AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni Erik Herngren Jessica Carragher Wallner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner"

Transkript

1 AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010 Erik Herngren Jessica Carragher Wallner

2 F F U T U R E E S S T T R FUTURE R A T A E T G E Y -- G STRATEGY Y A C T A I C O T N - I -! O N! Foresight that matters innovation that works FUTURE Research-based foresight STRATEGY Future-based business development Strategy enforcement Multiclient Studies Knowledge Communities Courses and speeches Scenario and trend analysis Vision, strategy Innovation Strategic change Coaching Consumers, Markets and Innovation Leadership, Work and Change Society and Development Barcelona Stockholm Copenhagen Paris

3 Dagens agenda ( tider o mer) Inledning Att arbeta med omvärld och framtid Praktiskt arbete Intuitiv trendspaning Identifiering av nyckelaktörer

4 ATT ARBETA MED FRAMTIDEN

5 STRATEGY F U T U R E S T RFUTURE A T E G Y- A C T I O N -! Ökar kraven på framtidsberedskap? Utan spaning - ingen aning"

6 Att blicka in i framtiden Tiden Nu Framtid

7 De två krafterna på vägen framåt Det jag måste! Det jag vill! Jag

8 Utmaningen att navigera mellan olika framtider Den möjliga utvecklingen Tiden Nu Framtid Den troliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen

9 Tidshorisont kontra metod Prognos Scenarier Spådomar Nu Tiden Framtid

10 Prognoser, scenarier och visioner Prognoser En sannolik framtid Endast säkra samband Döljer risker Kvantitativa beskrivningar För att våga fatta beslut Dagligen Bra i det korta perspektivet, när osäkerheten är liten Scenarier Tänkbara framtider Osäkerheter integreras Tydliggör risker Kvalitativa beskrivningar För att förstå vad vi beslutar om Mer sällan Bra i det medellånga till långa perspektivet med normal till hög osäkerhet Visioner Önskvärd framtid Värderingar grunden Döljer risker Vanligen kvalitativa För att skapa energi Relativt ofta Fungerar som igångsättare av frivillig förändring Objektiva Subjektiva

11 Tre världar Omvärld, den värld vi inte kan påverka Närvärld, den värld vi indirekt kan påverka Invärld, den värld vi verkar i (= den egna organisationen) Omvärld (drivkrafter) Närvärld (arena) Invärld

12 Hur hänger de ihop?!? Media OMVÄRLD (drivkrafter, fjärrvärld) NÄRVÄRLD (arena) Ekonomi & marknad Legal Behov Distribution Konkurrenter INVÄRLD (Den egna organisationen) Medborgare Samarbetspartners Politik Ekologi, miljö & hälsa Substitut Regering & riksdag Teknik & vetenskap Företag Leverantörer Socialt & livsstilar Institutioner (struktur)

13 Vad sker och vad synes ske? Synliga händelser Berättelser Drivkrafter Trender Kausala samband Mönster Strukturer

14 Omvärldsanalysens tre nyckelfrågor Vad händer? X Varför händer detta? A B D E F Vad innebär det på sikt och vad betyder det för oss?

15 OM NUVARANDE PROCESS

16 Processöversikt Dialog med medlemmarna i Avfall Sverige Årsmötet 2010 Bakåtblick Trendspaning Osäkerhetsspaning Höstmötet 2011 Scenariodiskussion Idéspaning kring önskat läge Årsmötet 2011 Redovisning av: -scenarier (rep) -önskat läge Jun 10 Nov 10 Jun 11 Referensgrupp Styr UVK Styr Styr Analysgrupp Startmöte LAB I Trendanalys Scenarioaxlar Avstämn/ korr LAB II Förslag till målbild Kairos eget arbete Förber: inläsning årsmötet Scenarioarbete analys rapport Förbered: höstmötet Målbildsarbete + prel slutrapport Korr slutapport

17 PRAKTISK SPANING F U T U R E S T R FUTURE A T E G Y - STRATEGY A C T I O N -!

18 Frågeställningen vi ska undersöka Vilka omvärldsförändringar påverkar kommunernas roll i framtidens avfallshantering? Tidshorisont: 2020

19 Avfall Sveriges omvärldskarta Legal Ekologi, miljö & hälsa Media Branschorganisationer Lobby NGO:s Substitut Finansiärer Teknik & vetenskap OMVÄRLD (drivkrafter, fjärrvärld) NÄRVÄRLD (arena) EU Regering & riksdag Myndigheter Konkurrenter INVÄRLD (Avfall Sverige medlemmen) Kunder Leverantörer Socialt & livsstilar Ekonomi & marknad Invånare Skola/Utbildning FOU Fackliga organisationer Företag Institutioner (struktur) Politik

20 INTUITIV TRENDSPANING

21 Varför utgår vi från trender? Trender förankrar oss i verkligheten Trender minskar risken att våra älsklingsteman får all uppmärksamhet Trender utgör en objektiv utgångspunkt för diskussion om framtiden (Vi kan vara oense om vad som kommer att ske men bör kunna enas om vad vi ser hända idag)

22 Tre viktiga komponenter F U T U R E S T R FUTURE A T E G Y - STRATEGY A C T I O N -!

23 Vad är en trend? En långsiktig förändring En förändring som har en riktning Den syns nu! (Inte något som du tror kommer att hända) En trend har ett giltighetsområde/domän Nu Trend Tid

24 STRATEGY F U T U R E S T RFUTURE A T E G Y- A C T I O N -! Att tänka på vid beskrivning av trender Förväxla inte trender och modenycker! Trender är djupare ofta irreversibla förändringar Skillnaden mellan trender och modenycker är som skillnaden mellan klimat och väder! Förväxla inte trender med strategier! En beskriven trend innehåller: Område/domän VAR och VAD? Riktning VART? Räckvidd tidshorisont HUR LÄNGE?

25 Att beskriva trender En trend har en riktning (mer, snabbare ) En trend har en domän, ett giltighetsområde Miljö Alltfler företag lanserar miljösmarta produkter/tjänster

26 EXEMPEL PÅ TRENDER

27 Demografi och urbanisering F U T U R E S T R FUTURE A T E G Y - STRATEGY A C T I O N -!

28 Ökad press på den offentliga ekonomin F U T U R E S T R FUTURE A T E G Y - STRATEGY A C T I O N -!

29 STRATEGY F U T U R E S T RFUTURE A T E G Y- A C T I O N -! Politikens återkomst

30 Livsstilar vem vill jag vara idag? F U T U R E S T R FUTURE A T E G Y - STRATEGY A C T I O N -!

31 Ökad upplevd tidsbrist F U T U R E S T R FUTURE A T E G Y - STRATEGY A C T I O N -!

32 STRATEGY F U T U R E S T RFUTURE A T E G Y- A C T I O N -! Avfallsområdet: Materialinsamling, avfallsminimering och återvinning

33 INTUITIV TRENDSPANING

34 Trendspaning VAD och HUR? Agenda Trendspaning - individuellt Trendvärdering - gruppvis Sammanställning och diskussion Arbetsform Individuellt tänkande Gruppvis diskussion, tänkande Sammanställning i plenum Syfte Så många tankar, idéer och inspel som möjligt

35 Regler för dialogen i gruppen Allas synpunkter är lika viktiga Respektera andras åsikter och dina egna! Utse en ordfördelare som håller ordning på samtalet Utse en skrivare som sammanfattar era slutsatser

36 Beskriv trender i nuet Vilka förändringar i omvärlden ser du som påverkar kommunernas roll i framtidens avfallshantering fram mot år 2020? Skriv ner varje förändring (trend) på en post-it lapp Skriv läsligt Skriv på övre halvan av lappen Arbeta individuellt! Självcensurera inte dig själv Hellre för många lappar än för få Ökad mängd förpackningar med komplex sammansättning.

37 Vidga perspektivet Tänk gärna på dessa områden när du letar förändringar: Ekonomi & marknad Politik Institutioner och organisationer Sociala förändringar och livsstilar Teknik & vetenskap Ekologi, miljö och hälsa Legalt Media

38 Värdera trenderna i gruppen Placera ut trenderna i diagrammet Diskutera igenom lapparna: Enas om placeringen (om ni inte redan gjort det) Sök och sätt ihop dubbletter Ödsla inte tid på lappar som hamnar på nedre halvan Stor Datorer blir allt billigare och snabbare Datorer blir allt billigare Datorer och blir allt snabbare Datorer blir allt billigare billigare och och snabbare snabbare Betydelse Datorer blir allt billigare och snabbare Liten Osäker Framtid Säker

39 Sammanfatta resultatet Redovisa resultatet Lappar uppe till höger redovisas som säkra trender. Välj ut max 7 trender Lappar uppe i mitten eller till vänster redovisas som strategiska osäkerheter. Välj ut max 5 osäkerheter Stor Datorer blir allt billigare och snabbare Datorer blir allt billigare och snabbare Datorer blir allt billigare och snabbare Datorer blir allt billigare och snabbare Betydelse Liten Datorer blir allt billigare och snabbare Datorer blir allt billigare och snabbare Osäker Framtid Säker

40 Beskriv era utvalda trender och osäkerheter För att vi ska veta vad ni menar med trenderna vill vi att ni beskriver trenderna på ett trendkort: Ge trenden ett tydligt namn (hel mening) Beskriv kort vad ni menar med trenden samt varför den är viktig Gör motsvarande sak för de strategiska osäkerheterna: Namn Kort beskrivning Vilka möjliga huvudutfall ser ni att osäkerheten skulle kunna resultera i framöver?

41 Det blir allt fler intelligenta förpackningar på marknaden Beskrivning: Allt fler förpackningar importeras från utlandet och är försedda med ny teknik, elektroniska delar och fler för kunden osynliga identifikationsmöjligheter. Varför är detta en viktig trend? Det skapar nya utmaningar för oss att skapa möjligheter för kunden att sortera sitt avfall men också för Avfall Sverige att ta hand om nya former av avfall

42 Vill konsumenterna köpa sig frid med tid eller pengar? Beskrivning: Hanteringen av energi- och miljöproblematiken leder till att medborgarna/konsumenterna kommer tvingas ta ett ökat ansvar för lösningarna. Frågan är med vilken valuta de vill betala? Mer tid läggs på egna insatser för att lösa Utfall 1: Utfall 2: Nån-annan-ismen tar över. Istället för att lägga problematiken. Återvinningslösningarna från 90- & 00-talet har g jort att folk vant sig vid att betala med den egna tiden ner egen tid på ytterligare källsortering och utsortering av matavfall vill folk ha ökad bekvämlighet och är beredda att betala för detta.

43 Stoppa ner trendkorten i kuvertet Skriv ner rubrikerna på de säkra trenderna respektive osäkerheterna på framsidan på kuvertet Stoppa ner alla trendkorten i kuvertet

44 Dubbelkolla omvärldskartan Fundera tillsammans i gruppen om det finns andra aktörer eller intressenter som kommer att påverka kommunernas roll i framtidens avfallshantering än de som finns på kartan? Skriv ner de aktörerna/intressenterna ni vill skicka med oss i analysgruppen på listan Lägg listan i kuvertet Aktörskomplettering:

45 Säkerställ att ni inte missat något perspektiv Jämför de säkra trender och strategiska osäkerheter ni valt ut. Vilka områden är de hämtade från? Har ni missat något område: Ekonomi och marknadsföring Politik och opinion Institutioner och organisationsformer Sociala förändringar, livsstilar och värderingar Teknik och (natur-)vetenskap Ekologi, miljö och hälsa Lag och brott Media och kultur

46 Avfall Sveriges omvärldskarta Legal Ekologi, miljö & hälsa Media Branschorganisationer Lobby NGO:s Substitut Finansiärer Teknik & vetenskap OMVÄRLD (drivkrafter, fjärrvärld) NÄRVÄRLD (arena) EU Regering & riksdag Myndigheter Konkurrenter INVÄRLD (Avfall Sverige medlemmen) Kunder Leverantörer Socialt & livsstilar Ekonomi & marknad Invånare Skola/Utbildning FOU Fackliga organisationer Företag Institutioner (struktur) Politik

47 Sammanfatta trendspaningen Sammanfatta era spaningar på sammanfattningsarket: Lista de 7 viktigaste trenderna Skriv ner de 5 viktigaste strategiska osäkerheterna

48 NAMN PÅ TRENDEN Beskrivning: Varför är detta en viktig trend?

49 NAMN PÅ TRENDEN Beskrivning: Varför är detta en viktig trend?

50 NAMN PÅ TRENDEN Beskrivning: Varför är detta en viktig trend?

51 NAMN PÅ TRENDEN Beskrivning: Varför är detta en viktig trend?

52 NAMN PÅ OSÄKERHETEN Beskrivning: Utfall 1: Utfall 2:

53 NAMN PÅ OSÄKERHETEN Beskrivning: Utfall 1: Utfall 2:

54 NAMN PÅ OSÄKERHETEN Beskrivning: Utfall 1: Utfall 2:

55 NAMN PÅ OSÄKERHETEN Beskrivning: Utfall 1: Utfall 2:

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 2 MSB:s kontaktpersoner: Benny Jansson, 010-240 44 36 Kristin Jacobsson,

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport MAGNUS KEMPE CRISTIAN WENNERSTRÖM HELÈNE OLSSON KAIROS FUTURE, 2014-02-17 Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING 17 FEBRUARI 2014 Consultants for

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33 Innehåll Om boken...7 Affärsplanen...9 Vad är en affärsplan?...9 Affärsplanens innehåll...10 Två affärsplaner...11 Så läser finansiären din affärsplan...12 Affärsplanens framställning...16 Förslag till

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 VISION 2015 Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 Förutsättning Att hela Enköping hjälps åt Visst vill DU vara med! 2 Vår vision Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt. Brainstorming

Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt. Brainstorming Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt Brainstorming Vart vill vi? Framtidsplanering Brainstorming I varje förening är det viktigt att tänka

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer