30-minutersmetoden. Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30-minutersmetoden. Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation"

Transkript

1 30-minutersmetoden Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation

2 Innehåll Förord 3 Så använder du metoden. 4 Avsnitt 1: Ingen förvarning Komma igång. 5 Utvärdera behov.. 6 Sålla och placera.. 8 Orientera. 9 Avsnitt 2: Skärpt beredskap Tid att organisera Komma igång 11 Utvärdera behov 13 Rekrytera 14 Sålla och placera. 18 Orientera 20 Avsnitt 3: Hålla ställningarna Utbilda 23 Lägga scheman 25 Orientera arbetsledare.. 26 Tacka de frivilliga. 29 Utvärdera. 30 Dokumentera 31 Bilaga. 32 2

3 Förord Någonting inträffar i samhället som ställer större krav på de offentliga resurserna än vad dessa är och kan vara dimensionerade för. Den ansvariga myndigheten kanske vänder sig till allmänheten för att få hjälp. Oftare än så kommer allmänheten ändå för att den vill hjälpa till. Situationen kan uppstå akut, med viss förvarning eller med en lång förberedelsetid. Civilförsvarsförbundet har lösningen som gör det möjligt att på kort tid skapa en mottagningsorganisation där alla som anmäler sig frivilligt tas om hand på bästa sätt: 30-minutersguiden - så organiserar du frivilliga som spontant anmäler sig i en kris- eller katastrofsituation. Oavsett vilket är det en fördel att ha tillgång till en organisation för att ta hand om den allmänhet som faktiskt kan göra nytta. Det är också en fördel att ha en sådan för att på ett bra sätt ta hand om den allmänhet som annars mest är i vägen och kanske försvårar insatserna. Den mottagningsstation som kan byggas upp gör det möjligt att urskilja användbara resurser och ta vara på dessa. De blir en användbar resurs i problemlösningen. De som av olika skäl inte har en funktion att fylla i den aktuella behovssituationen placeras antingen i ett vänteläge eller går hem med den viktiga känslan med sig av att ha blivit sedd och bekräftad. Det vore ett dåligt förhållningssätt att bara skicka hem människor som faktiskt vill hjälpa till. För det första kan man inte alltid förutse händelseutvecklingen i det aktuella fallet. För det andra kan dessa människor kanske göra nytta nästa gång ett behov uppstår. Vi erbjuder denna mottagningsstation genom våra lokala föreningar (civilförsvarsföreningarna), där uppgiften kan ingå i en frivillig resursgrupps uppdrag. Arbetsmodellen är utvecklad i Kanada och anpassad till svenska förhållanden av Civilförsvarsförbundet. Den svenska bearbetningen har gjorts av Eva Dervall, Gustaf Rudholm och Harry Sepp, verksamma på lokal, regional och nationell nivå inom förbundet. Sundbyberg i april 2003 Anders M. Johansson Generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet 3

4 Så använder du metoden i en kris- eller katastrofsituation Handledningen är avsedd för FRG*-ansvariga som behöver organisera frivilliga som anmäler sig i en kris- eller katastrofsituation. I vissa kris- eller katastrofsituationer finns det tid att organisera, t ex när man flera dagar i förväg kan förutse en översvämning eller att en pågående skogsbrand långsamt kommer att sprida sig. Andra kris- eller katastrofsituationer uppstår plötsligt eller med liten eller ingen förvarning. Varje händelse kräver sin egen hanteringsstrategi. Avsnitt 1: Katastrof: Ingen förvarning Hur man hanterar en händelse som inträffar plötsligt. Här måste FRG-ledaren agera snabbt. Lägg ned en stund på att läsa detta avsnitt så är du förberedd och redo att börja organisera frivilliga som strömmar till. Avsnitt 2: Skärpt beredskap - Tid att organisera I detta läge är tidspressen inte så hård - du hinner organisera mer heltäckande hjälpinsatser. Om krisen eller katastrofen inträffar utan förvarning men inte får någon dramatisk utveckling, övergår du till att handla enligt rutinerna i avsnitt två. Avsnitt 3: Hålla ställningarna Avsnittet handlar om stöd till frivilliga ute på fältet, om utbildning, schemaläggning och utvärdering samt om hur man tackar frivilligarbetarna för deras insatser *Frivilliga resursgrupper 4

5 Avsnitt 1: Ingen förvarning Komma igång Frivilliga brukar strömma till platsen för det inträffade eller ringa till kommunens växel och erbjuda sin hjälp. Som FRG-ledare kan du bli kontaktad av kommunen för att upprätta en mottagningsplats, dit dessa personer kan hänvisas för anmälan, registrering m m. Mottagningsplatserna kan vara redan upprättade mottagningsstationer, Trygghetspunkter, eller inrättas någon annanstans. Du kommer att behöva ett litet arbetslag som hjälper dig och en lokal som du kan använda som utgångspunkt för ditt arbete. Organisera arbetsplatsen Du behöver: En eller fler personer som tar emot frivilliga som anmäler sig och även besvarar telefonförfrågningar Pennor, papper och kopior av telefonanmälningsloggen (blanketterna hämtas på se sid 32) Bord och stolar Telefoner Skylt med texten Frivilliga på bordet och en större att sätta upp på väggen i mottagningscentralen Så här ser blanketten telefonanmälningslogg ut: Telefonanmälningslogg Datum: Namn Adress Telefon Tillgänglig Efternamn, förnamn (även postnummer) Bostad Arbete Dagar Timmar Kompetens/kunskaper Ringa upp Övrigt T ex mobiltel 5

6 Åtgärder Fäst skylten Frivilliga på en väl synlig plats på väggen. Informera ditt arbetslag om att deras första uppgift blir att hålla reda på alla frivilliga som vill hjälpa till. Människor kommer dit för att hjälpa till. Därför måste ni vara beredda på att registrera alla erbjudanden om hjälp. Till potentiella frivilliga ska ditt arbetslag säga: Vi håller fortfarande på att organisera hjälparbetet och just nu utvärderar vi var det behövs frivilliga. Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom ett dygn. Arbetslaget ska skriva ned deras namn telefonnummer i telefonanmälningsloggen. Utvärdera behov Medan andra under de första timmarna antecknar namn och telefonnummer till dem som erbjuder sig att hjälpa till, måste du som FRG-ledare och din medhjälpare handla snabbt för att ta reda på vilken frivillig hjälp som behövs. Du behöver: Pennor, skrivtavla, filtpennor, tejp Kopior av blanketten för rekvirering av frivilliga (bilaga: blanketter) Blädderblockspapper Post-It-lappar 6

7 Åtgärder När kommunen efterfrågar frivilliga behöver du ta reda på: 1. Vilken/vilka uppgift/er/ som ska utföras. 2. När arbetet börjar och hur lång tid det beräknas ta. 3. Hur många personer som behövs. Ta alltid till några extra när du beräknar antalet. 4. Om du rekryterar fler än de som behövs, kan de placeras någon annanstans? 5. Vilka särskilda egenskaper och kompetens behövs för varje uppgift? Anteckna uppgifterna på rekvireringsblanketten. Då behöver du bara kasta ett öga på den för att veta - inom vilket områden område de frivilliga behövs och - hur många som behövs Så här ser blanketten Rekvirering av frivilliga ut: Rekvirering av frivilliga Uppgift Önskat antal frivilliga Önskad kompetens/kunskap Behov av skift, antal Vidtagna åtgärder Klar Sätt upp ett schema på väggen där du antecknar behovet av frivilliga krafter. Använd post-it-lappar eller en whiteboard så att du kan radera uppgifter när du har täckt ett behov och skriva dit nya när det behövs. 7

8 Exempel på schema: Behov av frivilliga Plats Uppgift Antal Kommunhuset 5 Strandvallarna vid älven Utspisning Kontorsarbete Serviceuppgift 3 10 Praktiska uppgifter 30 Medan hjälparbetet pågår, fortsätter du att utvärdera behovet av frivilliga så att du kan planera i god tid. Sålla och placera Nu måste du stämma av erbjudandena om frivillig hjälp med kommunens behov. Ring upp de som har anmält sig som frivilliga. Förklara situationen och kom överens om att de ska anmäla sig på mottagningsplatsen så fort de kan. När de kommer gör du antingen en mycket kort intervju med var och en, eller håller ett gruppmöte där de själva får välja var de vill placeras. 1-minutsintervju: Varför vill du hjälpa till? 8

9 Frågan hjälper dig att sålla bort olämpliga frivilliga. Om du känner dig osäker på en person men inte vet riktigt varför, gå på din intuition. Vilken kompetens eller utbildning har du som kan vara användbar i den här situationen? Frågan hjälper dig att bedöma var denna person kan hjälpa till bäst. Försök att avgöra om färdigheterna är elementära, goda eller djupgående. Använd direkta frågor baserade på behoven på olika områden. Exempel: Vi behöver personer som är fysiskt starka, antecknar evakuerade på blanketter och serverar mat. Kan du göra något av detta? Är det någon särskild uppgift du skulle vilja ha? Placera grupper Om du inte har tid för 1-minutsintervjuer låter du de frivilliga själva bestämma var de ska placeras. Samla de frivilliga. Meddela vilka uppgifter som finns och vad som behövs för att klara dem. Tala om hur många personer du behöver för varje uppgift. Betona att alla uppgifter är viktiga för hjälparbetet i sin helhet. Det är viktigt att de frivilliga känner sig nöjda med sin insats, oavsett hur vardaglig eller enkel deras första uppgift kan tyckas vara. Be de frivilliga välja en av uppgifterna och samlas i grupper, beroende på vad de valt. Om några tycker att det inte finns någon uppgift för dem, ska de komma till dig. Stäm av hur många som har valt varje uppgift med det antal personer som behövs. Gruppera om efter behov. Orientera 15-minutersmöte Syfte: Information de frivilliga om det de absolut behöver veta om krisen. Det första skedet har ofta ett mycket snabbt förlopp. Återkom senare med närmare upplysningar. 9

10 Åtgärder Följ checklistan nedan och försäkra dig om att allt kommer med: Redogör för katastrofens vem, var, vad, varför, när och hur. Tala om vilka organisationer som deltar i hjälparbetet och betona vikten av samarbete och ömsesidig respekt. Vem är ansvarig? Förklara att frivilliga måste följa instruktioner och acceptera arbetsledning. Poängtera sekretesskravet för dem som hanterar konfidentiell information. Logistikinformation a) Skiftschema b) Raster c) Utspisningsområden d) Tvättmöjligheter e) Var frivilligarbetarna ska arbeta och vem de ska rapportera till. Förklara att överlevande katastrofoffer måste behandlas med respekt och medkännande. Att ta hand om sig själv (stress, säkerhet). Frivilliga ska inte tala med eller lämna information till journalister utan vid alla förfrågningar hänvisa till sina arbetsledare. Lämna ett FAKTABLAD med ovanstående punkter till alla frivilliga. Detta kan vara all orientering du har tid med. Håll orienteringsmöten så ofta det behövs. Utse en eller ett par personer att hålla orienteringsmöten på en lugn plats. Använd blädderblock för att framhålla viktiga punkter. 10

11 Avsnitt 2 Skärpt beredskap Tid att organisera Komma igång Organisera ditt arbetslag Om du inte har något arbetslag rekryterar du ett. Kontakta medlemmarna i ditt arbetslag och sätt dem på skärpt beredskap. Ordna ett möte om tid finns. Bestäm hur länge medlemmarna i arbetslaget kan hjälpa till och vilket ansvarsområde var och en ska ha: Ta emot hjälperbjudanden/rekrytera Intervjua/sålla bort/placera ut Lägga scheman/tacka för insatser Orientera Som FRG-ledare kommer du att ansvara för: Att gruppen samarbetar Registerföring/rapportering Säkerställa att hjälpbehoven fylls Orientering/utbildning Din arbetsplats Hör efter med ansvarig för den tilltänkta mottagningsplatsen, Trygghetspunkten eller kommunen var du kan inrätta din arbetsplats. Bestäm om du ska ta hand om de frivilliga på en eller flera i förväg förberedda mottagningsplatser eller Trygghetspunkter eller på en särskilt upprättad frivilligcentral, eller bådadera. Fördelen med förberedda mottagningsplatser är att FRG där har en välbekant samlingsplats. Det måste finnas telefoner, bord och stolar, plats för intervjuer och särskilda rum för orientering och intervjuer. 11

12 Organisera arbetsplatsen 1 Rekryteringsområdet Lämna en lista med instruktioner till dem i arbetslaget som svarar i telefon. Listan ska innehålla information om följande: Så svarar du i telefon. Vilken information kan lämnas om arbetsuppgifter för frivilliga. Telefonnummer och adresser till mottagningsplatser samt övriga upplysningar som frivilliga kan behöva ha (sätt upp dessa på väggen). Gör i ordning kompletta rekryteringspärmar med blanketter för rekvirering av frivilliga och annan nödvändig information. Se till att alla som tar hand om erbjudanden om hjälp får en sådan pärm. Ställ i ordning bord och stolar efter behov. Reservera vissa telefoner för inkommande samtal och andra till rekrytering. 2 Intervju- och orienteringsområdet Gör i ordning ett utrymme för dem som väntar. Gör i ordning ett utrymme för intervjuer, helst ett separat rum. Gör i ordning ett rum för information och orientering: ett klassrum eller liknande utrustat med blädderblock och plats för frivilliga åt gången. 3. Förråd Hemarkiv för registreringsblanketter Pärmar, registerflikar Häftapparater, blyertspennor, kulspetspennor, tejp, hålslag, saxar, namnlappar för frivilliga. Kopior av blanketterna: Telefonanmälningsloggen 12

13 Daglogg över frivilliga som inställer sig Dagschema Blanketter för rekvirering av frivilliga Rekryteringslogg organisationer Statistik Registreringsblankett 4. Demografiska uppgifter Ta reda på: Hur många evakuerade förväntas? Hur ser kommunens befolkningsstruktur ut (ålder, språk, etnisk tillhörighet, kultur, ekonomisk ställning)? Svaren hjälper dig att förbereda rekrytering, orientering och utbildning. Utvärdera behov Be kommunen om uppgift om hur många frivilliga man tror behövs, så att du kan förbereda ditt arbetslag. Om kommunen inte kan lämna besked ger du tid att bedöma situationen. Ring inte och tryck på, utan ta ny kontakt inom ett dygn. Fyll i blanketterna för rekvirering av frivilliga (bilaga) när du fått besked från kommunen. Glöm inte att notera vilka egenskaper och vilken kompetens som krävs så att du kan bättre kan matcha frivilliga och arbetsuppgifter. Kommunen kan behöva hjälp med att bedöma sitt behov av frivilliga. Ge dem ett scenario: Anta att personer ska evakueras. Hur många frivilliga behövs till det? Hur många har vi redan nu? Hur många ska jag rekrytera åt er? Vad ska de kunna? 13

14 Rekrytera Rekrytera personer med den kunskap och kompetens som behövs, så blir du inte beroende av tillfälliga erbjudanden om hjälp från frivilliga. Om du inte har tillräckligt med frivilliga, försöker du hitta fler. Vissa personer bara väntar på att bli tillfrågade. Rekrytera kreativt. Utnyttja samhällets resurser Gör en lista över organisationer vars medlemmar troligen har den kompetens du behöver: Ideella hjälporganisationer Kvinnoorganisationer Trossamfund och religiösa grupper Kulturföreningar Frivilliga försvarsorganisationer Olika föreningar i kommunen (t ex grannsamverkansgrupper) Kontakta en ansvarig funktionär inom organisationen, t ex ordförande. Förklara att du behöver frivilliga och vilken kompetens som behövs. Fråga om de vill rekrytera åt dig. Faxa ett 1-sidigt faktablad med en beskrivning av vilka uppgifter du behöver frivilliga till, namn på kontaktperson och telefonnummer. Att rekrytera grupper är effektivt och sparar tid och du får frivilliga som redan känner varandra. 14

15 Så här ser rekryteringslogg för organisationer ut: Rekryteringslogg - organisationer Datum Organisation Adress Telefon Kontaktperson Antal frivilliga Tillgänglighet Anmärkningar Använd rekryteringsloggen för organisationer till att hålla reda på vilka organisationer och företag du kontaktar. När hjälparbetet är färdigt kommer den väl till pass när du ska skicka tackbrev. Låna anställda Företag kan vilja ge anställda en möjlighet att hjälpa till som frivilliga med bibehållen lön från företaget. I vissa situationer kan det behövas personer med så speciell kompetens, att detta kan vara det enda alternativet. I någon situation kan det exempelvis behövas gaffeltruckförare. Kontakta företag och ta reda på om de kan låna ut de personer du vill ha. När du kontaktar stora bolag ber du att få tala med personalavdelningen. Använd media Be kommunens informationsorganisation att skicka ut ett pressmeddelande med information om den kompetens som behövs (inte en allmän förfrågan om hjälp). Exempel: Frivilliga telefonister behövs omgående till eftermiddags- och kvällsskift. Goda kunskaper i svenska är ett krav och kunskaper i turkiska eller persiska är ett extra plus. Ring

16 När pressmeddelandet gått ut måste ni vara beredda på att ta emot telefonsamtal. Ta fram ett faktablad med information till den eller de personer som tar emot telefonsamtalen om: Vilka skift som är aktuella Orientering och utbildning som erbjuds Var intresserade ska anmäla sig Vem intresserade ska anmäla sig till Evakuerade som frivilliga Personer som evakuerats kan vilja ställa upp som frivilliga när familjens och deras egna behov har tillgodosetts. Gör en grundlig intervju för att ta reda på om att de har den mentala och fysiska styrka som krävs för att klara ett jobb som frivillig. Evakuerade frivilliga kan ge värdefulla insikter i vilka behov andra evakuerade har. Kontakter med olika grupper Fråga dig: Tillgodoses de överlevandes behov på bästa sätt? Behövs fler tolkar eller personer som kan hjälpa till med kulturellt betingade frågor? Fråga kommunen om de överlevande skulle behöva tolkar eller rådgivare i kulturfrågor. Sök i telefonkatalogens Rosa Sidor efter organisationer som kan ha de frivilliga du behöver. Kontakta nyckelpersoner och ordna ett möte för att diskutera hur deras medlemmar kan hjälpa till 16

17 Knepiga rekryteringssituationer När du har fler erbjudanden om hjälp än det finns uppgifter Anteckna alla erbjudanden (du vet aldrig när situationen förändras och mer hjälp behövs). Ring om möjligt upp frivilliga som har anmält sig men inte har fått någon uppgift. Tacka dem för deras erbjudande att hjälpa till och meddela att det för ögonblicket inte finns någon uppgift för dem, eftersom ni redan har de frivilliga som behövs. Att de inte har fått någon uppgift beror alltså inte på att de inte är önskvärda. Olämpliga frivilliga Var taktfull. Förklara att det i nuläget inte finns någon lämplig uppgift för frivilliga att arbeta med. Vissa personer är envisa. Skicka dem inte någon annanstans där de blir någon annans problem. Använd upprepningstekniken när du pratar tålmodigt och vänligt med dem. Tacka för deras erbjudande och tala om att du har antecknat att de vill hjälpa till. Om en frivillig blir besvärlig kan du be om hjälp från en högre insatsledare på platsen. Bortfall av frivilliga Medan hjälparbetet pågår kommer nya frivilliga att behövas, eftersom: Man återgår till sina förvärvsarbeten Semestrar börjar eller slutar Uppgifter eller behov förändras Frivilliga kan bli utarbetade och utmattade Försök hela tiden att förutse var och när frivilliga kommer att behövas så att du kan planera. Utöka antalet skift så att de som arbetar frivilligt inte blir utmattade. 17

18 Sålla och placera Låt tänkbara frivilliga fylla i registreringsblanketten och använd den som inledning till intervjun. Eftersom frivilliga ofta vill komma igång och hjälpa till, kan en del bli otåliga över att behöva bli intervjuade. Förklara att intervjuerna är nödvändiga för att ni ska kunna använda varje frivillig på bästa sätt. Så här ser formuläret för registrering av frivilliga ut: Registrering av frivilliga (texta) Efternamn. Förnamn.. Adress... Telefon Yrke.. Tillgänglig följande tider, datum..... Hela dagen Fm Em Närmast anhörig, namn. Adress. Tel Övrigt 10-minutersintervjun 18

19 Varför vill du hjälpa till? Frågan hjälper dig att sålla bort olämpliga frivilliga. Gå på din intuition om du känner dig osäker på en person men inte vet riktigt varför. Vilken kompetens, kunskap och utbildning har du som du har använt de senaste åren? Ställ direkta frågor som svarar mot behoven på olika områden, t ex: Erfarenhet av utspisning (matlagning, servering) Vårdutbildning (första hjälpen, omvårdnad) Administrativ erfarenhet (ordbehandling, arkivering) Erfarenhet av industriarbete (förråd, gaffeltruck) Försök avgöra om kunskaperna och kompetensen är elementära, goda eller mycket goda. Finns det någon uppgift som du helst inte vill eller kan utföra? Vilka uppgifter trivs du bäst med? Skrivarbete Kontorsarbete Med grupper Telefonarbete Utomhusarbete Ensamarbete Undervisning Fritidsverksamhet Arbetsledning Med vissa åldersgrupper Fundera över: 1. Vilken kunskap/kompetens har den här personen? 2. Vilka uppgifter passar honom/henne bäst? 3. Vad bör du tänka på när du placerar den här personen? (ålder, ork, kommunikationsförmåga, egenskaper som energi och tålamod) 19

20 Placera frivilliga Informera de frivilliga om deras uppgifter. Betona att det kan finnas möjlighet till omplacering om deras första placering inte blev bra. Ge potentiella frivilliga tillfälle att dra sig ur om de inte trivs med den placering du erbjuder dem. Informera om vem de ska anmäla sig till och när. Orientera minutersmötet Syfte: Ge de frivilliga den information de behöver om krisen. Krisens första skede har ett snabbt förlopp. Informera de frivilliga om sådant de behöver veta och återkom senare med närmare upplysningar. Åtgärder Följ checklistan nedan. Var noga med att få med alla punkterna: Redogör för krisens vem, var, vad, varför, när och hur. Tala om vilka organisationer som deltar i hjälparbetet och betona vikten av samarbete och ömsesidig respekt. Vem är ansvarig: Förklara att frivilliga måste följa instruktioner och acceptera arbetsledning. Poängtera sekretesskravet för dem som hanterar konfidentiell information. Logistikinformation a) Skiftschema b) Raster c) Utspisningsområden d) Möjligheter till personlig hygien e) Var de frivilliga ska arbeta och vem de ska rapportera till. 20

21 Förklara att överlevande katastrofoffer måste behandlas med respekt och medkännande. De frivilliga ska se till att själva må bra (stress, säkerhet). Frivilliga får inte tala med eller lämna information till journalister. Vid alla sådana förfrågningar ska de hänvisa till sina arbetsledare. Mångfalden i samhället: Informera om katastrofoffrens kulturer och särskilda behov. Understryk att alla drabbade ska behandlas med respekt och medkännande. Kulturbetingande sätt att se på katastrofen: Betraktas den t ex som Guds vilja? Motvilja mot välgörenhet: Vissa människor kan bli mycket illa berörda av att behöva ta emot mat, kläder och husrum. De frivilliga ska förklara att detta inte är välgörenhet utan katastrofhjälp från landsmän som vill hjälpa dem att klara av en tillfällig situation. De kan också påminna de drabbade om gånger då de själva har hjälpt behövande människor. Familjestruktur: Frivilliga kan komma att hjälpa människor med mycket olika bakgrund. Ju mer information du har om könsroller och om synen på barn och äldre, desto bättre kan du hjälpa till och förbereda de frivilliga. Övergeneralisering: Kom ihåg att varje kulturgrupp består av en blandning av nysvenskar och första, andra och tredje generationens invandrare. Frivilliga ska inte göra några antaganden om det språk som talas, kulturella värderingar, o s v. Beteende: Visa gott omdöme Respektera dem du samarbetar med Följ instruktioner, acceptera arbetsledning Att ta hand om sig själv: Informera om säkerhetsaspekter om det behövs, t ex områden som har blivit osäkra p g a det som hänt eller platser som är osäkra efter mörkrets inbrott. Påpeka för de frivilliga att de inte ska överanstränga sig utan ta ordentliga raster och vila sig. Betona att det inte bara är av personliga skäl som de ska sköta om sig själva, utan också med tanke på krisoffren som behöver deras hjälp. Överansträngda personer fungerar inte effektivt. Uppmuntra de frivilliga att hjälpa varandra med stresshantering och säkerhet. Ett system med kamratstöd kan fungera bra. Om frivilliga behöver stöd ska de prata med sin arbetsledare, en annan frivillig eller en kurator. 21

22 Informera de frivilliga om lämplig klädsel för respektive uppgift. Betona säkerhet, bekvämlighet och lämplighet. Policy: Sekretesskravet respektera de drabbades behov av integritet Vem som bör prata med nyhetsmedia Andra riktlinjer Dela ut en skriftlig sammanfattning av huvudpunkterna i orienteringen. (De frivilliga kan vara så uppfyllda av föreställningar och överbelastade med information att de kan få svårt för att ta in allt de får veta.) 22

23 Avsnitt 3 Hålla ställningarna Utbilda Även om det är ont om tid för utbildning måste alla frivilliga vara tillräckligt insatta i sina uppgifter för att klara av dem. Som FRG-ledare kan du bidra med upplysning om: Hur många frivilligarbetare som behöver utbildning Hur utbildningen kan genomföras på ett enkelt sätt Vilken utbildningsmetod som kan vara lämplig Hur många instruktörer som ska väljas Utbildningsmetoder I I grupp Fördelar Spar tid, eftersom många kan utbildas samtidigt Utbildningen blir konsekvent när alla får samma utbildning Frivilliga kan lära sig av varandras frågor Grupputbildning kan främja lagarbete Nackdelar Det kan vara svårt att samla alla samtidigt Instruktören måste vara van vid grupputbildning Det kan vara svårt att hitta en plats för utbildningen II Enskilt Fördelar Fungerar bra när frivilliga kommer för att hjälpa till vid olika tidpunkter Vissa personer lär sig bättre om de får enskild undervisning än om de sitter i ett klassrum Nackdel Mycket tidskrävande för instruktörerna 23

24 III På plats Den nye frivillige börjar med att arbeta tillsammans med en arbetsledare ur FRG. När han eller hon känner sig redo att börja arbeta på egen hand är FRG-arbetsledaren observatör och ger konstruktiv återkoppling efter behov. Fördelar Erfarna hjälparbetare säkerställer att nya frivilliga handlar kompetent (det händer att personer åtar sig uppgifter som de inte klarar). Människor lär sig i olika takt. Utbildning på plats ger nya frivilliga möjlighet att lära sig i sin egen takt. Nackdel Två personer arbetar med samma uppgift. Välja instruktörer Utbildning i grupp Om Du som FRG-ledare inte har erfarenhet av utbildning inom ett visst område eller om du inte har tid att ta hand om utbildningen, bör du föreslå att erfarna utbildare tar hand om den (t ex lärare, simlärare och instruktörer i första hjälpen). Videofilmer är värdefulla verktyg vid utbildning i grupp. Utbildning på plats av enskilda FRG-arbetsledarna ansvarar för schemaläggning. 24

25 De tre första dygnen Scheman Du behöver: Skiftscheman (bilaga). Ta ett dussintal kopior till att börja med. Pennor Rekryteringspärm Åtgärder Rekryteringspärm Var beredd på att samordna de frivilligas scheman. Anteckna de frivilligas telefonnummer så att du kan kontakta dem om situationen förändras. Minska risken att hjälparbetare blir utbrända genom att dela in arbetstiden i lagom långa skift, kanske 4 6 timmar. Om det finns personer som insisterar på att arbeta längre skift måste du tänka på att de också ska hinna ta igen sig. Skiftschema Så här ser blanketten Skiftschema ut: Skiftschema Arbetsområde: Vecka: Skift Namn Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 25

26 Följa upp Kontakta fältarbetsledarna och förvissa dig om att scheman följs, att de frivilliga fullgör sina åtaganden och är nöjda med sin placering. Orientera fältarbetsledare Fältarbetsledare kan ha nytta av en orientering som hålls av FRG-ledaren. Då bör följande punkter tas upp: I Minska stressen för frivilliga Var uppmärksam på: Irritation Klagomål över illamående, huvudvärk, överansträngda ögon Uttröttning Oförmåga att hantera uppgifter Glömska Rädsla Oförmåga att ta emot konstruktiv kritik Koncentrationssvårigheter Ineffektivt beslutsfattande Intag av alkohol, droger eller tobak 26

27 Så bidrar du till att minska stressen Avgör om ett byte av uppgift skulle sänka stressnivån. Ställ uttryckliga frågor för att ta reda på det. Den frivillige kanske behöver prata om hur katastrofen har påverkat honom eller henne personligen. Inför fler raster, tyst tid och lediga dagar. Betona vikten av balans mellan mat, sömn, arbete och fritid. Om det behövs skickar du frivilliga vidare till dem som har ansvar för personal för att få hjälp. Du kan också försöka motivera någon att stanna hemma ett par dagar för att gå ned i varv. Betona att det är viktigt att frivilliga mår bra. De får inte bli sekundära katastrofoffer. När de sedan kommer tillbaka pigga och utvilade kommer de att vara i form för att börja om. Om du behöver hjälp med en frivillig som mår riktigt dåligt, rådfrågar du din arbetsledare eller den som har ansvar för personal. II Återkoppla Fältarbetsledare ska: Informera frivilliga om hur viktigt och värdefullt deras arbete är för hela hjälpinsatsen. Vissa frivilliga blir deprimerade för att de tycker att de inte gör tillräckligt. De behöver se hela bilden. Ge tydliga, konkreta instruktioner. Berömma ett gott arbete och omedelbart korrigera fel. Ge större ansvar till frivilliga som visar sig kunna ta mer ansvar. III Rapportera före skift Innan ett nytt skift går på ska fältarbetsledaren avlägga rapport. När frivilligarbetarna kommer till arbetet ska de få den senaste informationen om vad som har hänt. Det bör också finnas lägesrapporter som är tillgängliga för alla. Ändrade rutiner ska förklaras och diskuteras. Det bidrar till att laget kan utveckla en känsla av stolthet och undviker frustration och missförstånd 27

28 IV. Avrapportera efter skift I slutet av varje skift ska de frivilliga ges tillfälle att uttrycka sina känslor och prata om sin oro för olösta problem. När de går hem ska de känna sig nöjda med sina insatser. V Omplacera eller tacka nej till frivilliga Intervjuer, sållning, orientering och utbildning ger dig möjlighet att bedöma de frivilligas färdigheter och personligheter. Kontroller och avstämningar är inbyggda men det förekommer att frivilliga hamnar på fel plats och dessa situationer måste hanteras så rättvist och opartiskt som möjligt. En frivillig som inte kan sköta sina uppgifter påverkar både de överlevande katastrofoffren och räddningsaktionen i sin helhet. Situationen måste redas ut. Meddela fältarbetsledarna att denna frivilliga antingen måste omplaceras till en uppgift som passar bättre. En sista utväg kan bli att tacka nej till fortsatt hjälp. Rutin för att omplacera eller tacka nej till frivilliga Handla direkt! Överväg alternativen (omplacering, ny utbildning, ändring av beteendet). Träffa den frivilliga i enrum. Tala om att allt som sägs är konfidentiellt. Ge konkreta exempel på vad som inte fungerat och förklara varför. Låt den frivilliga prata om hur de mår och vad de känner. Diskutera alternativen. Om det enda alternativet är att tacka nej till hjälp, visar du att du förstår hans eller hennes känslor och erbjuder uppföljande stöd. Dokumentera mötet på registreringsblanketten. 28

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRIVILLIGVERKSAMHET D I A K O N I A S H U V U D K O N T O R U P P D A T E R A D 1 5 0 5 2 9

RIKTLINJER FÖR FRIVILLIGVERKSAMHET D I A K O N I A S H U V U D K O N T O R U P P D A T E R A D 1 5 0 5 2 9 RIKTLINJER FÖR FRIVILLIGVERKSAMHET D I A K O N I A S H U V U D K O N T O R U P P D A T E R A D 1 5 0 5 2 9 1 Riktlinjer för frivilligverksamhet Diakonia är Svenska Alliansmissionens och Equmeniakyrkans

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Målplanering för hälsa Exempel 1:1

Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Jag har nu goda, regelbundna rutiner för sömn och känner mig utvilad. Sover dåligt, är ofta trött och irriterad, orkar inte med allt som tidigare (trädgård, städning,

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

Klagomål är gåvor. så hanterar vi klagomål och synpunkter

Klagomål är gåvor. så hanterar vi klagomål och synpunkter Foto: Bildbyrå Foto:IBL Getty Images Klagomål är gåvor så hanterar vi klagomål och synpunkter Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Verksamheterna i Enköpings kommun finns

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Regler som gäller speciellt för den här utställningen

Regler som gäller speciellt för den här utställningen Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande Här nedan finns en grå ruta med information och datum som gäller för denna specifika utställning. Med början på nästa sida står de allmänna

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Visions medlemsutbildning

Visions medlemsutbildning Visions medlemsutbildning Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Lasse Andersson Coaching Boendestöd Stöd i vardagen. lasse@adhd-coaching.se www.adhd-coaching.se

Lasse Andersson Coaching Boendestöd Stöd i vardagen. lasse@adhd-coaching.se www.adhd-coaching.se Lasse Andersson Coaching Boendestöd Stöd i vardagen lasse@adhd-coaching.se www.adhd-coaching.se Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer