Redan Hippocrates f.kr. notera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redan Hippocrates 450 380 f.kr. notera

Transkript

1 Ljusterapins historia: Redan Hippocrates f.kr. notera<de att det fanns personer som blev deprimerade under den mörka årstiden. En romersk historiker, Jordanes, skrev i sitt verk Getica ca 551 e.kr. om tungsinnet under vintern hos invånarna i de flesta länder i Scandinavien med undantag för de ständigt fiskätande islänningarna. De gick från sommarens glädje in i vinterns lidande. Förutom den ljusterapi som solen stått för på breddgrader där den den lyst klart nog tillräckligt tidigt på dagen så har det inte funnits någon lindring för dem som lider under den mörka årstiden, förrän under de allra senaste årtiondena. Det började med en amerikansk forskningsingejör på Bell s laboratorier, Herb Kern, som mådde så förskräckligt dåligt under stora delar av året. Han var forskare ut i fingertopparna, så han förde noggrann dagbok över hur han mådde. Han upptäckte redan under slutet av 1960-talet att det fanns en cyklicitet i hur habn mådde, och på 1970-talet kom han fram till att dessa växlingar hade en koppling till variartionerna i soltimmar under året Läste han en artikel skriven av Alfred Lewy som beskrev hur melatoninisöndringen i hjärnans tallkottkörtel hämmas av ljus (Lewy AJ, Wehr TA, Goodwin FK, Newsome DA, Markey SP. Light suppresses melatonin secretion in humans. Science. 1980; ). Han tog då kontakt med Alfred Lewy på NIMH (National institute of mental health) och även Norman E Rosenthal, uppfödd i Sydafrika som upptäckt att han påverkades mentalt efter att ha flyttat till betydligt nordligare breddgrader i Bethesda i Maryland. Kontakterna ledde fram till ett experiment att låta Herb Kern sitta i artificiellt solljus ett par timmar på morgonen. Efter 4 dygn mådde Herb Kerns normalt! Den lyckade behandlingen ledde fram till fortsatt forskning där man jämförde effekterna av behandling med verksamt ljus och meningslöst svagt ljus på

2 människor med vinterdepression. Bilden var tydlig att det fanns en årstidsbunden depression som i 80% av fallen framgångsrikt kunde behandlas med en fullspektrumlampa med en ljusstyrka på minst 2500 lux under 2 timmar på morgonen. Som en följd av detta publicerade Norman Rosenthal och medarbetare artikeln: Rosenthal NE, Sack DA, Gillin JC, Lewy AJ, Goodwin FK, Davenport Y, Mueller PS, Newsome DA,Wehr TA (1984) Seasonal affective disorder: A description of the syndrome and preliminary findings with light therapy Archives of General Psychiatry, 41: Det var i denna artikel som begreppet SAD (seasonal affective disorder,) myntades. Den svenska termen är årstidsbunden depression. Under åren sedan starten har man fortsatt att undersöka ljusterapins möjligheter och effekter. Föregångsländer är USA, Canada och Finland. En tongivande person inom forskningen är professor Raymond Lam vid University of British Columbia i Vancouver. I Finland har professor Timo Partonen vid National Institute for Health and Welfare publicerat ny kunskap i den välrenommerade mediocinska tidskriften The Lancet. Ljusterapin verkar genom att ljuset når ljuskänsliga celler i ögonbottnen som via en kärna i hjärnan, nucleus suprachiasmaticus, sänder en signal till tallkottkörteln att det är dag och insöndringen av melatonin ska stoppas. Det är inte bara vakenheten som påverkas utan bl.a. menar forskarna att det påverkar bukspottskörtelns aktivitet att insöndra mera insulin på dagen. Ljus och melatonin styr alltså vår dygnsrytm. Alfred Lewy har undersökt människor med sådana ögonskador så att de ljuskänsliga dygnsrytmspåverkande cellerna i ögonbottnen saknas. Det visade sig då att den biologisk klokca sällan går med 24 timmar per dygn. Ofta tycker den att dygnet är längre än så, upp till 25 timmar och mer. Det leder till en dygnsförskjutning framåt, och ju mer kroppsdygnet avviker från soldygnet, dess sämre mår man. För en del personer är dygnet kortare än 24 timmar. Slutresultatet är detsamma för hur man mår oberoende av åt vilket håll kroppens dygn glider iväg. Rytmen bevaras med hjälp av ljussignalen på morgonen och/eller en melatoninsignal på kvållen då ljusinfallet i ögat upphör eller i form av medicinering med en smula syntetiskt melatonin för att skapa skymningssignalen

3 och ställa kroppsklockan rätt. Ny kunskap har visat att nyttan av ljusterpai inte begränsas enbart till årtidsbunden depression, där det just är problemet med att kroppsklockan inte går rätt då den inte får de rätta ljussignalerna. Det föreslås att ljusterapi även kan ha effekt vid icke årstidsbunden depression, vilket stöds av merittyngda Cochrane Collaboration, starkt tongivande då det gäller evidensbaserad sjukvård, ett begrepp som blivit ett slags mantra inom modern hälso- och sjukvård. ( A metaanalysis by the Cochrane Collaboration concluded that "for patients suffering from non-seasonal depression, light therapy offers modest though promising antidepressive efficacy ). Graviditetsdepression har behandlats framgångsrikt med ljusterapi av t.ex. prof. CN Epperson m.fl. PMS/PMDD: Ett par lovande studier har gjorts, bl.a. av Raymond Lam ADHD: Man har studerat ljusterapi hos vuxna med ADHD och funnit att vissa av försökspersonerna haft god hälp av ljusterapi mot sina symptom. Alzheimerdepression har även behandlats med ljusterapi. Det finns naturligtvis många situationer då det är av värde att få ordning på den biologiska klockan. Jet lag är en klassiker, liksom skiftarbete och studenters oregelbundna sovvanor, inte minst på helgerna. Mörka arbetsplatser skapar även problem för kroppen att bevara rimlig kontroll på dag och natt. Har Du årstidsbunden depression? Risken finns även om Du lever ett regelbundet liv i normal livsmiljö. Siffrorna varierar lite, men man kan räkna med att 4-5% av alla som bor i Sverige drabbas av depression bara för att det blir mörkt på vintern. Ytterligare ca 15 % känner sig håglösa och energifattiga, lider av winter blues.

4 Symptom på årstidsbunden nedstämdhet: En första förutsättning är att man mår bra under den ljusa delen av året (under förutsättning att man har en sund livsrytm ) och börjar må dåligt ungefär vid samma tid varje år och bra igen (eller t.o.m. lite för bra, blir hypoman som Herb Kern) ungefär samma tid år efter år. Dålig koncentrationsförmåga Låg energi eller utmattning Minskat intresse för vanliga aktiviteter, speciellt sociala aktiviteter. Håglöshet (nedstämd, sorgsen eller ovanligt tyst) Ökad aptit Sug efter komplexa kolhydrater såsom pasta och bröd Viktökning (som ofta går tillbaka på sommaren) Ökad sömn aldrig riktigt utvilad Förlorat intresse för sex Irritabilitet Behandling: American Psychiatric Association rekommenderar ljusterapi som första åtgärd. Svenska myndigheter är ambivalenta även om många psykiatriker av erfarenhet vet vilken betydelse ljusterapin har. SSRI-mediciner ( lyckopiller ), rekommenderas som tillägg till ljusterapi Melatoninaktiverande medicin till natten som tillägg till ljusterpai KBT (kognitiv beteendeterapi), som tillägg till ljusterapi Sunda,, regelbundna levnadsvanor. Ljusterapi: De celler i ögat som ska aktiveras med ljus är mest känsliga för ljus med en våglängd på ca 480 nm. Det är ganska blått ljus, och professor Alfred Lewy slår fast att det inte kan rekommenderas innan man vet mer om vad så intensivt blått kan ge för biverkningar på ögat i övrigt på lång sikt. Därför rekommenderas i första hand fullspektrumljus där det ultravioletta ljuset är bortfiltrerat för att inte

5 riskera t.ex. utveckling av gråstarr (cataract). Enligt konsensus inom den medicinska världen baserad på all forskning som gjorts så innebär medicinsk ljusterapi fullspektrumljus med en ljusintensitet på minst 2500 lux på aktuellt behandlingsavstånd (observera att ljusintensiteten sjunker rätt dramatiskt med ökat avstånd, eller med kvadraten på avståndet). Behandlingstiden är då ca 2 timmar. I många aktuella studier används intensivare ljus upp till lux och bara 30 minuters behandlingstid. Det som hur som s.g.s alltid gäller är morgonljus före klockan 10 på morgonen. I vissa fall kan man komplettera med ljus även senare på dagen. Som tidigare beskrivits så sker mycket av forskningen inom ljusterapi i den nya världen och i Finland. Därför ter det sig naturligt att sälja Innosol ljusterapiutrustning tillverkad i vårt grannland Finland. Utvecklingsarbetet på Innojok baserar sig på insikten om att en utrustning för medicinskt bruk som kommer att ha så stor inverkan på miljön i hemmet både p.g.a. utrustningens storlek och på behovet av s.g.s. daglig anvädning under en lång period av året även måste vara estetiskt tilltalande och smälta in i eller till och med förhöja miljöns estetiska uttryck. Därför är det naturligt att Innosol är ett av de tre största märkena inom ljusterapiområdet i Europa och är störst förutom i Finland även i Frankrike. Med förhoppning om ett allt ljusare liv! Bengt Häggqvist Med. Lic., Leg. Läk. Specialist i psykiatri Specialist i neurologi

6

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Kejsarens nya psykofarmaka

Kejsarens nya psykofarmaka SOKRATEN DEBATT Kejsarens nya psykofarmaka Från lycko-piller till olycks-piller Text: Leif HavnesköldLeg.psykolog/psykoterapeut, specialist i klinisk psykologilärare, handledare samt grundare och rektor

Läs mer

Socialstyrelsen rekommenderar

Socialstyrelsen rekommenderar Att behandla överaktivitet med centralstimulerande medel Barn som är överaktiva, lättdistraherade, ouppmärksamma, lätt blir uttröttade och har problem med att kontrollera sina impulser anses lida av ADHD

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

Förändrad livsmiljö. Naturlig och konstgjord strålning

Förändrad livsmiljö. Naturlig och konstgjord strålning Mobiler, trådlösa telefoner och hälsa Uppdaterad febr. -09. Texten finns på www.ladberg.se Av Gunilla Ladberg, fil. dr. pedagog, författare till bl.a. boken Den mänskliga hjärnan en upptäcktsfärd. Här

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING Populärvetenskaplig kunskapsöversikt I skuggan av sig själv PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING 2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap En serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter

Läs mer

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT 21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT En samling texter skrivna av några av Sveriges psykologer Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 5. Det finns hjälp att få 7. Vi vet hur läskigt

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kvinnors hälsa Svenska kvinnor har den högsta höftfrakturrisken i världen Benskörhet, osteoporos, beror på att skelettet med åldern försvagas

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona.

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning hemma. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Lättare att Text: Liselotte Rönnholm, Eva Olsson Foto: Per Johansson,

Läs mer

Sub-Saharan African experiences. Solomon Rataemane, Department of Psychiatry, University of Limpopo, Sydafrika.

Sub-Saharan African experiences. Solomon Rataemane, Department of Psychiatry, University of Limpopo, Sydafrika. World Psychiatric Association International Congress arrangerades 1-5 sept 2010 i Beijing av WPA med 134 medlemsländer. Den hade temat "Global psychiatry at the frontier: sharing the future". Resursenheten/AIR

Läs mer

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

tema. ...miljarder kronor, drygt, sålde apoteken läkemedel för under 2012. Diagnoserna blir allt fler, och läkemedel är den vanligaste behandlingen.

tema. ...miljarder kronor, drygt, sålde apoteken läkemedel för under 2012. Diagnoserna blir allt fler, och läkemedel är den vanligaste behandlingen. tema. Medikalisering NUMMER 1 2014 35...miljarder kronor, drygt, sålde apoteken läkemedel för under 2012. Diagnoserna blir allt fler, och läkemedel är den vanligaste behandlingen. 28 Medikalisering. Diagnoserna

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Vi Nattvandrare En medlemstidning från Restless Legs (RLS) Förbundet

Vi Nattvandrare En medlemstidning från Restless Legs (RLS) Förbundet Vi Nattvandrare En medlemstidning från Restless Legs (RLS) Förbundet 3 2011 Sid 1 INNEHÅLL Sida RLS-FÖRBUNDET Styrelse Melatonin och RLS 4 RLS och narkolepsi 5 Plåster mot RLS 6 RLS och ADHD 7 CykelVasan

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer