00 3', v Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad."

Transkript

1 I II l andstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 00 3', BER EDNINGS MEMORIAL Sammanlrädesdalum v O Svar på motion från Ken Swedenborg (-): "Inför automatisk provtagning för Mykoplasma Genitalium vid STI-provtagning" Dm LD10/01490 Handl äggare : Leif Hernefalk Förslag till beslut: Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad. Folkkampan jen för sjukvårdens fullmäktigegrupp yrkar genom Ken Swedenborg på att det vid provtagning för klamydiainfektion och andra sexuellt överförbara sjukdomar (STI) även görs test för Mykoplasma genitalium. Bilaga sid '01-39 LANDSTI NGSSTYRELSENS YTT RANDE Många av de patienter som kommer till landets STD (Sexually Transmitted Diseases d v s sexuellt överförbara sjukdomar) kliniker har sym tom i form av sveda och trängning vid vattenkastning och flytningar. Urinvägsinfektion är ett vanligt symtom vid infektion med klamydia eller gono rre, men mån ga fall av urinvägsin fektion och andra genitala infektioner kan inte härledas till någon av dessa bakterier. En annan bakterie som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren är Mycoplasma genitalium, då den framställs som en tänkbar orsak i vissa fall avospecifik urinvägsinfektion. Mycoplasma är sexuellt överförbar bakterie och tillhör de sjukdomar som kan orsaka urinvägsinfektioner. Därför finns en rekommendation att testa patienter med ospecifik urinvägsinfektion där sedvanlig terapi inte hjälpe r. Klamydia klassas som en allmänfarlig sjukdom och vid dessa sjukdomar är läkaren skyldig att göra en provtagning vid misstan ke om smitta och patienten är skyldig att låta sig provtas. Vid andra smittsa mma sjukdomar, såsom mycoplasma, finns ingen skyldighet men däremot kan man erbjuda provtagning. Som när det gäller all provtagning bedömer den enskilde läkaren vilka prover som skall tas för att utreda patienten. När det gäller de sexuellt överförbara sjukdomarna är det förebyggande arbetet viktigast och därför har Landstinget satsat på en förstärk-

2 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN (2) ning genom att anställa en STI-samordnare som är knuten till Smittskyddsenheten och dessutom en förstärkning av ungdomsmottagningarna. Som svar på motionen anförs följande: Det förebyggande arbetet bör fortsätta och intensifieras i Landstinget Dalarna Vid misstanke erbjuds patienter provtagning och detta gäller speciellt när patienten har en urinvägsinfektion som inte botas med sedvanlig terapi. Information enl MBL paragraf 19 har ägt rum 11 augusti 2010.

3 Motion till IandstingsfuUmäktige 0037 ifrån Folkkampanjen för sjukvården LANDSTINGET DALARNA INK ONR.&Q.lt?/~!...r:.Z.f!.. Sf<R KOD. l Inför automatisk provtagn.ing fur Mykoplasma Genitalium vid STIprovtagning Det finns idag en sexuellt överförbar sjukdom vid namn Mylcoplasma Genitalium, vars symptom Ulmar eller är desamma som Klamydia, men som inte per automatik ingår i de tester som genomförs vid sedvanlig provtagning vid vårdcentraler och ungdomsmortagningar. Anledningen kan vara att smittspårning av denna åkomma inte regleras i smittskyddslagen. Symptomen är mycket likartade, jämför nedan, varror förväxling kan ske om inte ytterligare provtagning genomförs. Vid påvisande av symptom som antas vara klamydiainfektion skrivs genast en penicillinkur ut. Problemet är dock att symptomen inte rorsvinner om det skulle handla om Mycoplasma genitalium) som i sin tur kräver en annan typ av penicillinbehandling. Risken finns därmed att smittan överrirs till flera personer, när den smittade personen tror sig vara smittfri genom penicillinkuren. Försvinner inte de märkbara symptomen torde den smittade uppsöka läkare på nytt for en ny provtagning. Detta kostar både extra pengar och onödigt lidande. Därför bör det vid provtagning ror k1amydiainfektion även göras ett test för Mycoplasma genitalium. Det handlar om ett ytterligare prov och kostar ringa. Folkkampanjen for sjukvården hemställer att så sker i framtiden. Faktainformati9..!!.-hlimtad från Smittsl9'ddsinstitutet M.ycoplasma genitalium har under dc senaste åren allt mer uppmärksammats som en viktig orsak till sexuellt överförbar infektion. Orsakande mikroorganism, Mycoplasma genitalium, är en liten bakterie utan cellvägg. Bakterien sprids mellan människor vid samlag. Utifrån de kunskaper som flons nuförtiden tycks bakterien orsaka genital infektion. Inkubationstiden anges till c:a 1 veden.

4 Symptom vid Mycoplasma genitalium Många som smittas med Mycoplasma genitalium märker inte att de har sjukdomen då smittan ofta inte ger några symtom alls. Eventuella symtom yttrar sig främst med sveda/klåda vid vattenkastningen, vuket beror på inflammation i urinröret. När infektionen finns i slidan kankvinnan också få besvärande flytningar. Det är möjligt men ännu inte visat au bakterien kan orsaka likanade komplikationer som finns besluivna tbr Klamydia, d.v.s. bestående äggiedarskador hos kvinnor samt bitestikeunaammation hos män t tillstånd som kan leda till sterilitet. Infektionen är lätt att behandla med rätt antibiotika. Diagnos ställsfrämst genom påvisande av smittämnet (PeR-metod) i urin t urinrör eller livmoderhals. Symptom vid klamydia Många. som smittas med klamydia märker inte att de harsjukdomen, eftersom smittan ofta inte ger några symtom alls. Eventuella symtom yttrar sig främst med sveda/klåda när man kissar, beroende på inflammation i urinröret. Kvinnor som Inte behandlas kan få bestående skador på äggledarna med risk forsterilitet, och män kan fåinflammation i bitestiklarna. Barn kansmittas under fbrlossningen och fä ögoninfektion eder lungin9am mation, om mamman har klamydia. Infektionen är lätt att behandla med antibiotika, och om detta sker snabbt efter smittillftl11et är risken för Rsljdsjukdomar liten. Diagnos ställs främst genom påvisande av smittämnet i urin, urinrör, livmoderhals, svalg eller ändtarm. Kondom ger ett relativt säkertskydd mot Mycoplasma genitalium och andra sexuellt övertbrbara sjukdomar, om kondomen är hel och används under hela samlaget. Eftersom många kanvara infekterade utan att veta om det, och detta eventuellt kan ledatill problem senare i Uvet, är detviktigt, att personer som har anledning befara. att de kanvara smittade låter undersöka sig hos läkare. Detta innebär att de personer som en smittad person har haft samlag med kommer till läkare Rir information och undersökning (konta1ttspåmiog). Det 6nns inget vaccin mot sjukdomen. Smittskyddslasen Handläggningen av Mycoplasma genitaliwn är inte reglerad uti&ån smittskyddslagen. Vid ett diagnostiserat fall bör ändå en konta1ttspåming udams mr att man därigenom skall kunna identifiera och behandla andra smittade personer.

5 Klamydiainfektion klassas enligt smittslc.yddslagen SOD1 allmänfarlig sjukdom, och intrliffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smirtskyddsinstitutet (SMI). KJamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Kontaktspårning for att finna andra smittade är viktig, och därfor obligatorisk. Man får inte ha samlag tills antibiotikakuren är genomförd, Med anledning av vad som ovan anrorts yritar vi i Folkkampanjen fur sjukvårdens fullmäktigegrupp på: Att fullmäktige beslutar att det vid provtagning ror klamydiainfektion och andra sexuellt överförbara sjukdomar (STI) även görs ett test för Mycoplasma genitalium. Ludvika/Falun FOUffiAMPANJENFÖR~UKVÅRDEN ~ -...1l.i.... ~ (-~=\-g~l(\/)~ Q<9"H",, \,.;..~v (.._ IKen Swedenborg (ffs)(dsp), Gruppledare, Personvald Lf..ledamotl

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning Sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009, 2011 form zie Sex kan vara jättehärligt och

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Lathund vid smittspårning av klamydia

Lathund vid smittspårning av klamydia Lathund vid smittspårning av klamydia Lathunden är framtagen av Smittskydd Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Utgivningsdatum: 2014-04-09. Revideras senast 2015-08-31 2 (17) Förord Begreppet

Läs mer

www.aidsmap.com HIV och sex

www.aidsmap.com HIV och sex www.aidsmap.com HIV och sex Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Pinigt Samtalshandledning till filmerna

Pinigt Samtalshandledning till filmerna Pinigt Samtalshandledning till filmerna 1 2 Samtalsunderlag till Pinigtfilmerna Innehållsförteckning Förord... 4 Tips på material och fakta... 5 Pinigt 1: Han såg inte ut att ha nåt i alla fall... 6 Pinigt

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning.

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning. Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa. Barnmorskeprogrammet, VK-11 Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar 483 Magnus Gisslén, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, SU/Sahlgrenska, Göteborg Inledning Till begreppet STI Sexually Transmitted Infections hänförs

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids

Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids HANDBOK Sexuell hälsa, STI och Hiv/Aids En handbok för cirkelledare som i förebyggande syfte arbetar med information om sexuellt överförbara sjukdomar, STI och Hiv/Aids. sid X Innehåll Förord... sid 3

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer