Lokal näringslivsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal näringslivsutveckling"

Transkript

1 Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1

2 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt i Stockholm (huvudkontor). Sorterar under näringsdepartementet Ska främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram 2

3 Tillväxtverkets vision och verksamhetsidé Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 3

4

5

6 Regionala miljöer Enheten främjar utvecklingen av attraktiva miljöer för näringslivets utveckling och bidrar till ett effektivt regionalt tillväxtarbete Uppdrag och uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken (U19) 20 medarbetare. Kunskap, finansiering och nätverk 6

7 Regionala miljöer Verksamheter Stärkt regional näringslivsutveckling Stärkt kommersiell och offentlig service Stärkta regionala förutsättningar Verksamheter Tillväxtskapande samhällsplanering Stärkt lokal attraktionskraft Handbok gruv- och täktverksamhet Riksintresse IP Verksamheter Servicefrågor Regionala serviceprogram Pilotkommuner för serviceutveckling Stödmyndighet inom landsbygdsprogram met Verksamheter Förstärka regionala kompetensplattformar Resurscentra för kvinnor Jämställd regional tillväxt Dialog och samverken 7

8 Attraktiva miljöer för näringslivets utveckling Konkurrenskraft skapas av företagen MEN också av den omgivande miljön Arbetskraft, bostäder, service, effektiva beslutsprocesser, fungerande transportsystem och bredband 8

9 För att skapa attraktiva miljöer krävs samspel och samhandling Nivåer lokalt-regionalt-nationelltinternationellt Sektorsområden utbildning, infrastruktur, boende m.m. Flernivåsamverkan 9

10 Några nedslag från några våra insatser (avslutade och pågående) Lokalt och regionalt tillväxtarbete (Avslutat) Samhällsplanering för näringslivsutveckling (Pågår) Samhandling vid stora investeringar (Pågår) Stärkt lokal attraktionskraft (Pågår) 10

11 Lokalt och regionalt tillväxtarbete Syfte stärka aktörer på lokal och regional nivå och bidra till ett ökat lärande när det gäller näringslivsutveckling och tillväxt Målgrupper Kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag Regionala aktörer med utvecklingsansvar 2 fokusområden: Lokal näringslivsutvecklig och Regionala tillväxtprocesser Verktyg: temapublikationer, seminarier, projektledarträffar, kunskapsstöd, konferenser, projektpublikationer 11

12 Lokal näringslivsutveckling Stärka arbetet med entreprenörskap och näringslivsutveckling Exempel på insatser Lärande för tillväxt, Orsa kommun - Från kommunalt näringslivsprogram till Tillväxtprocess i samverkan Att bygga en stabil plattform för lärande samverkan mellan kommun och näringsliv Projekt upphandling - Sigtuna kommun tar ett helhetsgrepp på hur en kommuns upphandlingar kan underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud. Tillväxtforum Öland - Ölands kommunalförbund utvecklar ett tillväxtforum där företagen aktivt integreras för att påverka servicen till företagen. Delårsboende - Strömstad kommun och fyra andra kommuner i norra Bohuslän tar fasta på den potential som finns hos delårsboende för att stärka det lokala tillväxtarbetet. Lärande tillväxt i Fagersta-Norberg - Tillväxtgruppen i norra Västmanland vill arbeta med en systematisk lärandeprocess som utifrån företagens behov involverar tillväxtaktörerna i regionen. Framgångsrika företag i Hälsingland - Tre kommuner i Hälsingland vill stärka grupperna företag med anställda och mindre företag yngre än 5 år som vill växa. 12

13 Erfarenheter 13

14 Tre framgångsfaktorer/resultat Orsa kommun Lärande för tillväxt Delaktighet, möjlighet att påverka och utbyta åsikter Förankring och trovärdighet Helhetsbild, många åtgärder som refererar till varandra Sigtuna kommun Projekt upphandling Ökad kompetens internt och externt Via dialog ökad förståelse för upphandling Fler företag är nu intresserade av att lämna anbud Ölands kommunalförbund Tillväxtforum Logik i upplägg av strategiarbetet Gemensam styrgrupp för de två kommunerna (unikt) Sammansättningen av gruppen. Kommunernas KS:au, majoritet företag

15 Ola Granholm, Lärande för tillväxt, Orsa Vi kan tack vare finansieringen förverkliga våra idéer på ett bra sätt, istället för att som så ofta jobba med utvecklingsfrågorna vid sidan av allt annat som ska göras. Christer Wikström, Projekt Upphandling, Sigtuna Programmets inriktning passar bra med hur vi ville utveckla vårt projekt. Finansieringen är självklart viktig, men vi erbjuds också de fördelar som programmet ger via ömsesidigt utbyte med andra kommuner i landet. Elsie Hellström, Plan-och tillväxtdialog, Norra Bohuslän Att delta i programmet ger stora mervärden genom projektledarträffar och ett flexibelt arbetssätt. Vi har utvecklat vårt arbete med omvärldsanalyser och skapat långsiktiga samverkansformer över kommungränserna.

16 Lärdomar för att stärka näringslivsutvecklingen Ta utgångspunkt i kommunernas basutbud Upparbeta goda samarbetsformer med det lokala näringslivet Effektivitetsfrågor kopplat till handläggning Förtydliga relationen mellan näringslivsinriktade insatser och basutbudet Bygglov, miljö och hälsoskydd Nystartade företag, störst behov av nära stöd Kommunen måste fungera som en helhet, samarbete över förvaltningsgränser 16

17 Temapublikationer och lärdomar från programmet 17

18 Tillväxtskapande samhällsplanering Delprogram 1 Samhandling vid stora investeringar Delprogram 2 Samhällsplanering för näringslivsutveckling Programövergripande insatser Kunskapsutveckling, samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande 18

19 Samhandling vid stora investeringar Investeringar skapar lokala och regionala möjligheter en potential att ta tillvara! Projektmedel för att åstadkomma samhandling Fokus på samverkan mellan sektorer och samhällsnivåer 19

20 Beviljade projekt i programmet Hedemora Ludvika Storuman Pajala Östersund Kiruna Länsstyrelsen i Västmanland 20

21 Samhällsplanering för näringslivsutveckling Öka samspelet mellan fysisk samhällsplanering och arbetet för näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt (ÖP-RUS) Ökat behov av en regional fysisk samhällsplanering Arena och kunskap samt pilotprojekt Genomförs med Boverket 22

22 Femton piloter 4 Kommunala 4 Mellankommunala 7 Regionala... för stärkt samspel 23

23 Kunskap och arenor Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxt i samverkan Näringslivets behov Samspelet mellan ÖP och RUS Antologi på G Projektspecifika mötesplatser Projektledarträffar Regionala mötesplatser Nationella arenor Nyttjat andras arenor 24

24 Nu slutfas - resultat och erfarenheter kommer under hösten Uppföljning och utvärdering av pilotprojekten Antologi samverkan i den fysiska samhällsplaneringen Hösten slutredovisning och erfarenhetsutbyte mellan pilotprojekten Nationell slutkonferens 2016 Rapporter och information finns på och 25

25 Reflektioner Behov av att hitta samverkansformer Ordinarie arbete prioriteras Underskattad uppstartsfas i projekten Gemensamma målbilder - en förutsättning Extern finansiering och kunskap viktiga katalysatorer Nätverk och återkoppling betydelsefullt Underlag som styrker insatserna 26

26 Mer information, kunskap och kontakter 27

27 Tack! Åsa Bjelkeby, +46(0) , 28

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer