Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se"

Transkript

1 Ufs Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO NORRKÖPING tel: e-post: Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg

2 Nr 492 Berörda sjökort och notisnummer Ufs ger information till sjöfarten i Östersjöområdet samt Kattegatt och Skagerrak innanför linjen Hanstholm - Lindesnes. Observera att informationen om förändringar i utländska vatten är begränsad och att Ufs därför inte ger tillräckligt detaljerade upplysningar för att användaren ska kunna hålla andra länders sjökort fullständigt uppdaterade. En (*) framför notisnumret anger att notisen är utfärdad av svensk myndighet och gäller svenska farvatten. (P) efter notisnumret anger att notisen är av förberedande art som senare ersätts med en verkställighetsnotis. (T) efter notisnumret anger att informationen i notisen gäller tillfälligt och upphör när giltighetstiden är slut eller att notisen ersatts med ny information. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifterna om fyrsken från sjön mot fyren. Förekommande sjökortsbilder i häftet är avsedda för att förenkla rättelsearbetet och är inte alltid skalriktiga. I allmänhet beskrivs och visas rättelsen i det sjökort som har störst skala. Uppgiftslämnaren är ansvarig för notisens sakinnehåll. Sjökortsrättelser och andra notiser som kan hänföras till ett begränsat geografiskt område återfinns under avdelningen UNDERRÄTTELSER. Övriga notiser finns under avdelningen TILLKÄNNAGIVANDEN på sidan 3. Ufs-häftet publiceras i PDF-format, normalt varje torsdag, på Sjöfartsverkets hemsida. Då häftet genereras automatiskt från en databas kan ibland ologiska sidbrytningar uppstå. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i publikationen Ufs A. Rapportera faror och fel Vid iakttagelse av fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller annat som kan utgöra fara för sjöfarten ska MSI Sweden snarast kontaktas: Tel: VHF anrop: MSI Sweden på lämplig trafikkanal. E-post: Berörda sjökort Notisnr Sign (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)

3 Nr 492 TILLKÄNNAGIVANDEN Inga Tillkännagivanden i detta häfte. UNDERRÄTTELSER Ålands hav och Skärgårdshavet * 9495 (T) Sjökort: 536, 61, 611 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. O om Väddö. Skjutvarningar maj N 18-54E Riskområde R 15A VÄDDÖ Skarpskjutning pågår på Väddö skjutfält under nedan angivna tider varvid farvattnen utanför Väddö berörs. Det i sjökortet markerade området är vid skjutning avlyst ut till angivet riskavstånd från stranden. Ytterligare upplysningar: Tel eller VHF kanal 16, anrop Väddö Skjutfält. Tid Avstånd från stranden 6-11 maj M 12 maj M maj M Visas inte i ENC. Bsp Stockholm N 2013/s04, s05, s06, s08, s20, s21 Amfibieregementet, Väddö. Publ. 30 april 2014 Norra Östersjön * 9236 Sjökort: 616, 6163 Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Utö. Gruvbryggan. Djup ändras. Ändrad utmärkning. En sjömätning har utförts i området utanför Gruvbryggan på Utö. Utmärkningen är kompletterad med en styrbordsprick Förändringarna visas i bifogad sjökortsbild. Farleden till Gruvbryggan a) 58-58,5N 18-19,5E Inför SB-prick b) 58-58,319N 18-19,645E Bsp Stockholm S 2013/s11, s18, s34 Gruvbryggan. Utö. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 30 april 2014 * 9462 Sjökort: 6, 61, 616, 6162, 617, 6171, 62, 731 Sverige. Norra Östersjön. Nynäshamn - Visby. Höghastighetsfärja. Rutt redovisas i sjökort. Mellan Nynäshamn och Visby bedrivs trafik med snabbfärjor där farten kan uppgå till 35 knop. Den rutt färjorna normalt använder redovisas översiktligt i bilden nedan samt kommer att införas i berörda sjökort och ENC.

4 Nr 492 Nynäshamn a) 58-54,7N 17-57,9E Visby b) 57-38,2N 18-16,8E Bsp Ostkusten 2012, Bsp Stockholm S 2013

5 Nr 492 Höghastighetsfärja Nynäshamn - Visby Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 30 april 2014

6 Nr 492 Mälaren och Södertälje kanal * 9488 (T) Sjökort: 111 Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Stallarholmsbron. Gjutningsarbete. Bron öppnas inte 6 maj. Se: 2014:489/9451(T) Tidpunkt: 6 maj 2014 Gjutningsarbeten pågår under ovanstående tid från den svängbara delen på bron vilket innebär att broöppning inte är möjlig. För mer information kontakta Markus, SUAB på tel: Stallarholmsbron 59-21,9N 17-12,4E Visas ej i ENC. BSP Mälaren 2014/s27, s57 SUAB, Strängnäs. Publ. 30 april 2014 Mellersta Östersjön * 9432 Sjökort: 6, 62, 624, 71, 711, 731 Sverige. Mellersta Östersjön. Oskarshamn - Visby. Höghastighetsfärja. Rutt redovisas i sjökort. Mellan Oskarhamn och Visby bedrivs trafik med snabbfärjor där farten kan uppgå till 35 knop. Den rutt färjorna normalt använder redovisas översiktligt i bilden nedan samt kommer att införas i berörda sjökort och ENC. Oskarshamn a) 57-16,3N 16-28,6E Visby b) 57-38,2N 18-16,8E Bsp Kalmarsund 2014/s04, s06, s07, s11, s13, s14, s16, s18, Bsp Ostkusten 2012/s06, s07, Bsp Ostkusten 2014/s06, s07 Höghastighetsfärja Oskarshamn - Visby Rörledningar för vatten och avlopp har utlagts i ett område från Sjöbodviken ut till Stora Ekö. Rören berör ett flertal platser i området och redovisas i bifogat sjökortsklipp. Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 30 april 2014 * 9455 Sjökort: 6241 Sverige. Mellersta Östersjön. S om Oskarshamn. Stora Ekö. Sjöbodviken. Rörledningar. a) 57-13,71N 16-28,51E Sjöbodviken b) 57-12,61N 16-29,62E Stora Ekö

7 Nr 492 Bsp Kalmarsund 2014/s42 Rörledningar Kanonaden Entreprenad. Publ. 26 april 2014 * 9481 Sjökort: 713 Sverige. Mellersta Östersjön. Södra Kalmarsund. NO om Ekenäs. Musselodling. En musselodling är etablerad i Kalmarsund i området mellan a) - d). Inför fiskodling begränsad av a) - d) a) 56-34,014N 16-14,103E b) 56-34,008N 16-14,318E c) 56-33,868N 16-14,078E d) 56-33,869N 16-14,342E Bsp Kalmarsund 2014/s27 Musselodling. Jan Andersson Dykeri AB Publ. 29 april 2014

8 Nr 492 Södra Östersjön * 9489 Sjökort: 741, 7411 Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona angöring. Ny karaktär på lysbojar. Lysbojar synkroniserade. Ljuskaraktären på de sju lysbojarna vid Karlskrona angöring har ändrats och synkroniserats. Lysbojarna är även synkroniserade med fyrarna Östra och Västra Försänkningen. Ändra Q G till Fl G 2s a) 56-04,243N 15-34,624E Nr 1 Ändra Q R till Fl R 2s b) 56-04,060N 15-33,577E Nr 2 Ändra Q G till Fl G 2s c) 56-05,035N 15-34,363E Nr 3 Ändra Q R till Fl R 2s d) 56-04,744N 15-33,645E Nr 4 Ändra Q G till Fl G 2s e) 56-05,502N 15-34,242E Nr 5 Ändra Q R till Fl R 2s f) 56-05,400N 15-33,978E Nr 6 Ändra Q G till Fl G 2s g) 56-05,851N 15-34,350E Nr 7 Bsp Hanöbukten 2014/s16, s38, s41

9 Nr 492 Karlskrona angöring Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 29 april 2014 Öresund * 9480 (T) Sjökort: 74, 92, 922 Sverige. Öresund. Ellekilde hage - Viken. Arbete i kustrafikzonen och trafiksepareringen TSS in The Sound. Ny tid. Ändringar. Notiser som utgår: 2014:489/9452(T) Tid: 30 april - 15 maj ('Seabeam/2BGN2') / 8-25 maj ('Icebeam/SFKH') Förundersökningar inför arbete med kraftledningar kommer utföras i det markerade området under ovanstående tidsperiod. Arbetet utförs av fartygen 'Seabeam/2BGN2' och 'Icebeam/SFKH'. Båda fartygen kommer bogsera utrustning (längd på bogsersläpet 200 m). VHF kanal 73 och 16 passas kontinuerligt. Uppdaterad information lämnas via Sound VTS, tlf: , Sjöfarande ombedes iaktta skärpt uppmärksamhet och utkik vid passage av det aktuella området.

10 Nr 492 SOUNDREP området, Sector 1, North Ellekilde hage 56-05,5N 12-29,5E Viken 56-08,3N 12-35,2E Bsp Sydkusten 2012/s04, s10, s11 Förundersökningsområde för kraftkablar, norra Öresund Shipman AB. Publ. 25 april 2014 * 9483 Sjökort: 922 Sverige. Öresund. S om Höganäs. Lerberget. Prickar flyttade. Utmärkningen utanför Lerbergets hamn har korrigerats enligt följande: Flytta BB-prick ca 200 m SV till a) a) 56-10,358N 12-32,679E Flytta SB-prick ca 55 ONO till b) b) 56-10,514N 12-33,118E Flytta OST-prick ca 25 m N till c) c) 56-10,570N 12-32,890E Flytta SB-prick ca 10 m NV till d) d) 56-10,730N 12-32,490E Bsp Sydkusten 2012/s10, s11 Lerberget, prickar flyttade Lerbergets Hamn. Publ. 30 april 2014

11 Nr 492 Kattegatt * 9464 Sjökort: 931 Sverige. Kattegatt. Göteborgs norra skärgård. Rörö och Hyppeln. Utmärkning. Fast och flytande utmärkning ska justeras i sjökortet enligt nedan: Inför SB-prick a) 57-46,300N 11-37,360E Flytta SB-prick 50 m nordvart till b) 57-46,243N 11-37,354E Inför SB-lysprick Fl G 5s c) 57-46,162N 11-37,447E Stryk BB-prick d) 57-46,123N 11-37,445E Inför BB-lysprick Fl R 5s e) 57-46,110N 11-37,460E Stryk SB-prick f) 57-45,886N 11-37,209E Inför SB-lysprick Fl G 5s g) 57-45,900N 11-37,242E Stryk BB-prick h) 57-45,828N 11-37,268E Inför BB-lysprick Fl R 5s i) 57-45,838N 11-37,263E Inför fast sjömärke j) 57-45,966N 11-37,490E Bsp Västkusten S 2014/s16, s17 Rörö och Hyppeln Transportstyrelsen, Norrköping. Publ. 26 april 2014 * 9490 (T) Sjökort: 923 Sverige. Kattegatt. Halmstad. Dykarbeten i hamnen. Tid: 2-11 maj 2014 Under tidpunkten kommer dykarbeten att utföras vid kaj nr 500. Kaj ,16N 12-51,12E Bsp Västkusten S 2014/s65

12 Nr 492 Dykarbeten kaj 500 Hallandshamnar Halmstad AB Publ. 30 april 2014 * 9494 (T) Sjökort: 92, 923, 924 Sverige. Kattegatt. V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. Maj Position: Ca 56-40,8N 12-38,6E Restriktionsområde R41 A RINGENÄS Under angiven tid pågår skarpskjutning på Ringenäs skjutfält. Riskområdet sträcker sig ut till nedan angivet avstånd från stranden inom det i sjökortet markerade skjutområdet. Skjutvarningsfyr, VQ R är tänd när skjutning pågår. Ytterligare upplysningar: tel Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel: Dag Tid Riskavstånd 7 maj ,2 M 8 maj ,6 M Visas ej i ENC. Bsp Västkusten S 2014/s29, s30 Försvarsmakten. Publ. 30 april 2014 Vänern och Trollhätte kanal * 9491 (T) Sjökort: 135 Sverige. Vänern och Trollhätte kanal. Lidköping. Hamnen. Uppgundning i farledsrännan. Vid sjömätning i rännan in till hamnen påträffades en uppgrundning, förmodligen ett stenblock, med ett minsta djup av 5,5 m. Inför grund med djup 5,5 m 58-30,634N 13-09,959E Bsp Vänern 2014/s49

13 Nr 492 Lidköping Vänerhamn Publ. 30 april 2014

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio Produktkatalog et Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet Web sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM I N M I S J Ö SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM FÖRSLAG FRÅN SJÖFARTSVERKETS OCH STOCKHOLMS HAMNS GEMENSAMMA ARBETSGRUPP SEPTEMBER 1999 INMISJÖ Sjöfartsverket, sjötrafikdirektör Sjöfartsverket, sjötrafikområdeschef

Läs mer

9 NAVIGATION. SXK Båtpärm. 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument

9 NAVIGATION. SXK Båtpärm. 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument 9 NAVIGATION 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument 9.4 Navigationsprogram 9.5 Position, latitud och longitud 9.6 Radiokommunikation Navigation är konsten att kunna bestämma sin position,

Läs mer

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT Jan Linnå Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Patrik Wiberg Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Magnus Wallhagen

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999

Uppdrag till funktionsansvariga myndigheter inom det civila försvaret avseende år 1999 1 (1) Sjötrafikavdelningen Handläggare 1999-05-10 010302-9917010 Ert datum Er beteckning 1998-12-10 FO982596/CIV Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till

Läs mer

Begrepp med anknytning till farlederna

Begrepp med anknytning till farlederna ANVISNING 1(9) Rättsgrund Ersätter anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna, Sjöfartsverkets informationsblad 7/12.7.2005 Dnr 1342/610/2005 Giltighetstid Från 31.10. 2011 tillsvidare Nyckelord

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

2007:18. Lotsning på entreprenad

2007:18. Lotsning på entreprenad 2007:18 Lotsning på entreprenad MISSIV DATUM DIARIENR 2007-11-26 2007/148-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-06-18 2006:13/2007/40 Lotsutredningen (N 2006:13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet.

Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet. Nya vägar. Nya möjligheter. Tillsammans. En introduktion till Sjöfartsverkets tjänster och verksamhet. Med kompetens, lyhördhet och service vill vi göra skillnad för våra kunder. Och för hela Sverige.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 2

ÅRSREDOVISNING 2012 2 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning GD har ordet...4 Sjöfartsverkets organisation och huvuduppgifter...6 Sjöfartsverkets ledning och styrelse...6 Koncernbolagen...7 Sjöfartsmarknaden...8

Läs mer

Exempelhamn. Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden

Exempelhamn. Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden Sveriges Hamnar 1 (38) Exempelhamn Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden Detta är ett exempel på skyddsutredning och skyddsplan för en fiktiv svensk hamn, kallad Hamnen, med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling - Nyhetsbrev nr 5 från Transportstyrelsen Här kommer ytterligare ett nyhetsbrev i serien "Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling". I detta

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer