Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883"

Transkript

1 Version Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 3.1 Entreprenörskap och kr Innovation och förnyelse nyföretagande 1. Sammanfattning av periodens verksamhet och kostnader, inkl. tidsplan Ge en sammanfattande beskrivning av periodens verksamhet och kostnader, inklusive tidsplan. Fyll i nedanstående tabell där samtliga aktiviteter enligt beslut om stöd ska framgå. Ange hur stor del (SEK) av respektive aktivitets ungefärliga budget som hittills har upparbetats. Ge en kommentar till respektive aktivitet vid behov. Koncentrera beskrivningen av projektets verksamhet till de aktiviteter vars kostnader finns upptagna i motsvarande ansökan om utbetalning. Eventuellt genomförda resor ska beskrivas och deltagarförteckning ska bifogas. Aktivitet enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Projektadministration, projektredovisningar/ lägesrapport nr 7 till finansiärerna för projektet, löne- och tidrapporteringar till projekthuvudmannen, redovisning och uppföljning av projektbudgeten för den aktuella perioden för Inköp av markandsförings-/profilkläder till projektets styrgrupp Lönesamtal med VD Strukturum Medarbetarsamtal med VD Strukturum Styrsamtal med VD Strukturum Projektpersonalens resor Pajala, PUAB-konferens Länsstyrelsen; Luleå Skogsriket- konferens, Piteå Medverkan i SSRs projekt AKKA, Luleå Möte i Kåbdalis, avstämning av insatsen med C&M tillsammans med Udtja sameby Möte med projekt Sájttes styrgrupp Extra styrgruppsmöte Inköp av markandsförings-/profilkläder till projektets styrgrupp Infomöte med styrelsen för Udtja och Tuorpon sb Rådgivning till samebyar, enskilda samiska entreprenörer Upparbetad del av budget Kommentar Lönekostnader för den aktuella redovisningsperioden Ekonomisk uppföljning sker löpande varje månad i nära samarbete mellan ansvarig projektledare och Strukturums ekonomifunktion. 3 sept 30 okt, 2 dec 17 dec, 16 dec 24 sept, 1 projektledare 31 okt, 1 projektledare nov, 1 projektledare 6 nov, 6 personer (1 projektledare) 20 nov, 1 projektledare, egen bil 15 oktober, 8 8 nov, inställt 8 st, dec och 6 nov, 8+8 Rådgivning till enskilda entreprenörer sker via projektinsatsen samisk affärsutveckling. Rådgivning till samebyarna har skett via projektinsatsen Framtida samebyutveckling,.

2 Projektets pågående projektinsatser: 1. Hantering av klimatförändringar och energieffektiviseringar inom rennäringen i Jokkmokk Samråd med berörda samebyar om att påbörja förstudie om det framtida arbetet med renbruksplaner som ett framtida planeringsverktyg för hantering av klimatförändringar. Samråd med Sametinget och Skogsstyrelsen om att gemensamt med projekt Sájtte påbörja förstudie under 2014 om framtida renbruksplaner, 18 dec, 3 2. Samisk besöksnäring Ansvarig projektledare; Ingrid Inga Samråd med Visit Sápmi och Destination Jokkmokk ang samisk turism och samebyvisa turismplaner, 8 okt, 2 Möte med Visit Sápmi och Destination Jokkmokk om samisk turism, 15 okt, 4 Möte och samråd med arbetsgruppen för samisk besöksnäring 21 nov, 19 dec 3 Möte med Göran Wallin, Swedish Lapland Tourism, ang utredningen Fjällens besöksnäring och framtiden, 16 okt, 3 Samråd med arbetsgruppen om fortsatta arbetet med strategin för samisk besöksnäring och samebyvis interna riktlinjer och turismplaner, 21 nov 1 samt 19 dec, 4, 15 okt, 3 Samråd och möte med Laponiatjuottjudus ang samisk besöksnäring och Laponiatjuottjudus framtida arbete kring ang en turismstrategi inom Laponia, 2 och 3 dec, 2 Samråd med Sametinget och skogsstyrelsen om arbetet med framtida renbruksplaner som planeringsverktyg för turismutveckling inom samebyarna., 18 dec, 3 3. Framtida utveckling av samebyarna i Jokkmokk I enlighet med vad som angavs i projektbeskrivningen för projekt Sájtte om bildande av en Jokkmokks sameby och enligt den framtagna strategin för framtida samebyutveckling har berörda samebyar bildat Dálvvadis ek förening som får anses motsvara den angivna idén om Jokkmokks sameby. Dálvvadis ek förening ska i projektform upparbeta och utveckla sin framtida verksamhet. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns Landsting, Sparbanken Nord, Sametinget och Samefonden och berörda samebyar har beviljat finansiering av Dálvvadis

3 ekonomiska föreningens ansökan om medel. Genomfört dialog med konsult 10, 11, 23, 30 sept, 8 okt ang juridiska frågor kring Dálvvadis ekonomiska förening. Möten med samebyarna och ordföranden för Dálvvadis ekonomiska förening ang Dálvvadis ekonomiska förening framtida verksamhet och finansiering 10,,18, 19, 30 sept, 4, 7, 10, 14, 25 okt, 25 nov, Dialog och möten med Länsstyrelsen ang finansiering av Dálvvadis ek förening, 3, 4 sept, 31 okt, 22 nov, 2 resp 4 Dialog med Norrbottens läns landsting om Dálvvadis ekonomiska förening, 2, 31 okt, Möte med kommunsstyrelsen i Jokkmokk om Dálvvadis ekonomiska förening, 28 okt, 14. Möte med Strukturums VD, Dálvvadis ek förening, och projekt Sájtte, 19 sept, 3, 4. Samisk affärsutvecklingsmodell Arbetet med pilotföretag enligt den samiska affärsutvecklingsmodellen fortskrider enligt plan. Möte med enskilt företag och konsult ang anordnade av seminarium och samisk design 18 sept, 3 Under redovisningsperioden har företagsrådgivning enligt den framtagna affärsutvecklingsmodellen lämnats till 14 samiska företag. Projekt Sájtte har tillsammans med Strukturum inbjudit Creative Nodes, Stina Almqvist, Luleå näringsliv till Strukturums fredagskaffe för information om kreativa och kulturella näringar i länet eftersom kreativa och kulturella företags villkor och förutsättningar liknar renskötselföretagens villkor och förutsättningar, 29 nov, 27 varav 17 kvinnor och 10 män. Projekt Sájte har tillsamman med projekt Entreprenörscentra (EC) och projekt Kvinnors Företagande i Jokkmokk (KJF) genomfört gemensamt seminarium om varumärkesbyggande och storytelling och kommunikation till företag tillsammans med företaget Loveatwork/Helikopter från Luleå/Piteå, 29 okt, 12. Projekt Sájtte har tillsammans med EC och KJF tagit initiativ till workshop tillsammans med förfetaget Loveatwork/Helikopter från Luleå/Piteå om varumärkesbyggande och storytelling riktat till företag, planeringsmöten 27 sept, 5, 14 okt, 2, 17 okt 3, 13 nov 3 Möte med Sámi duodji/sameslöjdsstiftelsen

4 om samisk affärsutveckling, 4 nov, 3 5. Arbetsgruppen för ny teknik, nya produktionsmodeller och nya driftsformer Inom ramen för projektinsatsen modern/ ny teknik inom rennäringen har samebyarna Sirges, Jåhkåagaska och Udtja initierat test av tre olika tekniklösningar för att underlätta och effektivisera rennäringen och renskötselarbetet inom de berörda samebyarna. Tuorpon sameby kommer med förslag på ny teknik under Samebyarna ska utvärdera och rapportera till projekt Sájtte utfallet av de olika tekniklösningarna senast 31 maj Samråd med Tillväxtverket 4 nov, 5 nov, 12 nov, 19 nov. Samråd med Sirges, Jåhkågaska, Udtja sameby 5 nov, 7 nov, 6. Traditionell samisk kunskap i rennäringen Projekt Sájtte har i samarbete med Samernas utbildningscentrum tagit initiativ och planerat för seminarier/kurser om traditionell samisk kunskap i rennäringen, renbetesväxter, renens betesbehov, utfordring av renar, renens sjukdomar m m, Samernas utbildningscentrum genomför seminarierna/ kurserna genomförs under vecka 7 och 8 i februari 2014 för medlemmar i samebyarna i Jokkmokks kommun. Möte med rektorn för Samernas utbildningscentrum 3 okt, 7 nov, 2 7. Coaching och mentorskap Ansvarig projektledare: Åsa Labba Genomförande av framtagen modell Udtja. Under perioden har genomförandefasen avslutats enligt upprättad tidsplan Udtja samebys individuella mentorskapsprogram innefattade en dag mediehantering. Med anledning av detta anordnades ett seminarium i frågan där representanter från samtliga samebyar fick möjlighet att delta. 14 Två företag har under perioden genomfört planerade insatser. 8. Ökad livsmedelsförädling Ansvarig projektledare: Åsa Labba Landsbygdsdepartementets utnämning av Jokkmokk Årets Matlandethuvudstad 2014 har resulterat i framtagande och förankring av en projektplan hos kommunens livsmedelsföretag tillsammans med Strukturums ordinarie verksamhet. De samiska livsmedels- och förädlingsföretagen har haft en viktig roll för utmärkelsen tillsammans med övriga livsmedels-producenter i kommunen. Den Jokkmokks-baserade, av Landsbygdsdepartementet utsedda samiska matambassadören och matkreatören Greta

5 Huuva är exempel på en viktig samarbetspartner i arbetet, naturligtvis tillsammans med fler företag i branschen. 9. Efterfrågestyrd företagsutveckling/ Rådgivning till nya samiska entreprenörer Ansvariga projekteldare: Åsa Labba Informationskväll på Strukturum, Din trygghet som företagare. Företagarens försäkringar och pensioner diskuterades. Ett samarbete mellan Sájtte, Entreprenör- Centraprojektet och Kvinnors Företagande i Jokkmokk Kvällsseminarium, Skatteverket informerar om de senaste momsreglerna för årsmoms mm. Samarbete mellan Sájtte och EntreprenörCentra Inlandsbanan har på uppdrag av projekt Sájtte arrangerat och genomfört en efterfrågad dag Att enskilt vistas på spår som riktar sig till renskötare med arbete i anslutning till banvallen för att på så sätt öka säkerheten för renskötare, /10 Skogsstyrelsen har på uppdrag av projekt Sájtte och Strukturum arrangerat en motorsågsutbildning. 2 Deltagare från projekt Sájttes målgrupp Dan Rönnqvist, Danro AB. Ett samiskt företag med säte i Piteå berättade om alla kloka människors arbetsmodell på Strukturums fredagskaffe. Hur gör man på ett smart sätt för att entusiasmera medarbetare i företaget samtidigt som arbetet kostnadseffektiviseras. 21. Arbetsgruppen har under redovisningperioden genomfört ett anbudsförfarande gällande ekonomitjänster för samiska företag. Upphandlingsförfarandet har dock avbrutits på grund av att de inkomna offerterna inte kunde erbjuda bättre villkor än vad man som enskild företagare har idag. Arbetsgruppen ser nu över alternativa lösningar. 10. Generationsväxlingar Ansvarig projektledare: Åsa Labba Anordnade seminarier Sájtte/KFJ/EC Varumärken och Storytelling 29 okt Sájtte, Mediaseminarium, 10 okt Sájtte, KFJ, EC, Seminarium om pensioner och försäkring till företag 17 okt Skatteverket om moms, 23 okt Sájtte/Inlandsbanan AB, 30 okt Sájtte/skogsstyrelsen okt Sájtte/DanroAB 8 nov Resultatet av genomförda intervjuer har under perioden börjat ta form och kommer att resultera i en folder där bl.a. de ekonomiska aspekterna i ett generationsskifte i renskötselföretagen lyfts fram

6 Externa seminarier Länsstyrelsens Skogsriket- konferens, Piteå, nov Projekt Entreprenörscentra/Kvinnor i samverkans finansieringsseminarium Samråd och dialog med externa aktörer Destination Jokkmokk, Länsstyrelsen Norrbottens läns landsting Loveatwork/Helikopter i Luleå/Piteå Samernas utbildningscentrum Swedish Lapland Tourism Visit Sápmi SSR (Svenska samernas riksförbund) Skogsstyrelsen SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) Projekt Entreprenörscentra (Strukturum) Kvinnoprojektet (Strukturum) Laponiatjuottjudus Sametinget Sparbanken Nord 1 projektledare 2 projektledare Horisontella kriterier Informationsspridning om verksamhet och resultat Distribution av projekt Sájttes nyhetsbrev nr 6 Strukturums fredagskaffe Strukturums hemsida, kontinuerlig information Information på Facebook Reklamjournalen Länsstyrelsens näringslivsenhet Pajala utveckling AB Swedish Lapland Tourism Projektutvärdering och slutredovisning Inom samtliga projektinsatser har de horisontella kriterierna beaktats. Information om projekt Sájtte 10 dec, 25 Olof Bergwall lämnar slututvärderingsrapport till styrgruppsmötet i maj Beskrivning av projektets verksamhet under aktuell redovisningsperiod Beskriv hur projektet fortlöper verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt i förhållande till beslutet om stöd. Koncentrera beskrivningen till de aktiviteter vars kostnader finns upptagna i motsvarande ansökan om utbetalning. Beskriv eventuella verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska avvikelser från beslutet om stöd. Lämna en motivering/förklaring till varför avvikelserna har uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. Ange om avvikelserna föranleder en ansökan om förändring av projektet. Projekt fortlöper tidsmässigt utan avvikelser. Projektet fortlöper med vissa ekonomiska avvikelser. Projekt avser i särskild skrivelse begära omfördelning av projektmedel från 2013 till 2014 samt mindre övriga budgetkorrigeringar inför Det föreligger verksamhetsmässiga avvikelser i projektet enligt nedan redovisning vad avser projektinsatsen nya driftsformer mm. Det föreligger också en stor besvikelse från projektets målgrupp/samebyarna över Jokkmokks kommun avslagsbeslut när det gäller medfinansiering av bildandet av rennäringens branschorganisation Dálvvadis ekonomiska förening. Andra finansiärer har dock bifallit stöd till föreningen och branschorganisationen har startat sin verksamhet. Dálvvadis ekonomiska förening är rennäringens branschorganisation som kan överta projektresultaten men är också en förutsättning för långsiktig fortsatta verksamhet och uthållighet av projektets resultat och effekter efter projekttiden, (se även utlåtande av projektutvärderingen Olof Bergwall, bilaga 1). Allt sedan projektstarten har strategiskt ansvarige projektledaren påtalat vikten av att projektet arbetar för att delar av projektresultaten överförs till lämpliga organisationer t ex organisation som företrädare rennäringen men även organisation som företräder

7 näringslivet i Jokkmokk efter projekttiden. Genom att projektresultaten antingen övergår till permanent verksamhet eller övertas av annan organisation kan projektresultaten komma att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet lokalt i Jokkmokk men också till det europeiska mervärdet. I och med att samebyarna har bildat Dálvvadis ekonomiska förening finns det idag förutsättningar att projektinsatser som har direkt beröring med samebyarnas verksamhet överförs till denna organisation. Återstår att under 2014 samråda med näringslivsbolaget Strukturum om vilka projektinsatser bolaget är beredd att överta efter projektets avslut. Projektet har också för avsikt att redovisa vilka projektinsatser-/resultat som avslutas helt i samband med projektet avslutning i augusti Under den aktuella redovisningsperioden har företagsrådgivning lämnats till 14 samiska företag utifrån den framtagna affärsutvecklingsmodellen. Utvärdering av pilotföretagen och modellen tillämpning kommer att ske under våren Vidare har projektet bidragit till att tre olika teknikslösningar inom rennäringen testas inom tre av samebyarna i Jokkmokk. Syftet med de tre olika teknikslösningarna är att testa om de bidrar till effektivisering av rensamlingar, av renskötselarbetet och förbättring av säkerheten för renskötarna ute i fält. Utvärdering av de olika tekniklösningarna ska inlämnas till projekt Sájtte senast 31 maj Ytterligare en tekniklösning kommer att testas inom Tourpons sameby under Två nya samiska företag har registrerats under redovisningsperioden (se bilaga 7). Totalt har projektet bidragit till att 8 nya företag startats fram till och med den 31 december (Jmf målet 10 nya företag) Under den aktuella redovisningsperioden har totalt 317 personer deltagit i projektets aktiviteter. Av dessa utgör 207 kvinnor och 110 män. Under hela 2013 har 791 personer deltagit i projektets aktiviteter, varav 446 är kvinnor och 345 är män. Under projekttiden har projektet haft i projekt Sájttes olika aktiviteterna. Av dessa är 936 kvinnor och 940 män. När det gäller projektinsatserna 1) undersökning av nya driftsformer inom rennäringen och 2) nya produktionsformer/nya modeller för hjordstrukturering finns det enligt samebyarna inte idag förutsättningar att initiera och genomföra dessa projektinsatser på grund av stora förluster av renar bl a på grund av rovdjuren inom samebyarna. Nya driftsformer, nya produktionsformer och nya modeller för hjordstrukturering förutsätter nämligen att renhjordarna har högre kalvöverlevnad och därmed renhjordar där det är möjligt att göra avelsurval av produktionsrenar d v s bedriva ändamålsenligt avels- och utvecklingsarbete. Insatserna inom livsmedel har under perioden resulterat i att Jokkmokk utnämnts till Årets Matlandethuvudstad Utnämningen har därefter inneburit förberedelser och uppstart av ett nytt projekt med start i januari Beskrivning av eventuellt genomförda resor Beskriv motivet för genomförda resor och tydliggör kopplingen till projektets syfte och mål. En deltagarförteckning med samtliga för respektive resa ska bifogas. Resa till Luleå, 31 okt, möte med Länsstyrelsen/Landshövdingen ang Dálvvadis ekonomiska förening, medverkande Annelie Päiviö, Jakob Nygård, Rune Stokke och Ingrid Inga, Hyrbil. Resa till Pajala, medverkan vid Pajala utveckling ABs konferens om rennäringen den 24 sept, ca 18 mil, medverkande Ingrid Inga, hyrbil. Resa till Piteå för medverkan vid Länsstyrelsens Skogsriket- konferens, nov, medverkande Ingrid Inga, hyrbil och en övernattning Resa till Luleå för styrgruppsmöte med projekt AKKA, 6 nov, medverkande Ingrid Inga, 36 mil, hyrbil Resa till Kåbdalis, avstämning inom projektinsatsen coaching/mentorskap, egen bild 12 mil 2. Uppnådda resultat och indikatorer Beskriv de hittills uppnådda resultaten och utfallet av angivna indikatorer. Ange namn och, om möjligt, organisationsnummer på eventuella nya företag samt beskriv vilken typ av eventuella nya arbetstillfällen som har skapats som ett resultat av projektets verksamhet. Jämför med förväntade indikatorer i beslut om stöd och gör en bedömning av realismen i förväntat resultat. Beskriv även om projektet har givit upphov till ytterligare resultat utöver de förväntade. Följande resultat har uppnåtts under den aktuella redovisningsperioden: Dálvvadis ekonomiska förening ( Jokkmokks sameby ) har erhållit finansiering för sin verksamhet under 3 år. Projekt Sájtte kommer att erbjuda Dálvvadis ekonomiska förening att överta delar av projekt Sájttes uppnådda projektresultat efter projekttiden förutsatt att projektresultaten har direkt beröring med rennäringen och samebyarna.

8 Se föregående lägesrapport nr 6 om antalet nya företag (6 st) som etablerats genom projekt Sájtte Under innevarande redovisningsperiod har ytterligare två nya samiska företag startats. Totalt har projekt Sájtte bidragit till att 8 nya företag startat (jämför mål för projektet 10 nya företag) se bilaga 7. Indikatorer Fyll i samtliga indikatorer som finns angivna i beslutet om stöd. Ange projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall för dessa indikatorer. Om inga resultat ännu har uppnåtts för en specifik indikator anges värdet 0. Var uppmärksam på om indikatorn ska delas upp på kvinnor/män samt kvinnor/män med utländsk bakgrund. Indikator Kvinnor Män varav kvinnor med utländsk bakgrund varav män med utländsk bakgrund Antal Antal nya samiska företag Jämställdhet/Integration och mångfald/miljö/folkhälsa Vilken påverkan har projektet haft på jämställdhet, integration och mångfald, miljö och folkhälsa? Beskriv utförligt hur jämställdhet, integration och mångfald, miljö och folkhälsa har integrerats i projektets verksamhet och vilka aktiviteter som genomförts inom dessa områden under aktuell redovisningsperiod. Folkhälsa är ett obligatoriskt kriterium för samtliga projekt inom programområde Östra Mellansverige. Projekt inom andra programområden får gärna använda möjligheten att beskriva sin verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv. I samtliga genomförda projektinsatser har de horisontella kriterierna jämställdhet, integration och mångfald och miljö/folkhälsa beaktats. (Se vidare under Beskrivningen av projektets verksamhet om antalet deltagande män och kvinnor. 4. Privata bidrag i annat än pengar Redogör för eventuella privata bidrag i annat än pengar som tillförts projektet. Ange vart bidraget kommer ifrån samt hur värdet på bidraget har beräknats. Privata bidrag i form av ideellt arbete från både enskilda samiska företag och samebyarna ingår i samtliga genomförda projektinsatser under den nu aktuella redovisningsperioden. 5. Informationsinsatser och offentliggörande Beskriv hur intressenter och allmänhet har beretts möjlighet till kännedom om projektet och strukturfondens medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bifoga kopior på samtligt eget framtaget material samt ange adress till eventuell webbplats där information om projektet finns. Informationsspridning om projekts Sájttes verksamhet och resultat Distribution av projekt Sájttes nyhetsbrev nr 6 Strukturums hemsida, kontinuerlig information, Reklamjournalen Information om projekt Sájttes aktiviteter via Facebook Information om projekt Sájtte till Samernas utbildningscentrums elever och övriga lokala aktörer 6. Projektföljeforskning (obligatoriskt för samtliga projekt som omfattas av följeforskning) En plan för projektets följeforskning ska bifogas vid inlämnande av den första lägesrapporten. Projektledaren ansvarar därefter för att följeforskningsrapporter bifogas i samband med lägesrapportering 2 ggr/år. Beskriv hur följeforskningen har påverkat projektets målsättningar och genomförande.

9 Projektets utvärderare Olof Bergwall AB följer projektgenomförandet kontinuerligt. 7. Övrigt Finns det ytterligare information om projektet och dess verksamhet som bör uppmärksammas? Finns det planer på att driva projektets verksamhet vidare efter avslutad projektperiod? Vilka åtgärder har då vidtagits för att ordna fortsatt finansiering? 8. Underskrift Lägesrapporten ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda projektägaren. Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga: Datum Underskrift Ort Jokkmokk Namnförtydligande Annika Almqvist, ordförande för projekt Sájttes styrgrupp/ VD för Strukturum

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Bredband i glesbygd 00159534 Stödmottagare Organisationsnummer Bräcke kommun 212000-2460 Redovisningsperiod Total projektperiod 2 2012-03-30 Insatsområde

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB (Bolaget har bytt namn till Falun Borlänge-regionen AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/9-08 31/10-08

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer 556753-7583 Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer