30-minutersmetoden. Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30-minutersmetoden. Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation"

Transkript

1 30-minutersmetoden Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation

2 Innehåll Förord 3 Så använder du metoden. 4 Avsnitt 1: Ingen förvarning Komma igång. 5 Utvärdera behov.. 6 Sålla och placera.. 8 Orientera. 9 Avsnitt 2: Skärpt beredskap Tid att organisera Komma igång 11 Utvärdera behov 13 Rekrytera 14 Sålla och placera. 18 Orientera 20 Avsnitt 3: Hålla ställningarna Utbilda 23 Lägga scheman 25 Orientera arbetsledare.. 26 Tacka de frivilliga. 29 Utvärdera. 30 Dokumentera 31 Bilaga. 32 2

3 Förord Någonting inträffar i samhället som ställer större krav på de offentliga resurserna än vad dessa är och kan vara dimensionerade för. Den ansvariga myndigheten kanske vänder sig till allmänheten för att få hjälp. Oftare än så kommer allmänheten ändå för att den vill hjälpa till. Situationen kan uppstå akut, med viss förvarning eller med en lång förberedelsetid. Civilförsvarsförbundet har lösningen som gör det möjligt att på kort tid skapa en mottagningsorganisation där alla som anmäler sig frivilligt tas om hand på bästa sätt: 30-minutersguiden - så organiserar du frivilliga som spontant anmäler sig i en kris- eller katastrofsituation. Oavsett vilket är det en fördel att ha tillgång till en organisation för att ta hand om den allmänhet som faktiskt kan göra nytta. Det är också en fördel att ha en sådan för att på ett bra sätt ta hand om den allmänhet som annars mest är i vägen och kanske försvårar insatserna. Den mottagningsstation som kan byggas upp gör det möjligt att urskilja användbara resurser och ta vara på dessa. De blir en användbar resurs i problemlösningen. De som av olika skäl inte har en funktion att fylla i den aktuella behovssituationen placeras antingen i ett vänteläge eller går hem med den viktiga känslan med sig av att ha blivit sedd och bekräftad. Det vore ett dåligt förhållningssätt att bara skicka hem människor som faktiskt vill hjälpa till. För det första kan man inte alltid förutse händelseutvecklingen i det aktuella fallet. För det andra kan dessa människor kanske göra nytta nästa gång ett behov uppstår. Vi erbjuder denna mottagningsstation genom våra lokala föreningar (civilförsvarsföreningarna), där uppgiften kan ingå i en frivillig resursgrupps uppdrag. Arbetsmodellen är utvecklad i Kanada och anpassad till svenska förhållanden av Civilförsvarsförbundet. Den svenska bearbetningen har gjorts av Eva Dervall, Gustaf Rudholm och Harry Sepp, verksamma på lokal, regional och nationell nivå inom förbundet. Sundbyberg i april 2003 Anders M. Johansson Generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet 3

4 Så använder du metoden i en kris- eller katastrofsituation Handledningen är avsedd för FRG*-ansvariga som behöver organisera frivilliga som anmäler sig i en kris- eller katastrofsituation. I vissa kris- eller katastrofsituationer finns det tid att organisera, t ex när man flera dagar i förväg kan förutse en översvämning eller att en pågående skogsbrand långsamt kommer att sprida sig. Andra kris- eller katastrofsituationer uppstår plötsligt eller med liten eller ingen förvarning. Varje händelse kräver sin egen hanteringsstrategi. Avsnitt 1: Katastrof: Ingen förvarning Hur man hanterar en händelse som inträffar plötsligt. Här måste FRG-ledaren agera snabbt. Lägg ned en stund på att läsa detta avsnitt så är du förberedd och redo att börja organisera frivilliga som strömmar till. Avsnitt 2: Skärpt beredskap - Tid att organisera I detta läge är tidspressen inte så hård - du hinner organisera mer heltäckande hjälpinsatser. Om krisen eller katastrofen inträffar utan förvarning men inte får någon dramatisk utveckling, övergår du till att handla enligt rutinerna i avsnitt två. Avsnitt 3: Hålla ställningarna Avsnittet handlar om stöd till frivilliga ute på fältet, om utbildning, schemaläggning och utvärdering samt om hur man tackar frivilligarbetarna för deras insatser *Frivilliga resursgrupper 4

5 Avsnitt 1: Ingen förvarning Komma igång Frivilliga brukar strömma till platsen för det inträffade eller ringa till kommunens växel och erbjuda sin hjälp. Som FRG-ledare kan du bli kontaktad av kommunen för att upprätta en mottagningsplats, dit dessa personer kan hänvisas för anmälan, registrering m m. Mottagningsplatserna kan vara redan upprättade mottagningsstationer, Trygghetspunkter, eller inrättas någon annanstans. Du kommer att behöva ett litet arbetslag som hjälper dig och en lokal som du kan använda som utgångspunkt för ditt arbete. Organisera arbetsplatsen Du behöver: En eller fler personer som tar emot frivilliga som anmäler sig och även besvarar telefonförfrågningar Pennor, papper och kopior av telefonanmälningsloggen (blanketterna hämtas på se sid 32) Bord och stolar Telefoner Skylt med texten Frivilliga på bordet och en större att sätta upp på väggen i mottagningscentralen Så här ser blanketten telefonanmälningslogg ut: Telefonanmälningslogg Datum: Namn Adress Telefon Tillgänglig Efternamn, förnamn (även postnummer) Bostad Arbete Dagar Timmar Kompetens/kunskaper Ringa upp Övrigt T ex mobiltel 5

6 Åtgärder Fäst skylten Frivilliga på en väl synlig plats på väggen. Informera ditt arbetslag om att deras första uppgift blir att hålla reda på alla frivilliga som vill hjälpa till. Människor kommer dit för att hjälpa till. Därför måste ni vara beredda på att registrera alla erbjudanden om hjälp. Till potentiella frivilliga ska ditt arbetslag säga: Vi håller fortfarande på att organisera hjälparbetet och just nu utvärderar vi var det behövs frivilliga. Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom ett dygn. Arbetslaget ska skriva ned deras namn telefonnummer i telefonanmälningsloggen. Utvärdera behov Medan andra under de första timmarna antecknar namn och telefonnummer till dem som erbjuder sig att hjälpa till, måste du som FRG-ledare och din medhjälpare handla snabbt för att ta reda på vilken frivillig hjälp som behövs. Du behöver: Pennor, skrivtavla, filtpennor, tejp Kopior av blanketten för rekvirering av frivilliga (bilaga: blanketter) Blädderblockspapper Post-It-lappar 6

7 Åtgärder När kommunen efterfrågar frivilliga behöver du ta reda på: 1. Vilken/vilka uppgift/er/ som ska utföras. 2. När arbetet börjar och hur lång tid det beräknas ta. 3. Hur många personer som behövs. Ta alltid till några extra när du beräknar antalet. 4. Om du rekryterar fler än de som behövs, kan de placeras någon annanstans? 5. Vilka särskilda egenskaper och kompetens behövs för varje uppgift? Anteckna uppgifterna på rekvireringsblanketten. Då behöver du bara kasta ett öga på den för att veta - inom vilket områden område de frivilliga behövs och - hur många som behövs Så här ser blanketten Rekvirering av frivilliga ut: Rekvirering av frivilliga Uppgift Önskat antal frivilliga Önskad kompetens/kunskap Behov av skift, antal Vidtagna åtgärder Klar Sätt upp ett schema på väggen där du antecknar behovet av frivilliga krafter. Använd post-it-lappar eller en whiteboard så att du kan radera uppgifter när du har täckt ett behov och skriva dit nya när det behövs. 7

8 Exempel på schema: Behov av frivilliga Plats Uppgift Antal Kommunhuset 5 Strandvallarna vid älven Utspisning Kontorsarbete Serviceuppgift 3 10 Praktiska uppgifter 30 Medan hjälparbetet pågår, fortsätter du att utvärdera behovet av frivilliga så att du kan planera i god tid. Sålla och placera Nu måste du stämma av erbjudandena om frivillig hjälp med kommunens behov. Ring upp de som har anmält sig som frivilliga. Förklara situationen och kom överens om att de ska anmäla sig på mottagningsplatsen så fort de kan. När de kommer gör du antingen en mycket kort intervju med var och en, eller håller ett gruppmöte där de själva får välja var de vill placeras. 1-minutsintervju: Varför vill du hjälpa till? 8

9 Frågan hjälper dig att sålla bort olämpliga frivilliga. Om du känner dig osäker på en person men inte vet riktigt varför, gå på din intuition. Vilken kompetens eller utbildning har du som kan vara användbar i den här situationen? Frågan hjälper dig att bedöma var denna person kan hjälpa till bäst. Försök att avgöra om färdigheterna är elementära, goda eller djupgående. Använd direkta frågor baserade på behoven på olika områden. Exempel: Vi behöver personer som är fysiskt starka, antecknar evakuerade på blanketter och serverar mat. Kan du göra något av detta? Är det någon särskild uppgift du skulle vilja ha? Placera grupper Om du inte har tid för 1-minutsintervjuer låter du de frivilliga själva bestämma var de ska placeras. Samla de frivilliga. Meddela vilka uppgifter som finns och vad som behövs för att klara dem. Tala om hur många personer du behöver för varje uppgift. Betona att alla uppgifter är viktiga för hjälparbetet i sin helhet. Det är viktigt att de frivilliga känner sig nöjda med sin insats, oavsett hur vardaglig eller enkel deras första uppgift kan tyckas vara. Be de frivilliga välja en av uppgifterna och samlas i grupper, beroende på vad de valt. Om några tycker att det inte finns någon uppgift för dem, ska de komma till dig. Stäm av hur många som har valt varje uppgift med det antal personer som behövs. Gruppera om efter behov. Orientera 15-minutersmöte Syfte: Information de frivilliga om det de absolut behöver veta om krisen. Det första skedet har ofta ett mycket snabbt förlopp. Återkom senare med närmare upplysningar. 9

10 Åtgärder Följ checklistan nedan och försäkra dig om att allt kommer med: Redogör för katastrofens vem, var, vad, varför, när och hur. Tala om vilka organisationer som deltar i hjälparbetet och betona vikten av samarbete och ömsesidig respekt. Vem är ansvarig? Förklara att frivilliga måste följa instruktioner och acceptera arbetsledning. Poängtera sekretesskravet för dem som hanterar konfidentiell information. Logistikinformation a) Skiftschema b) Raster c) Utspisningsområden d) Tvättmöjligheter e) Var frivilligarbetarna ska arbeta och vem de ska rapportera till. Förklara att överlevande katastrofoffer måste behandlas med respekt och medkännande. Att ta hand om sig själv (stress, säkerhet). Frivilliga ska inte tala med eller lämna information till journalister utan vid alla förfrågningar hänvisa till sina arbetsledare. Lämna ett FAKTABLAD med ovanstående punkter till alla frivilliga. Detta kan vara all orientering du har tid med. Håll orienteringsmöten så ofta det behövs. Utse en eller ett par personer att hålla orienteringsmöten på en lugn plats. Använd blädderblock för att framhålla viktiga punkter. 10

11 Avsnitt 2 Skärpt beredskap Tid att organisera Komma igång Organisera ditt arbetslag Om du inte har något arbetslag rekryterar du ett. Kontakta medlemmarna i ditt arbetslag och sätt dem på skärpt beredskap. Ordna ett möte om tid finns. Bestäm hur länge medlemmarna i arbetslaget kan hjälpa till och vilket ansvarsområde var och en ska ha: Ta emot hjälperbjudanden/rekrytera Intervjua/sålla bort/placera ut Lägga scheman/tacka för insatser Orientera Som FRG-ledare kommer du att ansvara för: Att gruppen samarbetar Registerföring/rapportering Säkerställa att hjälpbehoven fylls Orientering/utbildning Din arbetsplats Hör efter med ansvarig för den tilltänkta mottagningsplatsen, Trygghetspunkten eller kommunen var du kan inrätta din arbetsplats. Bestäm om du ska ta hand om de frivilliga på en eller flera i förväg förberedda mottagningsplatser eller Trygghetspunkter eller på en särskilt upprättad frivilligcentral, eller bådadera. Fördelen med förberedda mottagningsplatser är att FRG där har en välbekant samlingsplats. Det måste finnas telefoner, bord och stolar, plats för intervjuer och särskilda rum för orientering och intervjuer. 11

12 Organisera arbetsplatsen 1 Rekryteringsområdet Lämna en lista med instruktioner till dem i arbetslaget som svarar i telefon. Listan ska innehålla information om följande: Så svarar du i telefon. Vilken information kan lämnas om arbetsuppgifter för frivilliga. Telefonnummer och adresser till mottagningsplatser samt övriga upplysningar som frivilliga kan behöva ha (sätt upp dessa på väggen). Gör i ordning kompletta rekryteringspärmar med blanketter för rekvirering av frivilliga och annan nödvändig information. Se till att alla som tar hand om erbjudanden om hjälp får en sådan pärm. Ställ i ordning bord och stolar efter behov. Reservera vissa telefoner för inkommande samtal och andra till rekrytering. 2 Intervju- och orienteringsområdet Gör i ordning ett utrymme för dem som väntar. Gör i ordning ett utrymme för intervjuer, helst ett separat rum. Gör i ordning ett rum för information och orientering: ett klassrum eller liknande utrustat med blädderblock och plats för frivilliga åt gången. 3. Förråd Hemarkiv för registreringsblanketter Pärmar, registerflikar Häftapparater, blyertspennor, kulspetspennor, tejp, hålslag, saxar, namnlappar för frivilliga. Kopior av blanketterna: Telefonanmälningsloggen 12

13 Daglogg över frivilliga som inställer sig Dagschema Blanketter för rekvirering av frivilliga Rekryteringslogg organisationer Statistik Registreringsblankett 4. Demografiska uppgifter Ta reda på: Hur många evakuerade förväntas? Hur ser kommunens befolkningsstruktur ut (ålder, språk, etnisk tillhörighet, kultur, ekonomisk ställning)? Svaren hjälper dig att förbereda rekrytering, orientering och utbildning. Utvärdera behov Be kommunen om uppgift om hur många frivilliga man tror behövs, så att du kan förbereda ditt arbetslag. Om kommunen inte kan lämna besked ger du tid att bedöma situationen. Ring inte och tryck på, utan ta ny kontakt inom ett dygn. Fyll i blanketterna för rekvirering av frivilliga (bilaga) när du fått besked från kommunen. Glöm inte att notera vilka egenskaper och vilken kompetens som krävs så att du kan bättre kan matcha frivilliga och arbetsuppgifter. Kommunen kan behöva hjälp med att bedöma sitt behov av frivilliga. Ge dem ett scenario: Anta att personer ska evakueras. Hur många frivilliga behövs till det? Hur många har vi redan nu? Hur många ska jag rekrytera åt er? Vad ska de kunna? 13

14 Rekrytera Rekrytera personer med den kunskap och kompetens som behövs, så blir du inte beroende av tillfälliga erbjudanden om hjälp från frivilliga. Om du inte har tillräckligt med frivilliga, försöker du hitta fler. Vissa personer bara väntar på att bli tillfrågade. Rekrytera kreativt. Utnyttja samhällets resurser Gör en lista över organisationer vars medlemmar troligen har den kompetens du behöver: Ideella hjälporganisationer Kvinnoorganisationer Trossamfund och religiösa grupper Kulturföreningar Frivilliga försvarsorganisationer Olika föreningar i kommunen (t ex grannsamverkansgrupper) Kontakta en ansvarig funktionär inom organisationen, t ex ordförande. Förklara att du behöver frivilliga och vilken kompetens som behövs. Fråga om de vill rekrytera åt dig. Faxa ett 1-sidigt faktablad med en beskrivning av vilka uppgifter du behöver frivilliga till, namn på kontaktperson och telefonnummer. Att rekrytera grupper är effektivt och sparar tid och du får frivilliga som redan känner varandra. 14

15 Så här ser rekryteringslogg för organisationer ut: Rekryteringslogg - organisationer Datum Organisation Adress Telefon Kontaktperson Antal frivilliga Tillgänglighet Anmärkningar Använd rekryteringsloggen för organisationer till att hålla reda på vilka organisationer och företag du kontaktar. När hjälparbetet är färdigt kommer den väl till pass när du ska skicka tackbrev. Låna anställda Företag kan vilja ge anställda en möjlighet att hjälpa till som frivilliga med bibehållen lön från företaget. I vissa situationer kan det behövas personer med så speciell kompetens, att detta kan vara det enda alternativet. I någon situation kan det exempelvis behövas gaffeltruckförare. Kontakta företag och ta reda på om de kan låna ut de personer du vill ha. När du kontaktar stora bolag ber du att få tala med personalavdelningen. Använd media Be kommunens informationsorganisation att skicka ut ett pressmeddelande med information om den kompetens som behövs (inte en allmän förfrågan om hjälp). Exempel: Frivilliga telefonister behövs omgående till eftermiddags- och kvällsskift. Goda kunskaper i svenska är ett krav och kunskaper i turkiska eller persiska är ett extra plus. Ring

16 När pressmeddelandet gått ut måste ni vara beredda på att ta emot telefonsamtal. Ta fram ett faktablad med information till den eller de personer som tar emot telefonsamtalen om: Vilka skift som är aktuella Orientering och utbildning som erbjuds Var intresserade ska anmäla sig Vem intresserade ska anmäla sig till Evakuerade som frivilliga Personer som evakuerats kan vilja ställa upp som frivilliga när familjens och deras egna behov har tillgodosetts. Gör en grundlig intervju för att ta reda på om att de har den mentala och fysiska styrka som krävs för att klara ett jobb som frivillig. Evakuerade frivilliga kan ge värdefulla insikter i vilka behov andra evakuerade har. Kontakter med olika grupper Fråga dig: Tillgodoses de överlevandes behov på bästa sätt? Behövs fler tolkar eller personer som kan hjälpa till med kulturellt betingade frågor? Fråga kommunen om de överlevande skulle behöva tolkar eller rådgivare i kulturfrågor. Sök i telefonkatalogens Rosa Sidor efter organisationer som kan ha de frivilliga du behöver. Kontakta nyckelpersoner och ordna ett möte för att diskutera hur deras medlemmar kan hjälpa till 16

17 Knepiga rekryteringssituationer När du har fler erbjudanden om hjälp än det finns uppgifter Anteckna alla erbjudanden (du vet aldrig när situationen förändras och mer hjälp behövs). Ring om möjligt upp frivilliga som har anmält sig men inte har fått någon uppgift. Tacka dem för deras erbjudande att hjälpa till och meddela att det för ögonblicket inte finns någon uppgift för dem, eftersom ni redan har de frivilliga som behövs. Att de inte har fått någon uppgift beror alltså inte på att de inte är önskvärda. Olämpliga frivilliga Var taktfull. Förklara att det i nuläget inte finns någon lämplig uppgift för frivilliga att arbeta med. Vissa personer är envisa. Skicka dem inte någon annanstans där de blir någon annans problem. Använd upprepningstekniken när du pratar tålmodigt och vänligt med dem. Tacka för deras erbjudande och tala om att du har antecknat att de vill hjälpa till. Om en frivillig blir besvärlig kan du be om hjälp från en högre insatsledare på platsen. Bortfall av frivilliga Medan hjälparbetet pågår kommer nya frivilliga att behövas, eftersom: Man återgår till sina förvärvsarbeten Semestrar börjar eller slutar Uppgifter eller behov förändras Frivilliga kan bli utarbetade och utmattade Försök hela tiden att förutse var och när frivilliga kommer att behövas så att du kan planera. Utöka antalet skift så att de som arbetar frivilligt inte blir utmattade. 17

18 Sålla och placera Låt tänkbara frivilliga fylla i registreringsblanketten och använd den som inledning till intervjun. Eftersom frivilliga ofta vill komma igång och hjälpa till, kan en del bli otåliga över att behöva bli intervjuade. Förklara att intervjuerna är nödvändiga för att ni ska kunna använda varje frivillig på bästa sätt. Så här ser formuläret för registrering av frivilliga ut: Registrering av frivilliga (texta) Efternamn. Förnamn.. Adress... Telefon Yrke.. Tillgänglig följande tider, datum..... Hela dagen Fm Em Närmast anhörig, namn. Adress. Tel Övrigt 10-minutersintervjun 18

19 Varför vill du hjälpa till? Frågan hjälper dig att sålla bort olämpliga frivilliga. Gå på din intuition om du känner dig osäker på en person men inte vet riktigt varför. Vilken kompetens, kunskap och utbildning har du som du har använt de senaste åren? Ställ direkta frågor som svarar mot behoven på olika områden, t ex: Erfarenhet av utspisning (matlagning, servering) Vårdutbildning (första hjälpen, omvårdnad) Administrativ erfarenhet (ordbehandling, arkivering) Erfarenhet av industriarbete (förråd, gaffeltruck) Försök avgöra om kunskaperna och kompetensen är elementära, goda eller mycket goda. Finns det någon uppgift som du helst inte vill eller kan utföra? Vilka uppgifter trivs du bäst med? Skrivarbete Kontorsarbete Med grupper Telefonarbete Utomhusarbete Ensamarbete Undervisning Fritidsverksamhet Arbetsledning Med vissa åldersgrupper Fundera över: 1. Vilken kunskap/kompetens har den här personen? 2. Vilka uppgifter passar honom/henne bäst? 3. Vad bör du tänka på när du placerar den här personen? (ålder, ork, kommunikationsförmåga, egenskaper som energi och tålamod) 19

20 Placera frivilliga Informera de frivilliga om deras uppgifter. Betona att det kan finnas möjlighet till omplacering om deras första placering inte blev bra. Ge potentiella frivilliga tillfälle att dra sig ur om de inte trivs med den placering du erbjuder dem. Informera om vem de ska anmäla sig till och när. Orientera minutersmötet Syfte: Ge de frivilliga den information de behöver om krisen. Krisens första skede har ett snabbt förlopp. Informera de frivilliga om sådant de behöver veta och återkom senare med närmare upplysningar. Åtgärder Följ checklistan nedan. Var noga med att få med alla punkterna: Redogör för krisens vem, var, vad, varför, när och hur. Tala om vilka organisationer som deltar i hjälparbetet och betona vikten av samarbete och ömsesidig respekt. Vem är ansvarig: Förklara att frivilliga måste följa instruktioner och acceptera arbetsledning. Poängtera sekretesskravet för dem som hanterar konfidentiell information. Logistikinformation a) Skiftschema b) Raster c) Utspisningsområden d) Möjligheter till personlig hygien e) Var de frivilliga ska arbeta och vem de ska rapportera till. 20

21 Förklara att överlevande katastrofoffer måste behandlas med respekt och medkännande. De frivilliga ska se till att själva må bra (stress, säkerhet). Frivilliga får inte tala med eller lämna information till journalister. Vid alla sådana förfrågningar ska de hänvisa till sina arbetsledare. Mångfalden i samhället: Informera om katastrofoffrens kulturer och särskilda behov. Understryk att alla drabbade ska behandlas med respekt och medkännande. Kulturbetingande sätt att se på katastrofen: Betraktas den t ex som Guds vilja? Motvilja mot välgörenhet: Vissa människor kan bli mycket illa berörda av att behöva ta emot mat, kläder och husrum. De frivilliga ska förklara att detta inte är välgörenhet utan katastrofhjälp från landsmän som vill hjälpa dem att klara av en tillfällig situation. De kan också påminna de drabbade om gånger då de själva har hjälpt behövande människor. Familjestruktur: Frivilliga kan komma att hjälpa människor med mycket olika bakgrund. Ju mer information du har om könsroller och om synen på barn och äldre, desto bättre kan du hjälpa till och förbereda de frivilliga. Övergeneralisering: Kom ihåg att varje kulturgrupp består av en blandning av nysvenskar och första, andra och tredje generationens invandrare. Frivilliga ska inte göra några antaganden om det språk som talas, kulturella värderingar, o s v. Beteende: Visa gott omdöme Respektera dem du samarbetar med Följ instruktioner, acceptera arbetsledning Att ta hand om sig själv: Informera om säkerhetsaspekter om det behövs, t ex områden som har blivit osäkra p g a det som hänt eller platser som är osäkra efter mörkrets inbrott. Påpeka för de frivilliga att de inte ska överanstränga sig utan ta ordentliga raster och vila sig. Betona att det inte bara är av personliga skäl som de ska sköta om sig själva, utan också med tanke på krisoffren som behöver deras hjälp. Överansträngda personer fungerar inte effektivt. Uppmuntra de frivilliga att hjälpa varandra med stresshantering och säkerhet. Ett system med kamratstöd kan fungera bra. Om frivilliga behöver stöd ska de prata med sin arbetsledare, en annan frivillig eller en kurator. 21

22 Informera de frivilliga om lämplig klädsel för respektive uppgift. Betona säkerhet, bekvämlighet och lämplighet. Policy: Sekretesskravet respektera de drabbades behov av integritet Vem som bör prata med nyhetsmedia Andra riktlinjer Dela ut en skriftlig sammanfattning av huvudpunkterna i orienteringen. (De frivilliga kan vara så uppfyllda av föreställningar och överbelastade med information att de kan få svårt för att ta in allt de får veta.) 22

23 Avsnitt 3 Hålla ställningarna Utbilda Även om det är ont om tid för utbildning måste alla frivilliga vara tillräckligt insatta i sina uppgifter för att klara av dem. Som FRG-ledare kan du bidra med upplysning om: Hur många frivilligarbetare som behöver utbildning Hur utbildningen kan genomföras på ett enkelt sätt Vilken utbildningsmetod som kan vara lämplig Hur många instruktörer som ska väljas Utbildningsmetoder I I grupp Fördelar Spar tid, eftersom många kan utbildas samtidigt Utbildningen blir konsekvent när alla får samma utbildning Frivilliga kan lära sig av varandras frågor Grupputbildning kan främja lagarbete Nackdelar Det kan vara svårt att samla alla samtidigt Instruktören måste vara van vid grupputbildning Det kan vara svårt att hitta en plats för utbildningen II Enskilt Fördelar Fungerar bra när frivilliga kommer för att hjälpa till vid olika tidpunkter Vissa personer lär sig bättre om de får enskild undervisning än om de sitter i ett klassrum Nackdel Mycket tidskrävande för instruktörerna 23

24 III På plats Den nye frivillige börjar med att arbeta tillsammans med en arbetsledare ur FRG. När han eller hon känner sig redo att börja arbeta på egen hand är FRG-arbetsledaren observatör och ger konstruktiv återkoppling efter behov. Fördelar Erfarna hjälparbetare säkerställer att nya frivilliga handlar kompetent (det händer att personer åtar sig uppgifter som de inte klarar). Människor lär sig i olika takt. Utbildning på plats ger nya frivilliga möjlighet att lära sig i sin egen takt. Nackdel Två personer arbetar med samma uppgift. Välja instruktörer Utbildning i grupp Om Du som FRG-ledare inte har erfarenhet av utbildning inom ett visst område eller om du inte har tid att ta hand om utbildningen, bör du föreslå att erfarna utbildare tar hand om den (t ex lärare, simlärare och instruktörer i första hjälpen). Videofilmer är värdefulla verktyg vid utbildning i grupp. Utbildning på plats av enskilda FRG-arbetsledarna ansvarar för schemaläggning. 24

25 De tre första dygnen Scheman Du behöver: Skiftscheman (bilaga). Ta ett dussintal kopior till att börja med. Pennor Rekryteringspärm Åtgärder Rekryteringspärm Var beredd på att samordna de frivilligas scheman. Anteckna de frivilligas telefonnummer så att du kan kontakta dem om situationen förändras. Minska risken att hjälparbetare blir utbrända genom att dela in arbetstiden i lagom långa skift, kanske 4 6 timmar. Om det finns personer som insisterar på att arbeta längre skift måste du tänka på att de också ska hinna ta igen sig. Skiftschema Så här ser blanketten Skiftschema ut: Skiftschema Arbetsområde: Vecka: Skift Namn Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 25

26 Följa upp Kontakta fältarbetsledarna och förvissa dig om att scheman följs, att de frivilliga fullgör sina åtaganden och är nöjda med sin placering. Orientera fältarbetsledare Fältarbetsledare kan ha nytta av en orientering som hålls av FRG-ledaren. Då bör följande punkter tas upp: I Minska stressen för frivilliga Var uppmärksam på: Irritation Klagomål över illamående, huvudvärk, överansträngda ögon Uttröttning Oförmåga att hantera uppgifter Glömska Rädsla Oförmåga att ta emot konstruktiv kritik Koncentrationssvårigheter Ineffektivt beslutsfattande Intag av alkohol, droger eller tobak 26

27 Så bidrar du till att minska stressen Avgör om ett byte av uppgift skulle sänka stressnivån. Ställ uttryckliga frågor för att ta reda på det. Den frivillige kanske behöver prata om hur katastrofen har påverkat honom eller henne personligen. Inför fler raster, tyst tid och lediga dagar. Betona vikten av balans mellan mat, sömn, arbete och fritid. Om det behövs skickar du frivilliga vidare till dem som har ansvar för personal för att få hjälp. Du kan också försöka motivera någon att stanna hemma ett par dagar för att gå ned i varv. Betona att det är viktigt att frivilliga mår bra. De får inte bli sekundära katastrofoffer. När de sedan kommer tillbaka pigga och utvilade kommer de att vara i form för att börja om. Om du behöver hjälp med en frivillig som mår riktigt dåligt, rådfrågar du din arbetsledare eller den som har ansvar för personal. II Återkoppla Fältarbetsledare ska: Informera frivilliga om hur viktigt och värdefullt deras arbete är för hela hjälpinsatsen. Vissa frivilliga blir deprimerade för att de tycker att de inte gör tillräckligt. De behöver se hela bilden. Ge tydliga, konkreta instruktioner. Berömma ett gott arbete och omedelbart korrigera fel. Ge större ansvar till frivilliga som visar sig kunna ta mer ansvar. III Rapportera före skift Innan ett nytt skift går på ska fältarbetsledaren avlägga rapport. När frivilligarbetarna kommer till arbetet ska de få den senaste informationen om vad som har hänt. Det bör också finnas lägesrapporter som är tillgängliga för alla. Ändrade rutiner ska förklaras och diskuteras. Det bidrar till att laget kan utveckla en känsla av stolthet och undviker frustration och missförstånd 27

28 IV. Avrapportera efter skift I slutet av varje skift ska de frivilliga ges tillfälle att uttrycka sina känslor och prata om sin oro för olösta problem. När de går hem ska de känna sig nöjda med sina insatser. V Omplacera eller tacka nej till frivilliga Intervjuer, sållning, orientering och utbildning ger dig möjlighet att bedöma de frivilligas färdigheter och personligheter. Kontroller och avstämningar är inbyggda men det förekommer att frivilliga hamnar på fel plats och dessa situationer måste hanteras så rättvist och opartiskt som möjligt. En frivillig som inte kan sköta sina uppgifter påverkar både de överlevande katastrofoffren och räddningsaktionen i sin helhet. Situationen måste redas ut. Meddela fältarbetsledarna att denna frivilliga antingen måste omplaceras till en uppgift som passar bättre. En sista utväg kan bli att tacka nej till fortsatt hjälp. Rutin för att omplacera eller tacka nej till frivilliga Handla direkt! Överväg alternativen (omplacering, ny utbildning, ändring av beteendet). Träffa den frivilliga i enrum. Tala om att allt som sägs är konfidentiellt. Ge konkreta exempel på vad som inte fungerat och förklara varför. Låt den frivilliga prata om hur de mår och vad de känner. Diskutera alternativen. Om det enda alternativet är att tacka nej till hjälp, visar du att du förstår hans eller hennes känslor och erbjuder uppföljande stöd. Dokumentera mötet på registreringsblanketten. 28

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Visioner för nattvandrare

Visioner för nattvandrare Visioner för nattvandrare Vi skall som vuxna vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra relationer som möjligt mellan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy Medarbetarpolicy Till dig som arbetar i Lunds kommun medarbetarpolicy I din hand har du medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Här beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada

Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada Handledning för stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada www.lio.se råd till dig som är sjukvårdspersonal när en patient skadas i vården 1 Förklara för patienten och närstående vad som

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Niamh Holden Wiltander

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG)

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Bilaga 6. Kommunlogga 2011-12-22 Avtal mellan och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Varhelst i landet händelser inträffar, där de ordinarie resurserna behöver förstärkas, behövs FRG. FRG är

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats Anmäla till DO Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du läser informationen på DO:s webbplats, se www.do.se/att-anmala/.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser 2006-08-31 1 (5) Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av: kommunfullmäktige 2006-08-31 SIG300 v 1.1 2005-11-23 c:\docume~1\jeasun~1\lokala~1\temp\mxlibdir\krisinformationsplan

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ

UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ 1(6) HANDLEDNING UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ SYFTE OCH MÅL Syftet är att du/distriktets värvningsledare ska utbilda, planera och få en övergripande koll på arbetarkommunernas

Läs mer

Att göra intervjuer för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra intervjuer för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra intervjuer för en lokal klimateffektprofil handledning version Ett tredje steg i en lokal klimateffektprofil är att intervjua ett antal personer som är väl insatta i det kommunala arbetet och

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

Om en arbetsuppgift innebär påtaglig risk för våld, olaga hot eller ärekränkning får den inte utföras som ensamarbete.

Om en arbetsuppgift innebär påtaglig risk för våld, olaga hot eller ärekränkning får den inte utföras som ensamarbete. Fastställd av kommunfullmäktige 89, 14.6.2012 Ändrad av kommunfullmäktige 161, 15.12.2016 Policy gällande våld och Nedanstående säkerhetsrutiner ska finnas tillgängliga och presenteras för all personal,

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer