Samarbete och samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete och samverkan"

Transkript

1 Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering

2 Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand Budgetöverskridningar-inga pengar längre Ändrad politisk situation-ingen majoritet eller vilja längre Ändrad opinion-inget stöd längre

3 3 perspektiv på samarbete och samverkan Institutionsanalys Nätverksanalys Systemanalys

4 Institutioner-Normer och regler som styr Hur individer relaterar till varandra i sociala sammanhang Hur organisationer och företag kommunicerar Hur politiker och tjänstemän samverkar eller inte med företag, akademiker, individer osv.

5 Forskning om institutioner och samarbetets förutsättningar Aktörerna uppskattar Transaktionskostnader att vara med/inte vara med? Investering: hur mycket tid och energi ska läggas? Spelregler: formella och informella Mindsets: Går det att tänka annorlunda? Struktur: Relation till andra aktörer? Beror på Lika/olika organisationer, kultur, risk, regler Intresse, vinst, förtroende, förväntningar Lagar, traditioner, individer Erfarenhet, kultur Formella och informella regler

6 Tid, pengar, risk att samverka Transaktionskostnader Det är lätt att jobba med dem. De talar liksom samma språk.. De är också en kommun, de vet vad det handlar om De talar i kvartersrapporter, vi har en långsiktig 10 årsplan. Det går inte ihop. Massa tid går till att undvika missförstånd Vi sköter saker via epost, men de tycker att det är viktig att mötas.. Det går inte att identifiera min motpart i deras organisation deras struktur är så annorlunda man vet aldrig om de kommer att göra det de lovar så vi har sett till att skriva in tydliga regler om åtaganden i samarbetsavtalet till slut så fick vi anlita en konsult ledar processen. Det hjälper men har ökat våra kostnader

7 Hur mycket tid och pengar ska du bidra med? Vad vinner du? Vad kostar det? Är andra beredda att betala för andra?(free riding) Finns det risker att vara med? Att inte vara med? Måste det göras nu? Kan det vänta? Ska du gå på mötet? Kan du skicka en medarbetare? Dessa uppskattningar beror i högsta grad på hur andra räknar!

8 Ska du skippa mötet? Det verkar som om viktiga aktörer är med. Vår organisation bör också vara representerad! Det hänger inte på mig..andra kan driva det framåt! Det tappar fart. Vi skickar en praktikant till mötet number attending number of actor types represented number of organizations represented board of directors and strategy group board of directors and strategy group steering committee and strategy group action group workshop action group action group

9 Olika spelregler=olika resultat Informell och indirekt kommunikation bygger förtroende, rekrytera nya aktörer, nya idéer Formell projekt genomföra åtgärder mobilisera pengar anses vara mer legitim

10 mindsets Vad är problemet? är detta lösningen?

11 Stor utmaning: andras mindsets

12 problem? Större utmaning: dina egna? lösning?

13 6 degrees..

14 2. nätverksperspektiv Hur står aktörerna i relation till varandra? (noder, länkar) Roller och grupperingar Viktigast är inte bara hur många länkar man har, men till vem och vem du länkar med varandra

15 Samverkan, stress och resurser resurser.... Få nya idéer Trygg men sårbar Trygg och nyfiken Effektiv men inte innovativ Krigande stammar stress

16 nätverksövning Tänk efter... Vem är brobyggarna, eldsjälar, spindlar i nätet? Vem är isolerad? Finns kluster? Vem är med? Starka eller svaga länkar? Vad är det som håller ihop dem? Vad kostar det att vårda kontakterna..

17 3. Systemperspektiv Komplicerad och/eller komplex Osäker och/eller sårbar Drivkrafter Vilka system representeras i bilden?

18 Hållbarhetsteorier förr och nu Hållbarhet= optimala resursnivåer Hållbarhet= bärkraftiga system Resurser Undvika störningar En lösning Komplicerad Tjänster Acceptera störningar, undvika krascher Många lösningar Komplex

19 Komplicerad eller komplex? Flera samspelande delar Kan förutse resultat om man vet delarnas egenskaper och hur de interagerar Utmaning: specificera egenskaperna och interaktionerna på ett korrekt sätt Flera interagerande delar Kan inte förutse resultat även om man vet allting om delarnas egenskaper Utmaning: hantera störningar och oväntade utfall Vad har du för system? Komplicerad, komplex eller både och..?

20 Systemperspektiv: Shelling s segregationsspel Alla vill leva i ett mångfaldssamhälle men vill inte vara den enda röd, blå grön Om du är röd och har 1-3 grannar, vill du att alla ska vara röda, 3-6: 2 röda, 8: 3 röda. Du flyttar/lämnar staden om du är missnöjd Samma regler för blå och grön.

21 Sårbarhet vs osäkerhet Fysisk infrastruktur Skatter, avgifter m.fl. osäkerhet sårbarhet Under hela projektet men sjunkande trend över tid Mest inför byggstart Snabbt minskande efter införandet Inför nya omständigheter (t.ex. val) men minskar över tid

22 DRIVKRAFTER. AKUT!! BRÅK eller FÖRHANDLINGAR X SAMVERKAN Ingen samsyn? samsyn INGENTING HÄNDER GEMENSAMMA VISIONER Låg angelägenhet

23 Tipping points and phase shifts tch?v=ga8z7f7a2pk Holling, C.S., Resilience and Stability of Ecological Systems Annual Review of Ecology and Systematics,1973

24 Vad kan Ni göra? 1. Kartlägga osäkerheten 2. Identifiera sårbara investeringar/åtgärder 3. Skydda det sårbara eller gör det mer flexibelt 4. Experimentera och läsa av signaler

25 1. kartlägga osäkerheten Faktisk osäkerhet: hur kommer tekniken utvecklas? Strategisk osäkerhet: hur kommer åtgärderna att påverka samhället, och hur påverkar de varandra? Institutionell osäkerhet: hur kommer processen att hanteras framöver? Allting är inte lika osäkert vilka moment är mest osäkra/mest förutsägbara?

26 2. Identifiera sårbarhet Ingen konsensus kring problemens angelägenhet Stora projekt som går i varandra Kortsiktig eller rigid finansieringsplan Komplicerade ägar-och ansvarsstrukturer Lång projektering/införelsetid Att den är sårbar innebär inte att den är fel, bara att man ska vara medveten om dess sårbarhet.

27 3. Skydda eller göra flexibelt För att skydda projekt Lagstiftningar Infrastrukturfonder Öronmärkta skatter För att göra projekten flexibla Privat ansvar Projektbolag + projekten kan fortsätta - låga incitament att hushålla med pengar - och om de är fel? + mer flexibelt (färre inblandade) + ansvar för projektering och finansiering i samma organisation - bristande möjligheter till insyn

28 4. Experimentera och läsa av signaler Pilotprojekt Andras erfarenhet Opinionsundersökningar, folkomröstningar Indikatorer Aktualitetsprövningar Små steg

29 Sammanfattning Institutioner: vad styr beteenden, hur reagerar du till spelreglerna? Nätverk: hur står intressenter i relation till varandra och vad spelar det för rolll System: vilken sorts system? Osäker, sårbar? Vad är drivkrafterna kan du påverka dem?

30 Er roll handlar är inte att (bara) producera och utföra utan även att navigera igenom komplexa och ibland oförutsägbara situationer genom att samarbeta/samverka

31 Att samverka...

32 Din historia.. Viktiga aktörer vem är med, vem är inte med och varför? Struktur vad är din/andras roller? Transaktionskostnader kostsam att vara med? Varför? Hur mycket är du själv beredda att investera? Mindsets och Regler hur mycket spelrum har du? Kan du bestämma? Hur påverkas demokratiska processer?

33 Lycka till och tack!

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Hotell Höga Kusten 2011-01-25 Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Minnesanteckningar. Den attraktiva regionen

Minnesanteckningar. Den attraktiva regionen Minnesanteckningar Den attraktiva regionen Konferens i Stockholm den 13 november 2014 SUMMERING AV DARs KONFERENS Introduktion Det treåriga forskningsprojektet Den Attraktiva Regionen arrangerade i november

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12 Moderatorn 600 000 utlandsfödda går till jobbet varje dag Var fjärde arbetslös är utrikesfödd Två olika perspektiv på

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Minskar samordning resultat?

Minskar samordning resultat? Minskar samordning resultat? Mars och april har varit hektiska, jag har rest runt och marknadsfört Grön IT för en av mina klienter och känt mig lite som en dansbandmusiker som åker från stad till stad

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Handbok i projektplanering

Handbok i projektplanering Handbok i projektplanering Innehåll Handbok i projektplanering 3 Förkortningar 4 Mänskliga rättigheter i fokus 5 Forum Syds resultatmodell för utvecklingsprojekt 13 Projektplanering: från idé till projekt

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

1 Vad kan vi väljare göra?

1 Vad kan vi väljare göra? Gör uppror! Lätt sagt men hur, och åt vilket håll? Det här är inte ett projekt med en start och ett slut. Det handlar om ändrade värderingar och förväntningar, hos oss väljare och hos våra politiker. Det

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer