- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar"

Transkript

1 Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug - okt 2014 Genomförda aktiviteter under perioden Besökt lanthandlare i västra och södra länsdelen i syfte att träffa dem och pratat om deras situation samt att få med oss argument i arbetet med att påverka näringsdepartementets utredning kring kommersiell service. Lanthandlare som besökts är Jävre, Långträsk, Lillpite, Abborrträsk, Vistträsk, Vidsel och Kåbdalis. Medverkat vid två träffar i Gällivare kommunen. En träff handlade om att informera och implementera tänket i kommunens projekt Landsbygden i centrum där kommunens förvaltningar och politiska företrädare deltog. Under träffen presenterade Bodens kommun sitt arbete med servicepunkter ute på landsbygden. Och vi berättade om syftet med vårt arbete kring Norrbottens landsbygd siktar mot Samma dag träffade vi interimsstyrelsen för den nya ekonomiska föreningen som väntas ta över Kiosk och drivmedelsstationen (Bymacken) i Ullatti. Andra aktörer som medverkade vid träffen var Coompanion, Gällivare kommun och Länsstyrelsen. Vi medverkar nu operativt i ett samarbete med Sunderby Folkhögskola. Folkhögskolan äger projektet och genomför tillsammans med HSSL Norrbotten en förstudie kring socialt företagande på landsbygden (Vägen till Arbete på Landsbygden VAL). Ett antal besök har redan genomförts bl.a. i Jokkmokk, Älvsbyn och Sunderbyn. Alla träffar genomförs i nära samarbetet med folkhögskolorna i länet och byaföreningar är huvudmålgrupp för träffarna. Hela Sverige ska leva Norrbotten sitter med i projektets styrgrupp. Samarbetet fortsätter och intensifieras med Arjeplogs kommun kring e-plattformarna. E- handelsplattformen finns redan och ska nu vidareutvecklas och presenteras i länet. De första 1

2 presentationerna är redan gjorda bl.a. på augustikonferensen, hos Kalix och Haparanda kommun. E-handelsplattformen som kommer att finns tillgänglig för alla kommuner får namnet, norrgallerior.se. Föreningsplattformen är inte riktigt färdig för presentation men intresset verkar vara stort även kring denna. Vi jobbar nu tillsammans för att ta fram förutsättningar, support, mm i mening av att vi ska ta ett ansvar och överta plattformarna successivt. Konferensen den augusti på Sunderby folkhögskola samlade drygt 40 personer från olika byar i länet. 25 olika bygder var representerade under konferensen. Konferensen blev det startskott som vi hoppats på. Ett tydligt förslag gavs till oss att starta en process kring lokal utveckling för hela länet under arbetsnamnet Norrbotten samverkar. Samtal har genomförts med regionala enheten på landstinget för att undersöka förutsättningarna för att eventuellt kunna söka regionala medel under kommande period. E-hälsa, e-handel, utbildning på regional nivå, lokala processer satt i ett regionalt sammanhang är områden som vi lyft i samtalen. I Överkalix kommun genomförs nu en process med ett antal möten i byar och centralort som handlar om e-plattformarna möjligheter för kommunens alla sektorer och vi har även inlett ett arbete kring bildandet av ett kommunalt landsbygdsråd/kommunbygderåd. Träffar med företrädare för de nya Leaderområdena har inletts och vid de träffarna presenterar vi en översiktlig modell för hur Hela Sverige ska leva Norrbotten skulle kunna ta sig an en övergripande roll och funktion när det gäller stödet till lokalsamhället. Ett antal träffar i korthet: Träffat personer med ansvar för Växthuset i Vuollerim. De är intresserade av att starta ett samtal med sin kommun kring en lokal servicepunkt i Vuollerim. Medverkat när Gällivare kommun besökte Boden och Gunnarsbyområdet och dess servicepunkt. Träffat Haparanda kommun för att presentera e-plattformarna och diskutera möjligheter för ett gemensamt arbete kring kommunalt landsbygdsråd. Träffat regionala arbetsgruppen för planering inför Integrationskonferens i november. Deltagande vid informationsdag om ny programperiod i Överkalix. Medverkat vid LTUs träff kring innovations- och företagsfrämjare om social innovation i Norrbotten! Träffen presenterade några exempel på social innovation som LTU hittills identifierat hos Sunderby folkhögskola, Coompanion, Hushållningssällskapet och Hela Sverige Ska Leva Norrbotten. Sedan diskuterades om det finns ytterligare exempel på inkluderande och samhällsförändrande innovationer i Norrbotten. Målet är att ta fram en regional orienteringsbok som ger en första bild av vad social innovation i Norrbotten kan vara och hur det kan bidra till en jämlik och jämställd utveckling av länet. 2

3 Träffat Sparbanken Nords vice vd för att presentera vår verksamhet och vår vision för framtida satsningar i länet. Syftet med träffen är att efterhör intresset hos Sparbanken Nord om de är intresserad av att delfinansiera ett längre projekt kring lokal utveckling i länet. Planeringsdag och styrgruppsträff i Pålänge den september. Medverkat vid Länsstyrelsens regionala landsbygdsråd den 15 oktober. Samverkansträff med Coompanion kring egen anställning och enterprenöriell utveckling i lokal samhällen. Samverkan med Hela Sverige ska leva på nationell nivå: Medverkar i näringsdepartementets arbetsgrupp som är tillsatts för att utreda stöd till kommersiell service på landsbygden. Servicegruppsträff tillsammans med Centralt samordningsforum (CSF-Tillväxtverket) gällande dagligvaror och samordnade transporter. Servicepunktsträff med representanter från olika delar i landet, som driver servicepunkter på olika orter landet. Kommunrepresentanter, Post- och Telestyrelsen och huvudsekreteraren för utredningen om kommersiell service deltog. Måluppfyllelse Mål 1 - Höstens konferens den aug på Sunderby Folkhögskola gav oss det besked vi ville ha. En fortsatt satsning på en lokalt förankrad plattform är ett uttalat önskemål från de bygderepresentanter som deltog vid konferensen. Arbetsnamnet för satsningen kommer att bli Norrbotten samverkar. Mål 2 Är uppnått. Arbetet fortsätter dock för att stärka relationerna med kommunerna i första hand med riktade aktiviteter kring e-plattformar och processarbetet för utveckling av kommunbygderåd. Mål 3 Är uppnått, men ska vidareutvecklas allt eftersom. Sunderby Folkhögskola kan bli en aktör som Hela Sverige ska leva Norrbotten utvecklar ett fördjupat samarbete med. Utbildning, social ekonomi, socialt företagande, servicepunkter är några områden som kan bli aktuella. Mål 4 Delvis på väg att uppnås. Genom vår medverkan i den nationella arbetsgruppen som är kopplad till utredningen för kommersiell service så kan vi hyggligt bra företräda länets lanthandlare och mackägare. Här skulle mer behöva göras. Kanske skulle ett nationellt initiativ bättre stärka den lokale handlaren och småföretagarens möjligheter. Genom t.ex. stöd för processledning, leverantörskontakter, m.m. E-plattformen kan definitivt stärka den lokala handeln Mål 5 Delvis uppnått. Processen är igång i Överkalix kommun. Förhoppningsvis kan vi påbörja en process även med Haparanda kommun ganska snart, eftersom vi 3

4 fått positiva signaler om gemensamma aktiviteter. Arvidsjaur kommun har nu fattat beslut om att starta tre servicepunkter, en i Abborrträsk, en i Moskosel och en i Glommersträsk. Mål 6 Är uppnått. Två konferenser har genomförts, med gott resultat. Avvikelse från gällande projektbeslut Inga avvikelser under perioden. Ansöker om förlängning av projektet tom den 31 mars Begären om förlängning har skickats till länsstyrelsen den 6 november. Skäl till förlängning: Ej upparbetade beslutade medel till den sista dec Stärka måluppfyllelsen när det gäller processer i kommuner för bildandet av kommunbygderåd, upprätthålla tempot i implementeringen när det gäller e-handels- och föreningsplattformen i kommunerna samt att starta nätverket Norrbottens samverkar. Omfördelning i budgeten under de två sista månaderna (nov dec 2014) eller vid en eventuell förlängning av projektet under de fem sista månaderna (nov-dec 2014 jan mar 2015) Begäran om att omfördela medel från externa tjänster och lokaler till övriga kostnader då främst gällande resor och eventuella lönekostnader. Omfördelningen önskas få göras efter behov under sista månaderna i projektet. Övriga upplysningar och erfarenheter Erfarenheter: Skapa och fördjupa kontakterna med politiska kommunledningar särskilt nya kommunledningar. Fortsatt stort intresse för servicefrågor hos länets samtliga aktörer. Samordnade transporter en fortsatt viktigare fråga för många aktörer. Servicepunkter är ett intressant koncept för många. Servicepunktskonceptet bör utvecklas, kanske genom en handbok. Utmaningar Behov av processer finns hos ett antal kommuner i länet för att hitta nya arbetssätt kring hur man kan organisera arbetet med en kommunbygderådsorganisering, uppgift och ansvar. 4

5 Skapa tydligare mötesplatser där olika parter kan mötas så att samsyn skapas inom och mellan olika samhällsstrukturer och sektorer. Vidareutveckla informationen och utbildning för e-handel och e-service. Och på sikt skapa nya resurser för att stärka konceptet i Norrbotten. Kan Norrbotten finnas med som en av dragarna i ett nationellt serviceprojekt i framtiden? Utveckla en Norrbottnisk plattform/mötesplats Norrbotten samverkar där aktörer från olika sektorer samlas för kreativa processer när det gäller lokal utveckling för ett attraktivare Norrbotten. Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är korrekta: Boden den 10 nov 2014 Underskrift Namnförtydligande Åse Blombäck Bertil Degerlund Hela Sverige ska leva Norrbotten 5

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Dokumentation från Sigtuna 14-15 juni 2011 Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Vad händer i höst? Lars Wikström och Annika Lidgren, Tillväxtverket inledde konferensen bland

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

1(6) Bilaga 1 Rapporter från några av insatserna under året Port 5 Unga vuxna Verksamheten på Port 5 Unga Vuxna har under året följt upprättad verksamhetsplan. Under året har samarbetet fortsatt med berörda

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer