Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar"

Transkript

1 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Byggsamverkan Kronoberg Dagvattenseminarium Alvesta Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar Lars-Erik Widarsson Firma LE Widarsson och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)

2 Sjölund utanför Helsingör där vattnet skapar magi en naturlig sjö men skulle kunnat vara en sjö med dagvatten som finansierats med tomtpriset och skötts av en gemensamhetsanläggning med kommunen som delägare

3

4 Framgångsfaktor *** skapa mervärden med vatten och ta betalt för detta *** Många kommuner har problem med ekonomin. Ta betalt när ni skapar attraktiva miljöer och säljer tomter. Låt de som hela tiden har det attraktivaste miljöerna och därigenom även får de största värdeökningarna vara med och betala för anläggande samt drift och underhåll.

5

6 Pilängen äldreboende i södra delen av Malmö där vattnet ökar upplevelsen och höjer livskvalitén

7 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Byggsamverkan Kronoberg Dagvattenseminarium Alvesta Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar Lars-Erik Widarsson Firma LE Widarsson och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)

8 Exemplet Mariastaden i Helsingborg

9 Framgångsfaktor Samarbete mellan va, park och gata i alla projekt som innefattar allmän platsmark nyanläggning, förnyelse mm för att använd allmän platsmark effektivt med multifunktionella anläggningar med breddad finansieringsgrund rena det mest förorenade dagvattnet från gator, vägar och parkeringar

10 Vi behöver gå från lösningar med brunnar och ledningar till att leda dagvatten från markytor till gräsklädda svackdiken över dränerade makadamstråk alternativt långsträckta våtmarksstråk fram till en damm

11 Ledstjärna Öppen hantering av dagvatten är i stort sett alltid den bästa lösningen Fördröjer avrinningen, reducerar mängden dagvatten, ökar säkerheten mot översvämningar, förbättrar kvalitén, skapar mervärden och höjer fastighetsvärdet Håll kvar vattnet nära markytan

12 Mariastaden i Helsingborg vattenutkastare, dränerande stråk, våtmarksstråk, dagvattendammar och bräddningsfunktion

13

14

15

16

17

18

19

20 Mamma måste vi gå hem - bara en liten stund till En högtidsstund som är barnens rättighet. FN deklaration: Barn har rätt till en säker och utvecklande uppväxtmiljö.

21 Reglerat utlopp till känslig ravin

22 Bräddavlopp via svacka ut i skog

23

24

25 Vattensäkerhet

26 Statistiken i tabell från referensen Schyllander, Jan et. al STATISTIK OCH ANALYS - Varför drunknar barn? - En retrospektiv studie över barn som drunknat i Sverige MSB <http://www.dinsakerhet.se/global/pdf/barn_unga/0139_10_varfor_drunknar_barn.pdf > (Läst: ) Men först några vattenmiljöer

27 Grundsund på Skaftölandet i Lysekils kommun sommarort vid havet men också många permanent boende

28 Grundsund Karta:www.hitta.se På liknande platser bor många barn i Sverige längs havet, sjöar, vattendrag och kajer utan att det finns staket

29 Plats 0-6 år Analys av behov Antal Hamn och kanal 1 Hav, sjö, älv - ej badplats 2 Badplats 10 Bil i vatten 3 Snöskoter, spark, gått på is 6 Simbassäng 1 Badkar 5 Pool, trädgårdsdamm 9 Annan damm 8 Totalt 45 Tabell 1. Antal drunknade barn period efter plats och åldersgrupp. Källa: Rättsmedicinalverket. (Schyllander et. al. 2010) Genomgång av polisrapporter.

30 Plats 0-6 år Analys av behov Antal Hamn och kanal 1 Risken uppenbar tillsyn liten risk Hav, sjö, älv - ej badplats 2 Risken uppenbar tillsyn liten risk Badplats 10 Ej staket men tillsyn Bil i vatten 3 Ej staket ev. räcke, riskmedvetenhet Snöskoter, spark, gått på is 6 Ej staket men riskmedvetenhet Simbassäng 1 Ej staket men tillsyn Badkar 5 Ej staket men tillsyn Pool, trädgårdsdamm 9 1) Tillsyn även om det finns staket runt egen eller grannes pool eller runt tomt Annan damm 8 Kanske även här tillsyn gör en analys Totalt 45 1) Verifierat exempel: ej fyllt 3 år klättrade över staket som var 1,05 m högt 1) Verifierat exempel: ej fyllt 5 år klättrade över staket som var 2,0 m högt

31 Plats 0-6 år 7-17 år Antal Antal Hamn och kanal 1 3 Hav, sjö, älv - ej badplats 2 5 Badplats Bil i vatten 3 4 Snöskoter, spark, gått på is 6 7 Simbassäng 1 6 Badkar 5 5 Pool, trädgårdsdamm 9 0 Annan damm 8 0 Totalt Avgörande faktorer Vuxnas kunskap, tillsyn och riskmedvetenhet Äldre barns självkännedom vattenvana och Riskmedvetenhet + kanske tillsyn Ansvarig vuxens kunskap, tillsyn och uppmärksamhet Tabell 1. Antal och andel drunknade barn period efter plats och åldersgrupp. Källa: Rättsmedicinalverket. (Schyllander et. al. 2010) Genomgång av polisrapporter.

32 Med fysiska åtgärder som inte är säkra omvandlas risken. Risken blir en kameleont. Den finns där men kanske inte i förälderns och barnets medvetande. Foto: Tropicarium Kolmården Photo <a href="http://www.tropicarium.se" title="tropicarium Kolmården">Tropicarium Kolmården</a> Kameleonten tar sitt byte blixtsnabbt om bytet är omedvetet om risken

33 Den falska tryggheten Kameleonten och utvecklingshämmaren? Vattendjup i strandkanten ca 2 dm (min uppskattning)

34 Den falska tryggheten Ska kommunen verkligen försöka ta över förälderns ansvar och misslyckas?

35 Rekommenderad utformning av dagvattendammar i bostadsmiljö Dammar kräver vuxennärvaro för små barn. För de lite äldre behövs riskmedvetenhet vattenvana och simkunnighet lek glädje lärande utveckling början på riskträning och självkännedom Flacka slänter Makadam Fast botten Detta foto: Charlotte Wimark

36 1 MSB https://www.msb.se/sv/produkter--tjanster/publikationer/publikationer-fran- MSB/Guide-till-okad-vattensakerhet/ 2 Vattenvett är en bra artikel i tidskrift från Movium

37 Framgångsfaktor vattensäkerhet Skapa en vattensäkerhetsgrupp i kommunen och arbeta med konceptet vattensäker kommun. Ta fram anvisningar för hur de staket som finns ska skötas och lagas.

38 Robusta lösningar

39 Öresund Skälderviken

40 Öresund Skälderviken

41

42

43

44

45

46 46

47

48

49

50

51

52 Öresund Skälderviken

53

54

55

56 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Byggsamverkan Kronoberg Dagvattenseminarium Alvesta Exempel på dagvattenlösningar säkerhet vid vatten och exempel på robusta och multifunktionella lösningar Lars-Erik Widarsson Firma LE Widarsson och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)

57 Exemplet Augustenborg i Malmö

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 Inlopp till kulvert innebär alltid en risk

71 Invallningsföretag

72 Oljeskärm i fördamm

73 Inverterat fartgupp leder över vattnet till den andra sidan

74 för gemensam planering av allmänplatsmark i detaljplaneskedet men även vid all planering av ombyggnad och förnyelse bildar en expertgrupp i skedet när skissarbetet på detaljplaner startar planera så att ni blir nöjda och kämpa för det och kommunen kan känna sig nöjd med sin vattenplanering! Gatu/trafikplanerare Stadsdmiljöplanerare VAplanerare gruppen planerar fördröjning, sekundära avrinningsvägar, ytor för översvämning och multifunktionell markanvändning Planarkitekt

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Drunkningsförebyggande arbete. Kommunenkät 2010

Drunkningsförebyggande arbete. Kommunenkät 2010 Drunkningsförebyggande arbete Kommunenkät 2010 2 MSB:s kontaktperson: Christian Söder, 010-240 54 10 Publikationsnummer MSB237 ISBN 978-91-7383-120-8 3 Förord I Sverige drunknar cirka 100 personer varje

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

DET NYA LANDET En övning om mänskliga rättigheter

DET NYA LANDET En övning om mänskliga rättigheter VAD? I övningen Det nya landet får eleverna reflektera kring de principer som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna. Övningen går ut på att eleverna får ett scenario där de har blivit strandsatta

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö 2 ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö Boverket och

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer