Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 25 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Marknad NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. Luftfartsverkets tryckeri i Norrköping 2004 ISSN

2 2 Svenska sjökort som berörs / Swedish charts affected Tabellen visar vilka sjökort som berörs av tillfälliga eller permanenta notiser i detta häfte. Dessutom publiceras sammanställningen Sjökortsupplagor - sjökortsrättelser en gång per månad. The table is listing charts affected by temporary or permanent notices in this Ufs. In addition, the cumulative list Sjökortsupplagor - sjökortsrättelser is published monthly. Sjökort Charts Notiser Notices Sida Page (T) (T) (T) (T) (T) (T), 1735 (T), 1744 (T) 8, (T), 1737 (T), 1744 (T) 9, (T) 3 Sjökort Charts Notiser Notices Sida Page (T), 1733 (T) 4, (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 11 Glöm inte att läsa Tillkännagivanden sist i häftet Don t forget to see the section Tillkännagivanden at the end of Ufs Sida/ Page 1731 Södra Östersjön. Ystad hamn. Ändrade telefon- och faxnummer 14 Southern Baltic. Port of Ystad. Changed phone- and fax numbers Uppgift om vattenstånd i Vänern 15 Tillfälligt stängda farleder pga förbud mot brytande av isränna 15 Closed fairways due to prohibition of breaking ice Sjöfynd 16

3 3 UNDERRÄTTELSER Bottenviken / Bay of Bothnia Sjökort/Charts: 422, 42, (T) Sverige. Bottenviken. Fyren Bjuröklubb NÖ. Otillförlitliga sektorer. Position: 64-28,94N 21-34,77E Arbete med byte av glas på fyren Bjuröklubb Nordöstras lanternin är utfört. Fyrens sektorgränser är efter bytet otillförlitliga. Sweden. Bay of Bothnia. Bjuröklubb NÖ light. Sectors unreliable. Position: 64-28,94N 21-34,77E Works on the Bjuröklubb Nordöstra light lantern has been made. The light sectors are unreliable after the works. Sjöfartsverket Luleå Norra Östersjön / Northern Baltic Sjökort/Chart: Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. V om N Ljusterö. Uppgift om fartbegränsning i farleden Gullholmen - Sandkullen korrigeras. Se: Notis 2002:4/43 Position: 59-30,1N 18-31,0E Sandkullen Fartbegränsning till 12 knop gäller HELA ÅRET på sträckan Sandkullen - Gullholmen. Fartbegränsning till 12 knop gäller årligen 1 maj - 30 november i farleden Östra Älgögrundet-Valörarna-Ikorn-Sandkullen: Ersätt Befintlig textruta med bifogad textruta a) 59-28,2N 18-32,6E Placerad på S. Ljusterö Ersätt (12 kn) med 12 kn b) 59-31,1N 18-31,4E S om Gullholmen Fartbegränsning för skepp 12 knop 1 maj - 30 nov i farleden Ö Älgögrund - Valöarna - Ikorn - Sandkullen. Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 9 Sweden. Northern Baltic. Stockholm archipelago. W of N Ljusterö. Correction of speed limit in the track Gullholmen - Sandkullen. See: Notice 2002:4/43 Position: 59-30,1N 18-31,0E Sandkullen Maximum permitted speed 12 knots is valid all the year round in the track Sandkullen - Gullholmen. Maximum permitted speed 12 knots is valid 1 May - 30 Nov in the track Östra Älgögrundet-Valörarna-Ikorn-Sandkullen. Replace Existing Note by the enclosed a) 59-28,2N 18-32,6E On S. Ljusterö Note Replace (12 kn) by 12 kn b) 59-31,1N 18-31,4E S of Gullholmen

4 4 Speed limit for vessels exceeding 12 m in length and 4 m in beam. 12 knots 1 May - 30 Nov between Ö Älgögrund - Valöarna - Ikorn - Sandkullen. Sjöfartsverket Norrköping Sjökort/Chart: (T) Sverige. Norra Östersjön. Mälaren. Stockholm. Hammarbyleden. Reparationsarbeten på broar. Broöppning ej möjligt. A. Danviksbroarna Position: Ca 59-18,8N 18-06,3E Tel: Tidpunkt: Mellan den 8 mars - 28 april 2004 Reparationsarbeten på Danviksbroarna pågår under angiven tid. Farleden är stängd för sjötrafik som har högre masthöjd än 11,7 m. B. Skansbron Position: Ca 59-18,2N 18-04,7E Tel: Tidpunkt: Mellan den 8-12 mars 2004 Reparationsarbeten på Skansbron pågår under angiven tid. Farleden är stängd för sjötrafik som har högre masthöjd än 11,7 m. C. Liljeholmsbroarna Position: Ca 59-18,8N 18-01,9E Tel: Tidpunkt: Mellan den 8 mars - 28 april 2004 Reparationsarbeten på Liljeholmsbroarna pågår under angiven tid. Farleden är stängd för sjötrafik som har högre masthöjd än 14,7 m. Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 17 Mälaren 2002 sid 17, Mälaren 2004 sid 39, 40 Sweden. Northern Baltic. Lake Mälaren. Stockholm. The waterway of Hammarbyleden. Repair works on bridges. Bridges can not be opened. A. Danviksbroarna Position: Approx ,8N 18-06,3E Phone: Repair works in progress on the bridges between 8 of March and 28 of April Bridges can not be opened. Vertical clearance during this period is 11,7 metres. B. Skansbron Position: Approx ,2N 18-04,7E Phone: Repair works in progress on the bridge between 8 and 12 of March Bridge can not be opened. Vertical clearance during this period is 11,7 metres. C. Liljeholmsbroarna Position: Approx ,8N 18-01,9E Phone: Repair works in progress on the bridges between 8 of March and 28 of April Bridges can not be opened. Vertical clearance during this period is 14,7 metres. Länsstyrelsen Stockholm Sjökort/Charts: 616, (T) Sverige. Norra Östersjön. Utö. Skjutvarning. Utgår: Notis 2004:7/1721 (T) Tidpunkt: Mars och april Position: 58-55N 18-20E Restriktionsområde R71 Under angivna tider pågår skarpskjutning på Utö skjutfält varvid Area 1, O om Utö, är avlyst. Under dygnets mörka timmar sker skjutning oftast i förening med lysskjutning. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16, anrop Utö skjutfält, eller tel Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 39

5 5 Mars Tid Mars Tid Mars Tid , April Sweden. Northern Baltic. Utö. Gunnery exercise. Cancel: Notice 2004:7/1721 (T) Time: March and April Position: 58-55N 18-20E Gunnery exercise will be carried out within Utö firing range. No admittance allowed to Utö Restricted Area 1. Further information on VHF channel 16, call Utö skjutfält, or tel. +46 (0) March Hours March Hours March Hours , April Försvarsmakten P10 Strängnäs Sjökort/Chart: (T) Sverige. Norra Östersjön. Mälaren. Brandalsund, Södertälje Uthamn och Linasundet. Militär övning. Tidpunkt: Mellan den 3-5 mars 2004 Militär övning med tillfälligt uppförd bro och färjelägen genomförs mellan angivna tidpunkter på följande platser: a) Ca 59-06,0N 17-40,9E Färjeläge vid Brandalsund b) 59-10,7N 17-39,3E Färjeläge vid Södertälje Uthamn c) 59-12,9N 17-36,5E Bro över Linasundet Handelssjöfarten kommer inte att störas men anmodas visa hänsyn. För mer information kontakta VTS Södertälje på VHF kanal 68. Båtsportkort: Mälaren 2002 sid 18 och Mälaren 2004 sid 18, 19, 20 Sweden. Northern Baltic. Lake Mälaren. Brandalsund, Södertälje Uthamn and Linasundet. Military exercises. Dates: Between 3-5 of March 2004 Military exercises in progress during above times. Temporary bridge and ferrylines established as follows: a) Approx ,0N 17-40,9E Ferry at Brandalsund b) 59-10,7N 17-39,3E Ferry at Södertälje Uthamn c) 59-12,9N 17-36,5E Bridge at Linasundet More information is given by VTS Södertälje on VHF ch 68. Sjöfartsverket Stockholm

6 6 Sjökort/Charts: 6171, (T) Sverige. Norra Östersjön. Nynäshamn. Prick tillfälligt intagen. BB-pricken V om Ankargrund är intagen under vinterperioden. Position: 58-54,355N 17-57,702E Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 44 Sweden. Northern Baltic. Port of Nynäshamn. Spar buoy temporarily withdrawn. Port-hand spar buoy in Nynäshamn harbour withdrawn during winter period. Position: 58-54,355N 17-57,702E Nynäshamns hamn Mälaren och Södertälje kanal Sjökort/Chart: Sverige. Mälaren. Brofjärden. Farleden mellan Fläsklösa och Kvistabergsviken. Prickar indragna. Utgår: VÄST-prick a) 59-27,76N 17-38,11E BB-prick b) 59-28,17N 17-38,13E SB-prick c) 59-28,41N 17-38,05E SB-prick d) 59-28,59N 17-37,58E BB-prick e) 59-29,08N 17-37,25E BB-prick f) 59-29,23N 17-36,94E SB-prick g) 59-29,15N 17-37,42E BB-prick h) 59-29,54N 17-36,57E BB-prick i) 59-29,68N 17-36,47E Båtsportkort: Mälaren 2002 sid 14 och Mälaren 2004 sid 35, 36 Sweden. Lake Mälaren. Brofjärden. Fairway between Fläsklösa and Kvistabergsviken. Spar buoys withdrawn. Delete: West cardinal spar buoy a) 59-27,76N 17-38,11E Port-hand spar buoy b) 59-28,17N 17-38,13E Starboard-hand spar buoy c) 59-28,41N 17-38,05E Starboard-hand spar buoy d) 59-28,59N 17-37,58E Port-hand spar buoy e) 59-29,08N 17-37,25E Port-hand spar buoy f) 59-29,23N 17-36,94E Starboard-hand spar buoy g) 59-29,15N 17-37,42E Port-hand spar buoy h) 59-29,54N 17-36,57E Port-hand spar buoy i) 59-29,68N 17-36,47E Sjöfartsverket Stockholm

7 7 Sjökort/Chart: Sverige. Mälaren. Inloppet till Köping. Ändrad karaktär på lysbojar. Karaktären på följande lysbojar har ändrats: a) Linlandet Ö 59-27,9N 16-06,2E ny karaktär Fl G 3s b) Fiskarstenarna N 59-27,3N 16-08,6E Fl G 3s c) Vissjan 59-27,5N 16-10,0E Fl G 3s Båtsportkort: Mälaren sid 4, Mälaren (2004) sid 5 och 6 Sweden. Lake Mälaren. Approach to Köping. Changing of characteristics on light buoys. Amend: a) Light buoy Linlandet Ö to Fl G 3s 59-27,9N 16-06,2E b) Fiskarstenarna N to Fl G 3s 59-27,3N 16-08,6E c) Vissjan to Fl G 3s 59-27,5N 16-10,0E Sjöfartsverket Södertälje Mellersta Östersjön / Central Baltic Sjökort/Charts: 3, (T) Sverige. Mellersta Östersjön. Bärgning av flygplansvrak. Område där sjötrafik bör undvikas. Försvarsmakten genomför fr.o.m. 8 mars tills vidare bärgning av flygplansvrak tillhörande svenska staten. Av säkerhetsskäl bör sjötrafik undvikas inom ett område (5 x 5 M) under angiven tid. Området begränsas av positionerna a) - d). Militära enheter genomför bottenundersökningar och dykningar i området. Fartyg som närmar sig området kan anropa NAVAL CONTROL GOTLAND på VHF kanal 16 med övergång till trafikkanal 08 för att erhålla ytterligare information. a) 58-20,0N 20-10,0E b) 58-20,0N 20-20,0E c) 58-25,0N 20-20,0E d) 58-25,0N 20-10,0E Sweden. Central Baltic. Salvage operation of aircraft wreck. Area to be avoided. Swedish Armed Forces will from 8 of March 2004 until further notice accomplish a salvage of the wreck from an aircraft belonging to the Swedish government. For safety reasons mariners are advised to keep away from the area (5 x 5 M) bounded by positions a) - d). a) 58-20,0N 20-10,0E b) 58-20,0N 20-20,0E c) 58-25,0N 20-20,0E d) 58-25,0N 20-10,0E Military activity (surveillance and diving) may be high in the area. Vessels approaching the area may call NAVAL CONTROL GOTLAND on VHF channel 16, working channel 08, for further information. Marintaktiska Kommandot Stockholm

8 8 Sjökort: Sverige. Mellersta Östersjön. Oskarshamn. Ärnemar. Farledslinje och positioner på prickar korrigerade. Position: Ca 57-15, ,2 Ärnemar Farleden till Ärnemars båthamnar, samt prickarna i anslutning till leden, ska i sjökortet justeras i enlighet med bifogad sjökortskopia. Båtsportkort: Ostkusten sid 43 Sjöfartsverket Norrköping Södra Östersjön / Southern Baltic Sjökort/Charts: 822, (T) Sverige. Södra Östersjön. Inseglingen till Åhus hamn. Rinkaby. Skjutvarning. Tidpunkt: Mars Position: Ca 55-56N 14-22E Restriktionsområde R38A RINKABY Under angivna tider pågår skarpskjutning på Rinkaby skjutfält, varvid farvattnen utanför Åhus berörs. I samband därmed är det i sjökorten markerade området R38A avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Skjutningarna avbryts för att medge passage för yrkessjöfarten. Ytterligare upplysningar: tel (endast under pågående skjutning). Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel Båtsportkort: Sydostkusten sid 27 Dag Tid Riskavstånd Dag Tid Riskavstånd ,7 M ,7 M ,7 M ,5 M Sweden. Southern Baltic. Approaches to Åhus. Rinkaby. Firing. Time: March Position: Approx N 14-22E Firing restriction area R38A RINKABY In March the restriction area R38A will be closed for vessels during times given in the table. The current extension of the closed area varys and is given in the table. Merchant vessels may pass the area without interruption.

9 9 For further information call (only during firings). Information about coming firings: Day Hours Range Day Hours Range ,7 M ,7 M ,7 M ,5 M Södra Skånska Regementet. Södra Sandby Sjökort: 82, (T) Sverige. Södra Östersjön. S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. Flytande skjutmål utlagda. Tidpunkt: Mellan den mars 2004 I samband med skjutövningar, inom restriktionsområde R 34 RAVLUNDA, kommer fyra obelysta flytande skjutmål att finnas utlagda på angivna positioner. Ytterligare upplysningar: tel (endast under pågående skjutning). Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel a) 55-45,018N 14-14,187E b) 55-45,081N 14-13,563E c) 55-45,152N 14-14,529E d) 55-45,341N 14-14,324E Ravlunda skjutfält Sjökort/Charts: 82, (T) Sverige. Södra Östersjön. S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. Tidpunkt: Mars Position: Ca 55-46N 14-20E Restriktionsområde R34 RAVLUNDA Under angivna tider pågår skarpskjutning på Ravlunda skjutfält, varvid farvattnen mellan Åhus och Simrishamn berörs. I samband därmed är det i sjökorten markerade området R34 avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Ytterligare upplysningar: tel (endast under pågående skjutning). Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel

10 10 Dag Tid Riskavstånd Dag Tid Riskavstånd ,7 M ,7 M ,7 M ,7 M ,7 M ,2 M ,7 M ,4 M 16, ,2 M ,4 M ,1 M ,5 M ,7 M 30, ,5 M Sweden. Southern Baltic. S of Åhus. Ravlunda. Firing. Time: March Position: Approx N 14-20E Firing restriction area R34 RAVLUNDA In March the restriction area R34 will be closed for vessels during times given in the table. The current extension of the closed area varys and is given in the table. For further information call (only during firings). Information about coming firings: Day Hours Range Day Hours Range ,7 M ,7 M ,7 M ,7 M ,7 M ,2 M ,7 M ,4 M 16, ,2 M ,4 M ,1 M ,5 M ,7 M 30, ,5 M Södra Skånska Regementet Södra Sandby Sjökort/Charts: 839, (T) Sverige. Södra Östersjön. O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning. Tidpunkt: Mars Position: Ca 55-25N 14-00E Restriktionsområde R55A KABUSA Under angivna tider pågår skarpskjutning på Kabusa skjutfält, varvid farvattnen mellan Ystad och Kåsehuvud berörs. I samband därmed är det i sjökorten markerade området R55A avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16 Kabusa skjutfält eller tel Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel Dag Tid Riskavstånd Dag Tid Riskavstånd ,6 M ,6 M ,6 M ,6 M ,6 M ,8 M ,6 M ,8 M ,6 M 22, ,0 M ,6 M Sweden. Southern Baltic. E of Ystad. Kabusa. Firing. Time: March Position: Approx N 14-00E Firing restriction area R55A KABUSA In March the restriction area R55A will be closed for vessels during times given in the table. The current extension of the closed area varys and is given in the table. For further information call Kabusa skjutfält on VHF Ch 16 or call (only during firings). Information about coming firings:

11 11 Day Hours Range Day Hours Range ,6 M ,6 M ,6 M ,6 M ,6 M ,8 M ,6 M ,8 M ,6 M 22, ,0 M ,6 M Södra Skånska Regementet. Södra Sandby Store- och Lillebælt / The Belts Sjökort/Charts: 92, Danmark. Bälten. S om Samsø Bælt. E om Falske Bolsaks. Vrak. Position: 55-42,623N 10-46,368E Ett vrak finns på positionen. Djupet över det ca 18 m långa vraket är 28,5 m. Danska sjökort: 145, 128, 141, 102, 103, 100, (INT 1371, 1379, 1370, 1302, 1303) Denmark. The Belts. Samsø Bælt S. Falske Bolsaks E. Wreck. Position: 55-42,623N 10-46,368E A wreck exists in position. Least depth 28,5 metres. NtM 222 Köpenhamn Kattegatt / Kattegat Sjökort/Charts: 9312, (T) Sverige. Kattegatt. Inloppet till Göteborg. Torshamnsleden. Utmärkning flyttad. Läget Utgår: Nr 2004:5/1673 (T) Se: Nr 2003:43/1482 (T) 1. Farledsprojektet med fördjupning av Torshamnsleden fortgår. Prickar och bojar i leden är tillfälligt flyttade eller intagna. Nedan följer en förteckning över situationen Ändringar sedan föregående notis (2004:5/1673 (T)) markerade med *. Namn Position Åtgärd SB-lysboj, Älvsborgsfj* 57-41,082N 11-51,717E Boj återplacerad på positionen* SB-boj, N om Hundeskär* 57-40,787N 11-49,735E Flyttad till positionen* Bocken Kl 57-40,54N 11-46,56E Fasadbelysning släckt Fyren Dynan 57-40,64N 11-47,45E Fasadbelysning släckt BB-lysboj 5* 57-40,747N 11-42,969E Tillfälligt flyttad till positionen* BB-lysboj 7* 57-40,739N 11-43,832E Tillfälligt flyttad till positionen* BB-lysboj 7/ ,72N 11-43,88E Indragen SB-lysboj ,61N 11-46,37E Indragen BB-prick, O om Dynan 57-40,67N 11-47,66E Indragen BB-lysboj 9* 57-40,670N 11-44,303E Tillfälligt flyttad till positionen* BB-lysboj 9/11* 57-40,64N 11-44,46E Indragen* BB-lysboj ,657N 11-44,822E Tillfälligt flyttad till positionen BB-lyspricken, SV om Skalkorgarna 57-40,683N 11-45,204E Tillfälligt flyttad till positionen

12 12 BB-lysboj ,724N 11-45,805E Tillfälligt flyttad till positionen BB-lysboj ,759N 11-46,312E Indragen BB-lysboj, N om Stockholmsskär 57-40,79N 11-49,43E Indragen SB-lysboj ,636N 11-46,670E Tillfälligt flyttad till positionen Punkt-lysboj, på Danafjorden 57-40,50N 11-41,52E Indragen SB-lysboj ,212N 11-41,905E Tillfälligt flyttad till positionen SB-lysboj ,393N 11-42,404E Tillfälligt flyttad till positionen SB-lysprick, NO Måvholmsbådan 57-40,484N 11-42,692E Tillfälligt flyttad till positionen SB-lysboj 6* 57-40,542N 11-43,072E Tillfälligt flyttad till positionen* SB-lysboj 8* 57-40,62N 11-43,53E Indragen* SB-lysboj 10* 57-40,531N 11-43,787E Tillfälligt flyttad till positionen* SB-lysboj 10/12* 57-40,485N 11-44,257E Tillfälligt flyttad till positionen* SB-lysboj ,509N 11-44,850E Tillfälligt flyttad till positionen SB-lysboj ,579N 11-45,845E Tillfälligt flyttad till positionen SB-lysboj 8/ ,61N 11-43,87E Indragen SB-lysprick, mellan boj 12 och ,53N 11-45,26E Indragen SYD-kardinalboj, VSV om Nya 57-41,002N 11-49,885E Flyttad till positionen* Älvsborgs fästn* BB-lysboj, Grytfoten 57-40,817N 11-47,627E Tillfälligt flyttad till positionen SB-lysboj, Dynan NO 57-40,728N 11-47,711E Indragen SB-lysboj, Dynan NV 57-40,701N 11-47,620E Tillfälligt flyttad till positionen BB-lysprick, VSV om V. Knippelholmens Kl 57-40,853N 11-48,255E Tillfälligt flyttad till positionen NORD-kardinalboj, N om Stockholmsskär* 57-40,863N 11-49,509E Indragen. F d Göteborgsgrund muddrat till nytt djup: 14,7 m* BB-lysprick, S om Vitskär 57-40,777N 11-46,587 Lysprick ersatt av lysboj och tillfälligt flyttad till positionen BB-lysboj ,03N 11-41,73E Indragen SB-lysboj, N om Stockholmsskär* 57-40,74N 11-49,50E Indragen* SB-lysboj, NV om Svinholmarna* 57-40,685N 11-48,837E Ny boj utsatt* SB-lysboj, SSO om Nya Älvsborgs 57-40,893N 11-50,638E Tillfälligt flyttad till positionen* fästning* BB-lysboj, SO om Nya Älvsborgs fästning* 57-41,087N 11-50,601E Tillfälligt flyttad till positionen* 2. Med anledning av förändringarna av utmärkningen är leddjupgåendet tillfälligt sänkt till 16,0 m i hela Torshamnsleden, från fyren Trubaduren till Torshamnen. Båtsportkort: Västkusten sid 28 och 30

13 13 Sweden. Kattegat. Göteborg approaches. Torshamnsleden. Buoyage changed and moved. Situation Cancel: Notice 2004:5/1673 (T) See: Notice 2003:43/1482 (T) 1. The project Safer fairways to the port of Göteborg continues. In the fairway Torshamnsleden buoyage can be moved or withdrawn. Situation Changes from previous notice (2004:5/1673 (T)) marked by *. Name Position Changing Starboard-hand light buoy in 57-41,082N 11-51,717E Buoy replaced in position* Älvsborgsfj*. Starboard-hand light buoy, N 57-40,787N 11-49,735 temporarily moved to position* of Hundeskär* Bocken Kl 57-40,54N 11-46,56E floodlight extinguished Light Dynan 57-40,64N 11-47,45E floodlight extinguished Port-hand light buoy 5* 57-40,747N 11-42,969E temporarily moved to position* Port-hand light buoy 7* 57-40,739N 11-43,832E temporarily moved to position* Port-hand light buoy 7/ ,72N 11-43,88E withdrawn Starboard-hand light buoy ,61N 11-46,37E withdrawn Port-hand light buoy, E of 57-40,67N 11-47,66E withdrawn Dynan Port-hand light buoy 9* 57-40,670N 11-44,303E temporarily moved to position* Port-hand light buoy 9/11* 57-40,64N 11-44,46E withdrawn* Port-hand light buoy ,657N 11-44,822E temporarily moved to position Port-hand light buoy, SW of 57-40,683N 11-45,204E temporarily moved to position Skalkorgarna Port-hand light buoy ,724N 11-45,805E temporarily moved to position Port-hand light buoy ,759N 11-46,312E withdrawn Port-hand light buoy, N of 57-40,79N 11-49,43E withdrawn Stockholmsskär Starboard-hand light buoy ,636N 11-46,670E temporarily moved to position Isolated danger light buoy, 57-40,50N 11-41,52E withdrawn on Danafjorden Starboard-hand light buoy ,212N 11-41,905E temporarily moved to position Starboard-hand light buoy ,393N 11-42,404E temporarily moved to position Starboard-hand light buoy, 57-40,484N 11-42,692E temporarily moved to position NE Måvholmsbådan Starboard-hand light buoy 6* 57-40,542N 11-43,072E temporarily moved to position* Starboard-hand light buoy 8* 57-40,62N 11-43,53E withdrawn* Starboard-hand light buoy 57-40,531N 11-43,787E temporarily moved to position* 10* Starboard-hand light buoy 57-40,485N 11-44,257E temporarily moved to position* 10/12* Starboard-hand light buoy ,509N 11-44,850E temporarily moved to position

14 14 Starboard-hand light buoy ,579N 11-45,845E temporarily moved to position Starboard-hand light buoy 57-40,61N 11-43,87E withdrawn 8/10 Starboard-hand light buoy, 57-40,53N 11-45,26E withdrawn between buoy 12 and 14 SOUTH-cardinal light buoy, WSW of Nya Älvsborgs fästning* 57-41,002N 11-49,885E temporarily moved to position* Port-hand light buoy, Grytfoten Starboard-hand light buoy, Dynan NO Starboard-hand light buoy, Dynan NV Port-hand light buoy, WSW of V. Knippelholmens Kl NORTH-cardinal buoy, N of Stockholmsskär* 57-40,817N 11-47,627E 57-40,728N 11-47,711E 57-40,701N 11-47,620E 57-40,853N 11-48,255E 57-40,863N 11-49,509E temporarily moved to position withdrawn temporarily moved to position temporarily moved to position withdrawn, new depth at former shoal Göteborgsgrund is 14,7 m* Port-hand light buoy, S of 57-40,777N 11-46,587 temporarily moved to position Vitskär Port-hand light buoy ,03N 11-41,73E withdrawn Starboard-hand light buoy, N of Stockholmsskär* 57-40,74N 11-49,50E withdrawn* Starboard-hand light buoy, NV of Svinholmarna* Starboard-hand light buoy, SSE of Nya Älvsborgs fästning* Port-hand light buoy, SE of Nya Älvsborgs fästning* 57-40,685N 11-48,837E 57-40,893N 11-50,638E 57-41,087N 11-50,601E New buoy, temporarily established* temporarily moved to position* temporarily moved to position* 2. On account of the works with the new fairway and moved buoyage authorized draught in Torshamnsleden temporarily reduced to 16,0 metres between Trubaduren light (57-36N 11-38E) and Torshamnen (57-41N 11-47E). Göteborgs Hamn AB TILLKÄNNAGIVANDEN 1731 Sverige. Södra Östersjön. Ystad hamn. Ändrade telefon och faxnummer. Följande telefon- och faxnummer gäller till Ystad hamn. Administration: Hamnchef: Hamningenjör:

15 15 Fax: Stuveri: , Fax (stuveri): Tullmyndighet: Fax (tullen): SvL I -96, s 295 Sweden. Southern Baltic. Port of Ystad. Changed phone- and fax numbers. New phone- and faxnumbers to port of Ystad. Administration: +46 (0) Port Manager: +46 (0) Stevedoring Manager: +46 (0) Fax: +46 (0) Stevedoring: , +46(0) Fax: +46(0) Customs office: +46(0) Fax: +46(0) Sw pilot book I -96, p 295 Ystad Hamn Logistik AB ÅTERKOMMANDE INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 23 februari var vattenståndet ca 41 cm över sjökortens referensyta. Tillfälligt stängda farleder p.g.a. förbud mot brytande av isränna Closed fairways due to prohibition of breaking ice Norra Kvarken / The Quark Sjökort/Chart Farleden genom Västra Kvarken, V och NV om Holmön 511 Norra Östersjön / Northern Baltic Sundet mellan Storholmen och Lidingölandet 6142 Farledsgrenarna mellan Nykvarnsholmen och Mjölkö fyr samt Nykvarnsholmen till Flaxenvik 612 Husaröleden mellan Husarö och Ö. Lagnö 612 Mälaren / Lake Mälaren Södra Björkfjärden. Förbudet gäller inte i farlederna mot fyrarna Gåsholm och Långhallsudde 111 Prästfjärden. Förbudet gäller inte mellan Kurön och Ytterholm 111 Hovgårdsfjärden mellan Munsön och Adelsö 111 Norra Björkfjärden, O om Vråkarsundet till Sparin Stg 111 Gripsholmsfjärdens S del, S om en linje Stora Härnöns NV udde 111 Sundet NO om Lambarön 111 Södra farleden till Kungsör 1131

16 POSTTIDNING A 16 Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING Sjöfynd Okänd ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: NORRKÖPING Röd plastroddbåt Flipper tillv.nr , 4,09 x 1,55 m. Pampushamnen, Norrköping.

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 26 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 18 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 43 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 21 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 2003:30 Den 24 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 28 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 212 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:24 Den 12 juni 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 38 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:12 Den 20 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:28 Den 10 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 11 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 194 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 583 2016-01-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 267 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 75 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 41 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 126 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 96 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 129 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 4 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 19 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 228 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 638 2017-02-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 16 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:29 Den 17 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 319 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 80 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 640 2017-03-02 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 133 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 99 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 103 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 291 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 230 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 30 2004-08-11 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 144 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:32 Den 7 augusti 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:50 Den 11 december 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 249 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 318 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 109 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 122 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:37 Den 11 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 36 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 731 2018-11-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 247 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 225 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 295 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 613 2016-08-25 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 152 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 512 2014-09-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 262 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 174 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 373 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 221 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 78 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 83 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 260 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 113 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 2003:8 Den 20 februari 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 128 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 153 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 602 2016-06-09 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 178 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 610 2016-08-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 200 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 250 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 596 2016-04-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 691 2018-02-22 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 509 2014-08-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 767 2019-08-08 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 519 2014-11-06 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 25 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 296 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 229 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:41 Den 9 oktober 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 541 2015-04-09 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 546 2015-05-14 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 314 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 562 2015-09-03 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:21 Den 22 maj 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 84 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 316 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 510 2014-09-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 717 2018-08-23 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer