Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld"

Transkript

1 Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka viljan hos människor måste det först föras diskussion och debatt. Tävlingsbidraget från Maskinteknikprogrammet på Jönköpings Tekniska Högskola är nyutformade busskurer enligt temat de fyra elementen : jord, vatten, luft och eld. Busskurerna är avsedda att ge inte bara de resande med kollektivtrafik utan även de som passerar busshållplatserna en tankeställare men även en upplevelse. Vad har människor gemensamt på vår planet och vad är det som påverkar hur de reser? Människan kan inte bota världen idag, men nu är det dags att skapa utrymme för en kur-era. Låt funderingarna, kunskapen, debatten och samtalen fortsätta, vid en busshållplats nära dig.

2 Designprocessen Utgångspunkter Vi är en grupp om 22 personer som studerar Maskinteknik med inriktning Produktutveckling och Design på Jönköpings tekniska högskola. Deltagandet i Design Open är en del av kursen Produktutveckling med industriell design som är på 7,5 hp. Klassen delades upp i tre grupper som började ta fram varsitt koncept med hjälp av bl.a. brainstorming, undersökningar, intervjuer och skisser. Detta resulterade i koncepten Eco-fluppen, Cykelvagn och Attraktivare kollektivtrafik. Eco-fluppen : I dagens samhälle är bilen en stor miljöbelastning. Därför utvecklades en idé om att ta fram en enkel och rolig produkt för att motivera och öka viljan hos den enskilda individen till att köra mer miljövänligt. Cykelvagn : För många innebär inte resan enbart tåg utan man måste ta sig till och från stationerna också. Vid dessa oftast korta sträckor skulle cykeln kunna vara ett bra alternativ. Svårigheten med detta brukar vara att få med sig cykeln på tåget. Detta ville vi hitta en smart lösning på. Attraktivare kollektivtrafik : Inom kollektivtrafiken finns det många förbättringsmöjligheter. Utgångspunkten var att skapa en bekvämare bussresa med komfortabla stolar och olika bekvämligheter, som t.ex. möjlighet till datorskärmar med nyheter, försäljning av kaffe mm. Andra idéer som diskuterades var individuella bussar som skulle kunna länkas samman när de åker samma sträcka. Användarstudier Eco-fluppen : En marknadsundersökning utfördes över internet som sedan sammanställdes och analyserades. Undersökningen visade att många känner till EcoDriving och flertalet försöker tillämpa metoden. Cykelvagn : En marknadsundersökning utfördes genom intervjuer av resenärer vid Jönköpings resecentrum. En telefonintervju utfördes också med SJ:s marknadsansvarige, Jan Olsson. Olsson hade en positiv inställning till att erbjuda möjligheten för resenärer att ta med cykeln på tåget. Han sa även att de arbetat för att erbjuda tjänster för semesterresenärer, men att det inte fanns någon bra konstruktionslösning för detta ändamål. Attraktivare kollektivtrafik : En marknadsundersökning utfördes och liknande projekt runtom i världen studerades. Slutsatsen var att människor i regel vill synas vid busshållplatsen och att det ska vara väl upplyst, synligt och ge skydd mot vädret.

3 Nedan ses utdrag ur de olika marknadsundersökningarna. Åker du buss/tåg mer än 2 ggr/vecka? Nej, det gör jag inte och jag skulle inte vilja ta med cykeln på tåget. Nej det gör jag inte, men jag skulle vilja ta med cykeln på tåget. Åker du tåg mer än två ggr i veckan? Ja det gör jag, men jag skulle inte vilja ta med cykeln på tåget. 29% 11% 8% 52% Nej, det gör jag inte och jag skulle inte vilja ta med cykeln på tåget. Nej det gör jag inte, men jag skulle vilja ta med cykeln på tåget. Ja det gör jag, men jag skulle inte vilja ta med cykeln på tåget. Ja, det gör jag och jag skulle vilja ta med cykeln på tåget. Attraktiv kollektivtrafik Bil Kollektivtrafik Kombination av båda Övriga Varje år görs 1,2 miljarder resor med kollektivtrafik.

4 Koncept och visualisering Designprocessen Resan börjar redan innan man kliver på bussen, vid busshållplatsen. Skydd från väder och vind är en nödvändighet och känslan av trygghet och säkerhet måste finnas samtidigt som busschauffören tydligt kan se när någon står där. En intuitiv och rolig produkt som på ett smidigt och diskret sätt uppmärksammar föraren att köra mer EcoDrive. Genom färg och visualisering ska föraren under resans gång kunna förbättra sin körning ur miljösynpunkt. Möjligheten att ta med sig cykeln på tåget. En idé var en typ av skena som cykeln ställdes i. En annan var att det skulle finnas en speciell vagn där man kunde ställa sin cykel under tågfärden.

5 Utvärdering och konceptval Designprocessen De tre olika koncepten redovisades inför hela klassen samt för coachen Carl Hampf. Koncepten fick feedback från alla deltagare och olika lösningar diskuterades. Genom en demokratisk omröstning utsågs Attraktiv kollektivtrafik som vinnare. Konceptet Attraktiv kollektivtrafik innebär att busskurer designas utifrån de fyra elementen jord, vatten, luft och eld. Klassen omgrupperades till fyra grupper, en för varje element. Det var bra att attraktiv kollektivtrafik konceptet valdes eftersom klassen då kunde delas in i fyra grupper enligt de fyra elementen. Ett alternativ hade varit att arbetat vidare med de tre ursprungliga koncepten och sedan valt ut ett till tävlingsbidrag. Justering och genomförande Det valda konceptet med busskurer i de fyra elementen vidareutvecklades och förfinandes. För att få en stark formmässig koppling mellan de olika elementen bestämdes det att alla fyra busskurerna skulle ha ett gemensamt formspråk i form av en svängd kurva som visas nedan. Busskurerna ska skapa debatt och har stora möjligheter att öka människors vilja att resa kollektivt. Formen som knyter samman de olika busskurerna Bilderna på denna sida kan vara upphovsrättsskyddade

6 Inledning Dagens busskurer är inte särskilt tilltalande. Det finns många möjligheter att öka människors vilja och motivation till att åka buss genom att designa tilltalande och uppseendeväckande busskurer. Elementbusskurerna är tänkta att skapa debatt och öka medvetandet om olika energikällor och på ett enkelt och pedagogiskt sätt påvisa hur energi kan utvinnas från naturens egna krafter. En inspirationskälla har varit framtidens energi t.ex. solenergi, vind- och vattenkraft och samtidigt göra dessa energikällor mer framstående. Detta ledde in på temat de fyra elementen jord, vatten, luft och eld. För att få ett helhetsintryck och en känsla av samhörighet valdes en gemensam form. Alla busskurer har på ett eller annat sätt formgivits utifrån denna form. Busskurerna har utifrån skisser modellerats i CAD-programmet SolidWorks och därefter renderats i HyperShot. För att illustrera naturens krafter har busskuren som designats utifrån elementet jord båda fötterna på jorden och genom att utnyttja människors tyngd när man kliver på en platta genereras energi som används för att driva belysning. När det regnar samlas vatten på taket som sedan forsar ned till en turbin som alstrar ström till blåa dioder. Vind blåser in i luftkanalerna på taket vilket får turbinen att generera ström till LED-belysning i busskuren inspirerats av elementet luft. Busskuren som inspirerats av elementet eld har solceller som driver belysning och värmeslingor i bänken. Debattskapande Skyddande Energigivande Formmässig koppling Futuristisk Välkomnande

7 Sten Lera Jorden Växter Inspirationen till designen kommer från jorden som helhet, med dess växlingar i landskap, från öknens karghet till den grönskande skogen. Målet med busskuren var att få in jorden och de kontraster som jordelementet påvisar. Som den spruckna leran från ett uttorkat vattenhål, gräsets grönska och växternas otroliga växtkraft. Busskurens material ska vara helt återvinningsbart och besöket ska bidra till en otrolig naturupplevelse. Bilderna på denna sida kan vara upphovsrättsskyddade

8

9 Fräscht Svalkande Lugnt Nyfikenhet Porlande Elementet vatten leder tankarna till bl.a. droppar, vattenfall, is, blått och transparent, dessa är några av de ord som använts som inspiration. Busskuren ska vara uppbyggd av glas eller ett liknande transparent material för att ge en känsla av lugn och naturlighet. Ett viktigt krav är att materialet går att återvinna. Busskuren ska vara lekfull och uppmuntra till nyfikenhet och samtidigt förse omgivningen med kunskap om vattenkraft. För att illustrera detta finns små vattenkraftverk integrerade i busskuren som har till uppgift att alstra ström till att driva små dioder när det regnar. Bilderna på denna sida kan vara upphovsrättsskyddade

10

11 Andas Sväva Vind Lekfull O2 Elementet luft är lätt men ändå kraftfullt. Vi andas luft och barn får såpbubblor att sväva i vinden, samtidigt blåser kraftfulla vindar runt rotorbladen på tunga vindkraftverk. Busskuren med luft som inspiration ska förmedla en känsla av ljus, vind och kraft. Materialet är återvinningsbart och miljövänligt. Med hjälp av små vindsnurror alstras ström som används till att driva små dioder och skapa ljus. Bilderna på denna sida kan vara upphovsrättsskyddade

12

13 Värme Ljus Behagligt Uppseendeväckande Lekfullt Utefter bestämda riktlinjer var målet att designa en ljus och utstickande busskur. Busskuren ska vara självförsörjande med hjälp av solceller på taket. Det ska kännas som en varm välkomnande busskur som lyser upp behagligt i vintermörkret och stadens grå atmosfär. Inspiration har hämtats från det mjuka men ändå aggressiva hos eld samtidigt har det varit viktigt att framhäva glöden och ljuset. En viktig detalj har varit att busskuren ska glöda när ingen är där och lysa upp när någon går in i den. Materialvalet har varit viktigt då busskuren ska vara uppbyggd av miljövänliga material. Bilderna på denna sida kan vara upphovsrättsskyddade

14

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4 Green by Bike Bilåkandet är idag ett växande miljöproblem. I ett försök att påverka detta har vi skapat en tjänst som vi hoppas och tror ska få folk att välja cykeln istället för bilen. Vårt bidrag Green

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18 BikeAround Huvudsyftet med vår idé är att göra cykeln mer attraktiv och mer lättillgänglig. Målsättningen är att minska utsläpp, buller och platsbehov i stadsmiljö. Fördelarna med vår produkt är att erbjuda

Läs mer

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd.

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd. 1 BraVal 1. Utgångspunkter Efter en diskussion i klassen tillsammans med vår coach Hans Tollin framkom det att alla såg problem i att så många personer dagligen väljer bilen framför att åka kollektivt.

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt Passar alla! Privatbilister Kollektiv-resande Transportföretag Res klimatsmart och samla poäng Få rabatter hos företag! Ju klimatsmartare du reser, desto

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Ett EEBC-badrum är ett badrum där många bra, energieffektiva lösningar interagerar samtidigt! Några av dem är ett nytt värmesystem, flera

Ett EEBC-badrum är ett badrum där många bra, energieffektiva lösningar interagerar samtidigt! Några av dem är ett nytt värmesystem, flera Ett EEBC-badrum är ett badrum där många bra, energieffektiva lösningar interagerar samtidigt! Några av dem är ett nytt värmesystem, flera vattensparande åtgärder och värmeåtervinning, där det använda varmvattnet

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

MINNEN LYCKA DRÖMMAR. prototypen

MINNEN LYCKA DRÖMMAR. prototypen MINNEN LYCKA DRÖMMAR prototypen KU-projekt 2004 Marie-Louise Gustafsson och Anita Ylipää 1 Medverkande Andrej Håkansson, idéutvecklare inom interaktiva medier. Andrej Håkansson har medverkat med såväl

Läs mer

Innehållsförteckning. Rodengymnasiet TE08

Innehållsförteckning. Rodengymnasiet TE08 Innehållsförteckning Presentation... 3 Produktidé... 3 Analysfas... 4 Exempel på målgrupp... 4 Energiförbrukning bostad... 5 Uppvärmning och elförbrukning... 5 Dator & Elektronik... 6 Varmvatten... 6 Minska

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Vad är väder? En undersökning bland yngre barn.

Vad är väder? En undersökning bland yngre barn. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Vad är väder? En undersökning bland yngre barn. Handledare: Maria Rosberg Författare: Anna Bengtsson Carina Rubensson Vad är väder? En undersökning bland yngre

Läs mer

Privata rum i offentliga miljöer

Privata rum i offentliga miljöer Privata rum i offentliga miljöer Jenny Eriksson & Camilla Lännström Rumslig gestaltning, 180 hp Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 15 hp Examinator:

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer