Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016"

Transkript

1 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa B-stammen har bytts ut. Den här säsongen innehåller vaccinet: Influensa A/Californaia/7/ influensa A(H1N1)pdm09 Influensa A/Switzerland/ / influensa A(H3N2) Influensa B/Phuket/3073/ influensa B (Yamagata-linjen) Folkhälsomyndigheten har publicerat en uppdatering av -> Rekommendationer för profylax och behandling av influensa (2015). Inga förändringar i rekommendationerna av målgrupper har gjorts inför säsongen 2015/2016. I rekommendationerna står bland annat följande avseende ordination av vaccin: Två grupper har rätt att ordinera vaccin mot influensa till de grupper som framgår av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa: läkare sjuksköterskor med formell kompetens. Sjuksköterskor med utbildning i enlighet med 3 kap i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården har rätt att självständigt ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med bland annat Folkhälsomyndigheten allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa. Ordinationsrätten omfattar personer i de riskgrupper som framgår av de allmänna råden och som finns beskrivna i denna rekommendation. Sammanfattning av ordinationsrätten vid olika typer av formell kompetens Utbildning: Specialistutbildning till distriktssköterska Specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar En utbildning som i sin helhetär likvärdig med någon av ovan nämnda specialistutbildningar En utbildning som innefattar kunskapsområdet Får ordinera läkemedel för vaccination av: Barn och vuxna Barn och vuxna Barn och vuxna Vuxna Avseende sjuksköterskor med en utbildning som innefattar kunskapsområdet är det verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en bedömning av om en sjuksköterskas utbildning är likvärdig med, eller innefattar, kunskapsområdet och därmed motsvarar specialistutbildningarna. En bedömning ska göras i varje enskilt fall och dokumenteras i den lokala instruktionen för läkemedelshantering. Bedömningen bör grundas på genomgången utbildning i ämnen som är av betydelse vid vaccination (till exempel hälsoundersökningar, vaccinationsverksamhet, sjukdomslära, farmakologi etc). Utbildningen ska vara på högskolenivå. Praktisk tjänstgöring är inte jämförbar med utbildning i detta avseende. Jämförelse kan göras med kraven som ställs för specialistutbildningen till distriktssjuksköterska avseende hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet. Ett förslag till blankett för behörighetsförklaring av sjuksköterska att ordinera vaccin mot influensa och/eller pneumokocker finns på sista sidan.

2 INSTRUKTION 2 (15) Riskgrupper som bör erbjudas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten: personer över 65 års ålder (personer som fyllt 65 år eller fyller under 2015, det vill säga personer födda år 1950 eller tidigare) gravida kvinnor i andra och tredje trimestern personer med kroniska sjukdomar kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom instabil diabetes mellitus kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering) kronisk lever- eller njursvikt astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning) extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen flerfunktionshinder hos barn. Vaccin mot pneumokocker rekommenderas i huvudsak till samma målgrupper som säsongsinfluensavaccinet. Pneumokockvaccin rekommenderas dessutom till dem med skallfraktur och likvorläckage men däremot inte till friska gravida kvinnor på grund av att de inte har någon ökad risk för denna infektion. Vilka influensavacciner rekommenderas? Vaxigrip är, liksom tidigare år, det influensavaccin som ska ges till det stora flertalet personer. Fluenz Tetra, ett levande försvagat vaccin som ges som näsdroppar, kan användas till riskbarn som är 2 6 år gamla (även om det är godkänt till och med 17 år). Det bör inte ges till barn med äggallergi eller med nedsatt immunförsvar. Kringvaccination av hushållskontakter och sjukvårdspersonal runt personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter erbjudas vaccination. Dessa hushållskontakter ska erbjudas influensavaccination kostnadsfritt. Vårdgivare rekommenderas att erbjuda sin vårdpersonal kostnadsfri influensavaccination, särskilt dem som vårdar äldre och andra riskgrupper. Mest angeläget är det att låta vaccinera den personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar. Rekommendationen motiveras av att en sådan vaccination leder/kan leda till en minskad risk för äldre och yngre patienter att insjukna i och dö av influensa en minskad risk för vårdpersonalen att bli sjuk i influensa lägre sjukfrånvaro bland vårdpersonalen en minskad risk för vårdpersonalen att smitta sina anhöriga. Personer som tillfälligt befinner sig i Västmanland får influensa- och pneumokockvaccinera sig på samma villkor som västmanlänningar Den som tillhör någon av de riskgrupper som beskrivit ovan och som inte är västmanlänning utan till-fälligt befinner sig i länet kan kostnadsfritt vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker på samma sätt som länsborna. OBS att detta även gäller asylsökande och tillståndslösa.

3 INSTRUKTION 3 (15) FRÅGEFORMULÄR INFLUENSAVACCINATION Inför din vaccination mot influensa ber vi dig svara på följande frågor: 1) Har du feber eller någon akut infektion nu? Ja Nej 2) Är du allergisk mot ägg? Ja Nej 3) Har du haft några problem vid tidigare vaccinationer? Ja Nej 4) Har du fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination? Ja Nej 5) Tar du blodförtunnande medicin, t ex Waran, regelbundet? Ja Nej 6) Medicinerar du med cellgift eller andra läkemedel som hämmar immunförsvaret? Har du någon annan sjukdom som nedsätter ditt immunförsvar? Ja Nej Namn: Underskrift:

4 INSTRUKTION 4 (15) VACCINATION MOT INFLUENSA MALL FÖR BEDÖMNING AV INDIKATION OCH KONTRAINDIKATIONER 1) Har du feber eller någon akut infektion nu? Ja Nej Vid ja: Vänta med vaccination tills febern gått över. Förkylning utan feber är inte hinder för vaccination. 2) Är du allergisk mot ägg? Ja Nej Vid äggallergi: Vaccination får inte ges vid uttalad allergi. Vid lättare allergi (till exempel eksem) kan vaccination vanligen ges (men patienten kan behöva kvarstanna längre tid för observation efter vaccinationen). Allvarligare reaktioner på ägg bör bedömas på vårdcentral eller allergimottagning för ställningstagande till eventuell vaccination. Kan man äta pannkaka eller sockerkaka utan besvär, kan man vaccineras. 3) Har du haft några problem vid tidigare vaccinationer? Ja Nej Vid ja: Vanliga biverkningar som lättare feber, lokal rodnad, ömhet och svullnad har ingen betydelse. Allvarligare reaktioner (svimning, yrsel, andnöd eller utslag) efter vaccination ska bedömas av läkare. 4) Har du fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination? Ja Nej Vid ja: Vid allvarligare reaktioner (svimning, yrsel, andnöd eller utslag) efter vaccination ska bedömning göras av läkare. Efterhör sannolik orsak till allergin. Vid annan allvarlig allergi kan i allmänhet vaccination ske på mottagning med högre beredskap för att behandla överkänslighetsreaktioner. 5) Tar du blodförtunnande medicin, t ex Waran, regelbundet? Ja Nej Vid ja: Vaccination kan ges djupt subkutant i deltoideusmuskeln. Gäller ej Trombyl eller Plavix. 6) Medicinerar du med cellgift eller andra läkemedel som hämmar immunförsvaret? Har du någon annan sjukdom som nedsätter ditt immunförsvar? Ja Nej Vid ja: Patienter med pågående immunhämmande behandling bör vaccineras. Vaccination bör helst inte ges när effekten av cellgiftsbehandlingen är som störst. Om alla frågor besvarats med nej vaccinera i allmänhet i höger arms deltoideusmuskel. Om flera vacciner ges samtidigt bör det som ger mest lokala biverkningar vanligtvis ges i höger arm.

5 INSTRUKTION 5 (15) VACCINATION MOT INFLUENSA PATIENTINFORMATION Influensa orsakas av virus och uppträder framför allt under vinterhalvåret. Om man insjuknar i influensa får man ofta hög feber, värk i kroppen, allmän sjukdomskänsla och hosta. För personer som har fyllt 65 år, och i synnerhet de som också har hjärt- eller lungsjukdomar kan influensa vara mycket påfrestande. Ett försämrat allmäntillstånd kan vara svårt att träna upp. Komplikationer efter influensan förekommer, ofta i form av bakterieinfektioner som t ex lunginflammation. Vaccinationen ger ett gott, men inte fullständigt skydd, mot att insjukna. Får man influensa, trots vaccinationen, blir sjukdomsförloppet lindrigare och risken för komplikationer minskar. Årets vaccin ger skydd även mot den s k svininfluensan. Man kan inte få influensa av vaccinationen, men någon enstaka person kan reagera med en mindre feberreaktion någon dag efter vaccinationen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla personer som har fyllt 65 år att vaccinera sig varje år mot influensa. Vaccinationen är i år helt gratis för personer som fyllt 65 år eller fyller under 2015 (det vill säga personer födda år 1950 eller tidigare) eller de som är yngre och bland annat har hjärt- eller lungsjukdom, svårinställd sockersjuka eller kraftigt nedsatt infektionsförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, astma, extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen. Även gravida kvinnor och hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar erbjuds influensavaccin kostnadsfritt. Även de som bor i samma hushåll, som en person med kraftigt nedsatt infektionsförsvar, rekommenderas att vaccinera sig mot influensa och får då sprutan gratis. Jag vill bli vaccinerad mot influensa. Datum: Personnummer: Namn:

6 INSTRUKTION 6 (15) VACCINATION MOT INFLUENSA INFORMATION TILL PERSONER SOM BOR PÅ KOMMUNALA BOENDEN Influensa orsakas av virus och uppträder framför allt under vinterhalvåret. På kommunala boenden är risken för smitta extra hög eftersom många människor vistas i samma lokaler. Om man insjuknar i influensa får man ofta hög feber, värk i kroppen, allmän sjukdomskänsla och hosta. För personer som har fyllt 65 år, och i synnerhet de som också har hjärt- eller lungsjukdomar kan influensa vara mycket påfrestande. Ett försämrat allmäntillstånd kan vara svårt att träna upp. Komplikationer efter influensan förekommer, ofta i form av bakterieinfektioner som t ex lunginflammation. Vaccinationen ger ett gott, men inte fullständigt skydd, mot att insjukna. Får man influensa, trots vaccinationen, blir sjukdomsförloppet lindrigare och risken för komplikationer minskar. Årets vaccin ger skydd även mot den s k svininfluensan. Man kan inte få influensa av vaccinationen, men någon enstaka person kan reagera med en mindre feberreaktion någon dag efter vaccinationen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla personer som har fyllt 65 år att vaccinera sig varje år mot influensa. Vaccinationen är i år helt gratis för personer som fyllt 65 år eller fyller under 2015 (det vill säga personer födda år 1950 eller tidigare) eller de som är yngre och bland annat har hjärt- eller lung-sjukdom, svårinställd sockersjuka eller kraftigt nedsatt infektionsförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, astma, extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen. Även de som bor i samma hushåll, som en person med kraftigt nedsatt infektionsförsvar, rekommenderas att vaccinera sig mot influensa och får då sprutan gratis. Jag vill bli vaccinerad mot influensa. Datum: Personnummer: Namn:

7 INSTRUKTION 7 (15) PNEUMOKOCKVACCINATION ORDINATION, RISKGRUPPER, VACCINER, REVACCINATION Vaccin mot pneumokocker rekommenderas i huvudsak till samma målgrupper som säsongsinfluensavaccinet. Pneumokockvaccin rekommenderas dessutom till dem med skallfraktur och likvorläckage men däremot inte till friska gravida kvinnor på grund av att de inte har någon ökad risk för denna infektion. Innehållet gällande ordination av vaccin i Folkhälsomyndighetens -> Rekommendationer för profylax och behandling av influensa är till stort del tillämpligt även vid vaccination mot pneumokocker. Två grupper har rätt att ordinera vaccin mot pneumokocker till de grupper som framgår av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker: läkare sjuksköterskor med formell kompetens. Sjuksköterskor med utbildning i enlighet med 3 kap i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården har rätt att självständigt ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med bland annat Folkhälsomyndigheten allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker. Ordinationsrätten omfattar personer i de riskgrupper som framgår av de allmänna råden och som finns beskrivna i denna rekommendation. Sammanfattning av ordinationsrätten vid olika typer av formell kompetens Utbildning: Specialistutbildning till distriktssköterska Specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar En utbildning som i sin helhetär likvärdig med någon av ovan nämnda specialistutbildningar En utbildning som innefattar kunskapsområdet Får ordinera läkemedel för vaccination av: Barn och vuxna Barn och vuxna Barn och vuxna Vuxna Avseende sjuksköterskor med en utbildning som innefattar kunskapsområdet är det verk-samhetschefen som ansvarar för att det görs en bedömning av om en sjuksköterskas utbildning är likvärdig med, eller innefattar, kunskapsområdet och därmed motsvarar specialistutbildningarna. En bedömning ska göras i varje enskilt fall och dokumenteras i den lokala instruktionen för läkemedelshantering. Bedömningen bör grundas på genomgången utbildning i ämnen som är av betydelse vid vaccination (t.ex. hälsoundersökningar, vaccinationsverksamhet, sjukdomslära, farmakologi, etc.). Utbildningen ska vara på högskolenivå. Praktisk tjänstgöring är inte jämförbar med utbildning i detta avseende. Jämförelse kan göras mot kraven som ställs för specialistutbildningen till distriktssjuksköterska avseende hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet. Ett förslag till blankett för behörighetsförklaring av sjuksköterska att ordinera vaccin mot influensa och/eller pneumokocker finns på sista sidan.

8 INSTRUKTION 8 (15) Riskgrupper som bör erbjudas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten: patienter med svåra kroniska sjukdomar med ökad risk för pneumokockinfektion med bakteriemi, t.ex. kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar, diabetes mellitus, alkoholism, levercirrhos och Downs syndrom personer som saknar mjälte, funktionellt eller anatomiskt personer med nedsatt infektionsförsvar hiv, lymfom, Mb Hodgin, immunsuppressiv behandling personer skallfraktur och likvorläckage personer över 65 års ålder (d.v.s. i år personer som fyllt, eller fyller, 65 år under 2015 = personer födda år 1950 eller tidigare) Vilka pneumokockvacciner rekommenderas till patienter inom riskgrupperna? Pneumovax: Pneumokockvaccin ges till riskbarn äldre än 5 år och vuxna riskgrupper (inte till friska gravida) vid ett tillfälle. Någon revaccination ges i allmänhet inte. Synflorix: Detta konjugerade pneumokockvaccin ges till riskbarn < 5 års ålder. Det ges enligt dosering i FASS om barnet inte redan fått vaccination på barnavårdcentral inom barnvaccinationsprogrammet. För patienter med nedsatt mjältfunktion eller kraftigt nedsatt immunförsvar av annan anledning rekommenderas kontakt med infektions- eller barnmottagning för ställningstagande till särskilt vaccinationsschema.

9 INSTRUKTION 9 (15) FRÅGEFORMULÄR PNEUMOKOCKVACCINATION Inför din vaccination mot pneumokocker ber vi dig svara på följande frågor: 1) Har du feber eller någon akut infektion nu? Ja Nej 2) Har du haft några problem vid tidigare vaccinationer? Ja Nej 3) Har du fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination? Ja Nej 4) Tar du blodförtunnande medicin, t ex Waran, regelbundet? Ja Nej 5) Medicinerar du med cellgift eller andra läkemedel som hämmar immunförsvaret? Ja Nej Har du någon annan sjukdom som nedsätter ditt immunförsvar? 6) Är du gravid? Ja Nej Namn: Underskrift:

10 INSTRUKTION 10 (15) VACCINATION MOT PNEUMOKOCKINFEKTION MALL FÖR BEDÖMNING AV INDIKATION OCH KONTRAINDIKATIONER 1) Har du feber eller någon akut infektion nu? Ja Nej Vid ja: Vänta med vaccination tills febern gått över. Förkylning utan feber är inte hinder för vaccination. 2) Har du haft några problem vid tidigare vaccinationer? Ja Nej Vid ja: Vanliga biverkningar som lättare feber, lokal rodnad, svullnad har ingen ömhet och betydelse. Allvarligare reaktioner (svimning, yrsel, andnöd eller utslag) efter vaccination ska bedömas av läkare. 3) Har du fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination? Ja Nej Vid ja: Vid allvarligare reaktioner (svimning, yrsel, andnöd eller utslag) efter vaccination ska bedömning göras av läkare. Efterhör sannolik orsak till allergin. Vid annan allvarlig allergi kan i allmänhet vaccination ske på mottagning med högre beredskap för att behandla överkänslighetsreaktioner. 4) Tar du blodförtunnande medicin, t ex Waran, regelbundet? Ja Nej Vid ja: Vaccination kan ges djupt subkutant i deltoideusmuskeln. Gäller ej Trombyl eller Plavix. 5) Medicinerar du med cellgift eller andra läkemedel som hämmar immunförsvaret? Har du någon annan sjukdom som nedsätter ditt immunförsvar? Ja Nej Vid ja: Patienter med pågående immunhämmande behandling bör vaccineras. Vaccination bör helst inte ges när effekten av cellgiftsbehandlingen är som störst. 6) Är du gravid? Ja Nej Vid ja: Avstå från vaccination i normalfallet.

11 INSTRUKTION 11 (15) BESTÄLLNING AV INFLUENSA- OCH PNEUMOKOCKVACCIN SÄSONGEN 2015/2016 Influensavaccinet Vaxigrip (27,92 kr per dos) och pneumokockvaccinet Pneumovax (175 kr per dos) produceras av Sanofi Pasteur MSD. Vaccinerna beställs från: VaccinService SPMSD på tfn , med e-post eller via hemsidan med angivande av Referens Fyrklövern. Det konjugerade pneumokockvaccinet Synflorix (2440 kr för 10 doser) tillverkas av GlaxoSmithKline. Vaccinet beställs från: GSK Vaccin på tfn alternativt med e-post med angivande av "Referens Fyrklövern". Fluenz Tetra (1882 kr för 10 doser), det levande försvagade influensavaccinet som ges som näsdroppar, produceras av AstraZeneca AB. Vaccinet beställs från: SBL Vaccin Distribution på tfn alternativt e-post med angivande av Referens Fyrklövern. Observera! Vaccinerna ska beställas på detta sätt för att vårdenheten ska få de rabatterade avtalspriserna. Vid rekvisition från sjukhusapotek blir kostnaden betydligt högre.

12 INSTRUKTION 12 (15) UNDERLAG INFÖR SAMMANSTÄLLNING AV INFLUENSAVACCINATION Detta blad kan användas som ert underlag till sammanställningen av givna influensavaccindoser. Sammanräkningen rapporteras sedan på svarstalongen. Vaccinerande klinik/avdelning/vårdcentral:.. Ansvarig för registreringen:. Antal givna influensavaccindoser Datum Personer 65 år och äldre Personer yngre än 65 år som tillhör medicinsk riskgrupp Hushållskontakter till riskgrupp Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern Vårdpersonal Övriga Medicinsk riskgrupp = patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, instabil diabetes mellitus, gravt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering), kronisk lever- eller njursvikt, astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning), extrem fetma (störst risk vid BMI >40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, flerfunktionshinder hos barn, samt gravida kvinnor.

13 INSTRUKTION 13 (15) UNDERLAG INFÖR SAMMANSTÄLLNING AV PNEUMOKOCKVACCINATION Detta blad kan användas som ert underlag till sammanställningen av givna pneumokockvaccindoser. Sammanräkningen rapporteras sedan på svarstalongen. Vaccinerande klinik/avdelning/vårdcentral:. Ansvarig för registreringen:.. Antal pneumokockvaccinationer Datum Personer 65 år och äldre Personer yngre än 65 år som tillhör medicinsk riskgrupp Vårdpersonal Övriga Medicinsk riskgrupp = kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes mellitus, alkoholism, gravt nedsatt infektionsförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, astma, extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, flerfunktionshinder hos barn samt skallfraktur och likvorläckage. OBS! Riskgrupp för pneumokocksjukdom men inte för influensa är även skallfraktur, likvorläckage och framför allt avsaknad av fungerande mjälte.

14 INSTRUKTION 14 (15) VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER SAMMANSTÄLLNING SÄSONGEN 2015/2016 Antal influensavaccinationer Antal givna vaccindoser respektive tidsperid Personer 65 år och äldre Personer yngre än 65 år som tillhör medicinsk riskgrupp Hushållskontakter till riskgrupp Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern Vårdpersonal Övriga Antal pneumokockvaccinationer Antal givna vaccindoser respektive tidsperid Personer 65 år och äldre Personer yngre än 65 år som tillhör medicinsk riskgrupp Vårdpersonal Övriga Vaccinerande klinik/avdelning/vårdcentral: Uppgiftslämnare:.... Telefon:... Sammanställningen skickas till smittskyddet vid två tillfällen, dels strax efter den 15 december 2015 och dels senast den 31 mars 2016 som bifogad bilaga med e-post till med fax till eller med post till: Enheten för smittskydd och vårdhygien, Smittskydd, Ingång 1, plan 12, Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås Tack för hjälpen!

15 INSTRUKTION 15 (15) BESLUT OM BEHÖRIGHET FÖR SJUKSKÖTERSKA ATT ORDINERA VACCIN MOT INFLUENSA OCH/ELLER PNEUMOKOCKER Sjuksköterska Namn:. Personnummer:.. Grund för behörighetsförklaring (t.ex. reell kompetens, erfarenhet, vana): Bedömning Behörighet att vaccinera vuxna Ja Nej Behörighet att vaccinera barn Ja Nej Behörighet att vaccinera mot influensa Ja Nej Behörighet att vaccinera mot pneumokocker Ja Nej I sjuksköterskans ansvar ingår i detta fall att ha kunskap om - vilka indikationer och kontraindikationer som gäller för vaccination mot influensa och pneumokocker - doseringen av vaccinerna - antalet tillfällen som vaccinerna ges - hur dokumentationen ska ske - hur förvaring, beredning samt administrering av vaccinerna ska ske - biverkningar av vaccinerna - åtgärder vid överkänslighets- och anafylaktisk reaktion Underskrift Datum Verksamhetschef.. Ort Vaccinerande sjuksköterska Medicinsk rådgivare

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017 1(5) Enheten för smittskydd och vårdhygien Datum Vår beteckning 2013-09-20 2013/0017 Ert datum Er beteckning Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2013/2014 i Västmanland Kampanjstart tisdag den

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016 INFORMATION 1 (5) Nyheter inför höstens vaccinationskampanj Kampanjen startar en vecka senare än i fjol för att äldre och andra riskpersoner ska ha kvar så höga antikroppshalter som möjligt när influensan

Läs mer

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Version: 1 Ansvarig: Micael Widerström, smittskyddsläkare Maria Omberg VC Smittskydd och Vårdhygien Mona Landhal, handläggare primärvården 1 ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2014-2015 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Din nyckelroll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigast när din patient ska fatta beslut om

Läs mer

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 Varför influensavaccinera? För de flesta är influensa en ofarlig sjukdom Riskgruppsbaserad strategi Vaccination avser att förebygga

Läs mer

Influensa och pneumokockvaccination säsongen

Influensa och pneumokockvaccination säsongen Tjänsteställe, handläggare Smittskyddsenheten 2017 10 19 17 333 1(6) Hans Boman Distribution Verksamhets och enhetschefer inom primärvården i Västernorrland Verksamhetschefer inom Specialistvården Mödrahälsovårdsöverläkare

Läs mer

Influensasäsong 2016/2017. Vaccinationsråd för vårdpersonal

Influensasäsong 2016/2017. Vaccinationsråd för vårdpersonal Influensasäsong 2016/2017 Vaccinationsråd för vårdpersonal Patienten lyssnar på dig Din information kan avgöra patientens beslut Berätta om vaccination i god tid inför hösten Viktigt att vaccinera sig

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination

Influensa- och pneumokockvaccination Influensa- och pneumokockvaccination Åke Örtqvist Smittskyddsläkare 1 december, 2016 Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen nästan. Kampanjperiod 9 nov - 28 feb http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smitt

Läs mer

Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016

Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016 Version 7 1(10) Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016 Vaccinationsstart måndag 2 november 2015... 2 Nytt om kampanjen... 2 Frågeformulär till patient inför vaccination...

Läs mer

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal

Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017 Information till sjukvårdspersonal Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare Vaccination är bästa skyddet Äldre människor och personer med dåligt

Läs mer

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 Innehåll Fjolårets influensa Influensa södra halvklotet Riktlinjer för influensavaccination

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 REKOMMENDATION Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 029 524 6000 www.thl.fi

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Deltagarnummer: Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Du tillfrågas härmed om att delta i en vaccinstudie mot influensa orsakad av H1N1 (svininfluensa)

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och Grundavgift Vaccin kostnad lunginflammation Grundavgiften vid vaccinering 1 kr enligt prislista Influensavaccin 1 kr enligt

Läs mer

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur?

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur? Influensavaccinationen 2012 Vem? Varför? När? Hur? 2 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Anders Lindberg,

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Influensa. Fredrik Idving

Influensa. Fredrik Idving Influensa Fredrik Idving I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare

Läs mer

1. Bakgrund. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8)

1. Bakgrund. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-128818 Fastställandedatum: 2017-06-14 Giltigt t.o.m.: 2018-06-14 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Pneumokocker - Vaccination

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination

Influensa- och pneumokockvaccination Influensa- och pneumokockvaccination Åke Örtqvist Smittskyddsläkare 30 januari, 2017 Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen nästan. Varför influensavaccinera? Därför att det skyddar mot influensa

Läs mer

Influensavaccinationsrekommendation

Influensavaccinationsrekommendation Influensavaccinationsrekommendation 2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 18/2005 1(6) Kommuner och samkommuner för folkhälsoarbete som upprätthåller hälsocentraler, samt sjukvårdsdistrikten Influensavaccination

Läs mer

Influensa och pneumokockvaccination. Säsongen Hans Fredlund Anja Rosdahl Anne Lennell

Influensa och pneumokockvaccination. Säsongen Hans Fredlund Anja Rosdahl Anne Lennell Influensa och pneumokockvaccination Säsongen 2017-2018 Hans Fredlund Anja Rosdahl Anne Lennell 100% Influensavaccinerade i Örebro län Åldersgruppen 65-85 år 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vaccinerad

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och lunginflammation Micael Widerström Smittskyddsläkare Region Jämtland Härjedalen Varför vaccinera? Hepatit B Influensa Pneumokocker TBC Tre kriterier effektivt förhindra smittspridning

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009 Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet H, N Ibland anpassas ett andvirus och börjar spridas mellan andra arter Influensavirus Förekommer i 3 typer A,

Läs mer

Vaccinering av barn mot pneumokocker?

Vaccinering av barn mot pneumokocker? Vaccinering av barn mot pneumokocker? En rapport om sjukvårdshuvudmännens syn BARNPLANTORNA - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat Rapport 2006-04-24 Bakgrund De barnvacciner som erbjuds till alla

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 Mars 2012 1 (6) Smittskyddsläkaren TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 2 (6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län Bakgrund Varje år drabbas

Läs mer

Rekommendation om pneumokockvaccinering. hör till medicinska riskgrupper REKOMMENDATION

Rekommendation om pneumokockvaccinering. hör till medicinska riskgrupper REKOMMENDATION Rekommendation om pneumokockvaccinering av barn under 5 år som hör till medicinska riskgrupper Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Vaccination av medicinska riskbarn

Vaccination av medicinska riskbarn Vaccination av medicinska riskbarn Anna Nilsson Astrid Lindgrens barnsjukhus Bernice Aronsson Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Risk The chance or likelihood that an undesirable event or effect will

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram SOCIALDEPARTEMENTET s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Peter Iveroth Datum Vår beteckning 2016-09-30 09/2016 Ert datum Er beteckning 2016-06-10 S2013/00240/FS Remiss: Riskgruppsvaccinationer

Läs mer

Influensasäsongen 2016/2017. Malin Bengnér Smittskyddsläkare

Influensasäsongen 2016/2017. Malin Bengnér Smittskyddsläkare Influensasäsongen 2016/2017 Malin Bengnér Smittskyddsläkare Influensa 2016/2017 Sverige antal fall Influensa 2016/2017 Jönköping 40 35 30 25 20 15 influensa A Influensa B 10 5 0 45 47 49 51 1 3 5 7 9

Läs mer

Vaccination av barn 131121

Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Vaccination av barn 131121 Lagar, vaccinologi, tidpunkter för doser och dosintervall Vacciner i det nationella programmet; fokus på polio, mässling och BCG Vaccinationer utanför

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se Den

Läs mer

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Influensa Hygienkonferens hösten 2016 Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Start för influensavaccination 2016 9:e november Sammanfattning Smittsam luftvägsinfektion som orsakar

Läs mer

Influensa- och Pneumocockvaccination

Influensa- och Pneumocockvaccination Influensa- och Pneumocockvaccination Åke Örtqvist Smittskyddsläkare Stockholms läns landsting 151111 /Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Influensavirus Förekommer i 3 typer A, B och C. Influensa A:

Läs mer

Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande

Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande Pneumokocker Kan leda till dövhet Vissa riskgrupper vaccineras redan Socialstyrelsen rekommenderar vaccination Kristiina Kontoniemi/ Folio Uppskattningsvis hälften

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset

Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset Grupper med ökad risk för svår sjukdom (enligt Socialstyrelsen)

Läs mer

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider S M I T T S A N T I N F O R M A T I O N F R Å N S M I T T S K Y D D S L Ä K A R E N Nr 3/99 990930 Influensatider Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att influensaepidemin

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åke Örtqvist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, P 24 1 (4) HSN 2016-3330 Yttrande över remiss från Socialdepartementet om

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:16 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer

Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien

Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien Särskild vaccinationsinsats mot polio Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

A(H1N1)v. Den nya influensan. - hos barn. och vaccination. 21 september 2009 Leif Ekholm, BHV-öl

A(H1N1)v. Den nya influensan. - hos barn. och vaccination. 21 september 2009 Leif Ekholm, BHV-öl A(H1N1)v Den nya influensan - hos barn och vaccination 21 september 2009 Leif Ekholm, BHV-öl Influensavaccination på BVC och i skolan! Influensavaccination ingår inte i det allmänna programmet Ansvarsprincipen

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Oktober 2009 Nr 2. Årgång 3. Sid 1 (6) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Mitt i kampanjen... 1 Vaccinationsinformation Waranpatienter... 5 Beredning av vaccindos... 5

Läs mer

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från:

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från: en föräldrainformation från: Innehållsförteckning Varför behöver vi vaccinera? 3 Hur verkar vacciner? 5 Alternativa vacciner 6 Vaccinations i Sverige 7 Förberedelse inför vaccination 8 Hur ges vaccinationerna?

Läs mer

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/stramaansvariga 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Mässling? kontakta infektionsklinik direkt Luftburen smitta,

Läs mer

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 1 Din egen förberedelse

Läs mer

Influensa- och Pneumokockvaccinationskampanjen

Influensa- och Pneumokockvaccinationskampanjen Influensa- och Pneumokockvaccinationskampanjen Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare Stockholms läns landsting 151214 Influensavirus Förekommer i 3 typer A, B och C. Influensa A: Finns i mer än 80 undertyper

Läs mer

Influensavaccinationen 2015. Vem? Varför? När? Hur?

Influensavaccinationen 2015. Vem? Varför? När? Hur? Influensavaccinationen 2015 Vem? Varför? När? Hur? Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell,

Läs mer

Influensa Förra säsongen och nytt för i år. Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare

Influensa Förra säsongen och nytt för i år. Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare Influensa Förra säsongen och nytt för i år Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare Tid Aktivitet Ansvariga 11.30-12.30 Lunch 12.30-12.45 Introduktion Peter Iveroth, Malin Bengnér, Ing-Marie Einemo, Ingela

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2015

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2015 Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00023-2015 2015-04-30 2015 Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2016

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2016 Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00008-2016 2016-03-29 M 2016 Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet Det svenska Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovård Det svenska Sammanfattning Vad ingår i det nationella Nationellt vaccinationsregister Nya rutiner för BCG och hepatit B Vilka barnvaccinationer

Läs mer

Fluenz Tetra Influensavaccin som nässpray för barn och unga 2 17 år

Fluenz Tetra Influensavaccin som nässpray för barn och unga 2 17 år Fluenz Tetra Influensavaccin som nässpray för barn och unga 2 17 år Vad är Fluenz Tetra? Replikering Lokalt och systemiskt immunsvar Vad Levande, försvagat nässprayvaccin Skyddar mot alla fyra cirkulerande

Läs mer

Hälsouppgift för elev

Hälsouppgift för elev Information För att kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar med mera. Det är du som vårdnadshavare som fyller i hälsouppgiften och skickar in

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram 00076-2016-1.1.3 Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram Beslutsunderlag till regeringen Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten,

Läs mer

VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN

VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN 2010 Innehållsförteckning 1. INFLUENSA 2. SMITTSPRIDNING 3. SÄSONGENS INFLUENSAVACCIN 4. SKYDDSEFFEKT AV INFLUENSAVACCIN 5. RISKGRUPPER 6. INFLUENSAVACCIN

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 2/2013 H östen för en smittskyddsläkare är liktydig med influensavaccination. De första influensafallen kommer förhoppningsvis i ett senare skede.

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011 2011-03-30 DIARIENR TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011 TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal Sidan 1(6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i

Läs mer

Influensa och graviditet

Influensa och graviditet Influensa och graviditet sjukdom och vaccination Mödrahälsovårdsutbildning Mars 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Influensa är fr.a. ett fågelvirus 16 H och 9 N Influensa -epidemi Säsongs-influensa

Läs mer

Veckomeddelande v 12 2015-03-12. MÖTEN/KONFERENSER On 18/3 14.00 Skyddsrond Pusslet. OBS! Inställd. SCHEMABRYTANDE HU12 studieresa Rom RL12 APL

Veckomeddelande v 12 2015-03-12. MÖTEN/KONFERENSER On 18/3 14.00 Skyddsrond Pusslet. OBS! Inställd. SCHEMABRYTANDE HU12 studieresa Rom RL12 APL Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. Veckomeddelande v 12 2015-03-12 MÖTEN/KONFERENSER On 18/3 14.00 Skyddsrond Pusslet. OBS! Inställd SCHEMABRYTANDE V 12

Läs mer

Säsongsvaccinationen mot influensa i oktober 2012, till personer med särskild risk

Säsongsvaccinationen mot influensa i oktober 2012, till personer med särskild risk Till: Enligt sändlista Säsongsvaccinationen mot influensa i oktober 2012, till personer med särskild risk Måndagen den 1 oktober startar vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa för de medicinska riskgrupperna.

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

Remiss svar BLF - FoHM 00076-2016-113 1

Remiss svar BLF - FoHM 00076-2016-113 1 Barnläkarföreningens arbetsgrupp för vaccinationer tackar för möjligheten att yttra sig angående de vaccin som är aktuella i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet. Att man omvandlar tidigare

Läs mer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 287 INFLUENZA Q1. Avser du att vaccinera dig mot vanlig influensa i år? Ja, jag är redan vaccinerad... 1 Ja,

Läs mer

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot).

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Myter att krossa om influensa och influensavaccination Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Influensa är väl ändå en rätt harmlös sjuka? En missuppfattning

Läs mer

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur?

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur? Influensavaccinationen 2014 Vem? Varför? När? Hur? Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Föreläsare: Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården

Läs mer

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi Vaccindagen 2016-10-04 Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Kan man med vaccination påverka sjuklighet och överdödlighet i influensa?

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Riktlinjer vid exposition av mässling

Riktlinjer vid exposition av mässling 1(5) Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas av ett RNA-virus. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in

Läs mer

Säsongsvaccinationen mot influensa i oktober 2011, till personer med särskild risk

Säsongsvaccinationen mot influensa i oktober 2011, till personer med särskild risk Till: Enligt sändlista Säsongsvaccinationen mot influensa i oktober 2011, till personer med särskild risk Måndagen den 3 oktober startar vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa för de medicinska riskgrupperna.

Läs mer

Nr Innehåll. Vaccinationstider Kikhosta Strama Antibiotika-smart Ställföreträdande Smittskyddsläkare...

Nr Innehåll. Vaccinationstider Kikhosta Strama Antibiotika-smart Ställföreträdande Smittskyddsläkare... SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 3-2016 Innehåll Vaccinationstider... 2-3 Kikhosta... 4 Strama... 5-6 Antibiotika-smart... 7 Ställföreträdande Smittskyddsläkare...

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2012. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 21. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 4, dec 2012. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 21. Innehåll BHV-Nytt Nr 4, dec 2012 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 21 Innehåll Julhälsning sid 2 Ögon- och synundersökningar på BVC sid 3 1177:s BVC-app för föräldrar,

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten

Smitt. Smittskyddsenheten Smitt Smittskyddsenheten NR 5. NOVEMBER 2015 INNEHÅLL CENTRALT KONTO FÖR SMITTSKYDDSPROVER... 1 NYA FORMULÄR FÖR ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR... 2 HEPATIT B VACCINATION... 2 INFLUENSAVACCINATION... 2 SPRUTUTBYTESMOTTAGNING...

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga.

Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats. Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga. Vaccin - Folkhälsans mest framgångsrika medicinska insats Komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga Ann Sofie Cavefors 22 okt 2013 Vaccinationer räddar 3 miljoner liv årligen

Läs mer

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport Vid stort utbrott av influensa 2009 - Lägesrapport Hans-Ivar Swärd 2009-08-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Ansvarsfrågor... 3 2.1 Landstinget... 3 2.2 Kommunen... 3 2.3 Samverkan kommun landsting...

Läs mer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2014:19 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer