Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall"

Transkript

1 Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller importerar avfall in till Sverige. Checklistan riktar sig till Länsstyrelser som utövar operativ tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter. Checklistan kan även vara intressant för kommuner som tillsynsmyndighet över avfallshantering enligt miljöbalken. Till checklistan finns även en separat läsanvisning. Checklistan och läsanvisningen är en del av Naturvårdsverkets tillsynsvägledning på området. BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 Innehåll INNEHÅLL 2 Allmänna uppgifter 3 Export 3 Om transporten är anmälningspliktig 4 Om transporten är informationspliktig 4 Om transporten är förbjuden/olaglig 5 Import 6 Om transporten är anmälningspliktig 7 Om transporten är informationspliktig 7 Om transporten är förbjuden/olaglig 8 Om mäklare eller handlare anlitas 9 Om transporten är anmälningspliktig 10 Om transporten är informationspliktig 10 Om transporten är förbjuden/olaglig 10 Tabell 1. Export 11 Tabell 2. Import 11 2

3 Allmänna uppgifter 1) Datum för inspektion: Företag: Adress: Telefonnummer: Organisationsnummer: Juridiskt ansvarig: Uppgiftslämnare: Övriga uppgifter: 2) Förs journal över avfallshanteringen enligt avfallsförordningen? 3) Exporteras eller importeras icke-farligt avfall eller farligt avfall? 4) Säljs eller överlåts avfall till en mäklare eller handlare? Export 5) Vilka typer av icke-farligt avfall och farligt avfall exporteras? 6) Vilka mottagare används för respektive avfallsslag samt i vilket land ligger de? 3

4 7) Ange för respektive avfallsslag om det ska bortskaffas eller återvinnas. 8) Vilka regler gäller för exporten av respektive avfallsslag? Gäller anmälningsplikt, informationsplikt eller förbud enligt förordning 1013/2006? Om transporten är anmälningspliktig 9) Finns stämplade anmälningsdokument från myndigheterna i avsändaroch mottagarland? Kontrollera att godkännandena gäller. 10) Upprättas transportdokument enligt förordning 1013/2006? 11) Hanteras transportdokumenten enligt kraven i förordning 1013/2006? Om transporten är informationspliktig 12) Upprättas information enligt bilaga VII enligt förordning 1013/2006? 4

5 13) Sparas dokumenten i tre år? 14) Finns giltigt avtal mellan den som organiserar transporten samt mottagaren? 15) Är mottagaren godkänd för att ta emot avfall i mottagarlandet? Om transporten är förbjuden/olaglig 16) För varje avfallsslag som transporterats olagligt bör följande frågor besvaras: - När har transporten/transporterna skett? - Vilka mängder har transporterats? - Vem har anlitats som transportör? - Vem är mottagare samt kontaktuppgifter till denna? - Har avfallet behandlats av mottagningsanläggningen? 5

6 Import 17) Vilka typer av icke-farligt avfall eller farligt avfall importeras? 18) Har anläggningen tillstånd att ta emot avfallet eller gjort anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd? 19) Vem är avsändare för respektive avfallsslag och i vilket land ligger företagen? 20) Ange för respektive avfallsslag om det ska bortskaffas eller återvinnas. 21) Vilka regler gäller för exporten av respektive avfallsslag? Gäller anmälningsplikt, informationsplikt eller förbud enligt förordning 1013/2006? 6

7 Om transporten är anmälningspliktig 22) Finns stämplade anmälningsdokument från myndigheterna i avsändaroch mottagarland? Kontrollera att godkännandena gäller. 23) Upprättas transportdokument enligt förordning 1013/2006 vid transporterna? 24) Hanteras transportdokumenten enligt kraven i förordning 1013/2006 Om transporten är informationspliktig 25) Upprättas information enligt bilaga VII enligt förordning 1013/2006? 26) Sparas dokumenten i tre år? 27) Finns giltigt avtal mellan den som organiserar transporten samt mottagaren? 7

8 Om transporten är förbjuden/olaglig 28) För varje avfallsslag som transporterats olagligt bör följande frågor besvaras: - Vem har anlitats som transportör? - Vem är avsändare samt kontaktuppgifter till denna? - När har transporten/transporterna skett? - När har avfallet tagits emot? - Hur stora mängder har tagits emot? - Har avfallet behandlats? 8

9 Om mäklare eller handlare anlitas 29) Ange för respektive avfallsslag vilken mäklare eller handlare som anlitas. 30) Har mäklaren eller handlare anmält sin verksamhet enligt 47 avfallsförordningen? 31) Har verksamheten enligt 53 avfallsförordningen kontrollerat att mäklaren eller handlaren har anmält sin verksamhet? 32) Vilka mottagare används för respektive avfallsslag som säljs eller överlåts till en mäklare eller handlare samt i vilket land ligger dessa? 33) Ange för respektive avfallsslag om det ska bortskaffas eller återvinnas. 34) Vilka regler gäller för exporten av respektive avfallsslag? Gäller anmälningsplikt, informationsplikt eller förbud enligt förordning 1013/2006 9

10 Om transporten är anmälningspliktig 35) Har mäklaren/handlaren bemyndigats av företaget att agera som anmälare och exportör för deras räkning? 36) Har mäklaren/handlaren gjort anmälan? Om transporten är informationspliktig 37) Finns kopior på av mäklaren eller handlarens upprättade informationsblanketter enligt bilaga VII till förordning 1013/2006? Om transporten är förbjuden/olaglig 38) För varje avfallsslag som transporterats olagligt bör följande frågor besvaras: - När har avfallet överlåtits till handlaren eller mäklaren? - När har transporterna skett? - Vilka mängder avfall har transporterats? - När togs avfallet emot av mottagaren? - Har avfallet behandlats av mottagaren? 10

11 Tabell 1. Export Avfallsslag Farligt Avfall? Mottagare Mottagarland R- el. D-kod Anmplikt Infoplikt Förbud Tabell 2. Import Avfallsslag Farligt Avfall? Avsändare Avsändararland R- el. D- kod Anmplikt Infoplikt Förbud 11

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda:

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda: Agenda: Handläggning Ansökan tillstånd enligt 36 Anmälan 42 och avfallsslag undantagna från tillståndsplikt 37 Anmälan om hantering av avfall, 46 & 47 Utskick, bekräftelse på anmälan eller tillstånd till

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP Den här vägledningen från Naturvårdsverket ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov FoHMFS 2014:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2014-02-18 2014/101973 1 (7) Ert datum Er beteckning 2012-12-20 A2012/4136/ARM Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, 08-730 90 44 alexandra.falke@av.se Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 203

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer