Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet"

Transkript

1 Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Bli vän med det skrivna ordet 16 augusti 2014 Christer Jacobson Linnéuniversitetet, Växjö

2 Upptakten till Läsutveckling Kronoberg (1986) Sittande från vänster: Per Uddén, Ragnar Granit, Britt Mogård Egon Nordman, Curt von Euler, Ingvar Lundberg (längst till höger)

3 Ursprungligt projekt Uppföljning I Uppföljning II Uppföljning III åk 2-5 åk 9 Gymnasiet Vuxna (29 år) En översikt av Läsutveckling Kronoberg Total pop. N=2 167 Lässvaga n =103 (81 p, 22 fl) Kontroll n =90 (71 p, 19 fl) Urvalstest Ind. åtgärdsprogram (44 F / 36 K) (60 F / 73 K) Enkät OS400 Lästester Intervjuer (30 F / 28 K) Raven Ögonreg. OS400 Betyg Intervjuer Lärarskattn Hänthet Lärarsk. Betyg Test Test Ordkedjor Lärarsk. Ordkedjor Ordkedjor Ordkedjor Ordkedjor Åk 2 Åk 3 Åk 5 Åk 9 Gymn (ålder) (1989) (2009/10)

4

5 Läsutveckling och dyslexi, Liber utbildning, 1995 Britt Mogård Förord Idor Svensson Upplevelser av att vara dåliga läsare Curt von Euler Läs-och skrivsvårigheter i tvärvetenskapligt internationellt perspektiv Ingvar Lundberg Vad är dyslexi? Avgränsningar och definitionsproblem. Christer Jacobson ü ü ü ü ü ü ü Översikt av Läsutveckling Kronoberg Resultat från urvalsproven Undersökning med språktestet ITPA Är läs- och skrivsvårigheter vanligare bland pojkar? Bör vi kompensera lässvårigheter redan på lågstadiet? Vilken effekt har åtgärdsprogrammen haft? Hur utvecklas läsförmågan? Peter af Trampe Läs- och skrivsvårigheter ur lingvistisk synvinkel Inger Rehnberg Uppföljning från logopedundersökning Gunnar Lennerstrand & Jan Ygge Har läs- och skrivsvårigheter med synen att göra? Jan Ygge, Gunnar Lennerstrand Christer Jacobson Har läs- och skrivsvårigheter med ögonrörlighet att göra? Ewa Johansson, Hans Forsberg & Marie Edvardsson Har läs- och skrivsvaga dålig motorik? Ewa Johansson Finns det samband mellan läs- och skrivsvårigheter och lateralitet? Idor Svensson & Hans Fäldt Hur bedömer lärare lässvaga elevers självbild?

6 Läsutveckling och dyslexi, Liber utbildning, 1995 Larsgöran Sällgren & Eva Johansson Hur klarar lässvaga elever engelska och oä? Allan Jansson Hur kan man hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter? Idor Svensson, Christer Jacobson & Wenliang Yan Hur kan ärftlighet undersökas vid läs- och skrivsvårigheter? Egon Nordman Utbildningsinsatser för att höja kompetensen Christer Jacobson & Ingvar Lundberg Lärdomar för framtiden. Vad har vi lärt? ü ü ü ü ü ü ü ü ü Om dyslexi Om effekter av insatta åtgärder Om lingvistiska och språkliga aspekter Om könsskillnader Om synens betydelse Om motorik och lateralitet Om lärares syn på elevernas självbild Om undervisning i andra ämnen än svenska Förebygga, träna och kompensera

7 Christer Jacobson, 1998 Idor Svensson, 2003

8 Marianne Björn Milrad, 2010 Anna Fouganthine, 2012

9 Läsforskning i Växjö Thomas Anna Ordkedjor Linda Idor Pernilla Christer Marianne

10 Urval av 103 lässvaga (rött) och 90 kontrollelever (svart) i åk 2, 1989

11 Ordkedjetest i årskurs 2 vid tre tillfällen n =2165 n = 892 n = 668

12 Avkodningsförmågan i årskurs två 1989 och 20 år senare verkar ligga på samma nivå.

13 Vad förälder och lärare 1990 ansåg vara orsak till barnets läsproblem i årskurs 3. Hur är det idag? jmf Tarja Alatalo

14 Avkodningsutveckling från 8 år till 16 (74 lässvaga elever och 62 goda läsare) Individual growth curves RD boys and 62 controls 100 Wordchains Controls Grade RD children 9 Bold dotted line = grade-level score

15 Sammanfattning av 5 barn identifierade med lässvårigheter i årskurs 2 var fortfarande svaga läsare sju år senare, i årskurs 9. Endast 1 av 5 tidigt lässvaga barn kom ifatt och uppnådde normal läsförmåga i årskurs 9. Men vem av fem? Trots att de flesta elever hade fått specialundervisning så verkar stora framsteg i ordavkodning ändå vara ett hårdnackat undervisningsproblem. Den lässvaga gruppens betyg i årskurs 9 var i alla ämnen, utom slöjd, signifikant lägre jämfört med kontrollgruppen, trots matchning av icke- verbala begåvning.

16 Medelvärden på Ordkedjetest vid de 5 mätpunkterna

17 Sammanfattning av avkodningutveckling ² ² Utgångsvärden i lästest i tidiga år förutsäger i hög grad senare läsförmåga. Läsförmåga är till viss del färskvara som det gäller att vidmakthålla.

18 Ober2 Ögonrörelseregistrering

19

20 Vi drog slutsatsen att ögonrörelser speglar läsförmågan och inte är en orsak till avvikande läsning Men The visual attention span deficit in dyslexia är exempel på nyare forskning som utgår från visuella faktorer och som man menar kan komplettera den fonologiska hypotesen. Eller kanske korrigering av Latent skelning skulle kunna hjälpa vissa svaga läsare (RetCorr)

21 En intressant utveckling är samarbetet med Marianne Bernadotte Centrum på Karolinska Institutet där analyser av våra gamla ögonrörelseregistreringar från 1989 och nya registreringar och ny forskning förhoppningsvis kan leda förbättrade screeningmetoder och åtgärdsförslag (bl. a Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson) Text A1R Vi har en blå bil. Den är ny och fin. Nu ska vi åka till Pär och Lisa. De bor i ett gult hus i stan. Pär har en bok. Pär läser. Lisa har ett spe Ska vi leka? frågar hon. Ja, det vill Pär.

22 Testbatteriet i vuxenstudien Anna Fouganthine 1. Fonologisk medvetenhet: Spoonerismer + läsning av nonord 2. Stavning: Inom 2 minuter stava så många ord som möjligt, max 31 (DST-S Fawcett and Nicolson, 2004) 3. Fonologisk representation: Ordmobilisering + repetition av nonord 4. Verbalt minne: Sifferrepetition + repetition av nonord 5. Arbetsminne: Sifferrepetition baklänges 6. Skrivning: Kopiering av text på 1 minut. (DST-S Fawcett and Nicolson, 2004) 7. Läsflyt: Högläsning ord nonord (säkerhet + hastighet) 8. Avkodning: Läsning av ord och nonord + Ordkedjor 9. Läsförståelse: Tre texter med frågor på innehållet (PISA, 2000) 10. RAN: Snabb benämning av tecknade föremål + siffror 11. Vokabulär: 40 ord (Högskoleprovet, 2008) 22

23 Testresultat på gruppnivå (z-värden)

24 3,8 Betyg i årskurs 9 Två begåvningsmatchade grupper (n=45) 3,4 3,4 3,0 3,1 3,2 3,2 Medelbetyg 2,6 2,2 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 1,4 Kontroll 1,0 SVENSKA SO NO PRAKEST Lässvaga

25 Engelska, allmän (lättare) kurs (ht åk 9) Betyg Försök Kontroll Totalt Total Engelska, särskild (svårare) kurs (ht åk 9) Betyg Försök Kontroll Total Total

26 Matematik (allmän kurs) ht åk 9 Betyg Försök Kontroll Total Total Matematik, särskild kurs (ht åk 9) Betyg Försök Kontroll Total Total

27 Gymnasiebetyg i tre kärnämnen Svenska Engelska Matemat. Betyg (procent) Lässvaga Kontr. Lässvaga Kontr. Lässvaga Kontr. IG G VG MVG

28 Högsta utbildning

29

30 Marianne Björn, Lnu Ungkompensation.se Läsa Skriva Räkna Språk Studier Koncentration Applikationer (appar) Publikationer (forskning mm)

31 All assistive technology in the phone Från Idor Svensson

32 Så vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Jo, om Ø Avkodning och avkodningsutveckling Ø Ögonrörelser vid läsning Ø Läsförmåga och betyg Ø Kompensatoriska hjälpmedel Ø Dyslexi och engelska (matematik?) Ø Variabiliteten av dyslexi i ungdoms/vuxenlivet Ø Betydelsen av longitudinella studier

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen Dyslexi genom livet Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter Anna Fouganthine Anna Fouganthine,

Läs mer

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Idor Svensson, Christer Jacobson, Rikard Björkman, Anita Sandell. Läsutveckling Kronoberg, Växjö universitet Inledning Systematisk forskning om

Läs mer

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter?

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Christer Jacobson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4/2006 Hur

Läs mer

LÄSK-pärmen FDB, 2014

LÄSK-pärmen FDB, 2014 LÄSK-pärmen FDB, 2014 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Datorträning i läsflyt och stavning

Datorträning i läsflyt och stavning Datorträning i läsflyt och stavning Analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering Maj-Gun Johansson Institutionen för psykologi Umeå universitet Umeå 2010 Detta verk skyddas

Läs mer

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter.

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Boken om mig själv En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Det finns flera informationsfilmer om dyslexi, men vi har saknat en film som kan förklara för yngre

Läs mer

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop?

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Ingvar Lundberg Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 - Dyslexi reser hinder, trots styrkor i varje liten unge Alla ungar kommer till

Läs mer

Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever i årskurs 8

Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever i årskurs 8 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC Enheten för logopedi Logopedprogrammet Examensarbete i logopedi Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever

Läs mer

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende 31 januari 2011 Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende Hitta läsningen! Ett inspirationsmaterial på dvd för föräldrar till barn med dyslexi eller andra läs- och

Läs mer

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning -

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - Författare Charlotte Andersson Josefine Gymark Handledare Henrik Rahm www.hkr.se Lär sig

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7

Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7 HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2005-05-23 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7 Hästveda Ballingslöv Farstorp 1 1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 1.1 Ansvarsområden Område 7 i Hästveda

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Skolprojekt inom Familjehemsvården

Skolprojekt inom Familjehemsvården Skolprojekt inom Familjehemsvården Resultatrapport och projektbeskrivning Ett forskarstött samverkansarbete mellan Skol- och fritidsnämnden och Socialnämnden i Helsingborgs stad år 2005-2008 Sida 1 Produktion

Läs mer

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

EXAMENSARBETE LÄSPROJEKT

EXAMENSARBETE LÄSPROJEKT EXAMENSARBETE 2004:045 LÄSPROJEKT Övning ger färdighet - lästräning ger läsförmåga Ann-Mari Fahlgren Karin Larsson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen

Läs mer

Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn

Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn Andrea Medina Asencio Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O17 Relationen

Läs mer

2012-10-03. Läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Hur undvika följande fallgropar?

2012-10-03. Läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Hur undvika följande fallgropar? Läs-och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever Christina Hedman Inst. för Språkdidaktik Stockholms universitet Om (svårigheter med) att identifiera dyslexi hos en andraspråkselev och vad rättvisande bedömning

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona.

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning hemma. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Lättare att Text: Liselotte Rönnholm, Eva Olsson Foto: Per Johansson,

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer