Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013"

Transkript

1 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ärendenr: NV Regeringen Miljödepartementet Stockholm Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013 Enligt regeringsbeslut 5, , Disposition av medel för omhändertagande av batterier, ska Naturvårdsverket upprätta en redovisning till regeringen över batterifondens inkomster och utgifter för föregående budgetår samt den kassamässiga behållningen. Beslut om denna skrivelse har fattats av ställföreträdande generaldirektör Kerstin Cederlöf. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelningschef Rikard Janson, föredragande, tf ekonomichef Christer Benktsson, enhetschef Ingela Hiltula, sektionschef Jon Engström och handläggare Ingela Grudin. För Naturvårdsverket Kerstin Cederlöf Rikard Jansson BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ingela Grudin Tel: NV Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2013 I regeringsbeslut 5, , Disposition av medel för omhändertagande av batterier, anges det att Naturvårdsverket vid budgetårets slut ska lämna redovisning till regeringen över batterifondens inkomster och utgifter för föregående budgetår samt den kassamässiga behållningen. Vid redovisningen ska konto för varje batterityp specificeras särskilt. Det anges också att Naturvårdsverket ska upprätta en budget omfattande minst tre år för att säkerställa framtida statliga skyldigheter med tanke på finansieringen av bortskaffandet av miljöfarliga batterier som innehåller kadmium och kvicksilver. Bakgrund Den 1 januari 2009 trädde den nya batteriförordningen (Förordning om producentansvar för batterier, SFS 2008:834) i kraft. Det innebar förändringar för hanteringen av den befintliga batterifonden på flera sätt. Bland annat avskaffades miljöavgiften på bly- och kvicksilverbatterier. Det innebär i praktiken att fonden inte har några intäkter, förutom ränteintäkterna. Den avgift som Naturvårdsverket, enligt 24 i ovan nämnda förordning, tar ut på slutna nickelkadmiumbatterier fonderas, från och med den 1 januari 2010, på ett eget batterikonto kallat nya kadmiumbatterifonden. Huvuddelen av batterifondernas medel finns på räntebärande konton hos Riksgälden. En mindre del finns på Naturvårdsverkets räntekonto (se bilaga 2) för att vara tillgänglig för Naturvårdsverkets löpande administration och mindre utbetalningar. Resultat och balansräkning för fonderna finns i bilaga 1 respektive 2. BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA - KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

3 NATURVÅRDSVERKET Batterifonden 2013 Batterifonden består av två delar, en för miljöavgifter inbetalade för blybatterier och en för miljöavgifter inbetalade småbatterier innehållande kvicksilver och kadmium. Regeringen fattade under 2012 beslut 1 om hur batterifondens medel ska användas var första året som Naturvårdsverket beviljade medel efter den nya fördelningen. Naturvårdsverket administrerar även fortsättningsvis batterifondens medel förutom när det gäller forskningsmedlen som ska fördelas av Energimyndigheten. Naturvårdsverket beviljade under året nära 22 onor till två informationskampanjer om batterier. Största delen gick till insatser för att få fler att lämna batterier till insamling. Målet för det andra projektet är att få barn att förstå att det är viktigt för miljön och människors hälsa att lämna in batterier. Energimyndigheten beslutade den 21 februari 2013 om att upprätta ett nytt forsknings- och utvecklingsprogram som kallas Batterifondsprogrammet Programmets inriktning är mot teknikområdena batteriåteranvändning/- återvinning och fordonsbatterier. Det löper över sju år med start 1 mars Naturvårdsverket betalar ut medel till Energimyndigheten när projekt är beviljade. Energimyndigheten använde drygt 40 onor av forskningsmedlen under De återstående 29 tonnen kvicksilver från batterier, som staten haft ansvar för, skickades under året till en tysk behandlingsanläggning. Efter behandling och stabilisering är nu kvicksilvret slutförvarat i en tysk saltgruva. Under 2013 har medel ur batterifonden använts till följande ändamål (bilaga 1): kr Insamling & Återvinning Information Forskning Slutförvaring av kvicksilver Naturvårdsverkets handläggning Summa Vid årsskiftet uppgick batterifonden till kronor (bilaga 2). 1 Regeringsbeslut I 21,

4 NATURVÅRDSVERKET Budget batterifonden Intäkter Ränta 21 Summa 21 Kostnader Insamling & Återvinning 202 Information 50 Forskning 88 Slutförvar kvicksilver 0 Återbetalning exporterade batterier 20 Administrativa kostnader 10 Summa 370 Nya kadmiumbatterifonden 2013 Fonden består av miljöavgifter som tas ut på slutna kadmiumbatterier. Avgiften är 300 kr/kg batteri och betalas av den producent som släpper ut batteriet på den svenska marknaden. Medlen i fonden får, enligt 27 i ovan nämnda förordning, användas till ersättning för sortering, återvinning och bortskaffning av nickelkadmiumbatterier samt för information om hantering av dessa batterier. Medlen får också användas till Naturvårdsverkets hantering av avgiften och upprättande och administration av registret över producenter. Under 2013 betalades det in knappt 5 onor i avgifter till fonden och medel ur fonden använts till följande ändamål (bilaga 1): Naturvårdsverkets handläggning: kr Vid årsskiftet uppgick nya kadmiumbatterifonden till kronor (bilaga 2). Budget nya kadmiumbatterifonden Intäkter Miljöavgifter 15 Räntor 1 Summa 16 Kostnader Insamling & Återvinning 2 Återbetalning exporterade batterier 1 Administrativa kostnader 4,5 Information 0 Summa 7,5 3

5 NATURVÅRDSVERKET Bilagor: Bilaga 1: Redovisning av batterifondernas intäkter och kostnader under budgetåret 2013 Bilaga 2: Batterifondernas kassamässiga behållning

6 BILAGA 1 Redovisning av batterifondens intäkter och kostnader Budgetår 2013 Blybatterier Avgifter 0 Avgår restitutioner 1) 0 Räntor Intäkter totalt Insamling & Återvinning Bidrag till informationsinsatser Bidrag till forskning Naturvårdsverkets handläggning Kostnader totalt Resultat blybatterier Småbatterier - NiCd-batterier och kvicksilverhaltiga batterier Avgifter 0 Avgår restitutioner 1) 0 Räntor, Intäkter totalt Insamling & Återvinning Bidrag till informationsinsatser Bidrag till forskning Slutförvar kvicksilver Naturvårdsverkets handläggning Kostnader totalt Resultat småbatterier Nya kadmiumbatterier Avgifter Avgår restitutioner 1) Räntor Intäkter totalt Insamling & Återvinning 0 Naturvårdsverkets handläggning Kostnader totalt Resultat kadmiumbatterier ) Med restitution avses återbetalning till de företag som har betalat batteriavgift för batterier som de köpt i Sverige och sedan exporterat.

7 BILAGA 2 Batterifondens tillgodohavande hos Naturvårdsverket Blybatterier IB Årets resultat UB Varav på konto hos Riksgälden Varav på konto hos NV ) Småbatterier IB Årets resultat UB Varav på konto hos Riksgälden Varav på konto hos NV ) UB totalt Batterifonden Nya Kadmiumbatterifondens tillgodohavande hos Naturvårdsverket IB Årets resultat UB Varav på konto hos Riksgälden Varav på konto hos NV ) Underskottet beror på att en utbetalning av forskningsmedel gjordes strax innan årskiftet, men en överflyttning av medel från Riksgälden till Naturvårdsverkets räntekonto hanns inte med. Överflyttningen gjordes efter årskiftet.

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-05-13 NV-06387-14 Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-10-25 NV-07302-12 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller importerar avfall in till Sverige.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:1) PM Hanteringsklass: Öppen Dnr Dnr 2014/258 2014-03-14 Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:1) Riksgäldskontoret (nedan Riksgälden) är stödmyndighet enligt lagen

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Sjunde AP-fonden År i

Sjunde AP-fonden År i Sjunde AP-fonden År 2000 i INNEHÅLL Årsberättelse för Premiesparfonden 1 Revisionsberättelse för Premiesparfonden 4 Årsberättelse för Premievalsfonden 5 Revisionsberättelse för Premievalsfonden 8 Årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning GD har ordet 2 1 Bostadskreditmarknaden 3 2 Verksamhetsöversikt 4 2.1 BKN:s uppgifter 4 2.2 Finansiering av BKN:s

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63 ÅRSREDOVISNING 2014 Dnr MD 2015/63 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet sid 5 Om Statens tjänstepensionsverk sid 7 Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar Förmånsbestämd pension

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer