Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem"

Transkript

1 Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med en så låg resursåtgång som möjligt. Detta projekt syftar till att möjliggöra värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem genom informationsförsörjning som följer den nationella arkitekturen och dess regelverk. Bakgrund/problemområde Bakgrund till Sveus 2013 etablerades Sveus ett unikt samarbete för vidareutveckling av hälso- och sjukvårdens styrsystem. Syftet är att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting att följa upp och analysera den vård som bedrivs samt att utveckla ersättningssystem som i ökad omfattning möjliggör och stimulerar till innovation och verksamhetsutveckling. Inom Sveus samarbetar drygt 40 organisationer inklusive landsting/regioner, medicinska specialistföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, akademi och andra myndigheter. Deltagande landsting är Landstinget i Dalarna, Jämtlands Läns Landsting, Region Skåne, Stockholms Läns Landsting, Landstinget i Uppsala Län, Västra Götalandsregionen, och Landstinget i Östergötland. Utvecklingsarbetet bedrivs i forskningsprojekt som koordineras av FoU-bolaget IVBAR. Sveus leds av en styrgrupp bestående av representanter från deltagande landsting, SKL och Socialdepartementet. Arbetet är för närvarande fokuserat på följande åtta patientgrupper: Bröstcancer, Diabetes, Förlossningsvård, Höft- och knäprotesoperationer, Obesitaskirurgi, Osteoporos, Ryggkirurgi, Stroke. Bakgrund till projekt med Inera Arbetet inom Sveus omfattar också att driftsätta värdebaserade uppföljningssystem för de åtta nämnda patientgrupperna. Detta kommer kräva information från ett flertal källor, däribland patientadministrativa system / journalsystem och kvalitetsregister. Det finns en önskan om att långsiktig lösning ska följa den nationella arkitekturen och dess regelverk. Sid 1/5

2 Syfte/mål/nytta Syfte för Sveus Sveus övergripande syfte är: en patientcentrerad och jämlik vård som utifrån tillgängliga resurser ger så god hälsa som möjligt för befolkningen en stimulerande arbetsmiljö för de som arbetar inom vården Arbetet inom Sveus ska resultera i: jämförelser mellan landsting/vårdgivare värdebaserade uppföljningssystem värdebaserade ersättningssystem Värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem förväntas stimulera innovation, leda till bättre hälsoutfall, och lägre resursförbrukning inom vården. Syfte för projekt med Inera Syftet med det projekt som görs tillsammans med Inera blir att skapa förutsättningar att förse värdebaserade uppföljningssystem med den information som behövs genom följsamhet till den nationella arkitekturen och dess regelverk. De informationsmängder som omfattas kommer sannolikt att vara av intresse för andra tjänstekonsumenter. Redan idag finns ett samarbete med t.ex. SKL:s projekt NPDi (Nationella Programmet för Datainsamling) för att identifiera synergier. Uppdragsbeskrivning och plan för genomförande Värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem utgår från ett patientperspektiv; de följer vårdepisoder som ofta sträcker sig över flera vårdgivare och kopplar ihop många olika typer av information. Sveus informationsbehov omfattar därför ett flertal områden i VIFO-kartan. Önskan att resurser från Ineras arkitekturfunktion bistår i granskning och stöd till projektet enligt En förstudie avseende möjligheten att tillgodose Sveus informationsbehov genom befintliga eller planerade tjänstekontrakt har påbörjats. Sannolikt kommer informationsförsörjning via den gemensamma informationsplattformen kräva vissa nya tjänstekontrakt och att vissa befintliga kontrakt utökas. Sid 2/5

3 Vi föreslår att arbetet delas in i tre faser: 1. Att utifrån utvecklingsarbetet inom Sveus definiera det totala informationsbehovet, mappa det mot funktionalitetsområden, och detaljera definitionen av varje önskad variabel. 2. Att kartlägga befintliga tjänstekontrakt och identifiera: a) vilka befintliga/planerade tjänstekontrakt som kan användas, b) vilka utökningar av befintliga/planerade tjänstekontrakt som kan behövas, c) vilka helt nya tjänstekontrakt som bedöms behövas. 3. Införa nya tjänstekontrakt och utöka befintliga tjänstekontrakt för att tillgodose Sveus informationsbehov. Fas 3, införa nya tjänstekontrakt, utförs tillsammans med minst ett landsting inom Sveus som pilot. Tjänstekontraktsutveckling sker alltså när både producent och konsument har identifierats. Beroende och avgränsningar Övrigt arbete inom Sveus kommer att fortlöpa parallellt med projektet med Inera. Detta innebär beroenden till: Utveckling av uppföljnings- och ersättningssystem för 8 diagnosområden (delprojekt 1-8). Tidig driftsättning och test av uppföljningssystem genom direkt informationsförsörjning till Sveus analysverktyg (delprojekt 9) Framtagande och beslut om framtida förvaltning (delprojekt 11) Arbete i Sveus funktionella grupper för juridik & informationssäkerhet, kommunikation, vårdinformatik, och ersättningssystem. Utvecklingsarbete i de olika diagnosområdena pågår och beräknas vara klart Q Redan nu är dock informationsbehovet känt med undantag för viss kvalitetsregisterdata. Sveus har föregåtts av en grundlig juridisk analys och Sveus styrgrupp har också fattat beslut om en policy för juridik och informationssäkerhet. Projektet måste förhålla sig till det arbete som gjorts, och görs, i Sveus funktionella grupp för juridik och informationssäkerhet. Under genomförande fas 2, kartlägga befintliga tjänstekontrakt, kommer sannolikt ett flertal beroenden till existerande tjänster upptäckas. IVBAR utvecklar ett enkelt analysverktyg för att deltagande landsting i Sveus ska kunna testa de värdebaserade uppföljningssystem som tas fram. Projektet med Inera avgränsas dock till informationsförsörjning. Den lösning som tas fram för informationsförsörjning ska vara neutral och möjliggöra för landstingen själva, eller andra leverantörer, att utveckla analysverktyg för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem. Sid 3/5

4 Resursbehov Fas 1, definiera det totala informationsbehovet: Informatiker från landstingen för att bearbeta och förankra beskrivningen av det totala informationsbehovet. IVBAR kan tillhandahålla informatiker / projektledare för att driva och dokumentera arbetet. Fas 2, kartlägga befintliga tjänstekontrakt: Deltagande från Ineras olika tjänstedomänansvariga. IVBAR tillhandahåller projektledare för att samordna arbetet med Sveus. Konsultkompetens för fördjupat tekniskt arbete och dokumentation. Fas 3, Införa nya tjänstekontrakt: IVBAR kan tillhandahålla övergripande projektledning Konsultkompetens för framtagande av nya tjänstekontrakt Leverans och tidsplan Fas 1, definiera det totala informationsbehovet Aug-okt 2014 (patientadministrativ data, mm) Apr-maj 2015 (kvalitetsregisterdata) Leverans: informationsbehov för värdebaserade uppföljningssystem inom 8 diagnosområden. Fas 2: kartlägga befintliga tjänstekontrakt Okt-dec 2014 (patientadministrativ data, mm) Jun-aug 2015 (kvalitetsregisterdata) Leverans: Kartläggning och förslag på kompletterande informationskontrakt Fas 3: Införa nya tjänstekontrakt Jan-Jun 2015 (patientadministrativ data, mm) Sep-Dec 2015 (kvalitetsregisterdata) Leverans: Kompletterande tjänstekontrakt Sid 4/5

5 Kostnad och finansiering Detta avsnitt kommer att kompletteras med information om nyttoeffekterna för en vårdgivare att använda sig av Sveus resultat, värdebaserad uppföljnings- och ersättningsystem, samt information om kostnader och finansiering för att genomföra föreslagna faser. Inom Sveus pågår arbete inom ett separat delprojekt för att ta fram och besluta förvaltningsmodell och framtida finansiering. Detta rör såväl fortsatt forskning och utveckling kring värdebaserad uppföljning och ersättning, förvaltning av de modeller som tas fram, och förvaltning av tekniska lösningar. Arbetsgruppen kommer att lägga fram förslag på framtida förvaltning till Sveus styrgrupp under hösten Referenser och kontakter Sveus i korthet, pdf Kontaktuppgifter till Sveus landstingsprojektledare i deltagande landsting Namn Landsting E-post Telefon Tobias Dahlström Landstinget i Dalarna Mikael Lilja Jämtlands Läns Landsting Anna Stålhammar Region Skåne Birgitta Almgren Stockholms Läns Landsting Sven-Arne Åsman Landstinget i Uppsala län Anneth Lundahl Västra Götalandsregionen Anette Aronsson Landstinget i Östergötland Tobias i Dahlström kan också agera kontaktperson mot Inera för Sveus-projektet som helhet. Sid 5/5

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Jonas Wohlin, IVBAR

Sveus konferens 25 november 2014. Jonas Wohlin, IVBAR Sveus konferens 25 november 2014 Jonas Wohlin, IVBAR 1 Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-05 Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

Rapport Delrapport E-SENS 2013

Rapport Delrapport E-SENS 2013 Rapport Delrapport E-SENS 2013 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS 2 Förord Regeringen beslutade den 26 november 2009 att

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer