SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson C Kurt Frilén Övriga närvarande Åke Nyqvist Fredrik Carlsson, PwC Malin Stomberg, kommunsekreterare Utses att justera Roger Fogelström Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna, Underskrifter Sekreterare 1-5 Malin Stomberg Ordförande Eva Ryberg Justerande Roger Fogelström

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(8) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(8) Innehållsförteckning Val av attestanter för valda revisorer Personuppgiftsombud för valda revisorers verksamhetsområde 2 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för valda revisorer 3 Utbildning för ny- och omvalda förtroendevalda i Marks kommun 4 Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Marks kommun avseende revision av gemensam nämnd 5

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(8) 1/2015 Val av attestanter för valda revisorer Beslutsattesten tecknas av ordförande Eva Ryberg med vice ordförande Roger Fogelström som ersättare 2. Attesträtten gäller tills vidare 3. Tidigare attesträtter upphävs från och med dagens datum Attesträtten för ansvarsområde 97 innehas enligt praxis av valda revisorers ordförande med vice ordförande som ersättare. Attest av inkommande fakturor, både interna och externa, är två personsärende i form av mottagnings- och beslutsattest. Från och med hösten 2010 görs detta huvudsakligen elektroniskt i kommuninternt verksamhetssystem. För att kunna genomföra den elektroniska attesten behöver attestanten ha behörighet i berörda verksamhetssystem. 1. Beslutsattesten tecknas av ordförande Eva Ryberg med vice ordförande Roger Fogelström som ersättare 2. Attesträtten gäller tills vidare 3. Tidigare attesträtter upphävs från och med dagens datum

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(8) 2/2015 Personuppgiftsombud för valda revisorers verksamhetsområde Axel Danielsson utses till personuppgiftsombud för valda revisorers verksamhetsområde. Alla politiska organ är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. Det ankommer på den personuppgiftsansvarige, det vill säga det politiska organet, att inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten. I syfte att inom kommunen skapa enhetliga rutiner för egen kontroll av handlingar med personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen (PuL) bör varje politiskt organ utse ett personuppgiftsombud. Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB, har förklarat sig villig att åta sig uppdraget som personuppgiftsombud för samtliga personuppgiftsansvariga i Marks kommun, utbilda och kontinuerligt informera den av varje politiskt organ utsedda personuppgiftsassistenten. Axel Danielsson utses till personuppgiftsombud för valda revisorers verksamhetsområde.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(8) 3/2015 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för valda revisorer 1. Valda revisorer antar den dokumenthanteringsplan med de gallringsfrister som anges. 2. Valda revisorer antecknar arkivbeskrivningen. 3. Till arkivansvarig och arkivansvarig för valda revisorer utses Roger Fogelström mede Eva Ryberg som ersättare. Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar inom kommunerna styrs av arkivlagen och arkivförordningen. Kommunfullmäktige har också antagit ett arkivreglemente för Marks kommun. Av arkivlag, arkivförordning och arkivreglemente framgår bland annat att varje myndighet skall upprätta en dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning. Valda revisorer beslutade att anta en dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning. Enligt arkivreglemente för Marks kommun skall på varje myndighet finnas en arkivansvarig och en arkivredogörare. 1. Valda revisorer antar den dokumenthanteringsplan som bilagts denna tjänsteskrivelse med de gallringsfrister som anges. 2. Valda revisorer antecknar den arkivbeskrivning som bilagts denna tjänsteskrivelse. 3. Till arkivansvarig och arkivansvarig för valda revisorer utses Roger Fogelström mede Eva Ryberg som ersättare.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(8) 4/2015 Utbildning för ny- och omvalda förtroendevalda i Marks kommun Valda revisorer får delta på de tre utbildningstillfällen som erbjuds med möjlighet till arvoden och ersättningar enligt föreliggande bestämmelser. Alla ny- och omvalda förtroendevalda bjuds in till tre utbildningstillfällen där de får tillfälle att lära sig om vad som gäller för uppdraget som förtroendevald både allmänt och specifikt här i Mark. Första utbildningstillfället är den 22 januari 2015 kl Andra utbildningstillfället är den 27 januari 2015 kl Tredje utbildningstillfället är den 5 februari 2015 kl Samtliga utbildningstillfällen hålls i Abbottsalen, Rydals konferenscenter. Vid tredje utbildningstillfället har valda revisorer givits möjlighet att informera om sin verksamhet, både allmänt och specifikt för Mark. Arvode och ersättningar betalas ut till de förtroendevalda som deltar på utbildningarna. Valda revisorer får delta på de tre utbildningstillfällen som erbjuds med möjlighet till arvoden och ersättningar enligt föreliggande bestämmelser.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(8) 5/2015 Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Marks kommun avseende revision av gemensam nämnd Avtal med Västra Götalandsregionen om revision av den gemensamma nämnden Samrehabnämnden Mark Svenlunga godkänns. Avtalet undertecknas av ordförande och vice ordförande för Marks kommun. Samrehabnämnden i Mark-Svenljunga är en gemensam nämnd mellan Marks kommun, Svenljunga kommun och Västra Götalandsregionen. Av kommunallagens 9 kap 2 framgår att en gemensam nämnd skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen. Av kommentarerna framgår att parterna kan komma överens om hur revisionen praktiskt skall genomföras. Genom avtalet överenskommer Västra Götalandsregionen och Marks kommun att Marks kommuns revisorer genomför årlig grundläggande granskning och eventuell fördjupad granskning av den gemensamma nämnden. Revisionen genomförs i enlighet med kraven i kommunallagens 9 kap och God revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen skall genomföras enligt den granskningsplan som revisorerna gemensamt upprättar. Ersättning för utförd revision bestäms i samband med att granskningsplanen upprättas. Avtalet gäller tills vidare eller tills någon av parterna säger upp det. Uppsägning skall ske minst fyra månader innan årets revisionsberättelse skall undertecknas. Avtal med Västra Götalandsregionen om revision av den gemensamma nämnden Samrehabnämnden Mark Svenlunga godkänns. Avtalet undertecknas av ordförande och vice ordförande för Marks kommun.

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer