Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun"

Transkript

1 Egenkontroll för äldreboenden i Järfälla kommun Kostservice, 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENKONTROLL Flik Dokument Uppgifter om verksamheten 1 Uppgifter om verksamheten Personal 2 Utbildning och kompetens 3 Personlig hygien Hygienregler Styrning och kontroll 4 Vatten 5 Avfall 6 Skadedjur 7 Underhåll av lokal och utrustning Underhållsrond Kontroll av termometer 8 Rengöring Rengöringsschema Kvittenslista 9 Inköp och mottagning 10 Förvaring 11 Beredning, tillagning och upptining Hantering av avvikelser 12 Åtgärder Incidentrapport Uppföljning Hygienrond Internrevision HACCP 15 Flödesschema Faroanalys Övrigt 16

3 Flik 1 VERKSAMHETEN Namn Adress Tel E-post Org.nr. Verksamhetens art Antal serverade portioner/dag Frukost Lunch Middag Maten levereras från Ansvarig för egenkontrollen, chef Kvällsmat Lunch Middag Kostansvariga

4 Flik 2 Blankett - Utbildning Namn: Födelsedatum: Anställningstidpunkt: Utbildning och erfarenhet innan anställningen: Genomförda utbildningar Typ av utbildning, längd på utbildning, utbildare/företag: Datum: Signatur:

5 Flik 2 UTBILDNING OCH KOMPETENS Syfte Arbetsgivare och personal har ansvar att se till att tillräckliga kunskaper i livsmedelshantering finns och att de används. Omfattning All personal som kommer i kontakt med livsmedel. Gäller även extrapersonal. Rutin All personal som hanterar livsmedel ska ha kunskap om de rutiner som de berörs av i sitt dagliga arbete Kostansvariga ska ha gått utbildning med innehåll som motsvarar Grundkurs i livsmedelshygien som utformats i samråd med Livsmedelsverket Kostansvariga ska genomgå en årlig repetitionsutbildning/information i livsmedelshygien Utbildnings- och kompetensstatus dokumenteras i blanketten Utbildningsjournal Kopia av intyg från genomförd utbildning sätts in i egenkontrollpärmen. Åtgärder vid avvikelse Kontakta enhetschef Kontakta kostservice vid allvarlig avvikelse Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

6 Flik 3 PERSONLIG HYGIEN Syfte Livsmedel ska hanteras på sätt som undviker att spridning av allergener och/eller bakterier sker. Omfattning All personal som hanterar eller som kommer att hantera livsmedel. Gäller även extrapersonal. Rutin All personal som hanterar livsmedel ska underteckna att de känner till, förstår och ska arbeta efter bestämda hygienregler. Signeringen upprepas 1 gång/år. Vid misstanke om att personal eller annan utomstående bär på smitta ska läkare kontaktas för bedömning om eventuell provtagning. Oförpackade livsmedel får inte hanteras vid misstanke om smitta. Åtgärder vid avvikelse Upprepa signering av hygienregler Kontakta enhetschef Kontakta kostservice vid allvarlig avvikelse Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

7 Flik 3 HYGIENREGLER Hygienreglerna gäller all personal som hanterar eller som kommer att hantera livsmedel. Gäller även extrapersonal. Tvätta händerna noggrant innan livsmedel hanteras! Engångshandskar ska användas vid sprickor, sår eller annan skada på händerna. Du får inte hantera livsmedel om du har smitta som kan överföras till livsmedel Inga smycken i köket, t.ex. ring, klocka, armband, synlig piercing Använd rent förkläde i köket, för att förhindra att maten smittas ned! Jag känner till, har förstått och ska arbeta efter hygienreglerna Datum: Underskrift: Namnförtydligande:

8 Flik 4 VATTEN Syfte Vatten är vårt vanligaste livsmedel och det ska vara av dricksvattenkvalitet. Omfattning Gäller i hela lokalen. Rutin Järfällas kommunala vattenverk, Norrvatten ansvarar för vattenkvaliteten. Åtgärder vid avvikelse Kontakta ansvarig Kontakta kostservice vid allvarlig avvikelse Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

9 Flik 5 AVFALL/SOPHANTERING Syfte Avfall och sopor får inte smitta ner livsmedel. Omfattning Gäller i hela lokalen. Rutin Byt soppåse varje dag och när soppåsen är full Avfall från papper, kartong, glas, metall och plast ska förvaras på avsedd plats Rengör respektive sopbehållare. Åtgärder vid avvikelse Kontakta enhetschef Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

10 Flik 6 SKADEDJUR Syfte För att undvika att skadedjur tar sig in i lokalen och sprider smitta behövs åtgärder. Omfattning Gäller i hela lokalen. Rutin Vid spår av skadedjur kontakta skadedjursbekämpare och fastighetsvärd Skadedjursbekämpare tel: Fastighetsvärd tel: Dörrar/portar och fönster ska inte stå öppna längre än nödvändigt Om bekämpning sker ska det finnas en ritning som visar var betesstationerna är utlagda. Spara protokoll från skadedjursbekämpare som visar när och vilka bekämpningsmedel som används. Åtgärder vid avvikelse Kontakta enhetschef Skadedjursbekämpare kontaktas Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

11 Flik 7 Blankett - Kontroll av termometer Datum Resultat Åtgärder vid avvikelse Sign Gränsvärden: ±1 C mot kontrollmetod Åtgärder vid avvikelse (exempel): Kontakta enhetschef Byt till fungerande termometer Dokumentera på denna blankett

12 Flik 7 Blankett Underhåll Avvikelse, behov av underhåll Datum Sign Åtgärder vid avvikelse (exempel): Kontakta enhetschef Dokumentera på denna blankett

13 Flik 7 UNDERHÅLL AV LOKAL OCH UTRUSTNING Syfte För att undvika spridning av smitta eller allergener är det viktigt att hanteringsytor och utrustning fungerar och är hel. Omfattning Ytor, utrustning och redskap som används i livsmedelshanteringen. Rutin En underhållsrond genomförs 1 gång/år. Vid underhållsronden kontrolleras att lokal, utrustning och redskap är hela och fungerande. Underhållsronden görs av kostansvarig och ansvarig chef Dokumentation av underhållsrond görs på blanketten Underhållsrond Behov av underhåll eller utbyte av utrustning och redskap som uppmärksammas utöver underhållsronden ska dokumenteras på blanketten Underhåll Kontroll av termometer med insticksgivare som används i egenkontrollen görs 1 gång/år. Dokumentera på blanketten Kontroll av termometer Så här kontrolleras en termometer med insticksgivare Kontroll mot +100 C Doppa insticksgivaren i kokande vatten. Vänta tills resultatet stabiliserat sig och visat samma temperatur en stund. Notera temperaturen. Kontroll mot ±0 C Rör med insticksgivaren i en behållare med mycket krossad is och lite kallt vatten. Rör tills resultatet har stabiliserat sig och visat samma temperatur under en stund. Notera temperaturen. Kontroll mot kalibrerad termometer Insticksgivaren från en kalibrerad termometer och en som ska kontrolleras stoppas in på samma ställe i samma livsmedel. Vänta tills resultatet har stabiliserat sig i båda termometrarna. Notera temperaturen. Åtgärder vid avvikelse Om termometern avviker mer än ±1 C vid kontroll justera termometern eller byt mot en som visar rätt Kontakta ansvarig Kontakta kostservice vid allvarlig avvikelse Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

14 Flik 7 Underhållsrond Datum: Sign: Lokal OK? Avvikelser Planerad åtgärd (åtgärd, tidsplan, ansvarig) Åtgärdat datum Sign Innertak Väggar Golv Golvbrunnar Belysningsarmatur Dörrar Fönster inkl karmar Ventilation inkl filter Kranar Bänkar Hyllor Lådor

15 Flik 7 Underhållsrond Datum: Sign: Utrustning OK? Avvikelser Planerad åtgärd (åtgärd, tidsplan, ansvarig) Åtgärdat datum Sign Diskmaskin Blandare inkl visp, degkrok Ugn Spis Matberedare inkl utrustning Kyl inkl lister Frys inkl lister Slangar och munstycken

16 Flik 7 Underhållsrond Datum: Sign: Redskap OK? Avvikelser Planerad åtgärd (åtgärd, tidsplan, ansvarig) Åtgärdat datum Sign Skärbräda Kniv Träslev

17 Flik 7 Underhållsrond Datum: Sign: Redskap OK? Avvikelser Planerad åtgärd (åtgärd, tidsplan, ansvarig) Åtgärdat datum Sign

18 Flik 8 RENGÖRING Syfte Rengöring ska göras så att det blir synligt rent och på ett sätt som undviker att hälsofara uppstår. Omfattning Lokal, inredning och utrustning där livsmedel äts, hanteras och förvaras. Rutin Rengöringsschema ska finnas för lokal, inredning och utrustning där livsmedel äts, hanteras och förvaras På rengöringsschemat framgår hur och när rengöring sker Rengör enligt rengöringsschema Rengöringsutrustningen ska vara ren och hel Kökets rengöringsutrustning ska bara användas i köket Används trasor, ska de separeras för olika områden och bytas efter varje dag Förvara kökets rengöringsutrustning separat och så att den kan torka Skölj bort rengöringsmedel efter rengöring och låt det som rengjorts torka. Rengöringskontroll: Kontrollera att det ser rent ut och att rengöringen är gjord enligt rengöringsschema Dokumentera all rengöring som inte sker dagligen på kvittenslista för rengöring Åtgärder vid avvikelse Vid synlig smuts rengör igen Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

19 Flik 8 RENGÖRINGSSCHEMA Måndag Varje dag: Varje vecka: Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Varje månad: Varje halvår: Avfrostning av frysar Varje år:

20 Flik 8 Kvittenslista för rengöring All rengöring som inte sker dagligen ska kvitteras Objekt; Skriv in lokaler, inredning, utrustning Ange datum och signatur när rengöringen är utförd enligt rengöringsschema Kylar/-skåp Frysar/-skåp Förvaringsskåp

21 Flik 11 Blankett Tillagning Temp ( C) Maträtt Avvikelse och åtgärd vid avvikelse Datum Sign Gränsvärden: Värmebehandla mat till min. +72 C Dokumentera på denna blankett Åtgärder vid avvikelse: Fortsätt värmebehandlingen till maten uppnått min. +72 C

22 Flik 9 INKÖP OCH MOTTAGNING AV VAROR Syfte Se till att livsmedel och förbrukningsmaterial som kommer i kontakt med livsmedel inte innehåller faror som kan orsaka skada. Omfattning Inköp av varor sker enligt gällande avtal (produktsortiment, priser och villkor). Rutin Ta hand om livsmedel direkt efter leverans Kontrollera att: Rätt vara levererats Sista förbrukningsdag/bäst-före-datum inte passerats Temperaturen stämmer Förpackningen är hel och ren Varorna ser fräscha ut. Temperaturkontroll: Stickprov vid varje leverans (varma, kalla och frysta livsmedel) Dokumentera 1 gång/vecka. Gränsvärden: Varm mat min +60 C Kylvaror max +8 C/enligt märkning Frysvaror min -18 (-15 C kortvarigt vid leverans) Åtgärder vid avvikelse Kontakta leverantör Kontakta kostservice vid allvarlig avvikelse Skicka tillbaka avvikande varor Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

23 Flik 9 Blankett Mottagning av varor Temp ( C) Livsmedel/vara Avvikelse och åtgärd vid avvikelse Datum Sign Gränsvärden: Åtgärder vid avvikelse (exempel): Varm mat min +60 C Kontakta leverantör Kylvaror max +8 C/enligt märkning Returnera varor Frysvaror min -18 (-15 C) Dokumentera på denna blankett

24 Flik 10 FÖRVARING AV VAROR Syfte Förvaring av livsmedel och förpackningsmaterial ska göras på ett säkert sätt för att undvika att hälsofara uppstår. Omfattning Livsmedel, förpackningsmaterial och kemikalier ska förvaras på avsedd plats enligt märkning (frys-, kyl- eller torrförvaring). Rutin Förvara separat var sak på sin plats! Hela och rena förpackningar/kärl Förslut förpackning/kärl ordentligt Förvara enligt FIFU först in, först ut Ingen golvförvaring Livsmedel med passerat sista förbrukningsdag eller bäst-före-datum sorteras bort Dåliga livsmedel kasseras (illaluktande, mögliga, ) Temperaturkontroll 1 gång/vecka: Lufttemperatur i kyl/frys Dokumentera resultatet Gränsvärden: Kyl max +8 C/enligt märkning Frys min -18 Åtgärder vid avvikelse Kontrollera kärntemperaturen i kylvaror är resultatet mer än +10 C kasseras livsmedlet, är resultatet mellan +8 och +10 C ska kylvaran användas inom 24 tim Vid misstanke om kontaminering kassera livsmedlet Kontakta servicefirma för underhåll av utrustning Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

25 Flik 10 Blankett Förvaring av kyl- och frysvaror Dokumentera 1 gång/vecka och vid avvikelse Temp i kyl ( C) Temp i frys ( C) Avvikelse och åtgärd vid avvikelse Temp i livsmedel (C ) Datum Sign Gränsvärden: Åtgärder vid avvikelse (exempel): Kylvaror max +8 C/enligt märkning Kontakta servicefirma Frysvaror min -18 Dokumentera på denna blankett

26 Flik 11 BEREDNING, TILLAGNING OCH UPPTINING Syfte Livsmedel ska hanteras på sätt som förhindrar spridning av allergener och/eller bakterier. Omfattning All hantering av livsmedel som ska ätas av boende eller personal. Rutin Tillaga (koka/stek/ugnsbaka/mikra) maten så kärntemperaturen är minst +72 C Använd rena redskap och undvik att ta i oförpackade livsmedel med händerna Ha inte kylvaror framme i rumstemperatur längre än nödvändigt Separera hantering av olika livsmedel Rengör redskap mellan hantering av olika livsmedel, t.ex. skärbräda, kniv Skölj frukt, grönsaker och ris innan användning Vid misstanke att maten är smittad kasta maten Bakning ska göra skilt i tid från annan livsmedelshantering (gäller samma yta). Rengör ordentligt efteråt Upptining ska göras i kyl, bröd undantaget. Mat som ställs fram för servering ska hålla rätt temperatur (+60 C varm mat och +8 C för kall mat) Ta inte fram mer mat i serveringen än nödvändigt, utan fyll på vid behov Allt som serveras ska ha egna och för maten och serveringen anpassade redskap All mat som stått framme för servering ska kasseras Temperaturkontroll: Kontrollera alltid temperaturen på mat som tillagas eller uppvärms Kontrollera kärntemperaturen med insticksgivare rengör insticksgivaren före och efter varje kontroll Dokumentera varje gång. Åtgärder vid avvikelse Värm på längre tid tills kärntemperaturen når upp till mer än +72 C Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

27 ÅTGÄRDSBLANKETT Flik 12 Datum Avvikelse (fel/brist) Åtgärder vid avvikelse (Vad har vi gjort åt felet? Vad gör vi för att förhindra att det händer igen?) Genomfört Datum och Sign

28 Flik 12 INCIDENTRAPPORT Rapporten fylls i direkt efter händelse av berörd personal Namn Personnummer Adress Datum och tid Plats Beskrivning av händelse Vidtagna åtgärder Kopia av denna rapport skickas till: Enhetschef Kostservice Spara rapporten i egenkontrollpärmen

29 HYGIENROND Flik 13 Är allt som det ska vara sätt ett kryss (X) i rutan. Upptäcks fel/brister sätt ett F i rutan! Använd blanketten Åtgärdsblankett. År: Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Väggar, golv, bänkar och ytor är synligt rena och hela Utrustning och redskap är synligt rena och hela Städutrustning är synligt ren och rätt förvarad Papper och tvål finns för handtvätt Hygienregler följs av personalen Ingen risk för intrång eller inga spår av skadedjur Avfall och returgods utan risk Livsmedel, förpackningar och kemikalier är separerade Temperaturkontroller är dokumenterade Datum Sign

30 Flik 13 HYGIENROND Syfte Genom att göra hygienrond kan man hitta och fånga upp brister som åtgärdas, så att god livsmedelssäkerhet kan råda. Omfattning Gäller i hela lokalen. Rutin Hygienronden genomförs minst 1 gång/månad Under hygienronden inspekteras lokaler, utrustning, personal samt att rutiner och blanketter används på det sätt som det är tänkt Följ blanketten Hygienrond och gå igenom status på olika områden i egenkontrollen. Är allt som det ska sätt ett kryss (X) i rutan. Upptäcks fel/brister sätt ett (F) i rutan. Dokumentera fel/brister och åtgärder på blanketten Åtgärder. Åtgärder vid avvikelse Kontakta enhetschef Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

31 Flik 14 INTERNREVISION Syfte Genom att se till att alla dokument i systemet för egenkontroll är aktuella och att alla rutiner och kontroller fungerar, blir systemet för egenkontroll effektivt. Omfattning Gäller alla rutiner, kontroller och dokument i systemet för egenkontroll. Rutin Internrevision genomförs av ansvarig minst en gång per år Internrevision omfattar all dokumentation i systemet för egenkontroll Vid internrevision kontrolleras bland annat; Att blanketter/journaler fylls i Att avvikelser har åtgärdats med korrigerande åtgärder. Om några större förändringar som påverkar livsmedelssäkerheten har skett sen förra internrevisionen Internrevision dokumenteras på internrevisionsrapport. Dokumentationen sparas i minst 2 år Åtgärder vid avvikelse Om systemet ej är aktuellt och effektivt sker åtgärder gällande detta omgående Kontakta enhetschef Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

32 Flik 15 FAROANALYS Syfte En faroanalys tar fram alla potentiella faror som kan vara kritiska och vilka åtgärder som kan användas för att styra dessa kritiska faror. Omfattning Verksamhetens livsmedelshantering. Potentiella faror för verksamheten och styrning av dessa Mat som levereras till verksamheten innehåller faror detta styrs och kontrolleras genom rutin för inköp och mottagning av varor. Mat förvaras så att fara kan uppstå detta styrs och kontrolleras genom rutin för förvaring av varor. Tillagningstemperaturen inte nått upp till över +72 C detta styrs och kontrolleras genom rutin för tillagning i verksamheten och i tillagningsköket som levererar maten. Varmhållen mat understiger +60 C detta styrs genom att varmhållning sker enligt rutin, över +60 C. Mat som serveras sprider hälsofaror detta styrs genom rutin för beredning, tillagning och upptining. Nedkylning av varm mat inte sker korrekt detta styrs genom att ingen nedkylning av varm mat sker. Yttemperatur på livsmedel vid upptining detta styrs genom att upptining sker i kyl vars lufttemperatur är under +8 C (bröd undantaget). Att allergisk person får i sig livsmedel som innehåller allergen och därför får en allergisk reaktion detta styrs genom att det medföljer information om vad maten som kommer från mottagningsköket innehåller. Åtgärder vid avvikelse Kontakta enhetschef Kontakta kostservice vid allvarlig avvikelse Dokumentera alltid fel och vad du gör åt felet.

33 Flik 15 FLÖDESSCHEMA Inköp Varumottagning Torrförvaring (rumstemperatur) Frysförvaring (-18 C eller under) Kylförvaring (+8 C eller under) Upptining kyl (+8 C eller under) Beredning Värmebehandling (+72 C eller över) Varmhållning (+60 C eller över) Beredning Servering

34 Flik 14 Internrevisionsrapport Datum; Närvarande;.... Har alla blanketter- /journaler fyllts i? Måste något åtgärdas? Om ja, vad måste åtgärdas? Klart! Signatur: Ja Nej Har avvikelser och korrigerande åtgärder hanterats enligt rutin? Ja Nej Har verksamheten någon ny eller förändrad hantering av mat/varor? Ja Nej Stämmer flödesschemat och faroanalysen med verksamheten? Ja Nej Har kontrollmyndigheten gjort inspektion eller revision under året? Ja Nej Har åtgärder från förra internrevisionen genomförts? Ja Nej Är personalen utbildade i livsmedelshygien, enligt rutin? Ja Nej Har hygienronder utförts, enligt rutin? Ja Nej Måste något åtgärdas? Ja Nej Måste något åtgärdas? Ja Nej Måste något åtgärdas? Ja Nej Måste något åtgärdas? Ja Nej Måste något åtgärdas? Ja Nej Måste något åtgärdas? Ja Nej Måste något åtgärdas? Ansvarig: Klart senast datum: Om ja, vad måste åtgärdas? Ansvarig: Klart senast datum: Om ja, vad måste åtgärdas? Ansvarig: Klart senast datum: Om ja, vad måste åtgärdas? Ansvarig: Klart senast datum: Om ja, vad måste åtgärdas? Ansvarig: Klart senast datum: Om ja, vad måste åtgärdas? Ansvarig: Klart senast datum: Om ja, vad måste åtgärdas? Ansvarig: Klart senast datum: Om ja, vad måste åtgärdas? Klart! Signatur: Klart! Signatur: Klart! Signatur: Klart! Signatur: Klart! Signatur: Klart! Signatur: Klart! Signatur: Ja Nej Ja Nej Ansvarig: Klart senast datum:

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj

Egenkontroll för. hemtjänsten i Järfälla kommun. Kostservice 2011, maj Egenkontroll för hemtjänsten i Järfälla kommun VERKSAMHETEN Namn Adress Tel E-post Org.nr. Verksamhetens art Antal serverade portioner/dag (ca) Frukost Lunch Middag Kvällsmat Antal portioner tillagade

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

Sprint. Skolmåltid 2012

Sprint. Skolmåltid 2012 Sprint Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.17-19 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 27 verksamheter kontrollerats. Fyra

Läs mer

Risk/faroanalys för hantering av livsmedel, gruppboende/ avdelningskök mottager varm frukost, varm lunch och varm middag 1. Förebyggande åtgärd

Risk/faroanalys för hantering av livsmedel, gruppboende/ avdelningskök mottager varm frukost, varm lunch och varm middag 1. Förebyggande åtgärd /faroanalys för, gruppboende/ avdelningskök mottager varm frukost, varm lunch och varm middag 1 Varumottagning Hälso och sjukdomsframkalla nde pga av för hög temperatur på kyloch frysvaror Förorening på

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontrollprogram. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av egenkontrollprogram. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av egenkontrollprogram Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Inledning... 3 Systemet för egenkontroll... 4 Administrativa uppgifter om företaget...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av restauranger

Tillsynsprojekt Revision av restauranger Dnr 2015-2257 Tillsynsprojekt Revision av restauranger Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rada Dobriyanova 2015-11-27 1 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett kontrollprojekt som

Läs mer

Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök

Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Dietist Karlstad 2015-06-02 Livsmedelshygien - Lathund för egenkontrollprogram i vårdboendets avdelningskök Bakgrund För att maten som lagas och serveras

Läs mer

Risk/faroanalys för hantering av livsmedel, MICASA mottager varm lunch och tillagning av lättare lunch 1. Förebyggande åtgärd

Risk/faroanalys för hantering av livsmedel, MICASA mottager varm lunch och tillagning av lättare lunch 1. Förebyggande åtgärd /faroanalys för, MICASA mottager varm lunch och tillagning av lättare lunch 1 Ankomst kontroll Varumottagning Upptining/ Kylförvaring/ Hälso och sjukdomsframkalla nde pga av för hög temperatur på kyloch

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

3.6 Faroanalys. Flik 3 RISKVÄRDERING CCP JA/NEJ NEJ. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD( Se rutiner i Låg Mellan Hög

3.6 Faroanalys. Flik 3 RISKVÄRDERING CCP JA/NEJ NEJ. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD( Se rutiner i Låg Mellan Hög 3.6 Faroanalys 1 INKÖP/ Mikrobiologisk förekomst (råvaror) Kontroll av ankommande råvarors lukt, färg, fräschör och stickprovskontroller på bärst- före märkning. JA/ Mikrobiologisk tillvät (transport,

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Förslag till egenkontrollprogram

Förslag till egenkontrollprogram Bageri & konditori Förslag till egenkontrollprogram Företagets namn:.. Org. nr:.. Besökadress: Antal anställda:... Ansvarig person (befattning):.. Verksamhetsbeskrivning (produktionens storlek, mängd,

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

HACCP för livsmedelsföretag

HACCP för livsmedelsföretag HACCP för livsmedelsföretag En praktisk guide för dig som ska arbeta med HACCP-system Rev 2007-07-11 INNEHÅLL Sida Introduktion 2 Uppgifter om verksamheten 3 Varför måste jag göra en HACCP med faroanalys?

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Generell riskanalys för hantering av livsmedel i bostad för vuxna barn mfl enligt LSS 1 2. Förebyggande åtgärd

Generell riskanalys för hantering av livsmedel i bostad för vuxna barn mfl enligt LSS 1 2. Förebyggande åtgärd Generell analys för i bostad för vuxna barn mfl enligt LSS 1 2 Varumottagning sjukdomsframkall ande pga av för hög temperatur på kyl- och frysvaror Förorening på grund av trasigt eller smutsigt emballage

Läs mer

PROJEKT. Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg. Tillsynsprojekt 2012

PROJEKT. Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg. Tillsynsprojekt 2012 PROJEKT Sweden Rock Festival 6-7-8-9 juni 2012 Sölvesborg Tillsynsprojekt 2012 Besöksadress Klostergatan 1, Sölvesborg Telefon, vxl 046-816 000 Fax 046-194 6 E-post miljokontoret@miljovast.se Webbplats

Läs mer

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan.

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Grundförutsättningar Med grundförutsättningar menas: Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. Syftet är både att

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

Vänersborgs kommun. Egenkontrollprogram storhushåll. För

Vänersborgs kommun. Egenkontrollprogram storhushåll. För Vänersborgs kommun Egenkontrollprogram storhushåll För Företagets namn: Organisationsnummer: Fastighet: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: 1 2.1 Utbildning Den som driver verksamhet där livsmedel

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Kontrollerna har skett oanmälda. Arbetslagets egen checklista för sprinten, har använts som underlag.

Kontrollerna har skett oanmälda. Arbetslagets egen checklista för sprinten, har använts som underlag. Sprint Butik 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.45-47 utfört kontroller av större butiker med manuell hantering, samt en nyregistrering av en butik med förpackande livsmedel.

Läs mer

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008

Sammanställning. Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 Sammanställning Redlighet och hygien vid Butiksgrillning 2008 DISKUSSION Butiker som grillar ska, i egenkontrollen, bland annat kontrollera de viktiga parmetrarna; värmebehandling, varmhållning, nedkylning

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING

EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING INFORMATION OM EGENKONTROLLPROGRAM med HACCP 2009-09-25 EGENTILLSYN VID LIVSMEDELSHANTERING I livsmedelslagstiftningen anges de krav på hygieniska förhållanden som skall råda (grundförutsättningar ) och

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning för användaren...4 Vad är en branschriktlinje?... 4 Syftet med branschriktlinjen... 4 Varför använda branschriktlinjen?... 4

Läs mer

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys

Faroanalys. Exempel på utformning av faroanalys Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Flödesschema, HACCP och faroanalys

Flödesschema, HACCP och faroanalys Flödesschema, HACCP och faroanalys Ändrad 2008-09-30 Syftet med HACCP är att minska hälsoriskerna vid hantering av livsmedel genom att identifiera potentiella faror i verksamheten. De identifierade farorna

Läs mer

System för matsäkerhet baserat på HACCP

System för matsäkerhet baserat på HACCP 1 (35) Egenkontrollprogram (för livsmedelsanläggning) System för matsäkerhet baserat på HACCP För följande livsmedelsanläggning Livsmedelsanläggningens namn Livsmedelsanläggningens adress Livsmedelsföretagets

Läs mer

Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd

Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:4 Livsmedelskontroll i Falkenbergs kommun 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, januari 2015 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun

Läs mer

Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012

Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll på julbord i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-01-22 Rapportnr 1/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av julbord

Läs mer

Kontrollprojekt Mottagningskök

Kontrollprojekt Mottagningskök Dnr 2015-1223 Kontrollprojekt Mottagningskök Miljö- och byggnadskontoret s kommun Anna Johansson 2015-06-12 1 Sammanfattning Många barn, elever och äldre serveras dagligen mat i verksamheter som är mottagningskök,

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

Säker livsmedelsverksamhet

Säker livsmedelsverksamhet Säker livsmedelsverksamhet Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som finns för att driva livsmedelsverksamhet. Här får du råd och information om vilka krav som ställs.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER

ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER 1/10 ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLLPLANER Livsmedelsföretagaren skall upprätta en skriftlig egenkontrollplan, plan för egenkontroll, följa den och dokumentera åtgärderna. Egenkontrollplanen ska hållas à

Läs mer

Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008

Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008 Miljökontoret 2008-06-04 Dnr 2008-1099 Jenny Nyström, 013-20 60 41 Annelie Vestergren, 013-20 72 76 Redlighet och hygien vid grillning i butik 2008 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Del 3 Anmälan till myndigheten, eget kök hemma, olika goda hygieniska rutiner, lagstiftning

Del 3 Anmälan till myndigheten, eget kök hemma, olika goda hygieniska rutiner, lagstiftning Del 3 Anmälan till myndigheten, eget kök hemma, olika goda hygieniska rutiner, lagstiftning Foto: Per Nilsson, Profox 8 Allmänt om livsmedelssäkerhet Hög livsmedelssäkerhet innebär i första hand att människor

Läs mer

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i verksamheten. Farorna är potentiella hot mot livsmedelssäkerheten.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i verksamheten. Farorna är potentiella hot mot livsmedelssäkerheten. 1 Faroanalys Exempel på utformning av faroanalys En faroanalys utgör det första steget mot ett HACCP - baserat synsätt (se faktaruta 1) för ett livsmedelsföretag. Analysen gör det möjligt att på ett strukturerat

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av pizzerior

Tillsynsprojekt Revision av pizzerior Dnr 2014-2078 Tillsynsprojekt Revision av pizzerior Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Rada Dobriyanova 2014-12-08 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen.

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. Jennie Terne r Skogsvägen 47 SOCIALFÖRVALTNINGEN Linda Spethz Enhetschef 2015-06-22 Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. AVDELNINGSKÖK I FÖRVALTNINGEN ENLIGT SOL & LSS Gemensamhetsutrymmet/köket

Läs mer

Kiruna kommun 981 85 Kiruna ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE av anläggning där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas

Kiruna kommun 981 85 Kiruna ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE av anläggning där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas Ansökan skickas till KIRUNA KOMMUN 1(6) Miljökontoret Kiruna kommun 981 85 Kiruna ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE av anläggning där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas Ansökan avser Ny verksamhet Övertagande

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag

Lokalkrav för livsmedelsföretag Lokalkrav för livsmedelsföretag Krav på livsmedelslokalen Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé.

Läs mer

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009, Blekinge och Kronobergs län Länsstyrelsens

Läs mer

Sprint 2. Skolmåltid 2012

Sprint 2. Skolmåltid 2012 Sprint 2 Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.39-42 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 29 verksamheter kontrollerats. Tre

Läs mer

EGENKONTROLL. Systematisk. Livsmedelshygien. för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter. Äldreomsorgen

EGENKONTROLL. Systematisk. Livsmedelshygien. för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter. Äldreomsorgen Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(19) Wera Ekholm Systematisk EGENKONTROLL Livsmedelshygien för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter Dokumentet är utarbetat enligt de regler som föreskrivs

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Personlig hygien Vatten Rengöring Temperatur kontroller Avfallshantering Utbildning livsmedelshygien! Skadedjur Märkning och spårbarhet Underhåll av lokaler

Läs mer

Lokalkrav för livsmedelsföretag.

Lokalkrav för livsmedelsföretag. Lokalkrav för livsmedelsföretag. 1 2 Krav på livsmedelslokalen. Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Namn Utbildning/kurs Utbildningsansvarig Datum Signatur

UTBILDNINGSPLAN. Namn Utbildning/kurs Utbildningsansvarig Datum Signatur UTBILDNINGSPLAN Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska få utbildning/handledning/instruktion i livsmedelshygien minst vartannat år Nyanställda ska få en genomgång av egenkontrollprogrammet och

Läs mer

BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL

BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL 1(5) BESKRIVNING AV LIVSMEDELSHANTERING OCH SYSTEM FÖR EGENKONTROLL Anläggningens namn Anläggningens besökadress Beskrivning av verksamheten Beskriv kortfattat vad för typ av inriktning verksamheten ska

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Den här informationen är tänkt som ett hjälpmedel vid nybyggnation samt vid ändring av lokaler där livsmedel hanteras. Vid hantering av livsmedel, måste

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Egenkontroll din kvalitetssäkring

Egenkontroll din kvalitetssäkring 1(10) Egenkontroll din kvalitetssäkring Varför ett egenkontrollprogram? Företagarens ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Det är företagarens ansvar att

Läs mer

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSFÖRETAG

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSFÖRETAG EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSFÖRETAG Ort och datum Livsmedelsföretagare Namnförtydligande Anläggningens namn: Organisationsnummer: Fastighetsbeteckning: Telefon: Postadress: Besöksadress (om annan

Läs mer

Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter

Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter Rev. 2014-12-23 Sidan 1 av 10 Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter Ditt ansvar Alla som har en livsmedelsverksamhet måste enligt livsmedelslagstiftningen ha en så kallad egenkontroll.

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK EGENKONTROLLPROGRAM FÖR LIVSMEDELSBUTIK Butik Adress Kundnummer Telefonnummer Ansvarig person Miljönämndens/Miljöhygienschefens beslut datum Om ändringar sker i verksamheten eller ägaren/innehavaren byts,

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 3 Hälsorisker och prioriterade kontrollområden inom olika typer av storhushåll Innehåll Inledning... 3 1 Skolor och förskolor... 4 1.1 Tillagningskök på förskola och

Läs mer

Förebyggande åtgärd. - Rutin för temperaturkontroll av ankommande kyl och frysvaror

Förebyggande åtgärd. - Rutin för temperaturkontroll av ankommande kyl och frysvaror /faroanalys för, gruppboende/ avdelningskök måltid/vecka el. månad 1 Varumottagning sjukdomsframkalla nde pga av för hög temperatur på kyloch frysvaror Förorening på grund av trasigt eller smutsigt För

Läs mer

Livsmedelshygien. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Livsmedelshygien. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Livsmedelshygien Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Viktig livsmedelshygien Vanligt med livsmedelsburna sjukdomar i Sverige ca 500 000 fall/år Livsmedelsburna sjukdomar kan leda till dödsfall Rapporterade

Läs mer

Vad ska ingå i ett egenkontrollprogram?

Vad ska ingå i ett egenkontrollprogram? Marks kommun 1(6) Vad ska ingå i ett egenkontrollprogram? När miljökontoret ska godkänna en verksamhet är egenkontrollen en av delarna som granskas och därför ska alla livsmedelsföretagare upprätta ett

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011

Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011 Miljönämnden i Jönköpings kommun Gatuköksprojekt 2011 Projektledare Ann Nystad Medverkande Karin Berg, Johan Schütte, Jessica Svensson, Maria Sandqvist Sammanfattning Gatukök tillagar enklare mat och är

Läs mer

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell)

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell) Verksamhetsnamn: Datum: Objektnummer: Närvarande: Kontaktperson: Rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverket; grundförutsättningar 1.1-10.0. HACCP 11.1-15.1 Kontrollpunkt UA A EK EA 1. Infrastruktur,

Läs mer

Tillsynsprojekt Caféer 2013

Tillsynsprojekt Caféer 2013 Tillsynsprojekt Caféer 2013 Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Rapport 2:2013 Miljö 2013-08-09 Dnr: 2013-1650 Inledning Livsmedelsenheten som är en del av Miljö- och byggnadskontoret bedriver

Läs mer

ALEBO PENSIONAT. Förebyggande åtgärder för att undvika hälsofaror

ALEBO PENSIONAT. Förebyggande åtgärder för att undvika hälsofaror ALEBO PENSIONAT Kulturminne Fam. Dich Södra Vägen 66 Tel/fax: 0371-60018 S-310 83 UNNARYD Mobil: 0705 682321 E-mail: info@alebo.se Internet: http://www.alebo.se EGENKONTROLLPROGRAM Verksamhetsnamn: Alebo

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Fiskbranschens Vägledning 1

Fiskbranschens Vägledning 1 Fiskbranschens Vägledning 1 TILLVERKNING AV FRYSTA PANERADE/INBAKADE FISKPRODUKTER INLEDNING I arbetet med att fastställa kontrollpunkter vid enskilda produktionssteg kommer detta kapitel att ge exempel

Läs mer

Tillsynsprojekt Revision av livsmedelsbutiker

Tillsynsprojekt Revision av livsmedelsbutiker Dnr 2014-2092 Tillsynsprojekt Revision av livsmedelsbutiker Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Anna Heidesjö 2014-12-08 Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret har genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Hjo kommun. Egenkontroll livsmedel. Rutin Egenkontroll livsmedel. 1. Dokumenttyp. Rutin. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Egenkontroll livsmedel. Rutin Egenkontroll livsmedel. 1. Dokumenttyp. Rutin. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Rutin Egenkontroll livsmedel Egenkontroll livsmedel 1. Dokumenttyp Rutin 2. Fastställande/upprättad 2011-09-01 av Hannele Nikula Raneryd 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för Hemvården

Läs mer

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Foto: Per Nilsson, Profox Dessa branschriktlinjer är framtagna av Progrezzum Ekonomisk Förening i samarbete med Ekoturismföreningen, Slow Food Sapmi, Friluftsfrämjandet,

Läs mer

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007

Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 RAPPORT Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 Antagen av Miljönämnden 2008-01-29 Rapportnr 01/2008 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2004: 01/2004 Livsmedelstillsyn av

Läs mer

VÄNLIGEN FYLL I FÖLJANDE UPPGIFTER, TEXTA TYDLIGT ELLER ANVÄND VERSALER, TACK. Kompetenstestarens namn Kompetenstestarens betekcning Testdatum

VÄNLIGEN FYLL I FÖLJANDE UPPGIFTER, TEXTA TYDLIGT ELLER ANVÄND VERSALER, TACK. Kompetenstestarens namn Kompetenstestarens betekcning Testdatum HYGIENKOMPETENSTEST / MODELLSERIE I Observera: bara ett svarskryss / fråga. Svarstiden är 45 minuter. Man får avlägsna sig från testtillfället tidigast 30 minuter efter att testet började. Man godkänns

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Miljönämndens rapport nr 8/2010 1 (8) Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborgs

Läs mer

Egenkontrollprogram. för restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar

Egenkontrollprogram. för restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar Egenkontrollprogram för restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter I livsmedelsanläggningen måste handlingar som berör verksamheten och som

Läs mer

Egenkontroll. Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram. Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil:

Egenkontroll. Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram. Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil: Egenkontroll Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram Lokalens namn: Telefon/Fax: Adress: Kontaktperson: Telefon/Mobil: Ansvarig för egenkontrollen: Telefon/Mobil: Syftet med egenkontroll Egenkontroll

Läs mer

Livsmedelskontroll av kinarestauranger i Malmö och Burlövs kommuner 1998

Livsmedelskontroll av kinarestauranger i Malmö och Burlövs kommuner 1998 Livsmedelskontroll av kinarestauranger i Malmö och Burlövs kommuner 1998 Rapport 26/1998 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se 1(3) Livsmedelskontroll av kinarestauranger i Malmö

Läs mer

Livsmedelshantering inom socialförvaltningen Egenkontrollprogram kök

Livsmedelshantering inom socialförvaltningen Egenkontrollprogram kök Livsmedelshantering inom socialförvaltningen Egenkontrollprogram kök 09-12-30 1 Innehållsförteckning Flik Sida 1. Egenkontrollprogram för kök 3-10 2. Tagit del av egenkontrollprogram 11 3. Planerad utbildning

Läs mer

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012 Sprint Restaurang och Café 2, 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.47-49 utfört kontroller av restauranger i Uddevalla kommun. Sprinten byggdes upp på restaurang och caféverksamheter

Läs mer

Egenkontrollprogram. för butiker, grossister och liknande verksamheter. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar

Egenkontrollprogram. för butiker, grossister och liknande verksamheter. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar Egenkontrollprogram för butiker, grossister och liknande verksamheter I livsmedelsanläggningen måste handlingar som berör verksamheten och som behövs vid

Läs mer

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Leg. Dietist Karlstad 2011-05-06 Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser Bakgrund Primärt

Läs mer

RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER

RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER Exempel på utformning av rutin RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER Syfte: Säkerställa att såväl kyl- och frysutrymmen som livsmedelhanteringen uppfyller fastställda krav på korrekta temperaturer. Omfattning:

Läs mer

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Emma Bergstrand,

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Miljö- och stadsbyggnadskontoret Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Att starta en livsmedelsverksamhet Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag? Ett

Läs mer

Rapport. Restauranger tillsynsprojekt 2013. Åsa Fredriksson Joakim Johansson

Rapport. Restauranger tillsynsprojekt 2013. Åsa Fredriksson Joakim Johansson Rapport Restauranger tillsynsprojekt 2013 Åsa Fredriksson Joakim Johansson SAMMANFATTNING Under år 2013 har miljökontoret i Luleå utfört offentlig livsmedelskontroll på restauranger och pizzerior inom

Läs mer

Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter

Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter December 2014 Miljö- och byggenheten Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter 1 Innehållsförteckning 1. Ditt ansvar.. 2 2. Vad innebär rutiner och dokumentation?... 2 3. Vilka risker

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan avser Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Ny dricksvattenanläggning. Anläggningen beräknas vara färdigälld (år,

Läs mer

Tips och stöd till dig som ska utforma ett egenkontrollprogram

Tips och stöd till dig som ska utforma ett egenkontrollprogram Bilaga Egenkontroll Tips och stöd till dig som ska utforma ett egenkontrollprogram Allmänt Alla livsmedelsföretag måste ha ett egenkontrollprogram, som bygger på att företaget har de grundförutsättningar

Läs mer

Rutin för hemtjänstmat

Rutin för hemtjänstmat Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Irene Karlsson Datum 2010-12-28 Rutin för hemtjänstmat Matsedel för aktuell vecka ska finnas uppsatt på väl synlig plats. All personal ska ha god kännedom om dagens

Läs mer