Vaccination inför och efter njurtransplantation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaccination inför och efter njurtransplantation"

Transkript

1 Vaccination inför och efter njurtransplantation Jag har rensat bort tabeller, figurer och andra illustrationer då det inte är tillåtet att distribuera dessa bilder pga copy-right. Marianne Jertborn Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 Kronisk njursjukdom och vaccination Ökad risk för sjukdomar som kan förhindras genom vaccination. Uppvisar förändringar av T- lymfocyternas funktionella kapacitet och antigenpresentationen. Sämre immunsvar vid vaccination. Oförmåga att upprätthålla antikroppsnivåerna över tid. Vaccinsvaren tycks inte vara beroende av dialysformen. Uppdatera vaccinationsbehovet tidigt i sjukdomsförloppet!! Serologisk kontroll av immunitet mot hepatit B, vattkoppor och ev mässling, påssjuka, röda hund.

3 Organtransplantation och vaccination Begränsad dokumentation. Levande vacciner är kontraindicerade - risk för disseminerad infektion. Inaktiverade vacciner är säkra och kan ges (3) - 6 mån efter tx men ger oftast upphov till suboptimala immunsvar. Sekundära immunsvar påverkas mindre av immunsuppression än primära immunsvar Grundvaccination bör utföras före tx. Den vaccinförvärvade immuniteten minskar successivt efter tx. Följ antikroppsnivåerna! Boosterdoser kan behövas. Inga bevis på att vaccination kan orsaka klinisk rejektion. Vaccinera i god tid före njur-tx!

4 Vaccination vid kronisk njursjukdom Inaktiverade vacciner mot : Influensa (årligen) Invasiv pneumokocksjukdom Hepatit B (om seronegativ) Stelkramp/difteri (boosterdos vart 20:e år). HPV (flickor och pojkar 9-26 år) Levande vacciner mot: ges endast före njur-tx! Vattkoppor (om seronegativ) Mässling, påssjuka, röda hund (om seronegativ)

5 Vaccinera hushållskontakter och vårdpersonal Vattkoppor (om seronegativa) Mässling, påsjuka och röda hund (om seronegativa) Influensa (årligen) Varför? Minska smittspridningen till mottagliga patienter som löper risk för allvarlig sjukdomsbild. Mottagliga patienter kan inte få levande vaccin efter njur-tx. Influensavaccination ger sämre svar vid kronisk njursjukdom.

6 Fråga om din patient haft vattkoppor? Om inte /oklart immunitetsläge tag serologi.

7 Vaccination mot vattkoppor och kronisk njursjukdom Levande vaccin som ges före njur-tx: Två doser med minst 4 veckors mellanrum. Vaccinationen skall vara avslutad senast 4 veckor före tx. Behandling med aciklovir ges om tx sker inom 1 månad. Kontrollera antikroppssvaret ca 6 veckor efter vaccination. Resultat: Signifikant lägre incidens av vattkoppor efter njur-tx hos vaccinerade (26/212 = 12%) jfr ovaccinerade barn (22/49 = 45%) samt lindrigare sjukdomsförlopp ( Broyer et al, 1997). Snabbare förlust av antikroppar hos vaccinerade jfr naturlig infektion. Ingen ökad förekomst av herpes zoster hos vaccinerade personer.

8 Utbrott av mässling i Europa 8230 fall år 2012 Figuren återfinns på ECDC:s hemsida om mässling

9 Behov av MPR-vaccin? Födelseår Vaccinationsstatus Behov av MPR vaccin Före 1970 Ej vaccinerade. Bedöms ha haft naturlig mässling åtminstone om födda före Födda 1960 eller tidigare: Ingen åtgärd Födda : Om ej naturlig mässling ges 2 doser MPR med upp till 5 års mellanrum dos mässlingsvaccin gavs vid 18 mån ålder. Alla fick 1 dos MPR vid 12 år. 1 dos MPR om de inte haft naturlig mässling eller senare Alla har fått 2 doser MPR vid 18 mån och 5-6 års ålder. Ingen åtgärd. MPR vaccin kan i nödfall ges redan från 6 mån ålder med minst 4 v intervall.

10 Vaccinera mot svår sjukdom och död! Figurer finns i referensen: Nichol KL. Vaciine 1999; 17 Suppl 1:S47-52 Årets influensavaccin innehåller influensa A (H1N1) pdm09, influensa A (H3N2) och influensa B

11 Influensavaccination av dialyspatienter Tabellen finns i referensen: Scharpé et al, 2009 Tabellen finns i referensen:gilbertson et al, 2003

12 Influensavaccination och njurtransplantation Influensasjukdomen är associerad med ökad risk för pneumoni, IVA-vård och akut graft dysfunktion. Generellt är antikroppssvaren lägre än hos friska. Kalcineurinhämmare och azathioprin tycks vara associerade med något bättre immunsvar än mykofenolsyra och sirolimus. Induktionsbehandling (thymoglobin) ger lägre svar första året efter tx. Antikroppssvar kan uppnås även vid maximal immunsuppression!

13 Influensavaccination vid organtransplantation En utmärkt figur finns i referensen: Cordero et al, 2012

14 Tidpunkt för influensavaccination efter njur-tx En figur återfinns i referensen: Birdwell et al, 2009 Vaccination kan påbörjas 3-6 mån efter tx!

15 Invasiv pneumokocksjukdom (IPS) Ökad risk för IPS vid kronisk njursjukdom, > 60 ggr högre vid njur-tx. År 2009 infördes vaccination mot pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet. Incidensen har gått ner bland barn < 2 år men är oförändrad hos vuxna (jfr USA)

16 Två typer av pneumokockvaccin Egenskaper Polysackaridvaccin (PPV23) Immunogent hos barn < 2 år nej ja B-cells beroende immunsvar ja ja T-cellsberoende immunsvar nej ja Immunologiskt minne nej ja Boostereffekt nej ja Långvarigt skydd nej ja Flockimmunitet nej ja Minskning av bärarskap nej ja Konjugatvaccin (PCV)

17 Pneumokockvaccination och njurtransplantation En randomiserad, dubbel-blind kontrollerad studie av 60 patienter: Ingen skillnad i immunogenicitet mellan PPV23 och PCV7. 53 % svarade mot minst en serotyp efter PPV23 och 73 % efter PCV7. Generellt låga antikroppssvaren mot de 7 olika serotyperna (13-40 % med PPV23 och % med PVC7). Signifikant minskning av antikroppssvaret mot 6/7 serotyper efter 3 år. Figurer återfinns i referenserna: Kumar et al, 2003, 2007

18 Prime-Boost strategy vid pneumokockvaccination Startar med PCV eftersom PPV23 kan ge upphov till hyporesponse vid efterföljande vaccination. Följer upp med PPV23 som ger täckning av fler serotyper och kanske kan boostra immunsvaret. Framgångsrik strategi hos immunsupprimerade barn samt vuxna med HIV, Hodgkin lymfom och äldre > 70 år. Hos lever-, hjärt- och lung-tx sågs likvärda immunsvar när PCV7 följt av PPV23 efter 6-8 v jämfördes med enbart PCV7. Hos njur-tx noterades ingen ytterligare förbättring av immunsvaren när PPV23 gavs 1 år efter priming med PCV7 respektive PPV23 (Tobudic et al, 2012).

19 Guidelines: Vaccination mot pneumokocker vid kronisk njursjukdom och njurtransplantation (vuxna) Vaccinationshistorik Ovaccinerad Tidigare 1 dos PPV23 för > 1 år sedan, aldrig PCV13 Tidigare 2 doser PPV23 för > 1 år sedan, aldrig PCV13 Tidigare > 1 dos PCV13, aldrig PPV23 Tidigare > 1 dos PCV13 och 1 dos PPV23 Rekommenderad vaccination 1 dos PCV13, följt av 1 dos PPV23 efter > 8 veckor, ny dos PPV23 efter 5 år 1 dos PCV13, följt av ny dos av PPV23 efter > 8 veckor (krav > 5 år efter dos 1) 1 dos PCV13 1 dos PPV23, ny dos PPV23 efter 5 år 1 dos PPV23 ges > 5 år efter tidigare dos av PPV23 Recommendations of the Advisory Committee on Immunizations Practices (ACIP), Oct 2012.

20 Vaccination mot hepatit B vid kronisk njursjukdom Ökad risk för hepatit B infektion vid hemodialys. Vid kronisk hepatit B infektion hos njur-tx är hepatit B-orsakad leverssvikt dödsorsak i upp till 73 %. Erbjud vaccination vid negativ serologi (HbsAg, anti-hbc, anti-hbs). Sämre svar vid vaccination: % före dialys, % vid hemodialys och 36 % efter njur-tx. Vaccinera tidigt i sjukdomsförloppet: Engerix eller Twinrix (0,1 och 6 mån) Vid dialys och njur-tx: Engerix: fyra dubbla doser (0,1, 2 och 6 mån) Fendrix: 0,1, 2 och 6 mån prehemo-/dialyspatienter > 15 år

21 Snabb förlust av antikroppar efter hepatit B vaccination Kontrollera anti-hbs titern med ca 1 års intervall. Ytterligare vaccindoser ges om anti-hbs titer < 10 U/l. En figur på immunsvaren vid vaccination med Fendrix resp Engerix återfinns i referensen: Kong et al 2005

22 Svarsfrekvens (%) vid hepatit B vaccination patienter med kronisk njursjukdom Information finns i en figur i referensen: Garcia-Agudo et al 2012

23 Hepatit A vaccination vid kronisk njursjukdom Överväg vaccination mot hepatit A (0, 6 mån) tidigt i sjukdomsförloppet. Kontrollera vaccinanslaget (anti-hav IgG) ca 4-6 veckor efter dos 2 samt inför eventuella utlandsresor hos njur-tx. Till non-responders ges 2-5 ml gammaglobulin im inför utlandsresa. Variabel Njur-tx Kontroller Responders efter dos 1 9/38 (24 %) 26/29 (90%) Responders efter dos 2 28/39 (72 %) 27/27 (100%) Responders efter 2 år 26 % 100 % Titer efter dos 1 (95% CI) 17 (11-26) 169 (97-313) Titer efter dos 2 (95% CI) 85 (48-151) 1596 ( ) Gunther et al, 2001

24 Rekommendationer efterlevs inte alltid Vaccinera tidigt i sjukdomsförloppet!

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist?

Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist? Vad har hänt inom resemedicin och på vaccinfronten sen sist? Forskningsrön och falldiskussioner Svensk Förening för Resemedicin 150318 Helena Hervius Askling Nya data angående risk för reserelaterad sjukdom?

Läs mer

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Bitr.smittskyddsläkare Det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet 3,5,12 månader: Difteri, polio, tetanus, Hib, kikhosta, Pneumokocker. I SLL även Hepatit

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009

Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Februari 2009 Vacciner till barn Skyddseffekt och biverkningar En systematisk litteraturöversikt Februari 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Antal doser vid HPV-vaccination Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner srekommendation De flesta infektioner orsakade av herpes simplexvirus (HSV) och varicellazostervirus (VZV) är lindriga. De terapeutiska

Läs mer

Reseprofylax en fråga om riskreduktion. SILF Torekov april 2013 Helena Hervius Askling Bitr. smittskyddsläkare Ordf. Svensk Förening för Resemedicin

Reseprofylax en fråga om riskreduktion. SILF Torekov april 2013 Helena Hervius Askling Bitr. smittskyddsläkare Ordf. Svensk Förening för Resemedicin Reseprofylax en fråga om riskreduktion SILF Torekov april 2013 Helena Hervius Askling Bitr. smittskyddsläkare Ordf. Svensk Förening för Resemedicin Huvudbudskap avseende intervall mellan vacciner: Det

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Gott Nytt År önskar Läkemedelsverket

Gott Nytt År önskar Läkemedelsverket ÅRGÅNG 12 F R Å N NR 7/8 DECEMBER 2001 L Ä K E M E D E L S V E R K E T Handläggning av Cytomegalvirusinfektioner Rekommendationen ger riktlinjer bland annat för behandling och profylax av transplanterade

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011. tema: funktionshinder riskfyllt sex

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011. tema: funktionshinder riskfyllt sex BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011 tema: funktionshinder riskfyllt sex heart.se SÄLJS RECEPTFRITT PÅ APOTEK Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Tel 020-116 68 44 www.fresenius-kabi.se

Läs mer

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING GILENYA PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING Patienten ska ha en säkerställd MS diagnos enligt de reviderade McDonaldskriteriererna samt ett mycket aktiv skovvis förlopp enligt gällande terapeutiska indikationer:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin, levande 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Rotavirus typ* G1 ej mindre än 2,2 x 10

Läs mer

Kommer du att stöta på fästingar i sommar?

Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FAKTA OM FÄSTINGAR OCH FÄSTINGÖVERFÖRDA INFEKTIONER Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FÄSTINGAR KAN SPRIDA TBE Nu kan du snabbvaccineras mot TBE-virus med FSME-IMMUN för att snabbt få ett skydd

Läs mer

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram Splenektomi Rekommendationer vid Splenektomi och aspleni

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram Splenektomi Rekommendationer vid Splenektomi och aspleni Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram Splenektomi Rekommendationer vid Splenektomi och aspleni Uppdaterat 2012 för VPH av Anders Åhlin och Ulf Tedgård Ursprungligen skrivet av Kerstin

Läs mer