Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883"

Transkript

1 Version Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 3.1 Entreprenörskap och kr Innovation och förnyelse nyföretagande 1. Sammanfattning av periodens verksamhet och kostnader, inkl. tidsplan Ge en sammanfattande beskrivning av periodens verksamhet och kostnader, inklusive tidsplan. Fyll i nedanstående tabell där samtliga aktiviteter enligt beslut om stöd ska framgå. Ange hur stor del (SEK) av respektive aktivitets ungefärliga budget som hittills har upparbetats. Ge en kommentar till respektive aktivitet vid behov. Koncentrera beskrivningen av projektets verksamhet till de aktiviteter vars kostnader finns upptagna i motsvarande ansökan om utbetalning. Eventuellt genomförda resor ska beskrivas och deltagarförteckning ska bifogas. Aktivitet enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Projektadministration, projektredovisningar/ lägesrapport nr 7 till finansiärerna för projektet, löne- och tidrapporteringar till projekthuvudmannen, redovisning och uppföljning av projektbudgeten för den aktuella perioden för Inköp av markandsförings-/profilkläder till projektets styrgrupp Lönesamtal med VD Strukturum Medarbetarsamtal med VD Strukturum Styrsamtal med VD Strukturum Projektpersonalens resor Pajala, PUAB-konferens Länsstyrelsen; Luleå Skogsriket- konferens, Piteå Medverkan i SSRs projekt AKKA, Luleå Möte i Kåbdalis, avstämning av insatsen med C&M tillsammans med Udtja sameby Möte med projekt Sájttes styrgrupp Extra styrgruppsmöte Inköp av markandsförings-/profilkläder till projektets styrgrupp Infomöte med styrelsen för Udtja och Tuorpon sb Rådgivning till samebyar, enskilda samiska entreprenörer Upparbetad del av budget Kommentar Lönekostnader för den aktuella redovisningsperioden Ekonomisk uppföljning sker löpande varje månad i nära samarbete mellan ansvarig projektledare och Strukturums ekonomifunktion. 3 sept 30 okt, 2 dec 17 dec, 16 dec 24 sept, 1 projektledare 31 okt, 1 projektledare nov, 1 projektledare 6 nov, 6 personer (1 projektledare) 20 nov, 1 projektledare, egen bil 15 oktober, 8 8 nov, inställt 8 st, dec och 6 nov, 8+8 Rådgivning till enskilda entreprenörer sker via projektinsatsen samisk affärsutveckling. Rådgivning till samebyarna har skett via projektinsatsen Framtida samebyutveckling,.

2 Projektets pågående projektinsatser: 1. Hantering av klimatförändringar och energieffektiviseringar inom rennäringen i Jokkmokk Samråd med berörda samebyar om att påbörja förstudie om det framtida arbetet med renbruksplaner som ett framtida planeringsverktyg för hantering av klimatförändringar. Samråd med Sametinget och Skogsstyrelsen om att gemensamt med projekt Sájtte påbörja förstudie under 2014 om framtida renbruksplaner, 18 dec, 3 2. Samisk besöksnäring Ansvarig projektledare; Ingrid Inga Samråd med Visit Sápmi och Destination Jokkmokk ang samisk turism och samebyvisa turismplaner, 8 okt, 2 Möte med Visit Sápmi och Destination Jokkmokk om samisk turism, 15 okt, 4 Möte och samråd med arbetsgruppen för samisk besöksnäring 21 nov, 19 dec 3 Möte med Göran Wallin, Swedish Lapland Tourism, ang utredningen Fjällens besöksnäring och framtiden, 16 okt, 3 Samråd med arbetsgruppen om fortsatta arbetet med strategin för samisk besöksnäring och samebyvis interna riktlinjer och turismplaner, 21 nov 1 samt 19 dec, 4, 15 okt, 3 Samråd och möte med Laponiatjuottjudus ang samisk besöksnäring och Laponiatjuottjudus framtida arbete kring ang en turismstrategi inom Laponia, 2 och 3 dec, 2 Samråd med Sametinget och skogsstyrelsen om arbetet med framtida renbruksplaner som planeringsverktyg för turismutveckling inom samebyarna., 18 dec, 3 3. Framtida utveckling av samebyarna i Jokkmokk I enlighet med vad som angavs i projektbeskrivningen för projekt Sájtte om bildande av en Jokkmokks sameby och enligt den framtagna strategin för framtida samebyutveckling har berörda samebyar bildat Dálvvadis ek förening som får anses motsvara den angivna idén om Jokkmokks sameby. Dálvvadis ek förening ska i projektform upparbeta och utveckla sin framtida verksamhet. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns Landsting, Sparbanken Nord, Sametinget och Samefonden och berörda samebyar har beviljat finansiering av Dálvvadis

3 ekonomiska föreningens ansökan om medel. Genomfört dialog med konsult 10, 11, 23, 30 sept, 8 okt ang juridiska frågor kring Dálvvadis ekonomiska förening. Möten med samebyarna och ordföranden för Dálvvadis ekonomiska förening ang Dálvvadis ekonomiska förening framtida verksamhet och finansiering 10,,18, 19, 30 sept, 4, 7, 10, 14, 25 okt, 25 nov, Dialog och möten med Länsstyrelsen ang finansiering av Dálvvadis ek förening, 3, 4 sept, 31 okt, 22 nov, 2 resp 4 Dialog med Norrbottens läns landsting om Dálvvadis ekonomiska förening, 2, 31 okt, Möte med kommunsstyrelsen i Jokkmokk om Dálvvadis ekonomiska förening, 28 okt, 14. Möte med Strukturums VD, Dálvvadis ek förening, och projekt Sájtte, 19 sept, 3, 4. Samisk affärsutvecklingsmodell Arbetet med pilotföretag enligt den samiska affärsutvecklingsmodellen fortskrider enligt plan. Möte med enskilt företag och konsult ang anordnade av seminarium och samisk design 18 sept, 3 Under redovisningsperioden har företagsrådgivning enligt den framtagna affärsutvecklingsmodellen lämnats till 14 samiska företag. Projekt Sájtte har tillsammans med Strukturum inbjudit Creative Nodes, Stina Almqvist, Luleå näringsliv till Strukturums fredagskaffe för information om kreativa och kulturella näringar i länet eftersom kreativa och kulturella företags villkor och förutsättningar liknar renskötselföretagens villkor och förutsättningar, 29 nov, 27 varav 17 kvinnor och 10 män. Projekt Sájte har tillsamman med projekt Entreprenörscentra (EC) och projekt Kvinnors Företagande i Jokkmokk (KJF) genomfört gemensamt seminarium om varumärkesbyggande och storytelling och kommunikation till företag tillsammans med företaget Loveatwork/Helikopter från Luleå/Piteå, 29 okt, 12. Projekt Sájtte har tillsammans med EC och KJF tagit initiativ till workshop tillsammans med förfetaget Loveatwork/Helikopter från Luleå/Piteå om varumärkesbyggande och storytelling riktat till företag, planeringsmöten 27 sept, 5, 14 okt, 2, 17 okt 3, 13 nov 3 Möte med Sámi duodji/sameslöjdsstiftelsen

4 om samisk affärsutveckling, 4 nov, 3 5. Arbetsgruppen för ny teknik, nya produktionsmodeller och nya driftsformer Inom ramen för projektinsatsen modern/ ny teknik inom rennäringen har samebyarna Sirges, Jåhkåagaska och Udtja initierat test av tre olika tekniklösningar för att underlätta och effektivisera rennäringen och renskötselarbetet inom de berörda samebyarna. Tuorpon sameby kommer med förslag på ny teknik under Samebyarna ska utvärdera och rapportera till projekt Sájtte utfallet av de olika tekniklösningarna senast 31 maj Samråd med Tillväxtverket 4 nov, 5 nov, 12 nov, 19 nov. Samråd med Sirges, Jåhkågaska, Udtja sameby 5 nov, 7 nov, 6. Traditionell samisk kunskap i rennäringen Projekt Sájtte har i samarbete med Samernas utbildningscentrum tagit initiativ och planerat för seminarier/kurser om traditionell samisk kunskap i rennäringen, renbetesväxter, renens betesbehov, utfordring av renar, renens sjukdomar m m, Samernas utbildningscentrum genomför seminarierna/ kurserna genomförs under vecka 7 och 8 i februari 2014 för medlemmar i samebyarna i Jokkmokks kommun. Möte med rektorn för Samernas utbildningscentrum 3 okt, 7 nov, 2 7. Coaching och mentorskap Ansvarig projektledare: Åsa Labba Genomförande av framtagen modell Udtja. Under perioden har genomförandefasen avslutats enligt upprättad tidsplan Udtja samebys individuella mentorskapsprogram innefattade en dag mediehantering. Med anledning av detta anordnades ett seminarium i frågan där representanter från samtliga samebyar fick möjlighet att delta. 14 Två företag har under perioden genomfört planerade insatser. 8. Ökad livsmedelsförädling Ansvarig projektledare: Åsa Labba Landsbygdsdepartementets utnämning av Jokkmokk Årets Matlandethuvudstad 2014 har resulterat i framtagande och förankring av en projektplan hos kommunens livsmedelsföretag tillsammans med Strukturums ordinarie verksamhet. De samiska livsmedels- och förädlingsföretagen har haft en viktig roll för utmärkelsen tillsammans med övriga livsmedels-producenter i kommunen. Den Jokkmokks-baserade, av Landsbygdsdepartementet utsedda samiska matambassadören och matkreatören Greta

5 Huuva är exempel på en viktig samarbetspartner i arbetet, naturligtvis tillsammans med fler företag i branschen. 9. Efterfrågestyrd företagsutveckling/ Rådgivning till nya samiska entreprenörer Ansvariga projekteldare: Åsa Labba Informationskväll på Strukturum, Din trygghet som företagare. Företagarens försäkringar och pensioner diskuterades. Ett samarbete mellan Sájtte, Entreprenör- Centraprojektet och Kvinnors Företagande i Jokkmokk Kvällsseminarium, Skatteverket informerar om de senaste momsreglerna för årsmoms mm. Samarbete mellan Sájtte och EntreprenörCentra Inlandsbanan har på uppdrag av projekt Sájtte arrangerat och genomfört en efterfrågad dag Att enskilt vistas på spår som riktar sig till renskötare med arbete i anslutning till banvallen för att på så sätt öka säkerheten för renskötare, /10 Skogsstyrelsen har på uppdrag av projekt Sájtte och Strukturum arrangerat en motorsågsutbildning. 2 Deltagare från projekt Sájttes målgrupp Dan Rönnqvist, Danro AB. Ett samiskt företag med säte i Piteå berättade om alla kloka människors arbetsmodell på Strukturums fredagskaffe. Hur gör man på ett smart sätt för att entusiasmera medarbetare i företaget samtidigt som arbetet kostnadseffektiviseras. 21. Arbetsgruppen har under redovisningperioden genomfört ett anbudsförfarande gällande ekonomitjänster för samiska företag. Upphandlingsförfarandet har dock avbrutits på grund av att de inkomna offerterna inte kunde erbjuda bättre villkor än vad man som enskild företagare har idag. Arbetsgruppen ser nu över alternativa lösningar. 10. Generationsväxlingar Ansvarig projektledare: Åsa Labba Anordnade seminarier Sájtte/KFJ/EC Varumärken och Storytelling 29 okt Sájtte, Mediaseminarium, 10 okt Sájtte, KFJ, EC, Seminarium om pensioner och försäkring till företag 17 okt Skatteverket om moms, 23 okt Sájtte/Inlandsbanan AB, 30 okt Sájtte/skogsstyrelsen okt Sájtte/DanroAB 8 nov Resultatet av genomförda intervjuer har under perioden börjat ta form och kommer att resultera i en folder där bl.a. de ekonomiska aspekterna i ett generationsskifte i renskötselföretagen lyfts fram

6 Externa seminarier Länsstyrelsens Skogsriket- konferens, Piteå, nov Projekt Entreprenörscentra/Kvinnor i samverkans finansieringsseminarium Samråd och dialog med externa aktörer Destination Jokkmokk, Länsstyrelsen Norrbottens läns landsting Loveatwork/Helikopter i Luleå/Piteå Samernas utbildningscentrum Swedish Lapland Tourism Visit Sápmi SSR (Svenska samernas riksförbund) Skogsstyrelsen SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Projekt Entreprenörscentra (Strukturum) Kvinnoprojektet (Strukturum) Laponiatjuottjudus Sametinget Sparbanken Nord 1 projektledare 2 projektledare Horisontella kriterier Informationsspridning om verksamhet och resultat Distribution av projekt Sájttes nyhetsbrev nr 6 Strukturums fredagskaffe Strukturums hemsida, kontinuerlig information Information på Facebook Reklamjournalen Länsstyrelsens näringslivsenhet Pajala utveckling AB Swedish Lapland Tourism Projektutvärdering och slutredovisning Inom samtliga projektinsatser har de horisontella kriterierna beaktats. Information om projekt Sájtte 10 dec, 25 Olof Bergwall lämnar slututvärderingsrapport till styrgruppsmötet i maj Beskrivning av projektets verksamhet under aktuell redovisningsperiod Beskriv hur projektet fortlöper verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt i förhållande till beslutet om stöd. Koncentrera beskrivningen till de aktiviteter vars kostnader finns upptagna i motsvarande ansökan om utbetalning. Beskriv eventuella verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska avvikelser från beslutet om stöd. Lämna en motivering/förklaring till varför avvikelserna har uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. Ange om avvikelserna föranleder en ansökan om förändring av projektet. Projekt fortlöper tidsmässigt utan avvikelser. Projektet fortlöper med vissa ekonomiska avvikelser. Projekt avser i särskild skrivelse begära omfördelning av projektmedel från 2013 till 2014 samt mindre övriga budgetkorrigeringar inför Det föreligger verksamhetsmässiga avvikelser i projektet enligt nedan redovisning vad avser projektinsatsen nya driftsformer mm. Det föreligger också en stor besvikelse från projektets målgrupp/samebyarna över Jokkmokks kommun avslagsbeslut när det gäller medfinansiering av bildandet av rennäringens branschorganisation Dálvvadis ekonomiska förening. Andra finansiärer har dock bifallit stöd till föreningen och branschorganisationen har startat sin verksamhet. Dálvvadis ekonomiska förening är rennäringens branschorganisation som kan överta projektresultaten men är också en förutsättning för långsiktig fortsatta verksamhet och uthållighet av projektets resultat och effekter efter projekttiden, (se även utlåtande av projektutvärderingen Olof Bergwall, bilaga 1). Allt sedan projektstarten har strategiskt ansvarige projektledaren påtalat vikten av att projektet arbetar för att delar av projektresultaten överförs till lämpliga organisationer t ex organisation som företrädare rennäringen men även organisation som företräder

7 näringslivet i Jokkmokk efter projekttiden. Genom att projektresultaten antingen övergår till permanent verksamhet eller övertas av annan organisation kan projektresultaten komma att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet lokalt i Jokkmokk men också till det europeiska mervärdet. I och med att samebyarna har bildat Dálvvadis ekonomiska förening finns det idag förutsättningar att projektinsatser som har direkt beröring med samebyarnas verksamhet överförs till denna organisation. Återstår att under 2014 samråda med näringslivsbolaget Strukturum om vilka projektinsatser bolaget är beredd att överta efter projektets avslut. Projektet har också för avsikt att redovisa vilka projektinsatser-/resultat som avslutas helt i samband med projektet avslutning i augusti Under den aktuella redovisningsperioden har företagsrådgivning lämnats till 14 samiska företag utifrån den framtagna affärsutvecklingsmodellen. Utvärdering av pilotföretagen och modellen tillämpning kommer att ske under våren Vidare har projektet bidragit till att tre olika teknikslösningar inom rennäringen testas inom tre av samebyarna i Jokkmokk. Syftet med de tre olika teknikslösningarna är att testa om de bidrar till effektivisering av rensamlingar, av renskötselarbetet och förbättring av säkerheten för renskötarna ute i fält. Utvärdering av de olika tekniklösningarna ska inlämnas till projekt Sájtte senast 31 maj Ytterligare en tekniklösning kommer att testas inom Tourpons sameby under Två nya samiska företag har registrerats under redovisningsperioden (se bilaga 7). Totalt har projektet bidragit till att 8 nya företag startats fram till och med den 31 december (Jmf målet 10 nya företag) Under den aktuella redovisningsperioden har totalt 317 personer deltagit i projektets aktiviteter. Av dessa utgör 207 kvinnor och 110 män. Under hela 2013 har 791 personer deltagit i projektets aktiviteter, varav 446 är kvinnor och 345 är män. Under projekttiden har projektet haft i projekt Sájttes olika aktiviteterna. Av dessa är 936 kvinnor och 940 män. När det gäller projektinsatserna 1) undersökning av nya driftsformer inom rennäringen och 2) nya produktionsformer/nya modeller för hjordstrukturering finns det enligt samebyarna inte idag förutsättningar att initiera och genomföra dessa projektinsatser på grund av stora förluster av renar bl a på grund av rovdjuren inom samebyarna. Nya driftsformer, nya produktionsformer och nya modeller för hjordstrukturering förutsätter nämligen att renhjordarna har högre kalvöverlevnad och därmed renhjordar där det är möjligt att göra avelsurval av produktionsrenar d v s bedriva ändamålsenligt avels- och utvecklingsarbete. Insatserna inom livsmedel har under perioden resulterat i att Jokkmokk utnämnts till Årets Matlandethuvudstad Utnämningen har därefter inneburit förberedelser och uppstart av ett nytt projekt med start i januari Beskrivning av eventuellt genomförda resor Beskriv motivet för genomförda resor och tydliggör kopplingen till projektets syfte och mål. En deltagarförteckning med samtliga för respektive resa ska bifogas. Resa till Luleå, 31 okt, möte med Länsstyrelsen/Landshövdingen ang Dálvvadis ekonomiska förening, medverkande Annelie Päiviö, Jakob Nygård, Rune Stokke och Ingrid Inga, Hyrbil. Resa till Pajala, medverkan vid Pajala utveckling ABs konferens om rennäringen den 24 sept, ca 18 mil, medverkande Ingrid Inga, hyrbil. Resa till Piteå för medverkan vid Länsstyrelsens Skogsriket- konferens, nov, medverkande Ingrid Inga, hyrbil och en övernattning Resa till Luleå för styrgruppsmöte med projekt AKKA, 6 nov, medverkande Ingrid Inga, 36 mil, hyrbil Resa till Kåbdalis, avstämning inom projektinsatsen coaching/mentorskap, egen bild 12 mil 2. Uppnådda resultat och indikatorer Beskriv de hittills uppnådda resultaten och utfallet av angivna indikatorer. Ange namn och, om möjligt, organisationsnummer på eventuella nya företag samt beskriv vilken typ av eventuella nya arbetstillfällen som har skapats som ett resultat av projektets verksamhet. Jämför med förväntade indikatorer i beslut om stöd och gör en bedömning av realismen i förväntat resultat. Beskriv även om projektet har givit upphov till ytterligare resultat utöver de förväntade. Följande resultat har uppnåtts under den aktuella redovisningsperioden: Dálvvadis ekonomiska förening ( Jokkmokks sameby ) har erhållit finansiering för sin verksamhet under 3 år. Projekt Sájtte kommer att erbjuda Dálvvadis ekonomiska förening att överta delar av projekt Sájttes uppnådda projektresultat efter projekttiden förutsatt att projektresultaten har direkt beröring med rennäringen och samebyarna.

8 Se föregående lägesrapport nr 6 om antalet nya företag (6 st) som etablerats genom projekt Sájtte Under innevarande redovisningsperiod har ytterligare två nya samiska företag startats. Totalt har projekt Sájtte bidragit till att 8 nya företag startat (jämför mål för projektet 10 nya företag) se bilaga 7. Indikatorer Fyll i samtliga indikatorer som finns angivna i beslutet om stöd. Ange projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall för dessa indikatorer. Om inga resultat ännu har uppnåtts för en specifik indikator anges värdet 0. Var uppmärksam på om indikatorn ska delas upp på kvinnor/män samt kvinnor/män med utländsk bakgrund. Indikator Kvinnor Män varav kvinnor med utländsk bakgrund varav män med utländsk bakgrund Antal Antal nya samiska företag Jämställdhet/Integration och mångfald/miljö/folkhälsa Vilken påverkan har projektet haft på jämställdhet, integration och mångfald, miljö och folkhälsa? Beskriv utförligt hur jämställdhet, integration och mångfald, miljö och folkhälsa har integrerats i projektets verksamhet och vilka aktiviteter som genomförts inom dessa områden under aktuell redovisningsperiod. Folkhälsa är ett obligatoriskt kriterium för samtliga projekt inom programområde Östra Mellansverige. Projekt inom andra programområden får gärna använda möjligheten att beskriva sin verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv. I samtliga genomförda projektinsatser har de horisontella kriterierna jämställdhet, integration och mångfald och miljö/folkhälsa beaktats. (Se vidare under Beskrivningen av projektets verksamhet om antalet deltagande män och kvinnor. 4. Privata bidrag i annat än pengar Redogör för eventuella privata bidrag i annat än pengar som tillförts projektet. Ange vart bidraget kommer ifrån samt hur värdet på bidraget har beräknats. Privata bidrag i form av ideellt arbete från både enskilda samiska företag och samebyarna ingår i samtliga genomförda projektinsatser under den nu aktuella redovisningsperioden. 5. Informationsinsatser och offentliggörande Beskriv hur intressenter och allmänhet har beretts möjlighet till kännedom om projektet och strukturfondens medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bifoga kopior på samtligt eget framtaget material samt ange adress till eventuell webbplats där information om projektet finns. Informationsspridning om projekts Sájttes verksamhet och resultat Distribution av projekt Sájttes nyhetsbrev nr 6 Strukturums hemsida, kontinuerlig information, Reklamjournalen Information om projekt Sájttes aktiviteter via Facebook Information om projekt Sájtte till Samernas utbildningscentrums elever och övriga lokala aktörer 6. Projektföljeforskning (obligatoriskt för samtliga projekt som omfattas av följeforskning) En plan för projektets följeforskning ska bifogas vid inlämnande av den första lägesrapporten. Projektledaren ansvarar därefter för att följeforskningsrapporter bifogas i samband med lägesrapportering 2 ggr/år. Beskriv hur följeforskningen har påverkat projektets målsättningar och genomförande.

9 Projektets utvärderare Olof Bergwall AB följer projektgenomförandet kontinuerligt. 7. Övrigt Finns det ytterligare information om projektet och dess verksamhet som bör uppmärksammas? Finns det planer på att driva projektets verksamhet vidare efter avslutad projektperiod? Vilka åtgärder har då vidtagits för att ordna fortsatt finansiering? 8. Underskrift Lägesrapporten ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda projektägaren. Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga: Datum Underskrift Ort Jokkmokk Namnförtydligande Annika Almqvist, ordförande för projekt Sájttes styrgrupp/ VD för Strukturum

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883 Version 2.2 111013 Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: 158837 Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB

Läs mer

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883 Version 2.2 111013 Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: 158837 Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB

Läs mer

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883 Version 2.2 111013 Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: 158837 Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Nyhetsbrev nr 7 Projekt Sájtte

Nyhetsbrev nr 7 Projekt Sájtte Foto C-J Utsi Nyhetsbrev nr 7 Projekt Sájtte 2013-09-01 2013-12-31 Tiden springer iväg. Vi har under den här perioden inlett det sista projektåret och inser att tiden går fort när man har roligt. När det

Läs mer

Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk.

Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk. Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk. Godkänd av styrgruppen för projekt Sájtte den 11 februari 2013. Bakgrund Styrgruppen

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Lägesrapport. Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459. Falun Borlänge - regionen 556645-9284

Lägesrapport. Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459. Falun Borlänge - regionen 556645-9284 Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459 Stödmottagare Organisationsnummer Falun Borlänge - regionen 556645-9284 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr.

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr. Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Utveckling av Kustvägen 117302 Stödmottagare Organisationsnummer Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Stödmottagare Organisationsnummer Redovisningsperiod Total projektperiod Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Projekt Sájtte

Nyhetsbrev nr 2 Projekt Sájtte Nyhetsbrev nr 2 Projekt Sájtte 2012-01-01 2012-03-31 Projektet fortsätter Projektet fortskrider enligt planerna, aktiviteter och möten anpassas naturligt efter renskötseln och det innebär mer och mindre

Läs mer

Nyhetsbrev nr 5 Projekt Sájtte

Nyhetsbrev nr 5 Projekt Sájtte Foto C-J Utsi Nyhetsbrev nr 5 Projekt Sájtte 2013-01-01 2013-03-31 Projektet fortsätter Under årets första månader har det varit mycket focus och arbete med budgetering och redovisning till finansiärer

Läs mer

Lägesrapport. Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459. Falun Borlänge - regionen 556645-9284

Lägesrapport. Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459. Falun Borlänge - regionen 556645-9284 Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459 Stödmottagare Organisationsnummer Falun Borlänge - regionen 556645-9284 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4 Projekt Sájtte

Nyhetsbrev nr 4 Projekt Sájtte Foto C-J Utsi Nyhetsbrev nr 4 Projekt Sájtte 2012-09-01 2012-12-31 Projektet fortsätter Projektets arbetsgrupper Fyra av arbetsgrupperna är nu avslutade, och under januari startar vi upp en ny arbetsgrupp

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-09 31/5-09 Rapport

Läs mer

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Bredband i glesbygd 00159534 Stödmottagare Organisationsnummer Bräcke kommun 212000-2460 Redovisningsperiod Total projektperiod 2 2012-03-30 Insatsområde

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr.

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr. Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Utveckling av Kustvägen 117302 Stödmottagare Organisationsnummer Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/11-08 31/12-08 Rapport

Läs mer

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-09 31/3-09 Rapport

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2010-01-01--2010-03-31 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB (Bolaget har bytt namn till Falun Borlänge-regionen AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/9-08 31/10-08

Läs mer

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade.

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/5-08 31/5-08 Rapport nr. 3 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-10-01--2009-12-31 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt

Läs mer

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD.

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD. KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE Gäller från 2009-01-01 och för projekt beviljade av ICLD. 2013-03-07 2 Följande krav på redovisning av beviljade medel inom ramen Kommunalt Partnerskap

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05 Projektets namn: Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Ver: 2009 03 05 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Datum för projektstart: 2009 09 14 Datum för projektslut: 2010 02 01 Totalt sökt belopp kr:

Läs mer

Vägledning. Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet

Vägledning. Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet 1 (25) Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer i Nordprogrammet 2014-2020 Bakgrund Indikatorer används som en del i att följa upp och utvärdera de insatser som finansieras

Läs mer

Lägesrapport Slutrapport

Lägesrapport Slutrapport 7-01-15 1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: 304-3745-05 Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: 6-01-01 7-02-28 Projektnamn:

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Smart energi Skåne Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200438 Sammanfattande beskrivning Projektet är baserat på en förstudie som IUC har genomfört på uppdrag av Region Skåne där en

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 Plats: Regionens hus, sal A 10 Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser för export

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200342 Sammanfattande beskrivning I Östra Mellansverige finns stor potential

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för att söka medel för integrationsprojekt inom föreningslivet

Riktlinjer för att söka medel för integrationsprojekt inom föreningslivet 1 (5) Riktlinjer för att söka medel för integrationsprojekt inom föreningslivet 2016-2018 Kommunstyrelsen fattade i april månad beslut om att avsätta fem miljoner SEK för integrationsprojekt sökbara för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för år: Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till folkhalsa@skane.se Ansökan

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö Tid: 216-12-1 kl. 8.3-11.25 Plats: Regionens hus sal B 11 Stöd till anläggning av kanalisation för bredband Diarienummer: RJL 216/3511

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer