Pyramid Business Studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pyramid Business Studio"

Transkript

1 Pyramid Business Studio 15 december 2006 Nyheter i version 3.38 (Gäller både version A & B) Nya versionen av Pyramid Business Studio är fullmatad med nyheter och förbättrade funktioner. Helt ny är t ex rutin 470 Behovsanalys. Med den beräknas saldot i olika tidsintervall och därefter kan inköpsoch tillverkningsorder automatiskt skapas. Inköp har fått ett antal nya funktioner, t ex fasta inköpsrabatter, mallhantering och bekräftelse på inköpspris. Vi har också stärkt möjligheten att mäta sin leveranssäkerhet mot kund. I orderhanteringen har vi byggt in en bättre kreditkontroll. Samlingsfaktureringen har fått flera nya funktioner och hanterar nu även kontrakt. Slutligen en efterlängtad nyhet: Journalutskrifter kan nu göras per signatur. Tillvalsmoduler OCR/Autogiro, Tidrapportering, Uthyrning, Prisinläsning/prisbok och EDI leveransplan är omskrivna enligt PBS standard. Följande tillvalsmoduler har förändringar som gäller från denna version. Behörighet sid 8 Importrutiner sid 8 EDI Leveransplan sid 9 CRM/Säljstöd sid 9 e-line sid 10 Inventarier sid 13 Kassaförsäljning sid 13 OCR/Autogiro sid 14 Giroutbetalning sid 15 Registerkonvertering Utlandsgiro sid 15 Fakturaarkiv sid 15 Flerlager sid 15 Serienummer/serviceorder sid 15 MPL/MPS sid 16 Prisinläsning/Prisbok sid 19 Före uppdatering av TID sid 21 Appendix (Servicepack) sid 22 Följande register kommer att konverteras till version Detta sker i samband med verifiering av system efter uppdateringen. Normal noggrannhet med säkerhetskopior bör iakttas före uppdatering. Konvertering och registerbearbetning kan ta lång tid för användare med stora datamängder. Användare Arkivhuvud (Fakturaarkiv) Artiklar Bankadresser (Giro) Betalningar Blankettutskrifter Bokföringslogg E-artiklar (e-line) Fakturajournal Före uppdatering! Företag Företagstyper Inventarier (Inventarier) Lagerplatser, plock Nummerserier Personal Projekt Projektrader Projekttyper Projektfakturor Projekthistorik (Fakturaarkiv) Produkter (MPL/MPS) Produktrader (MPL/MPS) Reskontra Tillverkningsorder (MPL/MPS) Tillverkningsrader (MPL/MPS) Transaktioner Installationshandbok finns i PDF-format på CD-skivan. Skriv ut den och ha den till hands vid installationen, jämte detta nyhetsblad. PBS338AB_n. 15/ SS /dok/akw Kontrollera att säkerhetskopiering gjorts och att backupen fungerat felfritt! Se till att tillräckligt diskutrymme finns. Finns flera databibliotek, får dessa INTE verifieras samtidigt. Se till att alla användare är utloggade innan uppdatering påbörjas! Tänk på att godkänna alla utskrivna journaler före konvertering! Egna anpassningar skapade med hjälp av Användar- eller Konsultstudion kan behöva ses över. Unikum datasystem ab Traktorvägen 14 telefon epost Lund fax internet

2 2 Pyramid Business Studio version 3.38 Allmänna nyheter Behovsanalys Rutinen används för att få kontroll över behovet av utvalda artiklar i olika tidsintervall. Analysen kan generera inköpsförslag utifrån behoven. Dessa inköpsförslag kan omvandlas till inköpsanmodan/inköp samt eventuellt tillverkningsorder. Varning sker om det finns försenade inleveranser samt om skapade förslag inte kan levereras inom ledtid. Behovsanalysen finns i rutin 470. Analysen har stöd för flerlagermodulen och kan köras för ett specifikt lager eller alla lager. Upp till 15 olika tidsintervall kan hanteras i en analys. Ett tidsintervall är en eller flera veckor. För varje artikel analyseras inköp, inköpsanmodan, kundorder och tillverkningsorder. Egenskapen Anmodan i behovsanalys i rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp styr om analysen ska arbeta med inköpsanmodan eller inköp. Om egenskapen är aktiv analyseras befintliga inköpsanmodan som förväntade inleveranser och förslagen som skapas kan omvandlas till flera inköpsanmodan. Inköpspriser Bättre stöd har införts i Pyramid vid användande av baspris som inköpspris för att kunna visa inköpsrabatterna på inköpet. Möjlighet till fasta inköpsrabatter har införts. Inköpsprisregistret har bytt namn till Leverantörspriser och utökats med två fält #5752 Inköpsrabatt, och #5753 Grossistpris/baspris. Tidigare fanns dessa endast om tillvalsmodulen Prisinläsning/Prisbok var installerad. Följande prioritering används för hämtande av A-pris vid registrering av inköp om egenskapen Baspris som inköpspris är aktiverad. I annat fall är prioriteringen 3 och Baspris från leverantörsprisregister # Baspris från artikelregister # Inköpspris från leverantörsprisregister # Inköpspris från artikelregister # Egenskaper Lager/inköp, fliken Inköp har fått två nya egenskaper. Inköpsrabatt på inköp innebär att inköpsrabatter hämtas från inköpsprisregistret eller artikelregistret vid nyregistrering av inköpsrad. Egenskapen kan bara användas om Baspris som inköpspris är aktiverad. Negativa rabatter, dvs påslag, omfattas inte av egenskapen. Fast inköpsrabatt innebär att vid ändring av inköpspris eller baspris ska inte inköpsrabatten ändras. I stället kommer ett nytt baspris eller inköpspris att beräknas. Om exempelvis inköpspriset uppdateras vid inleverans eller prisjustering så beräknas ett nytt baspris utifrån befintlig inköpsrabatt. Om fast rabatt inte är aktiverad är det istället rabatten som ändras utifrån befintligt baspris. Kreditkontroll Kreditgränskontroll sker numera även vid: Utleverans eller rapportering av order. Registrering eller ändring av orderrad. Det krävs att egenskapen i rutin 791 Egenskaper Kunder Orderstock vid kreditkontroll är aktiverad. Som tidigare är det valbart om varning eller spärr ska erhållas då kreditgränsen är överskriden.

3 Pyramid Business Studio version Pyramid PDF En nyhet i denna version är den nya skrivardrivrutinen Pyramid PDF. Med denna är det möjligt att i Pyramid Business Studio skapa egna PDF-filer, exempelvis Ordererkännande som e-postas till kund. Instruktion på hur drivrutinen används finns i handboken inst_hb_3.38.pdf som finns på CD-skivan tillsammans med Er Pyramid Business Studio. Order/Projekt Följande nyheter har tillkommit i samtliga orderregistreringsrutiner: Knapparna Kundinfo och Kunddata är sammanslagna i en redigerbar infobild. Formatet heter ORHE och kan redigeras i rapportgeneratorn. En genväg för redigering är att högerklicka på bilden. Vid hämta mall/offert anges separat om kostnader och försäljningspriser ska justeras. Offert avslutas automatiskt när den omvandlas till order med nytt nummer. F7-texter för order som anges på kund eller artikel avser numera även offerter. Blanketter Under knappen Blankettset har antalet olika blanketter som kan skrivas ut utökats till 10. Det är också möjligt att ändra skrivare vid utskrift av blanketterna. Bytet av skrivare gäller dock inte senare utskrift i rutin 731 Blanketter. OBS! Egna anpassningar skapade med hjälp av Användar- eller Konsultstudion kan behöva översyn, eftersom stora förändringar är gjorda i rutinerna. Centraler I artikel och kundcentralen, fliken Offerter, har en ny kryssruta tillkommit. Här kan utgångna offerter väljas bort. I artikelcentralen, fliken Setartiklar, har knappen Kalkyl tillkommit. I artikelcentralen finns koppling till nya rutinen 745 Saldojustering. I leverantörscentralen, fliken Inköp, har knappen Bekräfta inköp tillkommit. PBS Administration Alias för företagsnamnet kan numera anges per företag. Om alias anges kommer detta att visas i inloggningsdialogen samt i fönsterrubriken. Med Alias är det lättare att identifiera sina företag då de har liknande namn i certifikatet. Om alias inte anges visas företagsnamnet som tidigare. På utskrifter används det riktiga företagsnamnet, och för att kunna hantera längre företagsnamn skrivs det på en egen separat rad. Det finns under Företag ett menyval; Spärra inloggningar, som spärrar inloggningar enbart för markerat företag. Infostudio Rutin 8145 Inköpsförfrågan är omgjord till en dubbelstudio. Här visas inköpsrader som berörs av förfrågan. Rutin 8151 Verifikatstudio har erhållit en kryssruta Inkl.makulerade som ger möjlighet att välja om makulerade rader ska visas. Rutin 8197 Grundart/artiklar är en ny studio för tillvalsmodul Variantartiklar.

4 4 Pyramid Business Studio version 3.38 System Splitters har införts på många ställen med dubbelfönster, d.v.s. möjlighet att göra det ena listfönstret bredare på bekostnad av det andra. W-formatering kan nu läggas på texter i infobilder. Använd tusendelsavgränsare finns som formateringsalternativ i verktygspaletten. Vid registrering av text, t.ex. i anteckningsblocket eller i en CRM-aktivitet, har ny funktionalitet tillkommit i högerklicksmenyn. Signatur/Tid kan infogas automatiskt och sökning kan ske i texten. Utskriftscentralen Inköpslistan Inköpslistan har utökats med urval på inköpsdatum. Kontoutdrag kund Nytt urval Inkl ej påminnelse gör det möjligt att inkludera fakturor från kunder som ej har Påminnelse angivet i kundregistret. Verifikat Samma lista som kan skrivas i rutin 910 finns nu även i mappen Verifikatlistor. Leveranssäkerhet Nu finns en ny lista i mappen Orderlistor för att mäta leveranssäkerhet till kund. Listan visar jämförelse av önskad leveransdag med faktisk leveransdag. Om endast önskad leveransvecka är angiven räknas det som dag 5 i den veckan. Urval kan ske för att visa leveranser som gått i tid, samt att skriva ut enskilda transaktioner. Formatnamnet på listan är OROS, Lev.säkerhet kund. Standardvärden för acceptans i leveranssäkerheten kan anges i fliken Leveranssäkerhet i rutin 791 Order/utlev. Leveranssäkerhet anges i dagar Före respektive Efter. Övriga nyheter 120 Rapportering Nytt fält signatur i Efterbehandla tidrapporter ger möjlighet att endast efterbehandla tidrapporter för en viss signatur. 180 Lönearter Fältet Löneart har utökats från 2 till 6 tecken. 211 Fakturering Vid fakturering av samlingsfakturor kan flera samlingsfakturor genereras till samma kund. Detta sker genom ytterligare en urvalsnivå för samlingsfakturering, där nivån utgår från orderhuvudet. Urvalskriteriet anges i rutin 791 Egenskaper Fakturering. Samlingsfakturering av kontrakt. Funktionen är densamma som vid samlingsfakturering för order. Samlingsfakturor kan väljas bort vid faktureringen via kryssruta. Urval kan ske på fakturadatum. Det är inställbart om Ja eller Nej ska vara förvalt på frågan Klar att fakturera när en order frisläpps för fakturering. Inställningen sker per projekttyp i rutin 781.

5 Pyramid Business Studio version Inbetalning Flera buntar kan hanteras samtidigt. En bunt har en valuta och ett eller flera betalningssätt. Vilka betalningssätt som är förutbestämda för en bunt ställs in i egenskaper i rutin 791 Kundreskontra/Inbetalning. 222 Påminnelser Påminnelsedagar kan utgå från förfallodatum (som tidigare) eller från senaste påminnelsedag. Detta styrs från rutin 791 Egenskaper Kundreskontra, fliken Påminnelser. 310 Registrera faktura Inköpspåföring: Om ett inköp är kopplat till en order genom inköpsanmodan finns det nu möjlighet att i Registrera/Avstäm pris markera en ruta för orderpåföring för att påföra kostnaden på ordern. Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra: Orderpåföring vid inköpspåföring. Egenskapen gäller huruvida kryssrutan Orderpåföring som standard ska vara/inte vara markerad. Motsvarande gäller även vid Registrera/Inleverera. 320 Utbetalning Möjlighet att välja likvidkonto vid betalning av faktura. Byte av bankgironr/postgironr på enskilda fakturor kan ske i utbetalningsrutinerna. För att detta ska fungera i rutin 320 ska formaten BANK, POST, PGUT, BGUT, POST01 samt POST02 innehålla datanummer #4036 för bankgironr och #4037 för postgiro. Redigering utförs i rutin 840 rapportgeneratorn. För format som tidigare redigerats rekommenderas manuell redigering av datanumren. För oredigerade format kan återställning av format ske via rapportgeneratorn. 430 Inköp Knapparna Levinfo1 och Levinfo2 är sammanslagna i en redigerbar infobild. Formatet heter PUHE och kan redigeras i rapportgeneratorn. En genväg för redigering är att högerklicka på bilden. Prioritering för betalningsvillkor, transportsätt samt leveransvillkor har förändrats. Egenskaper på leverantören har nu högre prioritet än landskoden. Vid registrering av inköp kan tidigare inköp användas som mall. Det är valbart om priserna ska räknas om. Leverantören på ett inköp kan ändras i efterhand genom knappen Byt leverantör. Förutsättningen är att inga inleveranser skett. Leveransveckan kan beräknas utifrån ledtid via F6-tangenten i fältet Lev.vecka. I första hand hämtas ledtiden som angivits i leverantörsprisregistret för leverantören, finns ingen ledtid angiven här hämtas ledtiden från artikeln. 431 Inleverans Uppdatering av inköpspris sker även för totalleverans. Det krävs att egenskapen Uppdatera inköpspris under Lager/Inköp i rutin 791 Egenskaper är markerad. Omräkning sker också enligt aktuell dagskurs om denna egenskap är markerad.

6 6 Pyramid Business Studio version 3.38 Lageretiketter Vid inleverans kan lageretiketter skrivas ut. Förutsättningen är att formatet ILET Inleveransetikett finns registrerad i rutin 780 Blankettset. Utskrift av etiketter sker via Etikettknappen eller när rutinen lämnas. För att skriva ut etiketter vid fria inleveranser kan standardvärde för blankettset anges i rutin 791 egenskaper Lager/Inköp. Det är möjligt att skriva en etikett per styck eller en etikett per kolli. Detta anges som en egenskap för formatet i rutin 780 Blankettset. Om ingen egenskap är angiven skrivs en etikett per inleveranstransaktion. 432 Bekräfta inköp Möjlighet att bekräfta inköpspris har införts. I listkontrollen visas endast inköpsrader med återstående antal att inleverera, tidigare visades alla inköpsrader. 471 Behov och planering Rutinen är ändrad så att första fliken är Leveransplan i stället för Översikt. 711 Set-artiklar Ny egenskap Fast antal för artikelrader. Om denna egenskap är markerad kommer det angivna antalet att användas oavsett hur många av set-artikeln som önskas. 744 Intrastat För företag som använder annan systemvaluta än SEK kan omräkningskursen presenteras på blanketter och intrastatlistor. 745 Saldojustering Ny rutin finns nu för att enkelt kunna utföra saldojusteringar på enstaka artiklar. Notera att det är antalet som justeringen avser som ska anges, inte det nya saldot. 730 Journaler Journaler kan skrivas ut per signatur. Det krävs att egenskaperna Flera samtidiga journaler samt Möjlighet att skriva journal per signatur i rutin 791 Egenskaper Bokföring är markerade. För att signaturen ska komma med i listhuvudet på journalerna måste formaten på journalrapporterna återställas i rutin 840 Rapportgeneratorn. Om egna ändringar på formaten funnits måste dessa läggas in på nytt. Berörda format är JODF, JOIB, JOIK, JOIL, JOKF, JOLF, JOLO, JOOF, JOOR, JORA, JORF, JOUB och JOVA. 810 Enheter Internationell kod i enhetstabellen har införts.

7 Pyramid Business Studio version Valutor På fliken Konto går det att ange ett IBAN-nummer för enskilda valutakoder. 872 Arbetsplats Möjlighet finns att använda e-postprogrammet JMail för de mejl som skickas direkt från Pyramid. 881 Bokföringsorder Listan bokföringslogg har en ny checkbox som gör det möjligt att skriva ut även makulerade journaler. Utskriften har en ny kolumn som visar om journalen är makulerad. Kolumnen Överf/Mak visar vilket datum journalen överfördes eller makulerades. För att få med dessa kolumner på rapporten ska formatet BOLO återställas i rapportgeneratorn rutin 840. Checkboxarna vid utskrift av bokföringsloggen är omstrukturerade. Det finns tre checkboxar, Ta med överförda, Ta med ej överförda och Ta med makulerade. 890 Företagsdata Följande är nya fält: Telefax 2, Telefon 3, Telefon 4, Hemsida, Bankkonto, Banknamn, IBAN, SWIFT och VAT-nr. 920 Automatkonteringar Automatkontering tar hänsyn till fasta objekt och avdelningar från kontoplanen. Prioriteringen i rutin 910 och 911 blir således: 1. Objekt och Avdelning hämtas enligt vad som angivits per Medkonto och Motkonto i rutin Objekt och Avdelning hämtas enligt Medkontots och Motkontots eventuella fasta Objekt och Avdelning i rutin 960. Därefter gäller, förutsatt att det angivits att Obj/Avd ska flyttas automatiskt vid kontering: 3. Objekt och Avdelning hämtas enligt startkontots objekt och avdelning på journalen/manuella bokning. 4. Objekt och Avdelning hämtas enligt startkontots fasta Objekt och Avdelning i rutin Skattedeklaration Ny valmöjlighet Ören till öresavrundningskonto för Skattedeklaration och Momsavräkning. Det innebär att ören inte bokförs på avräkningskontot utan på ett öresavrundningskonto som anges i rutin 830 Standardkonton. 982 Budget Ackumulering med hjälp av ackumuleringsknappen till höger i huvuddialogen sker numera till samtliga nivåer. Tidigare skedde ackumuleringen enbart till kontonivå. Fortfarande finns det möjlighet att ackumulera enbart till kontonivå genom checkboxen Ack. enbart till kontonivå.

8 8 Pyramid Business Studio version 3.38 Hjälpsystemet Hjälpsystemet har utökats med att beskriva Infostudios samt hjälp för följande tillvalsmoduler: OCR/Autogiro Serienummer/Serviceorder Kollihantering Tillvalsmoduler Behörighet I rutin 874 kan funktionsbehörigheter för listkontroller ställas in. Behörighet kan anges för följande funktioner: Skriv ut, Anpassa listkontroll, Infoga i Excel, Infoga i Word, Skapa fil. Projektbehörighet Projektbehörighet begränsar tillgången till ett specifikt projekt. Projektbehörighet sätts per projekt under fliken Orderdata och initieras från projekttypen. För projekt med projektbehörighet är det i första hand säljaren och ansvarig som har behörighet. Via arbetsgrupp som anges på projektet får även deltagarna i arbetsgruppen tillgång till projektet. Arbetsgrupper kan registreras i tillvalsmodulen CRM/Säljstöd. För personal som ska ha tillgång till alla projekt finns egenskapen Se alla Order/Projekt i Funktionsbehörigheten i rutin 874 Behörigheter. Denna behörighet är standardmässigt aktiv. Projektbehörigheten finns i alla order och rapporteringsrutiner och den finns även i studios och projektcentralen. Behörigheten gäller dock inte flikar i övriga centraler samt listor. Importrutiner Vid inläsning finns möjlighet att uppdatera befintliga underlag (order, offert, faktura, projekt, kontrakt) i Pyramid med nya värden för underlagshuvud. De data som kan uppdateras är samma som manuellt kan ändras i respektive rutin. Detta avser rutinerna Importrutiner Ny egenskap för import av utleveranser på befintliga underlag har införts. Möjlighet finns att vid import ange om underlaget är klart för fakturering och om restorder ska makuleras.

9 Pyramid Business Studio version EDI Leveransplan Modulen är omskriven enligt PBS standard. Möjlighet att ange särskild projekttyp för leveransplaner som identifieras som prognoser har införts. Den kod som importeras i segmentet SAD bestämmer om planen ska vara en prognos eller inte. Vilka koder som ska identifiera prognoser kan anges i egenskaperna för EDI. CRM/Säljstöd CRM har blivit mer integrerat i Pyramid standard och en del tillvalsmoduler. Möjlighet att skapa nya aktiviteter och öppna aktiviteter kopplade till referensobjekt finns på ett flertal ställen exempelvis i Studios, 110 Projekt, 210 Fakturaunderlag, 310 Registrera faktura, 430 Inköp och i tillvalsmoduler som t.ex. Kassa, MPL/MPS och Serviceorder. Återkommande/Flerdagsbokning Återkommande och flerdagarsbokningar kan göras via en verktygsknapp i rutin 613 Kalender. Funktionaliteten har byggts ut med möjlighet att ange vilken veckodag den återkommande bokningen ska avse. Aktivitetscentral En aktivitetscentral för att inspektera aktiviteter har tagits fram för att användaren ska kunna ta med sig ett urval av aktiviteter för enkel bearbetning och översikt. I denna dialog finns direkt tillgång till aktivitetstexter, eventuella referensobjekt och tillhörande dokument vid bläddring i urvalet av aktiviteter. Aktivitetscentralen kan startas från en Öppna-knapp, som finns överst i högra hörnet på de aktivitetslistkontroller som idag finns i Arbetsgruppstudion, Mappstudion, Aktivitetsstudion och Kalenderns listkontroller. Under dagen Under dagen, har ersatt heldagsbokningar. En Under dagen är en kalenderbokning som oftast är en Att göra-post som ska göras någon gång under dagen, utan bestämd tid. En Under dagen bokning låser inte upp någon speciell tid i kalendern utan fungerar mer som en påminnelse om en aktivitet som ska ske någon gång under arbetsdagen. Bokning i gruppkalender. Vid gruppbokning finns möjlighet att boka gruppbokningen även i gruppkalendern. Gruppkalendern är en översikt över arbetsgruppernas gruppbokningar. Dessa finns också tillgängliga under fliken Gruppkalender i Arbetsgruppstudion. Gruppmeddelanden Om en gruppbokning öppnas finns möjlighet att via knappen Gruppmeddelande skicka ett meddelande till alla inbjudna deltagare. Gruppmeddelande kan även göras där åtkomst till den allmänna meddelandedialogen finns. Välj en Arbetsgrupp eller fritt från Personalregistret i dialogen, istället för att välja endast en mottagare

10 10 Pyramid Business Studio version 3.38 e-line Anslagstavlan är flyttad till rutin 727 från rutin E-line - VIKTIGT! Uppskick måste göras i rutin Servleten uppdaterades i föregående servicepack, sp7, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om. Har servleten redan startats om efter att servicepack 7 installerats, behövs ingen omstart för sp8. Drift hos Unikum Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö. Egen webbserver Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö. Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern. Förbättrade produktvisningar, listor och fönster: Fönsterskyltningar kan ha 2, 3 eller 4 kolumner med artiklar. Detta styrs genom en egenskap i rutin 791 E-line e-handel. Knapparna Föregående och Nästa finns nu både upptill och nertill i alla fönster och listor på Internet. Användaren väljer själv vid sökning hur många poster som ska visas: 5, 10, 25, 50 rader. En egenskap för att visa skylttext för respektive artikel, även i skyltlistor, har införts. Egenskap per skyltning anges i rutin Visning för skyltningar som visar bild på 100x100 pixlar, 2 extrabilder och detaljinfotext har införts. Egenskap markeras generellt i 791 E-line e-handel och per skyltning i rutin 3913 Skyltningar. En Skriv ut-knapp finns tillgänglig på Detalj/Skylt/Varugrupp-sidorna. Besökaren kan välja om produktbilder ska visas i listor. Inställningen följer med hela sessionen. Sökresultat kan visas antingen som lista eller fönster. Egenskap anges i rutin 791 E-line e-handel. Navigering Navigering kan visas som Klassisk, Standard, Rullgardinsmenyer eller som Rubriker. Egenskap markeras i 791 E-line allmänna. På Skyltningar/Varugrupp visas aktuell position i navigeringsträdets hierarki. Bilder i navigeringsträd Klassisk är förminskade för att ta mindre plats i sidled. Snabblista i form av en A till Ö-lista med alla skyltningar och varugrupper i bokstavsordning. Visningsordning, a-ö, 1-100, + -, osv. Egenskapen anges i rutin 791 E-line allmänna. I Kundtjänst visas underavdelningarnas innehåll expanderbart i navigeringsramen.

11 Pyramid Business Studio version Detaljinfosidan Mer kompakt sida med ny struktur har införts för att passa både mer innehållsrika sidor och sidor med mindre information. Ett klick på produktbilden i popup-fönstret stänger fönstret. Varje produkt har ett eget popup-fönster. Möjlighet finns att skicka en länk med information om en viss artikel via e-post. Cross-selling Det är valbart om cross-selling ska visas till höger på sidan eller längst ner. Detta styrs generellt för alla via en egenskap i rutin 791 E-line e-handel. Utökad bannerfunktion Banners kan länka direkt till en artikel (detaljinfo-sidan ). Banners kan visas både i topp-ram och i höger-ram. I rutin 3917 bestäms placering via en checkbox. Max 8 stycken banners kan visas. I höger ram bör inte bredden vara större än 120 pixlar. Kontaktformulär När en kund är inloggad i e-handeln leder knappen E-posta oss, till ett kontaktformulär med samma funktionalitet som i Pyramid kundtjänst. Inställningar görs i rutin 3933 Kontaktpersoner och 3934 Kontaktärenden. Förbättrade Handla-funktioner Egenskapen Lägg i korg i 791 E-line e-handel ger valmöjlighet för att ange Antal i korg med antalsfältet tomt eller med förifyllt antal, alternativt Endast köpknapp utan antalsfält. Endast köpknapp innebär att en artikel vid varje klick läggs i kundkorgen. Antalsgräns för hur många artiklar som måste/får köpas per ordertillfälle har införts. Egenskap per artikel anges i rutin 3911 e-artiklar. Variantartiklar finns som matris i Detaljinfo. Detta är egenskapsstyrt per kundkategori i rutin 3916 och generellt i rutin 791 E-line e-handel. Det är valbart om rullgardinsmeny eller matris ska visas. Funktionen Snabborder är valbar i rutin 791 E-line e-handel. Kassasidan Om Eget ordernummer, Meddelande och Leveransvecka ska visas på kassasidan är valbart och styrs via egenskaper i 791 E-line e-handel. Förtydligande har gjorts på kassasidorna. Nu visas vilket skede av orderregistreringen kunden befinner sig i. Ex. Steg 1 av 3. Steg 2 av 3. osv. Förtydligande text till leveransvecka, Om tomt = omg. lev. Förbättrad registrering och inloggning Checkbox medger autoinloggning i e-handel, kundtjänst och e-office. Kan avaktiveras på utloggnings-sidan. Funktionen sparar cookie på användarens dator. Krypteringen och spärr för att spara lösenord vid inloggning är borttagen.

12 12 Pyramid Business Studio version 3.38 obs! Allmänt Fler inställbara texter för inloggning, registrering och utloggning kan editeras i 791 E- line e-handel och 791 E-line kundtjänst. Ny flik i rutin 3912 visar de ingående artiklarna i vald varugrupp. Möjlighet finns att ange projekttyp för e-order per kund i rutin 720 och per kundkategori i rutin Per kundkategori finns möjlighet att behörighetsstyra Visning/Beställning av prislistor på Internet. Utseendet på bakgrundsbilder på webben i e-handel och i Kundtjänst kan anpassas. Se e_designchanges.pdf för information. Set-artiklar Möjlighet att hantera set-artiklar i e-handeln. För att setartikelhanteringen ska fungera finns det dock några saker att tänka på: Set-artikeln ska innehålla en artikel, paketartikel, med samma artikelkod som setartikeln. Paketartikeln ska finnas i både artikelregistret och e-artikelregistret. Observera kopplingen. Samma artikelkod ska finnas i både artikelregistret och set-artikelregistret för att e-handelssystemet ska uppfatta artikeln som en set-artikel. På Internet, vid prisberäkning, är det paketartikelns pris som hämtas. När artikeln hamnar i varukorgen är det den vanliga artikeln, paketartikeln, som hanteras. Artikeln märks upp med radtyp S. Detta lagras i datanummer #12411 som kan plockas upp i listkontrollen i orderinläsningens orderradsdialog. När ordern sedan läses in i Pyramid sker en omvandling av set-artikeln till orderrader. För att den automatiska orderinläsningen ska fungera (rutin 3971) måste set-artiklarna vara kompletta, dvs ingenting ska kompletteras och fyllas i vid orderläggningen, exempelvis antal, $-hantering mm. E-office På skrivbordet visas en lista över vilka användare som är inloggade i Pyramid. Om en användare markeras går det att skicka meddelande, kalenderbokning och sms. Ny ikon på skrivbordet för att skicka sms. obs! Snabbsök För att göra sökningen snabbare vid stora artikelregister finns nu funktionen Snabbsök. Vid installation av WTS-tjänsten väljs alternativet snabbsök. Detta innebär sedan att WTS-tjänsten startar ytterligare en WTS-motor som reserverar det minne som behövs för de sökbara delarna av Artikelregistret. Sökningar kommer sedan att ske från detta minne, vilket gör sökningen snabbare. Omladdningsintervallet för detta minne är enligt standard var 10:e minut. Snabbsök-funktionen använder WTS-datorns internminne. Räkna med att snabbsök tar ca 8 MB per artiklar. OBS! Eftersom den sökbara artikeldatan läses upp i minnet och inte laddas om förrän det angivna tidsintervallet passerats, kan det innebära en viss fördröjning innan t ex. en nyregistrerad artikel blir sökbar på Internet.

13 Pyramid Business Studio version Inventarier I 7270 Inventarier har ett nytt fält tillkommit, Första avskrivningsdatum. Avskrivningarna påbörjas från detta datum istället för anskaffningsdatum. För befintliga inventarier sätts första avskrivningsdatum till samma som anskaffningsdatum vid konverteringen. Det nya fältet ger företaget möjlighet att välja att göra första avskrivning månaden efter den egentliga anskaffningen. Rutin 7285 Egenskaper inventarier har flyttats till rutin 791. Listan Avskrivningslista (BIAL) har fått ytterligare sortering på inventarietyp. Avskrivningslistan har även fått en ny kryssruta. Inkl ej avskr. inventarie. Markerad egenskap innebär att alla avskrivningsbara inventarier som är tillgängliga enligt urvalet skrivs ut, oavsett om de har några avskrivningsposter i angivet intervall av avskrivningsperioder. Inventariekvitto som skrivs ut vid Extra avskrivning, Avyttring och Omplacering har döpts om till Inventarieverifikat. Kassaförsäljning Möjlighet finns nu att göra betalning av kundfakturor i kassan. Välj kund och vilka fakturor som ska betalas helt eller delvis. Betalningsdialogen är densamma som vid direktförsäljning. Det finns ett nytt kvittoformat (POSB) för betalda fakturor. obs! Ny rutin för Dynamiska knappar i kassaförsäljningsbilden har tillkommit. I rutin 3188 Dynamiska knappar anges vilka knappar som ska visas till höger i kassaförsäljningsbilden. Inställning för vilken funktionalitet som ska ligga bakom varje knapp kan väljas från en funktionslista. Läs mer om detta i F1-hjälpen i Pyramid. Om kassaförsäljningsbilden (rutin 3110) är anpassad via DesignStudio kan denna behöva ses över. Kontakta er återförsäljare. Möjlighet finns att skriva ut kopplade dokument till artiklar, som t.ex. produktblad eller garantibevis. Detta kräver tillvalsmodulen CRM/Säljstöd. Det finns en återutskriftsfunktion som ger möjlighet att direkt från kassan skriva ut kvitto, signaturkvitto och faktura. Detta kräver tillvalsmodulen Fakturaarkiv. Ny hantering då egenskapen Spärr vid kreditgräns är satt till Kan ej registreras i rutin 791 kunder. Egenskapen innebär att det inte går att fakturera aktuell order om kreditgränsen överskridits. I kassarutinen går det att betala kontant om kreditgränsen har överskridits, men aktuell order kan inte sparas. Om aktuell kassatyp inte tillåter kontant betalning enligt egenskap angiven i rutin 3180, släpps dock kontant betalningssätt fram.

14 14 Pyramid Business Studio version 3.38 OCR/Autogiro Modulen är omskriven enligt PBS standard. 791 Egenskaper Egenskaper för Autogiro har flyttats ut från rutin 235 och 236 till rutin 791 Egenskaper Autogiro. 237 Auto-inbetalning Rutinen är nu uppdelad på tre olika dialoger, Startdialog, Arbetsregister och Egenskaper. Startdialog I startdialogen kan användaren välja funktion, att Läsa in fil, Inspektera arbetsregister eller att Ställa in egenskaper. Arbetsregister I arbetsregistret markeras posternas status med symbolerna; Obehandlade, Felaktiga, Behandlade (godkända), Överförda samt Spärrade. Korrigera felaktiga poster genom att klicka på något av fälten Fakturanr, Datum eller Belopp. Det går också att trycka Enter eller dubbelklicka på den rad som ska ändras. För att skriva ut Arbetsregistret, klicka på verktygsknappen i nedre högra hörnet av listkontrollen och välj därefter utskriftssymbolen. Egenskaper Det går nu att ange eventuellt avvikande likvidkonto för betalningar. Om fältet lämnas tomt hämtas likvidkonto från rutin 830 Standardkonton. Radera importfil innebär att användaren, efter överföring av importfil, tillfrågas om importfilen ska raderas. Filmapp för kopia innebär att inlästa filer kopieras till angiven sökväg efter inläsning. Döp om kopia innebär att kopian ges ett annat namn. Nyheter för Bankgiro LM Filtypen har bytt kod från AB till BL. Info-knapp Klicka på Info-knappen eller F2 för att visa meddelandetexter. Knappen används istället för F7-text som inte längre är tillgänglig. Endast tillgängligt för filtypen Bankgiro LM. Sammanslagna betalningar Rutinen söker efter fler fakturareferenser i betalarens meddelande och skapar automatiskt fler poster i arbetsregistret om den hittar fakturorna.

15 Pyramid Business Studio version Giroutbetalning Gäller Girorutinerna 330 / 331 / 332 / 333 Urval/ändra faktura: Ny funktion att byta bankgironr/postgironr på enskilda fakturor finns och ersätter tidigare funktion att bankgiro/postgironr byts på leverantören. Utlandsgiro Utlandsgiro måste från och med version 3.37A installeras i rutin 870 som en separat tillvalsmodul. detta gäller även vid uppgradering från lägre versioner. Fakturaarkiv I egenskaperna för Fakturaarkiv i rutin 791 ska datakatalogen, för vilken egenskaperna gäller för, anges. Detta ska göras för att undvika problem då t.ex. datakataloger kopieras. Det har tidigare kunnat medföra att ett testbolag skriver över PDF-filer i det skarpa bolaget. Detta fält initieras vid uppgraderingen till aktuell datakatalog. Om ett testbolag finns, kontrollera att sökvägen inte går mot samma katalog som i det skarpa bolaget. Nya egenskaper Skapa pdf för Default markerad för att skapa pdf för Fakturor. Default markerad för att skapa pdf för Kvitton. Flerlager 467 Lageromföring Möjlighet finns att ange datum för In/Utleveranser som sker vid lageromföring. Plocklistan som skrivs ut vid lageromföring kan sorteras på lagerplats. 471 Behov & Planering Lager kan anges som urval. Serienummer/serviceorder Vid utskrift av klarrapport i rutin 7510 Serviceorder sätts projektstatus med automatik till den projektstatus som är angiven enligt egenskapen. Egenskapen anges i rutin 791 Serviceorder under Projektstatus klarrapport.

16 16 Pyramid Business Studio version 3.38 MPL/MPS Ställtid Fast kostnad har utgått och ersatts av begreppen Ställtid för operationer och Fast antal för material. Detta innebär att det är möjligt att registrera både ställtid och tid per enhet på samma produktrad. Vid skapande av TO sparas ställtiden i ett separat fält på tillverkningsraden, men ställtiden och den beräknade produktionstiden ackumuleras som budgeterad och återstående tid, vilket innebär att ställtiden inte behöver rapporteras separat. Om separat uppföljning av ställtiden önskas eller om ställtiden har annan timkostnad är det fortfarande möjligt att registrera ställtiden som en separat produktrad. Lego Legohantering kan hanteras på två olika sätt, antingen via Extern TO eller Extern operation. Båda sätten kräver tillvalsmodulen MPS. Lego - Extern TO Legotillverkning kan hanteras som en separat tillverkningsorder precis som tidigare, men det har införts bättre stöd i Pyramid. I produkthuvudet har fliken Lego tillkommit. På denna flik sker markering att produkten tillverkas externt. Leverantör kan anges. Vid registrering av TO märks denna som externt tillverkad hos leverantören. På tillverkningsordern finns också fliken Lego och leverantör kan vid behov ändras. Det finns ett antal redigerade blanketter för externa tillverkningsorder. MVORE1 Inköpsorder Lego och MVORE2 Inköpsorder Lego kundlev. Skillnaden är att MVORE2 även innehåller kunduppgifter och kan användas om produkten ska levereras direkt till slutkund. MEBAEX Följesedel Lego kan användas om material ska skickas med till den externa tillverkningen. MPLOEX Plocklista Lego kan användas om det finns eget material i lager hos leverantören. Notera att det är möjligt att ange lager på tillverkningstypen. För att kunna använda dessa blanketter för extern tillverkning rekommenderar vi att ett nytt blankettsett används vilket anges på en tillverkningstyp. Denna tillverkningstyp kan sedan anges på produkten. Lego - Extern operation I rutin 710 Artiklar kan en tidartikel (kategori 3) märkas som extern operation på fliken Övrigt. I samband med att artikeln märks som extern anges också hur kostnaden ska beräknas, antingen per producerad enhet eller fast pris. Det är även möjligt att ha pris per timme. Leverantör av den externa operationen kan anges i fältet Huvudleverantör. Vid registrering av en operationsrad i rutin 570 Produkter hämtas standardvärden från artikelregistret. Om en produktrad är extern, är fliken Lego tillgänglig. Här visas fält för leverantör av operationen samt hur kostnaden på operationen ska beräknas. Vid notering av per timme sker kostnadsberäkningen på samma sätt som en vanlig operation, d.v.s. antalet timmar multiplicerat med priset i artikelregistret. Om priset däremot är per producerad enhet är den budgeterade kostnaden det antal som ska produceras multiplicerat med priset i artikelregistret. Vid fast pris är det angivet pris i artikelregistret som gäller.

17 Pyramid Business Studio version Vid registrering av TO märks tillverkningsraden som en extern operation hos leverantören. Här finns också fliken Lego och leverantören kan vid behov ändras. MEOKEX är ett redigerat operationskort för externa operationer. I rutin 780 Blankettsett finns en egenskap för om operationskortet ska skrivas för extern operation. Detta innebär att formatet kan ligga i samma blankettset som resterande blanketter för tillverkningen. Notera att operationskort för externa operationer inte skrivs om denna egenskap inte är markerad. Blanketter För att operationskort/materialkort ska skrivas måste Produktraden/Tillverkningsraden vara märkt för detta. Det finns en kryssruta Mtrl.kort för materialrader och Op.kort för operationer. Standardmässigt är dessa markerade, men de kan avmarkeras om kort inte önskas för vissa rader. Tidigare märktes tillverkningsordern med information om att verkstadsordern och plocklistan skrivits ut. Nu sker även märkning för övriga blanketter som skrivits ut med undantag för då utskrift sker per operationsrad. Blanketterna kan dock fortfarande skrivas ut flera gånger. I tillverkningscentralen finns specialfält för att visa om en viss blankett är utskriven Import av produkter Vid import av produkter är datanr #12476 Fast antal ändrad till att innehålla ett antal istället för J/N som tidigare. 470 Behovsanalys Det går att skapa tillverkningsorder utifrån behovsanalysen. 510 Tillverkningsorder Kvantitetsberäkning för materialrader sker på samma sätt som i rutin Planering Nytt är funktionen Överlappning mellan operationer. På en operation kan en procentsats anges, som styr när nästa operation kan påbörjas. 100% betyder att operationerna kan köras parallellt. 522 Operationshantering Vid avslutande av sista operationen på en TO kan rutin 530 Återrapportering startas med automatik. Inställning för detta sker per tillverkningstyp i rutin 580. Med sista operation avses sista operation enligt operationsordning eller om alla operationsrader är avslutade. 523 Körplan Ny rutin för tillvalsmodulen MPS. Efter angivande av resursgrupp visas de operationer som inte är avslutade. Visningen sker i tidsordning d.v.s. det visas i vilken ordning de ska utföras. Det är inställbart hur långt framåt i tiden som operationer ska visas, och det finns snabbval för idag och innevarande vecka. I rutinen är det möjligt att starta och avsluta operationer via rutin 522. Det går också att tidrapportera och göra materialuttag via rutin 521 Rapportering.

18 18 Pyramid Business Studio version 3.38 Efter markering av en operation visas mer information om operationen i en redigerbar infobild. Formatet heter KPLC och redigeras i rapportgeneratorn. Förutom infobilden visas eventuella textinstruktioner samt kopplat material. Som ytterligare information visas status på föregående operation samt vilken som är nästa operation. 530 Återrapportering Vid återrapportering kan produktetiketter skrivas ut. Utskrift av etiketter sker via Etikettknappen eller när rutinen lämnas. I blankettsetet i rutin 780 måste formatet MEPE Produktetikett vara märkt för utskrift i rutin Priskalkylering Priskalkyleringen har utökats med ett påslag för försäljnings- och administrationsomkostnader, s.k. Affo. Standardvärde för påslaget anges i egenskaperna för Produkt i rutin 791 under fliken Priskalkylering. Påslaget läggs på priset, som beräknas fram utifrån påslag på material och operationer. Detta gäller även Priskalkylering i rutin Tillverkningstyp Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad kan Lager anges per tillverkningstyp Resursgrupper Standardvärden för Kötid före och Kötid efter kan anges per resursgrupp. Dessa används vid registrering av produktrader mot resursgruppen. Det är möjligt att uppdatera befintliga produktrader med kötider från resursgrupperna i rutin 573 Uppdatera produkter. Använd kommandot Uppdatera från artiklar och välj Kötid från resursgrupp Resursgruppstudion Utökad till att visa 10 veckors beläggning.

19 Pyramid Business Studio version Prisinläsning/Prisbok - Rutin 735 Prisinläsningen är omskriven för Pyramid Business Studio från version 3.38B. Den stora skillnaden är att inläsningen nu sker mot arbetsregister, istället för direkt in i Pyramid. Arbetsregistren är tillgängliga i en egen studio. Huvuddialogen. Samma funktioner som fanns i Pyramid 2 (P2) som kommando 2-7 i rutin 735, finns nu som knappar i huvuddialogen: Priskalkylering Startar rutin 740 Priskalkylering i priskalkyleringsläge. Jämför P2, rutin 735:6. Prisoptimera Startar en rutin för optimering av leverantörspriser. Jämför P2, rutin 735:7. Rabattbrev Startar en registervårdsrutin för rabattbrev. Jämför P2, rutin 735:5. Filbeskrivning Startar en registervårdsrutin för prisböcker. Jämför P2, rutin 735:4. Radera artiklar Startar en rutin för att radera en prisboks artiklar. Jämför P2, rutin 735:3. Flik - Prisinläsning I huvuddialogen finns två flikar, Prisinläsning och Arbetsregister. Via flik Prisinläsning finns möjlighet att välja att göra en prisinläsning direkt. Knappen Läs in fil läser in angiven fil. Om kryssrutan Läs in direkt är markerad läses filen in och överförs till Pyramid utan att arbetsregisterstudion visas. obs! Hela filen överförs, inget urval görs. Flik - Arbetsregister Huvuddialogens flik, Arbetsregister, ger via listkontrollen möjlighet att se en rad, med dess arbetsregister, för varje inläsning. Knappen Fel visar en eventuell fellogg för aktuell inläsning, Öppna startar arbetsregisterstudion och Ta bort raderar aktuellt arbetsregister. Arbetsregisterstudio När inläsning görs, och kryssrutan Läs in direkt är omarkerad, öppnas Arbetsregisterstudion. Här visas inlästa poster i ett delat listfönster. I listfönster Artikel visas ett urval artiklar och i listfönster Leverantörspriser visas leverantörspris/ leverantörspriser som hör till vald artikel. Om inga artiklar lästs in visas alla inlästa leverantörspriser i Leverantörspriser. Kryssrutan Endast ej överförda artiklar avgör om artiklar som blivit överförda ska visas eller inte. Knappen Sök nu utför sökning enligt angivna kriterier. Knappen byter namn till Sök nästa om fler poster finns att söka fram. Knappen Överför överför urvalet i listkontrollen Artikel, med dess tillhörande leverantörspriser, till Pyramid. Rubriken Urval till höger har två alternativ, Lägg till och Ta bort. Lägg till startar en dialog där en artikel kan läggas till i urvalet och Ta bort raderar markerad artikel ur urvalet i arbetsregistret. Rubriken Register ger möjlighet att via knappen Ändra, ändra en eller flera artiklar i urvalet. Notera att ändringen sparas i arbetsregistret. Knappen Radera tar bort markerad artikel från arbetsregistret. Observera att artikeln raderas permanent ur arbetsregistret.

20 20 Pyramid Business Studio version 3.38 Filbeskrivning Knappen Filbeskrivning är en registervårdsrutin som används för att hantera prisböcker. Knappen Kopiera filbeskrivning kopierar en prisboks egenskaper och filbeskrivning. Kopiering sker till prisboken som markerats. En dialog startas där den prisbok som ska kopieras väljs. obs! Flik Filbeskrivningar Knappen Filbeskrivningar under fliken Filbeskrivningar startar en rutin för att hantera filbeskrivningen. Från den blir knappar för fasta värden och egenskaper tillgängliga. Knappen Återställ prisbok återställer prisboken till ursprungsvärde, både vad gäller egenskaper och filbeskrivning. Fungerar bara på de medföljande prisböckerna. Egenskaper Det finns möjlighet att ange konverteringar och även prefix och suffix för varje fält (datanummer) i filbeskrivningen via knappen Egenskaper. Värden kan konverteras helt, från gammalt till nytt värde.

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio 8 december 2005 Nyheter i version 3.38 (Gäller både version A & B) Nya versionen av Pyramid Business Studio är fullmatad med nyheter och förbättrade funktioner. Helt ny är t ex

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 13 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-01-23) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid Standard orderblanketter i Pyramid Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter Återutskrift av blanketter. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll 1

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 14 För Pyramid Business Studio version 3.40A (2010-03-09) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

e-line automatisk e-post

e-line automatisk e-post e-line automatisk e-post Pyramid Business Studio från 3.40A (2011-01-03) e-line - automatisk e-post I Pyramid e-line finns flera funktioner för att skapa automatiska e-postmeddelande. Några tekniska förutsättningar

Läs mer

Checklista vid årsavslut

Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut Gäller Pyramid Business Studio från version 3.42A (28 oktober 2016) Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid 2007-10-11 Standard orderblanketter i Pyramid Gäller från version 3.39A (11 oktober 2007) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användingsområden. Här beskrivs endast de blanketter

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10 tillägg 3 (2016-01-05) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 (2017-05-04) Allmänt INMATNING MED $ ERSÄTTNING Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningsfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat. SKYDDADE DATABASER

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio Checklista vid årsavslut - Pyramid 4 Pyramid Business Studio 2017-11-29 Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Arbetsorder visas i mobilen och nås lätt för rapportering

Arbetsorder visas i mobilen och nås lätt för rapportering M-arbetsorder Pyramid Business Studio 3.40B10 (2011-06-10) M-arbetsorder används för att ta emot och rapportera arbetsorder via en mobiltelefon eller en PDA. I denna handledning beskrivs i huvudsakligen

Läs mer

Priskalkylering 3.40B sp 7 - regler och exempel

Priskalkylering 3.40B sp 7 - regler och exempel Pris 3.40B sp 7 - regler och exempel (Pyramid Business Studio) (2010-06-24) Pris 3.40B SP7 Vid pris hämtas och beräknas värden från Leverantörsprisregistret som uppdaterar Artikelregistret och Leverantörsprisregistret

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 6 För Pyramid Business Studio version 3.42A (2016-01-20) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Pyramid Business

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

PBS Mobil Tidrapportering

PBS Mobil Tidrapportering PBS Mobil Tidrapportering Pyramid Business Studio 3.42A Version 1.2 (2014-12-08) Inledning Med Pyramid Mobil Tidrapportering kan man enkelt tidrapportera via sin mobiltelefon. Mobil Tidrapportering innehåller

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik 2011-10-31 PBS Logistik Bakgrund Under 2010 tog Markslöjd kontakt med SYSteam för att presentera sitt behov av att får en avancerad hantering av sin logistik i Pyramid. Detta sköttes sedan några år av

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530)

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530) Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (080530) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader Pyramid Business Studio (2012-01-31) Valutaklausul enligt Orderhuvud Valutaklausul per orderhuvud justerar hela orderbeloppet. Inställningar görs på projekttypen

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Servicepack 06. För Pyramid Business Studio version 3.41A (2013-03-27)

Servicepack 06. För Pyramid Business Studio version 3.41A (2013-03-27) Servicepack 06 För Pyramid Business Studio version 3.41A (2013-03-27) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll 3.41A06G

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Intrastathantering i Pyramid Business Studio

Intrastathantering i Pyramid Business Studio Intrastathantering i Pyramid Business Studio Gäller från version 3.41A Version 1.1 - (150427) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

PTC - Pyramidtjänster

PTC - Pyramidtjänster PTC - Pyramidtjänster Installationsanvisning och användarmanual Pyramid Business Studio Version 3.39A sp8 Dokumentation gäller PTC-tjänst för Pyramid Business Studio, från version 3.39A servicepack 8,

Läs mer

Servicepack 04. För Pyramid Business Studio version 3.41A (2012-10-22)

Servicepack 04. För Pyramid Business Studio version 3.41A (2012-10-22) Servicepack 04 För Pyramid Business Studio version 3.41A (2012-10-22) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll1

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012)

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2016-01-05) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio INFOSTUDIO Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Servicepack 10. För Pyramid Business Studio version 3.41A (2015-03-18)

Servicepack 10. För Pyramid Business Studio version 3.41A (2015-03-18) Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.41A (2015-03-18) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på problem som har konstaterats i Pyramid. Dokumentet innehåller beskrivning

Läs mer

PIA-kontering i Tillverkning

PIA-kontering i Tillverkning PIA-kontering i Tillverkning Tillägg till versionsbladet för 3.40B (2009-10-27) Produkter i arbete för Tillverkning Detta är ett tillägg till informationen om PIA-kontering i Tillverkning som finns i versionsbladet

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Arbetsgång Tidredovisning

Arbetsgång Tidredovisning Arbetsgång Tidredovisning Sida 1 av 14 Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 TIDRAPPORTERINGSPERIOD... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 REGISTRERING AV TID... 4 KLARMARKERA TID... 7 ATTESTERA

Läs mer

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag Introduktion till Winbas tillverkningsföretag Tillverkning Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio 15 december 2006 Nyheter för version 3.37 (gäller både version A och B) Från och med version 3.37 kommer varje installation att ha ett Pyramidcertifikat. Certifikatet innehåller

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer