Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning Konsumentnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34"

Transkript

1 Beredning Konsumentnämnden Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressmeddelande från Regeringskansliet, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Undvik dyra mobilräkningar under semestern Ny smart webbplats för ekonomiintresserade Spara tusenlappar på att byta elavtal KO stämmer Sova AB för vilseledande marknads föring Konsumentverket listar miljöbilar och de koldioxid snålaste bilarna 2010 KO företräder Hammarö Energis drabbade kunder Svårt att förstå när försäkringen behövs Ung Konsument på Peace & Love Solglasögon ofta felmärkta Ryanairdomen överklagas Konsumenter behöver sina vägledare Svårt jämföra priser och villkor för telefoni Ingen avgift när du betalar med kontokort Betala inte faktura från Waplotto/Euromillions om du inte beställt tjänsten Flyhome i konkurs information till drabbade rese närer Betala inte om du får hot om inkasso från Waplotto/ Euromillions om du inte beställt tjänsten Brio återkallar leksaker Tävling hjälper elever få koll på cashen

2 Beredning Konsumentnämnden Pressmeddelande från Regeringskansliet Åtgärder mot problemen med sms-lån Beslut från Länsstyrelsen Beslut för ansökan om allmän kameraövervakning för G4S Cash Solution AB Beslut för ansökan om allmän kameraövervakning för HSB Norr Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

3 Beredning Konsumentnämnden Ärende- och telefonstatistik Bilaga: Statistikblad Statistiken per den visar att verksamheten har handlagt ärenden. 60 av dessa är skuldsaneringsärenden. Totalt är det 325 färre antal ärenden än under samma period När det gäller indelning per ämnesområde så har klagomålen på boendefrågor ökat från 16,8 % till 19,9 %. Klagomålen på fordon och transporter ligger på samma nivå som 2009, 19 %. De flesta klagomålen rör dessa två ämnesområden. Telefonstatistiken för juni, juli och augusti visar på fortsatt få missade samtal. Under juli månad är andelen samtal besvarade av telefonist eller talsvar större än normalt. Detta beror på att det är mer upptaget/hänvisat under semestertiden. Nämnden beslutar att lägga ärende- och telefonstatistiken till handlingarna.

4 Beredning Konsumentnämnden Ekonomisk rapport Bilaga: Ekonomisk rapport Den ekonomiska rapporten för juli månad visar på ett litet överskott. Nämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten och att lägga den till handlingarna.

5 Beredning Konsumentnämnden Delårsrapport Bilaga: Delårsrapport Delårsrapporten redovisas på sammanträdet, då uppgifterna inte är tillgängliga när föredragningspromemorian skickas ut. Verksamheten visar på ett stort överskott. Det beror på att avdelningen sålt konsumentvägledaretjänster till Bodens kommun. I övrigt sker verksamheten enligt plan. Nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten och att lägga den till handlingarna.

6 Beredning Konsumentnämnden Övergripande granskning av konsumentnämnden 2010 Bilagor: Frågor/diskussionsområden till konsumentnämnden, brev från revisorerna med gemensamma frågor till samtliga nämnder och styrelser Den övergripande granskningen kommer, liksom tidigare år, att genomföras i dialog med nämnden. Vid mötet med nämnden den kl önskar revisorerna samtala med nämndsledamöterna kring ett antal frågeställningar som bifogas. Vid mötet kommer även att finnas utrymme att diskutera andra aktuella frågor. För år 2010 har revisorerna beslutat att begära in skriftliga svar på ett antal övergripande frågor som behandlar styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll. Nämndens skriftliga svar skall, efter behandling i nämnden, skickas in senast Revisorerna samtalade med nämndsledamöterna kring de utsända frågorna. Vid mötet diskuterades även andra aktuella frågor. Nämnden beslutar att behandla revisorernas frågor på nämndssammanträdet den och att för övrigt lägga den övergripande granskningen till handlingarna. Skriftligt svar kommer att lämnas till revisorerna senast

7 Beredning Konsumentnämnden Yttrande över ansökan om allmän kameraövervakning Bilaga: Ansökan om allmän kameraövervakning Länsstyrelsen har sänt ansökan om allmän kameraövervakning för yttrande. Ansökan avser Norrbottensmedia, Robertsviksgatan 5, som ansöker om utvidgning av befintligt tillstånd till kameraövervakning av verksamhetens lokaler i Luleå. Övervakningsområdet är privat mark och innefattar lastkaj, fasad samt personalparkering. Det kommer att skyltas privat mark i anslutning till den passage som används av allmänhet. Tillståndet ska även omfatta den del av huset som vetter mot Landstingshuset. Efter denna gavel förvaras bland annat apoteksvaror samt dyr och stöldbegärlig utrustning. Övervakningsområdet ska också omfatta containers som varit utsatta för omfattande skadegörelse i form av bränder. Utökningen omfattar vidare en förlängning av det tidigare tillståndet för de två kameror som övervakar entré och reception. Länsstyrelsen har besökt platsen och bland annat tagit del av övervakningsutrustningen och hur materialet sparas och hanteras. Det finns inget att anmärka på i denna del. Beredningens förslag till nämnden Beredningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan. Övervakningen sker på privat mark och platsen har varit brottsutsatt. Rapporter om incidenter och polisanmälningar lämnas ut på sammanträdet. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag och tillstyrker ansökan om allmän kameraövervakning.

8 Beredning Konsumentnämnden Särskild bevakning av hantverkstjänster Bilaga: Sammanställning av resultat för bevakning av hantverkstjänster Konsumentverket har genomfört en konsumentundersökning och ser i resultaten att mer än 90 % av de konsumenter som anlitat hantverkare är på det hela taget nöjd eller mycket nöjda med det arbete som har utförts. Knappt en femtedel upplever ändå att det var något de inte var helt nöjda med eller som de ville klaga på. Med anledning av det resultatet blev Konsumentverket intresserade av att få veta om det ser likadant ut hos oss vägledare. Av alla typer av missnöje som kan uppstå i vilka fall väljer man att kontakta sin konsumentvägledare? Av dem som kontaktar oss vad är det egentligen som man är missnöjd med? Har man varit bättre eller sämre på att skriva avtal? Har man försökt klaga hos hantverkaren innan man kontaktar oss? Konsumentvägledningen har därför specialbevakat hantverkstjänster. Bevakningen har löpt från och med den 1 mars till den 31 maj Sammanställningen av bevakningen visar att man till exempel haft enbart muntliga överenskommelser i 53 % av fallen. Orsaken till missnöjet var i 70 % av fallen kvaliteten på arbetet och yrkeskunnandet. I 56 % av fallen hade konsumenterna en dialog med hantverkaren innan kontakten med vägledningen togs. Resultatet är sammanställt av Konsumentverket och redovisas i bilaga. Nämnden beslutar att tjänstemännen redovisar resultatet när Konsumentverket sammanställt specialbevakningen för hela landet.

9 Beredning Konsumentnämnden Medborgarförslag om torgplats på Storgatan utanför Åhléns Carina Johansson anför följande i ett medborgarförslag : Mitt förslag är att förlägga torget med torgdagarna på Storgatan utanför Åhléns på det så kallade Nytorget. Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att besluta i ärendet. Tjänstemännen på konsumentvägledningen har fått tillfälle att yttra sig i frågan. De har, tillsammans med ordförande, ställt sig positiva till att flytta torghandeln till Nytorget, under förutsättning att det finns lösningar för transporter, parkeringar med mera. Nämnden ställer sig positiv till förslaget och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

10 Beredning Konsumentnämnden Omregleringen av apoteken Den 1 juli 2009 genomfördes omregleringen av apoteken. Syftet med omregleringen är enligt regeringen att pressa priserna på mediciner, att konsumenterna ska kunna välja mellan olika apotek och att fler ska få möjlighet att driva apotek. Av de elva apotek som finns i Luleå ägs sex av det statliga Apoteket AB, tre ägs av bolaget Apotek Hjärtat och ett av Kronans droghandel. Ett apotek ägs av en småföretagare, men statliga Apoteksgruppen äger en liten del av det. Dessutom går det sedan en tid tillbaka att köpa till exempel värktabletter i matvarubutiker och på bensinmackar. Nu är det tänkt att även det statliga Apoteket AB till viss del ska förändras och tas över av franchiseföretagare. Det innebär att Apoteket AB är franchisegivare, som äger affärskoncept och varumärke. Företagaren å sin sida hyr det konceptet för att få använda varumärke och varuutbud. Läkemedelsverket är den myndighet som har tillsynsansvar för apoteken. Verket ger tillstånd till de nya apoteken och ska kontrollera att reglerna efterlevs. Bland annat måste det alltid finnas minst en farmaceut närvarande. Konsumentverket har tillsammans med Konkurrensverket fått i uppdrag att följa utvecklingen av priser, service och tillgänglighet. Den rapporten ska vara klar senast den 31 december Nämnden beslutar att avvakta Konsumentverkets och Konkurrensverkets rapport.

Pressmeddelande från Regeringskansliet

Pressmeddelande från Regeringskansliet Beredning 2007 10 10 34 34 Konsumentnämnden 2007 10 24 34 34 Meddelanden (7 bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Nya regler sätter stopp för semesterskojare 2007 06 07 KO förbjuder reklam för

Läs mer

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Beredning 2007 11 28 48 49 Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Meddelanden (bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Sverige kräver förbud mot farliga magneter 2007 10 09 Ungas sms lån kartläggs i

Läs mer

Information om uppföljning av nämndernas uppdrag enligt lag om skydd mot olyckor år 2013

Information om uppföljning av nämndernas uppdrag enligt lag om skydd mot olyckor år 2013 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 10 Information om uppföljning av nämndernas uppdrag enligt lag om skydd mot olyckor år 2013 Informationen läggs Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Beredning 2012-05-31 20 20 Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Tydligare regler

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt Dina räddare här får du gratis Räddaren i nöden? Finansbranschen har faktiskt flera. Hit kan du vända dig om du känner dig lurad av din bank eller är missnöjd med din teleoperatör. AV KARIN ARNELL Konsumenter

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer