Svårt att läsa och skriva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svårt att läsa och skriva"

Transkript

1 It och appar när läsningen glappar Idor Svensson IKEL Svårt att läsa och skriva Dyslexi = Huvudproblem för barn och vuxna Avkoda = Kunna läsa bokstäver (sätta samman till ord) och ord Kirkegaard Skriva = Stava och formulera meningar Learning to Read Reading to Learn LR RL Hur lång tid är acceptabel mellan LR och RL? Dvs. När räcker inte övandet till? Idor Svensson 1

2 Alternativa verktyg Assistive technology Kompensatoriska hjälpmedel Är tekniken ny? Alternativa verktyg (AV) Assistive technology (AT) Vad är poängen med att använda AV/AT? Tillgänglighet Lika villkor Delaktighet självständighet Underlätta vardagen Struktur Kulturell delaktighet (läsa böcker mm) Stimulera till att våga! Söka den utbildning man vill Det arbete man vill Idor Svensson 2

3 Två demokratiska principer som kan äventyras vid läs och skrivsvårigheter Avkoda text = ta till sig text Talsyntes (text to speech) Skriva text = förmedla budskap via text Taligenkänning (speech to text) Ta till sig och förmedla text Mobiltelefon/Surfplatta bra eller dåligt i skolarbetet? Mobiltelefoner hör inte hemma i skolan SMP Helt fel att tillåta mobil i klassrummet. SvD Att närvaron av mobiltelefoner skapar stök, splittrar elevernas uppmärksamhet och förstör deras studiero är väl omvittnat. SMP Mobiltelefoner i klassrum stör undervisningen. SMP Förbjud mobiltelefoner på lektionstid i skolan. Det tycker 95 procent av alla vuxna (väst Sverige). GT västsvenskar. Rektor vill förbjuda mobiler på sin skola. GD Skolverket: Elever får ha mössa och mobil i klassrummet November 2013 Idor Svensson 3

4 Teknikens utveckling Människans gissel och fördärv?? Möjligheter Utveckling Delaktighet Vad vet vi avseende tidigare forskning? Möjligt att träna upp fonologiska förmågor (under förskoleår och tidiga skolår) Tidiga insatser är effektiva Intensiva och systematiska insatser är effektiva Små elevgrupper är effektiva (Ehri m fl, 2001; Kjeldsen m fl, 2003; Torgesen m fl, 2001; Wolff, 2011) Vad vet vi inte: AV (Alternativa Verktyg) förbättrar teknisk läsning? AV förbättra läsförståelse? AV förbättrar literacy? AV gör att eleven kan ta till sig och förmedla text? Passar AV för alla grader av svårigheter och intellektuell förmåga? Blandade resultat avseende CAI. Hypertext verkar funka. Att elever får jobba själva med CAI ger inga bra resultat. Pilot projekt iphone/ipad Alternativa verktyg; ett stöd för läs och skrivutveckling (Svensson, Lindeblad, Gyllin, Gagner, & Sand) Elever från årskurs 4 till 9 med uttalade läs och skrivsvårigheter Fyra sessioner per vecka under fem veckor, totalt 20 sessioner minuter per session En grupp använder bara AV En grupp använder både AV och träningsprogram Idor Svensson 4

5 Syfte och frågeställningar Undersöka effekter av att systematiskt använda digitala applikationer med avsikt att förbättra läs och skrivförmågan för elever med läs och skrivsvårigheter. Kan apparna kompensera läs och skrivsvårigheter i så gott som alla situationer? Ökar motivation till läsning och skrivning och skolarbete överhuvudtaget genom användandet av appar? Design Baseline T1 T2 Åtgärdsperiod T3 Uppföljning1 T4 Uppföljning2 T5 T1 T4 går det 5 veckor mellan varje period. T5 ett år efter avslutade interventioner Appar i projektet 1. Prizmo scan, text-to-speech 2. VoiceReaderWeb text to speech 3. Dragon search voice recognition 4. Pages word processing 5. Bab.la - dictionary 6. SayHi speech-to-text 7. Read2Go book reader (Legimus) 8. Ruzzle training program 9. Skolstil training program 10. itranslate translating text Idor Svensson 5

6 Resultattabell Förtest uppföljning läs och skrivförmåga År 4 6 Förtest Uppföljning M SD M SD Sign Cohen s d Ordkedjor 11,79 4,84 16,91 6,96,00,85 Meningskedjor 12,43 5,13 16,23 7,67,00,58 Engelska ordkejdor 12,16 7,13 18,34 11,40,00,67 Emma Lindeblad, Doktorand, leg. psykolog Metodologiska problem med AV träningsprogram - appar SVÅRT ATT MÄTA LÅNGSIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH VAD MÄTER VI? ORDAVKODNING, LÄSFÖRSTÅELSE, GLOBALT LÄSMÅTT, LITERACY Allmänna skolan Hur länge skall en intensiv åtgärd vara? Tidsaspekt för läraren AV och appar har en snabb utveckling därför utforska funktion Preliminära resultat Nästan alla elever och lärare är positivaeller mycket positiva till att använda mobiler/surfplattor De, hitintills, mest uppskattade apparna har varit: Prizmo, Pages, ispeak, SayHi, Skolstil och Ruzzle. Ökat motivation för skolarbetet. Några beskriver märkbara effekter på global självbild viktig livlina och stor trygghet kompensera för nedsatt omvärldskunskap Brister avseende uppkoppling på skolorna och då fungerar inte en del av programmen Några elever tycker inte om att gå ifrån klassrummet Idor Idor Svensson 6

7 Vad har vi lärt oss i pilot-projektet? Viktigt med vetenskapligt be(ut)prövade program/utrustning Vilka insatser passar för vilka elever under vilka förhållanden? Dator surf/läsplatta mobiltelefon Android Mac Kvalité på appar Hur fungerar talsyntes? Hur fungerar tal-till-text? Hur fungerar skanningsfunktion? Legimus-app, är det enkelt att få tag på böcker? Hur bra är spararfunktionen? Tid för pedagogen! Viktigt att apparna funkar som tänkt annars risk för motsatt verkan. Kombinera träningsprogram med alternativa verktyg AV vid olika åldrar Försk. 3 Appar: Förebygga Träningsprogram Lekprogram År RL4-6 År 7-9 Appar: För kompensation och träning Undvika skolmisslyckande pga svårigheter med läsning Appar: Kompensation Motivation Individualisera utifrån svårigheter Konklusion AV - en utmaning för skolan Finns uppkoppling? Vilken utrustning skall man köpa in? Vilken utbildning erbjuds för personalen? Hur följer skolorna utvecklingen? Hur arbetar man med pedagogiska aspekter avseende AV? Hur tänker lärare avseende träning kontra kompensation? Hur arbetar skolorna med elevens motivation och självinsikt? Hur förhåller man sig till mobiltelefoner/surfplattor i klassrummet: Möjlighet eller störande? Idor Idor Svensson 7

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Idor Svensson, Christer Jacobson, Rikard Björkman, Anita Sandell. Läsutveckling Kronoberg, Växjö universitet Inledning Systematisk forskning om

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Surfplattor som läromedel i grundskolan

Surfplattor som läromedel i grundskolan Surfplattor som läromedel i grundskolan Läs- och skrivinlärning med hjälp av surfplattor JACOB CARLBAUM och DANIEL ERIKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Surfplattor som läromedel i grundskolan

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

LÄSK-pärmen FDB, 2014

LÄSK-pärmen FDB, 2014 LÄSK-pärmen FDB, 2014 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 - Dyslexi reser hinder, trots styrkor i varje liten unge Alla ungar kommer till

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende 31 januari 2011 Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende Hitta läsningen! Ett inspirationsmaterial på dvd för föräldrar till barn med dyslexi eller andra läs- och

Läs mer

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter?

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Christer Jacobson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4/2006 Hur

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013

Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Publikationsnummer: Dnr: [Fyll i här] ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här]

Läs mer

Arbetsterapeut i skolan. Intervjustudie inom projektet Vägar till arbete

Arbetsterapeut i skolan. Intervjustudie inom projektet Vägar till arbete Arbetsterapeut i skolan Intervjustudie inom projektet Vägar till arbete Titel: Arbetsterapeut i skolan Utredare: Anita Boman Författare: Anita Boman URN:NBN:se:hi-2014-14311-pdf Artikelnummer: 14311-pdf

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2013

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2013 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2013 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2013 Doris Lindberg: Berätta matematikämnets historia så blir ämnet intressant. Familjeforum

Läs mer

Synskadade barn talar

Synskadade barn talar Synskadade barn talar om IT-hjäl pmedel En rapport från HANDU på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet, projekt Bättre tillsammans. Juni 2005 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Författare: Cecilia Ranemo, HANDU

Läs mer

Handlingsplan/Aktivitetsplan

Handlingsplan/Aktivitetsplan Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Handlingsplan/Aktivitetsplan ASL, Att skriva sig till läsning juni 2012 Skriva sig till läsning Projektet härstammar från Norge, där man under 1999-2002 genomförde

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel Teknikstöd i skolan Elever med kognitiva svårigheter sid 3 Elever som testat teknikstöd berättar sid 4 Arbetsterapeuten ny yrkesgrupp i skolan? sid 10 Smarta hjälpmedel sid 14 Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer