TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss."

Transkript

1 TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och därmed får alla i samhället åka gratis. Åka från vart man vill till vart man vill Genom att använda datorn hemma eller vid busshållsplatsen ska man kunna boka resor. Turistinformation När man åker buss ska det synas information om omgivningen på en skärm eller i hörlurar. Interaktiv skärm vid varje säte Den här skärmen ger underhållning under resan. Man kan ha musik, film eller andra saker som man kan dra nytta av. Cabbad buss På sommaren ska man kunna välja om man vill sitta inne eller ute på en buss där interiören, med en annorlunda placering av sätena, inbjuder till gemenskap. Sidan 1 av 11

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Designprocessen... 2 Utgångspunkter... 2 Användarstudier... 3 Bilder från vår studieresa till borlänge och dalatrafik Koncept och visualisering... 4 Bekvämlighet inom kollektivtrafik - Fysisk och Mental... 5 Vart bussen är?... 5 Inställning till Kollektivtrafik... 5 Varför åker bussen onödigt långa sträckor?... 6 Tråkigt och obekvämt att åka kollektivt... 6 Utvärdering och konceptval... 7 Justering och genomförande... 8 Beskrivning av Teambuss konceptet... 8 Gratisbuss... 8 Åka från vart man vill till vart man vill... 8 Automatisk turistinformations visning... 9 Touchdisplay i bussäte Cabbad Buss Designprocessen Utgångspunkter I Sundsvall tog vi del av föreläsningar och började analysera problemet och hur vi skulle lösa uppgiften. Vi hade under vår tid i Sundsvall en enskild introduktion med SVID s VD Robin Edman som inspirerade oss och startade upp vårat arbete. Vi gick vidare med att fördjupa oss i att utveckla en buss. Som skulle bli ett mer attraktivt alternativ för bilister. Uppdelade i grupper kom vi fram till olika idéer och började anteckna. I princip 20 personer har på olika vis engagerat sig i projektet från och till under veckorna från att vi var i Sundsvall på introduktionen. En grupp ville bygga vidare på en idé om marknadsföring och att göra kollektivtrafik mer attraktivt genom reklam osv. Två grupper hade problemet med frågeställningen Var är bussen? vilket innebar att dom ville på något effektivt sätt kunna veta var bussen var eller i alla fall om man missat den eller inte. Vi vägde fram och tillbaka på olika idéer och försökte komma fram till något slags beslut. Vi bestämde under vårat första möte med vår industridesigner Lotta Hernek, att vi ville rikta in oss på kollektivtrafiken som för oss kändes som ett miljömedvetet val. Det kändes som något som också har stora potentialer att utvecklas till det bättre ur flera olika synvinklar. Sidan 2 av 11

3 Användarstudier Efter att ha överenskommit över att det var kollektivtrafiken vi ville inrikta vårat projekt på så ordnade vi ett möte med Dalatrafik, det företag som ansvarar för stor del av kollektivtrafiken i Dalarna med speciell inriktning på buss. Alla projektdeltagare åkte kollektivt och analyserade aktivt sin resa när vi via buss färdades till mötet på Dalatrafik, samma sak på hemresan via tåg. Tanken var att komma på en del av de saker en resa via kollektivtrafik innebär, vad som är positivt, negativt och vad som påverkar människors beslut vad gäller färdsätt. Vi genomförde på resan flertalet intervjuer med frågor om just det, varför/varför inte de intervjuade åker kollektivt samt om de hade några idéer eller tankar kring hur de skulle lockas till att göra det mer. För det fysiska, funktionella och estetiska dokumenterade vi med bilder på detaljer i fordonen och utanför. Foton på design, bekvämlighet, slitage, funktionalitet, estetiskt tilltalande/inte tilltalande saker sparades för senare analys. På informationsmötet hos Dalatrafik fick vi ta del av kunskaper från tre insatta inom lite olika områden. Marknadschef på Dalatrafik, Tomas Nordholm berättade för oss om företaget, hur busstrafiken är uppbyggd och fungerar samt vad som krävs för att det ska vara praktiskt möjligt att driva som företag. Konsult Oskar Jonsson från TFK berättade mycket om vad som påverkar människors attityd och inställning gentemot kollektivtrafiken och en del av vad som skulle kunna tänkas ligga bakom att den är så ouppmärksammad. Vi fick information av Bertil från Vägverket gällande deras roll i sammanhanget och en del fakta gällande ekonomiska frågor, utsläpp och statistiska fakta gällande kollektivt resande. Bilder från vår studieresa till borlänge och dalatrafik. Helbild bussen TV Sidan 3 av 11

4 Säte Benutrymme Takpanel ljus & fläkt Baksida säte Koncept och visualisering Vi satt och spånade idéer för att senare välja det som grupperna skulle fokusera vidare på. Sen delade vi in oss i grupper som jobbade vidare med olika idékoncept. Vi skissade på idéer som kan göra bussresorna roligare. Sidan 4 av 11

5 Bussresan indelad i de olika resdelarna från påtänkt resa hemifrån till anländande vid slutdestination. Bekvämlighet inom kollektivtrafik - Fysisk och Mental För vilka är detta ett problem: Den här frågan är väldigt svår att svara på. Problemet är olika stort för olika grupper och det varierar på vad i bekvämligheten det är. Dom flesta om inte alla målgrupper är inblandade eller berörda. Pensionärer är mer berörda utav den fysiska delen då dem inte har den fysiska förmåga som krävs. Ungdomar tänker inte ens på den arbetsinsats som krävs för att gå upp för de trappsteg som finns i bussens ingång men för en pensionär så är det påfrestande för deras knän. Vad innebär det för intressenten samt målgrupperna: Det borde vara i intressentens intresse att ta reda på och tillgodose de behov som ställs utav de som använder företagets tjänster. Att bara ha en målgrupp i tanke när man utformar en tjänst kommer inte att ge maximal avbetalning, om man istället tänkt på alla de resenärer som kan tänkas använda tjänsten så kommer vinsten att vara mycket större. Detta innebär alltså att både själva företaget och vi som konsumenter tjänar på det. En temporär kostnad för ett bussföretag kan löna sig om det innebär att t.ex. fler pensionärer åker med dem. Vart bussen är? Problemet är att folk som kommer till busshållplatsen vill veta om bussen har gått eller är på väg. Problemet innebär att du måste hålla tiden bättre plus att om du missar bussen kommer du för modligen för sent till jobbet eller så kommer dom för sent till buss bytte. Så dom vet när bussen kommer om den gått eller hur långt den har kommit, om den är sen tex. Frågor. 1. vad vill du vet om bussen 2. Hur skulle du vilja veta, var och när bussen är Inställning till Kollektivtrafik För vilka är det ett problem? För alla som inte ser kollektivtrafiken som ett alternativ Vad inne bär det för målgruppen? De är inte så öppensinnade och bidrar till miljöproblemen. Sidan 5 av 11

6 för intressenten? Kollektivtrafikföretag kan inte utveckla och förbättra trafiken om inte många använder den pga. t.ex. brist på ekonomiska medel. Vilka fakta skall samlas in? vad behövs? Varför inte kollektivtrafik? Varför kollektivtrafik? Vad behövs? var hittar vi den? Intervjuer, enkäter & Internet. Fokus grupper Varför är inte kollektivtrafik ett lika naturligt alternativ som bilen för dig? Varför åker bussen onödigt långa sträckor? För vilka är detta ett problem? Detta är ett problem för dem som bor en bit ut i skogen t.ex., eller folk som bor längre ifrån t.ex. skolan. Detta är folk som borde använda kollektivtrafik dagligen, för att minska utsläpp ifrån ett antal bilar som åker till och från istället för att alla åker samma buss. Vad innebär det för målgruppen/bussbolaget? Målgruppen kommer hem snabbare med bussen, bussbolaget får åka kortare och effektivare sträckor, flera kommer att använda kollektivtrafiken dagligen. Vilka fakta ska samlas in? Vad behövs: Prata med bussbolaget. Prata med målgruppen. Var hittar vi information? Bussbolaget Internet Målgruppen Fokus grupper? Folk som oftare borde använda kollektivtrafiken. Bussbolaget, hur ställer sig dom till denna fråga? Formulera frågor: 1. Vad tycker du om att åka onödigt långa bussresor? 2. Varför åker bussarna till t.ex. Risholn, då det sällan åker folk dit och därifrån? Tråkigt och obekvämt att åka kollektivt För vilka är det här ett problem? Vi tror att i stort sett alla tycker det är tråkigt och obekvämt att åka kollektivt, det finns säkert folk som tycker att det är jättekul att åka buss/tåg, men vi antar att majoriteten tycker att det är tråkigt/obekvämt. Vilka fakta skall samlas in? (vad behövs? Var hittar vi den?) Målet blir att kunna bevisa för intressenter att en förbättring av komforten skulle löna sig. Vi måste kunna bevisa ett behov hos en stor del av målgrupperna och visa att intäkterna överstiger kostnaderna i form av uppgradering av fordon. Dessa fakta hittar vi genom målgrupperna. För kostnadsberäkningar behöver vi större kunskap inom kollektivbranschen (fås genom kontakt med ex. Dalatrafik, Tågkompaniet, bussfabriker etc.) Vad innebär det? (för målgruppen, för intressenten) För målgruppen: Ökad bekvämlighet. Kostnadsbesparingar jämfört med bilresor. Sidan 6 av 11

7 För intressenter: Fler passagerare. Högre andrahandsvärde på fordon. Högre anseende inom branschen då intäkter stiger och ryktet sprider sig om att just deras kollektivtrafik är den bekvämaste som finns. Målgrupper Frekventa användare av kollektivtrafik. Långväga resande. Personer i alla åldersgrupper som passar i någon av dessa kategorier berörs. Folk som tar bussen ibland/sällan som undviker kollektivtrafik pga. komforten. Frågor (fokusgrupper) Hur tycker du det är att åka kollektivtrafik? Vad skulle få dig att oftare använda kollektivtrafik? Vad skulle göra resor med kollektivtrafik roligare/bekvämare? Har du avstått/avstår du ofta en kollektiv resa pga komfortstandarden? Specificera varför? Skulle ökad bekvämlighet få dig att oftare välja kollektivtrafik? Utvärdering och konceptval Detta är en tidig skiss på den cabbade bussen. Det här är ett utkast för billigare bussresor. En bildidé på hur man skulle kunna göra en skärm som sitter i sätet. Sidan 7 av 11

8 Justering och genomförande Efter att ha haft brainstormat fram massor av idéer, ritat skisser och skapat utkast bestämde vi oss för att jobba vidare med gratis bussåkande, åka från vart man vill till vart man vill, automatisk turistinformation, interaktiv skärm vid varje säte och cabbad buss. Beskrivning av Teambuss konceptet. Genom en kombination av att göra bussresor gratis samt att göra bussarna mer attraktiva att åka i tror vi att man skall kunna få betydligt fler att välja bussen som ett resealternativ när det gäller mänskliga transporter. Gratisbuss Våran idé är att varje svensk skattebetalare betalar en viss summa till kollektivtrafiksbolagen och på så sätt slipper allt folk betala själva biljetterna när dom väl ska åka. Vi har räknat ut hur många av Sveriges befolkning som har arbeten och betalar inkomstskatt. Det är ungefär 50 % av alla invånare i Sverige. Kostnaden för dalatrafik är 300 miljoner per år, det bor ~ personer i dalarna och så 50 % av det är då folk som arbetar och betalar skatt. Då blir det ~ dalmasar som betalar skatt. Och landstinget betalar 50 % av dalatrafiks kostnader, alltså är det endast 150 miljoner kvar för resenärerna att betala. Då blir det ungefär 1100kr per person att betala per år. Som jämförelse så kostar en årsbiljett för vuxen idag ungefär 15000kr. Men istället för att folk ska få en räkning på 1100 kr varje år så är våran idé att dessa pengar ska dras på skatten. Alltså så ökas skatten med ~0,5% och på så sätt kommer kollektivtrafiksbolagen att få in ännu mer pengar än vad dom får in i nuläget. De som går i grundskolan eller på gymnasiet behöver inte betala någonting, likadant som det är nu. Arbetslösa, pensionärer, högskolesturande osv. åker då också kollektivtrafik gratis. Detta skulle innebära gratis bussåkande. Åka från vart man vill till vart man vill Vi har kommit på en idé där tanken är att underlätta för resenärer att ta sig dit de vill. Vi vill genom att resenärer kan knappa in på en display vid busshållsplatsen, eller från en dator hemifrån om du inte har möjlighet att ta dig till närmaste busshållsplats. Därifrån ska de kunna knappa varifrån de vill åka, vart de vill åka samt vilken tid de vill åka. Datorn ska då sedan ange bästa möjliga ställe för bussen att stanna. Denna rutt skickas sedan till de berörda bussarna. Sidan 8 av 11

9 Automatisk turistinformations visning Våran idé är att vi har skapat ett system som ska ge turistinformation via skärmar i bussen till resenärerna. Det fungerar så att i alla nya bussar sitter det en GPS, och vi använder denna GPS till att känna av vart den är någonstans och därmed spela upp en kort informationssida om just den här platsen. Till exempel, om man åker förbi Ejendals Arena ser det ut såhär: (Om man vill ha mer information om just ett ställe kan man trycka på mer info för mer information, då visas bilderna till höger.) Mer info Här är ett till exempel på Leksands sommarland: Mer info Sidan 9 av 11

10 Touchdisplay i bussäte Vi har tänkt att ett sätt för att locka människor från att åka bil kan vara att ge dem saker att göra på bussen. Med Internet och en touchdisplay kan man göra mycket. Det går tex att göra viktiga saker som att betala räkningar eller beställa tågbiljetter, men även att bara koppla av och lyssna på musik. För att detta ska vara möjligt för alla resenärer att utnyttja så har vi tänkt oss ett användarvänligt gränssnitt med tydliga bilder för t.ex. tidning, musik och webbläsare. Detta för att det ska vara lätt och snabbt att använda och för att de som har problem med syn, att läsa eller andra förhinder lätt ska hitta det de vill. Som du tydligt ser finns det en kontroll för värme på bildskärmen. Den är kopplad till sätet och tänkt för att användaren ska kunna kontrollera värmen i sitt säte. Under skärmen sitter en hörlur för att resenärerna inte ska störa varandra med ljud från olika håll. Sidan 10 av 11

11 Cabbad Buss Vi har tagit fram ett koncept om bussar där en del utav bussen är cabbad och det ska i sig attraktera fler folk till att åka buss. De flesta bussar har dålig luftkonditionering och det blir väldigt varmt på sommaren att sitta i en buss länge. Så genom att cabba en del av bussen så kan folk som tycker att det är varmt inne i bussen sitta ute och få känna vinden fläkta medans bussen färdas mot sitt mål. Genom att placera sätena vända mot varandra med bord emellan så känner passagerarna att dom kan ha ett mer socialt umgänge på bussen medans dom åker till sin destination. Ut till den cabbade delen ska det finnas en dörr Sätena kommer vara uppsatta längs väggen av bussen Kort cabbning av bussen Lång cabbning av bussen Den cabbade delen. I bussen. Hela bussen. Sidan 11 av 11

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4 Green by Bike Bilåkandet är idag ett växande miljöproblem. I ett försök att påverka detta har vi skapat en tjänst som vi hoppas och tror ska få folk att välja cykeln istället för bilen. Vårt bidrag Green

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd.

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd. 1 BraVal 1. Utgångspunkter Efter en diskussion i klassen tillsammans med vår coach Hans Tollin framkom det att alla såg problem i att så många personer dagligen väljer bilen framför att åka kollektivt.

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18 BikeAround Huvudsyftet med vår idé är att göra cykeln mer attraktiv och mer lättillgänglig. Målsättningen är att minska utsläpp, buller och platsbehov i stadsmiljö. Fördelarna med vår produkt är att erbjuda

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions AFFÄRSPLAN Time Keep Solutions Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions 1 Innehållsförteckning 1.0 Företaget Sida 3-5 1.1 Ägarsituation Sida 3-4 1.2 Samband med

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer

Innehållsförteckning. Rodengymnasiet TE08

Innehållsförteckning. Rodengymnasiet TE08 Innehållsförteckning Presentation... 3 Produktidé... 3 Analysfas... 4 Exempel på målgrupp... 4 Energiförbrukning bostad... 5 Uppvärmning och elförbrukning... 5 Dator & Elektronik... 6 Varmvatten... 6 Minska

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer