Handlingsplan/Aktivitetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan/Aktivitetsplan"

Transkript

1 Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Handlingsplan/Aktivitetsplan ASL, Att skriva sig till läsning juni 2012

2 Skriva sig till läsning Projektet härstammar från Norge, där man under genomförde detta arbete på flera skolor. Utgångspunkten var att 90-95% av barnen i förskoleklassen hade tillgång till en dator hemma. De såg att datorn användes som skrivverktyg hemma men inte i skolan. Parallellt med detta fick också informationsteknologin en allt större vikt i den norska undervisningen. Projektet rönte stor uppmärksamhet och spreds sedan vidare i Norge och till hela Norden. Till dags dato har över pedagoger fått utbildning i arbetsformerna kring att skriva sig till läsning. Under hösten 2012 startar Sandeplanskolan tillsammans med andra kommunala skolor i Vellinge upp ett 4- årigt projekt ( i klassrummet) där digitala verktyg är en viktig och avgörande del av undervisningen i läs- och skrivutvecklingen för årskurserna F- 3. Projektet och de pedagogiska tankarna bakom bygger till stora delar på Arne Tragetons forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning. Tragetons utgångspunkter är att det är lättare att lära sig skriva än att läsa och att barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att forma bokstäver i förskoleklass och årskurs 1. Om barnen får vänta till årskurs 2 med att forma bokstäver för hand sparar man mycket tid som man i stället kan använda till språkutveckling och samtal kring texters innehåll och uppbyggnad. Vi har också tagit del av erfarenheter som skolor runt om i landet gjort under sina arbeten med liknande projekt. Syfte och mål Det övergripande målet är att höja måluppfyllelsen kring elevernas läsning och skrivning genom att: Lusten att skriva blir större Intresset för läsning blir större Det blir lättare att samarbeta kring texter Arbeta med processinriktad skrivning Texterna blir bättre och mer innehållsrika Eleverna lär sig stor bokstav och punkt snabbare Det blir en naturlig koppling mellan versaler och gemener Eleverna kan läsa vad de andra har skrivit Eleverna kan skriva på lika villkor, oavsett finmotorisk utveckling 2

3 Exempel på mål i grundskolans läroplan, Lgr11, som kan kopplas till skriva sig till läsning Eleven kan använda och ta del av många uttrycksformer som språk, bild, musik, drama och dans. Eleven kan använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Arbetet ska organiseras och genomföras så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar. Arbetet skall organiseras och genomföras så att eleven stimuleras att utveckla och använda hela sin förmåga. Arbetet skall organiseras och genomföras så att eleven upplever att kunskap är meningsfull. Arbetet skall organiseras och genomföras så att eleven får stöd i sin språk och kommunikationsutveckling. Arbetet skall organiseras och genomföras så att eleven får såväl ämnesfördjupning, överblick och sammanhang. Eleven skall få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Pojkar och flickor skall ha lika stort inflytande och utrymme. Undervisningen ska ge utrymme att utveckla förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Undervisningen ska ge utrymme att utveckla förmågan att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och olika material. Digitala verktyg Vi kommer primärt att arbeta med ipad2 men även andra digitala verktyg som interaktiva skrivtavlor, digitalkameror m.m. Anledningen till att vi valt att arbeta med ipad2 är att de är enkla att använda, lätta och smidiga att hantera vilket underlättar för de yngre eleverna, har lång batteritid, inbyggd kamera samt är prisvärda. Till ipads kommer vi att köpa in trådlösa tangentbord för att eleverna lättare ska kunna lära sig rätt fingersättning. 3

4 Exempel på användbara program/verktyg: Pages eller Word (ordbehandlingsprogram) Todays meet (microtwitterflöde i realtid) PhotoStory (bildhanteringsprogram) Storybird (att göra berättelser i) Glogster (blogg i affishform) Blogg E- post YouTube (strömmande media) Skolstil (program för skrivträning) CD- ORD (talsyntes) 10- fingrar (tangentträningsprogram) SpeakIT (talsyntesapp) Swedish Audio keyboard (app för talande tangentbord) Arbete i förskoleklass I förskoleklassen utgår vi ifrån leken och lusten att skriva och läsa. Ett mål är att eleverna ska bekanta sig med de digitala verktygen och börja träna fingersättning och finmotorik. För att främja språkutvecklingen genom samtal och interaktion arbetar eleverna i förskoleklassen i huvudsak parvis med de digitala verktygen. Eftersom vi anser att eleverna är för unga för att själva kunna bedöma tillförlitligheten i en websidas information, söker eleverna i förskoleklass inte information på Internet. Mål Eleverna ska bekanta sig med de digitala verktygen och lära sig enklare funktioner Eleverna ska lära sig fotografera med paddan Eleverna ska bekanta sig med något ordbehandlingsprogram Eleverna ska få testa och bekanta sig med lämpliga pedagogiska appar Eleverna ska få kännedom om något eller några sätt man kan presentera och sprida sina arbeten, t.ex. Powerpoint, Keynote, mail, blogg Utveckla sin finmotorik genom lämpliga appar. 4

5 Aktivitetsförslag Lära känna paddan genom lek i par eller i grupp Träna fingersättning med hjälp av tangentbord Leka kontor, affär precis som att leka i dockvrån eller byggis Använda appar som tränar bokstäver ljud form - rim, memory Använda appar där eleverna kan rita Skriva nonsenstexter till bilder. Tillverka egna bildböcker, bokstavsböcker, ordböcker. Göra ritsagor med ljud prata med t.ex appaen Show me. Göra sagor med egentillverkade figurer, fotografera, prata, skriv i tex Bok Creator. Eleverna får rituppdrag. Ex leta upp bild och rita av samma sak som på bilden alternativt något som rimmar, börjar på samma bokstav slutar på samma bokstav o.s.v. Träna finmotorik genom t.ex. apparna Fingle, Fingu och JellyBeanCount. Träna finmotorik/fingersättning genom lek med gamla avlippta tangentbord. Arbete i årskurs 1-3 Varje elev ska skriva på ipad/dator minst en gång varje vecka. De elever som inte fått kläm på fingersättningen fortsätter att träna på detta (10- fingrar). Eleverna i årskurs 1 fortsätter att arbeta parvis, för att i årskurs två arbeta parvis eller individuellt. När eleverna skriver texter ska CD- ord (talsyntes), SpeakIt och ordbehandlingsprogram (t. ex. Pages eller Word) alltid användas. Innan texterna rättas av läraren tillsammans med eleven så ska eleven lyssna och träna på att korrigera sin text. När eleven arbetat färdigt med sin text och han/hon känner sig nöjd så sparas arbetet i elevens mapp/digitala portfolio. Viktigt är att det blir en processinriktad skrivning. Först i årskurs 2 påbörjas arbetet med att forma bokstäver med penna. Inte heller i årskurs 1-3 arbetar eleverna med informationssökning på Internet. Sker det vid behov är det alltid med stöd! Lusten att läsa kan inte nog poängteras. Det är viktigt att eleverna tränar läsning med en individuellt nivåanpassad skönlitterär bok. 5

6 Mål Åk1 Eleverna ska kunna skriva och arbeta med enkel text i ordbehandlingsprogram utan att använda autokorrigering Eleverna ska kunna hantera kreativa appar ex Pages, Book creator, Show Me Eleverna ska kunna ladda upp bilder från internet och lägga in i ovanstående appar. Barnen ska kunna fotografera och filma med paddan och kunna använda foton och filmer i ovanstående appar. Eleverna ska kunna skicka mail till sina föräldrar samt maila arbeten gjorda i lämpliga appar. Eleverna ska kunna kombinera bild och text Aktivitetsförslag Åk1 (utöver aktiviteter i tidigare år) Skriva och arbeta med text i ordbehandlingsprogram Arbeta med tema, sagor, faktatexter m.m Skriva till bilder Arbeta 2 och 2 med skrivuppdrag- en läser kommer ihåg berättar för kompis som skriver. Träna fingersättning med de trådlösa tangentborden Eleverna dokumenterar och utvärderar i text och bild sina upplevelser från studiebesök, experiment, utedagar m.m. Mål Åk2 Eleverna ska kunna skriva och arbeta med text i ordbehandlingsprogram med autokorrigering Barnen ska kunna dokumentera sitt skolarbete. Eleverna kan på egen hand maila till lämpliga mottagare för att delge sina arbeten. Eleverna ska kunna bearbeta och ge enklare omdömen om sina texter. Aktivitetsförslag Åk2 (utöver aktiviteter i tidigare år) Använda autokorrigering för att uppmärksamma stavning och grammatik. Använda appar som tränar engelska. Träna fingersättning med de trådlösa tangentborden Eleverna dokumenterar och utvärderar i text och bild sina upplevelser från studiebesök, experiment, utedagar m.m. Arbeta med processkrivning 6

7 Mål Åk3 Eleverna använder appar för att tillgodogöra sig ny kunskap. Eleverna arbetar källkritiskt. IPaden är ett naturligt redskap för att redovisa olika arbeten. Eleverna har utvecklat en för åldern god läs och skrivförmåga Eleverna är väl förtrogna med fingersättning och skriver längre digitala texter av olika slag. Eleverna dokumenterar och utvärderar i text och bild sina upplevelser från studiebesök, experiment, utedagar m.m. Eleverna ska kunna tillverka ord/bildböcker på engelska. Aktivitetsförslag Åk3 (utöver aktiviteter i tidigare år) Diskutera och träna källkritik på internet Gör sagor/teater på engelska ex. Puppet pals, sock puppets o.s.v. Processkrivning Kompetensutveckling Pedagogerna i projektet läser böckerna Med datorn som skrivverktyg - språk, motorik och bokstavsformer av Erica Lövgren samt Att skriva sig till läsning - IKT i förskoleklass och skola av Arne Trageton. Litteraturen kommer att bearbetas och diskuteras. Grundläggande färdigheter för ipad2 kommer vid leverans att erbjudas pedagogerna, som i sin tur kommer introducera eleverna. En större utbildning, TänkOm, med inriktning yngre åldrar kommer också att hållas i kommunen, vars huvudsyfte är att ändra det pedagogiska tänket kring undervisningen. Vi följer och kommer fortsätta följa bloggar från skolor som arbetar med liknande projekt. Vi planerar att under höstterminen starta egna bloggar där vi delar med oss av våra erfarenheter från projektet. Vi planerar för att bjuda in en lärare/inspiratör från en skola som har skaffat erfarenheter från liknande projekt med att skriva sig till läsning. Pedagogiska caféer samt TeachMeets kommer att anordnas såväl inom Sandeplanskolan som mellan skolorna i kommunen. 7

8 Dokumentation & utvärdering En blogg kommer att startas där berörda pedagoger kommer att delge varandra sina erfarenheter kring att skriva sig till läsning. Årliga utvärderingar kommer att göras där måluppfyllelse samt arbetssätt och digitala verktyg diskuteras se bilaga. De årliga utvärderingarna kommer att ligga till grund för utvärderingen år 4, där hela projektet utvärderas. 8

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kan man lära sig att läsa genom att skriva?

Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Ett informationshäfte om hur vi på Brickebackens skola arbetar med skriv- och läsinlärning Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Den frågan kan vi, efter

Läs mer

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Läsåret 2012/2013 Antal barn: 26 + 26 =52 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Maria Carlsson, grundskollärare

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. #talasomted, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning

Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning Anne-Marie Holm Handledare: Torbjørn Lund Master i aksjonslæring Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Läs mer

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan?

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan Författare Ursula Aglassinger,

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Idor Svensson, Christer Jacobson, Rikard Björkman, Anita Sandell. Läsutveckling Kronoberg, Växjö universitet Inledning Systematisk forskning om

Läs mer