Pressmeddelanden från Konsumentverket. Miljönämndens beslut om GMO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelanden från Konsumentverket. Miljönämndens beslut om GMO 2009 09 17"

Transkript

1 Beredning Konsumentnämnden Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Miljönämnden, beslut från Kommunstyrelsen, skrivelse från kommunrevisionen/kpmg, skrivelse från Livsmedelsverket Pressmeddelanden från Konsumentverket Få tycker det är lätt att vara miljövänlig Nå all konsumentinformation från en plats KO välkomnar dom i Göta hovrätt Seger för KO Mobillån i Sverige AB bötfälls Nya bilars klimatpåverkan fortsätter att minska Miljönämndens beslut om GMO Kommunstyrelsens beslut om departements promemorian Konsumenttjänster Skrivelse från Kommunrevisionen/KPMG Granskning av intern kontroll Skrivelse från Livsmedelsverket Azofärgämnen i livsmedel Nämnden beslutar att lyfta ut meddelandena Miljönämndens beslut om GMO och skrivelsen från Livsmedelsverket samt Konsumentverkets pressmeddelande Nå all konsumentinformation från en plats och göra egna ärenden av dem. De blir 47,48 och 49. Övriga meddelanden läggs till handlingarna.

2 Beredning Konsumentnämnden Ärendestatistik Bilaga: Statistikblad Verksamheten har handlagt ärenden till och med Det ger en prognos på ungefär samma ärendemängd som När det gäller telefonstatistiken så är den fortsatt god med bara 1 % obesvarade samtal. Nämnden beslutar att lägga ärendestatistiken till handlingarna.

3 Beredning Konsumentnämnden Ekonomisk rapport Bilaga: Ekonomisk rapport Den ekonomiska rapporten för perioden till och med visar på ett stort överskott. Överskottet beror på att verksamheten sålt konsumentvägledartjänster till Bodens kommun. Nämnden beslutar att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

4 Beredning Konsumentnämnden Yttrande över ansökan om allmän kameraövervakning Bilaga: Ansökan om allmän kameraövervakning Länsstyrelsen har skickat ansökan om allmän kameraövervakning för yttrande. Ansökan avser Norrbottens Media, Robertsviksgatan 5 i Luleå som ansöker om utvidgat tillstånd till kameraövervakning. Ansökan avser tre nya kameror för bevakning av huvudentré, parkering samt innergård och del av personalparkering. Ändamålet med övervakningen är att minimera risken för inbrott och skadegörelse. Mediehuset innehåller mycket dyrbar teknik och stöldbegärligt material. Dessutom är personalens säkerhet högsta prioritet. Personal arbetar i huset dygnet runt. Det finns ofta hotbilder av olika slag mot media genom dess journalistiska arbete med publicitet kring brott och andra händelser i samhället. Brottspreventiva åtgärder som vidtagits är kodlåsssytem, larm och belysning runt om och i fastigheten samt kameraövervakning av huvudentrén. Ordförande har på delegation beslutat tillstyrka ansökan med motiveringen att all övervakning sker på Norrbottens Medias egen tomt. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

5 Beredning Konsumentnämnden Yttrande över ansökan om allmän kameraövervakning Bilaga: Ansökan om allmän kameraövervakning Ansökan avser Nordiska Bil AB i Luleå som söker tillstånd till övervakning av Nordiska Bils kundparkering på Gammelstadsvägen 23. Ändamålet med övervakningen är att förhindra skadegörelse, inbrott och stöld på parkeringen. Åtgärder har gjorts för att försöka förhindra brott genom att sätta upp stängsel runt om parkeringen. Ordförande har tagit beslut på delegation. Ansökan tillstyrkes ej med följande motivering: En del kameror är riktade/når ut till allmän plats. Detta gäller bland annat Gammelstadsvägen och Delfingatan. Yttrande från skyddsombud saknas. Otydlig ritning över kamerornas placering och räckvidd. Den färgmarkering som hänvisas till i texten saknas på ritningen. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6 Beredning Konsumentnämnden Konsumentvägledarföreningens utbildningsdagar 2010 Nästa års konsumentdagar hålls i Luleå den 23 till 25 mars. Inbjudan beräknas komma i december. Eftersom konferensen hålls i Luleå kan det möjliggöra att ett större antal nämndsledamöter kan deltaga. Beredningens förslag till nämnden Beredningen föreslår nämnden att besluta om antal deltagare till konferensen. Nämnden beslutar att tre ledamöter från Socialdemokraterna och två ledamöter från alliansen får deltaga i utbildningsdagarna.

7 Beredning Konsumentnämnden Reklamregler gäller för alla även kommuner Bilaga: Pressmeddelande från Konsumentverket Konsumentverket har skrivit ett pressmeddelande om reklamregler. En kommun i Sverige har delat ut reklam till skolbarn och har därmed gjort en överträdelse mot en av de punkter som finns i marknadsföringslagens så kallade svarta lista. Punkten säger att det är förbjudet att direkt uppmana barn att handla. Beredningen förslår nämnden att ta upp ämnet till diskussion. Nämnden beslutar att delge övriga nämnder samt kommunstyrelsen pressmeddelandet för kännedom.

8 Beredning Konsumentnämnden Möte om torghandel Den 1 oktober hölls ett möte med Luleå & Co och torghandlarna. Ordförande Eva Hedesand Lundqvist och tjänsteman Linda Häggström deltog i mötet. Anledningen till sammankomsten var att det behövdes en diskussion om hur de så kallade Skördedagarna på Köpmantorget ska organiseras och marknadsföras. Tidigare år har Hushållningssällskapet varit den som anordnat och marknadsfört dagarna. Denna höst stod Luleå & Co för marknadsföringen och organiserade anmälningarna till dagarna. De upplevde att det var svårt och tidsödande att få kontakt med torghandlarna eftersom de inte har någon förening eller talesman. Samtidigt framkom klagomål från torghandlarna att de upplevde det för dyrt att stå på torget dessa fredagar. Det framkom på mötet att LRF kunde tänka sig att ta över ansvaret för att anordna Skördedagarna. Det beslutades att representanter för LRF och Luleå & Co skulle träffas för att komma överens om tagen framöver. På sammanträdet berättade Marianne Björn (C) att LRF tar över ansvaret för Skördedagarna nästa år. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

9 Beredning LULEÅ KOMMUN Konsumentnämnden Genetiskt organiserade organismer GMO Bilaga: Miljönämndens beslut Konsumentnämnden har fått svar på sin skrivelse om GMO till Miljönämnden. Miljönämnden beslutar att miljökontoret tar med sig frågan om ett eventuellt projekt till nästkommande planering, inför 2010 års arbeten inom livsmedelsområdet. Om Livsmedelsverket planerar att ha ett riksprojekt år 2010 kring GMO, så är det särskilt intressant att delta eftersom det ger en större bild av hur det ser ut i landet, skriver miljönämnden. Nämnden beslutar att lägga miljönämndens beslut till handlingarna.

10 Beredning LULEÅ KOMMUN Konsumentnämnden Azofärgämnen i livsmedel Bilaga: Livsmedelsverket skrivelse Konsumentnämnden har fått svar på sin skrivelse om Azofärgämnen i livsmedel från Livsmedelsverket. Nämnden beslutar att delge miljönämnden skrivelsen för kännedom.

11 Beredning LULEÅ KOMMUN Konsumentnämnden Nå all konsumentinformation från en plats Bilaga: pressmeddelande från Konsumentverket Konsumentverket har lanserat en ny webbplats med ett nytt tankesätt. All konsumentinformation från svenska myndigheter ska vara nåbar via På webbplatsen finns också den nya webbtjänsten Budgetkalkylen som ska hjälpa hushållen att få ordning i plånboken. Nämnden beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att kontakta Luleå kommunens webbansvariga för att lägga ut Budgetkalkylen på Luleå kommuns startsida.

Pressmeddelande från Regeringskansliet

Pressmeddelande från Regeringskansliet Beredning 2007 10 10 34 34 Konsumentnämnden 2007 10 24 34 34 Meddelanden (7 bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Nya regler sätter stopp för semesterskojare 2007 06 07 KO förbjuder reklam för

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Beredning 2010-08-27 29 34 Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressmeddelande från Regeringskansliet, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden

Läs mer

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Beredning 2007 11 28 48 49 Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Meddelanden (bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Sverige kräver förbud mot farliga magneter 2007 10 09 Ungas sms lån kartläggs i

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

Information om uppföljning av nämndernas uppdrag enligt lag om skydd mot olyckor år 2013

Information om uppföljning av nämndernas uppdrag enligt lag om skydd mot olyckor år 2013 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 10 Information om uppföljning av nämndernas uppdrag enligt lag om skydd mot olyckor år 2013 Informationen läggs Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Beredning 2012-05-31 20 20 Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Tydligare regler

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning INNEHÅLL Hur skulle du döma? Rätt vägledning för nytt badrum När får skräpet slängas? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Nummer 8 September 2011 Illustration:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer