Ersättningsmodeller som stimulerar innovation. Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningsmodeller som stimulerar innovation. Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet"

Transkript

1 Ersättningsmodeller som stimulerar innovation Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet 1

2 SNS-rapport publicerad april 2014 Syfte och innehåll Vilka olika modeller finns? Hur ersätts vården i Sverige idag? Effekter av de olika modellerna Rekommendationer Metod Genomgång av litteraturen Intervjuer med företrädare för regioner och landsting samt konsultation av styrdokument 2

3 Ersättningsmodeller fem standardtyper Anslag Kapitation Vårdepisod DRG Åtgärd Vad ersätts? All verksamhet under en viss tidsperiod Vård för varje listad patient under en viss tidsperiod All vård för ett visst tillstånd Varje vårdtillfälle Varje åtgärd/insats för sig Vad bestämmer ersättningens storlek? Tidigare resultat och/eller beräknat behov Förväntat vårdbehov per patient Typisk kostnad för episoden Genomsnittlig kostnad för vårdtillfällen med liknande diagnoser/åtgärder Styckprislista Justering för patientegenskaper möjlig? Nej Ja (t ex CNI, ACG, ålder, läge) Ja (case-mix) Nej Nej Ersättning per sängplats Ersättning per utförd timme 3

4 Resultatbaserad ersättning som modell Beskrivning Kombineras med andra modeller för att styra mot specifika mål Målrelaterad ersättning kopplar bonus eller viten till uppsatta mål Vid värdebaserad ersättning kan ersättningen också knytas till hälsoutfall och bör då omfatta alla aktiviteter som påverkar detta Exempel på mål Andel patienter med läkemedelsgenomgång Patienter registrerade i kvalitetsregister Målvärden (t.ex. blodtryck) Täckningsgrad Kötid (vård inom tidsgräns) Andel patienter med vårdplan 4

5 Innovation ur ett värdeperspektiv Syftet med innovation är att förbättra värdet Värdet ökar om vi får bättre utfall till en rimlig kostnadsökning Värde = Hälsoutfall Resursåtgång Värdet ökar om vi minskar resursåtgången för att uppnå ett givet utfall 5

6 Hur kan innovation ökat värdet? Minskad resursåtgång Flytt av aktiviteter till billigare resurser Läkarbesök mot sköterskebesök Klinikbesök mot telefonbesök Teknik för uppföljning som minskar behov av besök Kortare vårdtider med anledning av bättre flöde Skifte av aktiviteter från slutentill öppenvård Bättre utfall men högre kostnad Teknikinnovation Diagnostik Läkemedel Annan teknologi Bättre utfall till följd av högre aktivitet

7 Mekanismer för påverkan på innovation Genom de incitament modellen introducerar Kan verka både hindrande och pådrivande Hinder: Mer resurssnålt arbete vid åtgärdsbaserad finansiering Pådrivande: Komplikationsgaranti Genom de strukturella ramar som skapas Oftast hindrande, till exempel genom inlåsningseffekter Flytt av aktiviteter från sluten- till öppenvård vid DRG-finansiering Dessa mekanismer kan samverka 7

8 Förutsättningar för ökad innovation vid anslagsersättning Minskad resursåtgång Möjligt att implementera processinnovationer Kan påverkas av hur styrt anslaget är Teoretiskt kan modellens incitament verka hindrande Spendera eller förlora budgeten nästa år Bättre utfall men högre kostnad Kräver separat finansiering eller omfördelning inom anslaget

9 Förutsättningar för ökad innovation vid åtgärdsbaserad ersättning Minskad resursåtgång Modellens incitament leder till ökad resursåtgång till följd av hög aktivitet Förhindrar skifte till mindre kostsamma resurser då dessa ger mindre intäkter Bättre utfall men högre kostnad Kan ske om förbättringen nås med ökad aktivitet Nya innovationer behöver inkorporeras i ersättningsstrukturen för att användas

10 Förutsättningar för ökad innovation vid DRG-baserad ersättning Minskad resursåtgång Möjligt inom slutenvårdstillfället Driver högre aktivitet vilket kan leda till ökad resursåtgång på systemnivå Kan hindra skifte från slutenvård till öppenvård Bättre utfall men högre kostnad Baseras på historiska kostnader Nya kostnader behöver täckas separat

11 Ett exempel på nytänk: Vårdepisodersättning inom Vårdval Ryggkirurgi inom SLL Utvecklad i samarbete mellan Stockholms Läns Landsting (HSF), IVBAR och Svensk Ryggkirurgisk Förening Paketpris med komplikationsgaranti ersättning baserad på patientrapporterat utfall Case-mix-justering på individnivå I bruk sedan oktober 2013 Sj u k patient F ö rst a b e sö k O p e ra t i o n Vå rd t i d Åt e rb e sö k / Rehab F ri ska re patient Ko mp l i ka t i o n Pa ke t p ri s b a se ra t på h ä l so u t f a l l 11

12 Utfallsersättning baserad på GA Global Assessment: Hur är din smärta nu jämfört med innan operation? kr kr kr 0 kr kr P U1 P P P U2 Utfallsersättning = GA-poängersättning + Individjustering Pelle1 = kr kr = kr Pelle2 = kr kr = 0 kr 12

13 Värdebaserad ersättning som en väg framåt? Mål Att ersättningssystemen möjliggör värdeutveckling i sjukvården. Att ersättningssystemen möjliggör och stimulerar till fokus på varje patients förbättrade hälsa, till att reducera icke värdeskapande aktiviteter och till att skapa en integrerad vårdkedja med patienten i centrum. Metod Värdebaserad ersättning kan utformas på olika sätt. Man kan beskriva olika modeller som mer eller mindre värdebaserade. Det viktiga är att ansvaret för värde förflyttas från beställaren till vårdgivaren och att vårdgivaren får ekonomiskt ansvar och möjlighet att säkerställa högt värde. 13

14 Ersättningsmodellen bara en komponent Upphandling Ersättning Lagstiftning 14

15 TACK!

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården Utveckling och utmaningar Upplysningar om innehållet: Agneta Rönn, agneta.ronn@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-05 Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Sammanfattning År 2007 uppgick Sveriges befolkning till nästan 9,2 miljoner. År 2020 beräknas den ha ökat till 9,7 miljoner. Främst ökar antalet personer

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

Sex röster om uppföljning och utvärdering

Sex röster om uppföljning och utvärdering KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Sex röster om uppföljning och utvärdering Sex röster om uppföljning och utvärdering 1 Förord En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Juni 2014 2 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 Privata vårdgivare gör skillnad i svensk

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år!

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! Grattis på födelsedagen! Grattis på födelsedagen! Med den här tidningen fyller du som läsare 25 år. Så låt oss bjuda dig på en historisk tidningstårta! t Den är vårt tack

Läs mer

Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson. 22 & Styrning mot samverkan

Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson. 22 & Styrning mot samverkan Styrning mot samverkan Hur kan ersättningssystemen anpassas? Anna Krohwinkel Karlsson 22 & Styrning mot samverkan Innehåll Sammanfattning 24 Inledning 25 Mot en sammanhållen vård och omsorg om äldre 25

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård

Framtidens hälso- och sjukvård Huvudrapport Framtidens hälso- och sjukvård Långtidsutredning om sjukvården i Stockholms läns landsting 2008 2025 Huvudrapport Framtidens hälso- och sjukvård Långtidsutredning om hälso- och sjukvården

Läs mer

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? PM 2014:1 Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer