Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige"

Transkript

1 Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter 1. Föreningsstämmans öppnande Ordförande Rolf Berndtson öppnade stämman med ett kort inledningsanförande och hälsade alla deltagare välkomna. 2. Val av ordförande vid föreningsstämman Till ordförande valdes Rolf Berndtson 3. Val av sekreterare vid föreningsstämman Till sekreterare valdes Karin Wieslander 4. Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes Bo Johnsson och Bo Ahnegård 5. Godkännande av kallelse till föreningsstämman Kallelse till stämman ska göras minst två veckor och högst fyra veckor före stämman. Stämman har annonserats i Computer Sweden och funnits publicerad på Dataförenings webb sedan den 29 mars. Stämman godkände kallelsen 6. Godkännande av röstlängd Röstlängd hade upprättats och godkändes. Bilaga 1 7. Styrelsens förvaltningsberättelse Fortsatt arbete med Vision 2010 Den Fjärde Dimensionen, D4D öppnades Aktuellt läge, det är cirka - 16 forum igång - 10 personer som bloggar (runt 65 blogginlägg) - 25 individer som har skrivit något på D4D - 20 filmer från aktiviteter - 10 grupper igång - Besöksstatistiken varierar mellan besök per vecka Artiklar om olika IT frågor har funnits i framför allt CS Fortsatt arbete med olika projekt IT i Sverige 2006, bok och seminarium Medlemsnytta - Medlemserbjudanden - Mässor (bl.a. Sweden ICT week, easyfairs och Internetdagarna) - Medlemskommunikation: e-medlemsbrev, enkäter, nyheter via hemsidan och RSS - Nätverksträffar och många andra aktiviteter - Den Fjärde Dimensionen - Medlemskonvent

2 Dataföreningens Diamanter delades ut i samband med Sweden ICT week i september Dataföreningens ordförande, Rolf Berndtson blev invald som styrelseledamot (vice president) i CEPIS, Council of European Professional Informatics Societies Dataföreningen hade under året 3 dotterbolag: - DF Certifiering, som under 2006 har startat certifiering inom IT Service Management och Software Testing - DF Datakörkortet - Dataföreningen i Sverige Service AB Dataföreningens resultat för 2006 Resultat Dataföreningen i Sverige Intäkter 15,6 Mkr Resultat 2,4 Mkr (varav operativt resultat -0.5 Mkr) Resultat DF Datakörkortet Omsättning 9,1 Mkr Resultat 1,0 Mkr (varav operativt resultat -0.5 Mkr) Resultat före skatt o disp Dataföreningen i Sverige Service AB Omsättning 5,9 Mkr Resultat 0,17 Mkr (varav operativt resultat 0,2 Mkr) Resultat före skatt o disp DF Certifiering AB Omsättning 0,9 Mkr Resultat -1,3 Mkr (varav operativt resultat -1,3 Mkr) Eget kapital i DF-koncernen DF eget kapital och utdelningar per den obeskattat beskattat obeskattat beskattat obeskattatt beskattat obeskattat beskattat Eget kapital i DF Avgår risk i aktier och lån till dotterbolag Eget kapital i DF reducerat för risk Eget kapital i DF Datakörkortet DF Datakörkortet Eget kapital i DF Kompetens DF Kompetens Eget kapital Dataföreningen i Sverige Service AB Dataföreningen i Sv Service AB Eget kapital i DF Certifiering AB Koncernens egna kapital efter schablonskatt

3 Övrigt - Både antalet aktiva medlemmar och antalet aktiviteter ökade under Men det totala antalet medlemmar minskade med 2,2% - Under året har föreningsstyrelsen hållit 7 styrelsemöten 8. Revisorernas rapport Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Birgitta Eklöf, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 9. Godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse Stämman godkände densamma 10. Godkännande av resultat- och balansräkningar Föredragna resultat- och balansräkningar godkändes 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet 12. Föreningsstyrelsens verksamhetsplan för 2007 Planerade centrala aktiviteter Arbete i enlighet med Vision 2010 Medlemsnytta, förmåner, aktiviteter - Löne- och motivationsbarometern, - Medlemskonvent - IT-investeringar, rundabordssamtal - Medlemskommunikation Medlemsrekrytering kretsar och centralt - Gemensamt projekt där alla kretsar deltar. Målgruppen är studenter och rekrytering via företagsledning. Ta fram metoder och material Medlemskoncept Olika slags medlemskap Delta i den allmänna IT-debatten Större synlighet i media Fortsatt arbete med medlemskommunikation, Medlemsenkäter Den Fjärde Dimensionen, D4D - Minst 70% av föreningens medlemmar ska känna till D4D - D4D är känd av de främsta företrädarna för IT-politiken - Antal besök per månad (ej unika) ska öka till stycken användare har nått upp till 300 poäng användare har nått upp till 70 poäng - Minst 100 personer ständigt inloggade IT i Sverige Över 700 sålda böcker E-medborgare Fortsatt deltagande i IT-historieprojektet Fortsatt deltagande i Surfa Lugnt kampanjen Deltagande i internationellt arbete

4 Budget Intäkter 16,6 Mkr Resultat -1,0 Mkr (Efter royalty 1,0 Mkr) Utbetalning till kretsar Oförändrat 200 kr per medlem enligt särskild fördelningsmodell Budget DF Certifiering Intäkter 4,2 Mkr Resultat 0,2 Mkr Budget DF Datakörkortet Intäkter 10,1 Mkr Resultat 0,3 Mkr Budget Dataföreningen i Sverige Service AB Intäkter 4,5 Mkr Resultat 0,1 Mkr 13. Val av ordförande och fastställande av ledamöter i föreningsstyrelsen Stämman beslutade enligt valnämndens förslag att välja Rolf Berndtson till ordförande på 1 år. Stämman fastställde också ledamöterna i föreningsstyrelsen som är samma personer som är valda till ordförande i respektive krets. Södra Västra Östra Stockholm Mitt Norra Suppleanter Stockholm Mitt Micael Gustafsson, Knowledge Partner Syd AB Thure Bergström Joakim Nejdeby, Linköpings Universitet Fredrik Runnquist, Swedbank AB Magnus Näsholm, Sogeti AB Leif Häggmark, Skebit AB Ulf Jacobsson, Stockholms Läns Landsting Joakim Akre, Office Data Dalarna 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja: Till auktoriserad revisor: Birgitta Eklöf, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (omval) Per-Erik Molander, Per-Erik Molander & Partner AB (omval) Revisorsuppleant: Maria Wergedahl, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (omval) Lars Dykert, LRD Revision & Rådgivning (omval) 15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

5 Stämman beslutade att godkänna förslaget om förändrat styrelsearvode för Dataföreningens styrelse - Ordföranden 1 Basbelopp / år - Ledamot 0,5 Basbelopp / år - Suppleant 0,25 Basbelopp / år Bolagsstyrelse - Ordförande 1 Basbelopp / år - Ledamot 0,5 Basbelopp / år 1 Prisbasbelopp = :- för Val av ordförande i valnämnd för nästa föreningsstämma Föreslogs och valdes Björn Nilsson 17. Övriga frågor Kontinuitet på ordförandeposten - Dataföreningen är en mångdimensionell och stor förening och det tar tid att komma in i verksamheten och ett ordförandebyte behöver planeras långsiktigt. Valnämnden föreslås få i uppdrag att utarbeta ett förslag som ger kontinuitet. Stämman tillstyrkte detta. Avgående ordförande för Mittkretsen Mona Fernelius, avgående ordförande för Stockholmskretsen, Kenneth Kordelius avtackades med blommor och present. 18. Avslutning Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman. Rolf Berndtson Mötesordförande Karin Wieslander Mötessekreterare Bo Johnsson Justeras Bo Ahnegård Justeras

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernresultaträkning

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2008.01.01 2008.12.31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer