Pressmeddelande från Regeringskansliet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från Regeringskansliet"

Transkript

1 Beredning Konsumentnämnden Meddelanden (7 bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Nya regler sätter stopp för semesterskojare KO förbjuder reklam för adrenalinstinn bensin KO stoppar reklam för miljövänlig bil Internetleverantören Hemmanet i konkurs Konsumentverket stödjer utanförskapsområden KO förbjuder otillåten reklam Snålaste bilarna Reklam för snabba sms lån stoppas Mattel återkallar farliga leksaker Många frågetecken kring Phuket resa Konsumentverket granskar farliga leksaker Krångliga avtalsvillkor för finansiella tjänster Lär unga bli kritiska konsumenter Mattel återkallar fler farliga leksaker Nationell säkerhetskonferens i Larlstad Konsument Europas webbplats funkar nu för alla Miljoner att söka för utanförskapsområden Inget bly hittat i testade leksaker Konsumentombudsmän på offensiven Nybilsguiden på nätet nu med nya funktioner KO företräder i grupptalan mot elbolag KO sätter stopp för stor förpackning Revidering av torghandelsstadga för Luleå kommun Länsstyrelsens granskning av ordningsföreksrifterna för torghandeln i Luleå kommun Pressmeddelande från Regeringskansliet Samlad information om boendefrågor

2 Beredning Konsumentnämnden Länsstyrelsens beslut om tillstånd till kameraövervakning McDonald s Skogsvallens idrottsanläggning Bilarenan AB Luleå Lokaltrafik Parkeringshuset, Kulturens Hus Bilkompaniet Clas Ohlson AB Förteckning över anmälan/tillstånd till kameraöver vakning inom Luleå kommun Länsstyrelsens beslut om beviljat stöd till kommersiell service för JML Livs Handelsbolag (Klöverträsk Livs) Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

3 Beredning Konsumentnämnden Delårsrapport per den Nämnden redovisar fortfarande ett underskott vid den andra delårsredovisningen. Det ligger helt i linje med den ekonomiska planen. Förklaringen ligger i att nämndens utbildningskostnader för både tjänstemän och politiker ligger på våren I övrigt följer nämnden sin uppsatta budget. Beredningen föreslår nämnden att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna. Nämnden beslutar enligt beredningens förslag och lägger delårsrapporten till handlingarna.

4 Beredning Konsumentnämnden Ekonomisk rapport per den Nämndens ekonomi är nu planenligt i balans, då vårens underskott jämnats ut med tiden. Beredningen föreslår nämnden att godkänna rapporten. Nämnden beslutar enligt beredningens förslag och godkänner rapporten.

5 Beredning Konsumentnämnden Ärendestatistik per den Statistiken för perioden visar på ett något lägre antal ärenden än föregående år. När det gäller klagomål är fordon och transporter det största ämnesområdet, följt av boendefrågor. När det gäller information är boendefrågor det största ämnesområdet, följt av hem och hushållsprodukter. Beredningen föreslår nämnden att godkänna informationen. Nämnden beslutar enligt beredningens förslag och lägger med godkännande informationen till handlingarna.

6 Beredning Konsumentnämnden Övergripande granskning av konsumentnämnden 2007 Den övergripande granskningen av verksamheten vid nämnderna i Luleå kommun kommer, liksom tidigare år, att genomföras i dialog med nämnderna. Granskningen för 2007 kommer i första hand att fokuseras på frågor inom områdena intern kontroll och hållbar utveckling. För några av nämnderna kompletteras de gemensamma frågorna med några ytterligare frågor/ diskussionsområden inom nämndens verksamhetsområde. I frågorna ingår också uppföljning av förbättringsområden från föregående års granskning. Frågorna inklusive beskrivning bifogas. I år fokuserar revisorerna på frågor kring internkontroll, hållbar utveckling och hållbart samhällsbyggande. Revisorerna har bokat ett möte med nämnden kl Vid mötet önskar revisorerna samtala med nämndsledamöterna kring de utsända frågorna. Frågorna kan komma att kompletteras med vid tiden andra aktuella frågeställningar. Nämnden beslutar att lägga granskningen av nämnden till handlingarna.

7 Beredning Konsumentnämnden Yttrande över ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning Länsstyrelsen har skickat ansökan om kameraövervakning för yttrande. Ansökan avser Luleå Kommun/Tekniska förvaltningen som ansöker om tillstånd för kameraövervakning av parkeringshuset under Kulturens Hus. I nuvarande tillstånd för p huset ser man i dag att det finns en lucka i driftövervakningen. Vid infarten/utfarten finns det två snabbportar som går upp/ned när bilarna kör in/ut och det har varit störningar i portarna som gör att kunderna varken kan köra in eller ut. Med en kamera som riktas mot portarna skulle Karpens personal se när det blir problem och kunna ringa ut behörig personal. I dag får detta ske via telefon från receptionen i Kulturens Hus eller från en kund, vilket tar ca 20 minuter extra. Ansökan gäller en kamera med fast optik riktad mot portarna från ca 20 meters avstånd. Övervakningen sker under samma tider som gäller nuvarande tillstånd Ordförande har i delegation tillstyrkt ansökan. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

8 Beredning Konsumentnämnden Yttrande över ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning Länsstyrelsen har skickat ansökan om kameraövervakning för yttrande. Ansökan avser Clas Ohlson AB, Storgatan i Luleå. Enligt lagen (1198:150) om allmän kameraövervakning får en övervakningskamera efter anmälan sättas upp för allmän kameraövervakning i en butikslokal om övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik. Clas Ohlson AB ansöker om kameror med rörlig optik och dessa förutsätter tillstånd. Syftet med övervakningen är att avvärja brott samt förbättra medarbetarnas säkerhet. Det finns varularm och civila väktare vid enstaka tillfällen, vilket ej anses som tillräckligt. Övervakningen kommer att ske dygnet runt och digital inspelning kommer att ske på hårddisk. Ordförande har i delegation tillstyrkt ansökan. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

9 Beredning Konsumentnämnden Yttrande över ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning Länsstyrelsen har skickat ansökan om kameraövervakning för yttrande. Ansökan avser Riksbyggen Brf Krongården som ansöker om tillstånd till kameraövervaknng av garagen. Syftet med övervakningen är att förhindra inbrott samt skadegörelse som klotter, åverkan med mera. Garagen är insynsskyddade från lägenheterna och kamera skulle vara ett utmärkt alternativ. Övervakning önskas dygnet runt. Kameran ska vara fast och medger ingen riktning eller avlyssning. Inspelningen lagras digitalt minst tre dygn. Styrlesen i Brf Krongården får tillgång till inspelningen. Ordförande har i delegation tillstyrkt ansökan. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

10 Beredning Konsumentnämnden Yttrande över ansökan om servicebidrag Länsstyrelsen har skickat ansökan om servicebidrag för yttrande. Ansökan avser Klöverträsk Livs som söker bidrag med kronor. Skälet till ansökan är att upprätthålla service och livsmedel till kommunens invånare. Lanthandeln är en viktig instans i infrastrukturen på landet. Ordförande har i delegation tillstyrkt ansökan. Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

11 Beredning Konsumentnämnden Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för konsumentnämnden Nämndens nuvarande arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan är upprättad Den behöver revideras. Tjänstemännens förslag på ny arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för konsumentvägledning, budgetrådgivning och skuldsanering bifogas. Beredningen föreslår nämnden att godkänna den nya arkivbeskrivningen och dokumenteringsplanen. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag och lägger med godkännande den nya arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen till handlingarna.

12 Beredning Konsumentnämnden Nöjd kund mätning Nämnden har under de senaste tre åren gjort en nöjd kund enkät. Eftersom verksamheten och budgeten inte är så stor föreslår beredningen nämnden att göra denna mätning vart annat år i fortsättningen. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag att göra nöjd kundmätning vart annat år.

13 Beredning Konsumentnämnden Utskick av nämndens protokoll En kommunfullmäktigeledamot har i en motion föreslagit att nämnderna ska skicka ut största möjliga mängd handlingar och protokoll per e post. Beredningen föreslår nämnden att besluta att protokollen inte längre skickas ut till ledamöterna. Protokollen finns tillgängliga på Luleå kommuns hemsida. Föredragningspromemorian skickas till samtliga ledamöter per post som tidigare. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag att protokollen inte skickas ut till ledamöterna i fortsättningen.

14 Beredning Konsumentnämnden Samarbetet med Piteå och Skellefteå konsumentverksamheter Den 19 september var två tjänstemän och två politiker från Luleå på en gemensam utbildningsdag i Skellefteå, Konsumenten och boendet. Deltagande tjänstemän och politiker redogör för utbildningen på sammanträdet. Beredningen föreslår nämnden att besluta att det politiska samarbetet i fortsättningen ska avse utbildning och information till ledamöterna. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag att det politiska samarbetet endast ska avse utbildning eller information till ledamöterna.

15 Beredning Konsumentnämnden Uppföljning av torghandeln Nämnden har tidigare beslutat att följa upp sommarens torghandel under hösten. Då det fortfarande pågår torghandel och en mindre ombyggnation på Köpmantorget, bl a med uppmärkning av torghandelsplatserna, föreslår beredningen att avvakta med uppföljningen till nästa nämnd. Nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag och ger tjänsteman Linda Häggström i uppdrag att kontrollera med Tekniska förvaltningen samt kommunjuristen om kommunen kan reglera uthyrandet av platserna på Köpmantorget.

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Beredning 2007 11 28 48 49 Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Meddelanden (bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Sverige kräver förbud mot farliga magneter 2007 10 09 Ungas sms lån kartläggs i

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2012-05-31 20 20. Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Beredning 2012-05-31 20 20 Konsumentnämnden 2012-06-13 20 20 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden från Konsumentverket Tydligare regler

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen.

Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen. Motion inför Brf Bågens stämma 2009 Föreningens webbsajt Den nya webbsajten har tyvärr haft uppgifter som brutit allvarligt mot såväl personuppgiftslagen (PUL) som konsumentskyddslagen. Datainspektionen

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer