnas åt andra hållet monteras sändardelen upp och ned. Montera då magneten på sändardelens vänstra sida. Om det är svårt att få plats med sändardelen på karmen, eller om karmen du ska montera sändardelen på är av stål/plåt, kan du istället använda sändardelen som en universalsändare och ansluta en separat magnetkontakt. Olika modeller av separata magneter som passar till sändardelen fi nns att köpa genom Larmtorget. Det lilla motstånd som följer med förpackningen används när en sådan separat magnetkontakt monteras. Följande bör undvikas vid montering av magnetkontakten: Placera inte kontakten på en stålkarm som kan störa radiosignalerna Placera inte kontakten utomhus eller i fuktiga utrymmen Placera inte kontakten på en plats där metallföremål skärmar av radiosignalerna som elledningar, vattenrör, plåtreglar i väggen, plåtskåp och liknande Placera kontakten minst 1 meter från elektriska apparater som kan störa radiosignalerna som datorer, TV, sladdlösa telefoner, modem, utrustning med trådlösa sändare och liknande Systemets arbetstemperatur är mellan 0 och +49 C. Det är därför inte lämpligt att montera en magnetkontakt i ett ouppvärmt utrymme som exempelvis ett kallgarage eller en förrådsbod utan värme. Montering av magnetkontakt 1. Tag fram rätt magnetkontakt. Alla larmgivare är numrerade. Kontrollera i sektionslistan i början av denna handbok 2. Skruva ur skruven på sändardelen 3. Lyft av locket 4. Ta bort kretskortet från bottenplattan genom att försiktigt böja på snäppfästet som är placerat bredvid den blå sockeln 5. Montera bottenplattan. Använd medföljande skruv eller skruv med lika små skruvskallar så att inte kretskortet kortsluts när det återmonteras. Kom ihåg på vilken sida magneten ska sitta så att du inte monterar bottenplattan åt fel håll. Se även till att magneten får plats innan du skruvar fast bottenplattan 6. Återmontera kretskortet på bottenplattan med den blå sockeln vänd mot snäppfästet. Se till att kretskortets bakre kant kommer på rätt plats innanför fästena på bottenplattan 7. Återmontera locket 8. Montera magneten 9. Testa magneten genom att öppna och stänga dörren/fönstret. Varje gång du påverkar kontakten visas detta i centralapparatens display 11

12 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:3 Rörelsedetektor En rörelsedetektor känner av när någon passerar den bevakade ytan. Detektorn ser i 90 vinkel upp till 12 meter. Monteringshöjden över golv bör vara 1,8-2,4 meter. Detektorn kan monteras i hörn eller på plan vägg. Montera detektorn minst 5 cm ner från taket. Rörelsedetektorn fi nns även i en modell som är husdjursimmun. Den husdjursimmuna modellen reagerar inte på husdjur upp till 36 kilo. Djuret kan röra sig på golvet eller klättra på möbler, så länge det sker lägre än 1 meter över golv. Över 1 meter från golvet är detektorn immun upp till 19 kg, men husdjursimmuniteten minskar ju närmare djuret kommer detektorn. Det är därför att rekommendera att detektorn placeras på ett sådant sätt att risken för att djuret kommer för nära minimeras. Den husdjursimmuna detektorns rekommenderade monteringshöjd är 2,1 meter över golv. Välj en plats så att detektorn mest effektivt kommer att övervaka en inbrottstjuvs gångväg. Följande bör undvikas vid montering av rörelsedetektorn: Montera inte detektorn på en plats som kan komma i direkt solljus Detektorn bör inte placeras intill ventiler och fl äktar Detektorn bör inte titta på föremål som snabbt kan ändra temperatur som exempelvis en öppen eldstad Utrymmen med stor luft genomströmning kan orsaka falsklarm Placera inte detektorn direkt ovanför ett värmeelement Placera inte detektorn utomhus eller i fuktiga utrymmen Placera inte detektorn på en plats där metallföremål skärmar av radiosignalerna som elledningar, vattenrör, plåtreglar i väggen, plåtskåp och liknande Placera detektorn minst 1 meter från elektriska apparater som kan störa radiosignalerna som datorer, TV, sladdlösa telefoner, modem, utrustning med trådlösa sändare och liknande Detektorns arbetstemperatur är mellan -10 och +50 C. Det är därför inte lämpligt att montera en rörelsedetektor i ett ouppvärmt utrymme som exempelvis ett kallgarage eller en förrådsbod utan värme. Montering av rörelsedetektor 1. Tag fram rätt rörelsedetektor. Alla larmgivare är numrerade. Kontrollera i sektionslistan i början av denna handbok. 2. Skruva ur skruven på detektorn och lyft av locket. 3. Ta bort kretskortet från bottenplattan genom att lätta på skruven för kretskortet som är placerat mitt på kortet. Skjut upp kretskortet och tag bort det. 4. Montera bottenplattan med två skruvar. Tänk på att skruvanslutningen till detektorns lock ska vara i nedre kant så att du inte monterar detektorn upp och ner. Använd medföljande skruv eller skruv med lika små skruvskallar så att inte kretskortet kortsluts när det återmonteras. 5. Återmontera kretskortet på bottenplattan. Den röda lysdioden ska vara uppåt. Montera batteriet. Var noga med plus och minus. 6. Återmontera locket. När locket stängs blinkar den röda indikeringen i två minuter. 7. Testa detektorn genom att röra dig inom det bevakade området. När detektorn känner din rörelse tänds detektorns röda indikering i tre sekunder. Larmet visas även i centralapparatens display. När du ska testa detektorn kan det vara praktiskt att fl ytta den svarta bygeln på kretskortet från läge ON till läge TST. Detta gör att detektorns batterispartimer kopplas bort och indikeringan visar larm varje gång detektorn känner rörelse. Glöm inte att fl ytta tillbaka den svarta bygeln till läge ON. Observera! Detektorn är utrustad med ett batterisparläge. Det betyder att när detektorn har känt av en rörelse och skickat ett larm till centralapparaten vilar detektorn i tre minuter. Under dessa tre minuter kommer detektorn inte att reagera på rörelse även om du rör dig framför detektorn. 12

13 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:4 Rökdetektor Detektorn är en optisk rökdetektor byggd för att detektera rök. Det innebär att den inte reagerar på gas, värme eller fl ammor. Vid rökutveckling larmar detektorn med en inbyggd siren samtidigt som den skickar larm till centralapparaten. Ett brandlarm skickas alltid vidare till Securitas larmcentral även om inbrottslarmet är frånkopplat. Detektorn bör monteras i tak, minst 60 cm ut från vägg. Välj en plats som är högt belägen i huset eftersom rökspridningen går uppåt. Om du har snedtak måste detektorn fl yttas ned cirka 1 meter eftersom det bildas en luftfi cka i vinkeln högst upp. Följande bör undvikas vid montering av rökdetektorn: Undvik montering nära kök där matos kan orsaka falsklarm Detektorn bör inte placeras intill ventiler och fl äktar Utrymmen med stor luft genomströmning Placera inte detektorn utomhus eller i fuktiga utrymmen Placera inte detektorn på en plats där metallföremål skärmar av radiosignalerna som elledningar, vattenrör, plåtreglar i väggen, plåtskåp och liknande Placera detektorn minst 1 meter från elektriska apparater som kan störa radiosignalerna som datorer, TV, sladdlösa telefoner, modem, utrustning med trådlösa sändare och liknande. Detektorns arbetstemperatur är mellan 0 och +38 C. Det är därför inte lämpligt att montera en rökdetektor i ett ouppvärmt utrymme som exempelvis ett kallgarage eller en förrådsbod utan värme. Montering av rökdetektor 1. Tag fram rätt rökdetektor. Alla larmgivare är numrerade. Kontrollera i sektionslistan i början av denna handbok 2. Lossa rökdetektor från bottenplattan 3. Skruva fast bottenplattan på lämplig monteringsplats 4. Anslut batteriet och stäng batteriluckan 5. Återmontera rökdetektorn i bottenplattan 13

14 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:5 Extra manöverpanel En extra manöverpanel kan användas om du exempelvis vill montera centralapparaten i ett rum längre in i huset eller om vill styra larmet från annan plats än där centralapparaten är placerad. Manöverpanelen placeras lämpligast någonstans innanför dörren, cirka 1,3 meter över golv. Manöverpanelen fi nns i två utföranden. Dels fi nns en mindre modell enligt bilden nedan som har funktioner för till- och frånkoppling av larmet samt möjlighet att skicka överfallslarm. Den stora manöverpanelen ha samtliga funktioner som centralapparatens manöverpanel, såsom textdisplay, högtalare och alla indikeringar. Följande bör undvikas vid montering av manöverpanelen: Placera inte manöverpanelen utomhus eller i fuktiga utrymmen Placera inte manöverpanelen på en plats där metallföremål skärmar av radiosignalerna som elledningar, vattenrör, plåtreglar i väggen, plåtskåp och liknande Placera manöverpanelen minst 1 meter från elektriska apparater som kan störa radiosignalerna som datorer, TV, sladdlösa telefoner, modem, utrustning med trådlösa sändare och liknande. Manöverpanelens arbetstemperatur är mellan 0 och +49 C. Det är därför inte lämpligt att montera en manöverpanel i ett ouppvärmt utrymme som exempelvis ett kallgarage eller en förrådsbod utan värme. Montering av manöverpanel 1. Tag bort manöverpanelen från väggfästet 2. Skruva fast väggfästet på lämplig plats 3. Placera manöverpanelen i väggfästet 14

15 Kapitel 2: Montera larmsystemet 2:6 Ansluta extra sirener och blixtljus Till centralapparaten kan extra sirener och blixtljus anslutas. Det fi nns både trådlösa och trådbundna sirener. Här ser du hur trådbundna enheter ansluts till centralappataren. Extra inomhussiren Plus ansluts på den blå sockeln märkt COM + Minus ansluts på den blå sockeln märkt INT - Extra utomhussiren Plus ansluts på den blå sockeln märkt COM + Minus ansluts på den blå sockeln märkt EXT - Extra blixtljus Plus ansluts på den blå sockeln märkt COM + Minus ansluts på den blå sockeln märkt EXT - (samma som yttre siren) 15

16 Kapitel 3: Driftsättning 3:1 Meddela Securitas larmcentral Ring Securitas larmcentral och meddela att du ska driftsätta ditt larmsystem. Telefonnumret hittar du längs fram i denna handbok. Du identifi erar dig som behörig hos Securitas genom att uppge den kod som du angav när du aktiverade ditt larmabonnemang. 3:2 Driftsättning av larmsystemet Systemet är vid leverans förprogrammerat med all systeminformation som behövs och alla larmgivare är inlästa. Det som är kvar att göra är att namnge sektionerna, att ange tid och datum samt att lägga in dina egna koder. 3:2:1 Grundläggande funktioner för knapparna. I huvudsak används endast 5 knappar för hela programmeringen Signaler som ljuder under programmeringen är följande: 16

17 Kapitel 3: Driftsättning 3:2:2 Namnge sektioner För att kunna namnge sektionerna måste du först gå in i installatörsläge. Gör så här för att namnge sektioner: 1. Tryck på knappen NÄSTA tills ANV. LÄGE visas i display 2. Tryck VISA/OK. ANGE KOD visas i display 3. Ange kod 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). VÄLJ BORTKOPPL. visas i display Du är nu inne i användarläget 4. Tryck på knappen NÄSTA tills INSTALLATÖR LÄGE visas i display 5. Tryck VISA/OK. ANGE KOD visas i display 6. Ange kod 9999 (eller den installatörskod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). 1. NY INSTALL. KOD visas i display Du är nu inne i installatörsläget 7. Tryck på knappen NÄSTA tills 3. PROG SEKTIONER visas i display 8. Tryck VISA/OK. Sektion Nr :-- visas i display 9. Tryck på knappen NÄSTA tills det sektionsnummer som du vill ändra visas. Exempel Sektion Nr :01 visas i display 10. Tryck VISA/OK. S01: TYP - visas i display 11. Tryck på knappen NÄSTA. S01: NAMN -- visas i display 12. Tryck VISA/OK. Egen 1 visas i display (eller annan tidigare programmerad text) 13. Tryck på knappen NÄSTA tills lämplig sektionstekt visas i display exempelvis Garagedörr. Texterna är förprogrammerade och de olika alternativen ser du i listan nedan. 14. Tryck VISA/OK. Garagedörr visas i display 15. Tryck på knappen VISA/OK för att bekräfta valet. S01: DÖRRSIGNAL visas i display 16. Tryck VISA/OK två gånger. Sektion Nr :01 visas i display (eller den sektion som du precis har programmerat) Upprepa steg 9 till 16 för att namnge övriga sektioner som används. Återgå till normalläge genom att trycka på knappen AWAY och sedan på knappen VISA/OK. Du kan när som helst trycka på knappen AWAY och sedan på knappen NÄSTA för att återgå till förstanivån i menyn. Kan vara bra om man kommit vilse i programmeringen. Backa i menyn med knappen BACK. Fabriksprogrammerade sektionsnamn att välja på Vindslucka Bakdörr Källare Altandörr Sovrum Lekrum Kammare Förråd Matrum Nedre våning Nödsituation Brand Entre dörr Garage Garagedörr Gästrum Hall Kök Tvättstuga Vardagsrum Fönster Stora sovrum Kontor Övervåning Allrum Gäststuga Egen 1 Egen 2 Egen 3 17

18 Kapitel 3: Driftsättning 3:2:3 Ange tid För att ange tid går du in i användarläge. Gör så här för att ändra tid: 1. Tryck på knappen NÄSTA tills ANV. LÄGE visas i display 2. Tryck VISA/OK. ANGE KOD visas i display 3. Ange kod 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). VÄLJ BORTKOPPLA. visas i display Du är nu inne i användarläget 4. Tryck på knappen NÄSTA tills VÄLJ TID/FORMAT visas i display 5. Tryck VISA/OK. 24 timmars kl. visas i display 6. Tryck VISA/OK. TID xx:xx visas i display (xx = den tid som är programmerad i systemet) 7. Tryck in önskad tid. Exempelvis TID 15:30 visas i display 8. Tryck VISA/OK. 24 timmars kl. visas i display Återgå till normalläge genom att trycka på knappen AWAY och sedan på knappen VISA/OK. 3:2:4 Ange datum För att ange datum går du in i användarläge. Gör så här för att ändra datum: 1. Tryck på knappen NÄSTA tills ANV. LÄGE visas i display 2. Tryck VISA/OK. ANGE KOD visas i display 3. Ange kod 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). VÄLJ BORTKOPPL. visas i display Du är nu inne i användarläget 4. Tryck på knappen NÄSTA tills VÄLJ DATUM visas i display 5. Tryck VISA/OK. DATUMDD/MM/YYYY visas i display 6. Tryck VISA/OK. DATUM01/01/2000 visas i display (eller det datum som är programmerad i systemet) 7. Tryck in önskat datum. Exempelvis DATUM28/11/2006 visas i display 8. Tryck VISA/OK. DATUM28/11/2006 visas i display Återgå till normalläge genom att trycka på knappen AWAY och sedan på knappen VISA/OK. Du kan när som helst trycka på knappen AWAY och sedan på knappen NÄSTA för att återgå till förstanivån i menyn. Kan vara bra om man kommit vilse i programmeringen. Backa i menyn med knappen BACK. 18

19 Kapitel 3: Driftsättning 3:2:5 Lägga till/ändra användarkoder För att lägga till eller ändra användarkoder på centralapparaten går du in i användarläge. Programmerade koder bör du notera i listan i början av denna handbok. Du kan programmera upp till 8 användarkoder i systemet. Kod 1-7 är dina användarkoder varav kod 1 är huvudkod. Med huvudkoden kan du ändra de andra användarkoderna. Kod 8 är Securitas väktarkod och ska ej ändras utan att Securitas meddelas. Gör så här för att lägga till/ändra användarkoder på centralapparaten: 1. Tryck på knappen NÄSTA tills ANV. LÄGE visas i display 2. Tryck VISA/OK. ANGE KOD visas i display 3. Ange kod 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). VÄLJ BORTKOPPL. visas i display Du är nu inne i användarläget 4. Tryck på knappen NÄSTA tills ANGE ANV KODER visas i display 5. Tryck VISA/OK. anv. kod1: visas i display 6. Tryck på knappen NÄSTA tills önskad kodplats visas. Exempelvis kodplats 2 7. Tryck VISA/OK. anv. kod2: xxxx visas i display (xxxx = den kod som är programmerad på denna kodplats) 8. Tryck in önskad kod. Exempelvis anv. kod2: 3434 visas i display 9. Tryck VISA/OK. anv. kod2: visas i display (eller den kodplats som du precis har programmerat) Upprepa steg 6 till 9 för att programmera övriga koder. Återgå till normalläge genom att trycka på knappen AWAY och sedan på knappen VISA/OK. Du kan när som helst trycka på knappen AWAY och sedan på knappen NÄSTA för att återgå till förstanivån i menyn. Kan vara bra om man kommit vilse i programmeringen. Backa i menyn med knappen BACK. Radera användarkod För att radera en användarkod gör du på samma sätt som ovan. Stega fram till den kodplats du vill radera och lägg in kod Denna kod godtas inte av systemet och på så sätt kan du radera en kod. 3:2:6 Lägga till/ändra användarkoder på extern manöverpanel Programmering av koder på den lilla externa manöverpanelen görs direkt på enheten. 1. Tryck på knappen # och slå in huvudkoden 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). Den gula lysdioden blinkar sakta 2. Tryck på siffrorna 1-8 för att komma till den kodplats som du ska programmera. Den gula lysdioden blinkar snabbt 3. Slå in den nya koden 4. Bekräfta genom att trycka på knappen # Koden är nu inlagd. Upprepa steg 1 till 4 för att programmera övriga koder. Radera användarkod För att radera en användarkod gör du på samma sätt som ovan. Skriv in den kodplats du vill radera och lägg in kod Denna kod godtas inte av systemet och på så sätt kan du radera en kod. 19

20 Kapitel 3: Driftsättning 3:2:7 Ändra installatörskod För att kunna ändra installatörskod måste du först gå in i installatörsläge. Gör så här för att ändra installatörskod: 1. Tryck på knappen NÄSTA tills ANV. LÄGE visas i display 2. Tryck VISA/OK. ANGE KOD visas i display 3. Ange kod 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). VÄLJ BORTKOPPL. visas i display Du är nu inne i användarläget 4. Tryck på knappen NÄSTA tills INSTALLATÖR LÄGE visas i display 5. Tryck VISA/OK. ANGE KOD visas i display 6. Ange kod 9999 (eller den installatörskod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). 1. NY INST. KOD visas i display Du är nu inne i installatörsläget 7. Tryck VISA/OK. NY INSTALL. KOD visas i display 8. Tryck VISA/OK. INST. KOD: 9999 visas i display (eller den installatörskod som är programmerad i systemet) 9. Tryck in önskad kod. Exempelvis INST. KOD: 9876 visas i display 10. Tryck VISA/OK. NY INSTALL. KOD visas i display Återgå till normalläge genom att trycka på knappen AWAY och sedan på knappen VISA/OK. Du kan när som helst trycka på knappen AWAY och sedan på knappen NÄSTA för att återgå till förstanivån i menyn. Kan vara bra om man kommit vilse i programmeringen. Backa i menyn med knappen BACK. 20

21 Kapitel 4: Handhavande 4:1 Larmsystemets olika ljud- och ljussignaler När du använder knappsatsen på manöverpanelen i centralapparaten (eller på någon extern manöverpanelen) bekräftas dina knapptryckningar med olika ljudsignaler. Dessa signaler går inte att stänga av utan talar om för dig om en utförd åtgärd har bekräftats eller inte. Systemets ljudsignaler används också om ett fel uppstår i systemet samt vid in- och utpassering. Centralapparaten har även en inbyggd röstmodul som med tal vägleder dig i handhavandet av systemet. Röstmodulen går att stänga om du vill. Nedan visas en sammanställning av larmsystemets ljudsignaler Nedan visas en sammanställning av larmsystemets indikeringar Nedan visas en sammanställning av larmsystemets sirensignaler 21

22 Kapitel 4: Handhavande 4:2 Till- och frånkoppling av larmsystemet Du kan till- och frånkoppla larmsystemet via manöverpanelen på centralapparaten, via extern manöverpanel eller via handsändare. Tillkoppning kan ske helt i BORTA läge eller delvis i HEMMA läge. Vid tillkoppling i HEMMA läge tillkopplas vissa delar av larmsystemet. Du ser vilka sektioner som ingår i HEMMA läge i sektionslistan som fi nns i början av denna handbok. Talmeddelande, indikering och ljudsignal som beskrivs nedan fi nns på centralapparaten och den stora externa manöverpanelen med display. 4:2:1 Förbered för tillkoppling För att kunna tillkoppla larmsystemet måste alla funktioner i systemet vara OK och samtliga sektioner stängda (ej påverkade). Om KLAR visas i display är systemet klart för tillkoppling. Om EJ KLAR visas är något i systemet fel eller en sektion är öppen/påverkad. Larmsystemet kan då inte kopplas till. Gör så här för att se vad som är fel: 1. Tryck VISA/OK upprepade gånger får att få se vad som är fel eller vilken sektion som är öppen/påverkad Du kan när som helst avbryta visningen genom att trycka på knappen BACK, alternativt återgår systemet automatiskt efter 10 sekunder. Om du försöker tillkoppla även fast EJ KLAR visas i display meddelar centralapparatens talmeddelande Frånkoppling, ej klar att koppla till och larmsystemets tillkoppling uteblir. 4:2:2 Tillkoppling i BORTA läge 1. Tryck på knappen AWAY Display visar: TILLKOPPL. BORTA VAR GOD LÄMNA NU Talmeddelande: Tillkopplar bortaläge, vänligen lämna nu Indikering: Den röda indikeringen lyser mad fast sken Ljudsignal: Pulserande ljudsignal under utpasseringstiden Du har nu 60 sekunder på dig att lämna huset. Därefter aktiveras larmsystemet. När larmsystemet är tillkopplat i BORTA läge lyser den röda indikeringen och BORTA visas i display. 4:2:3 Tillkoppling i HEMMA läge 1. Tryck på knappen HOME Display visar TILLK. HEMMA Talmeddelande Tillkopplar hemmaläge Indikering: Den röda indikeringen blinkar Ljudsignal: Pulserande ljudsignal under utpasseringstiden HEMMA läge aktiveras efter 60 sekunder. När larmsystemet är tillkopplat i HEMMA läge blinkar den röda indikeringen och TILL HEMMA visas i display. 22

23 Kapitel 4: Handhavande 4:2:4 Frånkoppling Om du ska frånkoppla larmet och har passerat en inpassering sektion, exempelvis entrédörren. 1. När du öppnar/påverkar inpasseringssektionen (exempelvis entrédörren) Display visar: V:G FRÅNKOPPLA Talmeddelande: Var god koppla från Indikering: Den röda indikeringen släcks Ljudsignal: Pulserande ljudsignal under inpasseringstiden 30 sekunder 2. Tryck på knappen OFF Display visar: ANGE KOD: Talmeddelande: Vänligen ange kod Indikering: Den röda indikeringen är släckt Ljudsignal: Pulserande ljudsignal under inpasseringstiden 30 sekunder 3. Ange din kod Display visar: KLAR alternativt EJ KLAR Talmeddelande: Frånkoppling, klar att aktivera alternativt Frånkoppling, ej klar att koppla till Indikering: Den röda indikeringen är släckt Ljudsignal: Inpasseringstonen tystnar Om du ska frånkoppla larmet och inte har passerat en inpassering sektion, exempelvis frånkoppling av HEMMA läge. 1. Tryck på knappen OFF Display visar: ANGE KOD: Talmeddelande: Vänligen ange kod Indikering: Den röda indikeringen har samma status som tidigare Ljudsignal: Pulserande ljudsignal under inpasseringstiden 30 sekunder 2. Ange din kod Display visar: KLAR alternativt EJ KLAR Talmeddelande: Frånkoppling, klar att aktivera Indikering: Den röda indikeringen släcks Ljudsignal: Ingen ljudsignal 23

24 Kapitel 4: Handhavande 4:2:5 Till- och frånkoppling av larmsystemet med handsändare Om du har en handsändare som kan styra larmsystemet använder du handsändarens knappar så här. Tillkoppling i BORTA läge Tryck på knappen TILLKOPPLING BORTA Lysdioden på handsändaren lyser när du trycker på knappen Tillkoppling i HEMMA läge Tryck på knappen TILLKOPPLING HEMMA Lysdioden på handsändaren lyser när du trycker på knappen Frånkoppling Tryck på knappen FRÅNKOPPLING Lysdioden på handsändaren lyser när du trycker på knappen Statuskontroll Tryck på knappen STATUSKONTROLL för att få en statuskontroll på larmsystemet. Lysdioden på handsändaren lyser när du trycker på knappen Följande meddelanden kan höras från centralapparaten: Bortaläge Hemma Frånkoppling, klar att aktivera alternativt Frånkoppling, ej klar att koppla till Centralapparatens display, talmeddelande, indikering och ljudsignal reagerar precis som om du utfört styrningen på centralapparaten. 4:2:6 Frånkoppling av larm efter utlöst larm Om ett larm har löst ut och du vill tysta sirenen gör du en vanlig frånkoppling enligt ovan, antingen på en manöverpanel eller med en handsändare. När du gör frånkopplingen tystnar sirenen (om den inte redan har tystnat automatiskt). Ett utlöst larm lagras i larmsystemets minne och händelselogg. Se vidare avsnitt 4:6. 24

25 Kapitel 4: Handhavande 4:2:7 Tillfällig bortkoppling av sektion Om du vill tillkoppla larmet trots att en sektion står öppen/är påverkad kan du manuellt koppla bort den sektionen tillfälligt. Sektionen bortkopplas endast under en tillkopplingperiod (en tillkopplingsperiod är perioden från det att larmet tillkopplas och sedan frånkopplas). Vid nästa frånkoppling annuleras alla tillfälliga bortkopplingar. Bortkoppling av sektion kan vara användbart om du vill tillkoppla larmsystemet och du vet att någon ska kunna röra sig inom annars larmat område. Exempelvis om hantverkare kommer på besök och dom ska kunna röra sig fritt på bottenvåningen trots att det normalt är larmat där. Gör så här för att koppla bort en sektion 1. Tryck på knappen NÄSTA tills ANV. LÄGE visas i display 2. Tryck VISA/OK. ANGE KOD visas i display 3. Ange kod 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). VÄLJ BORTKOPPL. visas i display Du är nu inne i användarläget 4. Tryck VISA/OK. Text och status för första sektionen visas Tre olika status meddelanden fi nns: FUNGERANDE visas när sektionen är OK ÖPPEN visas när sektionen är öppen/påverkad BORTKOPPLAD visas när sektionen är bortkopplad 5. Tryck på knappen NÄSTA tills önskad sektion visas i display 6. Tryck VISA/OK. <OK>=bortkoppla visas i display 7. Tryck VISA/OK för att bekräfta bortkoppling. Sektionens nya status visas i display Återgå till normalläge genom att trycka på knappen AWAY och sedan på knappen VISA/OK. Du kan när som helst trycka på knappen AWAY och sedan på knappen NÄSTA för att återgå till förstanivån i menyn. Kan vara bra om man kommit vilse i programmeringen. Backa i menyn med knappen BACK. En bortkopplad sektion återinkopplas efter en tillkopplingsperiod. Om du manuellt vill återinkoppla en sektion utan att göra en larmtillkoppling gör du på samma sätt som vid manuell bortkoppling av sektion enligt ovan. När du då går in på en bortkopplad sektion och trycker på knappen VISA/OK visas <OFF>=radera. Genom att bekräfta med knappen VISA/OK återinkopplas sektionen. 25

26 Kapitel 4: Handhavande 4:3 Skicka överfallslarm till Securitas I ditt larmsystem fi nns en funktion för att skicka överfallslarm till Securitas. Överfallslarmet är helt tyst för att inte förvärra en situation. Gör så här för att aktivera överfallslarm från centralapparatens manöverpanel 1. Tryck på följande knappar samtidigt. TRYGGHETSLARM visas i display Gör så här för att aktivera överfallslarm från handsändaren 1. Tryck på knappar TILLKOPPLING HEMMA och TILLKOPPLING BORTA samtidigt. TRYGGHETSLARM visas i display 26

27 Kapitel 4: Handhavande 4:4 Kontroll av larmminne och felhändelser Larmsystemet har ett händelseminne som lagrar nyligen inträffade händelser tills nästa larmtillkoppling. Systemet har även en händelselogg som sparar de 100 senaste händelserna. 4:4:1 Larmminne Ett utlöst larm eller ett registrerat fel ligger sparat i larmsystemets larmminne och presenteras vid larmfrånkoppling. I larmsystemets display visas MINNE vävelvis med tiden XX:XX. Genom att trycka VISA/OK upprepade gånger visas händelserna från minnet i display och med tal. Den senaste händelsen visas först. Texten MINNE är kvar i displayen tills nästa larmtillkoppling sker. 4:4:2 Händelselogg Även om händelseminnet återställs vid varje larmtillkoppling så lagras de 100 senaste händelserna i larmsystemets händelselogg. Gör så här för att visa händelseloggen 1. Tryck på knappen ANGE KOD visas i display 2. Ange kod 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). HÄNDELSEMINNE visas i display 3. Tryck VISA/OK upprepade gånger så presenteras de 100 senaste händelserna en efter en. Den senaste händelsen visas först Återgå till normalläge genom att trycka på knappen AWAY och sedan på knappen VISA/OK. 4:4:3 Felhändelse Om ett fel registreras av centralapparaten kommer den gula felindikeringen att tändas samtidigt som texten FEL visas i display. Centralapparaten piper med tre korta tonstötar varje minut för att uppmärksamma dig om problemet. Ett fel presenteras på den gula felindikeringen och i display så snart det har observerats av systemet. Felindikeringen kvarstår så länge felet är kvar. Olika fel registreras däremot olika snabbt i systemets minne. Om felet har registreras i minnet visas växelvis MINNE, FEL och tiden XX:XX i display. Exempel på fel som kan visas: NÄT FEL - strömförsörjningen saknas (systemet använder reservkraft) TELELINJEFEL - telefonlinje saknas LÅGT BATTERI - lågt batteri i en detektor SABOTAGE - ett sabotagelarm har löst ut INAKTIV - en detektor har slutat att skicka kontrollsignal Du tittar på en felhändelse på samma sätt som ovan i avsnitt och Om du inte kan åtgärda felet omgående och besväras av ljudet från felsignaleringen kan du tysta felsignalen i fyra timmar genom att frånkoppla larmsystemet (även om larmsystemet redan är frånkopplat). Gör så här för att tysta felsignaleringen i fyra timmar 1. Tryck på knappen ANGE KOD visas i display 2. Ange en användarkod 27

28 Kapitel 4: Handhavande 4:5 Fjärrstyra larmsystemet via telefon Du kan fjärrstyra larmet från en extern telefon. För att fjärrstyrning ska mara möjlig behöver du en tonvalstelefon eller en mobiltelefon. Via fjärrstyrningsfunktionen kan du bland annat till- och från koppla larmsystemet och kontrolleras systemets status. Gör så här för att fjärrstyra larmsystemet via en telefon 1. Ring upp ditt larmsystem (troligtvis på ditt hemtelefonnummer) och låt 2-4 signaler gå fram. Lägg sedan på luren. 2. Vänta sekunder (minst 12 sekunder och max 30 sekunder efter att du lagt på luren) 3. Ring upp ditt larmsystem igen Steg 1-3 kan ersättas med att istället låta 11 signaler gå fram vid första uppringningen. Om du har fax eller telefonsvarare som svarar efter ett antal signaler använder du steg Larmsystemet svarar med en signal som hörs i 10 sekunder 5. Tryck ange din användarkod och avsluta med # * Du är nu i kontakt med centralapparaten och kan utföra nedanstående kommandon. Om du dröjer mer än 50 sekunder utan kommando kopplas samtalet ner. 28

29 Kapitel 4: Handhavande 4:6 Gångtest av larmsystemet Att med jämna mellanrum testa sitt larmsystem är en nödvändig åtgärd för att du ska veta att systemet fungerar som det ska. Larmsystemet har en funktion för gångtest som är praktisk att använda. Med denna funktion kan systemets detektorer testas utan att larmet löser ut. När du går in i testläge kan du prova alla larmgivare utom brandlarm. Brandlarmet fungerar normalt även under gångtest. Om du vill prova ditt brandlarm måste du först informera Securitas larmcentral. Observera! När du går in i gångtestläget enligt nedan ljuder larmsystemets siren i två sekunder samtidigt som samtliga indikeringar lyser. Sirentesten kan vara besvärande och vi rekommenderar att du håller för sirenen med handen eller liknande. Sirenen sitter innanför rastret på centralapparaten övre vänstra hörn. Gör så här för att utföra gångtest 1. Tryck på knappen ANGE KOD visas i display 2. Håll för sirenen med handen (eller skydda dina öron på annat sätt) 3. Ange kod 1111 (eller den huvudkod som gäller. Kontrollera i listan för koder i början av denna handbok). Sirenen tjuter i två sekunder samtidigt som samtliga indikeringar lyser. TESTAR visas i display Du är nu inne i testläget 4. Öppna dina dörrar/fönster som är larmade och passera framför rörelsedetektorerna. Varje gång en sektion påverkas piper centralapparaten till och sektionens namn visas i display. Observera! Rörelsedetektorerna är utrustade med ett batterisparläge. Det betyder att när detektorn har känt av en rörelse och skickat ett larm till centralapparaten vilar detektorn i tre minuter. Under dessa tre minuter kommer detektorn inte att reagera på rörelse även om du rör dig framför detektorn. Om en rörelsedetektor inte känner av dig är du utför gångtest, vänta tre minuter och prova igen. Se till att ingen rör sig framför detektor under denna period. 5. När du är klar med ditt gångtest kan du kontrollera resultatet av testet genom att trycka VISA/OK upprepade gånger. Displayen visar i sektionsnummer ordning OK om sektionen har blivit gångtestad eller EJ OK om sektionen inte har blivit gångtestad. Återgå till normalläge genom att trycka på knappen AWAY och sedan på knappen VISA/OK. 29

30 Kapitel 4: Handhavande 4:7 Vad säger larmlagen Något som berör alla som ska installera ett larmsystem, oavsett om du gör det själv eller om du låter en installatör göra jobbet åt dig, så måste man informera sig om vad lagen säger om larmsystem. Larmlagen SFS 1983:1097 Lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar mm. beskriver vad larminnehavaren har för ansvar. Utdrag ur larmlagen SFS 1983:1097 Larminnehavarens åtaganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genomobefogade larm förorsakar onödigt arbete för polisen. I detta hänseende åligger det honom särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs samt att se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet. Obefogade larm 8 Har en polisutryckning gjorts med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande. 30

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4 manöverpanel Dokumentnummer: SE2:81194-1 (2010 Omnis version 5.0) Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång.

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version 1.01 05/2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN Hemlarm Hemlarm Trådlöst larm Ingen dyr och ful kabel-dragning behövs. Snyggt och enkelt samtidigt som det ger dig möjlighet att larma platser som förut varit mycket kostsamt. Säkerhetssystem Alla sändare

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

SVERIGES MEST VAKSAMMA LARM. alertalarm.se. Snabbmanual Alert Alarm

SVERIGES MEST VAKSAMMA LARM. alertalarm.se. Snabbmanual Alert Alarm SVERIGES MEST VAKSAMMA LARM. alertalarm.se Snabbmanual Alert Alarm Välkommen Välkommen och grattis till ditt val av hemlarm Ditt nya larmpaket är förberett för att du ska kunna montera och driftsätta det

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Snabbmanual Detectlarm

Snabbmanual Detectlarm Snabbmanual Detectlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man...- hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem... Innan du monterar... Montera entralenhet...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går.

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Securitas Hemlarm Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Avtal I samband med leveransen av ditt Securitas Hemlarm fick du

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

POWERMAX+ Handhavande

POWERMAX+ Handhavande SVENSKA POWERMAX+ Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅLL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1

POWERMAX. Programmeringsanvisning. Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring INNEHÅL DW5450P 1 POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Programmeringsanvisning INNEHÅL 1. BESKRIVNING 1.1 Grundläggande råd...2 1.2 Tillträde till Installationsmenyn...2 2. PROGRAMMERING NY INSTALLATÖRSKOD...3

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

Vi har öppnat Larmcentral!

Vi har öppnat Larmcentral! Vi har öppnat Larmcentral! Låt oss skapa trygghet tillsammans! Vi erbjuder både larm och säkerhetstjänster för företag och privatpersoner Oavsett om du har villa, lägenhet eller fritidshus så erbjuder

Läs mer

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 1 Innehåll 1. Introduktion 3 2. Installationsförfarande 4 3. Översikt av din hemsida 9 4. Lägga till ytterligare komponenter 11 5. Ändra användarkoder 14

Läs mer

Larmpaket. JA-63KRX - Centralenhet. JA-63F - Trådlös kodpanel. JA-60N - Trådlös magnetkontakt. SA-211 - Magnetdetektor

Larmpaket. JA-63KRX - Centralenhet. JA-63F - Trådlös kodpanel. JA-60N - Trådlös magnetkontakt. SA-211 - Magnetdetektor Larmpaket Produktnamn Paket - Förmånskund Paket - Övriga JA-63KRX - Centralenhet Centralapparat som är hjärtat i systemet. JA-63F - Trådlös kodpanel Trådlös manöverpanel vartifrån du styr larmet. JA-60N

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm - lägenhet Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

LARM FÖR HEM & FÖRETAG

LARM FÖR HEM & FÖRETAG LARM www.induohome.com LARM FÖR HEM & FÖRETAG SÄKERT LARM VIA GSM Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på distans och

Läs mer

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR Varför Spectrafence? Näst intill dagligen kan vi läsa om olika angrepp som sker på djur runt om i landet. Det rör sig om stölder, misshandel, knivvåld, vargangrepp med mera.

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Användarhandbok för PowerMaxComplete

Användarhandbok för PowerMaxComplete Användarhandbok för PowerMaxComplete Innehållsförteckning Snabbguide till de vanligaste åtgärderna för larmstyrning...2 Kontaktlista...2 Ljusindikeringssignaler...2 Sirensignaler...3 Praktiska tips för

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer...3 Utloggning...3 Återställa brandlarm så att brandlarm åter kan utlösas...4 Hantera

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer