Urinvägsinfektioner nedre och övre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urinvägsinfektioner nedre och övre"

Transkript

1 Urinvägsinfektioner nedre och övre

2 Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI

3 UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre men ökande förekomst med stigande ålder oftast sitter infektionen även i prostata

4 UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år Urinvägsantibiotika Annan antibiotika år 7-19 år år år >80 år SWEDRES 2008

5 Resistens mot antibiotika Ökar för Trimetoprim (15%) Kinolon (5-10%) Låg för Nitrofurantoin Mecillinam (Selexid )

6 Swedres 2009

7 Konsekvenser 80-årig man från äldreboende, ej KAD

8 Urinvägsinfektion hos kvinnor Läkemedelsverkets rekommendation UVI Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor. 2007;18(2)

9 Vanligt Urinvägsinfektion hos kvinnor 10% varje år 50% får någonsin cystit Ofarligt Spontanläker ofta 30-50% symtomfria inom 1-6 veckor 20% recidiverande cystiter (>3/år)

10 Etiologi Tarmflora Primärpatogener (friska urinvägar) E Coli S Saprofyticus Sekundärpatogener (sjuka urinvägar) Klebsiella Proteus

11 Behandling Syftar till att förkorta symtomtiden 30% symtomfria inom 1 vecka

12 Riskfaktorer för cystit Mor haft cystiter Pessar med spermiedödande medel Sexuell aktivitet (Nedkylning)

13 Påverkar inte risk för cystit Bad i badkar Kissa efter samlag Dricka litet eller mycket Material i underkläder Kissa ofta eller sällan Vilket håll man torkar sig Tvättning med tvål i underlivet Hiprex

14 Diagnos av cystit kvinnor Akut påkomna besvär - Svider, tränger på, kissa ofta men saknar genitala symtom - sannolikheten för cystit 70-90% Ett av symtomen - sannolikheten för cystit 50% Finns genitala symtom - betydligt lägre sannolikhet för cystit som orsak till besvären Gynundersökning, klamydiatest etc

15 Urinstickan Urinsticka u-leukocyter, 0-4, känsligt men ospecifikt u-nitrit, 0-1, specifikt men okänsligt u-hb u-protein Kort inkubationstid är vanligaste felkälla till negativt urinprov

16 Vilka differentialdiagnoser får inte missas? Pyelonefrit STI

17 Pyelonefrit Feber Flanksmärta Allmänsymtom Ömhet över njuren Sveda och trängningar kan saknas

18 STI Ofta inga eller sparsamma symtom Sexuell aktivitet fr.a. ny partner, ökar risken både för STI och cystit

19 Undersökning och provtagning för STI Kvinnor med vaginala symtom (irritation eller flytning) Unga kvinnor med anamnes på sexualvanor med ökad smittrisk (t. ex. ny sexualpartner eller misstanke på smitta) Unga kvinnor som trots behandling i 3-5 dygn har oförändrade symtom Unga kvinnor med recidiverande cystit

20 Checklista för diagnos nedre UVI kvinnor Falu primärvård Kvinna > 15 år, säkert ej gravid Nytillkomna besvär ( < 1 vecka) Ja på båda dessa frågor krävs för att använda checklistan Ja Nej Ja Nej Sveda vid vattenkastning Ja Nej Trängningar/kissnödig hela tiden Ja Nej Kissar ofta Ja Nej Minst 2 av dessa 3 symtom krävs för att gå vidare med checklistan Haft cystit tidigare Ja Nej Om nej sköterskebesök för information Flanksmärta Ja Nej Feber Ja Nej Misstanke på sexuell smitta Ja Nej Genitala symtom (t ex flytning) Ja Nej Om ja på någon av dessa frågor läkarbesök

21 Urinodla Nära anslutning till utlands- eller sjukhusvistelse. Terapisvikt Recidiverande cystiter i samband med en ny infektion Misstanke på pyelonefrit Gravida Män Barn

22 Antibiotikabehandling vid Empirisk terapi: cystit Mecillinam och nitrofurantoin Trimetoprim Undvik: Cefalosporiner och kinoloner kan ges vid terapisvikt efter odling

23 Behandlingstid och dosering Mecillinam 200mg x 3 x V Nitrofurantoin 50 mg x 3 x V Trimetoprim 160mg x 2 x III 300mg x 1 x III

24 Swedres 2009

25

26 Urinodla Recidiverande cystiter Yngre kvinnor Provtagning för STI Äldre kvinnor utredning Gyn undersökning lokalt östrogen? Recidiverande UVI = 2/halvår eller 3/år

27 Recidiverande cystiter behandling Profylax i samband med samlag Långtidsprofylax Självordinerad behandling

28 UVI hos män Asymtomatisk bakteriuri Distal UVI utan feber Febril UVI

29 Kroniskt infekterad prostata Bakterier gömmer sig i biofilm på körtlarnas epitel eller i förkalkningar och i fibrotiska partier av prostata Är i detta läge resistenta dvs ej åtkomliga för antibiotika

30 Febril UVI hos män Behandlingsmål: I prostatavävnaden påverka de bakterier som lämnat den skyddande biofilmen. Ciprofloxacin eller i andra hand trimetoprim i 2 veckor. Båda penetrerar in i prostatavävnaden.

31 Distal UVI utan feber hos män Behandlingsmål: Eliminera bakterier från urinen för symtomfrihet Nitrofurantoin, mecillinam (eller cefalosporin) i 7 dagar

32 Äldre med urinbesvär - svårare diagnostik Vanligt med slemhinneirritation och urininkontinens etc. av andra orsaker Urinprov inte säkert till hjälp pga. ökad förekomst av ABU

33 Jouranteckning på vårdcentralen, (kvinna, 83 år): Sköterskan på Herrhagsgården ringer och berättar att pat sista dagarna varit mkt trött. Sovit mer än vanligt. Multistix nu på morgonen visar pos nitrit. Insätter Selexid 200mgx3 i 7 dagar. Ur epikris från lasarettet, (kvinna, 87 år):...in från kir jour pga feber, kräkning och diarré Dement obs på avd över natten. Kan ej ha vätskedropp och urinprov kan ej tas. På morgonen feberfri och i gott allmäntillstånd, helt opåverkad. Luktar lite grand som UVI. Dottern motsätter sig till att vi sätter in beh utan att infektionen är verifierad, pat får därför med sig recept på Lexinor 200mgx2 i en vecka att ta ifall urinsticka tagen på boendet visar på urinvägsinfektion.

34 ABU hos 80+ Kvinnor Män 19% 9% 81% 91% Nils Rodhe 2009

35 ABU hos kvinnor % 40% ABU 30% 20% 10% 0% Nedsatt rörlighet Ej nedsatt rörlighet Urininkontinens Ej urininkontinens

36 ABU ska inte behandlas Undantag: Gravida Män inför prostataoperation