frågor och svar om klamydia.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "frågor och svar om klamydia."

Transkript

1 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU.

2 Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har hört talas om klamydia och många känner någon som haft en klamydiainfektion. Däremot är det inte lika många som vet hur allvarlig en klamydiainfektion kan vara och vilka följderna kan bli. Genom att sprida denna kunskap är vår förhoppning att antalet klamydiafall ska minska. Detta går att uppnå bl.a. genom en ökad och korrekt kondomanvändning. Av den anledningen har Statens folkhälsoinstitut och RFSU tillsammans arbetat fram denna informationsbroschyr som ger svar på några av de vanligaste frågorna om klamydia och dess konsekvenser. Broschyren har uppdaterats 2007 av Socialstyrelsen. Venereolog Arne Wikström vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna och gynekolog Carina Bjartling, vid Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus, har varit experter i arbetet med denna informationsskrift.

3 Vår förhoppning är att broschyren ska bidra till ökad kunskap och därigenom till insikten om hur man själv kan undvika att bli smittad. Med vetskap om att antalet klamydiainfektioner bland tonåringar och unga vuxna ökat de senaste åren vill RFSU och Socialstyrelsen informera och öka kunskapen om klamydia och dess konsekvenser. Socialstyrelsen har tagit över informationsuppdraget om hiv och STI fr.o.m SOCIALSTYRELSEN ANN-BRITT THÖRN RFSU CHRISTINA ROGALA

4 Inledning Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda bakteriella infektionen i Sverige och i världen. De senaste åren har antalet klamydiainfektioner ökat kraftigt. Klamydia är en bakterie som smittar sexuellt och orsakar infektion i underlivet. Den kan sprida sig till livmodern och äggledarna. Infektionen ger oftast inga symtom. Trots det kan klamydiainfektion leda till allvarliga komplikationer som t.ex. infertilitet och utomkvedshavandeskap, d.v.s. en graviditet som växer utanför livmodern, oftast i äggledaren. Kunskapen om klamydia och dess komplikationer ökade under 1980-talet då provtagning startade i större omfattning. Fortfarande pågår forskning för att öka kunskaperna om följderna efter en klamydiainfektion. Klamydiainfektion är den vanligaste kända orsaken till infertilitet och utomkvedshavandeskap. Kondom skyddar mot klamydia.

5 VAD ÄR KLAMYDIA?

6 Vad är klamydia? Klamydia är en bakterie som kan smitta och ge infektion när man har sex med någon som har klamydiainfektion.

7

8 Hur vanligt är det med klamydia? Klamydiainfektion är numera mycket vanlig bland sexuellt aktiva personer. De allra flesta klamydiainfektioner finner man i åldersgruppen år. Risken för att smittas har så vitt vi känner till aldrig varit större än nu. Av alla som testar sig för klamydia 2007 beräknas över få ett positivt svar. Risken att bli smittad är därför mycket hög om man har oskyddat sex.

9

10 Kan man ha flera könssjukdomar samtidigt? Ja, det kan man. Det är inte ovanligt att man har flera infektioner samtidigt. Har du redan en infektion är det också lättare att du blir smittad med ytterligare en sexuellt överförd infektion t.ex. hiv-infektion.

11

12 Kan man få klamydia mer än en gång? Ja, det kan man. En genomgången infektion ger inget skydd mot ny smitta. Kondom skyddar.

13 OM PROVTAGNING

14 Hur går det till att ta ett klamydiaprov? Män får vanligtvis lämna ett urinprov. Samma sak gäller för kvinnor men då tar man oftast också ett prov med en liten bomullspinne från livmodertappen eller slidan.

15

16 Kan man få svar på om man har andra infektioner och är proven säkra? Provtagningstekniken har utvecklats och numera är proven mycket säkra. Klamydiaprovet är ett specifikt prov som enbart ger svar på om man hittat klamydiabakterier i provet. Klamydiaprovet är liksom behandlingen gratis.

17

18 Var kan jag testa mig för klamydia? Det finns möjlighet att testa sig för klamydiainfektion på många olika ställen t.ex. ungdomsmottagning, sexoch samlevnadsmottagning, venereologisk mottagning, gynekologisk mottagning, vårdcentral, barnmorskemottagning och RFSU-kliniken. Du kan alltid ringa landstingets informationscentral och fråga.

19

20 Hur snabbt efter att man haft oskyddat sex kan man ta ett prov för att hitta klamydiabakterien? Det måste ha gått minst en vecka efter det eventuella smittotillfället innan ett prov kan visa om man smittats eller inte.

21 SYMTOM

22 Kan man märka att man fått klamydiainfektion? De flesta har inte några besvär eller symtom alls trots att man har blivit smittad. Har du haft oskyddat sex bör du testa dig oavsett om du har besvär eller inte!

23

24 Om man har besvär, hur brukar de yttra sig för män? Sveda/klåda när man kissar, flytning från urinröret och ibland ont i pungen.

25

26 Hur brukar besvären av klamydia yttra sig för kvinnor? Förändrad flytning, sveda när man kissar och ibland blödningar mellan menstruationerna. Smärtor i nedre delen av buken kan vara ett symtom på inflammation i livmodertappen eller äggledarna.

27

28 Hur länge kan jag bära på klamydia utan att märka det? Infektionen kan troligen finnas i kroppen i månader, upp till år. Hos de flesta ger infektionen inte upphov till några besvär alls, medan den hos andra ger symtom ganska snart efter smittotillfället.

29

30 Hur lång tid har man på sig att bota sjukdomen innan man blir steril? Risken för komplikationer minskar ju tidigare man får behandlingen. Har du haft oskyddat sex är det bäst att ta ett klamydiatest.

31 SMITTVÄGAR

32 Kan klamydia smitta på annat sätt än via sex, t.ex. via handdukar, bubbelpool, toalettbesök eller om man sover i samma säng som någon som har klamydia? Klamydia är till största delen en sexuellt överförd infektion och smittar inte via sängkläder, pool eller toalettbesök. Bakterierna finns i sädesvätska och slidsekret. För att bli smittad krävs att någon av dessa kroppsvätskor kommer i kontakt med slemhinnor vid oskyddat sex, såväl vid vaginalsex som analsex och oralsex, eller via t.ex. fingrar eller sexleksaker.

33

34 Kan man få klamydia i ögonen? Ja, klamydia kan överföras till ögonen t.ex. om man har sekret från underlivet på fingrar och händer.

35

36 Smittar klamydia vid oralsex? Ja, klamydia kan smitta genom oralsex. Ofta ger dock infektionen inte några märkbara symtom om man har den i svalget. Det är okänt hur stor smittsamheten är och hur länge man kan bära på infektionen om man har klamydia i svalget. För att undvika att smittas genom oralsex måste man använda kondom.

37

38 Kan jag ha sex under tiden som jag behandlas för klamydia? Du ska vänta med alla varianter av sexuellt umgänge tills behandlingen är avslutad. Anledningen till att man inte ska ha sex under behandlingstiden är att man inte ska föra infektionen vidare till en partner.

39

40 Kan man få klamydia om man bara haft analsex? Vilka besvär kan man få i så fall? Ja, det kan man. Smittorisken är större än vid vaginalt samlag. Symtomen kan vara klåda, sveda och flytning i ändtarmen och ändtarmsöppningen. Ofta inga besvär alls.

41

42 Hur undviker jag att få klamydia? Kondom använd på rätt sätt, d.v.s. från förspelet och sedan under hela samlaget, är ett bra skydd mot klamydia och alla sexuellt överförbara infektioner.

43

44 Vad händer om jag är gravid och har en klamydiainfektion? Behandling sker på vanligt sätt med antibiotika. För den gravida kvinnan kan obehandlad klamydiainfektion vara en orsak till för tidig vattenavgång och därmed för tidig förlossning. Även fostrets viktutveckling kan påverkas negativt av klamydiainfektionen. I samband med förlossningen finns det risk för att klamydiabakterien överförs till barnet om modern har en obehandlad klamydiainfektion. Barnet kan då drabbas av ögoninflammation och/eller lunginflammation. Risken för smittoöverföring till barnet är ca procent för ögoninflammation och procent för lunginflammation.

45 INFERTILITET

46 Kan man bli steril av klamydia? Hur lång tid tar det i så fall? Ja, tyvärr. En genomgången klamydiainfektion kan leda till svårighet att få barn i framtiden. Om det blivit så kan man egentligen inte veta förrän man försökt att bli gravid. Infertilitet d.v.s. ofruktsamhet är ofta orsakad av en genomgången klamydiainfektion. Mer än hälften av all kvinnlig infertilitet orsakas av klamydiainfektioner. Mellan 2 10 procent av de kvinnor som har en klamydiainfektion får en inflammation i äggledarna. Skador efter en äggledarinflammation kan längre fram orsaka både utomkvedshavandeskap och infertilitet. Utomkvedshavandeskap är en graviditet som växer utanför livmodern, oftast i äggledaren. Detta kan vara ett livshotande tillstånd om man inte får läkarhjälp. Även män kan få infektioner i underlivet med bitestikelinflammation som följd. Troligen kan även mannens fruktsamhet påverkas. Komplikationer hos män är ännu inte så noggrant studerade.

47

48 Ökar risken för komplikationer om jag får infektionen mer än en gång? Ja, risken för nedsatt fruktsamhet ökar om du får klamydiainfektion mer än en gång. Forskning har visat att risken för infertilitet ökar med antalet gånger man haft äggledarinflammation. Antal gånger äggledarinflammation Risk för infertilitet jämfört med de som inte haft äggledarinflammation 1 5 gånger högre 2 11 gånger högre 3 20 gånger högre Även risken att få ett utomkvedshavandeskap är hög efter genomgången äggledarinflammation. Studier har visat att cirka 10 procent av de kvinnor som haft en äggledarinflammation får utomkvedshavandeskap.

49 ANDRA FÖLJDSJUKDOMAR

50 Kan jag få andra följdsjukdomar av klamydia? Ja. Infektionen kan drabba leder, hud och ögon. Mellan 1 3 procent av personer som infekterats med klamydia får besvär av smärta i de stora lederna som t.ex. knä, höfter, armbågar (postvenerisk reaktiv artrit). Förutom ledbesvär kan det ingå ögoninflammationer, hudutslag och skador på munslemhinnan. Besvären kan finnas kvar länge, hos cirka 20 procent i ett år eller längre.

51

52 Kan klamydia påverka sexlivet? För kvinnor är det inte ovanligt att en genomgången klamydiainfektion med äggledarinflammation som följd kan leda till kroniska smärtor i nedre delen av buken. Dessa smärtor brukar ge sig till känna som djupa samlagssmärtor.

53 SMITTSPÅRNING

54 Måste man gå och testa sig när man fått en kallelse för klamydiaprov? Ja det måste man göra enligt smittskyddslagen. Dels för sin egen skull så att man kan få behandling och dels för att inte föra infektionen vidare. Eftersom klamydia lyder under smittskyddslagen ska så kallad smittspårning göras. Den person som har fått veta att han/hon har en klamydiainfektion ska uppge namn m.m. på de personer som han/hon haft sex med. Man går minst sex månader bakåt i tiden. När man uppger namnet på sina partners är man skyddad av sekretesslagen. Det betyder att den som blir kallad till ett klamydiaprov aldrig får veta vem som uppgett hans/hennes namn. Den som har klamydia har enligt smittskyddslagen rätt till gratis provtagning och behandling, samt skyldighet att medverka i smittspårningen.

55 BEHANDLING

56 Hur går klamydiabehandling till? Klamydiainfektion behandlas med antibiotika anpassad för klamydiabakterien och är gratis.

57

58 Måste man behandla klamydia eller kan det gå över av sig själv? Man ska alltid behandla klamydiainfektion. Klamydia kan läka ut av sig själv men risken för följdsjukdomar ökar. Dessutom är man smittsam så länge man är infekterad och obehandlad, även om man inte har några symtom.

59

60 Hur länge är man smittsam? Tills behandlingen är avslutad. Man är smittsam i cirka 10 dagar d.v.s. tills antibiotikabehandlingen har tagit bort bakterierna. Ibland rekommenderas kontrollprov 2 4 veckor efter avslutad behandling men oftast behövs detta inte då behandlingen ger god läkning. Ibland kan man efter behandlingen ha obehag i några veckor som ett resttillstånd efter infektionen. Det är också möjligt att du kan ha smittats med en annan bakterie samtidigt. Om besvären finns kvar efter några veckor bör du söka läkare. Har man haft klamydiainfektion en gång så är risken ofta ökad att man får det igen.

61

62 När får jag börja ha sex igen efter behandlingen? Det beror på vilken medicin du fått. Har du ätit en tablettkur under 9 10 dagar går det bra direkt efteråt, såvida du inte fått instruktion om något annat. Om du däremot fått svälja tabletter i engångsdos ska det gå 1 vecka sedan du tagit tabletterna. Kom ihåg att klamydia är en infektion som är vanlig. Var noggrann med kondomanvändning i fortsättningen. Kondom skyddar mot klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

63

64 Underlaget till frågorna är taget dels från den kliniska vardagen vid bl.a. RFSU-kliniken samt från RFSU:s frågelåda på nätet. Frågorna har sammanställts av Christina Rogala, f.d. verksamhetschef vid RFSU-kliniken och besvarats och bearbetats i samarbete med Margareta Pettersson, utredare, Statens folkhälsoinstitut, venereolog Arne Wikström, Karolinska Universitetssjukhuset och gynekolog Carina Bjartling, Universitetssjukhuset Malmö Allmänna sjukhus. Texten har också granskats av Svenska Läkarsällskapets arbetsgrupper inom venereologi och tonårsgynekologi, smittskyddsläkarföreningen och experter vid Socialstyrelsen.

65 Artikelnummer: ISBN Bilder och produktion: Yann Robardey/AB Typoform Tryck: Edita Västra Aros, juni 2007 Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från: Socialstyrelsen Kundtjänst Stockholm Fax: E-post: Webbutik: Broschyren kan även laddas ner från Socialstyrelsens webbplats

66 Den här broschyren ger svar på de vanligaste frågorna kring klamydiainfektion.

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa a ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Utgiven av Föreningen Läkare mot aids

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR.

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR. Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: & HÄLSA HANDLINGSPLAN FÖR 2002 SEXUALITET Folkhälsoenheten Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Slidkransen. Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld

Slidkransen. Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Slidkransen Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Text Anna Knöfel Magnusson RFSU Faktagranskad av Lena Marions Illustrationer sid 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18 Lottis Karlsson Illustration sid 7 Eva

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Hur vi vill älska? Gunnar Björing. Boksidan. Boksidan

Hur vi vill älska? Gunnar Björing. Boksidan. Boksidan Hur vi vill älska? Gunnar Björing Boksidan Boksidan Innehållsförteckning Inledning 3 Var? 4 Bakgrundsmusik och belysning 5 Att låta under sexualakten 6 Smek och kyssar 8 Rakad eller naturlig 11 Vad vi

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer