Gunnar Hyltegren. Skola 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Hyltegren. Skola 2011"

Transkript

1 Skola 2011 varför r behövs reformen?

2 Skola varför r behövs reformen? Nuvarande målsystem fungerar ej! SOU 2007:28 Leif Davidsson, Särskild utredare Dagens målsystem har haft många problem sedan starten. Ett av dem är att systemet inte har förståtts av dem som skall arbeta med det, dvs. lärare och skolledare. De nya målbegreppen mål att sträva mot och mål att uppnå har inneburit att mängden mål i läroplanen och i kursplanerna blivit mycket stor. Lärarnas kännedom om alla mål och hur de skall arbeta med dem bedöms som begränsad. Eftersom lärarna ofta är osäkra på hur kursplanerna skall tolkas styrs undervisningen i hög grad av lärarnas egna erfarenheter från tidigare läroplaner. De nationella kursplanernas otydlighet och bristande styrning av ämnesinnehåll har enligt min bedömning lett till att skolan styrs mer av läroböcker och konsultprodukter än av kursplaner. Sammanfattningsvis anser jag att statens otydlighet i sitt budskap till skolorna bidragit till en bristande förståelse av mål- och resultatstyrningens principer. Den otillräckliga styrförmågan i läroplanen och kursplanerna har enligt min bedömning även bidragit till en stor mängd olika lokala tolkningar

3 Tanken om nationella ritningar kvarst kvarstår r dock - kvalitetssäkrar en viss minimikunskap för alla elever - kvalitetssäkrar tävlingen om de bästa metoderna, den bästa organisationen, m.m. Kunskapskrav för - godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 - betyget E i slutet av årskurs 6 - betyget E i slutet av årskurs 9 Konkurrens mellan olika offentliga och fristående skolor - betyget E i gymnasiets kurser

4 Vad gör g r vi nu?

5 Gunnar Hyltegren Sträck på ryggen, lärare!

6 Vi funderar över innebörden av detta Köksgöromål Diskning Matlagning Uppackning Dukning Städning Etc. Recentläsning Råvaruframtagning Verktygsframtagning Maskinhantering Kryddning Etc. Kaffebryggning Kokning Stekning Vispning Infrysning Etc. Filteraptering Vattenpåfyllning Kaffepåfyllning Trattplacering Etc. det konkretas träsk (då språket uteslutande består av namnbegrepp)

7 Vi betänker kunskapens komplexitet 13 stycken kritiska variabler som ligger bakom läsfärdigheten, enligt Lundberg 1. Förmågan till automatiserad ordavkodning vid läsning 2. Läsningsproblemens avtagandefaktor 3. Snabbhet i tillgången till de språkliga segmenten 4. Säkerhet i tillgången till de språkliga segmenten 5. Förmågan att knäcka den alfabetiska koden 6. Förmågan att handskas med språkljuden 7. Precisionen hos den inre representationen av ordens uppbyggnad 8. Tillgängligheten till den inre representationen av ordens uppbyggnad 9. Förmågan att läsa nonsensord snabbt 10. Förmågan att hålla verbalt material i korttidsminnet 11. Förmågan att snabbt benämna bilder på välkända ting, färger eller sifferräckor 12. Förmågan att lära sig hemliga språk 13. Förmågan att avsiktligt byta ut de första konsonanterna i närstående ord

8 Vi erkänner mästarens m tysta kunskap Belussi, Fiorenza (2000). Accumulation of tacit knowledge and division of cognitive labour in the industrial district/local production system. Jena: Max-Planck-Institute for Research into Economic Systems Björklund, Lars-Erik (2008). Från novis till expert: förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Diss. (sammanfattning) Norrköping : Linköpings universitet, 2008 Collins, H. M. (2010). Tacit and explicit knowledge. Chicago: The University of Chicago Press Crowley, William A. (2005). Spanning the theory-practice divide in library and information science. Lanham, Md.: Scarecrow Press Göranzon, Bo, Hammarén, Maria & Ennals, J. R. (red.) (2006). Dialogue, skill and tacit knowledge. Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd Ghafourian Sharif, Pouya & Saffarian, Saman (2010). Evaluation of tacit knowledge elicitation in construction consultant firms. Göteborg: Chalmers University of Technology Haldin-Herrgård, Tua (2005). Hur höra tyst kunskap?: utveckling av en metod för studier av tyst kunnande. Diss. Helsingfors : Swedish School of Economics and Business Administration Holden, Nigel & Glisby, Martin (2010). Creating knowledge advantage: the tacit dimensions of international competition and cooperation. Frederiksberg: Copenhagen Business School Press Holmgren, Kristian (2009). Tolkens tysta kunskap. Härnösand: Härnösands folkhögskola Atkinson, Terry & Claxton, Guy (red.) (2000). The intuitive practitioner: on the value of not always knowing what one is doing. Buckingham: Open University Press Jakobsson Öhrn, Harriet (2005). Berätta din sanning: en förhörsledares projekt i förhör med misstänkt person. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005 Jernström, Elisabet (2000). Lärande under samma hatt: en lärandeteori genererad ur multimetodiska studier av mästare, gesäller och lärlingar. Luleå: Centrum för forskning i lärande, Univ. [distributör] Jones, Barbara & Miller, Bob (2007). Innovation diffusion in the new economy: the tacit component. London: Routledge Kikoski, Catherine Kano & Kikoski, John F. (2004). The inquiring organization: tacit knowledge, conversation, and knowledge creation: skills for 21st-Century organizations. Westport, Conn.: Praeger Nicolini, Davide, Gherardi, Silvia & Yanow, Dvora (red.) (2003). Knowing in organizations: a practice-based approach. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe Krogh, Georg von, Ichijo, Kazuo & Nonaka, Ikujiro (2000). Enabling knowledge creation: how to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation. New York: Oxford University Press Edwards, Richard, Gallacher, Jim & Whittaker, Susan (red.) (2006). Learning outside the academy: international research perspectives on lifelong learning. Abingdon: Routledge Ljungberg, Roland (2008). En resa från det ordlösa: en kartläggning av ett personligt yrkeskunnande. Diss. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2008 Loughran, J. John (2006). Developing a pedagogy of teacher education: understanding teaching and learning about teaching. London: Routledge Jernström, Elisabet & Säljö, Roger (red.) (2004). Lärande i arbetsliv och var dag. Jönköping: Brain Books Messeter, Jörn (2000). Operatörens blick: om inplacering av IT-stöd i erfarenhetsöverföring inom en lokal praxis. Diss. Lund : Univ. Kvale, Steinar (red.) (2000). Mästarlära: lärande som social praxis. Lund: Studentlitteratur Polanyi, Michael (2009). The tacit dimension. University of Chicago Press ed. Chicago: The University of Chicago Press Ruotsala, Helena (2004). In the reindeer forest and on the tundra: modern reindeer management and the meaning of local ecological knowledge. Culture and environments. S Sanchez, Ron (2004). Tacit knowledge versus explicit knowledge: approaches to knowledge management practice. København: Institut for Indusriøkonomi og Virksomhedsstrategi, Handelshøjskolen i København Sigrell, Håkan (2006). På väg mot yrkeskompetens: spår av tyst kunskap och lärande under det kiropraktiska praktikåret. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006 Maynard, Douglas W. (red.) (2002). Standardization and tacit knowledge: interaction and practice in the survey interview. Chichester: Wiley Winbladh, Anna & Bengtsson, Cecilia (red.) (2003). Vem väver kejsarens nya kläder?: en antologi om det praktiska lärandets konst. Stockholm: Stockholms hantverksfören. Etc. Etc.

9 Vi funderar över elevernas rationalitet Två prov per termin, eleven ligger på ett betyg, avslutade moment (trots kopplingar), eleven taktikplanerar Längdhopp Gymnastik Löpning Simning Prov 1. Prov 2. Prov 3. Prov 4. Provresultat Starkt E Svagt E Svagt D Mycket svagt E Lärarens & elevens tolkning ligger på E ligger fortfarande på E ligger nästan på starkt G ligger på E Effekt Tar det lugnt Anstränger sig lite mer Kan nu ta det lugnt igen. Får E i slutbetyg.

10 Vi organiserar om vår v r undervisning Delproven mäter kunskaper som ingår i höjdhopp Längdhopp Gymnastik Löpning Höjdhopp Delprov 1. Delprov 2. Delprov 3. Integration Provresultat Lärarens & elevens tolkning (Betyget sätts endast på integrerade kunskaper i slutet av terminen!) Effekt

11 Vi avskaffar den här h r typen av prov... (?)

Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning Mats Lundgren & Ina von Schantz Lundgren

Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning Mats Lundgren & Ina von Schantz Lundgren Reviewed Article Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning Mats Lundgren & Ina von Schantz Lundgren Abstract Yrkesutbildning skiljer sig från andra former av gymnasieutbildning genom att

Läs mer

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet Johan Lundin Work in progress Comanwo email: johan.lundin@ituniv.se http://www.competencecenter.se/ 1 Kompetens i praktiken Denna korta text

Läs mer

»Lost in translation?» Om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk

»Lost in translation?» Om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg 12 nr 3 s 177 193 issn 1401-6788»Lost in translation?» Om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk PER LINDQVIST OCH ULLA KARIN NORDÄNGER

Läs mer

Lärarprofessionalism på glid Performativ förskjutning av statlig och lärarfacklig utbildningspolicy

Lärarprofessionalism på glid Performativ förskjutning av statlig och lärarfacklig utbildningspolicy Pedagogisk Forskning i Sverige 2010 årg 15 nr 1 s 18 32 issn 1401-6788 Lärarprofessionalism på glid Performativ förskjutning av statlig och lärarfacklig utbildningspolicy LENA SJÖBERG Institutionen för

Läs mer

Om varför begreppet undervisning behöver återerövras

Om varför begreppet undervisning behöver återerövras Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 3, 95 107 Tema: Nya professorer Om varför begreppet undervisning behöver återerövras Silwa Claesson Reclaim Teaching. Today there are challenges associated with

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning.

Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Submitted to the Faculty of Educational Sciences at Linköping University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctorate of Philosophy Studies in Science and Technology Education

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

Åtgärdsprogram för vems skull?

Åtgärdsprogram för vems skull? BRITTA WINGÅRD Åtgärdsprogram för vems skull? Ett exempel på hur de studerandes egna erfarenheter tillvaratas i högre utbildning Individ, omvärld och lärande/forskning nr 36 Britta Wingård Åtgärdsprogram

Läs mer

Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1 2 s 58 69 issn 1401-6788 Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation ANNE-LI LINDGREN ANNA SPARRMAN Tema Barn, Linköpings

Läs mer

Skola utan timplan om lärares tolkning av uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola

Skola utan timplan om lärares tolkning av uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola 1 Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2004:1 Inger Eriksson, FD Lärarhögskolan i Stockholm Marie Jedemark, doktorand Lunds universitet Abstract The issue of this article

Läs mer

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

Elevinflytande i en skola i förändring

Elevinflytande i en skola i förändring Utbildning & Demokrati 2013, vol 22, nr 1, 65 83 Elevinflytande i en skola i förändring Maria Rönnlund Students influence is in curricula and policy documents presented as a legal right for students but

Läs mer

Skolinspektion som styrning

Skolinspektion som styrning Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 1, 5 20 Tema: Skolinspektion som styrning Skolinspektion som styrning Sara Carlbaum, Agneta Hult, Joakim Lindgren, Judit Novak, Linda Rönnberg och Christina Segerholm

Läs mer

Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse

Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse Per Högström har en Grundskollärarexamen i Ma NO 4-9 och sex års erfarenhet som lärare i grundskolans senare år. I september 2003 blev han antagen till Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och

Läs mer

Översättningslärarens evaluerande ställningstaganden

Översättningslärarens evaluerande ställningstaganden Översättningslärarens evaluerande ställningstaganden uttryck för lärarens kunskap Marja Kivilehto Tammerfors universitet Institutionen för språk- och översättningsvetenskap Abstract (How the evaluating

Läs mer

FORSKNINGSMETODIK. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07

FORSKNINGSMETODIK. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07 FORSKNINGSMETODIK Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07 FORSKNINGSMETODIK MÅL Att ge en bred introduktion så att ni själva kan fördjupa er inom valda områden. Björn Fagerström Eskilsuna, MDH 2006-02-07

Läs mer

Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor

Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor Barbro Grevholm Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor Barbro Grevholm er professor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder, Norge og Högskolan Kristianstad, Sverige,

Läs mer

Forskning om informationsoch kommunikationsteknik

Forskning om informationsoch kommunikationsteknik Forskning om informationsoch kommunikationsteknik En översikt över verksamhet inom Norden Jens Pedersen Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap LIU-PEK-R-220 September 2000 Linköpings

Läs mer

Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg

Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg Denna rapport ges ut av Stockholms universitetsförlag & Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Att bli en sån som läser

Att bli en sån som läser Att bli en sån som läser Örebro Studies in Education 44 CATARINA SCHMIDT Att bli en sån som läser Barns menings- och identitetsskapande genom texter Catarina Schmidt, 2013 Titel: Att bli en sån som läser.

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

Vol. 2, nr. 2, 2012. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan

Vol. 2, nr. 2, 2012. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Vol. 2, nr. 2, 2012 www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Innehållsförteckning ledare En tidskrift med bredd Anders Sonesson, Ann-Sofie Henriksson 65-66

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

Assessment for learning: why, what and how?

Assessment for learning: why, what and how? Svensk översättning av Assessment for learning: why, what and how? Dylan Wiliam Professor of Educational Assessment Svensk översättning av Assessment for learning: why, what and how? Dylan Wiliam Professor

Läs mer

Skola på vetenskaplig grund -

Skola på vetenskaplig grund - Skola på vetenskaplig grund - hur uppfattar lärare och skolledare att de kan realisera skollagens skrivning om vetenskaplig grund i skola och förskola School based on scientific research - how do teachers

Läs mer

Marknadens misslyckande?

Marknadens misslyckande? Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 1, 39 56 Tema: Skolinspektion som styrning Marknadens misslyckande? Om behovet av utökad kontroll av fristående skolor Sara Carlbaum Market failure? The need for

Läs mer

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Caroline Liberg Uppsala universitet Abstract I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning

Läs mer