Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden"

Transkript

1 Omvärldsanalys Verktyg att forma framtiden Oktober 2008 Göran Krafft Kairos Future AB Hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden Future Strategy Action Forskningsbaserad Framsyn Framtidsbaserad organisationsutveckling Att omvandla strategier till verklighet Övning Skriv ned ett antal trender på gula lappar. 1 trend/lapp Värdera trenderna utifrån betydelse förutsägbarhet Vilka omvärldsförändringar kommer att påverka NLL mot 2020? Mycket Hur betydelsefull är trenden? Lite Mycket Hur förutsägbar är trenden? 1

2 Varför framtidsberedskap? Ökar kraven på framtidsberedskap? Framtiden är inte en enda 2

3 KAN MAN FÖRUTSÄGA FRAMTDEN? Hur ser vi på framtiden? Två historiska exempel Förutsägbar! Oförutsägbar! Sir Isaac Newton, Niels Bohr, Synsätt på framtiden Förutsägbar! Framtiden är annorlunda än idag men det finns en kontinuitet mellan nuet och framtiden Oförutsägbar! Känd framtid Delvis känd delvis okänd Okänd framtid Planering är enkel men meningslös Planering är komplex och meningsfull Omvärldsanalys Planering är omöjlig och meningslös 3

4 Olika ambitioner med omvärldsanalys Komplext Forma Framtiden Förhållningssätt Enkelt Städa Akuta problem Behandla Uppkomna problem Förutse Framtida behov Reaktivt Proaktivt Kort Framförhållning Lång Paradigmskifte Den stora kartan Från Agrar- till Industri- till Kunskaps- till vadå? Vad är paradigm? Paradigm är det böjningsmönster som styr vetenskapligt tänkande. Thomas Khun Normalt tillstånd - Anomalier - Vetenskaplig kris - Revolution - Nytt paradigm 4

5 Paradigm industrieror Ånga UK Elektro Tyskland London Manchester Bil, olja USA Berlin Wien 1990-? IT, media Stilla Havet New York Östkust-USA Shang-Hai? Bangalore? San Fransisco Los Angeles Paradigmets utveckling Antal lösta problem Paradigmet förlorar i styrka. Ett paradigms utveckling liknar den så kallade produktutvecklingskurvan. Ett nytt paradigm slår igenom Paradigmet löser fler och fler problem. Tid Resultatet av åldrande paradigm Antal lösta problem När paradigmet förlorar i styrka samlas olösta problem på hyllan. Och ett nytt paradigm förbereder sig på att slår igenom Tid 5

6 Övergångarna är svårast! Antal lösta problem Här är strategiarbete relativt svårt. Erfarenheter kan vara en nackdel. Känslig övergång Här är strategiarbete relativt enkelt. Erfarenheter är ofta en fördel Tid Om omvärldsoch framtidsanalys Omvärldsanalys Definition: En systematisk process där man samlar in och analyserar omvärldsinformation och drar strategiska slutsatser av dem. Olika logik Kontinuerlig eller ad hoc-artad Reaktiv eller proaktiv Kan ha olika syften: Förfina det man redan gör, effektivitetsspaning Utveckla verksamheten, förnyelsespaning Som underlag för en specifik frågeställning/uppgift; affärs- och verksamhetsutveckling, informationskoncept osv 6

7 Omvärldsanalys - syfte Skapa beredskap för en osäker framtid Upptäcka möjligheter Hantera risker Underlag för att formulera strategier. Beslutsunderlag För att förstå vad som kan komma att hända. För att kommunicera om framtiden. Förmedla information mellan omvärldsbevakare och ledning För att skapa både förståelse och känsla för möjliga framtider. Göra framtiden levande och engagerande Spaningens syfte olika logik Effektivitetsspaning Effektiv och målinriktad Mål Professionalisering Vision Förnyelsespaning Kreativ och nyttoinriktad Förvaltning Fördjupning Specialisering Vägval Sökande Stagnation död Genomförande Omprövning Kaos/Kris Behov Omvärldsanalysens tre nyckelfrågor Vad händer? X Varför händer detta? Vad innebär det på sikt och vad betyder det för oss? A B C D E F Nyckeln till seger ligger i att veta var pucken hamnar härnäst Wayne Gretzky 7

8 Omvärldskartan Media OMVÄRLD (drivkrafter, fjärrvärld) NÄRVÄRLD (arena) Ekonomi & marknad Legal Behov Distribution INVÄRLD (Den egna organisationen) Medborgare Samarbetspartners Politik Ekologi Substitut Regering & riksdag Teknik Företag Socialt & livsstilar Leverantörer Institutioner (struktur) Omvärldskartan Media OMVÄRLD (drivkrafter, fjärrvärld) NÄRVÄRLD (arena) Ekonomi & marknad Legal Behov Distribution INVÄRLD (Den egna organisationen) Medborgare Samarbetspartners Politik Ekologi Substitut Regering & riksdag Teknik Företag Socialt & livsstilar Leverantörer Institutioner (struktur) Omvärldsanalys för Söderhamn Trender och scenarier mot 2012 I samarbete med Kairos Future AB 8

9 THE CHALLENGE Söderhamn had lost many jobs over the last ten years due to the closing of many industrial and military units as well as governmental agencies Young people are leaving the municipality due to lack of jobs Shared insight among the political and administrative leadership that nobody but the people in Söderhamn will bring the municipality out of the crises Thus: Great need for a new vision that could be shared by all stake-holders in the region and that could be operationalized into a set of key strategies for the next ten years Frågeställning Vilka omvärldsförändringar påverkar förutsättningarna för att skapa långsiktig hållbar utveckling och tillväxt för Söderhamn? Med hållbar utveckling och tillväxt menas: Ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv Tidshorisont 2012 Resultat från 19:e januari Trender Inventering av omvärldstrender 70 Trendanalys säkra trender Osäkerheter Inventering av osäkerheter 15 Två centrala osäkerheter 2 Fyra scenarier 9

10 14 säkra trender Säkra omvärldstrender Internationaliseri ng Snabbare teknikutveckling Säkra omvärldstrender, forts Ökad betydelse för upplevelseturism Livskvalitet blir viktigare 10

11 Säkra omvärldstrender, forts Makten flyttar uppåt - ansvaret nedåt Åldrande befolkning Säkra omvärldstrender, forts Ökad samverkan i samhället Ökade krav på kunskap & kompetens Säkra omvärldstrender, forts Ökat informationsflöde Profilering allt viktigare 11

12 Säkra omvärldstrender, forts Hållbar utveckling i fokus Svårare att finansiera offentlig sektor Säkra omvärldstrender, forts Storlekspolariseri ng ökar bland företag Behov av infrastruktur och kommunikatione r ökar Livskvalitet viktigare Trender som styr 7 Internationalisering utvecklingen 3 8 Snabbare teknikutveckling Upplevelseturism ökar Makten uppåt, ansvaret nedåt Ökat infoflöde Profilering viktigare Åldrande befolkning 1 Hållbar utveckling 14 6 Ökad samverkan 4 Storlekspolarisering Ökade krav på kunskap och kompetens Svårare finansiera off sektor 2 9 Behov av infrastruktur och kommunikationer ökar Trender som i huvudsak påverkas av andra trender 12

13 Osäkerheter och scenarier Två strategiska osäkerheter mot 2012 Avmattning och stagnation Ekonomi på nationell nivå Lång stabil tillväxt Mångfald i boendevalen Var vill människor bo? Storstadsboende lockar Lång stabil tillväxt Mångfald i boendevalen Änglar, finns dom? Hem till byn Stadens ljus Kvarteret Korpen Storstadsboende lockar Avmattning och stagnation 13

14 Mångfald i boendevalen Änglar, finns dom? Stabil befolkning tack vare nettoinflyttning God ekonomi och goda sociala förhållanden Kunskapsintensiva, regionexporterande företag med hög förädlingsgrad Infrastruktursatsningar bidrar till utvecklingen Medborgare ställer ökande krav på inflytande Ökande utbildningsnivå tack vare inflyttning Hem till byn Lång stabil tillväxt Stadens ljus Kvarteret Korpen Storstadsboende lockar Avmattning och stagnation Mångfald i boendevalen Änglar, finns dom? Hem till byn Lång stabil tillväxt Stadens ljus Befolkningen åldras och unga flyttar ut Minskat skatteunderlag och arbetslöshet Utvecklat samarbete med Baltikum Storskalig besöksnäring och turism Infrastruktursatsningar bidrar till utveckling Inget nyskapande i det politiska livet Sjunkande utbildningsnivå på grund av utflyttning Kvarteret Korpen Storstadsboende lockar Avmattning och stagnation Lång stabil tillväxt Mångfald i boendevalen Änglar, finns dom? Hem till byn Stadens ljus Kvarteret Korpen Åldrande befolkning, unga tvingas flytta Inga regionala stöd, dålig ekonomi Minskat skatteunderlag och arbetslöshet Småskalig dåligt utvecklad besöksnäring, Etniska motsättningar och social oro Sjunkande utbildningsnivå på grund av utflyttning Storstadsboende lockar Avmattning och stagnation 14

15 Lång stabil tillväxt Mångfald i boendevalen Änglar, finns dom? Hem till byn Begränsad befolkningsminskning tack vare god livsmiljö Ojämn ekonomisk utveckling i regionen Besöksnäring och småskalig exploatering av lokala förutsättningar Obefintligt regionalt stöd, dålig infrastruktur Medborgare ställer ökande krav på inflytande Entreprenörskap utan krav på hög utbildning Stadens ljus Kvarteret Korpen Storstadsboende lockar Avmattning och stagnation Nytta med omvärldsanalys? Den egna organisationens förhållande till omvärlden Förlopp i strategisk utveckling Total mängd förändring Omvärldens förändring Organisationens förändring Strategisk glidning Tillväxtförändring Omvandlingsförändring Omvandling eller död Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes 15

16 TAIDA - ett ramverk för framtidsberedskap Tracking Analyzing Imaging Deciding Acting Spåra förändringar i omvärlden Blicka bakåt, inåt, utåt och framåt Vidga sinnet! Analysera trenderna och skapa scenarier Vad betyder detta för oss? Fokusera! Identifiera en positiv målbild Vad vill vi vara i ljuset av omvärlden? Visionera! Testa och utforma strategier Ta fram robusta strategier Skapa! Besluta! Att gå från ord till handling Vilka är de första stegen på vägen? Konkretisera! SLUT I RUTAN! Beställ gärna våra nyhetsbrev Watching och Global Watching. 16