Vanliga orsaker till akut yrsel & Vad är perifer // central vestibulär störning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga orsaker till akut yrsel & Vad är perifer // central vestibulär störning"

Transkript

1 l e s r y Akut Vanliga orsaker till akut yrsel & Vad är perifer // central vestibulär störning för neurologklinken Karolinska sjukhuset Huddinge tisdag 8 dec Christian Geisler, leg läk spec audiologi & ÖNH -Yrselcenter Stockholm

2 - Hur kan man hålla på med yrsel? Kliniken för Audiologi&Ne uro-otologi Sabbatsbergs sjukhus 2003 au g

3 Disposition 1.Vad är yrsel? Varför är yrsel svårt? Vad beror yrsel på? 1.Vanliga akuta vestibulära störningar 1.Några verktyg för : Perifer // Central vestibulär störning Kliniken för Audiologi&Ne uro-otologi Sabbatsbergs sjukhus 2003 au g

4 Yrselsjukvård är politik Kliniken för Audiologi & Neuro-otologi Sabbatsbergs sjukhus stängdes av StockholmsLänsLandsting augusti verksamheten ansågs för högspecialiserad för att bedrivas på närsjukhuset Sabbatsberg - kötiden för oprioriterade patienter ansågs för lång (kötiden årskiftet 2008/2009 var 13 månader) Kliniken för Audiologi&Ne uro-otologi Sabbatsbergs sjukhus 2003 au g

5 Vad är yrsel? Området Yrsel kan verka löjligt tills man drabbas av det - då är det fruktansvärt 5

6 Vad är yrsel? Yrsel är en av de vanligaste sökorsakerna i sjukvården (Trötthet och värk är vanligare) 6

7 Vad är yrsel? Yrsel är inte en sjukdom Yrsel är ett symtom och en upplevelse som kan orsakas av många sjukdomstillstånd och störningar 7

8 Attitydföränding kring yrsel från oförklarlig psykisk störning till identifierbar fysisk störning De flesta yrselstörningar är idag behandlingsbara 8

9 Vad är yrsel? Yrsel är en informationskonflikt 9

10 När uppkommer yrsel-konflikter? - Sensorisk konflikt information från syn - balansorgan - propioception stämmer inte överens - Hjärnan upplever någonting annat än den förväntar sig - Hjärnan klarar inte sammanställningen av information på korrekt sätt - Medvetandet upplever balanssituationen otrygg och hotfull 10

11 Hur påverkas vi av yrsel-konflikter? (tex av vestibulär typ) - Vestibulo-spinala banor: ostadighet - gångstörning - Hjärnstam: Kräkcentrat & vagus: Kräkningar, kallsvett, blodtrycksfall Ögonmotorkärnor: Nystagmus och störd VOR Vakenhetscentrat: Trötthet-somnar - Medvetandet: Perceptionsstörning, upplevelse av yrsel - Limbiska systemet/ Psyket: existensiell dödsångest 11

12 Exempel: En vanlig yrsel-konflikt: Åksjuka - sjösjuka - transportsjuka 12

13 Varför är yrsel svårt? 13

14 Varför är yrsel svårt?..att kunna hålla balansen har ett mycket högt överlevnadsvärde för djur och människor I ett primitivare ursprungligt samhälle leder förlust av balansförmågan till omedelbar undergång 14

15 Varför är yrsel svårt?..att kunna hålla balansen har ett mycket högt överlevnadsvärde för djur och människor I ett primitivare ursprungligt samhälle leder förlust av balansförmågan till omedelbar undergång Primalhjärnan reagerar med överlevnadsångest när balanskontrollen gått förlorad 15

16 Varför är yrsel svårt? Otogen ångest - mycket vanlig komplikation vid alla tillstånd av yrsel - och balansstörning. Primalhjärnan reagerar med överlevnadsångest när balanskontrollen gått förlorad 16

17 Varför är yrsel svårt? Ångest hos patienten. Ångest även hos undersökaren Yrsel är en omätbar subjektiv upplevelse. Yrselanamnes är svårfångad och opålitlig Yrsel har ofta vestibulär orsak men stora delar av sjukvården saknar kunskap och utrustning för analys av nystagmus Utredning av yrsel kräver tid och erfarenhet 17

18 Yrsel är svårt. Yrselpatienter faller ofta mellan stolarna i sjukvården 18

19 Yrsel är svårt. Orimligt långa väntetider för uppföljning hos specialistkunnig sjukvårdspersonal efter akuta insjuknanden med yrsel 19

20 Vad krävs för att kunna hantera patienter med yrsel? Kunskap om de sensoriska informationssystemen Kunskap om patofysiologiska och psykologiska mekanismer i balanssystemet Kunskap om de vanligaste yrselsjukdomarna Verkyg för diagnostik Verktyg för behandling Timing & tillräckligt mycket tid för mötet med patienten Erfarenhet & vana Ett värdeskapande system runt läkarmottagningen 20

21 Timing viktig faktor för rätt yrseldiagnos: Yrseldiagnostik är färskvara 21

22 Vad beror yrsel på? 22

23 Beror yrsel på stroke/ TIA? 23

24 Beror yrsel utan neurologiska symtom på stroke/ TIA? 24

25 Beror yrsel utan neurologiska symtom på stroke/ TIA? Isolated dizziness, vertigo or imbalance strongly predicts a non-cerebrovascular cause Kerber et al 25

26 Stroke Among Patients With Dizziness, Vertigo, and Imbalance in the Emergency Department. A Population-Based Study. Kerber et al. Stroke 2006 Aug 31; [E-pub ahead of print] 1666 patients > 44 years of age presenting with dizziness, vertigo or imbalance to the emergency department Stroke / TIA was diagnosed in 3.2% (53 of 1666 patients) Of those with isolated dizziness symtoms only 0.7% (9 of 1297) had a stroke/tia Conclusions: The proportion of cerebrovascular events in patients presenting with dizziness, vertigo, or imbalance is very low. Isolated dizziness, vertigo or imbalance strongly predicts a non-cerebrovascular cause (99,3%) Yrsel utan neurologiska symtom sannolikheten för stroke är liten (0,7%)

27 Vad beror yrsel på? 50% 25% 25% störning i vestibulära systemet psykogena orsaker andra orsaker Kurt Kroenke et al 27

28 Vad beror yrsel på? 75% av yrsel beror på 5 störningar: Godartad lägesyrsel Fobisk postural yrsel Migränekvivalenter Vestibularisneurit Meniéres sjukdom Thomas Brandt 28

29 Vad beror yrsel på? 25% av yrsel beror på: andra orsaker Vestibulär asymetri De-kompensation Multifaktoriell åldersyrsel Intoxikation med läkemedel, droger, lösningsmedel Blodtrycksrelaterad störning Perifer polyneuropati Medicinskt icke förklarbar yrsel Central störning: Stroke, MS, cerebral tumor 29

30 Vad beror yrsel på? Sällsynta orsaker till yrsel: Bilateral vestibulär hypofunktion Vasculär De-kompression syndrom Takfönstersyndrom Läsio auris interna Isolerad hinnsäcksstörning Peri-lymfatisk fistel Vestibularis-schwanom Kolesteatom 30

31 Diagnos sammanställning 929 patientbesök Yrsel- & balansmottagningen Sabb. sjukhus Stockholm

32 Vanliga diagnoser på Yrselmottagningen Sabb. sjukhus Stockholm 2008 (929 mott.besök) Yrsel relaterad till störningar i balansorganen. 658 diagnoser(71%) Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock YrselBrännskador relaterad till psykiska störningar. 125 diagnoser(13%) grad 1 Medvetslöshet Inkluderar stor grupp Öronångest d v s utläkta balansorganstörningar som gett sek ångest Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi Övriga orsaker till yrsel. (Nära-) Drunkning 88 diagnoser(10%) Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock Yrsel relaterad till störningar i centrala nervsystemet. 58 diagnoser(6%) 32

33 Vanliga diagnoser på Yrselmottagningen Sabbatsberg närsjukhuset 2008 (929 mott.besök) Yrsel relaterad till störningar i balansorganen. 658 diagnoser(71%) H81.1 BPPV "Godartad lägesyrsel" H81.0 Menieres sjukdom H81.3 Meniereliknade Ofarliga banalayrselattacker Olycksfall Farliga livshotande olycksfall H81.2 Akut Vestibularisneurit 7+2 H81.8 Ospec störning i balansorganet Småsår Andningsproblem H91.2 Läsio auris interna 2+1 Slå i /klämskador Stora H83.2 De-kompensation blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Yrsel relaterad till psykiska störningar. 125 diagnoser(13%) Brännskador grad 1 Medvetslöshet F41.1 Generaliserad ångest F41.0 Panikångest 22+2 Insektsbett Stora frakturer F03.9 Kognitiv störning 9+4 Inkluderar stor grupp Öronångest d v s utläkta balansorganstörningar som gett sek ångest Sjösjuka Nedkylning Hypotermi Övriga orsaker till yrsel. 88 diagnoser(10%) (Nära-) Drunkning R42.9 Multifaktoriell yrsel Blodtrycksfall, Ortostatisk hypotension Brännskador grad Förgiftning med läkemedel, droger, lösnmedel Oklara fall Skallskador Yrsel relaterad till störningar i centrala nervsystemet. 58 diagnoser(6%) Allergisk chock H81.4 Stroke lillhjärna o hjärnstam. MS 7+1 D33.3 Akustikusneurinom Christian Geisler G43.9 Migränrelaterad yrsel och 3 33

34 34

35 Diagnostik av vestibulära störningar Vestibulära störningar diagnostiseras genom att analysera nystagmusmönster Nystagmus tydligast om patienten hindras att fokusera blicken 35

36 Diagnostik av vestibulära störningar Vestibulära impulser är kopplade till ögonmotorik Stimulering av Vä främre bgg ger: Primär kontraktion Vä rectus superior Hö obliquus inferior Vä bakre bgg Vä obliquus superior Hö rectus inferior Vä lateral bgg Vä rectus medialis Hö rectus lateralis Övriga kontaktioner Vä obliquus superior + Vä rectus medialis Hö rectus superior + Hö rectus lateralis - Vä rectus inferior + Vä rectus lateralis Hö obliguus inferior + Hö rectus medialis - Vä obliguus superior +Vä rectus superior +Hö obliquus inferior +Hö rectus inferior +- Cohen et al 36

37 Diagnostik av vestibulära störningar Nystagmus karaktär Spontant i sittande? Påverkbart av lägesförändring? Lägesutlöst? Latens? Paroxysmal? Duration? Kontinuerlig? Crescendo-Decrescendo? Odynamisk? Horisontell? Vertikal? Rotatorisk? Reversbar? Geotrop? Apo-geotrop? Sidoskillnad? Reproducerbart? Med/utan yrselkänsla? Perifer eller central karaktär? 37

38 Diagnostik av vestibulära störningar Nystagmusundersökning bör göras i standardiserade lägesprovokationer - Upprätt sittande - Hall Pikes position - Laterala båggångsplanet - i vissa fall i framåtlutning 38

39 39

40 Godartad lägesyrsel, BPPV, Kristallsjuka Mycket vanlig orsak till yrsel Symtom: 1. lägeskopplade yrselattacker 2. generell ostadighet, illamående, hinnsäckssymtom 3. recidiverande skov / perioder 4. otogen ångest Lätt att diagnostisera! Lätt att behandla! Oetiskt att låta bli! 40

41 Kristallsjuka 41

42 Vanliga varianter av godartad lägesyrsel Cupulo - lithiasis i laterala båggången. (CEDD) Canalo - lithiasis i laterala båggången (BPPV-H) Canalo - lithiasis i bakre båggången (BPPV-P) 42..

43 Vanliga varianter av godartad lägesyrsel Canalo - lithiasis i Vanligaste variant, mest känd bakre båggången (BPPV-P) 2008 Christian Geisler 43..

44 BPPV-P ger typisk nystagmus i Hallpike-positionen Hallpikepositionen (här visas höger) Håll i övre ögonlocket eller använd diagnostiska verktyg Titta efter uppåtslående och rotatorisk nystagmus Px Y++ 44

45 Inspelade video-nystagmusfynd vid BPPV Upp Hö Vä Ned Video-inspelningar Yrselmottagningen Sabbatsbergs sjukhus 2003-aug2009 Ljud och bild från en monitor Tack till resp patient! för tillståndet att få visa yrselattackerna i utbildningssyfte 45

46 Nystagmusfynd vid BPPV-P hö Patienten undersöks i hö Hallpike position Fynd: Paroxysmal uppåtslående motursrotatorisk nystagmus Beh: Epleys manöver inriktn hö 46

47 Kvitteringsnystagmus vid Epley s manöver vid BPPV-P hö Patienten undersöks i hö Hallpike position Fynd: Paroxysmal uppåtslående motursrotatorisk nystagmus Beh: Epleys manöver inriktn hö Kvitteringsnystagmus: i position 3 ses åter Paroxysmal uppåtslående motursrotatorisk nystagmus 47

48 Epleys manöver inriktning hö (bilder fr 48

49 Semonts manöver inriktn hö Ur Yrselpraktika Måns Magnusson ÖNH kliniken Lund 49

50 Vanliga varianter av godartad lägesyrsel Canalo - lithiasis i Misstas ofta för BPPV-P el VN laterala båggången (BPPV-H) 50..

51 Nystagmusfynd vid BPPV-H hö Patienten undersöks i laterala båggångsplanet (+30gr) först i hö sidoläge sedan i vä Fynd: Paroxysmal horisontell geo-trop lägesnystagmus mest uttalad i höger sidoläge (i hö sidoläge nystagmus åt hö i vä sidoläge nystagmus åt vä) Px geotrop Beh: Barbeque rotation från sjuka hö mot friska vä sida 51

52 Vanliga varianter av godartad lägesyrsel Cupulo - lithiasis i Väldigt underdiagn, misstas för VN laterala båggången (CEDD)

53 Nystagmusfynd vid akut tung cupulastörning lat bgg hö Patienten undersöks först i vä sidoläge sedan i hö Fynd: Kontinuerlig apo-geotrop horisontell lägesnystagmus (i vä sidoläge nystagmus åt hö i hö sidoläge nystagmus åt vä) Nollas 10 grader från sagitalplanet åt sjuka sidan Kont apo-geotrop Beh: FPP vä el ler konvertering till BPPV-H 53

54 Varianter av godartad lägesyrsel Cupulo - störningar (CEDD).. Mer forskning behövs för att klargöra orsaksmekanismer Cupula som ter sig tyngre eller lättare än omgiv. perilymfa Tydliga kriterier för urskilja lokala mekaniska och neurologiska störningar i ett balansorgan saknas idag Hur urskilja perifer vestibulär från central störning? 54

55 Akut vestibulärt bortfall (Vestibularisneurit) Övre balansnerven Ansiktsnerven Hörselnerven Nedre balansnerven 55

56 Akut vestibulärt bortfall (Vestibularisneurit) 56

57 Nystagmusfynd vid Akut vestibulärt bortfall (Vestibularisneurit) Vä Kontinuerlig bortfallsnystagmus Ej lägesberoende Dygn - veckor 57

58 Audio-vestibulära störningar (Menieres sjukdom) Vestibularis - Audio 58

59 Audio-vestibulära störningar (Menieres sjukdom) normalt svullet 59

60 Typiska tontrösklar 60

61 Audio-vestibulära störningar (Menieres sjukdom) Fyllnadskänsla Lockkänsla Tinnitus Hörselnedsättning Kontinuerlig bortfalls- (50%) el retningsnystagmus (50%) Ej lägesberoende Några timmar 61

62 62

63 Hur differentiera perifer från central vestibulär störning? 63

64 Hur differentiera perifer från central vestibulär störning? Symtom: yrsel utan neurologiska symtom 64

65 Sannolikhetsdiagnos Symtom: yrsel utan neurologiska symtom Perifer vestibulär > 50% Kerber Kroenke Brandt Annat < 50% Central vestibulär <1% 65

66 Hur differentiera perifer från central vestibulär störning? > 50% < 50% <1% 66

67 Hur differentiera perifer från central vestibulär störning? > 50% < 50% <1% 67

68 Hur differentiera perifer från central vestibulär störning? > 50% < 50% <1% 68

69 Bilat blickriktningsnystagmus Hur differentiera perifer från central vestibulär störning? > 50% < 50% <1% 69

70 Hur differentiera perifer från central vestibulär störning? 1. Ögon följerörelsetest Saccaderande ögon-följerörelser vid test 40grader/ s Bilateral blickriktnings nystagmus vid 30gr åt sidorna 70

71 Hur diff diagnostisera perifer från central vestibulär störning? 2. Visuellt suppressionstest Vestibulär-Okulär-Reflex VOR hämmas vid visuell fixation till minst 50% om lillhjärnans hämmande funktion är intakt 71

72 Hur diff diagnostisera perifer från central vestibulär störning? 3. Impuls test: Positivt /patologiskt test talar för signifikant perifer vestibulär funktionsnedsättning 72

73 Hur diff diagnostisera perifer från central vestibulär störning? 3. Impuls test av laterala båggången -Fokusera blicken på min nästipp Gör en knyckaktig huvudrörelse 20gr åt sidan som ska prövas 73

74 Hur diff diagnostisera perifer från central vestibulär störning? 3. Impuls test Hö 74

75 Hur diff diagnostisera perifer från central vestibulär störning? 3. Impuls test Hö ur Vertigo Thomas Brandt Springer Verlag

76 Hö Hur diff diagnostisera perifer från central vestibulär störning? 3. Impuls test Positivt/ Patologiskt Impulstest hö talar för signifikant perifer vestibulär funktionsnedsättning hö tex akut vestibularisneurit hö 76

77 Hö Hur diff diagnostisera perifer från central vestibulär störning? 3. Impuls test Positivt/ Patologiskt Impulstest hö talar för signifikant perifer vestibulär funktionsnedsättning hö tex akut vestibularisneurit hö 77

78 Hur differentiera perifer från central vestibulär störning? 4. Var uppmärksam på atypisk lägesnystagmus Linjär dynamisk uppbyggnad Nystagmus bygger upp dynamiskt för att sedan avta igen Paroxysmalitet Tillfälliga nystagmusfynd under 5-25 s vid lägesprovokation Uttröttbarhet Efter upprepade lägesprovokationer försvinner nystagmus och yrselreaktion Reversering Nystagmusreaktion kan fås att reversera i motsatt position Latens 2-30 s latens mellan provokation och nystagmusdebut 78

79 79

80 Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 80

81 Nystagmusfynd vid BPPV-P Patienterna undersöks i hö och vä Hallpike position Fynd: Paroxysmal uppåtslående motursrotatorisk nystagmus (hö) medursrotatorisk nystagmus (vä) Beh: Epleys manöver inriktn sjuk sida 81

82 Normal balansintegration Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 82

83 Normal balansintegration Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 83

84 Normal balansintegration Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 84

85 Normal balansintegration Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Samstämmig information Skallskador Finnes: referensbild sedan tidigare Allergisk chock 2008 Christian Geisler 85

86 86

87 Balanskärnorna i hjärnstammen Sammanställer balansinformation 87

88 Yrsel är kaos Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka stora yrselkonfllikter ger aktivering av centrala kärnor i hjärnstammen Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 88

89 Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 89

90 90

91 91

92 2008 Christian Geisler 92

93 Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Bild på Sjösjuka Stora frakturer stilla stående rulltrappa Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 2008 Christian Geisler 93

94 Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 2008 Christian Geisler 94

95 2008 Christian Geisler 95

96 2008 Christian Geisler 96

97 97

98 2008 Christian Geisler 98

99 Mekaniserad Epley-manöver lanserad av dr John Epley Ofarliga banala Olycksfall Farliga livshotande olycksfall Småsår Slå i /klämskador Andningsproblem Stora blödningar Ledstukningar Cirkulationskollaps Chock Brännskador grad 1 Medvetslöshet Insektsbett Stora frakturer Sjösjuka Nedkylning Hypotermi (Nära-) Drunkning Brännskador grad 2 och 3 Skallskador Allergisk chock 99

100 Mer om yrsel 100

Småsår Slå i /klämskador Ledstukningar Brännskador grad 1 Insektsbett Sjösjuka

Småsår Slå i /klämskador Ledstukningar Brännskador grad 1 Insektsbett Sjösjuka Ofarliga banala Olycksfall Småsår Slå i /klämskador Ledstukningar Brännskador grad 1 Insektsbett Sjösjuka Farliga livshotande olycksfall Andningsproblem Stora blödningar Cirkulationskollaps Chock Medvetslöshet

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Lennart Johansson, Distriktsläkare

Lennart Johansson, Distriktsläkare Lennart Johansson, Distriktsläkare Yrsel på vårdcentralen Yrsel är den perfekta utmaningen för distriktsläkare. Yrsel är inte särskilt vanligt men viktigt symtom på vårdcentralen. Tips, trix och konster.

Läs mer

Yrsel och balans. Mikael Schulin, Linköping

Yrsel och balans. Mikael Schulin, Linköping Yrsel och balans Mikael Schulin, Linköping Bröllopstårtan Wedding Cake.mp4 -Det är yrsla jag vill åt! -Det är yrsla jag vill åt! Ett enda yrselanfall kan utlösa panikångest Två tåg Följerörelser el huvudskakningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SJUKGYMNASTIK VID YRSEL

RIKTLINJER FÖR SJUKGYMNASTIK VID YRSEL Av Gunilla Wastring, HRK, Birgit Junblad, Samrehab, 2013-03-08 Beslutat i LänsFoU 2013-05-28 Revidering senast 2015-05-28 Faktabakgrund Balans är en förutsättning för mänsklig funktion och rörelse. Kroppens

Läs mer

Om yrsel klinikern bättre än MR-kameran VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, SÖDERSJUKHUSET DANIEL RICHTER, SPECIALISTLÄKARE

Om yrsel klinikern bättre än MR-kameran VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, SÖDERSJUKHUSET DANIEL RICHTER, SPECIALISTLÄKARE Om yrsel klinikern bättre än MR-kameran VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, SÖDERSJUKHUSET DANIEL RICHTER, SPECIALISTLÄKARE Några fall 56-årig kvinna. Vaknade imorse och var direkt kraftigt yr, kräktes en

Läs mer

Yrsel. - ett symtom, ingen sjukdom

Yrsel. - ett symtom, ingen sjukdom Glad sommar! Den kom, den gick och kom tillbaka. Sommarvärmen. Erkänn att du drabbades av en stark känsla av tvivel kring midsommar och tänkte att "jaha, det va tydligen det vi fick i år...". Priserna

Läs mer

Ett fall som kunde slutat illa: En 55-årig kvinna söker

Ett fall som kunde slutat illa: En 55-årig kvinna söker akut omhändertagande läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se AKUT YRA PATIENTER När man står inför en akut yr patient finns det tre viktiga frågor att ställa: Har patienten en

Läs mer

Balans kroppens eget teamwork

Balans kroppens eget teamwork Balans kroppens eget teamwork Magnus Rudenholm Lärare Neuroanatomi Neurolog SU/S ÅÅÅÅ-MM-DD Yrsel Bakomliggande anatomi Anamnes Status 2 Lillhjärnan, cerebellum Centrum för balans, koordination och ögonmotorik

Läs mer

Seminarium ÖNH momentet, TEMA5 2013 02 21

Seminarium ÖNH momentet, TEMA5 2013 02 21 Yrsel och balansstörningar, otoneurologi Funktionssystem I det här seminariet kommer symtom och tillstånd från funktionssystem Sinnen diskuteras. Detaljerade lärandemål Kunskap och förståelse Studenten

Läs mer

Maj, maj din dumma haj

Maj, maj din dumma haj Maj, maj din dumma haj Aprilväder är vi ju vana vid men majväder? Ska vi få utstå majskämt nu också? Det känns i alla fall som om vädergudarna försöker lura oss. Men jag tänker lite den som spar han har...

Läs mer

Seminarium ÖNH momentet, TEMA Yrsel och balansstörningar, otoneurologi

Seminarium ÖNH momentet, TEMA Yrsel och balansstörningar, otoneurologi Yrsel och balansstörningar, otoneurologi Funktionssystem I det här seminariet kommer symtom och tillstånd från funktionssystem Sinnen diskuteras. Detaljerade lärandemål Kunskap och förståelse Studenten

Läs mer

LiDeraturgenomgång (1) YrseldiagnosHk på akuten. LiDeraturgenomgång (2) Lärdomar (1) Lärdomar (2)

LiDeraturgenomgång (1) YrseldiagnosHk på akuten. LiDeraturgenomgång (2) Lärdomar (1) Lärdomar (2) LiDeraturgenomgång (1) YrseldiagnosHk på akuten Jonatan Salzer, ST-läkare Neurologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus Mikael Karlberg, Överläkare LasareDet Trelleborg och Skånes universitetssjukhus,

Läs mer

Utredning och handläggning av balanssvårigheter

Utredning och handläggning av balanssvårigheter Utredning och handläggning av balanssvårigheter Mikael Ojala Yrsel och balanssvårigheter hör till de vanligaste orsakerna för äldre att uppsöka läkare. I de flesta fall går det att finna orsaken till symtomen.

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid Menières sjukdom

Multimodal rehabilitering vid Menières sjukdom Multimodal rehabilitering vid Menières sjukdom Ulla-Stina Johansson, Leg. Psykolog ulla-stina.johansson@vgregion.se Fysioterapeut balans Läkare Psykolog Grupp rehabilitering Patient Fysioterapeut stress

Läs mer

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel Doknr. Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version 9 Behandling 2010-10-29 2 1 Utfärdat av Godkänt av Berit Bjerlemo, specialistsjukgymnast Lena Kollén, specialistsjukgymnast Eva Beckung, verksamhetschef

Läs mer

Virus på balansnerven (vestibularisneurit)

Virus på balansnerven (vestibularisneurit) Patientinformation Virus på balansnerven (vestibularisneurit) Hur yttrar yrseln sig? De flesta insjuknar relativt plötsligt med en snabbt tilltagande känsla av kraftig karusellyrsel och illamående, ofta

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Yrsel PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Yrsel PDF ladda ner Yrsel PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Johan Bergenius. Sjukdomar som orsakar yrsel engagerar vårdgivare inom flera olika specialiteter såsom primärvård, öron, audiologi, neurologi,

Läs mer

Perception och grav språkstörning Konferens Uppsala 2015-09-16. Annika Flenninger

Perception och grav språkstörning Konferens Uppsala 2015-09-16. Annika Flenninger Perception och grav språkstörning Konferens Uppsala 2015-09-16 Perception (bearbetning och tolkning) Sinnesintrycken måste bearbetas, tolkas och integreras för att kunna användas (sensorisk integration-kognition):

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Yrsel. Mikael Karlberg, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Patrik Midlöv, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. Inledning. Vad är yrsel?

Yrsel. Mikael Karlberg, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Patrik Midlöv, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. Inledning. Vad är yrsel? 963 Mikael Karlberg, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Patrik Midlöv, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv Inledning som isolerat symtom är sällan ett tecken på en allvarlig sjukdom. Läkemedelsbehandling

Läs mer

Varför blir man yr? Hur håller man balansen? Kornel Sass, Helsingborg/Ängelholm. Läkarutbildningen Helsingborgs lasarett

Varför blir man yr? Hur håller man balansen? Kornel Sass, Helsingborg/Ängelholm. Läkarutbildningen Helsingborgs lasarett Varför blir man yr? Hur håller man balansen? Kornel Sass, Helsingborg/Ängelholm Yrsel vad är det? Yrsel = illusion av rörelse Yrsel är vanligt 25-30% av män och 35-40% av kvinnor 70-76 år upplever yrsel/ostadighet

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi

Motion till riksdagen. 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi Motion till riksdagen 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi Primär fibromyalgi (PF) är ett sjukdomstillstånd som i allmänhet visar sig som stelhet och värk på olika

Läs mer

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Klinisk testning av ögonrörelserrelser Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Ögonrörelserrelser Vi testar motilitet har alla ögonmuskler normal funktion eller finns det inskränkningar (skelningar)? Vi

Läs mer

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken Athir Tarish Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken 1 A. Nedsatt uppmärksamhet (fokusera, hålla kvar, växla) och medvetandegrad B. Akut eller subakut, växlande förlopp under dygnet C. Ytterligare

Läs mer

Utredning och behandling av oklar yrsel på Råcksta Vällingby närvård

Utredning och behandling av oklar yrsel på Råcksta Vällingby närvård Utredning och behandling av oklar yrsel på Råcksta Vällingby närvård John Jägerfeld, ST-läkare Råcksta Vällingby närvård oktober 2013 Klinisk handledare: Ryszard Banach specialist i allmänmedicin Råcksta

Läs mer

Percep&onens betydelse för lärandet Matema&ksvårigheter en pedagogisk utmaning Stockholm 9 september Annika Flenninger

Percep&onens betydelse för lärandet Matema&ksvårigheter en pedagogisk utmaning Stockholm 9 september Annika Flenninger Percep&onens betydelse för lärandet Matema&ksvårigheter en pedagogisk utmaning Stockholm 9 september 2016 Hjärnan får via alla sinnen mottaga en konstant ström av stimuli, både från omvärlden och inifrån

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Försäkringsmedicin Medlefors 2011-08-19 Sida 1

Försäkringsmedicin Medlefors 2011-08-19 Sida 1 Försäkringsmedicin Medlefors 2011-08-19 Sida 1 Bengt Dahlblom Läkare Försäkringsmedicinsk rådgivare Försäkringsmedicin Medlefors 2011-08-19 Sida 2 Sjukförsäkringen En av grundpelarna i det svenska trygghetssystemet

Läs mer

Hörsel, Kognition & Åldrande

Hörsel, Kognition & Åldrande Hörsel, Kognition & Åldrande Esma Idrizbegovic Överläkare, Associate Professor Hörsel och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 2016-05 - 26 Hörselnedsättning & Åldrande Åldersrelaterad hörselnedsättning

Läs mer

Småsår Slå i /klämskador Ledstukningar Brännskador grad 1 Insektsbett Sjösjuka

Småsår Slå i /klämskador Ledstukningar Brännskador grad 1 Insektsbett Sjösjuka Ofarliga banala Olycksfall Småsår Slå i /klämskador Ledstukningar Brännskador grad 1 Insektsbett Sjösjuka Farliga livshotande olycksfall Andningsproblem Stora blödningar Cirkulationskollaps Chock Medvetslöshet

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

STROKE I BAKRE CIRKULATIONEN

STROKE I BAKRE CIRKULATIONEN STROKE I BAKRE CIRKULATIONEN KATARINA JOOD, MD, PHD Inst. för neurovetenskap och fysiologi/ Sektionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet NO DISCLOSURES Stroke i

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-02-27

BESLUT. Datum 2014-02-27 BESLUT 1 (5) Datum 2014-02-27 Vår beteckning SÖKANDE Medical Need Europe AB Teatergatan 3 111 48 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Kungsbacka Kommun Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Multipel Skleros 2014-12-18 Sammanställt av: Sofia Johansson, Ingrid Säfblad-Drake, Helena Fahlen, Maria Hellström, Sandra Arvidsson, Jenny Andersson,

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

CNS - aspekter av synstörningar efter TBI: Märta Berthold-Lindstedt Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm

CNS - aspekter av synstörningar efter TBI: Märta Berthold-Lindstedt Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm CNS - aspekter av synstörningar efter TBI: Märta Berthold-Lindstedt Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm 20150521 Ca 60% av hjärnan arbetar på något sätt med synintryck Syn för glädje

Läs mer

Planering. Yrsel YRSEL HOS ÄLDRE. = illusion av rörelse. Yrsel är ett symptom som kan ha många orsaker

Planering. Yrsel YRSEL HOS ÄLDRE. = illusion av rörelse. Yrsel är ett symptom som kan ha många orsaker YRSEL HOS ÄLDRE 2017-03-24 Lena Kollén Fysioterapeut, Med dr Berit Bjerlemo, Fysiotereut, Msc 1 Planering Balanssystemet Yrsel hos äldre, forskning Rädsla, stress Vestibulär rehabilitering Undersökning

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Acusticusneurinom. Sid 2/10

Acusticusneurinom. Sid 2/10 Sid 1/10 Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden RÖK Remissöverenskommelse mellan primärvården Luleå-Boden och öronmottagningen, Sunderby sjukhus Titel: Audiologi Giltig from: 020101 Giltig tom: 031231 Ansvarig

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

YRSEL. Mikael Karlberg, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund. Patrik Midlöv, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv

YRSEL. Mikael Karlberg, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund. Patrik Midlöv, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv YRSEL Mikael Karlberg, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Patrik Midlöv, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv Inledning Yrsel som isolerat symtom är sällan ett tecken på en allvarlig sjukdom. Läkemedelsbehandling

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experiences and the effects of a case management intervention Ulrika Olsson Möller Paper I Prevalence and predictors of falls and dizziness in people

Läs mer

STROKE- vad är det? En kort översikt

STROKE- vad är det? En kort översikt STROKEvad är det? En kort översikt Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden En folksjukdom Den vanligaste orsaken till handikapp 20

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 24-27 november 2014 i Uppsala Neurologiska symtom -

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Behandling. Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118

Behandling. Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118 Alkohol Abstinens Behandling Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118 Genetik Det finns forskning som talar för att de som utvecklar kramper

Läs mer

Dokumentnamn: Mål Termin 10 Läkarprogrammet. 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper

Dokumentnamn: Mål Termin 10 Läkarprogrammet. 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper 1(6) Mål Termin 10 A. Vetenskap och lärande Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla och träna Nivå 2: Vara införstådd med och kunna tillämpa 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Diagnos och förlopp av MS. Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus

Diagnos och förlopp av MS. Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus Diagnos och förlopp av MS Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus S Vad är MS? S En spontan benägenhet för upprepade och multifokala inflammatoriska episoder i CNS S Ingen

Läs mer

Gränslandet Psykiatri - Neurologi

Gränslandet Psykiatri - Neurologi Gränslandet Psykiatri - Neurologi SPK 2012 idus martiae Peter Berglund, med. dr., överläkare Neuropsykiatriska Kliniken Sahlrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Disposition Introduktion och definitioner

Läs mer

Panikångest med och utan agorafobi (torgskräck)

Panikångest med och utan agorafobi (torgskräck) Panikångest med och utan agorafobi (torgskräck) En panikattack drabbar minst var tionde människa någon gång i livet. Vid den första panikattacken uppsöker patienten ofta akutmottagningen. De kroppsliga

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet Subaraknoidalblödning

Läs mer

Uppföljning av utvecklingsuppdrag. Riksstroke -TIA. Fredrik Buchwald 1. Projektnamn Validering av TIA i RIKSSTROKE (D4)

Uppföljning av utvecklingsuppdrag. Riksstroke -TIA. Fredrik Buchwald 1. Projektnamn Validering av TIA i RIKSSTROKE (D4) MALL FÖR UPPFÖLJNING 2015-01-07 Vårt dnr: 1 (5) Kansliet för Uppföljning av utvecklingsuppdrag 1. Projektnamn Validering av TIA i RIKSSTROKE (D4) 2. Registernamn Riksstroke -TIA 3. Projektledare/projektansvarig

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Kod: Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 10 februari 2012 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 24 februari

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Depression. 26 september 2013

Depression. 26 september 2013 Depression 26 september 2013 Epidemiologi Prevalens 6% I Sverige har 12% av alla sjukskrivna diagnosen depression Patienter med depression 31% ingen vårdkontakt 51% misskända patienter 6% otillräcklig

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Kroppens Nervsystem. Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs Micke Sundström

Kroppens Nervsystem. Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs  Micke Sundström Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs www.lektion.se Micke Sundström Nervsystemets två huvuddelar Det centrala nervsystemet Hjärnan & ryggmärgen Det perifera nervsystemet Nervtrådarna i övriga

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, 30 högskolepoäng

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, 30 högskolepoäng Medicin B, Medicinsk temakurs 3, 30 högskolepoäng Tema Neuro och Rörelse Skriftlig tentamen 23 mars 2012 OBS!!! Frågorna skall läggs i separata lila omslag enligt nedan: Martin Gunnarsson: 1, 3, 4, 6,

Läs mer

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning Att åldras med funktionsnedsättning framtida utmaningar Jan Lexell Professor, överläkare Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Uppföljning Nationella strokekampanjen. Susanne Hillberger 2013-04-10

Uppföljning Nationella strokekampanjen. Susanne Hillberger 2013-04-10 Uppföljning Nationella strokekampanjen Susanne Hillberger 2013-04-10 Bakgrund: Nya nationella riktlinjer 2009 Snabbt agerande vid stroke räddar många liv Snabbt påbörjad utredning och behandling och vård

Läs mer

Stroke. Lästips från sjukhusbiblioteket

Stroke. Lästips från sjukhusbiblioteket Stroke Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Afasi och samtal : goda råd om kommunikation (2010) Det är många gånger svårt att föra samtal med en person som har fått afasi.

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Yrsel på akuten. klinik & vetenskap medicinens abc. ABC om. centrala och perifera orsaker till yrsel. medicinens abc

Yrsel på akuten. klinik & vetenskap medicinens abc. ABC om. centrala och perifera orsaker till yrsel. medicinens abc itera som: Läkartidningen. 2015;112:9LR om Yrsel på akuten NTLI MOHLIN, ST-läkare, akutkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö RDVN KHOSHNOOD, ST-läkare, akutkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 16 september 2011 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 4 oktober Kursledare:

Läs mer

Trombektomi vid stroke

Trombektomi vid stroke Trombektomi vid stroke Umeå stroketeamkongress 12 oktober 2016 Erik Lundström Med dr, sektionsöverläkare R15 Karolinska universitetssjukhuset, Solna Tack till dr Tiago Moreira (neurlog) och bitr öl Åsa

Läs mer

Handläggning av AOM. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping. Sigvard Mölstad, Medicinska Riksstämman 2010,

Handläggning av AOM. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping. Sigvard Mölstad, Medicinska Riksstämman 2010, Handläggning av AOM Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping AOM 15% av all antibiotika i primärvård Bakgrund Konsensusuttalande år 2000 om behandling av sporadisk AOM: Sporadisk AOM Alternativ

Läs mer

forskning pågår Träning vid yrsel för vem, och hur gör man? Sammanfattning

forskning pågår Träning vid yrsel för vem, och hur gör man? Sammanfattning forskning pågår VETENSKAPLIG RED. BIRGIT RÖSBLAD Träning vid yrsel för vem, och hur gör man? EVA EKVALL HANSSON Sammanfattning Vestibulär rehabilitering är en träningsmetod som utvecklades redan på 1940-talet

Läs mer

Neurologi. RDK Frösundavik 2011-03-23. Magnus Fogelberg

Neurologi. RDK Frösundavik 2011-03-23. Magnus Fogelberg Neurologi RDK Frösundavik 2011-03-23 Magnus Fogelberg Neurologi Läran om nervsystemet Hjärnan med hjärnstam och lillhjärna Ryggmärgen och dess rötter Perifera nerver Neuromuskulära övergången Muskler (primära

Läs mer

Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen. område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden

Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen. område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden Vad är stroke? En störning av blodcirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden 90% 10% Ca 30 000 personer drabbas av slaganfall per år i Sverige Medelålder för de drabbade

Läs mer

KOGNITIVA NEDSÄTTNINGAR

KOGNITIVA NEDSÄTTNINGAR KOGNITIVA NEDSÄTTNINGAR I SAMBAND MED OLIKA DIAGNOSER Ann-Berit Werner, Leg. Psykolog ann-berit.werner@brackediakoni.se Disposition av dagen Kognitiva nedsättningar Definition Orsaker Kartläggning Psykiska

Läs mer

Neurologisk utbildning för sjukgymnaster Dag 1 Termin 3 Vårterminen 2010, 8-20 februari Ansvarig: Erik Lundström, neurolog och medicine doktor

Neurologisk utbildning för sjukgymnaster Dag 1 Termin 3 Vårterminen 2010, 8-20 februari Ansvarig: Erik Lundström, neurolog och medicine doktor Neurologisk utbildning för sjukgymnaster Dag 1 Termin 3 Vårterminen 2010, 8-20 februari Ansvarig: Erik Lundström, neurolog och medicine doktor * Mån 8 feb 08:15-09:00 Intro till kursen Erik Lundström Genomgång

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2016-05-25 Dnr.nr: S2016/00212/FS Vår referens: Sofia Karlsson Mottagarens adress: s. r e gis trätor @re ger ingska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Effektiv vård (SOU

Läs mer

Prognos. Vid debutskov

Prognos. Vid debutskov Att studera MS-sjukdomens naturalförlopp och långsiktiga prognos är inte så enkelt som det kanske kan förefalla. För det första krävs att man studerar en representativ grupp av individer med MS. Om urvalet

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer