Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8"

Transkript

1 Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Innehållsansvarig: Maria Lagergren, Kurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (marfo39) Giltig från: Godkänt av: Heléne Fred Carlström, Chefkurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (helfr4) Giltig till: Enligt smittskyddslagen är man skyldig till att medverka vid smittspårning om man har testats positivt för vissa sexuellt överförbara sjukdomar. Finns det endast misstanke om sjukdom, exempelvis om personen kommer med partnerbrev, är de inte skyldiga att medverka vid smittspårning direkt, utan först när det finns ett positivt provsvar. Det är ändå bra om man försöker göra smittspårningen när de är på plats, särskilt om de får sin behandling samma dag. Det kan ibland vara svårt att få patienten att komma tillbaka endast för smittspårning. Möte med patient: När du möter en person i syfte att genomföra en smittspårning är det mycket viktigt att han/hon känner sig så trygg som möjligt. Personen lämnar ut sin sexualitet, det mest privata vi har. Det kräver ett förtroendefullt samarbete mellan smittspårare och patient. Det är viktigt att patienten vid smittspårning får klart för sig att full sekretess råder och att patientens namn inte kommer att röjas. Gå igenom de sexuella kontakter som personen har haft under en period tillbaka, se vidare specifika sjukdomar nedan. Förutsätt aldrig heterosexualitet, utan använd begreppet partner. Försök få fram allt du kan om personerna. Ibland kan man använda dator som hjälp direkt, exempelvis att de själva söker mer information via mail eller andra internetsidor. Om det finns en möjlighet att de kan ta reda på mer senare, be dem återkomma. Bestäm om tillvägagångssättet för kontakt med partner. Ibland önskar han/hon informera sina partner själv. Undersök då möjligheten att skicka med ett partnerbrev för överlämning alternativt att du skickar ett när han/hon informerat. Informera om att du har sekretess, det vill säga att du inte kommer att uppge hans/hennes namn vid kontakt med en partner. Smittspårning görs endast inom Sveriges gränser. Om personen haft sexuella kontakter utomlands, rekommendera att de själva informerar berörda kontakter. 1 (11)

2 Lämna förhållningsregler. Dessa finns i skrift, och det kan vara bra att gå igenom dem. Läkaren ska också ha gjort detta, men det är bra om det kommer från flera håll. I övrigt är det bra att fråga kring de relationer personen har/haft. En könssjukdom kan väcka mycket och det kan finnas behov av att samtala om annat kring den sexuella kontakten än just att de drabbats av en könssjukdom. Det kan handla om otrohet, att man haft ofrivillig sex, ånger kring någon sexuell kontakt etc. Har man en pågående relation finns det också risk att det påverkar förhållandet. Det är också viktigt att fånga upp riskpersoner, det vill säga personer som återkommer med klamydia, unga personer med många partner etc. Efter mötet: Finns det en pågående relation och sjukdomen är bekräftad ska den personen genast komma in för behandling. Partner i pågående relation får alltid behandling, utan att man avvaktar provsvar på denne. Har personen haft med sig ett partnerbrev, återsänd det direkt till avsändaren, utan att invänta provsvar. Om det är någon under 15 år som haft sexuella kontakter ska man alltid anmäla detta till socialtjänsten i berörd persons kommun. Detta för att man ser det som ett riskbeteende men också för att det är emot lag att ha sexuell kontakt med någon person under 15 år. Om personen har testat positivt på ska de ha med sig en remiss därifrån som bekräftar positivt provsvar. Har de endast koden, kan man själv gå in och skriva ut remissen. Läkaren tar inget nytt prov, utan remissen från klamydia.se räknas som provsvar. Återsänd remissen till klamydia.se. Ta kopia och bifoga smittspårningshandlingen. Om personen har testat positivt på ska de ha med sig en remiss därifrån som bekräftar provsvar. Har de endast koden, be att få personens e-postadress då den också behövs för att skriva ut remissen. Återsänd remissen till Dynamiccode.se, ta kopia och bifoga smittspårningshandlingarna. Man kan också ringa Dynamiccode och uppge koden så avslutar de ärendet. Det är koden som ska fyllas i som labnr på smittskyddsanmälan. Vid positivt provsvar: Vid positivt provsvar får man en kopia på provsvaret i kuratorsfacket på expeditionen på hudmottagningen alternativt remiss från läkare. Man kan också kontrollera i Melior för snabbare information. Negativa provsvar får man inte i facket. Får man ett positivt provsvar på en person man inte har träffat så har sjuksköterskan bokat in honom/henne för behandling och smittspårning inom de närmsta dagarna. 2 (11)

3 Vid positivt provsvar ska man göra en anmälan till smittskyddsenheten. Detta gör man på Se vidare information nedan. Börja sedan följa upp partner. Se först efter om det finns mer information att hitta om de kontakter du ska följa upp. Se tips nedan. Kontakta sedan partner på det sätt ni har bestämt. Oftast är det bättre att skicka brev, då det ibland kan vara svårt att nå personer via telefon och det kan dra ut på tiden i onödan. Skicka breven i vitt kuvert, utan VG-regionens logga och med vanligt frimärke. Vid kontakt över telefon informera dig först om att du pratar med rätt person innan du berättar vem du är. Informera sedan om att det finns risk att han/hon är smittad och därför behöver testa sig. Testa sig kan de göra på valfri vårdcentral, ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller på hudmottagningen. Om ni bestämmer det kan man även i detta läge skicka ett brev som personen tar med sig när han/hon testar sig. Om personen uppger att han/hon redan har testat sig, ta reda på var de har varit och när. Informera om att du kommer ringa dit och få bekräftelse på detta. Det är först då du fått bekräftelse på att partner testat sig. Du behöver inte veta provsvar. Man får fråga partnern själv om provsvar, men inte vårdgivaren. Uppger personen att han/hon testat sig på be att få den kod de har fått, så kan du gå in på hemsidan och få bekräftelse. Att de kommer in för smittspårning/behandling ligger sedan på klamydia.se:s ansvar. Har de glömt koden kan smittskyddsenheten vara till hjälp för att få bekräftelse. Om du inte har återfått en bekräftelse på cirka två veckor, skicka ett påminnelsebrev. Har du skickat två brev och eventuellt försökt att nå partnern över telefon utan att få kontakt eller bekräftelse, så ska han/hon anmälas till smittskydds-enheten. Se tillvägagångssätt nedan. Smittskyddsenheten försöker sedan på nytt få in personen till provtagning. I yttersta nödfall kan de använda sig av poliseskort. Vid negativt provsvar: Följ inte upp några kontakter utan strimla papperen. Tips om sidor för att få mer information om partners: Om personen endast lämnat telefonnummer kan de finnas med här. Man får då en adress och ibland även födelsedag. Här kan man söka namn, adress, alternativt personnummer. Grundar sig på folkbokföringen. Man behöver inte vara medlem på sidan för att söka. 3 (11)

4 Endast födelsedag utifrån ett namn. Befolkningsregistret kan också vara till mycket bra hjälp. Några som kan det mesta om smittspårning är sjuksköterskorna på smittskyddsenheten och som man alltid kan rådfråga: Jill Johansson, telefon: Birgitta Loewen, telefon: Socialstyrelsens bok Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner ger också mycket information. Journalförning vid smittspårning: Vid smittspårning ska en särskild smittspårningshandling upprättas. Detta görs på upprättade blanketter, det vill säga ej i Melior. På dessa blanketter ska de anteckningar göras som handlar om namn på partner och hur kontakten sett ut etc. När smittspårningen är avslutad ska alla papper sättas in i STIpärmen som finns i arkivet innanför expeditionen på Kuratorsmottagningen, Uddevalla sjukhus eller hos respektive kurator. I Melior ska följande anteckningar göras: Tidpunkt för möte och påbörjad smittspårning, tidpunkt för anmälan till smittskyddsenheten samt när du avslutat smittspårningen. Ingen information om partner får göras i Melior. Exempel på journalförning i Melior vid smittspårning: Mottagningsbesök: Träffar patienten på STI-mottagningen i samband med läkarbesök. Påbörjar smittspårning samt ger information om förhållningsregler vid könssjukdom. Åtgärdskod: AU004 Psykosocial utredning enligt lag AV097 Smittspårning DV063 Rådgivande samtal Anteckning: Gör anmälan till smittskyddsenheten Åtgärdskod: GD001 Anmälan enligt lag Anteckning: Smittspårning avslutad (på grund av negativt provsvar) Ingen åtgärdskod Anmälan till smittskyddsenheten vid varje diagnostiserat fall 1) Gå in på intranätet. 2) Välj smittskyddsenheten under Vårdinformation. 3) Välj länken för smittskyddsanmälan (alternativt gå direkt in på hemsidan). 4) Välj Elektronisk anmälan med login. 5) Inloggningsuppgifter för Hudmottagningen, Uddevalla sjukhus, se nedan. Län: Västra Götaland Kliniktyp: STI 4 (11)

5 Kliniknamn: Uddevalla Hudklinik Lösenord: Inloggningsuppgifter för Kvinnokliniken, NÄL, se nedan. Län: Västra Götaland Kliniktyp: Gynekologi Kliniknamn: Trollhättan Kvinnoklinik Lösenord: ) Välj diagnos. 7) Patient-ID, rikskod för födelseårtal+de fyra sista sifforna i personnumret. 8) Fyll sedan i det som är möjligt 9) Skicka in anmälan. Skriv sedan ut den och bifoga smittspårningshandlingen. Anmälan till smittskyddsenheten om person ej inställer sig för provtagning etc. 1) Gå in på intranätet. 2) Välj smittskyddsenheten under Vårdinformation till vänster. 3) Välj länken Anmälningsrutiner till vänster, sedan Blanketter. 4) Välj den översta länken Anmälan till smittskyddsläkaren, enligt smittskyddslagen. 5) Fyll i informationen. Skriv ut den och faxa till smittskyddsenheten, faxnummer: Bifoga kopia till smittspårningshandlingen. Smittspårning vid specifika sjukdomar Hur långt tillbaka man smittspårar beror på vilken infektion det rör sig om och de eventuella symtom patienten haft. Tidsgränsen för smittspårning får således bedömas individuellt. Klamydia Smittspåra upp till ett år, längre tillbaka om det finns misstanke om att smittillfället ligger längre tillbaka i tiden. Gonorré Hur långt tillbaka man smittspårar varierar från fall till fall, men ungefär upp till ett år om personen inte har symtom. Smittspåra längre tillbaka om det finns misstanke om att smittillfället ligger längre tillbaka i tiden. Har personen symtom är det sannolikt att han/hon smittats nyligen, inkubationstiden är 7-10 dagar. Smittspåra dock ändå längre tillbaka, man kan aldrig veta helt säkert. Syfilis Det är viktigt att först av läkaren ta reda på vilket stadium sjukdomen är i. Läkaren gör den bedömningen utifrån hur långt sjukdomen har utvecklats. 5 (11)

6 Det vanligaste sättet att definiera syfilisstadium är med tidig syfilis, att man smittats de senaste två åren, och sen syfilis, att smittotillfället är för mer än två år sen. Ett annat definitionssätt är: Primär syfilis smittotillfället är för mindre än 10 veckor sen, sekundär syfilis smittotillfället är för mer än 10 veckor sen, samt tertiär syfilis kan utvecklas från 1-30 år efter smittotillfälle vid obehandlad syfilis. Smittspårningen grundar sig sedan på vilket stadium sjukdomen är i. Är det exempelvis en tidig syfilis går man två år tillbaka, är det en sen syfilis får man följa upp i stort sett hela livet. Är det en sen syfilis finns det en risk att man smittats redan vid födseln och personens mor och eventuellt andra familjemedlemmar ska kallas till provtagning. Rådfråga med läkaren om detta, ofta är de redan kallade. Tänk på att fråga om personen någonsin injicerat narkotika då syfilis även smittar på det sättet. Endast tidig syfilis ska anmälas till smittskyddsenheten. Det kan dock vara bra att göra en smittspårning ändå, tänk bara på att patient inte är skyldig, enligt lag, att medverka. HIV och Hepatit Dessa smittspårningar görs inte på STI-mottagningen utan endast på infektionsmottagningen. Personer kan dock fått erbjudande om att testa sig för HIV, särskilt om de har haft sexuell kontakt utomlands. Detta kan vara chockerande för många, särskilt om de tidigare inte insett risken. Övriga Inga andra könssjukdomar ska smittspåras. Ibland händer det att man ändå får förfrågan om läkaren är osäker på detta. Då rör det sig ofta om ureaplasma eller mycoplasma. Dessa ska man inte smittspåra. Inte heller herpes eller kondylom ska man smittspåra. Kontrollera dock med läkare om de inte också har tagit prover för klamydia etc. (Källa: Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner, Socialstyrelsen 2007) Blanketter att använda Smittspårningshandling indexpatient, se sidan 6 Smittspårningshandling kontakter, se sidan 7 Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168) (SmL) pdf 6 (11)

7 SMITTSPÅRNINGSHANDLING INDEXPATIENT Personnummer Namn Adress Telefon Kontaktorsak Testdatum Diagnos Diagnosdatum Labnummer Behandlingsdatum Behandlande läkare Muntlig & skriftlig information lämnad Smittspårning startad Smittspårning avslutad Anmälan smittskyddsenheten Anmälan smittskyddsläkare Smittspårare... Antal riskfyllda kontakter..identifierade..uppföljda... Anteckningar... 7 (11)

8 Indexpatient... Personnummer... SMITTSPÅRNINGSHANDLING Kontakt KONTAKTER Personnummer Namn Adress Telefon Sexuell kontakt datum... Kurator kontaktar datum... Index kontaktar... Partnerbrev 1 datum... Partnerbrev 2 datum... Telefonkontakt datum... Undersökningsdatum... Undersökningsställe... Överl. smittskyddsläk... Övrigt... Kontakt Personnummer Namn Adress Telefon Sexuell kontakt datum... Kurator kontaktar datum... Index kontaktar... Partnerbrev 1 datum... Partnerbrev 2 datum... Telefonkontakt datum... Undersökningsdatum... 8 (11)

9 Undersökningsställe... Överl. smittskyddsläk... Övrigt... Till Datum... PARTNERBREV KLAMYDIA En person som behandlats för en klamydiainfektion har uppgivit sig ha haft sexuell kontakt med dig. Det finns risk för att även du har denna infektion. Klamydiainfektion orsakas av en bakterie som smittar vid sexuell kontakt. Infektion ger ofta inga symptom men kan ge upphov till flytningar och sveda från urinröret. Infektionen kan sprida sig till äggledarna hos kvinnan och bitestiklarna hos mannen, vilket i sällsynta fall kan leda till ofruktsamhet/sterilitet. Undersökning kan du göra på: Hud- och Könsmottagningen, Uddevalla sjukhus Tidsbeställning tfn Måndag - Torsdag 09:30-11:30 13:30 15:00 Fredag 09:30 11:30 Du kan även söka på barnmorskemottagning/vårdcentral/ungdomsmottagning vilket som passar dig bäst. Tystnadsplikten för personalen är absolut, alla uppgifter som framkommer vid ditt besök är sekretesskyddade. Besöket och medicin är kostnadsfritt. Du ska naturligtvis avhålla dig från all sexuell kontakt till dess du är undersökt och har avslutat eventuell behandling. Klamydia lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att du är skyldig att snarast söka läkare vid misstanke om smitta och vi är skyldiga att följa upp att du provtagit dig. Därför är det viktigt att du tar med bifogad talong och lämnar till din läkare, sköterska eller barnmorska som undersöker dig så att de kan bekräfta att du undersökt dig. Om du redan undersökts, var vänlig ring mig snarast och meddela detta på nedanstående telefonnummer och uppge när och hur jag kan nå dig. Hälsningar Kuratorsmottagningen, Uddevalla sjukhus/näl... Kurator:... 9 (11)

10 Telefon:... Till... Datum... PARTNERBREV PÅMINNELSE Du skall ha fått ett brev daterat.. där du uppmanades söka för en eventuell klamydiainfektion. Du har inte hört av dig, inte heller har jag fått besked från barnmorska, kurator eller läkare. Klamydia lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att du är skyldig att snarast söka läkare vid misstanke om smitta och vi är skyldiga att följa upp att du provtagit dig. Tystnadsplikten för personalen är absolut, alla uppgifter som framkommer vid ditt besök är sekretesskyddade. Undersökning och behandling är kostnadsfri. Det är nödvändigt att du UTAN DRÖJSMÅL, testar dig senast den. Hör du inte av dig överlämnas ärendet till smittskyddsläkaren. Undersökning kan du göra på: Hud- och könsmottagningen, Uddevalla sjukhus Tidsbeställning tfn Måndag Torsdag 09:30-11:30 13:30 15:00 Fredag 09:30 11:30 Du kan även söka på barnmorskemottagning/vårdcentral/ungdomsmottagning vilket som passar dig bäst. Ta med bifogad talong till den mottagning du söker så att de kan bekräfta att du undersökt dig. Om du redan undersökts, var vänlig ring mig snarast och meddela detta på nedanstående telefonnummer och uppge när och hur jag kan nå dig. Hälsningar Kuratorsmottagningen, Uddevalla sjukhus/näl... Kurator:... Telefon: (11)

11 Till behandlande läkare: Tacksam för undersökning och behandling av denna patient som är partner till en av oss behandlad patient med klamydiainfektion. Namn... Personnummer... Provtagningsdatum... Mottagning... Tfn mottagning... Doktor/Kurator/Barnmorska... Var snäll och återsänd detta brev efter ifyllande till: Kurator:... Kuratorsmottagningen Uddevalla sjukhus/näl Uddevalla/ Trollhättan Exempel på Anmälan till smittskyddsläkaren, se fack på sekreterarexpeditionen på Uddevalla kuratorsmottagning samt skrivarrummet på NÄL:s kuratorsmottagning. 11 (11)

17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI

17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI Kapitel 17 1 17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI Smittspårningen bör påbörjas så fort som möjligt efter konstaterad eller stark misstanke på STI. Vid konstaterad STI ska patienten omgående

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Smittspårning klamydia

Smittspårning klamydia Smittspårning klamydia Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Positivt klam.prov och sedan? informera om sjukdomen och smittsamhet (undvika vidare smitta HSL & SmL) förhållningsregler för att

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektin Vernica Gustafssn Mna Karlssn 1 Smittspårning teri ch praktik 2 Finns att beställa på scialstyrelsen.se, där finns den ckså sm PDF-fil

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Information om gratis klamydiatest via Mina vårdkontakter

Information om gratis klamydiatest via Mina vårdkontakter Information om gratis klamydiatest via Mina vårdkontakter Marion Mars-Åhgren, Smittskyddssjuksköterska, tel 021-173149 Ann-Marie Iversen, Systemförvaltare Mina vårdkontakter, tel 021-176992 Klamydiatest

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Smittspårning klamydia

Smittspårning klamydia Smittspårning klamydia Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Klamydia Chlamydia Trachomatis intracellulär bakterie. Vanligaste bakteriella sexuellt överförda infektionen (STI). Slemhinna en

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Flödesschema vid smittspårning

Flödesschema vid smittspårning Flödesschema vid smittspårning Högbo 150311 Therese Malm Smittskydd Mål Den övergripande målsättningen för smittspårning är att finna de personer som är smittade för att ge dem lämplig vård och förhållningsregler

Läs mer

Kan man få klamydia av att spela golf?

Kan man få klamydia av att spela golf? Kan man få klamydia av att spela golf? Klamydia/smittspårning i öppenvård (snabbkurs) Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 STI - Sexually Transmitted Infections virus, bakterier, protozoer

Läs mer

2015-04-15. Vad händer på smittskyddet. Lag, förordning, föreskrift. Smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar

2015-04-15. Vad händer på smittskyddet. Lag, förordning, föreskrift. Smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar Vad händer på smittskyddet Sörmland 2015-03-09 Lag, förordning, föreskrift Smittskyddslagen 2004:168 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Smittskyddsförordningen 2004:255 Allmänna råd från SoS. SOSFS 2004:5

Läs mer

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Ärendenr HSN 2011/262 Handlingstyp Beslutsärende 1 (7) Datum 27 september 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

Klamydiasmittspårning

Klamydiasmittspårning Klamydiasmittspårning 2007 Projektledare: Annbritt Lidfeldt Kurator Verksamheten för Hud-och Könssjukvård SU/Sahlgrenska Göteborg CVU Rapportserie 2008: 30 Klamydiasmittspårning Projektansvarig: Namn:

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (21) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland 2009-02-25 (uppföljning gjord 141104) Övergripande mål för genomförandeplanen är att minska antal fall av STI i Värmland

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-NEGATIV KVINNA

GRUNDFORMULÄR: HIV-NEGATIV KVINNA INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

Subvention av icke hormonella preventivmedel

Subvention av icke hormonella preventivmedel I ~ Landstinget II DALARNA Medicinsk enhet O O O O 5 9 Datum 2013-09-23 1 (5) LD13/01766 Dnr Uppdnr 504 2013-08-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Subvention

Läs mer

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 LF 59/2009 Inger Paris 2009-06-16 02.00 1 (11) Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 1 Inledning Detta program utgör det övergripande styrdokumentet i landstinget inom folkhälsoområdet

Läs mer

SOSFS 2005:23 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Smittspårning. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:23 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Smittspårning. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:23 (M) och allmänna råd Smittspårning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. är bindande regler.

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV MAN

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV MAN INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Övergripande program för. sexuell hälsa

Övergripande program för. sexuell hälsa Övergripande program för sexuell hälsa 1 2009 2014 Förord Sexuell hälsa ett område för hälsofrämjande utveckling I Landstingsplan 2008-2010 angavs att det senast under 2009 skulle finnas ett program mot

Läs mer

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection)

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) Klamydia Gonorré Syfilis HIV Klamydia Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler Anmäls

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-NEGATIV KVINNA

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-NEGATIV KVINNA INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: Låt studiedeltagarna fylla i uppföljningsformuläret regelbundet med - månaders mellanrum. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 6 JUNI 2011 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Förskolan Dagsländan fick Ungdomens naturstipendium

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Innehåll: Inledning sid 1

Innehåll: Inledning sid 1 Dokumentnamn: MRSA handläggning i Blekinge Vårdhygien Patientsäkerhetsavdelningen Landstingsdirektörens stab Dokid: H: Multiresistenta bakterier 2 Utfärdare: Vårdhygien Godkänt datum: Ansvarig läkare:

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Hälsouppgift för elev

Hälsouppgift för elev Information För att kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar med mera. Det är du som vårdnadshavare som fyller i hälsouppgiften och skickar in

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Översikt över akuta gynekologiska sjukdomsfall på Åre hälsocentral år 2000.

Översikt över akuta gynekologiska sjukdomsfall på Åre hälsocentral år 2000. Umeå Universitet Allmänmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Översikt över akuta gynekologiska sjukdomsfall på Åre hälsocentral år 2000. Maria Furberg, leg. läkare, Åre Hälsocentral.

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting (SLL) år 2015. Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Vad gör en STI-samordnare? Samordning av det hiv/sti-preventiva arbetet i Uppsala län Kondomdistribution Utbildningar, omvärldsbevakning Folkhälsomyndighetens kontaktperson

Läs mer

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation Cancerrehabilitering Denna text är framtagen av RCC Stockholm Gotland i samarbete med patientföreträdare och faktagranskad av professioner inom

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Vad ingår i hiv-statistiken för SLL? Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade fall menas personer

Läs mer

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad.

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad. I II l andstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 00 3', BER EDNINGS MEMORIAL Sammanlrädesdalum v 2010-08-30 1O Svar på motion från Ken Swedenborg (-): "Inför automatisk provtagning för Mykoplasma Genitalium

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-POSITIV MAN

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-POSITIV MAN INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: Låt studiedeltagarna fylla i uppföljningsformuläret regelbundet med - månaders mellanrum. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående I denna folder får Du några svar och dessutom tips om vem Du kan vända Dig till med fler frågor. Smittad med MRSA? Vem kan Du fråga och vart kan Du vända

Läs mer

SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN. MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående

SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN. MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående Du (eller en närstående) har blivit smittad med MRSA. Vem kan du/ni fråga eller få hjälp av? Många frågor dyker

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2013 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Klamydia i Hovsjö, Södertälje

Klamydia i Hovsjö, Södertälje Klamydia i Hovsjö, Södertälje En kvantitativ studie för kvalitetskontroll på Tveta hälsocentral Fedra Amorim ST-läkare Tveta hälsocentral Södertälje 0704-375 375 fedra.amorim@tvetahc.se handledare: Kristin

Läs mer

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON

SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 1 2007 Innehåll Anmälningspliktiga sjukdomar årsstatistik 2006 för Norrbotten...1 Tarminfektioner...2 Multiresistenta bakterier...2

Läs mer

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal BÄTTRE VÅRD FÖR DIG Information om Sammanhållen journal BÄTTRE ÖVERBLICK OCH ÄNNU SÄKRARE VÅRD NÄR FLER KAN LÄSA DIN JOURNAL Sedan hösten 2013 har Varbergs kommun varit ansluten till Sammanhållen journal

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

rfsu praktika för analsex

rfsu praktika för analsex 1 rfsu praktika för analsex Vad är analsex Analsex är all sorts sexuell stimulering i eller runt anus. Analsex kan vara olika saker: att man smeker, slickar eller pillar i eller runt ändtarmsöppningen

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 212 Hiv-statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Inriktningsdokument för. UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland

Inriktningsdokument för. UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland Inriktningsdokument för UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland Rekommenderat av samrådsorganet Västra Götalandsregionen och VästKom 2011-04-26 Antaget i hälso- och sjukvårdsutskottet 2011-05-04 Detta inriktningsdokument

Läs mer

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Smittskydd Sthlm/Smittskyddsläkaren både en person och en myndighet Medarbetare (ca 30 st) - läkare - sköterskor - epidemiologer - jurist - psykolog - socionom - smittspårningsassistenter

Läs mer

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv statistiken? I den statistik som redovisas i Stockholms län ingår de personer som har sin behandlande läkare i Stockholms län. Rapporterade fall av hiv i Stockholms läns landsting år 2011 Hiv statistiken baseras på avidentifierade anmälningar som behandlande läkare rapporterar till smittskyddsläkare i respektive län. Med rapporterade

Läs mer

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Maj 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Huvudman Landstinget Dalarna 3-årigt Samverkansavtal med Kommunen 2010 Ekonomiska medel för Lokaler samt Kurators tjänst. Ungdomsmottagning.hedemora@ltdalarna.se Direktlänk till hemsida via Hedemora VC

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner: Hur testar ungdomsmottagningar i Skåne och Västergötland?

Sexuellt överförbara infektioner: Hur testar ungdomsmottagningar i Skåne och Västergötland? Sexuellt överförbara infektioner: Hur testar ungdomsmottagningar i Skåne och Västergötland? Författare: Thommy Svahn thommysvahn@hotmail.com Läkarstuderande termin 11 HT 2008 Handledare: Ove Bäck Avd.

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Smittskydd&Vårdhygien

Smittskydd&Vårdhygien Smittskyddsenheten AKTUELLT FRÅN Smittskydd&Vårdhygien Nr 1/2014 V åren är i antågande och då brukar man kunna summera influensasäsongen. Fortfarande insjuknar personer i influensa, så ännu är det för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2013 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2013 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Hepatit B 2015. Statistik

Hepatit B 2015. Statistik Hepatit B 2015 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-02-19, Eva Lundmark Trend och analys Under de senaste fem åren ses en ökning av antal fall i Sverige. I Östergötland minskade antalet hepatit B-anmälningar

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV ASYLSÖKANDE MICAEL WIDERSTRÖM SMITTSKYDDSENHETEN

HÄLSOUNDERSÖKNING AV ASYLSÖKANDE MICAEL WIDERSTRÖM SMITTSKYDDSENHETEN HÄLSOUNDERSÖKNING AV ASYLSÖKANDE MICAEL WIDERSTRÖM SMITTSKYDDSENHETEN UPPDRAG SME fick 2009 uppdrag att se över rutiner och riktlinjer Arbetsgrupp bildats feb 2010 Mia Krylén Integrationssamordnare, Länsstyrelsen

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder

Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder Flöde Hälsosamtal/undersökning Barn och ungdomar från andra länder Vårdcentral Vid behov smittspårning och informera om provsvar. BCG-vaccination vid behov Information om provsvar till Remiss till Folktandvård

Läs mer

SOSFS 2011:2 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:2 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap. Socialstyrelsens författningssamling (S) Föreskrifter och allmänna råd Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Identifiering, gömda flyktingar, 2016-03-01 papperslösa, ID-band Utfärdande

Läs mer

Brukarundersökn UM. kön?

Brukarundersökn UM. kön? Brukarundersökn UM kön? kvinna 128 83,7 man 22 14,4 annat 3 2 Total 153 100 100% (153/153) Inom ungdomsmottagningens arbete är det viktigt att skapa god relation med de personer man kommer i kontakt med.

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom enkät 2016

Sköldkörtelsjukdom enkät 2016 Sköldkörtelsjukdom enkät 2016 Slutförda:478 Fråga 1 Hur lyder din diagnos? Låg ämnesomsättning (hypotyreos) 54% 256 Låg ämnesomsättning till följd av kronisk inflammation i sköldkörteln, s k Hashimotos

Läs mer

"50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ in Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Hushålls-ID 1 2 0 0 Person-ID Datum för intervju: Intervjuares ID: Respondentens Förnamn: "50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär

Läs mer

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL Version nr Diarie nr År/löp nr 2 09OLL3397 Sidan 1 av 11 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer vid remisshantering Primärvård 091201 Upprättad av (befattning,

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Patientinformation. Syfilis. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Syfilis. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Syfilis Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Syfilis * Syfilis är en infektion, som botas med penicillinsprutor * Blodprov visar om man har syfilis. * Syfilis ger inte alltid

Läs mer

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Det händer aldrig mig. En kartläggning av kuratorsarbetet med smittspårningssamtalet

Det händer aldrig mig. En kartläggning av kuratorsarbetet med smittspårningssamtalet Det händer aldrig mig En kartläggning av kuratorsarbetet med smittspårningssamtalet Socionomprogrammet C-uppsats Författare:Linnéa Lindström och Sofia Segerberg Handledare: Viveca Ekdahl- Lindgren Datum:

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Ett verktyg i två delar som identifierar ojämlikheter, normer och föreställningar i text och bild. Del 2 Skrivhjälp

Ett verktyg i två delar som identifierar ojämlikheter, normer och föreställningar i text och bild. Del 2 Skrivhjälp Ett verktyg i två delar som identifierar ojämlikheter, normer och föreställningar i text och bild. Del 2 Skrivhjälp Skrivhjälp för jämlik text Syns normer i vårdens dokument? Västra Götalandregionens verksamheter

Läs mer

Ett personligt stödprogram

Ett personligt stödprogram Starta din behandling med Enbrel tillsammans med Ett personligt stödprogram Gå med i Together Om Enbrel hjälper mig Varför behöver jag extra stöd? Vi vill att du får största möjliga nytta av din behandling

Läs mer

Program. regiongavleborg.se Samling med kaffe och smörgås Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo

Program. regiongavleborg.se Samling med kaffe och smörgås Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo Program 8.3 Samling med kaffe och smörgås 9. Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo 1. Klinisk anmälan, smittskyddsfrågor, fallbeskrivning Åsa Johansson 11. Diskussion kring certifieringsfrågor Signar och

Läs mer